Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Növényrendszertan 4. előadás Dr. Bartha Dénes 2017. április 4.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Növényrendszertan 4. előadás Dr. Bartha Dénes 2017. április 4."— Előadás másolata:

1 Növényrendszertan 4. előadás Dr. Bartha Dénes 2017. április 4.

2 (Mycetes, Mycota, Mycophyta)
Gombák - Fungi (Mycetes, Mycota, Mycophyta)

3 A gombák általános jellemzése
színtesteket és klorofillt nem tartalmaznak teleptestűek az alacsonyabbrendű gombák sejtjei csupaszok vagy kitines hártyával borított, a fejlettebbeké sejtfal által védett a sejtfal cellulózból, hemicellulózból és kitinből épül fel

4 A gombák általános jellemzése (folytatás)
kicsiny és kis számú (2-8) kromoszómájuk van a riboszómák nem kapcsolódnak olyan szorosan az endoplazmatikus retikulumhoz mint a növényekben specifikus sejtorganellumuk a lomaszóma, mely a sejtfal és a plazmalemma között fordul elő  váladékképződéssel kapcsolatos feladata van

5 A gombák általános jellemzése (folytatás) Scleroderma vulgare-n
heterotróf táplálkozásúak szaprobionta parazita szimbionta (korhadéklakó) (élősködő) (együttélő) Boletus parasiticus Scleroderma vulgare-n Leccinum aurantiacum és Populus tremula Coprinus comatus

6 A gombák általános jellemzése (folytatás)
a magasabb szervezettségű gombák testét gombafonalak (hifák) építik fel szaporodásuk rendkívül változatos ivartalan szaporodás zoospórák (rajzóspórák) konidiospórák (konidiumok) - exogén lefűződés oidiospórák (oidiumok) - hifafeldarabolódás sarjsejtek klamidospórák (kitartó spórák) - vastag fal 1. 2. 3. 4. 5.

7 A gombák általános jellemzése (folytatás)
ivaros szaporodás izogámia anizogámia oogámia a gombák fejlődésmenete (nemzedékváltakozása) haploid és diploid életszakaszokból áll gombák feltűnéséről 400 millió éve vannak adatok a gombákkal foglalkozó tudomány a gombatan (mikológia) a gombák rendszerezése a teleptest, az ivaros szaporodási forma, biokémiai tulajdonságok alapján történik elsősorban

8 10. t: Nyálkagombák - Myxomycota

9 sejtfal nélküli (csupasz) szervezetek
sokmagvú, mozgó (amőboid), gyakran habos plazmatesteket (plazmódium) hoznak létre

10 életciklusuk: plazmódium  termőtest (spórával)  zoospórák  myxamőba  plazmódium

11 Kakukknyál – Mucilago spongiosa
endoparazita vagy szaprobionta életformájúak fajukból hazánkban mintegy 100 faj él főleg nyirkos erdőkben, elhalt leveleken, korhadó fán, fakérgen, állati trágyán élnek, illetve moszatokon, virágos növények gyökerén élősködnek Kakukknyál – Mucilago spongiosa

12 11. t: Valódi gombák - Eumycota

13 sejtfallal rendelkező szervezetek, mely az ősibb fajoknál cellulózból, a fejlettebbeknél kitinből épül fel a test csúcsnövekedésű, hengeres hifákból áll alaphifa (eredeti alakjukat megtartják, faluk nem vastagodott) rosthifa (szilárdítást végző, vastag falú, szűk üregű) szállítóhifa (szállítást és raktározást végző, tág üregű) 1. 2. 3.

14 a hifák gyakran elágaznak, sűrű hálózatot alkotnak  fonadék (micélium) (1-2. kép), esetenként fonadékköteg (rhizomorfa) (3. kép) vagy szövedék (plektenhima) (4. kép) jön létre 1. 2. 3. 4.

15 sajátos szövedéktömörülés a termőtestpárna (sztróma) (1-2
sajátos szövedéktömörülés a termőtestpárna (sztróma) (1-2. kép), valamint a szklerócium (spórákat nem tartalmaz) (3-4. kép) 1. 2. 3. 4.

16 1. at: Mozgó moszatgombák - Mastigomycotina

17 teljes vagy részleges életciklusukban rajzóspórásak (zoospórásak)

18 Phytophtora faj burgonyán (Solanum tuberosum)
rendszerint polienergidásak, sejtfaluk cellulóz vagy kitin főleg növényi és állati élősködők, de szaprobionták is vannak általában a klorofillt vesztett moszatokhoz hasonlítanak több mint 6000 fajuk ismert Phytophtora faj burgonyán (Solanum tuberosum)

19 1. o: Ostoros moszatgombák - Chytridiomycetes
többnyire vízi növényeken, ritkábban szárazföldi szervezeteken élősködnek egyostoros rajzóspórákkal szaporodnak jellemző fajaik az Olpidium-ok, melyek csíranövények (pl. káposzta, dohány, répa) tőfekélyét okozzák Olpidium sp.

20 Halpenész – Saprolegnia ferax Szőlőragya – Plasmopara viticola
2. o: Petespórás moszatgombák - Oomycetes ivartalanul kétostoros rajzóspórákkal, ivarosan oospórákkal szaporodnak vízben élő élősködő fajaik a halpenészek (Saprolegnia spp.) a szárazföldi fajok közül veszélyes élősködő a szőlőragya (Plasmopara viticola), továbbá a Pythium és Phytophtora fajok Halpenész – Saprolegnia ferax Szőlőragya – Plasmopara viticola

21 Halpenész – Saprolegnia ferax
r: Saprolegniales Halpenész – Saprolegnia ferax

22 Szőlőperonoszpóra, szőlőragya – Plasmopara viticola
r: Peronosporales Szőlőperonoszpóra, szőlőragya – Plasmopara viticola

23 2. at: Járomspórás moszatgombák - Zygomycotina

24 gazdagon elágazó micéliumuk van, sejtfaluk kitin
spóráik ostor nélküliek sejtjeik polienergidásak ivaros szaporodásuk a zigogámia (mely az izogámia egyik esete)  zigospóra (járomspóra) polienergidás sejt zigospóra

25 túlnyomóan szaprobionta szervezetek
egyik csoportjuk, a fejespenészek (Mucorales) gyümölcsökön, kenyéren, trágyán szaporodnak el másik csoportjuk, a rovarpenészek (Entomophtorales) rovarokon fordulnak elő 610 fajuk ismert

26 Fejespenész – Mucor mucedo
r: Mucorales Fejespenész – Mucor mucedo

27 Fejespenész – Mucor mucedo

28 Légypenész – Empusa muscae (Entomophtora muscae)
r: Entomophtorales Légypenész – Empusa muscae (Entomophtora muscae)

29 Légypenész – Empusa muscae (Entomophtora muscae)

30 3. at: Tömlősgombák - Ascomycotina

31 gazdagon elágazó micéliumuk van, sejtfaluk kitin

32 a tömlőben (aszkusz) 8 haploid tömlőspóra (aszkospóra) keletkezik

33 aszkogén hifa (dikariotikus)  horogképződés  kariogámia  tömlő (aszkusz) képződése  8 tömlőspóra (meiotikus és mitotikus osztódással)

34 az aszkuszok elhelyezkedése
szabadon termőtestben (aszkokarpium)  termőtestpárnában (sztróma) 1. 2.

35 a szorosan egymás mellett elhelyezkedő aszkuszok termőréteget (himenium) alkotnak, jellemző termőtestformáik: kleisztothecium apothecium perithecium lokulusz (aszkosztróma)

36 a tömlősgombák ivartalan szaporodása
sarjadzással konídiumokkal 1. 2.

37 Homoki papsapkagomba – Helvella leucopus
mozgó sejtformáik nincsenek szárazföldi szaprobionták vagy paraziták 15000 fajukból nálunk mintegy 2700 faj él Homoki papsapkagomba – Helvella leucopus

38 1. o: Őstömlősök - Hemiascomycetes

39 nincs termőtestük főleg sarjadzással szaporodnak, az ivaros szaporodás alárendelt vagy hiányzik az őstömlősgombáknál (Endomycetales) az ivaros szaporodás hiányzik, a Saccharomyces fajok alkoholos erjedést idéznek elő  bor- és sörélesztők Saccharomyces sp.

40 a dérgombák (Taphrinales) páfrányok és kétszikűek élősködői, az aszkuszok a megtámadott növényen dérszerű bevonatot (termőréteget) alkotnak; ellevelesedést, fodrosodást, levélcsavarodást, rügyelhalást, boszorkányseprőt okoznak a Taphrina fajok Taphrina sp.

41 Gyertyán bábaseprő – Taphrina carpini
r: Taphrinales Gyertyán bábaseprő – Taphrina carpini

42 2. o: Tömlőspenészek - Plectomycetes

43 termőtestük kleisztothecium, melyek szabálytalanul nyílnak

44 jellemző fajaik a kannapenészek (Aspergillus spp
jellemző fajaik a kannapenészek (Aspergillus spp.) és az ecsetpenészek (Penicillium spp.), melyek az erdőtalajban fontos lebontó tevékenységet folytatnak, de a fermentációs eljárásoknál, gyógyszeralapanyag-előállításnál is jelentős szerepük van Aspergillus sp. Penicillium sp.

45 Microsphaera quercina
további fajok a tracheomikózist okozó Ceratocystis spp., valamint a növények levelein lisztszerű bevonatot alkotó lisztharmatok (pl. Microsphaera spp., Erysiphe spp.) Ceratocystis ulmi Microsphaera quercina

46 Zöld nemespenész – Penicillium roqueforti
r: Plectascales Zöld nemespenész – Penicillium roqueforti

47 Tölgy lisztharmat – Microsphaera quercina
r: Erysiphales Tölgy lisztharmat – Microsphaera quercina

48 Tölgy lisztharmat – Microsphaera quercina
r: Erysiphales Tölgy lisztharmat – Microsphaera quercina

49 3. o: Maggombák - Pyrenomycetes

50 termőtestük perithecium, melyben termőréteg alakul ki
a termőtestek terméspárna (sztróma) felületén vagy abba ágyazódva szerveződnek, melyek színesek (pl. Nectria spp.) vagy sötét színűek (pl. Gnomonia spp.) egyes fajoknál szklerócium képződik (pl. Claviceps purpurea) Nectria cinnabarina Gnomonia sp. Claviceps purpurea

51 Piros héjbibircs – Nectria cinnabarina
r: Pyrenomycetales Piros héjbibircs – Nectria cinnabarina

52 4. o: Csészegombák - Discomycetes

53 Lophodermium seditiosum
termőtestük apothecium, melyben termőréteg alakul ki a szaprobiontáknál csaknem teljesen hiányzik az ivartalan szaporodás tűleveleken élősködnek a Lophodermium fajok, lombleveleken a Rhytisma fajok Lophodermium seditiosum Rhytisma acerinum

54 Juhar levélfoltosító – Rhytisma acerinum
r: Phacidiales Juhar levélfoltosító – Rhytisma acerinum

55 Erdeifenyő tűkarcgomba – Lophodermium pinastri
r: Phacidiales Erdeifenyő tűkarcgomba – Lophodermium pinastri

56 Narancssárga csészegomba
csésze alakú, nagyobb termőtestű fajok a lignikol (korhadó fán élő) Sarcoscypha coccinea, humikol (humuszlakó) a csészegomba fajok (Pezizaceae) Piros csészegomba Sarcoscypha coccinea Narancssárga csészegomba Peziza aurantia

57 a termőtest a tönkből és süvegrészből áll a mérgező papsapkagombaféléknél (Helvellaceae) és az ehető kucsmagombaféléknél (Morchellaceae) Fodros papsapkagomba Helvella crispa Ízletes kucsmagomba Morchella esculenta

58 Nyári szarvasgomba – Tuber aestivum
hipogeikus (talajban fejlődő) termőteste van a szarvasgombáknak (Tuberales), melyek erdei fafajokkal élnek szimbiózisban  mikorrhiza Nyári szarvasgomba – Tuber aestivum

59 5. o: Sztrómaüreges tömlősgombák Loculoascomycetes

60 az aszkuszok egy- vagy többrétegű termőtestpárnában (lokulusz = aszkosztróma) fűződnek le
leveleken élnek a korompenészek, melyek a levél- és pajzstetvek váladékával táplálkoznak Capnodium salicinum

61 A tömlősgombák csoportosítása a termőtest alakja szerint
Nyitott termőtestű tömlősgombák Csészegombák: csésze, tányér alakú, vékony húsú Kucsmagombák: a tönk csúcsán kucsma- vagy süvegszerűen kiszélesedik Zárt termőtestű tömlősgombák Szarvasgombák: föld alatt fejlődnek

62


Letölteni ppt "Növényrendszertan 4. előadás Dr. Bartha Dénes 2017. április 4."

Hasonló előadás


Google Hirdetések