Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette: Csekéné Molnár Erika, 2009 Bevezetés a Java programozásba Multimédiafejlesztő tanfolyam 1. foglalkozás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette: Csekéné Molnár Erika, 2009 Bevezetés a Java programozásba Multimédiafejlesztő tanfolyam 1. foglalkozás."— Előadás másolata:

1 Készítette: Csekéné Molnár Erika, 2009 Bevezetés a Java programozásba Multimédiafejlesztő tanfolyam 1. foglalkozás

2 1. Bevezetés 1.A Java nyelv története 2.A Java rendszer lényege 3.A Java nyelv alapfogalmai 4.Java programok készítésének eszközei 5.Az első program: Hello Világ 6.A NetBeans fejlesztői környezet

3 1.1 A Java nyelv története Az 1990-es évek eleje: Sun Microsystems (Green projekt) James Gosling 1993-ban a World Wide Web robbanásszerű fejlődésnek indul 1995 májusa kiadják a Java programozási nyelvet 1999: Három független rész: ME, SE, EE

4 1.2 A Java rendszer lényege „írd meg egyszer, futtasd bárhol” Java Virtuális Gép (Java Virtual Machine, JVM)

5 1.3 A Java nyelv alapfogalmai Objektum: adatokból (állapot) és a rajtuk végezhető műveletekből (viselkedés) felépített egység. Osztály: hasonló objektumok közös tervrajza Példány: konkrét objektum Üzenet: objektumok közötti kommunikáció, adatcsere

6 1.4 Java programok készítésének eszközei Szövegszerkesztő: Notepad, GWDGWD JDK (Java SE Development Kit) telepítés és PATH beállítása (Vezérlőpult/Rendszer panel Speciális fül)JDK Parancssor VAGY Integrált fejlesztőkörnyezet (IDE): NetBeans NetBeans

7 1.5 Az első program: Hello Világ! Szövegszerkesztő: public class Elso { public static void main( String args[] ) { System.out.println( "Hello Világ!" ); } Mentés: Elso.java néven Parancssor: javac Elso.java >>> Elso.class létrejön fordítás java Elso >>> JVM futtatás Feladat: Írasd ki a nevedet!

8 1.6 A NetBeans fejlesztői környezet Telepítés és indítás Új projekt létrehozása: Projekt neve, helye, első fájl (main class) létrehozása, mappaszerkezet létrejön Képernyő felépítése: Project, Files, Navigator, Output és Forrás kód panelek Elso.java létrehozása, futtatása (egy! lépésben)Elso.java Új fájl létrehozása: Fájl típusa, neve, helye

9 2. Változók, adattípusok, műveletek, kifejezések 1.Változó fogalma 2.Egyszerű adattípusok 3.Deklaráció, értékadás 4.Aritmetikai és logikai műveletek 5.Kifejezések

10 2.1 Változó fogalma Névvel azonosított memóriaterület Azonosító: érvényes név betű (kis/nagy), számjegy, aláhúzás jel, dollár jel, NEM tartalmazhat szóközt Típus: egész, valós, logikai, karakter, szöveg Érték Élettartam

11 2.2 Egyszerű adattípusok TípusMéret (bit)Értéktartomány boolean 1 true vagy false char 16 ’\u0000’-tól ’\uFFFF-ig byte 8 -128-tól +127-ig short 16 -32.768-tól +32.767 int 32 -2.147.483.648-tól +2.147.483.647- ig long 64 -9.223.372.036.854.775.808-tól +9.223.372.036.854.775.807-ig float 32 -3,40292347E+38-tól +3,40292347E+38-ig double 64 -1,79769313486231570E+308-tól +1,79769313486231570E+308-ig

12 2.3 Deklaráció, értékadás Deklaráció: típus azonosító; pl.: int a; Kötelező, bárhol lehet, felhasználás előtt Lényege: változóhoz hozzárendeljük a tárterületet Értékadás (értékadó utasítás): pl.: a = 5; Egy lépésben: pl.: int a = 5;

13 2.4 Aritmetikai és logikai műveletek Java műveletAritmetikai művelet Összeadás+ Kivonás- Szorzás* (Egész)Osztás/ Maradékosztás% Logikai művelet Java művelet ==Egyenlő !=Nem egyenlő >Nagyobb, mint =Nagyobb vagy egyenlő, mint <=Kisebb vagy egyenlő, mint Java műveletLogikai operátor És&& Vagy || Nem!

14 2.5 Kifejezések Kifejezésben lehet konstans, változó sőt függvény is. Aritmetikai kifejezés: a=b*2; n=n+1; VAGY n+=1; VAGY n++; y=Math.sqrt(x); Logikai kifejezés: (x<5); f=((x -5)); g=((y>=3) || !(y<6)); Feladat: Írj programot, amely két egész számmal végezhető összeadás és kivonás műveletet mutat be! ( Muvelet.java ) Muvelet.java

15 3. Vezérlő struktúrák 1.Megjegyzések 2.Programblokk 3.Az if elágazó utasítás 4.Ciklusok 5.A for ciklus 6.A continue és break utasítások 7.A switch-case utasítás

16 3.1 Megjegyzések Bárhol elhelyezhető, magyarázó szövegek, a fordító figyelmen kívül hagyja Több soros /* karakterekkel kezdődik */ karakterekig tart Egysoros (rövid megjegyzés) // jel vezeti be és sor végéig tart

17 3.2 Programblokk Egy vagy több utasítást foglal magába Utasítást ; pontosvessző zárja Ha több utasítást foglal magába: Nyitó { kapcsos zárójel nyitja Záró } kapcsos zárójel zárja Blokkok határai nem keresztezik egymást

18 3.3 Az if elágazás EGYÁGÚ elágazás: if (logikai kifejezés) utasítás; AZAZ if (x<0) System.out.println („Negatív!”); KÉTÁGÚ elágazás: if (logikai kifejezés) { utasítások; } else { utasítások; } TÖBBÁGÚ elágazás: if (logikai kifejezés){ utasítások; } else if (log. kif.){ utasítások; } else { utasítások; } Feladat: Olvassunk be egy egész számot parancssorból, és döntsük el, hogy pozitív vagy negatív esetleg nulla e! (PozNeg.java)PozNeg.java

19 3.4 Ciklusok ELŐLTESZTELŐ while (logikai kifejezés) { utasítások; } HÁTULTESZTELŐ do { utasítások; } while (logikai kifejezés) Ciklusmag: programblokk, végrehajtandó utasítások Ciklusfeltétel: a logikai kifejezés, amely ha igaz, a ciklusmag végrehajtódik Feladat: Írassuk ki a számokat 1-től 10-ig egy sorba! (Szamol.java)Szamol.java

20 3.5 A for ciklus ELŐLTESZTELŐ ciklus for (cikl.vált. inic.; feltétel ellen.; cikl.vált. mód.) { utasítások; } Ciklusváltozó: követi a ciklusmag végrehajtásának számát Feladat: Írassuk ki az 1 és 10 között lévő számok összegét! (Osszeg10.java)Osszeg10.java

21 3.6 A continue és break utasítások continue ; Használata: ciklusokban. Hatása: adott feltétel teljesülése esetén a ciklusmagban lévő utasítás nem kerül végrehajtásra, a vezérlés a ciklusfejre kerül. Pl.: for (int i=0;i<=10;i++) { if (i==5) continue; System.out.print(i+” ”); } break ; Használata: ciklusokban. Hatása: adott feltétel teljesülése esetén a ciklusmagban lévő utasítás nem kerül végrehajtásra, a vezérlés a ciklus utáni utasításra kerül, azaz kilép a ciklusból. Pl.: for (int i=0;i<=10;i++) { if (i==5) break; System.out.print(i+” ”); } Példa feladat: Szamol2.java Szamol2.java

22 3.7 A switch-case utasítás Sokágú, többszörös elágazást tesz lehetővé Pl.: switch (n){ case 1: System.out.println("Elegtelen"); break; case 2: System.out.println("Elegseges"); break; case 3: System.out.println("Kozepes"); break; case 4: System.out.println("Jo"); break; case 5: System.out.println("Jeles"); default: System.out.println("Gratulálok!"); } Példa feladat: Osztalyzat.java Osztalyzat.java

23 4. Feladatok Írj programot, amely egy megadott körsugár alapján kiszámolja a kör átmérőjét, kerületét és területét! (Kor.java)Kor.java Írj programot, amely egy megadott számról eldönti, hogy páros vagy páratlan! (Paros.java)Paros.java Írj programot, amely kiírja az 1 és 100 közzé eső azonos számjegyekből álló kétjegyű számokat csökkenő sorrendben! (Azonos.java)Azonos.java Írj programot, amely kiírja 2 első 16 hatványát! (Hatvany.java)Hatvany.java Írj programot, amely kinyomtatja a szorzótáblát! (Egyszeregy.java)Egyszeregy.java


Letölteni ppt "Készítette: Csekéné Molnár Erika, 2009 Bevezetés a Java programozásba Multimédiafejlesztő tanfolyam 1. foglalkozás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések