Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

………...................... Az információtechnológia menedzselése Az információs rendszer fejlesztése 2011. szeptember Tervezés a szoftverfejlesztésben Sztatikus.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "………...................... Az információtechnológia menedzselése Az információs rendszer fejlesztése 2011. szeptember Tervezés a szoftverfejlesztésben Sztatikus."— Előadás másolata:

1 ………...................... Az információtechnológia menedzselése Az információs rendszer fejlesztése 2011. szeptember Tervezés a szoftverfejlesztésben Sztatikus modellezés – Adatmodell és objektummodell Egyed-kapcsolat diagram (ERD)

2 A témakör Az információtechnológia menedzselése Az információs rendszer fejlesztése 1. A fejlesztési folyamat áttekintése 2. Követelményelemzés 3. Tervezés a szoftverfejlesztésben [***] Sztatikus modellezés – Adatmodell és objektummodell 4. Kivitelezés és az egységtesztek 5. Szoftverintegráció, rendszerintegráció és az integrációs tesztek 6. A rendszer bevezetése 7. A szoftverfejlesztés támogató folyamatai SZERVEZÉSTECHNOLÓGIA

3 Egyed (entitás) olyan személy (vevő), tárgy (gépkocsi), fogalom vagy esemény (rendelés), amelyek egy adott rendszer tevékenységének meghatározó elemei ezeket akarjuk az üzleti élet számára fontos tulajdonságokkal leírni és a rendszerünkben tárolni példa: egyed: dolgozó tulajdonságok: név, cím, gyermekek száma, családi állapota, beosztása, fizetése, adószáma, személyi azonosító száma, TB száma, bakszámlaszáma stb.

4 Tulajdonság a tulajdonságok (attribútumok) alatt az aktuálisan nyilvántartott jellemzőket (név, ár, szín, időpont stb.) értjük. példa: egyed: dolgozó tulajdonságok: név, cím, gyermekek száma, családi állapota, beosztása, fizetése, adószáma, személyi azonosító száma, TB száma, bakszámlaszáma stb.

5 Elsődleges kulcs az egyedtípus olyan tulajdonsága, amely –1. az egyed minden elıfordulására értelmezhetı (mindegyikhez tartozik valamilyen értéke); –2. értékei és az egyed elıfordulásai között kölcsönösen egyértelmű megfelelés áll fenn; –3. stabil, azaz valamely egyedelıforduláshoz tartozó értéke az elıfordulás élettartama alatt nem változik; –4. minimális, azaz nincs olyan része, amely szintén teljesítené az 1–3 feltételeket.

6 Egyedtípus szerkezete A jellemző tulajdonságok (attribútumok) felsorolása és közülük az azonositó(k) tulajdonság(ok) kijelölése. Az azonosító informatikai értelemben az elsődleges kulcs.

7 típus/előfordulás A könyvelési tétel egyedtípus Egyedelőfordulás Tulajdonságtípus Tulajdonságérték(ek) Azonosító vagy elsődleges kulcs Nem lehet két (sorban) azonos!

8 Kapcsolat az egyedek közötti viszonyt fejezi ki példa: dolgozó és telephely egyedek között a kapcsolatot az jelenti, hogy az adott dolgozó melyik telephelyen végzi a munkáját

9 ERD egyed-kapcsolat diagram Entity Relationship Diagram (ERD) az egyedek és a köztük lévő kapcsolatok tömör leírása szolgál példa:

10 ERD példák

11 kapcsolat jellemzők a kapcsolat foka –1:1 –1:N –M:N a kapcsolat erőssége –kötelező –opcionális (lehetséges) a kapcsolat stabilitása a benne résztvevő egyedtípusokra –stabil –instabil

12 1:1 kapcsolat Az egyik egyedtípus minden előfordulásához a másik egyedtípus csak egy előfordulása tartozhat, és ez igaz a másik egyedtípusra is. egyed-kapcsolat diagrammal ERD (Entity Relationship Diagram): SöfőrVáltótárs

13 1:1 kapcsolat leggyakoribb esete a főtípus-altípus kapcsolat pl.: egy ingatlan azonos egy tárgyi eszközzel. A tárgyi eszköz 3 kapcsolatát reprezentáló kapcsolóvonalakat ívelt vonal metszi. Jelentése: egymást kizáró kapcsolatok, azaz egy konkrét tárgyi eszköz nem lehet egyszerre ingatlan is, meg jármű is.

14 1:N kapcsolat Az egyik egyedtípus egy konkrét előfordulásához a másik egyedtípus több előfordulása tartozhat, de ez fordítva nem igaz. egyed-kapcsolat diagrammal (ERD): vagy IrodaDolgozó Iroda fölérendelt hierarchikus viszony alárendelt hierarchikus viszony varjúláb, tyúkláb

15 M:N kapcsolat Az egyik egyedtípus egy konkrét előfordulásához a másik egyedtípus több előfordulása tartozhat, és ez fordítva is igaz. egyed-kapcsolat diagrammal (ERD): Vállalkozásnál használt üzleti nyelv Dolgozó

16 kötelező/opcionális a számla egyedtípusra nézve kötelező, mert minden számlához kell lenni azt kiállító szállítónak a szállító egyedtípusra nézve opcionális, mert lehet olyan szállítója a cégnek, akitől még nem érkezett számla.

17 stabil/instabil a számla egyedtípusra nézve stabil, mert a számlát kiállító szállító már nem változhat a munkaadó szervezetek és az alkalmazottak közötti kapcsolat viszont értelemszerűen instabil mindkét egyedtípusra nézve.

18 rekurzív kapcsolat egy egyedtípus önmagával is alkothat kapcsolatot neve: rekurzív (visszamutató, homogén) kapcsolat pl. egy szervezet egységei közötti alárendeltségi viszony. Ebben a viszonyban a szervezet egyedtípus önmagával alkot 1:n fokú kapcsolatot. Itt ez csak egyedtípusszinten igaz, egyedelőfordulásszinten nem.

19 Hivatkozott irodalom Gyurkó György (2011): Szervezéstechnológia. BGF, Bp. Gyurkó György (2011): Szervezéstechnológia példatár. BGF, Bp. Paál Éva (2009a). Gyakorlófüzet a számvitelszervezéshez. Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft., Bp. Paál Éva (2009b). Számvitelszervezés a vállalkozásoknál. Magyar Könyvviszgálói Kamara Oktatási Központ Kft., Bp.


Letölteni ppt "………...................... Az információtechnológia menedzselése Az információs rendszer fejlesztése 2011. szeptember Tervezés a szoftverfejlesztésben Sztatikus."

Hasonló előadás


Google Hirdetések