Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MONITORINGRENDSZEREK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MONITORINGRENDSZEREK"— Előadás másolata:

1 MONITORINGRENDSZEREK
Biomonitoring…/3. Dr. Kárász Imre egyetemi tanár EKF Környezettudományi Tsz.

2 Biológiai monitorozás
Állati vagy emberi eredetű anyagok (vér, vi-zelet, haj, köröm, fog, toll, szövetminta) vizsgálata annak megállapítására, hogy a környezetben található szennyezőanya-gokból mennyi található egy adott időpont-ban a mintában, amely értékből következ-tetni lehet az expozíció mértékére. (Becslés).

3 Monitoring (monitorozás) fogalma
Valamilyen objektum kiválasztott sajátságainak hosszú időn keresztül, rendszeres megfigyelésekkel vagy mintavételekkel történő nyomon követése. A természetes vagy mesterséges környezet állapotának nyomon követése rendszeres megfigyelő- és mérőhálózat alkalmazásával.

4 Monitoringrendszerek fogalma
1. Talaj, víz, levegő vagy biológiai rendszerek minőségét, egyes szennyezőanyagok mennyiségét folyamatosan jelző és rögzítő műszerek együttese. 2. Meghatározott helyeken és időben vett minták elemzése után a környezet jellemzésére szolgáló minőségi és mennyiségi analízisre alkalmas módszerek és berendezések összessége.

5 A monitorozás története
Éghajlati megfigyelések és mérések - XVIII. sz. közepe: első mérőhálózat az atlanti térségben, Krimi háború - francia flotta megsemmisülése vihar miatt (nov.14.) Le Verrier csillagász megbízása (45 mérőállomás vizsgálata – előrejelzés lehetősége ?!) 1870. Mo.-on megalakult az Országos Meteorológiai és Földdelejességi Intézet – 1888-tól előrejelző szolgálat – közzététel postahivatalokban Járványokkal kapcsolatos megfigyelések és adatgyűjtés Árvizekkel kapcsolatos megfigyelések Földrengéssel kapcsolatos megfigyelések

6 Monitoringrendszerek (példák)
Globális Éghajlati Megfigyelő Rendszer Integrált Bioszféra Rezervátum Monitorozó Program (UNESCO MAB BRIM) Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer Országos Imissziómérő Hálózat Országos Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszer Országos Meteorológiai Szolgálat

7 A monitorozás elemei, technikai és hálózati követelményei
Jogi feltételek Végrehajtásért felelős szervezet Technikai háttér Személyi feltételek Hálózati feltételek Folyamatos adatértékelés és prevenció

8 A meteorológiai monitoring hazai rendszere
A meteorológiai szolgáltatást törvény írja elő Országos Meteorológiai Szolgálat Országosan kiépített meteorológiai mérőállomás hálózat – felszerelve Meteorológus képzés Automata és félautomata hálózat kiképzett szakembergárdával Folyamatos adatértékelés és tájékoztatás

9 OMSZ kapcsolata a Meteorológiai Világszervezettel (WMO)
A meteorológiai és légkörmegfigyelés nemzeti keretben, de régiós és világhálózatban történik A nemzeti szervezetek tagjai a WMO-nak Rendszeres adatközvetítés és gyors adatátvitel Kiépült monitoring hálózat

10 Automata meteorológiai állomás
Eger és környékének helye és szerepe a meteorológiai monitoring rendszerben Automata meteorológiai állomás OMSZ szakember felügyeli és gyűjti a kiegészítő adatokat Része az országos hálózatnak Része az országos tájékoztatásnak Helyi adatszolgáltatásra és adatbázis építésre is alkalmas


Letölteni ppt "MONITORINGRENDSZEREK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések