Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

© 2006 IBM Corporation Global Innovation Outlook 2.0 - Nemzetközi innovációs előrejelzés - Suhajda Attila igazgató IBM Kormányzati Programok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "© 2006 IBM Corporation Global Innovation Outlook 2.0 - Nemzetközi innovációs előrejelzés - Suhajda Attila igazgató IBM Kormányzati Programok."— Előadás másolata:

1 © 2006 IBM Corporation Global Innovation Outlook 2.0 - Nemzetközi innovációs előrejelzés - Suhajda Attila igazgató IBM Kormányzati Programok

2 © 2006 IBM Corporation Global Innovation Outlook 2.0 Üzleti és technológiai előrejelzés vizsgálat  dinamikus, kötetlen „brainstorming” jellegű beszélgetések az innováció kulcskérdéseiről és lehetőségekről  közös nézet kialakítása a Világ jövőképéről üzleti, akadémiai, kormányzati és társadalmi szereplők bevonásával  megállapítások közös megvitatása  új lehetőségek és gondolatok, amelyek formálják majd az üzleti életet és a társadalmat GIO 1.0 2004:  egészségügy  kormányzat  munka/élet GIO 2.0 2005-2006:  vállalatok jövője  szállítmányozás és mobilitás  környezet és energia

3 © 2006 IBM Corporation 15 “mélyinterjú” 248 szaktekintély 178 szervezet 33 ország 4 kontinens GIO 2.0 számokban Deep dive host cities.

4 © 2006 IBM Corporation Mi az innováció? „Az innováció nem egyenlő az invencióval. Az innováció társadalmi – és nem technológiai – jelenség, amely ott jelenik meg, ahol a találmány és az új területekre vonatkozó ismeretek találkoznak…” Sam Palmisano, CEO, IBM Corporation

5 © 2006 IBM Corporation GIO 2.0 fókusz területek  A vállalatok jövője –Ezen belül a XXI. századi vállatok szervezete, tehetségek és a tudás menedzselése; alternatív K+F/innovációs modellek; „globális” KKV-k  Szállítmányozás és mobilitás –Ezen belül a mega-city-k és intelligens közlekedés irányítás; “intelligens” járművek; vám, kikötők és határellenőrzés  Környezet és energia –Ezen belül környezet-hatékony technológiák; a ivóvízhez jutás gazdasági hatása; környezeti hatások előrejelzése

6 © 2006 IBM Corporation Innováció — minden vezető fő feladatai között…  Innováció a XXI. században: nyílt együttműködő multidiszciplináris globális  A változás motivációi: –a világ „zsugorodásának” dinamikája –új lehetőségek felbukkanása –az információs technológiák fejlődése –a termékké válás folyamatának üteme –a demográfiai változások –a változások hatásainak megjósolhatatlansága

7 © 2006 IBM Corporation CEO-k kihívásai – és a lehetőségek.. költség csökkentés CEO-k fő céljai.. IBM Institute for Business Values (IBV) CEO Study 2004, multiple answers permitted IBV CEO Study 2006, top answer shown és az innováció területei szerintük... termékek/szolgáltatások/piacok működés üzleti modell bevétel növekedés kockázat csökkentés eszközök hasznosítása termékek szolgáltatások piacok 42% üzleti modell 28% működés 30% 20%40%60%80%100%0%

8 © 2006 IBM Corporation IBM Institute for Business Value, CEO Study 2006 Az innovációk és új ötletek forrásai Az együttműködés inspirálja az innovációt akadémia szakmai szervezetek üzleti partnerek konkurrensek agytrösztök tanácsadók ügyfelek dolgozók laborok és egyéb intézmények belső K+F belső értékesítés 0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%

9 © 2006 IBM Corporation A vállalatok jövője  A vállalat klasszikus definíciója megkérdőjeleződik – Új szervezeti struktúrák alakulnak ki: -- Az IBM-nek 329,000 teljes munkaidős dolgozója van 160 országban -ezzel szemben az eBay több mint 725,000 amerikai fő vagy másodlagos -bevételi forrása -- A globális elérésű Wikipedia-nak mindössze 2 fő dolgozója van -(és 36,000+ regisztrált együttműködője) – A közös érdeklődésű egyénekből álló hálózatok jelentik a jövő vállalatait? – Közös érdekek által motivált tevékenységek, közös célok és értékek –biztosítják az igazi összetartó erőt az egyén és a vállalat között – E tények azt sejtetik, hogy a jövőben a vezetőknek inkább segítőnek, semmitn irányítónak kell lenniük a szervezetben  Az innováció nem egy részleg, hanem egy kultúra –Vállalatoknak meg kell találni a módját annak, hogyan tud az innováció működésük minden elemében megjelenni -- Dolgozóknak motiváltaknak kell lenniük, hogy merjenek újítani, merjék visszautasítani a status quo-t -- Lehet a K+F tevékenységet úgy kezelni min egy innovációs beszállítói lánc elemét, szemben a hagyományos „szigetszerű” működéssel?

10 © 2006 IBM Corporation Játszik a főnököd valamilyen online játékot? –A jövő generáció vezetőinek a mostaninál sokkal összetettebb és virtuálisabb környezetben kell dolgoznia—csakúgy mint azoknak, akik MMORPG (massive multiplayer online role-playing games) játékokat játszanak –Az MMORPG-k igen összetett, sok bizonytalansági tényezővel, formális hierarchia nélkül játszható játékok. Kiemelkedni a sok millió játékos közül csak a legrátermettebbek tudnak –A „játékosok” megismernek különböző szerepeket és felelősségeket, és ezeket együttműködve valósítják meg –Sok MMORPG legjobb részei már nem az eredeti fejlesztők munkái ???: Az egyik népszerű játéknak (Worlds of Warcraft) több mint 6 millió fizető játékosa van, akik átlagosan 2,4 órát töltenek gép előtt naponta. Ez több mint 102 millió óra aktivitás hetente. Összehasonlítva, ha minden egyes IBM-es (329,000 fő) 10 órát dolgozna egy nap, akkor is több mint 6 hétig kellene dolgozniuk ahhoz hogy ugyanannyi órát elérjenek. Lehet, hogy ezek a játékok fogják képezni egy teljesen új szervezeti modelljét a jövő vállalatainak? A vállalatok jövője

11 © 2006 IBM Corporation A munka és magánélet kérdései  Megtalálni a kikapcsoló gombot egy „mindig bekapcsolt” világban –A munka és az magánélet reintegrációja  A munka akadémikusabbá válik –A munkáltatók, mint oktatók szerepe egy gyorsan változó világban  A vállalati kultúra utoléri a tudás korát –Olyan vállalati kultúrák megjelenése, amelyek az innováció és a versenyelőnyök elsődleges hajtóerejét jelentik majd

12 © 2006 IBM Corporation A minden kérdés megtárgyalásakor következetesen felmerülő témák  Szükség van az egyes gazdasági rendszereken belüli (és az azok közötti) információcserére vonatkozó szabványos megoldásokra  Nyitottabb együttműködésre van szükség a gazdasági rendszer egyes tagjai között (beleértve a versenytársakat is)  Az egyén, mint az innováció fókuszpontja elsőbbséget élvez

13 © 2006 IBM Corporation Az állam szerepe  feladatánál fogva meghatározza az innováció szabályozási környezetét pl. –új üzleti modellek –foglalkoztatási politikák –adózás  az állam maga is egy innovátor –finanszírozza az innovációt –megpróbálja adaptálni a változó gazdasági és társadalmi környezetet  az államnak szüksége van az innovációra... –a globális gazdaságban működő nemzeti / európai versenyképessége miatt –demográfiai változások miatt, melyek –alapvető változásokat okoznak a jóléti rendszerben –megváltoztatják az állam bevételeinek struktúráját  EU-nak egyre növekvő szerepe van az állam átalakításában –„Lisbon Agenda” fókusz a munkahelyteremtése, fenntartható fejlődés ls növektvő versenyképesség

14 © 2006 IBM Corporation Közérdekű innovációk – az állam szerepe Tudás és emberi erőforrás politika K+F források Munka, Kereskedelmi, adó politikák Szellemi tulajdon jogok Kormányzati kezdeményezések

15 © 2006 IBM Corporation Innovációban sikeres országok közös jellemzői  Jó alapok, beleértve a jól működő (rugalmas) munkaerő és árupiacot és a nemzetközi nyitottságot  Átlagosnál jobb innovációs fejlődés okai: –Jelentős beruházás a tudásba (oktatás, IKT és K+F) –Új technológiák alkalmazása (főleg IKT), erősebb produktivitás növekedés és folyamat innováció pl. szolgáltatásokban –üzleti szféra magas részesedése a K+F kiadásokban –Innovátorok széles bázisa, KKV-k nagyobb szerepe, köszönhetően a pénzügyi támogató rendszereknek –Erős nemzeti innovációs aktivitás, pl. élő K+F klaszterek –Innovátorok közti erős együttműködés, különösen a tudomány és az ipar területén

16 © 2006 IBM Corporation Mi az innováció? „Az innováció nem egyenlő az invencióval. Az innováció társadalmi – és nem technológiai – jelenség, amely ott jelenik meg, ahol a találmány és az új területekre vonatkozó ismeretek találkoznak…” „Nem lehet innovációt csinálni pusztán a K+F kiadások növelésével. Ahhoz meg kell teremteni azt a környezetet amelyben az innováció fejlődni és gyarapodni tud… „ Sam Palmisano, CEO, IBM Corporation

17 © 2006 IBM Corporation www.ibm.com/gio Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "© 2006 IBM Corporation Global Innovation Outlook 2.0 - Nemzetközi innovációs előrejelzés - Suhajda Attila igazgató IBM Kormányzati Programok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések