Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A megújuló tanárképzés Stéger Csilla Oktatási és Kulturális Minisztérium.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A megújuló tanárképzés Stéger Csilla Oktatási és Kulturális Minisztérium."— Előadás másolata:

1 A megújuló tanárképzés Stéger Csilla Oktatási és Kulturális Minisztérium

2 A tanárképzés bolognai átalakítása  többciklusú képzésben mesterszinten,  alapképzési ciklus után választható egyik út,  minőség emelése: résztvevők szűrése, szerkezet-váltás, tartalmi megújulás,  pedagógiai karakter,  két szakképzettség,  fél éves összefüggő szakmai gyakorlat.

3 A kétszakosság Kivételek:  szakmai tanárképzés,  művészeti tanárképzés,  hittanárképzés,  mesterszakra épülő tanár,  pedagógusvégzettség utáni tanár,  főiskolai szintű tanár után,  egyetemi szintű tanári/nem tanári végzettség után.

4 Tanári szakképzettségek ElsőMásodik Közismereti, műveltségte rületi 40/33 db jogszabályban/ indít Valamennyi első kizárólag másodikak: 19 /5 db SPM-ek: 16/10 db Szakmai és művészeti 9/5 db - Hitoktatás hittanár-nevelő tanár - Mesterfokoz atra épülő 11 db -

5 Például: magyartanár, angoltanár, matematikatanár, történelemtanár, biológiatanár, ének-zene tanár, vizuális- és környezetkultúra-tanár, testnevelő tanár. Közismereti tanári szakképzettségek

6  Kizárólag második közismereti tanári szakképzettségek: nyelv és beszédfejlesztő-, ábrázológeometria és műszakirajz-, filozófia, hon- és népismeret, technika-, etikatanár.  Speciális pedagógiai modulok: Szaktárgyat idegen nyelven oktató, játék- és szabadidő-, multikulturális nevelés-, család- és gyermekvédő-, tanulási és pályatanácsadási-, kollégiumi nevelőtanár, minőségfejlesztés-, könyvtár-pedagógia-, tantervfejlesztő-, andragógus tanár Második tanári szakképzettségek

7  Szakmai, művészeti tanári például: mérnöktanár, közgazdász tanár, gyógypedagógia tanár, egészségügyi tanár.  Hitoktatás területén: hittanár-nevelő tanár.  Mesterfokozatra épülő: agrármérnök tanár, mérnöktanár, közgazdásztanár, egészségügyi tanár, gyógypedagógus tanár. Nem közismereti tanári szakképzettségek

8 Tanárképzés 40 + 40 + 40 + 30 gyakorlat = 150 (min. 30 + max 50 + 40 + 30 gyakorlat = 150) 120 + 50 + 10 = 180 A szak B szak pedagógia/pszichológia 10 + 40 = 50 összesen: 330 A szak: 120 + 40 = 160 szakterületi B szak: 50 + 40 = 90 szakterületi

9 A tanárképzés tartalma: közismereti tanári szakképzettség, alapképzési szakot követően

10 A tanárképzés tartalma: közismereti tanári szakképzettségek nem alapképzési szak után

11 A tanárképzés tartalma: újabb szakképzettség megszerzésére irányuló képzés

12 A tanárképzés tartalma: szakmai és művészeti tanárképzés

13 Általános bemeneti feltételek:  első szakképzettséget megalapozó alapszak/szakirány15/2006. OM rend. 4/a szerint (110 kredit megalapozó szakmai ismeret kreditelismeréssel),  második szakképzettséget megalapozó 50 kredit szakmai ismeret,  10 kredit pedagógiai és pszichológiai ismeret.

14 Speciális bemeneti feltételek:  10 kredit értékű ismeretek követelménye alól mentesülnek a pedagógusképzési területhez tartozó alapképzési szakokon oklevelet szerzettek.  SPM-eknek nincs alapképzésben megalapozó 50 kredites előfeltétele.  Idegen nyelv műveltségterületnél C típusú felsőfokú nyelvvizsga kell (kivételekkel, romológia középfok)

15 Speciális bemeneti feltételek:  Természetismeret-tanár csak biológia, fizika, kémia, földrajz, környezettan alapszakokról választható. (50 kr-es előtanulmány nem kell)  Ahol az alapképzési szak két szakképzettséget is megalapoz, ott a második felvételének nincs további előfeltétele.

16 Szakindítások helyzete szakképzettségekengedélyek sz.PTE-n közismereti 33 122 engedély 12 intézményben 17 szk. kizárólag második 513 engedély, 8 int.1 szk. SPM-ek 1025 engedély, 8 int.2 szk. szakmai, művészeti, mesterfokozatra épülő 513 engedély, 10 int.1 szk. ÖSSZESEN: 53 173 engedély, 20 intézményben 21 szk.

17 Felsőoktatási intézményi kihívások  feltételek biztosítása intézményen belül (oktatási szervezeti egységek együttműködése, tárgyi feltételek),  résztanulmányok biztosítása,  Kiválasztás, felvétel elveinek meghatározása,  a szakmai gyakorlat előkészítése, (mentorok, szakvezetők kiválasztása, képzése,)  képzés megvalósulásának folyamatos értékelése.

18 Közös kihívásaink  Tájékoztatás  Indítás  Értékelés  Egyeztetés  Korrekciók

19 Köszönöm a figyelmet! csilla.steger@okm.gov.hu

20 A pedagógusképzés útjai a többciklusú képzésben alapképzés Phd képzés mesterképzés pedagógia Phd pedagógia tanári mesterszak tanító, óvódapeda- gógus, gyógypeda- gógia, szakoktató diszciplináris alapszakok


Letölteni ppt "A megújuló tanárképzés Stéger Csilla Oktatási és Kulturális Minisztérium."

Hasonló előadás


Google Hirdetések