Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Delphi programozás alapjai Nagyváradi Anett. Elérhet ő ség Boszorkány utca 2 B138-as iroda

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Delphi programozás alapjai Nagyváradi Anett. Elérhet ő ség Boszorkány utca 2 B138-as iroda"— Előadás másolata:

1 Delphi programozás alapjai Nagyváradi Anett

2 Elérhet ő ség Boszorkány utca 2 B138-as iroda anettn@morpheus.pte.huhttp://morpheus.pte.hu/~anettn

3 Alkalmazott programok FreePascal Turbo Delphi 2006 Explorer (full, english) http://cc.codegear.com/free/turbodelphi Borland Delphi 7.0 Megjegyzés: a ppt-ben található színkódok: forráskód általános szintaxisa példaprogram részlet

4 Tematika 1. Pascal alapok - tömbkezelés, függvények, eljárások, fájlkezelés 2. Objektum orientált programozás 3. Delphi környezet – formok, unitok, komponensek 4. Alkalmazás fejlesztése – tulajdonságok, események 5. Adatbáziskezelés – SQL, adathozzáférési komponensek, adat-érzékeny vezérlők 6. Internet-, webes-alkalmazások 7. 2D-, 3D-grafika

5 Ajánlott irodalom [1] Angster Erzsébet : Programozás tankönyv I.- II. Akadémia nyomda, Martonvásár, 1999 [2] Baga Edit : Delphi másképp Akadémia nyomda, Martonvásár, 1999 [3] Benkő Tiborné : Programozási feladatok és algoritmusok Delphi rendszerben Computer Books, Budapest, 2002

6 Ajánlott irodalom [4] Ray Lischner: Delphi kézikönyv Kossuth Kiadó, 2001 [6] Paul Kimmel: Delphi 6 fejlesztők kézikönyve Panem Kft., Budapest, 2002 [5] Dr. Fercsik János : Programozás – Delphi Dunaújvárosi Főiskola - jegyzet, 2001 [6] Marco Cantú : Delphi 7 mesteri szinten I. –II. Kiskapu Kft, 2003

7 1. ELŐADÁS Bevezetés a programozásba Pascal ismeretek felelevenítése Algoritmikus gondolkodás Programszerkesztés

8 Számábrázolás A szg. a számokat mindig meghatározott számú számjeggyel ábrázolja A szg. a számokat mindig meghatározott számú számjeggyel ábrázolja Kiegészítve balról a számot nullákkal, a kívánt mennyiségű számjegyből fog állni Kiegészítve balról a számot nullákkal, a kívánt mennyiségű számjegyből fog állni Bit - az információ legkisebb egysége (kettes számrendszer egy számjegyének felel meg) Bit - az információ legkisebb egysége (kettes számrendszer egy számjegyének felel meg) Byte – 8 bit Byte – 8 bit 1 kB=2 10 bit = 1024bit 1 kB=2 10 bit = 1024bit Szó - egyszerre feldolgozható bitek száma (pl.: 32 bites processzor) Szó - egyszerre feldolgozható bitek száma (pl.: 32 bites processzor) 2 10 = 0000 0001 2

9 Kettes számrendszer - átváltás 1010011011 2 = =1·2 9 + 0·2 8 + 1·2 7 + 0·2 6 + 0·2 5 + 1·2 4 + + 1·2 3 + 0·2 2 + 1·2 1 + 1·2 0 = =2 9 + 2 7 + 2 4 + 2 3 + 2 1 + 2 0 = = 512 + 128 + 16 + 8 + 2 + 1 = = 667

10 A szoftverfejlesztés lépései elemzés – problémaelemzés, helyzetfelmérés, igényfelmérés, célok felállítása, idő és költségbecslés elemzés – problémaelemzés, helyzetfelmérés, igényfelmérés, célok felállítása, idő és költségbecslés tervezés – adatstruktúrák és algoritmusok kialakítása, ez a legnehezebb, legösszetettebb része a fejlesztésnek tervezés – adatstruktúrák és algoritmusok kialakítása, ez a legnehezebb, legösszetettebb része a fejlesztésnek kódolás – az elkészült terv implementálása, azaz a forráskód elkészítése adott nyelven kódolás – az elkészült terv implementálása, azaz a forráskód elkészítése adott nyelven tesztelés – próbafuttatások végzése, ilyenkor merülnek fel a felhasználás közbeni problémák, melyeket orvosolni kell; szélsőséges helyzetek vizsgálata tesztelés – próbafuttatások végzése, ilyenkor merülnek fel a felhasználás közbeni problémák, melyeket orvosolni kell; szélsőséges helyzetek vizsgálata dokumentálás – igen fontos része a fejlesztésnek az egyes fázisok pontos leírása, a felhasználói leírás; ez a továbbfejlesztésnél, felhasználásnál játszik fontos szerepet dokumentálás – igen fontos része a fejlesztésnek az egyes fázisok pontos leírása, a felhasználói leírás; ez a továbbfejlesztésnél, felhasználásnál játszik fontos szerepet

11 Keretrendszer - turbo.exe Állományok: Turbo.TPL – turbo pascal library, magasszintű rutinok gyűjteménye Turbo.TPH – help, a súgó állományok találhatók itt (F1) Turbo.TP – a pascal konfigurációs állománya Turbo.DSK – desktop állomány, legutóbb használt képernyő minta *.PAS – pascal forrásprogram *.BAK – biztonsági másolat

12 A Pascal program szerkezete program nev; {Programfej} uses egysegnev; {Beépített utasítások} var valtozonev:tipus; {Deklarációs rész} {ide kerül a konstans, eljárás, függvény deklaráció is} begin {Végrehajtó rész} programtörzsend.

13 Változók Egy hely, ami alkalmas egy érték tárolására a számítógép memóriájában Egy hely, ami alkalmas egy érték tárolására a számítógép memóriájában Nevet kap - segítségével a későbbiekben a változóban lévő objektumra hivatkozni lehet Nevet kap - segítségével a későbbiekben a változóban lévő objektumra hivatkozni lehet Érvényességi kör (lokális, globális változók) Érvényességi kör (lokális, globális változók) Tartalom: szám, szöveg, boolean kifejezés, konstans, stb. Tartalom: szám, szöveg, boolean kifejezés, konstans, stb.

14 Változó típusok – egészek Shortint: -128 - 127, előjeles, 8 bites Integer: -32768 - 32767, előjeles, 16 bites Longint: -2147483648 - 2147483647, előjeles, 32 bites Byte: 0 - 255, előjel nélküli, 8 bites Word: 0 - 65535, előjel nélküli, 16 bites

15 Változó típusok – valósak Real: -2.9-39- 1.738, 11-12 számjegy, 6 byte-os. Single: -1.5-45- 3.438, 7-8 számjegy, 4 byte-os. Double: -5.0-324- 1.7308, 15-16 számjegy, 8 byte-os. Extended: -3.4-4932- 1.14932, 19-20 számjegy, 10 byte-os. Comp: -9.2-18- 9.218, 19-20 számjegy, 8 byte-os. -9.2-18- 9.218, 19-20 számjegy, 8 byte-os.

16 Tömb, rekord, típus Tömb: Ugyanolyan típusú változók tárolására szolgáló adathalmaz Rekord: Összetartozó adatokat, de többféle típusú változót tudunk eltárolni benne (például egy személy neve, címe, születési ideje és helye, stb) Pointer: A pointer a memória meghatározott címére mutat Text: Típus nélküli file File of-: Típusos file

17 Deklaráció - szintaktika Változó var valtozonev1 : tipus; valtozonev2, valtozonev3 : tipus; Tömb nev : array[1..10] of integer; matrix : array[1..10,1..10] of integer; Típusdefniálás type nev = set of elemek felsorolása; Record típus type nev = record a,b,c,d:típus; end; Konstans const konstansvaltozo = ertek;

18 Iteráció elöl tesztelős ciklus while kifejezes do utasitas; hátul tesztelős ciklus repeat utasitas until feltetel; növekményes ciklus fel for kezdo to veg do utasitas; növekményes ciklus le for kezdo down to veg do utasitas;

19 Szelekció választás case kifejezes of ertek:utasitas;ertek:utasitas;… else utasitas; end; feltételes utasítás if feltetel then utasitas; if feltetel then utasitas else utasitas;

20 Műveletek maradékos osztás mod egészosztásdiv ésand léptetés balrashl igaz, hamistrue, false

21 Függvények, eljárások Használatuk: - többször szeretnénk meghívni - máshol is használni szeretnénk - paraméterek adhatók át (lokálisak) - a függvény visszatér egy értékkel Függvények function nev(argumentumok):tipus; Pl.: Abs(numerikus kifejezés); függvény valós vagy egész szám abszolút értékét adja vissza Eljárások procedure nev (argumentumok); Pl.: Arc(X, Y, Kezdőszög, Zárószög, Sugár); eljárás grafikus módban - körcikket rajzol

22 Függvények adatbevitel Readln[(változóaz.)]; Read[(változóaz.)]; megjelenítés képernyőn Write[(kifejezés)]; Writeln[(kifejezés)]; képernyő pozíció GotoXY(Xpoz, Ypoz); képernyő törlés ClrScr; képernyő sor törlése ClrEol; /crt unit/ véletlen szám (0- h) Radom(h); négyzet Sqr(i); négyzet gyökvonás Sqrt(i); kerekítés Round(i);

23 Karakterlánc függvények: lánc hossza length(karakterlánc); a lánc egy darabját adja copy(karakterlánc,kezd,darab); részláncot keres pos(részlánc, karakterlánc);

24 Karakterlánc eljárások törlés delete(karlánc,kezd, darab); beszúrás insert(részlánc,karlánc,pozíció); számot karakterlánccá alakítja str(szám, karakterlánc); karláncot számmá alakítja val(karlánc, szám, kód);

25 Egyéb a karakterrel visszatérő fv ReadKey; billentyűzet puffert vizsgáló boolean fv KeyPressed; késleltetés delay(ezredmásodperc); zenélés sound(frekvencia);

26 Fájlkezelés Lépései programozási nyelvtől függetlenek: - fájl megnyitása - adatok írása, olvasása - fájl lezárása Fajtái: - szöveges fájlok - típusos fájlok - típus nélküli fájlok

27 Szöveges fájlok - Karaktereket tartalmazó sorokból épülnek fel - Lezárása: CR/LF (kocsi vissza/soremelés) (ASCII kódja: 13 és 10) - Szekvenciális elérés és használat - Vagy csak olvasható vagy csak írható

28 Szöveges fájlok - Használatakor deklarálni kell egy változót, típusa: text var fájl_változó: Text; - A fájlváltozóhoz hozzá kell rendelni a fájlt Assign(fájl_változó, fájl_név); - Ezek után jöhetnek a műveletek

29 Szöveges fájlok - megnyitás reset(fájl_változó); csak olvasásra nyitja eof függvény true értékkel jelzi, ha a fájl üres. rewrite(fájl_változó); új szövegfájlt hoz létre, vagy felülír egy létezőt append(fájl_változó); létező fájlt nyit meg csak hozzáírásra

30 Szöveges fájlok –I/O műveletek Írás write(fájl_változó, kifejezéslista); writeln(fájl_változó, kiflista); Olvasás read(fájl_változó, kifejezéslista); readln(fájl_változó, kifejezéslista);

31 Szöveges fájlok – eof, eoln - Fájl végének ellenőrzése eof(fájl_változó); true: az aktuális pozíció a fájl utolsó eleme után helyezkedik el - Sor végének ellenőrzése eoln(fájl_változó); függvény true értékkel tér vissza, ha az aktuális pozíció az end-of-line (sorvége - CR/LF) jelzőn áll függvény true értékkel tér vissza, ha az aktuális pozíció az end-of-line (sorvége - CR/LF) jelzőn áll seekeoln(fájl_változó); (true: sor vége) seekeoln(fájl_változó); (true: sor vége) seekeof(fájl_változó);(true:állomány vége) seekeof(fájl_változó);(true:állomány vége)http://www.lib.uni-miskolc.hu/digital/0001/html/delphi5.htm

32 Fájlkezelés Assignfilehozzárendelés Resetnyitás csak olvasásra Rewrite nyitás írásara, felülírásra ReadI/O olvasás WriteI/O írás Closefilelezárás

33 Hibakezelés - I/O műveleteknél fellépő hibák kezelése lehetséges - programrészletet a {$I-} és {$I+} direktívák közé kell helyezni - IOResult függvény visszaadott értékéből következtethetünk a hiba megjelenésére (tároljuk integer változóba!) - IOResult visszatérési értéke: 0, ha a legutolsó I/O művelet sikeres volt run-time hiba kódja, ha sikertelen

34 Hibakezelés - példa {$I-} Reset(f); { megnyitás} Reset(f); { megnyitás} Ior:=IOResult; { változóba mentés} Ior:=IOResult; { változóba mentés} if Ior<>0 then if Ior<>0 then begin begin WriteLn('A fájl nem létezik!'); WriteLn('A fájl nem létezik!'); Exit; Exit; end; end;{$I+}

35 Grafika Grafikus képernyő használatához: -GRAPH unit -.BGI fájlok - a TP/BGI könyvtárban található - az általunk használt VGA üzemmódhoz az EGAVGA.BGI fájlra lesz szükség - ez a fájl a videokártya vezérléséhez szükséges alacsonyszintű parancsokat tartalmazza

36 Grafika DetectGraph(gd,gm); gd a grafikus meghajtó, a monitor típus kódja gm a képernyőfelbontás kódja InitGraph(gd,gm,'c:\tp\bgi'); kapcsolja be a grafikus képernyőt ReadLn; az ábra megjelenítése CloseGraph; a grafikus képernyő bezárása

37 Grafika SetBkColor(white); beállítja a háttérszínt, majd ezzel a színnel töröljük a képernyőt: ClearDevice; SetColor(red); eljáráshívással a rajz színét állítjuk be SetTextStyle(0,0,2); a megjelenítendő szöveg karaktertípusát, irányát és a nagyítás mértékét

38 Grafikai függvények putpixel(x,y:integer;szin:word); az (x,y) koordinátájú pontot szin színűre festi getpixel(x,y):word; visszaadja az (x,y) koord. pont színét line(x1,y2,x2,y2); adott színnel és stílussal vonalat húz két pont között setcolor(szin:word); aktuális szín beállítása (16 szín 0-15ig, konstansok) getcolor:szin; értéke 0 és 15 között lehet, visszaadja az aktuális színt setlinestyle(stilus, minta, vastagsag); a húzott vonalak stílusát SolidLn (0,normál), DottedLn (1,pontozott), CenterLn (2,szaggatott), DashedLn (3,szaggatott), UserBitLn (4, a minta-ban definiált mintájú) vastagságát NormWidth (0,1,2), illetve ThickWidth (3)

39 Grafikai alakzatok rectangle(x1,y1,x2,y2); téglalapot rajzol circle(x,y,radius:integer); kört rajzol x,y középponttal és radius sugárral drawpoly(p:word; var pontok); sokszöget rajzol

40 Feladatok 1. Számok bekérése, sorrendben való kiíratása 2. Osztás adott pontossággal 3. Maximumelem kiválasztás tömbből 4. Buborékrendezés 5. Lotto – legtöbbször kisorsolt elem 6. Fájlkezelés – a rejtö.txt fájl tartalmát átmásolni egy másik fájlba 7. Menürajzolás 8. Vonal, kör, rúd kirajzoltatása 9. Egy pontba érintkező koncentrikus körök kirajzolása Hf.: 1. Mátrix szorzása (tükrözése) 2. Bekért személyi adatok fájlba mentése 3. Alakzatok kirajzolása bekért paraméterek szerint

41 Megoldás 1. Számok bekérése, sorrendben való kiíratása Program hf1; {szam beolvasasa, sorrenben kiiratasa} uses Crt; var i,j,n,tmp: integer; A : array[1..30] of integer; begin clrscr; clrscr; {bekeres} {bekeres} for i:=1 to n do A[i]:=0; for i:=1 to n do A[i]:=0; write('mennyi n erteke?'); write('mennyi n erteke?'); readln(n); readln(n); if n>30 then writeln('tul sok a szam') if n>30 then writeln('tul sok a szam') else else for i:=1 to n do for i:=1 to n do begin begin write('kerem ezt az ',i,'szamot'); write('kerem ezt az ',i,'szamot'); readln(A[i]); readln(A[i]); end; end; if n<30 then begin {sorrend} {sorrend} for i:= 1 to n do for i:= 1 to n do begin begin for j :=1 to n do for j :=1 to n do begin begin if A[i]A[i+1] then write(' ',A[i], ''); if A[i]<>A[i+1] then write(' ',A[i], ''); end; end; readln; readln;endelse end.

42 program osztas; uses crt; var eredmeny,t:string; eredmeny,t:string; osztando, oszto:longint; osztando, oszto:longint; pontossag:byte; pontossag:byte; i:byte; {ciklusvaltozo} i:byte; {ciklusvaltozo} szam1,szam2:longint; szam1,szam2:longint; hanytizedesig,tmp,maradek,j:integer; hanytizedesig,tmp,maradek,j:integer;beginclrscr; writeln('kerem az osztot'); readln(oszto); writeln('kerem az osztandot'); readln(osztando); writeln('hany tizedesig'); readln(pontossag); Str(osztando div oszto, eredmeny); eredmeny:=eredmeny+','; for i:=1 to pontossag do begin begin osztando:=10*(osztando mod oszto); osztando:=10*(osztando mod oszto); Megoldás 2. Osztás adott pontossággal Str(osztando div oszto, t); eredmeny:=eredmeny+t; eredmeny:=eredmeny+t; end; end; writeln('az eredmeny',eredmeny); { masik} writeln;writeln; writeln('kerem az osztot'); readln(szam1); writeln('kerem az osztandot'); readln(szam2); writeln('hany tizedesig'); readln(hanytizedesig); tmp:= szam1 div szam2; write('az eredmeny: ',tmp,','); maradek:=szam1 mod szam2; tmp:= (maradek*10) div szam2; write(tmp); for j:=1 to hanytizedesig do begin begin maradek:=maradek mod szam2; maradek:=maradek mod szam2; tmp:=(maradek*10) div szam2; tmp:=(maradek*10) div szam2; write(maradek); write(maradek); end; end;readkey;end.

43 PROGRAM CiklusDemo2;{Jelsz˘ beˇr sa} Uses CRT; Uses CRT; VAR jelszo,tipp:string; VAR jelszo,tipp:string; c:char; c:char; BEGIN BEGIN jelszo:='TM'; jelszo:='TM'; Repeat Repeat tipp:=''; tipp:=''; Write('K‚rem a jelsz˘t (Enter=kil‚p‚s): '); Write('K‚rem a jelsz˘t (Enter=kil‚p‚s): '); repeat repeat c:=Readkey; c:=Readkey; if c<>#13 if c<>#13 then then begin begin Write('*'); Write('*'); tipp:=tipp+c; tipp:=tipp+c; end; end; until c=#13; until c=#13; Writeln; Writeln; Until (tipp=jelszo) or (tipp=''); Until (tipp=jelszo) or (tipp=''); if tipp=jelszo if tipp=jelszo then Writeln('Bel‚pett!') then Writeln('Bel‚pett!') else Writeln('Nem l‚pett be'); else Writeln('Nem l‚pett be'); END. END. Megoldás 3. Jelszóbekérő

44 PROGRAM maximumkivalasztas; Uses CRT; Uses CRT; CONST CONST n=10; n=10; a:array[1..n] of integer=(2,20,2,2,2,-2,5,2,2,2); a:array[1..n] of integer=(2,20,2,2,2,-2,5,2,2,2); VAR m,cv:integer; VAR m,cv:integer;BEGIN clrscr; clrscr; m:=1; m:=1; for cv:=2 to n do for cv:=2 to n do if a[cv]>a[m] then m:=cv; if a[cv]>a[m] then m:=cv; writeln('a legnagyobb elem helye: ', m, ' erteke', a[m]); writeln('a legnagyobb elem helye: ', m, ' erteke', a[m]); readkey; readkey;END. Megoldás 4. Maximumelem kiválasztás tömbből

45 PROGRAM buborekrendezes; Uses CRT; Uses CRT; CONST CONST n=10; n=10; a:array[1..n] of integer=(2,20,2,2,2,-2,5,2,-5,2); a:array[1..n] of integer=(2,20,2,2,2,-2,5,2,-5,2); VAR m,cv,temp:integer; VAR m,cv,temp:integer; volt:Boolean; {false, true} volt:Boolean; {false, true}BEGIN clrscr; clrscr; repeat repeat volt:=false; volt:=false; for cv:=1 to n-1 do for cv:=1 to n-1 do if a[cv]>a[cv+1] then if a[cv]>a[cv+1] then begin begin temp:=a[cv]; temp:=a[cv]; a[cv]:=a[cv+1]; a[cv]:=a[cv+1]; a[cv+1]:=temp; a[cv+1]:=temp; volt:=true; volt:=true; end; end; until not volt; until not volt; for cv:=1 to n do write(a[cv]:5); for cv:=1 to n do write(a[cv]:5); writeln; writeln; readkey; readkey;END. Megoldás 5. Buborékrendezés

46 program lotto_proceduras; uses crt; CONST N=90; N=90; { Huzas:array[1..N] of word=(133,112,156,124,115,131,140,128,117,156, 130,150,151,129,140,124,122,136,136,139, 130,150,151,129,140,124,122,136,136,139, 131,141,140,133,140,125,126,122,156,112, 131,141,140,133,140,125,126,122,156,112, 115,133,125,138,139,131,127,127,111,116, 115,133,125,138,139,131,127,127,111,116, 135,148,135,121,131,133,149,125,145,131, 135,148,135,121,131,133,149,125,145,131, 146,134,124,141,126,144,123,124,126,130, 146,134,124,141,126,144,123,124,126,130, 129,125,107,154,130,143,136,125,146,116, 129,125,107,154,130,143,136,125,146,116, 138,143,135,120,155,134,160,135,129,125, 138,143,135,120,155,134,160,135,129,125, 138,125,129,132,131,152,118,109,116,138);} 138,125,129,132,131,152,118,109,116,138);} Huzas:array[1..N] of word= (137,115,161,128,118,133,146,130,118,158, Huzas:array[1..N] of word= (137,115,161,128,118,133,146,130,118,158,132,155,156,130,141,125,127,142,136,147,136,145,146,139,145,127,127,128,160,116,118,137,133,142,142,134,132,129,113,122,138,154,137,123,134,138,152,126,147,135,149,136,127,146,133,151,124,127,133,138,136,127,107,157,134,149,141,129,149,121,145,146,141,128,157,140,164,139,135,129,141,126,133,133,139,155,121,111,121,142); var temp,tmp,osszhuzas:word; i,m,cv,valt,Kevesebbszer,Tobbszor,Atlag:integer; i,m,cv,valt,Kevesebbszer,Tobbszor,Atlag:integer; PROCEDURE Huzasszam; var i:integer; var i:integer; Begin Begin tmp:=0; tmp:=0; for i:=1 to N do tmp:=tmp+Huzas[i]; for i:=1 to N do tmp:=tmp+Huzas[i]; writeln('A huzasok szama', tmp div 90); writeln('A huzasok szama', tmp div 90); End; End; Megoldás 6. Lotto – legtöbbször kisorsolt elem

47 var i:integer; var i:integer; Begin Begin Atlag:= tmp div 90; Atlag:= tmp div 90; Kevesebbszer:=0; Kevesebbszer:=0; for i:=1 to N do for i:=1 to N do if Huzas[i]Huzas[m] then m:=cv; if Huzas[cv]>Huzas[m] then m:=cv; End; End; Begin Begin maxkereses(m); maxkereses(m); tmp:=Huzas[m]; tmp:=Huzas[m]; for i:=1 to N do if (tmp>Huzas[i]) then for i:=1 to N do if (tmp>Huzas[i]) then begin begin tmp:=Huzas[i]; tmp:=Huzas[i]; valt:=i; valt:=i; end; end; writeln('a legritkabban kihuzott szam:',valt); writeln('a legritkabban kihuzott szam:',valt); End; End;BEGINclrscr;Huzasszam;Atlagszamitas;Maximum;Minimum;readkey;END. Megoldás 6. – folyt. Fájlkezelés – a rejtö.txt fájl tartalmát átmásolni egy másik fájlba

48 PROGRAM menu_keszites; Uses CRT; VAR m:char; a,b:integer; a,b:integer;Begin TextBackGround(Blue); TextBackGround(Blue); TextColor(Black); TextColor(Black); clrscr; clrscr; GotoXY(33,12); write(' ╔══════════╗ '); GotoXY(33,12); write(' ╔══════════╗ '); GotoXY(33,13); write(' ║ ║ '); GotoXY(33,13); write(' ║ ║ '); GotoXY(33,14); write(' ╚══════════╝ '); GotoXY(33,14); write(' ╚══════════╝ '); a:=0; a:=0; b:=0; b:=0; a:=random(21); a:=random(21); b:=random(11)+5; b:=random(11)+5; if ((a<10) and (b<10)) then if ((a<10) and (b<10)) then begin begin GotoXY(33,13); write(' ║ ',a,' ',b,' ║ '); GotoXY(33,13); write(' ║ ',a,' ',b,' ║ '); end; end; if ((a>9) and (b>9)) then if ((a>9) and (b>9)) then begin begin GotoXY(33,13); write(' ║ ',a,' ',b,' ║ '); GotoXY(33,13); write(' ║ ',a,' ',b,' ║ '); end; end;readkey;End. Megoldás 7. Menürajzolás

49 PROGRAM grafik; Uses CRT,GRAPH; Uses CRT,GRAPH; VAR videokartya,Grafikusmod:integer; VAR videokartya,Grafikusmod:integer;BEGIN videokartya:=Detect; videokartya:=Detect; InitGraph(videokartya,Grafikusmod,'C:\tp\bgi'); InitGraph(videokartya,Grafikusmod,'C:\tp\bgi'); SetBkColor(9); SetBkColor(9); SetLineStyle(3,3,1); SetLineStyle(3,3,1); SetFillStyle(HatchFill,1); SetFillStyle(HatchFill,1); Bar(300,300,350,350); Bar(300,300,350,350); Line(10,10,200,200); Line(10,10,200,200); Circle(250,250,20); Circle(250,250,20); readkey; readkey; CloseGraph; CloseGraph;END. Megoldás 8. Vonal, kör, rúd kirajzoltatása

50 Megoldás 9. Egy pontba érintkező koncentrikus körök kirajzolása program KOROK; uses GRAPH; var gd,gm,i:integer; begin DetectGraph(gd,gm); DetectGraph(gd,gm); InitGraph(gd, gm,''); for i:=1 to 10 do begin for i:=1 to 10 do begin Circle(200+i*10,200,60+i*10); Circle(200+i*10,200,60+i*10); end; end; ReadLn; ReadLn;CloseGraph; end.


Letölteni ppt "Delphi programozás alapjai Nagyváradi Anett. Elérhet ő ség Boszorkány utca 2 B138-as iroda"

Hasonló előadás


Google Hirdetések