Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2011. szeptember Az információtechnológia menedzselése Az információs rendszer fejlesztése Image of the slide: www2.raritanval.edu/departments/busadmin/.../Ch07-IntrotoBusiness.ppt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2011. szeptember Az információtechnológia menedzselése Az információs rendszer fejlesztése Image of the slide: www2.raritanval.edu/departments/busadmin/.../Ch07-IntrotoBusiness.ppt."— Előadás másolata:

1 2011. szeptember Az információtechnológia menedzselése Az információs rendszer fejlesztése Image of the slide: www2.raritanval.edu/departments/busadmin/.../Ch07-IntrotoBusiness.ppt Tervezés a szoftverfejlesztésben Sztatikus modellezés – Adatmodell és objektummodell Egyed-kapcsolat diagram (ERD)

2 A témakör SZERVEZÉSTECHNOLÓGIA Az információtechnológia menedzselése
Az információs rendszer fejlesztése 1. A fejlesztési folyamat áttekintése 2. Követelményelemzés 3. Tervezés a szoftverfejlesztésben [***] Sztatikus modellezés – Adatmodell és objektummodell 4. Kivitelezés és az egységtesztek 5. Szoftverintegráció, rendszerintegráció és az integrációs tesztek 6. A rendszer bevezetése 7. A szoftverfejlesztés támogató folyamatai

3 Egyed (entitás) olyan személy (vevő), tárgy (gépkocsi), fogalom vagy esemény (rendelés), amelyek egy adott rendszer tevékenységének meghatározó elemei ezeket akarjuk az üzleti élet számára fontos tulajdonságokkal leírni és a rendszerünkben tárolni példa: egyed: dolgozó tulajdonságok: név, cím, gyermekek száma, családi állapota, beosztása, fizetése, adószáma, személyi azonosító száma, TB száma, bakszámlaszáma stb. Kalakota-Robinson, 2002, 13. oldal

4 Tulajdonság a tulajdonságok (attribútumok) alatt az aktuálisan nyilvántartott jellemzőket (név, ár, szín, időpont stb.) értjük. példa: egyed: dolgozó tulajdonságok: név, cím, gyermekek száma, családi állapota, beosztása, fizetése, adószáma, személyi azonosító száma, TB száma, bakszámlaszáma stb. Kalakota-Robinson, 2002, 13. oldal

5 Elsődleges kulcs az egyedtípus olyan tulajdonsága, amely
1. az egyed minden elıfordulására értelmezhetı (mindegyikhez tartozik valamilyen értéke); 2. értékei és az egyed elıfordulásai között kölcsönösen egyértelmű megfelelés áll fenn; 3. stabil, azaz valamely egyedelıforduláshoz tartozó értéke az elıfordulás élettartama alatt nem változik; 4. minimális, azaz nincs olyan része, amely szintén teljesítené az 1–3 feltételeket.

6 Egyedtípus szerkezete
A jellemző tulajdonságok (attribútumok) felsorolása és közülük az azonositó(k) tulajdonság(ok) kijelölése. Az azonosító informatikai értelemben az elsődleges kulcs.

7 típus/előfordulás A könyvelési tétel egyedtípus Tulajdonságtípus
Egyedelőfordulás Azonosító vagy elsődleges kulcs Nem lehet két (sorban) azonos! Tulajdonságérték(ek)

8 Kapcsolat az egyedek közötti viszonyt fejezi ki példa:
dolgozó és telephely egyedek között a kapcsolatot az jelenti, hogy az adott dolgozó melyik telephelyen végzi a munkáját Kalakota-Robinson, 2002, 13. oldal

9 ERD egyed-kapcsolat diagram Entity Relationship Diagram (ERD)
az egyedek és a köztük lévő kapcsolatok tömör leírása szolgál példa: források:

10 ERD példák

11 kapcsolat jellemzők a kapcsolat foka a kapcsolat erőssége
1:1 1:N M:N a kapcsolat erőssége kötelező opcionális (lehetséges) a kapcsolat stabilitása a benne résztvevő egyedtípusokra stabil instabil

12 1:1 kapcsolat Az egyik egyedtípus minden előfordulásához a másik egyedtípus csak egy előfordulása tartozhat, és ez igaz a másik egyedtípusra is. egyed-kapcsolat diagrammal ERD (Entity Relationship Diagram): Söfőr Váltótárs

13 1:1 kapcsolat leggyakoribb esete a főtípus-altípus kapcsolat
pl.: egy ingatlan azonos egy tárgyi eszközzel. A tárgyi eszköz 3 kapcsolatát reprezentáló kapcsolóvonalakat ívelt vonal metszi. Jelentése: egymást kizáró kapcsolatok, azaz egy konkrét tárgyi eszköz nem lehet egyszerre ingatlan is, meg jármű is.

14 1:N kapcsolat Az egyik egyedtípus egy konkrét előfordulásához a másik egyedtípus több előfordulása tartozhat, de ez fordítva nem igaz. egyed-kapcsolat diagrammal (ERD): vagy Iroda Dolgozó fölérendelt hierarchikus viszony alárendelt hierarchikus viszony Dolgozó Iroda varjúláb, tyúkláb

15 Vállalkozásnál használt üzleti nyelv
M:N kapcsolat Az egyik egyedtípus egy konkrét előfordulásához a másik egyedtípus több előfordulása tartozhat, és ez fordítva is igaz. egyed-kapcsolat diagrammal (ERD): Vállalkozásnál használt üzleti nyelv Dolgozó

16 kötelező/opcionális a számla egyedtípusra nézve kötelező, mert minden számlához kell lenni azt kiállító szállítónak a szállító egyedtípusra nézve opcionális, mert lehet olyan szállítója a cégnek, akitől még nem érkezett számla.

17 stabil/instabil a számla egyedtípusra nézve stabil, mert a számlát kiállító szállító már nem változhat a munkaadó szervezetek és az alkalmazottak közötti kapcsolat viszont értelemszerűen instabil mindkét egyedtípusra nézve.

18 rekurzív kapcsolat egy egyedtípus önmagával is alkothat kapcsolatot
neve: rekurzív (visszamutató, homogén) kapcsolat pl. egy szervezet egységei közötti alárendeltségi viszony. Ebben a viszonyban a szervezet egyedtípus önmagával alkot 1:n fokú kapcsolatot. Itt ez csak egyedtípusszinten igaz, egyedelőfordulásszinten nem.

19 Hivatkozott irodalom Gyurkó György (2011): Szervezéstechnológia . BGF, Bp. Gyurkó György (2011): Szervezéstechnológia példatár. BGF, Bp. Paál Éva (2009a). Gyakorlófüzet a számvitelszervezéshez. Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft., Bp. Paál Éva (2009b). Számvitelszervezés a vállalkozásoknál. Magyar Könyvviszgálói Kamara Oktatási Központ Kft., Bp.


Letölteni ppt "2011. szeptember Az információtechnológia menedzselése Az információs rendszer fejlesztése Image of the slide: www2.raritanval.edu/departments/busadmin/.../Ch07-IntrotoBusiness.ppt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések