Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Nevelés- és Sporttudomány Az egészségtudatosság és az egészségdeterminánsok kölcsönhatása Egyetemi hallgatók egészség-magatartásának.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Nevelés- és Sporttudomány Az egészségtudatosság és az egészségdeterminánsok kölcsönhatása Egyetemi hallgatók egészség-magatartásának."— Előadás másolata:

1 Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Nevelés- és Sporttudomány Az egészségtudatosság és az egészségdeterminánsok kölcsönhatása Egyetemi hallgatók egészség-magatartásának vizsgálata a fizikai aktivitás aspektusából Konczos Csaba Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Témavezető: Dr. habil. Ozsváth Károly főiskolai tanár Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar

2 A témaválasztás indoklása A magyar lakosságnak az 1960-as évek végétől egyre romlott az egészségi állapota a XX. század végén ez súlyos demográfiai és epidemiológiai krízishez vezetett. Ezzel szemben az egészség tudatos megóvása, fejlesztése és hasonló egészségügyi programok segítségével az EU- s országokban az EU polgárok évről-évre hosszabb ideig élnek.

3 A témaválasztás indoklása Ebből következően a lakosság egészségi állapotát javítani kell különböző betegségeket megelőző programokkal, amelyek legyenek multidiszciplináris megalapozottságú interszektorális gyakorlatok (Ádány, 2003).

4 A kutatás célja A kutatás az egészségtudatosság és az egészségdeterminánsok kölcsönhatásait vizsgálja, különösképpen a fizikai aktivitás hatását, mint az egyik jelentős egészség befolyásolót. A kutatás célja a fizikai aktivitás egészségmegőrző szerepének bizonyítása. A kutatás célja még a holisztikus szemlélet erősítése, mely a természeti és társadalmi kölcsönhatások érvényesítését hangsúlyozzák, amelyben a környezet és ember viszonyában az egység és kölcsönhatás érvényesül. Új paradigmaként kiemelt cél az interdiszciplinaritás előtérbe kerülése. A kutatás célul tűzte ki az egészségtudatosság, az egészségtudatos gondolkodás kiemelt szerepének bemutatását különböző - alkalmazott - pedagógiai módszerek pozitív hatásának, eredményességének bizonyítását.

5 Hipotézisek I. A vizsgálatban résztvevő csoportok egészség- magatartása, élettani, antropometriai és teljesítmény mutatói eltérőek. II. A különböző társadalmi konteksztusban pozitív jövőképpel rendelkezők, reményteljes gondolkodók, nyitott magatartást tanúsítók fizikai aktivitás utáni érdeklődése fokozottabb, erőteljesebb. III. Pedagógiai módszerek és a tudatos gondolkodás érvényesülésével pozitív irányba változtatható az egészség-magatartás és az élettani, az antropometriai a teljesítmény mutatók is.

6 Anyag és módszer A minta. Két egyetemista csoport. (n=181) Módszer: kétféle adatfelvétel (fizikai, attitűd). Panelvizsgálat. A hipotézisek tesztelése során arra törekedtünk, hogy a két eltérő jellegű adatfelvételi módszerből előálló eredményeket szintetizáljunk, illetve oksági kapcsolatokat keressünk közöttük. rek. szerv. és eg. fejl. tanítószociál- pedagógus turizmus össz. óra/ kredit 4000/1803000/2402900/2102300/210 fiz.aktivitás/ kredit 2900/100140/1042/384/0

7

8

9 Eredmények A vizsgált csoportok egészség-magatartásának összehasonlítása RESZ (27)SZTTSZ (82)ZP MóduszRangeMóduszRange egészségi állapot 21-32 0.618280.536392 reggeli fáradtság 21-43 -0.337970.735385 dohányzás 11-51 -0.197290.843603 alkohol fogyasztás 31-531-40.906320.364770 20 perc fizikai aktivitás 42 -621-74.802530.000002

10 Eredmények A vizsgált csoportok antropometriai jellemzőinek összehasonlítása RESZ (n=27)SZTTSZ (n=82) xsdrangexsdrangep Életkor 19,521,3518,0-23,019,260,9918,0-22,0.24 Test- magasság 167,004,85156-176165,276,64152,0-183,0.17 Testtömeg 62,547,3445,0-74,262,3512,2240,1-99,5.940 BMI 22,413,0016,8-27,122,924,4216,4-33,8.748 Relatív zsír % 25,195,3916,3-36,727,997,8213,2-49,5.087 Relatív izomtömeg % 41,234,6235,0-46,639,095,0325,6-46,5.022

11 Eredmények A vizsgált csoportok motoros képességeinek összehasonlítása RESZ (27) SZTTSZ (82) p Rockport Fitnes Walking Teszt VO2max mean45,4439,83.000 sd3,474,98 range39,13- 52,42 24,27- 47,36

12 Összefoglalás Megállapítottuk, hogy a vizsgált mintára vonatkozóan a rizikómagatartás foka nagymértékű. A csoportok egészség-magatartásuk szerint - a fizikai aktivitás kivételével - homogénnek tekinthetők. A testösszetétel egy szegmense és a fizikai teljesítmény indikátorainak eredményei alapján - valószínűsíthetően a fizikai aktivitás különbségének hatására – a csoportok erősen heterogénnek mondhatók. Teljes értékű egészségtudatosságról csak akkor beszélhetünk, ha az egyetemi hallgatók életmódjukat - magatartás rendszerüket, viselkedési szokásaikat - az egészség preventív és protektív módszereinek alkalmazása jellemezné. A fizikailag aktív életmódnak is csak akkor van igazi értelme, ha más egészséges szokásokkal is párosul.

13 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Nevelés- és Sporttudomány Az egészségtudatosság és az egészségdeterminánsok kölcsönhatása Egyetemi hallgatók egészség-magatartásának."

Hasonló előadás


Google Hirdetések