Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Programozás alapjai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Programozás alapjai."— Előadás másolata:

1 Programozás alapjai

2 Adat: a világban előforduló objektumok számunkra fontos tulajdonságai.
Információ: az az adathalmaz, ami számunkra új ismeretet tartalmaz. Algoritmus:egy feladat megoldását eredményező véges számú lépésben véget érő, egyértelmű szabályokkal megfogalmazható műveletsorozat.

3 Program: a számítógép számára érthető instrukciók sorozata, mely az adatok megfelelő számításaival és mozgatásaival egy feladat megoldását célozza. Ha egy algoritmust a számítógép által értelmezhető és végrehajtható lépésekből építünk fel, programnak nevezzük. Az elemi lépéseket utasításnak nevezzük.

4 Algoritmus tulajdonságai (I)
Lépésekből áll. Végrehajtása lépésenként történik. Minden lépésnek egyértelműen végrehajthatónak kell lennie. A végrehajtásnak mindig van valamilyen tárgya (objektuma). A végrehajtandó instrukciónak valamilyen célja van. Az algoritmusnak általában vannak bemenő adatai, melyeket felhasznál.

5 Algoritmus tulajdonságai (II)
Az algoritmusnak legalább egy kimenő adatot produkálnia kell. Az algoritmus véges számú lépésből áll. Legyen az algoritmus hatékony! Az algoritmus legyen megbízható. A felhasználó szempontjait maximálisan vegye figyelembe. Legyen a program felhasználóbarát!

6 Algoritmusok felépítése
Egy tetszőleges algoritmus felépíthető a következő elemekből: Szekvencia :egymás után végrehajtandó tevékenységek sorozata. Szelekció : választás megadott tevékenységek közül. Iteráció : megadott tevékenységek ismételt végrehajtása. Feltétel nélküli ugrás: vezérlés átadása a program egy megadott pontjára.

7 A folyamatábra jelölésrendszere
Tevékenység-csomópont: Tevékenység A tevékenység-csomóponton áthaladva a tevékenység végrehajtódik. Döntéscsomópont: Igaz Nem F Döntéscsomóponthoz érkezve az F feltételtől függően a vezérlés az igaz vagy hamis ágon folytatódik.

8 A folyamatábra jelölésrendszere
Gyűjtőcsomópont: A nyilak az algoritmus végrehajtása során összefuthatnak. A gyűjtőcsomóponton áthaladva a végrehajtás ugyanazzal a tevékenységgel folytatódik, függetlenül attól, mi történik a csomópont előtt.

9 A folyamatábra jelölésrendszere
Részletezés: tevékenység A részletezéssel jelölt tevékenység nem elemi tevékenység, az egy külön folyamatábrán kifejtésre kerül. Kapcsolódási pontok: A A

10 A folyamatábra jelölésrendszere
Program eleje: start Program vége: stop

11 A folyamatábra jelölésrendszere
Adatbevitel: változó Adatkiírás: adatok

12 Szelekciók Egyágú szelekció (IF…THEN) IF kif. igaz utasítás hamis

13 Szelekciók Kétágú szelekció (IF…THEN…ELSE…) igaz IF kif. hamis
Utasítás 2 Utasítás 1

14 Szelekciók Egymásba ágyazott szelekció igaz hamis IF f1 hamis IF f2
Utasítás 1 igaz Utasítás 2

15 Szelekciók Többágú szelekció igaz IF f1 utasítás1 hamis igaz IF f2

16 Szelekciók Többágú szelekció (CASE) CASE = ESET
Case fifejezés Of érték1: utasítás1; érték2: utasítás2; érték3: utasítás3; … else utasítás end;

17 Iterációk Előltesztelő ciklus (WHILE)
- a ciklus mindaddig ismétli a hozzá tartozó utasítást (a ciklus törzsét), amíg a vizsgált kifejezés értéke igaz. Kif. hamis a ciklus utáni utasítás igaz utasítás

18 Iterációk Hátultesztelő ciklus
-mindig az utasítás végrehajtását követi a feltétel kiértékelése, és mindaddig ismétli a ciklus magját, amíg a vizsgált kifejezés értéke igaz. ciklus magja felt. hamis igaz a ciklus utáni utasítás

19 Iterációk Növekményes ciklus (FOR)
- a ciklusmagot egy előre meghatározott számszor hajtjuk végre. Inicializáló kifejezés Ciklus magja a ciklus utáni utasítás

20 Algoritmusok felépítése
Egy tetszőleges algoritmus felépíthető a következő elemekből: Szekvencia :egymás után végrehajtandó tevékenységek sorozata. Szelekció : választás megadott tevékenységek közül. Iteráció : megadott tevékenységek ismételt végrehajtása. Feltétel nélküli ugrás: vezérlés átadása a program egy megadott pontjára.

21 Strukturált program Szekvencia Szelekció Iteráció
A strukturált programozásban ismeretlen a feltétel nélküli ugrás fogalma.

22 A Pascal program felépítése
Fejléc Típus deklarációja Adatok leírása Eljárások és függvények leírása Főprogram

23 A Pascal program felépítése
Program azonosító; Var változóazonosító: típus; Begin Parancssor (algoritmus leírása); End Mire utal a Type Mismatch hibaüzenet? Mire utal a „ ; ” expected hibaüzenet?

24 A program építőelemei Szimbólumok (pl. :;<*>()=/ )
Fenntartott szavak (pl. begin, var, if, function) Azonosítók - programelem azonosítására használják Címkék Számkonstansok (pl 4,6,3) Szövegkonstansok (aposztróf közé zárt karakter(ek) ) Elválasztójelek (szóköz, megjegyzés)

25 Típusok csoportosítása
A típus az objektumban tárolt érték értelmezését határozza meg. Skalár (egyszerű) típusok: shortint (8 bit) … 127 Byte (8 bit) …255 Integer (16 bit) …32767 Word (16 bit) …65535 Longint (32 bit) … Real (6 bájt) ,9* ,7*1038 Single (4 bájt) * ,4*1038 Double (8 bájt) E-324 … 1.7E+308 Extended (10 bájt) E-4932 … 1.1E+4932 Boolean Char String Mutatók

26 Típusok csoportosítása
Összetett típusok: Tömb típus (array) Rekord típus (record) Halmaz Állománytípus (file)

27 Tömbtípus Type azonosító=array[k1..k2] of típus Var Jellegzetes hibák?

28 Szelekció If feltétel then parancs1;
If feltétel then parancs1 else parancs2; Melyek a sűrűn előforduló hibák?

29 Iteráció Melyek a sűrűn előforduló hibák?
For számláló:=kezdőérték to végsőérték do parancs; Melyek a sűrűn előforduló hibák?

30 Iteráció Melyek a sűrűn előforduló hibák? While feltétel do Begin
Parancsok; End; Melyek a sűrűn előforduló hibák?

31 Beépített függvények readln (); Readln; Write(); Writeln();
Melyek a legsűrűbben előforduló hibák a kíratásnál?

32 Eljárások (procedure) Függvények (function)
Változók típusai: - lokális - globális


Letölteni ppt "Programozás alapjai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések