Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezetállapot É rtékelési P rogram KÉP - Tudományos Konferencia - 2005. november 2. Környezetállapot értékelési program módszertana, kialakításának.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezetállapot É rtékelési P rogram KÉP - Tudományos Konferencia - 2005. november 2. Környezetállapot értékelési program módszertana, kialakításának."— Előadás másolata:

1

2 Környezetállapot É rtékelési P rogram KÉP - Tudományos Konferencia - 2005. november 2. Környezetállapot értékelési program módszertana, kialakításának szükségessége Németh Tamás MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet Budapest

3 Magyar Tudományos Akadémia – Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium együttműködés 1. projekt Módszertani fejlesztési koncepció kidolgozása Magyarország környezeti, természeti állapotának komplex értékeléséhez felismerés megfigyelés adatgyűjtés - adatgazdálkodás kutatás www.kep.taki.iif.hu

4

5 Programvezető: Prof. Dr. Németh Tamás Programmenedzser: Prof. Dr. Bulla Miklós Munkacsoportok témakörei: Tájgazdálkodás Környezeti elemek modellezése Gazdasági folyamatok Társadalom Környezetmenedzsment

6 Monitorozási, adatgazdálkodási – feldolgozási és értékelési, ellenőrzési feladatok és harmonizáció. Alkalmazott és továbbfejlesztést igénylő indikátorok, mutatók kidolgozása – a környezeti, természeti állapot változás nyomon követésére, lokális, regionális és országos szinten. Végrehajtási algoritmusok (ún. „blueprint” forgatókönyvek) – részben a már meglévő, részben az új módszerek felhasználásával. A program megalapozását támogató módszertani kutatási és harmonizációs feladatok

7 Gazdaság Társadalom Erőforrások használata, terhelése Emberi tevékenység erőforrások (Természeti) környezet Környezeti hatások Hulladék, szennyezés, degradáció Ökológiai szolgáltatások Társadalmi folyamatok és környezet hatásrendszere (World Resource Institute, 1995)

8 Az állapotértékelés problematikája Sok az adat, de kevés a döntéstámogató tudás, a környezeti problémák és folyamatok léptéke, időtartama, sebessége és kiterjedése más és más az indikátorok – időtől és tértől függő, komplex folyamatokat leíró indikátorok előállítása meglévő, vagy újonnan szükséges paraméterekből inkoherencia – a meglévő adat és információrendszerek illeszthetőségében, az adatok értelmezésében; a környezetállapot jellemzők – gyakorisága, – térbeli érvényessége, – megbízhatósága, – változásérzékenysége, – valamint az adatsor hosszúsága teljesen különbözik.

9 Térbeli kiterjedés Befolyásolás lehetősége, érintettség lokálisregionálisországosKontinentális és globális Pl. zaj, por, hulladék, szennyvíz, talajdegradáció és élőhely romlása Pl. légköri savasodás, eutrofizáció troposzférikus ózon dúsulása tájpusztulás és a biodiverzitás csökkenése Üvegházhatás Ózonpajzs pusztulása Környezeti hatások kiterjedése és befolyásolás lehetősége - Az érintettség függvényében - KÉP : Bulla – Flachner, 2003. Pl. felszíni és felszín alatti vízkészletek csökkenése, romlása

10 A Környezetállapot Értékelési Program módszertani fejlesztésénél mind térbeni, mind időbeni szcenáriókat figyelembe kell venni. A változásokat természeti és humán tényezők alakítják és befolyásolják.

11 Kihaeva vulkán, Hawaii - 1984Etna, Olaszorzság - 2004

12 Hyogokeu-Nanku, Japán - 1995Afganisztán - 2005

13 Katrina Hurrikán – 2005. augusztusa augusztus 26.augusztus 27.augusztus 28.augusztus 29. augusztus 30.

14 A Katrina Hurrikán nyomai – New Orleans

15 Szökőár – 2004. decembere előtte utána előtte utána előtteutána

16 A szökőár nyomai – Indonézia

17 kockázat Társadalmi-politikai megítélés D., Ismert, jelentős probléma Jelentős probléma hatékony, elismerést keltő megoldása A., Kevéssé jelentős probléma C., Kevéssé jelentős, de annak tartott probléma B., Jelentős probléma Optimum KÉP: Bulla - Flachner, 2003. Környezet-politikai megítélés és kockázat kapcsolta Hatékonyság, ismertség, befolyásolhatóság függvényében

18 A táj és regionális kölcsönhatások értékelésének rendszerszerű megközelítése a különböző környezeti folyamatok léptékeinek tükrében Táj és rendszerei, jellemző folyamatai (pl. helyi vízkörforgás, élőhelyek, települési anyagforgalmak) Regionális folyamatok 2D, 3D, Grid ill. GIS alapú értékelés (pl. levegőminőség, határokon átnyúló folyamatok) Anyag- és információ forgalom Anyag- és információ forgalom Külső rendszerek (pl. vízgyűjtő, ökológiai hálózat, gazdasági, társadalmi rendszerek Kép: Flachner, 2004

19 Nemzetközi kitekintés Ausztrália, Kanada, Új-Zéland: állapotértékelés széles körű korábban indult-több tapasztalat a fenntarthatóságot és a jövőképet figyelembe veszi de: környezeti elemenként strukturált, nem komplex Dánia, Nagy-Britannia, Európai Unió: állapotértékelés módszertana még nem kiforrott problématerületenként vizsgálódik fenntarthatósági indikátorok megjelennek, de a szektorális megközelítés dominál folyamatok értékelése nem erőforrás-használat orientált

20 Következtetések, koncepció (1) Integráló közeg – „munkafelület”: a pedoszféra, amely más természeti erőforrások – flóra/fauna elhelyezkedését meghatározza: - geopozicionált adatfeldolgozás, mérés, értékelés, - folytonosság, illeszthetőség, koherencia: komplex mutatók előállítása feltétele/lehetősége. Részrendszerek feladata – szabályok, attributumok meghatározása: - vizsgálatok alanya (ki), tárgya (mit), ideje (hol), - következtetések formája, gyakorisága, célcsoportjai, - illeszkedés a nemzetközi elvárásokhoz, jelentési kötelezettségekhez (EU, OECD, ENSZ egyezmények, stb.).

21 Következtetések, koncepció (2) Kritikai elemzést igényel: 1)a meglévő környezeti, gazdasági, társadalmi adatgyűjtési rendszerek eredményei, hiányosságai: a, benne, a társadalmi részvétel és kommunikáció, a nyilvánosság és az adatok hitelessége, 2)a környezeti folyamatok megértéséhez szükséges integráló rendszerszemlélet, 3)a modellek és az adatgyűjtő rendszerek viszonya, a használhatóságuk, az illeszthetőségük, a kooperációjuk, a technikai, igazgatásjogi, financiális feltételei, 4)az intézményi háttér – a feladatok mentén meghatározott kiszámítható, hosszútávon biztosított finanszírozási háttér, 5)a jogszabályi háttér – az adattörvény, a statisztikai törvény, az adatvédelem és a feldolgozott adatok információ kezelése.

22 Következtetések, koncepció (3) Módszertani célkitűzés 1)Döntéstámogató rendszer megtervezése, amely alkalmas integrált állapotértékelés készítésére országos és regionális léptékben (és helyi szinten), egy mintaterületen. 2)KÉP módszertani fejlesztés mintaterületi kipróbálása. 3)Tapasztalatok kiértékelése: - a szakterületi rendszerek együttműködésének megalapozása: - a monitoring és „információ gyártó” rendszerek együttműködési képességeinek, illetve a modellek alkalmazhatóságának vizsgálata: - a környezeti, -természeti erőforrás-gazdálkodás felügyeleti, - igazgatási rendszerfejlesztés megalapozása: fejlesztési feladatok, javaslatok megfogalmazása.

23 Folyamatban lévő fejlesztések Környezeti folyamatok integrált modellezése – víz, talaj, levegő – minőségi és mennyiségi változásainak becslése, előrejelzése; döntéstámogató rendszer alapjai GIS- ben, Komplex tájértékelés – meglévő adatok, felmérések harmonizációja, GIS feldolgozása, összeépítése, hiányzó ismeretek pótlása (terepi felmérés, adatgyűjtés, elemzés) Társadalmi folyamatok – kérdőív, feldolgozási módszertan, Eredmények megvitatása és megjelenítése (nyílt tervezés); Menedzsment és jogi környezet – statisztikai, adatgazdálkodási, intézményfinanszírozási törvény, rendszerharmonizáció Gazdasági folyamatok - környezetgazdasági elemzések, Integrált (fenntarthatósági mutatók: GPI, ISEW, Ökológiai Lábnyom), pozitív ösztönzők.

24 Talajtani információk rendszerfejlesztése

25 A nitrogén vegyületek teljes ülepedése, mg N/m 2 /év - DEM modell Bodrog-köz Eger környéke Tihanyi-félsziget Regionális modell SO 2, NO x, O 3, HM koncentációk Kén-, nitrogén és HM ülepedés 3 mintaterület Részletes számítások lokális modellekkel

26 VTT- KÉP együttműködés: modellezési eredmények

27 Mintaterületek–Hevesi sík és Tisza-tó: AIR, ÉTT monitoring harmonizáció, komplex társadalmi-gazdasági felmérés, GPI és ISEW (alternatív GDP mutatók)

28 Mintaterület-Balaton: konfliktus térképezés és integrált környezeti térképezési - értékelési rendszerek

29 hidroszféra bioszféra litoszféra atmosztféra A talaj a földkéreg legkülső multifunkcionális része, mely különböző tulajdonságokkal, tulajdonság-együttesekkel és funkciókkal bír. A többi természeti erőforrás integrátora. társadalom

30 Szakmai témafelelősök Gergely Erzsébet – főosztályvezető KvVM Környezetpolitikai Főosztály Karlovits Márta – főosztályvezető KvVM Kutatási és Oktatási Önálló Osztály Kisné Fodor Lívia – vezető tanácsos TvH Természetmegőrzési Főosztály Horváthné Kiss Ildikó – osztályvezető KvH Környezetbiztonsági Főosztály Szabó Elemér – főtanácsos KvVM Informatikai Önálló Osztály Érdiné Szekeres Rozália – főosztályvezető TvH Természetmegőrzési Főosztály Együttműködés keretében a KvVM résztvevők

31 Talajtan és Informatika munkacsoport Németh Tamás (MTA TAKI) Szabó József (MTA TAKI) Pásztor László (MTA TAKI) Koós Sándor (MTA TAKI) Környezeti elemek-víz munkacsoport Koncsos László (BME-Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tsz.) Fonyó György (BME-Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tsz.) Környezeti elemek-levegő munkacsoport Bozó László (OMSZ) Tájgazdálkodás és természetvédelmi munkacsoport Barczi Attila (SZIE Gödöllő) Dombos Miklós (MTA TAKI) Molnár Zsolt (MTA ÖBKI) Közgazdasági munkacsoport Szlávik János (BME) Füle Miklós (BME) Csigéné Nagypál Noémi (BME) Pálvölgyi Tamás (BME) Társadalomtudományi munkacsoport Vári Anna (MTA Szociológiai Kutató Intézet) Ferencz Zoltán (MTA Szociológiai Kutató Intézet) Munkacsoportok

32 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Környezetállapot É rtékelési P rogram KÉP - Tudományos Konferencia - 2005. november 2. Környezetállapot értékelési program módszertana, kialakításának."

Hasonló előadás


Google Hirdetések