Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Programozás alapjai. A program építőelemei Szimbólumok (pl. :; ()=/ ) Szimbólumok (pl. :; ()=/ ) Fenntartott szavak (pl. begin, var, if, function) Fenntartott.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Programozás alapjai. A program építőelemei Szimbólumok (pl. :; ()=/ ) Szimbólumok (pl. :; ()=/ ) Fenntartott szavak (pl. begin, var, if, function) Fenntartott."— Előadás másolata:

1 Programozás alapjai

2 A program építőelemei Szimbólumok (pl. :; ()=/ ) Szimbólumok (pl. :; ()=/ ) Fenntartott szavak (pl. begin, var, if, function) Fenntartott szavak (pl. begin, var, if, function) Azonosítók Azonosítók - programelem azonosítására használják Címkék Címkék Számkonstansok (pl 4,6,3) Számkonstansok (pl 4,6,3) Szövegkonstansok (aposztróf közé zárt karakter(ek) ) Szövegkonstansok (aposztróf közé zárt karakter(ek) ) Elválasztójelek (szóköz, megjegyzés) Elválasztójelek (szóköz, megjegyzés)

3 Típusok csoportosítása shortint (8 bit) -128 … 127 shortint (8 bit) -128 … 127 Byte (8 bit) 0…255 Byte (8 bit) 0…255 Integer (16 bit) -32768…32767 Integer (16 bit) -32768…32767 Word (16 bit) 0…65535 Word (16 bit) 0…65535 Longint (32 bit) -2.147.483.648…2.147.483.647 Longint (32 bit) -2.147.483.648…2.147.483.647 Real (6 bájt) 2,9*10 -39...1,7*10 38 Real (6 bájt) 2,9*10 -39...1,7*10 38 Single (4 bájt) 1.5*10 -45...3,4*10 38 Single (4 bájt) 1.5*10 -45...3,4*10 38 Double (8 bájt) 5.0E-324 … 1.7E+308 Double (8 bájt) 5.0E-324 … 1.7E+308 Extended (10 bájt) 3.4E-4932 … 1.1E+4932 Extended (10 bájt) 3.4E-4932 … 1.1E+4932 Boolean Boolean Char Char String String Mutatók Mutatók A típus az objektumban tárolt érték értelmezését határozza meg. Skalár (egyszerű) típusok:

4 Típusok csoportosítása Tömb típus (array) Tömb típus (array) Rekord típus (record) Rekord típus (record) Halmaz Halmaz Állománytípus (file) Állománytípus (file) Összetett típusok:

5 Tömbtípus Type azonosító=array[k1..k2] of típus Type azonosító=array[k1..k2] of típus Var a:azonosító Var a:azonosító

6 Algoritmusok felépítése Szekvencia :egymás után végrehajtandó tevékenységek sorozata. Szekvencia :egymás után végrehajtandó tevékenységek sorozata. Szelekció : választás megadott tevékenységek közül. Szelekció : választás megadott tevékenységek közül. Iteráció : megadott tevékenységek ismételt végrehajtása. Iteráció : megadott tevékenységek ismételt végrehajtása. Feltétel nélküli ugrás: vezérlés átadása a Feltétel nélküli ugrás: vezérlés átadása a program egy megadott pontjára. Egy tetszőleges algoritmus felépíthető a következő elemekből:

7 Strukturált program Szekvencia Szekvencia Szelekció Szelekció Iteráció Iteráció A strukturált programozásban ismeretlen a feltétel nélküli ugrás fogalma.

8 Szelekció If feltétel then parancs1; If feltétel then parancs1 else parancs2; Melyek a sűrűn előforduló hibák?

9 Szelekciók Többágú szelekció (CASE) CASE = ESET Case kifejezés of érték1: utasítás1; érték2: utasítás2; érték3: utasítás3; … else utasítás end; Hibalehetőségek?

10 Iteráció For számláló:=kezdőérték to végsőérték do parancs; Melyek a sűrűn előforduló hibák?

11 Iteráció While feltétel do Begin Parancsok; End; Melyek a sűrűn előforduló hibák?

12 Eljárások (procedure) Eljárások (procedure) Függvények (function) Függvények (function) Változók típusai: - lokális - globális

13 Az objektum orientált programozás (OOP) -strukruráltabb -modulárisabb, és -absztraktabb Sokkal mint a hagyományos programozási nyelv.

14 Az objektum orientált programozás (OOP) jellemzői Egységbezárás (encapsulation) Egységbezárás (encapsulation) Öröklés (inheritance) Öröklés (inheritance) Sokalakúság (polymorphism) Sokalakúság (polymorphism)

15 Egységbezárás (encapsulation) Míg a hagyományos programozási nyelvek használata során az adatok csak másodlagos szerepet töltenek be a rajtuk elvégzendő műveletekkel (függvényekkel) szemben, addig az objektum-orientált nyelvben az adatokat (adattagok) és az adatokon elvégzendő műveleteket (tagfüggvények, metódus) egyenrangúan, zárt egységben kezeljük. Míg a hagyományos programozási nyelvek használata során az adatok csak másodlagos szerepet töltenek be a rajtuk elvégzendő műveletekkel (függvényekkel) szemben, addig az objektum-orientált nyelvben az adatokat (adattagok) és az adatokon elvégzendő műveleteket (tagfüggvények, metódus) egyenrangúan, zárt egységben kezeljük. Egység = Objektum Egység = Objektum

16 Osztály deklarálása Meg kell határozni az adat- mezőket és a tagfüggvényeket public: adatmezők private: adatmezők protected: adatmezők public: tagfüggvények private : tagfüggvények protected: tagfüggvények -az osztály minden egyes mezőjéhez való hozzáférés kézben tartható azáltal, hogy publikusnak (public), privátnak (private) vagy védettnek (proteceted) deklaráljuk

17 Hozzáférési szintek public: az így deklarált tag bárhonnan elérhető a programon belül, ahonnan maga az objektum elérhető. (Az adatrejtés elvének érvényesüléséhez ajánlott, hogy public eléréssel csak tagfüggvényeket deklaráljunk.) public: az így deklarált tag bárhonnan elérhető a programon belül, ahonnan maga az objektum elérhető. (Az adatrejtés elvének érvényesüléséhez ajánlott, hogy public eléréssel csak tagfüggvényeket deklaráljunk.) private: az ilyen tagokat csak az osztály saját tagfüggvényeiből, illetve az osztály „barátaiból” (friend) érhetjük el. A külső függvények és a származtatott osztályok tagfüggvényei (habár a private tagok is öröklődnek), nem rendelkeznek hozzáférési joggal a private osztálytagokhoz. private: az ilyen tagokat csak az osztály saját tagfüggvényeiből, illetve az osztály „barátaiból” (friend) érhetjük el. A külső függvények és a származtatott osztályok tagfüggvényei (habár a private tagok is öröklődnek), nem rendelkeznek hozzáférési joggal a private osztálytagokhoz. protected: az ilyen tagok külső függvények számára private, de a származtatott osztályok tagfüggvényei számára public elérésűek. Az osztálytagok protected elérése az osztályhierarchia kialakításánál (öröklődésnél) játszik szerepet. protected: az ilyen tagok külső függvények számára private, de a származtatott osztályok tagfüggvényei számára public elérésűek. Az osztálytagok protected elérése az osztályhierarchia kialakításánál (öröklődésnél) játszik szerepet.

18 Öröklés (inheritance) A meglévő osztály(ok)ból kiindulva újabb osztályt építhetünk fel, amely örökli a felhasznált osztály(ok) adattagjait és tagfüggvényeit. A meglévő osztály(ok)ból kiindulva újabb osztályt építhetünk fel, amely örökli a felhasznált osztály(ok) adattagjait és tagfüggvényeit. Azt az osztályt, amelyből az új osztályt származtatjuk ős, vagy alap (base) osztálynak, míg az új osztályt származtatott (derived) osztálynak nevezzük. Azt az osztályt, amelyből az új osztályt származtatjuk ős, vagy alap (base) osztálynak, míg az új osztályt származtatott (derived) osztálynak nevezzük. A multiple inheritance: az új osztály származtatása során több alaposztályból indulunk ki. A multiple inheritance: az új osztály származtatása során több alaposztályból indulunk ki. A származtatott osztály örökli az alaposztály(ok) tulajdonságait (adattagjait, tagfüggvényeit), ezek azonban meg is változtathatók: - új tagok hozzáadása, a tagfüggvények újradefiniá- lása, az örökölt tagok elérhetőségének megváltoztatása A származtatott osztály örökli az alaposztály(ok) tulajdonságait (adattagjait, tagfüggvényeit), ezek azonban meg is változtathatók: - új tagok hozzáadása, a tagfüggvények újradefiniá- lása, az örökölt tagok elérhetőségének megváltoztatása

19 Sokalakúság (polymorphism) az öröklés során a tulajdonságok egyre módosulhatnak, azaz például egy öröklött tagfüggvény neve nem változik egy leszármazottban, de esetleg már másképp viselkedik. az öröklés során a tulajdonságok egyre módosulhatnak, azaz például egy öröklött tagfüggvény neve nem változik egy leszármazottban, de esetleg már másképp viselkedik. Ezt a virtuális függvények teszik lehetővé. (virtual functions) Ezt a virtuális függvények teszik lehetővé. (virtual functions)

20 Konstruktor, destruktor Az objektumok inicializálását speciális tagfüggvények, a konstruktorok végzik. Az objektumok inicializálását speciális tagfüggvények, a konstruktorok végzik. Destruktor Feladata: egy objektumpéldány megszüntetése Konstruktor


Letölteni ppt "Programozás alapjai. A program építőelemei Szimbólumok (pl. :; ()=/ ) Szimbólumok (pl. :; ()=/ ) Fenntartott szavak (pl. begin, var, if, function) Fenntartott."

Hasonló előadás


Google Hirdetések