Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Nevelés- és Sporttudomány Az egészségtudatosság és az egészségdeterminánsok kölcsönhatása Egyetemi hallgatók egészség-magatartásának.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Nevelés- és Sporttudomány Az egészségtudatosság és az egészségdeterminánsok kölcsönhatása Egyetemi hallgatók egészség-magatartásának."— Előadás másolata:

1 Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Nevelés- és Sporttudomány Az egészségtudatosság és az egészségdeterminánsok kölcsönhatása Egyetemi hallgatók egészség-magatartásának vizsgálata a fizikai aktivitás aspektusából Konczos Csaba Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Témavezető: Dr. habil. Ozsváth Károly főiskolai tanár Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar

2 A témaválasztás indoklása
A magyar lakosságnak az 1960-as évek végétől egyre romlott az egészségi állapota a XX. század végén ez súlyos demográfiai és epidemiológiai krízishez vezetett. Ezzel szemben az egészség tudatos megóvása, fejlesztése és hasonló egészségügyi programok segítségével az EU- s országokban az EU polgárok évről-évre hosszabb ideig élnek.

3 A témaválasztás indoklása
Ebből következően a lakosság egészségi állapotát javítani kell különböző betegségeket megelőző programokkal, amelyek legyenek multidiszciplináris megalapozottságú interszektorális gyakorlatok (Ádány , 2003).

4 A kutatás célja A kutatás az egészségtudatosság és az egészségdeterminánsok kölcsönhatásait vizsgálja, különösképpen a fizikai aktivitás hatását, mint az egyik jelentős egészség befolyásolót. A kutatás célja a fizikai aktivitás egészségmegőrző szerepének bizonyítása. A kutatás célja még a holisztikus szemlélet erősítése, mely a természeti és társadalmi kölcsönhatások érvényesítését hangsúlyozzák, amelyben a környezet és ember viszonyában az egység és kölcsönhatás érvényesül. Új paradigmaként kiemelt cél az interdiszciplinaritás előtérbe kerülése. A kutatás célul tűzte ki az egészségtudatosság, az egészségtudatos gondolkodás kiemelt szerepének bemutatását különböző - alkalmazott - pedagógiai módszerek pozitív hatásának, eredményességének bizonyítását.

5 Hipotézisek I. A vizsgálatban résztvevő csoportok egészség-magatartása, élettani, antropometriai és teljesítmény mutatói eltérőek. II. A különböző társadalmi konteksztusban pozitív jövőképpel rendelkezők, reményteljes gondolkodók, nyitott magatartást tanúsítók fizikai aktivitás utáni érdeklődése fokozottabb, erőteljesebb. III. Pedagógiai módszerek és a tudatos gondolkodás érvényesülésével pozitív irányba változtatható az egészség-magatartás és az élettani, az antropometriai a teljesítmény mutatók is.

6 Anyag és módszer rek. szerv. és eg. fejl. tanító szociál- pedagógus
A minta. Két egyetemista csoport. (n=181) Módszer: kétféle adatfelvétel (fizikai, attitűd). Panelvizsgálat. A hipotézisek tesztelése során arra törekedtünk, hogy a két eltérő jellegű adatfelvételi módszerből előálló eredményeket szintetizáljunk, illetve oksági kapcsolatokat keressünk közöttük. rek. szerv. és eg. fejl. tanító szociál- pedagógus turizmus össz. óra/ kredit 4000/180 3000/240 2900/210 2300/210 fiz.aktivitás/ 2900/100 140/10 42/3 84/0

7

8

9 Eredmények A vizsgált csoportok egészség-magatartásának összehasonlítása
RESZ (27) SZTTSZ (82) Z P Módusz Range egészségi állapot 2 1-3 reggeli fáradtság 1-4 3 dohányzás 1 1-5 alkohol fogyasztás 20 perc fizikai aktivitás 4 2 -6 1-7

10 Eredmények A vizsgált csoportok antropometriai jellemzőinek összehasonlítása
RESZ (n=27) SZTTSZ (n=82) x sd range p Életkor 19,52 1,35 18,0-23,0 19,26 0,99 18,0-22,0 .24 Test- magasság 167,00 4,85 165,27 6,64 152,0-183,0 .17 Testtömeg 62,54 7,34 45,0-74,2 62,35 12,22 40,1-99,5 .940 BMI 22,41 3,00 16,8-27,1 22,92 4,42 16,4-33,8 .748 Relatív zsír % 25,19 5,39 16,3-36,7 27,99 7,82 13,2-49,5 .087 Relatív izomtömeg % 41,23 4,62 35,0-46,6 39,09 5,03 25,6-46,5 .022

11 Eredmények A vizsgált csoportok motoros képességeinek összehasonlítása
RESZ (27) SZTTSZ (82) p Rockport Fitnes Walking Teszt VO2max mean 45,44 39,83 .000 sd 3,47 4,98 range 39,13-52,42 24,27-47,36

12 Összefoglalás Megállapítottuk, hogy a vizsgált mintára vonatkozóan a rizikómagatartás foka nagymértékű. A csoportok egészség-magatartásuk szerint - a fizikai aktivitás kivételével - homogénnek tekinthetők. A testösszetétel egy szegmense és a fizikai teljesítmény indikátorainak eredményei alapján - valószínűsíthetően a fizikai aktivitás különbségének hatására – a csoportok erősen heterogénnek mondhatók. Teljes értékű egészségtudatosságról csak akkor beszélhetünk, ha az egyetemi hallgatók életmódjukat - magatartás rendszerüket, viselkedési szokásaikat - az egészség preventív és protektív módszereinek alkalmazása jellemezné. A fizikailag aktív életmódnak is csak akkor van igazi értelme, ha más egészséges szokásokkal is párosul.

13 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Nevelés- és Sporttudomány Az egészségtudatosság és az egészségdeterminánsok kölcsönhatása Egyetemi hallgatók egészség-magatartásának."

Hasonló előadás


Google Hirdetések