Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vasúti jármű és infrastruktúra-fejlesztés, beruházás hatékonysági

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vasúti jármű és infrastruktúra-fejlesztés, beruházás hatékonysági"— Előadás másolata:

1 Vasúti jármű és infrastruktúra-fejlesztés, beruházás hatékonysági
elemzések gondolatkör elé Győr, október 5. Kovács Károly Mérnöki és elvi ügyek vezető MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Magyar Államvasutak ZRt.

2 Az előadó önvallomása:
Vagyok az aki mindig is voltam, csak a cégtáblák cserélődnek körülöttem. (MÁV Zrt. TRAKCIÓ…) Beköszöntő helyett: MÁV=20 éve a permanens változások élharcosa, elszenvedője, vele mi is Következmény: MÁV=volt, van, és ….de vasút biztosan lesz másképpen: van három negatív szó, amely együtt mégis pozitív nincs, semmi, baj. Az előadó mottója: Jó dolog ám vasutasnak lenni, csak ki kell bírni még néhány évtizedet addig, amíg a magyar társadalom is belátja, hogy nem lehet meg korszerű vasút nélkül. Az előadó hite: Töretlen a vasútfejlesztés fontossága, megkerülhetetlensége tekintetében Magyar Államvasutak ZRt.

3 Vázlat helyett kérdések,
amelyekre hallgatói feleletet remélek. 1.Mi lehet az oka, hogy számítástechnikai támogatású vasúti jármű és infrastruktúra-fejlesztés, beruházás hatékonysági elemzésekkel kell most foglalkozni? 2. Számítástechnikai alkalmazás nélküli világban mi volt ilyenkor? 3. Miért kell ezt a hallgatónak megismerni? Magyar Államvasutak ZRt.

4 Tartalom helyett stílusosan a következő négy óra menetrendje
1.Gyakorlati ismeretek (feltételezett elméleti alapokra építve) 2. A 10. vasútvonal példáján villamosítási megtérülési számítás bemutatása 3. A vasúti fejlesztések, beruházások döntés előkészítési folyamata.(informatikai támogatásra alapozva) Szünetben filmvetítés kívánságra 4. Konkrét esettanulmányok bemutatása (a hallgatók óhaja szerint) Magyar Államvasutak ZRt.

5 A gyakorlati példa bemutatása, ismertetése
Milyen lehetőségek vannak a vasútfejlesztésre Miért villamosítás Vasútfejlesztés vonal villamosítással Konkrét Ny-d térségi esetek , 16, 21 és 25 vonalak fejlesztése Magyar Államvasutak ZRt.

6 Magyarország térkép felidézése
Sopron Csorna Győr Szombathely Celldömölk Boba Szentgotthárd Zalaegerszeg Nagykanizsa Magyar Államvasutak ZRt.

7 A 10. vagy a 16. vonal villamosítása
Gyakorlati példa A 10. vagy a 16. vonal villamosítása Gyakorlatban lehetséges változatok, alkalmazási példa köv. Most indul a 10. vonal ppt Magyar Államvasutak ZRt.

8 Számítástechnikai támogatású
vasúti jármű és infrastruktúra-fejlesztés, beruházás hatékonysági elemzések. Győr, október 5. Kovács Károly Mérnöki és elvi ügyek vezető MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Magyar Államvasutak ZRt.

9 Informatika alkalmazása
II. Félidő Az informatika alkalmazása a vasúti fejlesztések döntés-előkészítésében Esettanulmányok alkalmazási példák Összefoglaló, kérdések Magyar Államvasutak ZRt.

10 Külső (Világ, EU, magyar, régió, vagy makró, mikró)
Még mindig információ! A vasúti célú információ keletkezésének helye a felhasználó poziciójából: Külső (Világ, EU, magyar, régió, vagy makró, mikró) Belső (vállalati, üzletági) (Szervezeti átalakulástól függően változhat, lásd: MÁV Cargo) Magyar Államvasutak ZRt.

11 Piaci környezet makró információi
Makró-szintű információk (külső jelzések): Pályázat elbírálójának, pl., EU (forrásgazda) előírásai, elvárásai Piaci (jegyváltás, szállítási megrendelés változása) Törvények, jogszabályok (RoLa, foglalkoztatási előírások) Nemzetközi vasúti egyezmények, (UIC döntvények, menetrend) MÁV költségvetési támogatása (jövedéki adó, adósság elengedés) Állami kezességvállalás (hitel felvétel) Gazdasági környezet (pl. autópálya építés) Magyar Államvasutak ZRt.

12 Információ technológiai centrumok
A makro szintű információ feldolgozás: Bank, tőzsde, (pl. kőolajár) EU statisztika, (modal split) Eustat, (magyar GDP) KSH, (népesség alakulása Bp. környékén) GKM, (MÁV és a GYSEV költségvetési támogatása) stb. Időjárás előrejelző szolgálatok (Pl. Motorvonati tender alap információ) Magyar Államvasutak ZRt.

13 Információ, adathordozók
Az makroszintű információ adathordozók, hozzáférés (információs piac) Média (hírek, szakmai műsorok) Statisztikai évkönyvek, Magyar Közlöny stb. Digitális adathordozók, pl. CD, Internetes oldalak, Szakkiállítások (Innotranz, RailTech stb.) Egyéb (levél, prospektus) Magyar Államvasutak ZRt.

14 Információ vállalati szinten
Mikro-szintű információk (vállalati belső jelzések): Üzemgazdasági (költség adatok) Műszaki (pályaállapot, jármű) Humánpolitikai (képzettség, bér) A mikro információ feldolgozás szintjei: MÁV ZRt, Üzletágak Telephelyek Magyar Államvasutak ZRt.

15 Információ vállalati szinten
A mikro-szintű információ adathordozók, hozzáférés (információs adatszolgáltatási kötelezettségek) Vállalatirányításban kötelezően előírt adatgyűjtési feladatok Telephelyi szintű papíralapú üzemgazdasági költséggyűjtők (utalványok, nyomtatványok) Telephelyi szintű digitalizált üzemgazdasági költségösszesítők Egyedi elektronikus adatgyűjtés és továbbítás (pl. gázolajfogyasztás) Üzletági szintű üzemgazdasági adatgyűjtés összesítés , cd,stb.) Egyéb (levél, prospektus) Magyar Államvasutak ZRt.

16 Információ vállalati szinten
Az információ vállalati szervezeti állandó alkalmazásának és feldolgozásának helye a kontrolling szervezet. (A kontrolling szerepe a MÁV-nál átalakulóban van.) Az információ az üzleti érdekérvényesítés segédeszköze. (példák az információ önös érdekből történő manipulativ felhasználására) Tisztánlátás hiánya, előnyszerzés igénye üzletági szinten vitákat szül. Adateltérések (vontatási költség) konfliktusok, (villamos vagy dízelvontatás) üzletági ellenérdekeltségek. Magyar Államvasutak ZRt.

17 Információ vállalati szinten
Az információ hasznosulás vállalaton belüli folyamata Információhordozók adatfeltöltése Információ feldolgozás (központ) Vezetői tájékoztatás (beszámoló) Döntés előkészítés (Elemzések, vizsgálatok) Fejlesztési, beruházási javaslat (Előterjesztés) Döntés Magyar Államvasutak ZRt.

18 Információhordozók adatfeltöltése.
Információ hordozó: a vontatójármű (elektronikus) menetigazolványok (jelenleg még papír – reform alatt, utána digitális) Bevitt adatok: Mozdonyvezető, vonatvezető neve, vonatszám, Vonattömeg (t), tengelyszám, vontatójármű típusa, pályaszáma, kocsi azonosító adatok, utas-terhelés (becsült fő) stb. Késés ideje, oka, stb Magyar Államvasutak ZRt.

19 Az információ hasznosulás vállalaton belüli folyamata
FVS statisztika Az információ hasznosulás vállalaton belüli folyamata Információhordozók adatfeltöltése Információ feldolgozás (központ) Vezetői tájékoztatás (beszámoló) Döntés előkészítés (Elemzések, vizsgálatok) Fejlesztési, beruházási javaslat (Előterjesztés) Döntés Magyar Államvasutak ZRt.

20 MÁV statisztika Magyar Államvasutak ZRt.

21 Az információ hasznosulás vállalaton belüli folyamata
Vezetői tájékoztató Az információ hasznosulás vállalaton belüli folyamata Információhordozók adatfeltöltése Információ feldolgozás (központ) Vezetői tájékoztatás (beszámoló) Döntés előkészítés (Elemzések, vizsgálatok) Fejlesztési, beruházási javaslat (Előterjesztés) Döntés Magyar Államvasutak ZRt.

22 Vezetői tájékoztatás Magyar Államvasutak ZRt.

23 Vezetői tájékoztatás Magyar Államvasutak ZRt.

24 Informatika alkalmazása
Informatika alkalmazása a vasúti fejlesztések döntés-előkészítésében Magyar Államvasutak ZRt.

25 Informatika alkalmazása
Mi a (fejlesztési) döntés-előkészítés? Olyan elemző, értékelő munkák, számítógépes programalkalmazások összessége, amelynek eredményterméke alkalmas arra, hogy a döntéshozó a vállalat működése szempontjából legjobb, vagy optimális (fejlesztési) döntés meghozatalára képes legyen. Magyar Államvasutak ZRt.

26 Informatika alkalmazása
A (fejlesztési) döntés-előkészítési anyagok adathordozója: számítógépes adatbázis, (Excel tábla) programfuttatás eredményoldalai, monitoron láthatóan és dokumentum formátumban kinyomtathatva papíron és digitálisan archiválhatóan, Magyar Államvasutak ZRt.

27 Informatika alkalmazása
1. Kereskedelemben kapható programcsomagokból válogatás (Excell) 2. Speciális vasúti igényre fejlesztett programok (pl. WinVill, ECOM) 3. Programok együttműködésének biztosítása, („interfész”, adatmigráció) 4. Kevert, vegyes alkalmazási modell (GSM-R) Magyar Államvasutak ZRt.

28 WinVill program bemutatása
Vasúti (infrastruktúra) fejlesztések hatásvizsgálata WinVill programmal 1. Előzmények A vasúti beruházások közül a vasút villamosítási beruházások sajátosságaira alapozva, korábban elkészült, egy a beruházások megtérülését vizsgáló program. Ez a számítógépes vizsgálati módszer már alkalmas volt a vasút villamosítási beruházások gazdaságilag helyes sorrendjének meghatározására. A közelmúlt történései, (PHARE, ISPA komplex vasútfejlesztési projektek kidolgozása) a vasúti beruházások egyre gyakoribb hitelből, vagy pályázatokhoz kötött megvalósítása igényli, hogy a gazdaságosság, a pénzügyi megtérülés vizsgálata is komplexebb módon történjen. A cél, hogy a vasúti infrastruktúra-fejlesztések hatékonysága javuljon, a pénzügyi kockázat csökkenjen. A számítógépes feldolgozás lehetőséget nyújt számos alternatív fejlesztési javaslat, különböző pénzügyi konstrukciókban (változó arányú hitel, kamat, költségvetési támogatás, vállalati saját forrás stb.) történő vizsgálatára. A vizsgálati módszer a projekt élettartama alatt (lehet év is!) változó pénzügyi, gazdasági környezet modellezésére és hatásainak kimutatására is képes. Magyar Államvasutak ZRt.

29 WinVill program bemutatása
Mikró-gazdasági, vállalati hatások kezelése (jövőkép alkotás) A projekt élettartama alatt a projekthez kapcsolódóan változó dinamikájú, és különböző bevételi és költség dinamika tervezhető. A fejleszteni tervezett közlekedési infrastruktúra térségében időben változó gazdasági teljesítmények hatása a vasúti forgalomra, és a beruházás megtérülésére számítható. A paraméterek évenként is megadhatók, vagy gazdasági elemzők prognózisai vehetők figyelembe. Magyar Államvasutak ZRt.

30 WinVill program bemutatása, jövőkép alkotás
Makró-gazdasági hatások Mivel a projekt, vagy a hiteltörlesztés élettartama alatt a projekthez kapcsolódóan változó, és különböző bevételi és költség dinamika tervezhető, a módszer a valós gazdasági folyamatok, mint pl. a GDP növekedési ütemének időbeni változását, az egyes energiahordozók eltérő mértékű drágulását is figyelembe veszi. A vasúti szolgáltatás minőségi javulásából (vagy romlásából!) következő forgalomnövekedés (csökkenés), illetve a változó árszinten történő szolgáltatás értékesítés eredménye is kimutatható. A mikro- és makro-gazdasági környezeti hatások modellezésével – a várhatóan reális valószínűségű változatok elkészítésével, a megvalósítani tervezett beruházás kritikus elemei meghatározhatók, ezzel a beruházás megvalósításának kockázata csökkenthető. Magyar Államvasutak ZRt.

31 WinVill program bemutatása (Vasútgazdasági elméleti alapok)
2. A beruházások értékelésének lehetséges mutatói Egy beruházás értékelésének egyik legfontosabb mutatója a megtérülési idő, amelynek számításához: - a beruházás költségét, - az üzemeltetés során felmerülő állandó költségeket, továbbá - a felújítási költségeket, - végül az üzemeltetésből származó bevételeket kell figyelembe venni. Mindezt az adott időre, jelenértékben kifejezve kell összegezni. Az összegzés alapján az értékelést több féle gazdasági mutatóval is el kell végezni: Magyar Államvasutak ZRt.

32 WinVill program bemutatása (Vasútgazdasági elméleti alapok)
2.1. Egyszerű megtérülési mutató: M=B/J (év) ahol: B: a beruházás költsége J: Jövedelem További megtérülési mutatók. D mutató, NPV (Net Present Value), BCR1 adott évi bevételek és költségek összevetése, BCR2 ráfordítások figyelembevétele, IRR (Internal Rate of Return), (További információk a papíron, ill. a jegyzetben) Magyar Államvasutak ZRt.

33 WinVill program bemutatása
3. Vasúti infrastruktúra fejlesztések hatásvizsgálatát támogató számítógépes programrendszer A programrendszerben választhatunk I. Vasútvonalak villamosításának hatékonyságát vizsgáló program II. Vasúti infrastruktúra fejlesztések hatásvizsgálatát támogató számítógépes program III. Vasúti járműfejlesztések hatékonyságát elemző program elindítása között. Magyar Államvasutak ZRt.

34 WinVill program eredményterméke
Magyar Államvasutak ZRt.

35 WinVill képernyő minták
Vizuális megjelenítés Windows felületen Adatbiztonság és ellenőrizhetőség, Verzióvédelem: dátum és felhasználónév „beégetéssel” Speciális nyomtatási formátum Bemutató: ( 10 vonal Gazd. Számítás .pdf) Magyar Államvasutak ZRt.

36 Eredménytermékek - Alkalmazási példák
További alkalmazások eredménytermékek: Érd-érd elágatás állomáskorszerűsítés (EIB) 2. Vonal fej. és villamosítása (megrendelő MÁV VIF) 15. vonal fejlesztése (megrendelő: GYSEV Rt) 16. vonal fejlesztése (megrendelő: GYSEV Rt) 17. vonalvillamosítás (megrendelő GKM,) 21. vonalvillamosítás (megrendelő GKM,) 29. Vonal fejlesztés és villamosítás (megrendelő GKM, KTI Kht) 80/c. vonalvillamosítás (megrendelő GKM, KTI Kht) Villamos motorvonat beszerzés (megrendelő MÁV Rt. SzÜ) Magyar Államvasutak ZRt.

37 Eredménytermékek - Alkalmazási példák
MÁV villamos motorvonat beszerzés gazdaságossági kérdései Döntés előkészítés korszerű gazdasági szemlélete LCC szerepe a vasúti fejlesztések Döntés előkészítéstől a - lobby anyagig Bemutató: (Villamos motorvonat(Lobby kovács).ppt) Magyar Államvasutak ZRt.

38 Vasúti fejlesztések, beruházások főbb típusai
Összefoglaló 1. rész: A vasúti fejlesztések, beruházások döntés előkészítési folyamata. Vasúti fejlesztések, beruházások főbb típusai MÁV (fejlesztési) szervezeti keretek, alapfeltételek A fejlesztési döntés előkészítés lépései A vasúti fejlesztési információk típusai Az információk szerepe a döntési folyamatban Magyar Államvasutak ZRt.

39 WinVill program - Villamosítás, ECOM program - motorvonat beszerzés)
Összefoglaló 2. Rész Informatika alkalmazása a vasúti fejlesztések döntés-előkészítésében Számítástechnikai támogatású vasúti jármű és infrastruktúra-fejlesztés, beruházás hatékonysági elemzések bemutatása példákon WinVill program - Villamosítás, ECOM program - motorvonat beszerzés) Magyar Államvasutak ZRt.

40 Vasúti fejlesztések, Intelmek Eredményes és gazdaságos termékfejlesztés vagy infrastruktúra beruházás csak jó és részletes és hiteles információkra alapozott, valamint gondosan, minden lehetséges alternatíva figyelembe vételével kiérlelt döntés előkészítés és beruházási folyamat eredményeképpen születhet. A hiányos információra támaszkodó fejlesztés csak szerencsés esetben lehet sikeres, de erre sohasem alapozható a közpénz elköltése. Az előkészítés és beruházás során elkövetett vagy elhallgatott hiba, hatással lehet a beruházás teljes élettartamára, jelentősen megdrágítva és leértékelve azt. Magyar Államvasutak ZRt.

41 Összefoglaló Intelmek 4. A beruházás sohasem lehet öncélú (szűk szakmai érdekű) ezért a demokráciában a civil szféra hiteles tájékoztatása, informálása elősegíti a zöld fejlesztések és beruházások kezdeményezését, ezért szerepe a meggyőző lobbyzásban egyre fontosabb kell, hogy legyen. 5. A civil szféra szerepe és feladata még a közpénzfelhasználás ellenőrzése a pénzek leghatékonyabb felhasználásának elősegítése, de sohasem lehet a műszaki tartalom vagy technológia meghatározója. 6. A felelősség mindig a döntési joggal rendelkező szakemberek dolga. 7. Az információ a gazdasági élet levegője, nem élhetünk nélküle. 8. Rossz fejlesztési döntés következménye – piacvesztés,veszteséges gazdálkodás, csőd… Magyar Államvasutak ZRt.

42 Az intelmek megszegésének lehetséges következménye:
Következmények… Az intelmek megszegésének lehetséges következménye: image rombolás, piacvesztés (Combino effektus pl. klímaberendezés) Dominóhatások (leggyengébb láncszem határozza meg a rendszer eredményességét) Következmény: a konkurencia erősödése, piaci térnyerése (STADLER jelenség) Magyar Államvasutak ZRt.

43 2005-től 9 EU ország vasútja rendelt FLIRT-et
Magyar Államvasutak ZRt.

44 a megtisztelő figyelmet !
Köszönöm a megtisztelő figyelmet ! Magyar Államvasutak ZRt.

45 Szünetben pihenünk, kávézunk…
és a vasútfejlesztés fontosságáról elmélkedünk, vagy pps fájlokat nézegetünk Magyar Államvasutak ZRt.


Letölteni ppt "Vasúti jármű és infrastruktúra-fejlesztés, beruházás hatékonysági"

Hasonló előadás


Google Hirdetések