Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bevezetés a pszichológiába

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bevezetés a pszichológiába"— Előadás másolata:

1 Bevezetés a pszichológiába
Boross Ottilia Pázmány Péter Katolikus Egyetem

2 A pszichológia természete
a viselkedés az érzelmek és a megismerés tudománya Naiv pszichológia Vizsgálatának tárgya: megfigyelhető viselkedés mentális folyamatok érzelmi és fiziológiai reakciók (embereknél és állatoknál)

3 A pszichológia gyökerei
vallás (kereszténység, buddhizmus) irodalom (Homérosz, Shakespeare) filozófia (Szokratesz, Platon, Arisztotelesz) fiziológia (Hippokratesz) gyökerei mélyek, története rövid

4 Nevezetes dichotómiák
lélek - test anyag és a szellem kapcsolata, lélek lókusza empiricizmus - racionalizmus tabula rasa bennünk levő gondolatok, képességek öröklés - környezet gének tapasztalat velünkszületett tanulás ösztönös nevelés készen kapott, merev rugalmas determinizmus – indeterminizmus rendezett világ szabad akarat mindennek van erkölcsi felelősség értelme, célja cselekedeteink irányítása oka, jelentése döntés a kezünkben eleve elrendeltség ok-okozat felismerése

5 a lélek magában hordozza az ismereteket, ideákat, melyek a való világtól függetlenül, önálló léttel bírnak lélek: ész, szellem, (ét)vágy ember lelke = világ lelke egyszerű, testetlen, kezdet és vég nélküli ép lélek: bölcsesség, erkölcsiség, harmónia tökéletes dolog helye a tökéletes forma (koponya -gömb) = lélek az agyban Platon ( )

6 Arisztotelész (384-322) tudás nincs tapasztalat,
emlékezés képzet nélkül minden élő dolog rendelkezik lélekkel (psychével) vegetatív szenzitív racionális. létezik egy, az anyagi formáktól független Isten az ideák a konkrét valóságban, az egyedi dolgokban vannak dualizmus a lélek székhelye a szív artériás kamrája Arisztotelész ( )

7 Hippokratész (460-ca. – 370 BC)
temperamentumok szangvinikus kolerikus melankolikus flegmatkus agy a tudat szerve Hippokratész (460-ca. – 370 BC) testnedvek vér sárga epe fekete epe nyirok Galénusz (129-kb. 200)

8 Szent ÁGOSTON (354 – 430) a szellem tükör, amelyen keresztül Isten képmását, halványan bár, de megpillanthatjuk a lélek tanulmányozása: introspekció szabad akarat gondolkozás emlékezet

9 Rene Descartes (1596-1650) „cogito ergo sum”
test-lélek dualizmusa (gépben lakozó szellem) testünk mechanikusan működik (reflexek) lélek a testtől független gondolkodó képződmény a tobozmirigyben az életszellemeket a testi idegek szállítják (interakcionalista) Isten, én, tökéletesség, geometriai axiómák, végtelen - velünk született fogalmak Kartéziánus világkép Rene Descartes ( ) „cogito ergo sum”

10 Frenológia Franz Gall a koponya formája meghatározza az egyén
( ) a koponya formája meghatározza az egyén személyiségjegyeit és mentális képességeit.

11 Empirista örökség John Locke tabula rasa (1632-1704) Ideák
Asszociációk Absztrakciók

12 Emmanuel Kant ( ) az empirista és racionalista felfogás szintézise

13 A Tabula Rasa a nyugati filozófiában
“Semmi nincs a képzeletben, ami először ne lenne az érzetekben” — Aquinói Szt. Tamás Az eszméket összekötő három elv a hasonlóság, téri-idői érintkezés és az ok-okozati kapcsolat . — David Hume „Így tehát nincsen emberi természet, minthogy nincs Isten annak elképzelésére... az ember semmi más, mint amivé önmagát teszi." — Jean-Paul Sartre

14 Evolúciós felfogás Charles Darwin (1809-1882)
Az emberi faj nem különbözik alapvetően a többi fajtól Alapvető tulajdonságai – érzelmek, intelligencia - sem A fajok, a viselkedés és az érzelmek is evolúciós törvényeknek engedelmeskednek Charles Darwin ( )

15 Sir Frances Galton 1822-1911 meteorológus felfedező eugenika ...
geográfus meteorológus felfedező differenciál-pszichológia ujjlenyomat azonosítás statisztika korreláció eugenika ... A genetika előfutára, meggyőződéses örökléselvű, Charles Darwin másodunokatestvére

16 Wilhelm Wundt a kísérleti pszichológia atyja (1832-1920)
Európa orvoslást, fiziológiát, fizikát tanul (Helmholtz) az első pszichológiai laboratórium: 1879 – Lipcse az első pszichológiai iskolák egyikének, a strukturalizmusnak a megalapítója módszere: introspekció Wilhelm Wundt a kísérleti pszichológia atyja ( ) Reakcióidő-vizsgálatok

17 Egyesült Államok Kémia, orvostudomány, fiziológia tanítómesterei:
Hermann Helmholtz Pierre Janet Az első (?) amerikai pszichológiai laboratórium: 1875 – Harvard a funkcionalizmus megalapítója az emberi élmény szerveződése, a tudat, érzelmek Egyesült Államok William James (a regényíró Henry James bátyja) „Az első pszichológia előadás, amit hallgattam, az enyém volt...”

18 Egyesült Államok angol irodalmat, filozófiát, pszichológiát tanul
mesterei: Wundt William James Az első (?) amerikai pszichológiai laboratórium: 1884 – John Hopkins University kutatásai: gyermekkori fejlődés pedagógia evolúció nemi különbségek Stanley Hall „serdülőkor: vihar és szenvedély - (Sturm und Drang)”

19 Jean-Martin Charcot (1825-1893)
neurológiát, pszichológiát tanul terapeuta – hisztériás betegekkel foglalkozik Hipnózist alkalmaz Salpetriere-kórház

20 Behaviorizmus fontos: látható viselkedés, helyzetekre adott válasz
állati viselkedésből indul ki fontos: látható viselkedés, helyzetekre adott válasz nem fontos: belső, mentális állapot (fekete doboz: bemenet- kimenet) gyermeknevelésnél is alkalmazza John B. Watson

21 Watson: „Ha adtok nekem egy tucat egészséges, ép gyermeket, s olyan környezetben nevelhetem fel őket, amilyenben én akarom, bármelyikőjükből – függetlenül eredeti tehetségétől, hajlamától, képességétől, foglalkozásától s fajától – garantáltan olyan szakembert nevelek, amilyet akarok: orvost, ügyvédet, művészt, kereskedőt, főnököt vagy akár koldust, tolvajt is (1930)”

22 kísérleti pszichológiát tanul
írónak készül kísérleti pszichológiát tanul érdeklődik az operáns kondicionálás (viselkedés módosítás) iránt hisz a társadalom kondicionlás segítségével való megjavításában (utópisztikus) Kubrik: Gépnarancs

23 Skinner-ketrec

24 Gestalt pszichológia ellenreakció Wundt strukturalizmusára
Wolfgang Köhler Szultán

25 Gestalt: Az egész több mint a részek összessége

26 Pszichoanalízis A tudat nem osztatlan (tudattalan, tudatelőttes)
pszichoszexuális fejlődés pszichoterápia Szabad asszociáció, „dívány-módszer” Kollektív tudattalan Extra-introverzió Sigmund Freud Carl Gustave Jung

27 Mai megközelítések Behaviorista nézőpont ma már kevésbé szélsőséges
középpontban a környezet ingerei gyors, látványos (nem mindig tartós) terápiás eredmények Pszichoanalitikus nézőpont hangsúly idről az egora fontos: alkalmazkodás, kompetencia, autonómia, kötődés, tárgykapcsolatok, új terápiás eljárások Szubjektivista (humanisztikus) nézőpont fontos: világ szubjektív tapasztalása, ember jólléte, egyes események egyedi értelmezése, ember egyedisége, emberi értékek nem törekszik a viselkedés előre jelzésére Kognitív nézőpont fontos: megismerő, mentális folyamatok, érzékelés – észlelés, emlékezés, gondolkodás, problémamegoldás, döntéshozatal, nyelv Biológiai nézőpont redukcionista, emberi reakciók (viselkedés) a fiziológiai folyamatok eredménye

28 A pszichológia legfontosabb alterületei
Biológiai pszichológia Kísérleti pszichológia Fejlődéslélektan Szociál- és személyiségpszichológia Klinikai pszichológia és tanácsadás Iskola- és neveléspszichológia Munka- és szervezetpszichológia Kognitív idegtudomány Evolúciós pszichológia Pozitív pszichológia Kulturális pszichológia

29 Kutatási módszerek kísérletek (függő és független változók) tesztek
megfigyelés kérdőíves eljárások esettanulmányok

30 vége


Letölteni ppt "Bevezetés a pszichológiába"

Hasonló előadás


Google Hirdetések