Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EE/R adatmodell (Extended E/R) 1 Az objektum orientált szemlélet elterjedésével egyre nőtt az igény az olyan SDM (Semantic Data Model) modellek iránt,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EE/R adatmodell (Extended E/R) 1 Az objektum orientált szemlélet elterjedésével egyre nőtt az igény az olyan SDM (Semantic Data Model) modellek iránt,"— Előadás másolata:

1 EE/R adatmodell (Extended E/R) 1 Az objektum orientált szemlélet elterjedésével egyre nőtt az igény az olyan SDM (Semantic Data Model) modellek iránt, melyek már tartalmaznak bizonyos eszközöket a fejlettebb modell elemek leírására is. Lawrence Berkeley Laboratory által kidolgozott EE/R modell (1994): A kiterjesztések alapvető eleme az osztályok és az osztályok közötti öröklési kapcsolatok figyelembe vétele: tartalmazási kapcsolat, specializációs kapcsolat. A tartalmazási kapcsolat két egyedtípus között azt jelképezi, hogy az egyik egyed minden előfordulása tartalmazza a másik egyed előfordulásait. Például minden autónak van motorja, így a modellben az autó (A) és a motor (B) egyedek között egy tartalmazási reláció lesz. A tartalmazási reláció nem szimmetrikus.

2 EE/R adatmodell (Extended E/R) 2 A másik bővítés a specializáció. Egy B egyed akkor specializációja az A egyednek, ha B úgy is viselkedik, mint A, azaz A minden tulajdonsága megvan B-ben is és A előfordulásai közé beletartoznak B előfordulásai is. Egy autó (B) például specializációja a járműveknek (A), hiszen a járművek minden tulajdonsága (sebesség, tömeg, stb.) megvan az autónál is, és amikor a jármű előfordulásokat kell felsorolni, belevesszük az autó előfordulásokat is. A specializáció is asszimmetrikus kapcsolat:

3 Az IFO funkcionális szemantikai adatmodell 3 A funkcionális adatmodell megjelölés arra utal, hogy a modellben a kapcsolatok függvényszerű formalizmussal adhatók meg. E modellek jellemzői, hogy a fogalmakat, objektumokat nem bontják szét egyedekre és tulajdonságokra. Mindkettő objektumként viselkedik. A kapcsolatok pedig ezen objektumok közötti leképezéseknek tekinthetők. Az autó példát véve, e megközelítés szerint, mind az autó, mind a rendszám egy-egy objektum. Azt a tényt, hogy minden autónak van egy rendszáma, a modellben egy függvénnyel adjuk meg. Ez a függvény az autó objektum elemeit leképezi a rendszám objektumokra, azaz minden autó objektumhoz hozzárendel egy rendszám értéket. A többértékű tulajdonságok leképezésére a többértékű függvényeket alkalmazzák. Abiteboul és Hull (1987). Az IFO modell (séma) is grafikus jelölésrendszert alkalmaz. Az IFO séma egy irányított gráffal reprezentálható, melyben az egyes csomópontok az objektumokat, míg az irányított élek a kapcsolatokat jelölik ki.

4 Az IFO funkcionális szemantikai adatmodell objektumai 4 Objektumtípusok: - elemi (printable) objektumok: kiiratható, megjeleníthető értékkel rendelkeznek. Pl. név, életkor. - absztrakt objektumok: mögötte nem egy elemi érték áll. Pl. ember, autó. - származtatott objektumok: rendszerint absztrakt objektumokból származnak specializáció útján. Jelölésük:

5 Az IFO funkcionális szemantikai adatmodell konstruktorai 5 Két speciális konstruktor operátor: - aggregáció: több különböző típusú objektum együttese. A keletkezett struktúra egy rekordnak feleltethető meg, mely több mezőt is tartalmazhat. Pl. lakcím. Jelölése: - csoportképzés: egy másik objektum több előfordulását fogja össze. Ez a konstruktor a Pascal tömb fogalmához köthető. Pl. szakképzettség. Jelölése:

6 Az IFO funkcionális szemantikai adatmodell asszociációs kapcsolat jelölése 6 Az objektumok közötti asszociációs kapcsolatok ábrázolására szolgálnak az irányított nyilak: Jelentése: minden A-beli objektumelőforduláshoz rendelhető B-beli objektum előfordulás.

7 Az IFO funkcionális szemantikai adatmodell specializációs operátorai 7 A specializáció egy létező objektumhoz különböző szerepköröket rendel. Ha az A objektum a B objektum specializációja, akkor B minden kapcsolata érvényes A-ra is, és a B-re való hivatkozás magába foglalja az A objektumokat is. Jelölése: a dupla vonalú nyíl, abba az objektumba mutat, amely általánosabb. Az A objektum a B specializációja:

8 Az IFO funkcionális szemantikai adatmodell specializációs operátorai 8 Az általánosítás azt jelenti, hogy több különböző objektumból alkotunk azokat átfogó új objektumot. Így például az autó és a vonat általánosításával létrehozható a jármű objektum. Az általánosítás, mely mintegy inverze a specializációnak, során az új objektum felfelé örökli az alap objektumok közös tulajdonságait. Jele egy vastagított élű nyíl az alapobjektumokból az újonnan létrehozott objektumba. Az A objektum az X és Y objektumok általánosítása:

9 IFO funkcionális adatmodell példa 9

10 Az SDM modellek integritási feltételei 1. 10 Statikus integritási feltételek Az integritási feltételek az egyedek között fennálló kapcsolatokat írják le és szabályozzák. Ebbe a tulajdonságok közötti kapcsolatok is beletartoznak, hiszen a tulajdonság is értelmezhető objektumként, egyedelőfordulásként. Dinamikus integritási feltételek: - A modellben értelmezett műveletek köre. A műveletek magukban foglalják az egyedtípusokhoz és egyed-előfordulásokhoz tartozó operációkat, az adatkezelés, adatlekérdezés lehetőségeit. - Leszármaztatott tulajdonságok. Olyan tulajdonságok megadására ad ez a fogalom lehetőséget, melyek értéke egy műveletsorral határozódik meg, tehát más, már létező tulajdonságértéktől függ az érték.

11 Az SDM modellek integritási feltételei 2. 11 - Triggerek A trigger egy alapvető fogalom az adatbázis-kezelésben. A trigger egy eseménylekezelő mechanizmus, mely két elemből áll: - esemény megadása - választvékenység megadása A választevékenység akkor hajtódik végre, amikor az esemény bekövetkezik. - Műveleti integritási feltételek. Ebbe a fogalomkörbe a modellben értelmezett műveletekre vonatkozó megkötések tartoznak. A megkötések tipikus esete, amikor a műveleteket leszűkítjük speciális egyedtípusokra.


Letölteni ppt "EE/R adatmodell (Extended E/R) 1 Az objektum orientált szemlélet elterjedésével egyre nőtt az igény az olyan SDM (Semantic Data Model) modellek iránt,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések