Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bevezetés a pszichológiába Boross Ottilia Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bevezetés a pszichológiába Boross Ottilia Pázmány Péter Katolikus Egyetem."— Előadás másolata:

1 Bevezetés a pszichológiába Boross Ottilia Pázmány Péter Katolikus Egyetem

2 A pszichológia természete Vizsgálatának tárgya: megfigyelhető viselkedés mentális folyamatok érzelmi és fiziológiai reakciók (embereknél és állatoknál) a viselkedés az érzelmek és a megismerés tudománya

3 A pszichológia gyökerei vallás (kereszténység, buddhizmus) irodalom (Homérosz, Shakespeare) filozófia (Szokratesz, Platon, Arisztotelesz) fiziológia (Hippokratesz) gyökerei mélyek, története rövid

4 Nevezetes dichotómiák lélek-test anyag és a szellem kapcsolata, lélek lókusza empiricizmus-racionalizmus tabula rasabennünk levő gondolatok, képességek öröklés-környezet gének tapasztalat velünkszületett tanulás ösztönös nevelés készen kapott, merev rugalmas determinizmus – indeterminizmus rendezett világ szabad akarat mindennek van erkölcsi felelősség értelme, célja cselekedeteink irányítása oka, jelentése döntés a kezünkben eleve elrendeltség ok-okozat felismerése

5 Platon (427-347) a lélek magában hordozza az ismereteket, ideákat, melyek a való világtól függetlenül, önálló léttel bírnak lélek: ész, szellem, (ét)vágy ember lelke = világ lelke egyszerű, testetlen, kezdet és vég nélküli ép lélek: bölcsesség, erkölcsiség, harmónia tökéletes dolog helye a tökéletes forma (koponya - gömb) = lélek az agyban

6 Arisztotelész (384-322) tudás nincs tapasztalat, emlékezés képzet nélkül minden élő dolog rendelkezik lélekkel (psychével) –vegetatív –szenzitív –racionális. létezik egy, az anyagi formáktól független Isten az ideák a konkrét valóságban, az egyedi dolgokban vannak dualizmus a lélek székhelye a szív artériás kamrája

7 Hippokratész (460-ca. – 370 BC) szangvinikus kolerikus melankolikus flegmatkus testnedvek vér sárga epe fekete epe nyirok Galénusz (129-kb. 200) temperamentumok

8 Szent ÁGOSTON (354 – 430) a szellem tükör, amelyen keresztül Isten képmását, halványan bár, de megpillanthatjuk a lélek tanulmányozása: introspekció szabad akarat gondolkozás emlékezet

9 Rene Descartes (1596-1650) „cogito ergo sum” test-lélek dualizmusa (gépben lakozó szellem) testünk mechanikusan működik (reflexek) lélek a testtől független gondolkodó képződmény a tobozmirigyben az életszellemeket a testi idegek szállítják (interakcionalista) Isten, én, tökéletesség, geometriai axiómák, végtelen - velünk született fogalmak Kartéziánus világkép

10 Frenológia Franz Gall (1758-1828) a koponya formája meghatározza az egyén személyiségjegyeit és mentális képességeit.

11 Empirista örökség John Locke (1632-1704) tabula rasa Ideák Asszociációk Absztrakciók

12 Emmanuel Kant (1724-1804) az empirista és racionalista felfogás szintézise

13 A Tabula Rasa a nyugati filozófiában “Semmi nincs a képzeletben, ami először ne lenne az érzetekben” — Aquinói Szt. Tamás Az eszméket összekötő három elv a hasonlóság, téri-idői érintkezés és az ok- okozati kapcsolat. — David Hume „Így tehát nincsen emberi természet, minthogy nincs Isten annak elképzelésére... az ember semmi más, mint amivé önmagát teszi." — Jean-Paul Sartre

14 Evolúciós felfogás Az emberi faj nem különbözik alapvetően a többi fajtól Alapvető tulajdonságai – érzelmek, intelligencia - sem A fajok, a viselkedés és az érzelmek is evolúciós törvényeknek engedelmeskednek Charles Darwin (1809-1882)

15 –differenciál-pszichológia –ujjlenyomat azonosítás –statisztika korreláció A genetika előfutára, meggyőződéses örökléselvű, Charles Darwin másodunokatestvére eugenika... geográfus meteorológus felfedező Sir Frances Galton 1822-1911

16 Wilhelm Wundt a kísérleti pszichológia atyja (1832-1920) orvoslást, fiziológiát, fizikát tanul (Helmholtz) az első pszichológiai laboratórium: 1879 – Lipcse az első pszichológiai iskolák egyikének, a strukturalizmusnak a megalapítója módszere: introspekció Reakcióidő-vizsgálatok Európa

17 Egyesült Államok Kémia, orvostudomány, fiziológia tanítómesterei: –Hermann Helmholtz –Pierre Janet Az első (?) amerikai pszichológiai laboratórium: 1875 – Harvard a funkcionalizmus megalapítója az emberi élmény szerveződése, a tudat, érzelmek William James 1842-1910 (a regényíró Henry James bátyja) „Az első pszichológia előadás, amit hallgattam, az enyém volt...”

18 angol irodalmat, filozófiát, pszichológiát tanul mesterei: –Wundt –William James Az első (?) amerikai pszichológiai laboratórium: 1884 – John Hopkins University kutatásai: –gyermekkori fejlődés –pedagógia –evolúció –nemi különbségek Stanley Hall 1844-1924 Egyesült Államok „serdülőkor: vihar és szenvedély - (Sturm und Drang)”

19 Jean-Martin Charcot (1825-1893) neurológiát, pszichológiát tanul terapeuta – hisztériás betegekkel foglalkozik Hipnózist alkalmaz Salpetriere-kórház

20 Behaviorizmus John B. Watson 1878-1958 állati viselkedésből indul ki fontos: látható viselkedés, helyzetekre adott válasz nem fontos: belső, mentális állapot (fekete doboz: bemenet- kimenet) gyermeknevelésnél is alkalmazza

21 Watson: „Ha adtok nekem egy tucat egészséges, ép gyermeket, s olyan környezetben nevelhetem fel őket, amilyenben én akarom, bármelyikőjükből – függetlenül eredeti tehetségétől, hajlamától, képességétől, foglalkozásától s fajától – garantáltan olyan szakembert nevelek, amilyet akarok: orvost, ügyvédet, művészt, kereskedőt, főnököt vagy akár koldust, tolvajt is (1930)”

22 1904-1990 írónak készül kísérleti pszichológiát tanul érdeklődik az operáns kondicionálás (viselkedés módosítás) iránt hisz a társadalom kondicionlás segítségével való megjavításában (utópisztikus) Kubrik: Gépnarancs

23 Skinner-ketrec

24 Gestalt pszichológia ellenreakció Wundt strukturalizmusára Wolfgang Köhler 1887-1967 Szultán

25 Gestalt: Az egész több mint a részek összessége

26 A tudat nem osztatlan (tudattalan, tudatel ő ttes) pszichoszexuális fejl ő dés pszichoterápia Szabad asszociáció, „dívány-módszer” Carl Gustave Jung 1875-1961 Sigmund Freud 1856-1939 Kollektív tudattalan Extra-introverzió Pszichoanalízis

27 Behaviorista nézőpont ma már kevésbé szélsőséges középpontban a környezet ingerei gyors, látványos (nem mindig tartós) terápiás eredmények Pszichoanalitikus nézőpont hangsúly idről az egora fontos: alkalmazkodás, kompetencia, autonómia, kötődés, tárgykapcsolatok, új terápiás eljárások Szubjektivista (humanisztikus) nézőpont fontos: világ szubjektív tapasztalása, ember jólléte, egyes események egyedi értelmezése, ember egyedisége, emberi értékek nem törekszik a viselkedés előre jelzésére Kognitív nézőpont fontos: megismerő, mentális folyamatok, érzékelés – észlelés, emlékezés, gondolkodás, problémamegoldás, döntéshozatal, nyelv Biológiai nézőpont redukcionista, emberi reakciók (viselkedés) a fiziológiai folyamatok eredménye Mai megközelítések

28 A pszichológia legfontosabb alterületei Biológiai pszichológia Kísérleti pszichológia Fejlődéslélektan Szociál- és személyiségpszichológia Klinikai pszichológia és tanácsadás Iskola- és neveléspszichológia Munka- és szervezetpszichológia Kognitív idegtudomány Evolúciós pszichológia Pozitív pszichológia Kulturális pszichológia

29 Kutatási módszerek kísérletek (függő és független változók) tesztek megfigyelés kérdőíves eljárások esettanulmányok

30


Letölteni ppt "Bevezetés a pszichológiába Boross Ottilia Pázmány Péter Katolikus Egyetem."

Hasonló előadás


Google Hirdetések