Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Programozás alapjai. Adat: a világban előforduló objektumok számunkra fontos tulajdonságai. Információ: az az adathalmaz, ami számunkra új ismeretet tartalmaz.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Programozás alapjai. Adat: a világban előforduló objektumok számunkra fontos tulajdonságai. Információ: az az adathalmaz, ami számunkra új ismeretet tartalmaz."— Előadás másolata:

1 Programozás alapjai

2 Adat: a világban előforduló objektumok számunkra fontos tulajdonságai. Információ: az az adathalmaz, ami számunkra új ismeretet tartalmaz. Algoritmus:egy feladat megoldását eredményező véges számú lépésben véget érő, egyértelmű szabályokkal megfogalmazható műveletsorozat.

3 Program:a számítógép számára érthető instrukciók sorozata, mely az adatok megfelelő számításaival és mozgatásaival egy feladat megoldását célozza. Ha egy algoritmust a számítógép által értelmezhető és végrehajtható lépésekből építünk fel, programnak nevezzük. Az elemi lépéseket utasításnak nevezzük.

4 Algoritmus tulajdonságai (I) Lépésekből áll. Végrehajtása lépésenként történik. Lépésekből áll. Végrehajtása lépésenként történik. Minden lépésnek egyértelműen végrehajthatónak kell lennie. Minden lépésnek egyértelműen végrehajthatónak kell lennie. A végrehajtásnak mindig van valamilyen tárgya (objektuma). A végrehajtásnak mindig van valamilyen tárgya (objektuma). A végrehajtandó instrukciónak valamilyen célja van. A végrehajtandó instrukciónak valamilyen célja van. Az algoritmusnak általában vannak bemenő adatai, melyeket felhasznál. Az algoritmusnak általában vannak bemenő adatai, melyeket felhasznál.

5 Algoritmus tulajdonságai (II) Az algoritmusnak legalább egy kimenő adatot produkálnia kell. Az algoritmus véges számú lépésből áll. Legyen az algoritmus hatékony! Az algoritmus legyen megbízható. A felhasználó szempontjait maximálisan vegye figyelembe. Legyen a program felhasználóbarát!

6 Algoritmusok felépítése Szekvencia :egymás után végrehajtandó tevékenységek sorozata. Szekvencia :egymás után végrehajtandó tevékenységek sorozata. Szelekció : választás megadott tevékenységek közül. Szelekció : választás megadott tevékenységek közül. Iteráció : megadott tevékenységek ismételt végrehajtása. Iteráció : megadott tevékenységek ismételt végrehajtása. Feltétel nélküli ugrás: vezérlés átadása a program egy megadott pontjára. Feltétel nélküli ugrás: vezérlés átadása a program egy megadott pontjára. Egy tetszőleges algoritmus felépíthető a következő elemekből:

7 A folyamatábra jelölésrendszere Tevékenység-csomópont: Tevékenység Döntéscsomópont: F IgazNem A tevékenység-csomóponton áthaladva a tevékenység végrehajtódik. Döntéscsomóponthoz érkezve az F feltételtől függően a vezérlés az igaz vagy hamis ágon folytatódik.

8 A folyamatábra jelölésrendszere Gyűjtőcsomópont: A nyilak az algoritmus végrehajtása során összefuthatnak. A gyűjtőcsomóponton áthaladva a végrehajtás ugyanazzal a tevékenységgel folytatódik, függetlenül attól, mi történik a csomópont előtt.

9 A folyamatábra jelölésrendszere Részletezés: tevékenység A részletezéssel jelölt tevékenység nem elemi tevékenység, az egy külön folyamatábrán kifejtésre kerül. Kapcsolódási pontok: A A

10 A folyamatábra jelölésrendszere Program eleje: start Program vége: stop

11 A folyamatábra jelölésrendszere Adatbevitel: Adatkiírás: változó adatok

12 Szelekciók Egyágú szelekció (IF…THEN) IF kif. utasítás igaz hamis

13 Szelekciók Kétágú szelekció (IF…THEN…ELSE…) IF kif. Utasítás 1 Utasítás 2 igazhamis

14 Szelekciók Egymásba ágyazott szelekció IF f1 Utasítás 1 IF f2 Utasítás 2 igaz hamis igaz hamis

15 Szelekciók Többágú szelekció IF f1 IF f2 IF f3 utasítás4 utasítás1 utasítás2 utasítás3 igaz hamis

16 Szelekciók Többágú szelekció (CASE) CASE = ESET Case fifejezés Of érték1: utasítás1; érték2: utasítás2; érték3: utasítás3; … else utasítás end;

17 Iterációk Előltesztelő ciklus (WHILE) - a ciklus mindaddig ismétli a hozzá tartozó utasítást (a ciklus törzsét), amíg a vizsgált kifejezés értéke igaz. Kif. utasítás a ciklus utáni utasítás igaz hamis

18 Iterációk Hátultesztelő ciklus -mindig az utasítás végrehajtását követi a feltétel kiértékelése, és mindaddig ismétli a ciklus magját, amíg a vizsgált kifejezés értéke igaz. ciklus magja felt. a ciklus utáni utasítás hamis igaz

19 Iterációk Növekményes ciklus (FOR) - a ciklusmagot egy előre meghatározott számszor hajtjuk végre. Inicializáló kifejezés Ciklus magja a ciklus utáni utasítás

20 Algoritmusok felépítése Szekvencia :egymás után végrehajtandó tevékenységek sorozata. Szekvencia :egymás után végrehajtandó tevékenységek sorozata. Szelekció : választás megadott tevékenységek közül. Szelekció : választás megadott tevékenységek közül. Iteráció : megadott tevékenységek ismételt végrehajtása. Iteráció : megadott tevékenységek ismételt végrehajtása. Feltétel nélküli ugrás: vezérlés átadása a Feltétel nélküli ugrás: vezérlés átadása a program egy megadott pontjára. Egy tetszőleges algoritmus felépíthető a következő elemekből:

21 Strukturált program Szekvencia Szekvencia Szelekció Szelekció Iteráció Iteráció A strukturált programozásban ismeretlen a feltétel nélküli ugrás fogalma.

22 A Pascal program felépítése Fejléc Típus deklarációja Adatok leírása Eljárások és függvények leírása Főprogram

23 A Pascal program felépítése Program azonosító; Var változóazonosító: típus; Begin Parancssor (algoritmus leírása); End Mire utal a Type Mismatch hibaüzenet? Mire utal a „ ; ” expected hibaüzenet?

24 A program építőelemei Szimbólumok (pl. :; ()=/ ) Szimbólumok (pl. :; ()=/ ) Fenntartott szavak (pl. begin, var, if, function) Fenntartott szavak (pl. begin, var, if, function) Azonosítók Azonosítók - programelem azonosítására használják Címkék Címkék Számkonstansok (pl 4,6,3) Számkonstansok (pl 4,6,3) Szövegkonstansok (aposztróf közé zárt karakter(ek) ) Szövegkonstansok (aposztróf közé zárt karakter(ek) ) Elválasztójelek (szóköz, megjegyzés) Elválasztójelek (szóköz, megjegyzés)

25 Típusok csoportosítása shortint (8 bit) -128 … 127 shortint (8 bit) -128 … 127 Byte (8 bit) 0…255 Byte (8 bit) 0…255 Integer (16 bit) -32768…32767 Integer (16 bit) -32768…32767 Word (16 bit) 0…65535 Word (16 bit) 0…65535 Longint (32 bit) -2.147.483.648…2.147.483.647 Longint (32 bit) -2.147.483.648…2.147.483.647 Real (6 bájt) 2,9*10 -39...1,7*10 38 Real (6 bájt) 2,9*10 -39...1,7*10 38 Single (4 bájt) 1.5*10 -45...3,4*10 38 Single (4 bájt) 1.5*10 -45...3,4*10 38 Double (8 bájt) 5.0E-324 … 1.7E+308 Double (8 bájt) 5.0E-324 … 1.7E+308 Extended (10 bájt) 3.4E-4932 … 1.1E+4932 Extended (10 bájt) 3.4E-4932 … 1.1E+4932 Boolean Boolean Char Char String String Mutatók Mutatók A típus az objektumban tárolt érték értelmezését határozza meg. Skalár (egyszerű) típusok:

26 Típusok csoportosítása Tömb típus (array) Tömb típus (array) Rekord típus (record) Rekord típus (record) Halmaz Halmaz Állománytípus (file) Állománytípus (file) Összetett típusok:

27 Tömbtípus Type azonosító=array[k1..k2] of típus Type azonosító=array[k1..k2] of típus Var Var Jellegzetes hibák?

28 Szelekció If feltétel then parancs1; If feltétel then parancs1 else parancs2; Melyek a sűrűn előforduló hibák?

29 Iteráció For számláló:=kezdőérték to végsőérték do parancs; Melyek a sűrűn előforduló hibák?

30 Iteráció While feltétel do Begin Parancsok; End; Melyek a sűrűn előforduló hibák?

31 Beépített függvények readln (); readln (); Readln; Readln; Write(); Write(); Writeln(); Writeln(); Melyek a legsűrűbben előforduló hibák a kíratásnál?

32 Eljárások (procedure) Eljárások (procedure) Függvények (function) Függvények (function) Változók típusai: - lokális - globális


Letölteni ppt "Programozás alapjai. Adat: a világban előforduló objektumok számunkra fontos tulajdonságai. Információ: az az adathalmaz, ami számunkra új ismeretet tartalmaz."

Hasonló előadás


Google Hirdetések