Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Hernyák Zoltán Web: Magasszintű Programozási Nyelvek I. Eszterházy.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Hernyák Zoltán Web: Magasszintű Programozási Nyelvek I. Eszterházy."— Előadás másolata:

1 1 Hernyák Zoltán Web: http://dragon.ektf.hu/aroan, E-Mail: aroan@aries.ektf.huhttp://dragon.ektf.hu/aroan Magasszintű Programozási Nyelvek I. Eszterházy Károly Főiskola Számítástudományi tsz http://aries.ektf.hu

2 2 Fejlesztői környezetek Parancssori eszközök Forráskód begépelése tetszőleges editorral Parancssori fordító (compiler) indítása Parancssori szerkesztő (linker) indítása Parancssori nyomkövető (debugger) indítása

3 3 Fejlesztői környezetek IDE = Integrált Fejleszőti Környezet (Integrated Development Environment) Forráskód begépelése belső editorral Belső fordító aktivizálása menüpontból Belső linker aktivizálása menüpontból Belső debugger indítása, események követése a forráskód ablakban Beépített súgó olvasása aktivizálása (környezetérzékeny módon)

4 4 Program Input adatok Output adatok Billentyűzet Helyi file (.xml,.dat,.txt, …) Adatbázis (SQL) Memória Processzor Képernyő Helyi file (.xml,.dat,.txt, …) Adatbázis (SQL)

5 5 Adatok megjelenési formája Az adatoknak mindig van típusuk is! A program szövegében: Nevesített konstans Literál Változó

6 6 Alapvető típusok Azok a típusok, melyeket a programozási nyelv eleve tartalmaz Alapvető építőkövek további típusok létrehozásához De már közvetlenül is felhasználhatóak Általában igazodnak a processzor és a memória szervezéséhez, az alapvető gépi kódú utasításokhoz

7 7 Típusok Egészek Valósak Karakter Logikai String Tömbök Osztályok Érték-típusok Referencia- típusok

8 8 Egész szám típusok Csak egész számokat jelölhetnek Különböznek méretben Hány byte-t foglalnak el a memóriában (1 byte, 2 byte, 4 byte, 8 byte, …) Előjeles számok is lehetnek, vagy csak nemnegatív számok Mekkora számokat jelölhetnek (az előzőekből meghatározható)

9 9 Egész szám típusok C# Előjeles sbyte short int long byte ushort uint ulong -32.768.. 32.767 -2.147.483.648.. -9.223.372.036.854.775.808.. 0..255 0.. 65.535 0.. 4.294.967.295 0.. 18.446.744.073.709.551.615 Előjel nélküli -128..127

10 10 Valós szám típusok C# Egyéb típusok C# float double ±1.5 * 10 -45.. 3.4 * 10 38 7 szjegy ±5.0 * 10 -324.. 1.7 * 10 308 15 szjegy char bool 1 karakter 16 bites Unicode logikai true / false string DateTime szöveg dátum + idő Unicode karakterlánc 0001.01.01 –től eltelt idő

11 11 Típus-alias nevek C#

12 12 Literál Nincs neve Van értéke -> ez a típusát meghatározza Van típusa (implicit módon kerül meghatározásra, fordító végzi) A program szövegében ugyanazon érték használata esetén többször is ki kell írni a literált. kerulet = 2 * sugar * 3.14;

13 13 Logikai literálok C# true= IGAZ false= HAMIS

14 14 Egész szám literálok C# Egész számok megadása a program szövegében Alapvetően 10-es számrendszer, pl -14 Lehetőség 16-os számrendszer használatára ( pl: 0x1F ) Az egész literálok típusát a fordítóprogram határozza meg: A lehető legkisebb tárolási típus (int-el kezdve) Lehetőleg előjeles int uint long ulong

15 15 Egész szám literálok C# A fordítóprogram típusmeghatározása befolyásolható típusjelekkel a szám végén. A típusjelek kis és nagybetűs változatban is használhatóak Mindkét jel esetén a sorrend nem számít L l= long -> long, ulong U u= unsigned-> uint, ulong mindkét betű-> ulong Pl: 123U123u 123LU123Lu123uL123ul

16 16 Valós szám literálok C# Valós számok megadása a program szövegében Alapvetően 10-es számrendszer, pl -14 Tizedespont használata (tizedesvessző nem jó!) Vagy tizedestört alakban írjuk fel, vagy normál alakban Tizedestört: -12.2321 Normál alak: 1.123E-12 Típusa mindig double Típusjelekkel lehet eltérni tőle: F,f : float12.21F D,d : double12.32D

17 17 Karakter literálok C# Egyetlen karakter megadása Aposztrófok között kell megadni Karakter értékének megadása‘A’ Vezérlő karakter‘\n’ Hexadecimális karakterkód‘\x1F’ Unicode karakterkód‘\u0F12’ ‘\U1F010F12’

18 18 Karakter literálok C#

19 19 String literálok C# Közönséges szöveg idézőjelek között ”hello” Betű szerinti szöveg@”C:\hello.txt” A közönséges szöveg karakterliterálok sorozata ”C:\\Program\x20Files\World of Warcraft\\wow.exe” ”c:\\x20””C:\x20” A betű szerinti szövegben nincs speciális karakter- literál felismerés:@”c:\x20\n”@”c:\w20\w”

20 20 Nevesített konstans Van neve (azonosító, azonosító névképzési szabályai) Van típusa (egész, tört, logikai, …) Van értéke (típusának megfelelően) Értéke a program futása során nem változhat meg A program szövegében az értékre a konstans nevével hivatkozhatunk const double Pi = 3.14;

21 21 Változó Van neve (azonosító) Típusát deklarálni kell Értékét többször is meg lehet változtatni értékadó utasítás segítségével A program szövegében a neve a legutoljára ‘belehelyezett’ értéket jelöli (aktuális érték) Nincs kezdőértéke!! double sugar; sugar = 13.43; kerulet = 2 * sugar * 3.14; double sugar; sugar = 13.43; kerulet = 2 * sugar * 3.14;

22 22 Numerikus kifejezések C# Konstansok, változók, literálok + OPERÁTOROK összeadás+ kivonás- szorzás* osztás/ maradékképzés%

23 23 Összeadás, kivonás, szorzás long + int eredménye ?? Nincs minden variációra kidolgozva automatikus (implicit) típuskonverzió a számítás idejére mindig a nagyobb (tartalmazó) típus felé long + int long + long long int + doubledouble + double double

24 24 Osztás, maradékképzés Maradékképzés ( % ) csak két egész között lehet! 8%5 3(az eredmény mindig int) Osztás két egész között = egész osztás 8 / 32(az eredmény mindig int) Osztás ha valamelyik nem egész = tényleges osztás 8.1 / 32.7(mindig double) 8.0 / 32.66666666666 9 / 3.32.72727272727

25 25 Összehasonlító operátorok == = != Infix bináris operátor operandus operátor operandus Eredménye logikai típusú adat (igaz vagy hamis) Példák: sugar <= 10 a_oldal > 0 szam != 2

26 26 Logikai operátorok Tagadás! ÉS&& VAGY|| true && falsefalse true || falsetrue !truefalse 10 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.hu/8/2094396/slides/slide_26.jpg", "name": "26 Logikai operátorok Tagadás.", "description": "ÉS&& VAGY|| true && falsefalse true || falsetrue !truefalse 10

27 27 Karakter és string operátorok Összefüzés + karakter + karakterstring string + karakterstring karakter + stringstring string + stringstring Valójában nincs ennyiféle összefüzés operátor, de van implicit típuskonverzió karakter string irányban

28 28 Karakter és string operátorok Összehasonlító operátorok karakterek között = == != Összehasonlító operátorok stringek között Egyenlőségvizsgálat== Nem-egyenlőség vizsgálata!= (két string egyenlő, ha rendre megegyeznek a karakterek (kis-nagybetű is számít!) Az egyéb összehasonlítások: sok nyelvben függvényekkel vannak megvalósítva


Letölteni ppt "1 Hernyák Zoltán Web: Magasszintű Programozási Nyelvek I. Eszterházy."

Hasonló előadás


Google Hirdetések