Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A megújuló tanárképzés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A megújuló tanárképzés"— Előadás másolata:

1 A megújuló tanárképzés
Stéger Csilla Oktatási és Kulturális Minisztérium

2 A tanárképzés bolognai átalakítása
többciklusú képzésben mesterszinten, alapképzési ciklus után választható egyik út, minőség emelése: résztvevők szűrése, szerkezet-váltás, tartalmi megújulás, pedagógiai karakter, két szakképzettség, fél éves összefüggő szakmai gyakorlat.

3 A kétszakosság szakmai tanárképzés, művészeti tanárképzés,
Kivételek: szakmai tanárképzés, művészeti tanárképzés, hittanárképzés, mesterszakra épülő tanár, pedagógusvégzettség utáni tanár, főiskolai szintű tanár után, egyetemi szintű tanári/nem tanári végzettség után.

4 Tanári szakképzettségek
Első Második Közismereti, műveltségterületi 40/33 db jogszabályban/ indít Valamennyi első kizárólag másodikak: 19 /5 db SPM-ek: 16/10 db Szakmai és művészeti 9/5 db - Hitoktatás hittanár-nevelő tanár Mesterfokozatra épülő 11 db

5 Közismereti tanári szakképzettségek
Például: magyartanár, angoltanár, matematikatanár, történelemtanár, biológiatanár, ének-zene tanár, vizuális- és környezetkultúra-tanár, testnevelő tanár.

6 Második tanári szakképzettségek
Kizárólag második közismereti tanári szakképzettségek: nyelv és beszédfejlesztő-, ábrázológeometria és műszakirajz-, filozófia, hon- és népismeret, technika-, etikatanár. Speciális pedagógiai modulok: Szaktárgyat idegen nyelven oktató, játék- és szabadidő-, multikulturális nevelés-, család- és gyermekvédő-, tanulási és pályatanácsadási-, kollégiumi nevelőtanár, minőségfejlesztés-, könyvtár-pedagógia-, tantervfejlesztő-, andragógus tanár

7 Nem közismereti tanári szakképzettségek
Szakmai, művészeti tanári például: mérnöktanár, közgazdász tanár, gyógypedagógia tanár, egészségügyi tanár. Hitoktatás területén: hittanár-nevelő tanár. Mesterfokozatra épülő: agrármérnök tanár, mérnöktanár, közgazdásztanár, egészségügyi tanár, gyógypedagógus tanár.

8 (min. 30 + max 50 + 40 + 30 gyakorlat = 150)
Tanárképzés összesen: 330 gyakorlat = 150 (min max gyakorlat = 150) A szak: = 160 szakterületi B szak: = 90 szakterületi pedagógia/pszichológia = 50 = 180 A szak B szak

9 A tanárképzés tartalma: közismereti tanári szakképzettség, alapképzési szakot követően

10 A tanárképzés tartalma: közismereti tanári szakképzettségek nem alapképzési szak után

11 A tanárképzés tartalma: újabb szakképzettség megszerzésére irányuló képzés

12 A tanárképzés tartalma: szakmai és művészeti tanárképzés

13 Általános bemeneti feltételek:
első szakképzettséget megalapozó alapszak/szakirány15/2006. OM rend. 4/a szerint (110 kredit megalapozó szakmai ismeret kreditelismeréssel), második szakképzettséget megalapozó 50 kredit szakmai ismeret, 10 kredit pedagógiai és pszichológiai ismeret.

14 Speciális bemeneti feltételek:
10 kredit értékű ismeretek követelménye alól mentesülnek a pedagógusképzési területhez tartozó alapképzési szakokon oklevelet szerzettek. SPM-eknek nincs alapképzésben megalapozó 50 kredites előfeltétele. Idegen nyelv műveltségterületnél C típusú felsőfokú nyelvvizsga kell (kivételekkel, romológia középfok)

15 Speciális bemeneti feltételek:
Természetismeret-tanár csak biológia, fizika, kémia, földrajz, környezettan alapszakokról választható. (50 kr-es előtanulmány nem kell) Ahol az alapképzési szak két szakképzettséget is megalapoz, ott a második felvételének nincs további előfeltétele.

16 Szakindítások helyzete
szakképzettségek engedélyek sz. PTE-n közismereti 33 122 engedély 12 intézményben 17 szk. kizárólag második 5 13 engedély, 8 int. 1 szk. SPM-ek 10 25 engedély, 8 int. 2 szk. szakmai, művészeti, mesterfokozatra épülő 13 engedély, 10 int. ÖSSZESEN: 53 173 engedély, 20 intézményben 21 szk.

17 Felsőoktatási intézményi kihívások
feltételek biztosítása intézményen belül (oktatási szervezeti egységek együttműködése, tárgyi feltételek), résztanulmányok biztosítása, Kiválasztás, felvétel elveinek meghatározása, a szakmai gyakorlat előkészítése, (mentorok, szakvezetők kiválasztása, képzése,) képzés megvalósulásának folyamatos értékelése.

18 Közös kihívásaink Tájékoztatás Indítás Értékelés Egyeztetés Korrekciók

19 Köszönöm a figyelmet! csilla.steger@okm.gov.hu

20 A pedagógusképzés útjai a többciklusú képzésben
pedagógia Phd Phd képzés pedagógia tanári mesterszak mesterképzés diszciplináris alapszakok tanító, óvódapeda-gógus, gyógypeda-gógia, szakoktató pedagógia alapképzés


Letölteni ppt "A megújuló tanárképzés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések