Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bevezetés a Java programozásba

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bevezetés a Java programozásba"— Előadás másolata:

1 Bevezetés a Java programozásba
Multimédiafejlesztő tanfolyam 1. foglalkozás Készítette: Csekéné Molnár Erika, 2009

2 1. Bevezetés A Java nyelv története A Java rendszer lényege
A Java nyelv alapfogalmai Java programok készítésének eszközei Az első program: Hello Világ A NetBeans fejlesztői környezet

3 1.1 A Java nyelv története Az 1990-es évek eleje: Sun Microsystems (Green projekt) James Gosling 1993-ban a World Wide Web robbanásszerű fejlődésnek indul 1995 májusa kiadják a Java programozási nyelvet 1999: Három független rész: ME, SE, EE

4 1.2 A Java rendszer lényege
„írd meg egyszer, futtasd bárhol” Java Virtuális Gép (Java Virtual Machine, JVM)

5 1.3 A Java nyelv alapfogalmai
Objektum: adatokból (állapot) és a rajtuk végezhető műveletekből (viselkedés) felépített egység. Osztály: hasonló objektumok közös tervrajza Példány: konkrét objektum Üzenet: objektumok közötti kommunikáció, adatcsere

6 1.4 Java programok készítésének eszközei
Szövegszerkesztő: Notepad, GWD JDK (Java SE Development Kit) telepítés és PATH beállítása (Vezérlőpult/Rendszer panel Speciális fül) Parancssor VAGY Integrált fejlesztőkörnyezet (IDE): NetBeans

7 1.5 Az első program: Hello Világ!
Szövegszerkesztő: public class Elso { public static void main( String args[] ) { System.out.println( "Hello Világ!" ); } Mentés: Elso.java néven Parancssor: javac Elso.java >>> Elso.class létrejön fordítás java Elso >>> JVM futtatás Feladat: Írasd ki a nevedet!

8 1.6 A NetBeans fejlesztői környezet
Telepítés és indítás Új projekt létrehozása: Projekt neve, helye, első fájl (main class) létrehozása, mappaszerkezet létrejön Képernyő felépítése: Project, Files, Navigator, Output és Forrás kód panelek Elso.java létrehozása, futtatása (egy! lépésben) Új fájl létrehozása: Fájl típusa, neve, helye

9 2. Változók, adattípusok, műveletek, kifejezések
Változó fogalma Egyszerű adattípusok Deklaráció, értékadás Aritmetikai és logikai műveletek Kifejezések

10 2.1 Változó fogalma Névvel azonosított memóriaterület
Azonosító: érvényes név betű (kis/nagy), számjegy, aláhúzás jel, dollár jel, NEM tartalmazhat szóközt Típus: egész, valós, logikai, karakter, szöveg Érték Élettartam

11 2.2 Egyszerű adattípusok Típus Méret (bit) Értéktartomány boolean 1
true vagy false char 16 ’\u0000’-tól ’\uFFFF-ig byte 8 -128-tól +127-ig short tól int 32 tól ig long 64 tól ig float -3, E+38-tól +3, E+38-ig double -1, E+308-tól +1, E+308-ig

12 2.3 Deklaráció, értékadás Deklaráció: Értékadás (értékadó utasítás):
típus azonosító; pl.: int a; Kötelező, bárhol lehet, felhasználás előtt Lényege: változóhoz hozzárendeljük a tárterületet Értékadás (értékadó utasítás): pl.: a = 5; Egy lépésben: pl.: int a = 5;

13 2.4 Aritmetikai és logikai műveletek
Java művelet Aritmetikai művelet Összeadás + Kivonás - Szorzás * (Egész)Osztás / Maradékosztás % Logikai művelet Java művelet == Egyenlő != Nem egyenlő > Nagyobb, mint < Kisebb, mint >= Nagyobb vagy egyenlő, mint <= Kisebb vagy egyenlő, mint Java művelet Logikai operátor És && Vagy || Nem !

14 2.5 Kifejezések Aritmetikai kifejezés: Logikai kifejezés:
Kifejezésben lehet konstans, változó sőt függvény is. Aritmetikai kifejezés: a=b*2; n=n+1; VAGY n+=1; VAGY n++; y=Math.sqrt(x); Logikai kifejezés: (x<5); f=((x<5) && (x>-5)); g=((y>=3) || !(y<6)); Feladat: Írj programot, amely két egész számmal végezhető összeadás és kivonás műveletet mutat be! (Muvelet.java)

15 3. Vezérlő struktúrák Megjegyzések Programblokk Az if elágazó utasítás
Ciklusok A for ciklus A continue és break utasítások A switch-case utasítás

16 3.1 Megjegyzések Bárhol elhelyezhető, magyarázó szövegek, a fordító figyelmen kívül hagyja Több soros /* karakterekkel kezdődik */ karakterekig tart Egysoros (rövid megjegyzés) // jel vezeti be és sor végéig tart

17 3.2 Programblokk Egy vagy több utasítást foglal magába
Utasítást ; pontosvessző zárja Ha több utasítást foglal magába: Nyitó { kapcsos zárójel nyitja Záró } kapcsos zárójel zárja Blokkok határai nem keresztezik egymást

18 3.3 Az if elágazás EGYÁGÚ elágazás: if (logikai kifejezés) utasítás; AZAZ if (x<0) System.out.println(„Negatív!”); KÉTÁGÚ elágazás: if (logikai kifejezés) { utasítások; } else { } TÖBBÁGÚ elágazás: if (logikai kifejezés){ utasítások; } else if (log. kif.){ } else { } Feladat: Olvassunk be egy egész számot parancssorból, és döntsük el, hogy pozitív vagy negatív esetleg nulla e! (PozNeg.java)

19 3.4 Ciklusok ELŐLTESZTELŐ HÁTULTESZTELŐ
while (logikai kifejezés) { utasítások; } HÁTULTESZTELŐ do { utasítások; } while (logikai kifejezés) Ciklusmag: programblokk, végrehajtandó utasítások Ciklusfeltétel: a logikai kifejezés, amely ha igaz, a ciklusmag végrehajtódik Feladat: Írassuk ki a számokat 1-től 10-ig egy sorba! (Szamol.java)

20 3.5 A for ciklus ELŐLTESZTELŐ ciklus for (cikl.vált. inic.; feltétel ellen.; cikl.vált. mód.) { utasítások; } Ciklusváltozó: követi a ciklusmag végrehajtásának számát Feladat: Írassuk ki az 1 és 10 között lévő számok összegét! (Osszeg10.java)

21 3.6 A continue és break utasítások
Használata: ciklusokban. Hatása: adott feltétel teljesülése esetén a ciklusmagban lévő utasítás nem kerül végrehajtásra, a vezérlés a ciklusfejre kerül. Pl.: for (int i=0;i<=10;i++) {  if (i==5) continue; System.out.print(i+” ”); } break; Használata: ciklusokban. Hatása: adott feltétel teljesülése esetén a ciklusmagban lévő utasítás nem kerül végrehajtásra, a vezérlés a ciklus utáni utasításra kerül, azaz kilép a ciklusból. Pl.: for (int i=0;i<=10;i++) {  if (i==5) break; System.out.print(i+” ”); } Példa feladat: Szamol2.java

22 3.7 A switch-case utasítás
Sokágú, többszörös elágazást tesz lehetővé Pl.: switch (n){     case 1: System.out.println("Elegtelen"); break;     case 2: System.out.println("Elegseges"); break;    case 3: System.out.println("Kozepes"); break;     case 4: System.out.println("Jo"); break;    case 5: System.out.println("Jeles");     default: System.out.println("Gratulálok!");   } Példa feladat: Osztalyzat.java

23 4. Feladatok Írj programot, amely egy megadott körsugár alapján kiszámolja a kör átmérőjét, kerületét és területét! (Kor.java) Írj programot, amely egy megadott számról eldönti, hogy páros vagy páratlan! (Paros.java) Írj programot, amely kiírja az 1 és 100 közzé eső azonos számjegyekből álló kétjegyű számokat csökkenő sorrendben! (Azonos.java) Írj programot, amely kiírja 2 első 16 hatványát! (Hatvany.java) Írj programot, amely kinyomtatja a szorzótáblát! (Egyszeregy.java)


Letölteni ppt "Bevezetés a Java programozásba"

Hasonló előadás


Google Hirdetések