Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

OLIB Oracle Libraries.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "OLIB Oracle Libraries."— Előadás másolata:

1 OLIB Oracle Libraries

2 Bevezetés Az Oracle Libraries integrált könyvtárgépesítési programcsomagot Angliában a Fretwell-Downing cég fejlesztette ki, az Oracle UK forgalmazza, és már nagyon sok felsőoktatási intézményben használják. (Az Oracle cég az oktatási intézményeknek komoly árkedvezményeket ad.) Jelenleg az OLIB 7.1-es verziója van forgalomban.

3 Bevezetés Az IQSOFT Rt. (amelynek 2003 tavaszától jogutódja az IQSYS Informatikai Rt.) , az 1990 januárjában alapított osztrák-magyar közös vállalat, az Oracle Libraries kizárólagos magyarországi terjesztője. Számos alap- és felhasználói szoftver forgalmazásával foglalkozik, nagy tapasztalatokkal rendelkezik a komplex adatbázisok, valamint a mesterséges intelligencia- és szakértői rendszerek fejlesztése terén. A könyvtári rendszer honosítása, terjesztése, oktatása céljából jól felkészült, a könyvtárgépesítésben sokéves tapasztalattal rendelkező szakmai csoportot alakított ki.

4 Bevezetés A fejlesztéseket az Oracle finanszírozza, és a cég egyéb fejlesztéseivel összhangban az újabb verziói már integrálják az új eredményeket is. Az új verziók előállításában, valamint a rendszer honosításában az IQSOFT munkatársai tevékenyen részt vesznek. A közös fejlesztés garantálja a rendszer konzisztenciáját és a fejlesztés minőségét. (Meg kell felelnie a nemzetközi szoftverfejlesztési szabványnak, az ún. Quality Management Systemnek, hiszen a Fretwell-Downing ezzel a minőségbiztosítási tanúsítvánnyal rendelkező fejlesztő cég.) A korszerű és újabb fejlesztésű integrált rendszer sok tekintetben a VOYAGERhez hasonlítható, hiszen alapja szintén egy nagyhírű relációs adatbáziskezelő, az ORACLE.

5 Jellemzői Az OLIB integrált gépi rendszer, így természetes, hogy minden hagyományos könyvtári funkciót lefed, de számos, ezen túlmutató funkciót is tartalmaz. (pl. Windows-környezet és egyéb, nyílt architektúrájú - levelező rendszerek, archiváló rendszerek - alkalmazással való integráció, katalogizálás külső PC-ről stb.) Jellemző tulajdonsága, hogy az egyedi feladatokat az arra legjobb módon kifejlesztett eszközök integrálásával oldja meg.

6 Jellemzői Teljes struktúrája a kitűnő ORACLE-ra épül, s a rendszer ennek minden előnyét igyekszik kihasználni. A negyedik generációs nyelvű alkalmazás nagyfokú rugalmasságot biztosít az alkalmazó számára, az OLIB így az egyik legjobban testreszabható rendszernek számít. Minden könyvtártípus és információszolgáltató központ igényeinek megfelel, függetlenül annak működési területétől, szolgáltatási körétől, a feldolgozásra szánt dokumentumok típusától (szöveges, képi, hangzó anyagok).

7 Jellemzői A ORACLE alap jól támogatja a nemzeti adaptációkat, hiszen már régóta ismert az ún. National Language Support Feature rendszere, amely nem csak a karakterkészlet, hanem a rendezési kulcsok, dátumformák stb. szabad definícióját is támogatja. Unix környezetben a szerver az ISO 8895 (Latin2), PC-kliens oldalon a 852-es kódkészletet kezeli. Az Oracle Libraries Európában a legelterjedtebb, de Amerikában és Ázsiában is széles körben ismert.

8 Jellemzői A fejlesztők a nemzetközi szabványok figyelembevételével szabványos eljárásokat dolgoztak ki a MARC alapú adatcserére, de tekintetbe vettek néhány nemzeti szabványt is, mint pl. a Z39.50. (A Z39.50 szabványnak az OLIB rendszerben való megvalósításáról, az osztott katalógus használatáról, a "nyitott online katalógus" funkcióiról részletes leírást jelentetett meg az IQSOFT.) A rendszer tehát többféle MARC szabványt támogat, s lehetővé teszi a saját nemzeti MARC használatát.

9 Jellemzői Az OLIB az X.25-ös és DECNET alapú hálózatokkal is kommunikál. Novell alatt is működtethető. Ma már többnyire TCP/IP alapú hálózatokban installálják. Régebbi installációi DEC VMS gépekre készültek. Ma már a különféle UNIX-alapú rendszerindítások a jellemzőek, elsősorban SUN, ill. RISC gépeken. Az Oracle Libraries gyakorlatilag hardverfüggetlen; Unix és más operációs rendszerek alatt egyaránt fut. Ez azért előnyös, mert ha a későbbiekben számítógépcserére kerülne sor, a meglévő rendszer és a katalógusadatok nem igényelnek módosítást.

10 Moduljai Gyarapítás Katalogizálás Periodika modul
Olvasói nyilvántartás Kölcsönzés Hagyományos OPAC Multimédia OPAC Pénzügyi modul Kimutatáskészítő modul Könyvtárközi kölcsönzés Rendszerkarbantartás Egységesített adatok

11 Gyarapítás A könyvtár gyarapító munkájának minden részletét lefedi és ellenőrzés alatt tartja. Külön ezzel összefüggő költséggazdálkodási modul kezeli a pénzügyi adatokat, ahol egyetlen főkönyvvel, de tagkönyvtárak szerinti főkönyvekkel is megoldható a könyvelés. Ez utóbbi szinte banki mélységeket tesz lehetővé, ugyanis ötszörös szintű könyvelést is megenged akár. Az önálló számvitellel működő egységek mellett elkülönítve kezeli a speciális pénzforrásokat.

12 Gyarapítás A modul felépítése:
Nyilvántartja a szállítókat, a megrendeléseket, a szállításokat, az előfizetéseket. Elvégzi a komplett számlázást, reklamációt stb., miközben állandó pénzügyi fedezet-ellenőrzést végez. Alkalmas a leltári funkciókra.

13 Katalogizálás A rendszer lelke persze a katalogizálási modul, amely lehetővé teszi, hogy a rendszer minden lényeges adata ORACLE-táblákba tárolódva minden munkavégzőnek folyamatosan rendelkezésre álljon. Az adatbevitel full-screen editorral történik, de igen jók a MARC-alapú, vagy más szabványnak megfelelő konverziós képességei is a rendszernek. A katalogizálandó anyag fajtájához illeszkednek a médiatípusokhoz igazított katalogizáló képernyők. A feldolgozott rekordhoz tartozik a példányrekord, amely az adott könyvtári helyzetét rögzíti a kiadványnak.

14 Katalogizálás Érdekesség, hogy lehetőség van analitikus rekord kapcsolására is, így gyűjteményes munkáknál stb. nagyon nagy mélységű feltárás biztosítható. A katalogizálást segítik a korábban rögzített alapadatok, amelyek a tulajdonképpeni authority ellenőrzésért felelnek. Fontos jellemzője még az OLIB katalógusmoduljának a kereszthivatkozások ORACLE-re épülő nagyfokú használhatósága. A rendszer szakozáshoz ajánlja igen kifinomult tezaurusz-rendszerét, mellyel az ellenőrzött tárgyszavak hagyományos rendszerén túlmutató információvisszakereső rendszert hozhatunk létre.

15 Periodika modul A periodika modul legfőbb értéke a variálható érkeztetési szisztéma, amely érkeztetési mintákkal, de önállóan definiált eseti adatokkal is tud dolgozni. Ennek ellenére a rendelkezésre álló számtalan minta segítségével a frekventativitás minden fontosabb esete legenerálható (füzetrekordok). A modul jól kezeli a rendelés-felülvizsgálatokat, ellenőrzéseket, s jelzi a hiányokat. Mód van a kutatóintézetekben szokásos köröztetés adminisztrálására is.

16 Kölcsönzés A kölcsönzési rész lelke az elkülönített olvasói nyilvántartó modul, amely a szokásos információk mellett olyan specialitással is rendelkezik, mint a definiálható személyreszóló SDI irodalomfigyelés lehetősége. Az olvasói csoportok kialakítása mellett a másik oldalon az állomány "minősítése" áll, amely az egyes példányok szintjén tartalmazza a pontos kölcsönzési lehetőségeket. A vonalkódos rendszer megengedi a gyorskatalogizálást is, ha a rendszerben még nem szereplő művet akarunk kölcsönözni.

17 Multimédia OPAC Az OLIB egyik legizgalmasabb része a multimédia lehetőségek támogatása, amely a feldolgozáskor is jelentkezik, de még látványosabb a multimédia OPAC alkalmazásakor. A rendszer sajnos csak MS Windows klienssel érhető el, de így is képes a képi és hangzó dokumentumok jó színvonalú feltárására. Érdekesség, hogy a multimédia OPAC segítségével mód van a PC-ről katalogizálni is, így pl. szöveges full-text file-okat feldolgozni, amelyek aztán teljes szövegükben jelennek meg a képernyőn.

18 Multimédia OPAC Visszakeresésre persze kapunk hagyományos OPAC-ot is, amely bőségesen kamatoztatja az ORACLE igen tág lehetőségeit: maszkolás, csonkolás mindkét oldalról, sőt intelligens keresés (javító algoritmussal) stb. áll rendelkezésre. Használhatjuk a minta szerinti keresést, de a képzettebbek közvetlen SQL alapú keresést is definiálhatnak.

19 Összegzés Az OLIB modern alapokra épülő rugalmas rendszer, amely alkalmas nagy, főként egyetemi könyvtárak teljes gépesítésére. Újabb fejlesztései még nyitottabbá teszik a Z39.50 felhasználásával az osztott katalogizálás felé egyrészt, másrészt az OLIB-et használó könyvtárak közös lekérdezésére. Igen érdekes kísérleteket folytatnak az irányba, hogy az olvasók az információkat maguk is feldolgozzák, részben még a rendszer keretei között.

20 Összegzés Az Internet irányú felhasználás felé tett jelentős lépés, hogy elkészült a WWW lekérdező felület is. Mindezen fejlesztések egyetlen hibája csupán az, hogy túlságosan kötődik az MS Windows lehetőségeihez, másrészről a nagyvolumenű ORACLE műveletek miatti relatíve lassú reakcióidőkkel is számolnunk kell. Az ORACLE LIBRARIES magyar kísérleti telepe és legfontosabb installációja a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Könyvtára.

21 Az OLIB 5.1-es verziójának részletesebb bemutatása

22 Az OLIB főmenüje

23 Az OLIB-ban a legtöbb munkát olyan képernyőkkel végzik, melyeken keresztül teljes mértékben ellenőrizni tudják az adatokat. Gyakran ugyanannak a képernyőnek a segítségével több feladatot is elvégezhetünk: új adatot vihetünk be, információkeresést végezhetünk, aktualizálhatunk vagy törölhetünk meglévő információkat. Az OLIB képernyői formailag és szerkezetileg hasonlóak, s a gyakran használt funkciókat minden képernyőn azonos elvek szerint hajthatjuk végre. Mód van ún. egyedi képernyők létrehozására is, melyek speciálisan egy-egy intézmény számára készülnek.

24 Minden képernyő tetején megtalálható a FEJLÉC, amely az alábbi adatokat tartalmazza:
- az alkalmazás neve, - a képernyő neve, - a képernyő-oldalak teljes és aktuális száma, - a rendszer neve, - az aktuális dátum, - a felhasználó intézmény neve, - a bejelentkezéskor használt felhasználói név.

25 Az OLIB képernyők szerkezete

26 Blokk: Az egymáshoz kapcsolódó információkat tartalmazó mezők sorozata
Blokk: Az egymáshoz kapcsolódó információkat tartalmazó mezők sorozata. Minden OLIB-képernyő egy vagy több blokkból áll. A blokkot egy négyszögletes keret fogja körül, a blokk neve a felső keretvonal közepén található. Ha a képernyő nem elég minden blokk megjelenítéséhez, több lapra van bontva. Mező: Minden blokk egy vagy több, az információk bevitelére, áttekintésére, megváltoztatására vagy törlésére használatos mezőből áll. A mező neve a mező felett vagy attól balra látható.

27 Üzenetsor: Az üzenetsorokban különféle információk jelennek meg a használat során. Kettős funkciója van, egyrészt tartalmazhat hibaüzeneteket, információkat, figyelmeztetéseket, de ahhoz is automatikus segítséget nyújt, hogy mit írjunk egy mezőbe, vagy hogyan mozogjunk egy képernyőn belül. Státusz-sor: Ebben a sorban a képernyőn végezhető legfontosabb műveletek, rendszer­információk jelennek meg. Megmutathatja azt, hogy vannak-e még rekordok az aktuális rekord előtt vagy után, utalhat arra, hogy az aktuális mezőhöz értéklista hívható elő, jelzi, hogy beszúró vagy felülíró üzemmódban vagyunk stb.

28 Rekord: Az OLIB rendszerben a „rekord” kifejezés nem azonos a szokásos értelemben vett rekorddal. Esetünkben ez egy olyan dinamikusan értelmezhető fogalom, melyet talán úgy lehetne leginkább definiálni, hogy egy adott dinamikus rekordnak tekinthetünk minden olyan információt, mely az illető képernyőhöz tartozik. S mivel az OLIB képernyői roppant változatosak (hiszen mindig más táblákból vett adatokból állnak össze), így a rekordok is igen eltérő képet mutatnak.

29 A jóváhagyó-ablak

30 A jóváhagyó-ablak akkor nyílik meg, ha az OLIB azt „tapasztalja”, hogy valamilyen munkát nem fejeztünk be. Például ha egy képernyőről ki akarunk lépni anélkül, hogy jóváhagytuk volna a változtatásokat, egy figyelemfelhívó ablak nyílik ki, mely választásra szólít fel bennünket, akarjuk-e a változásokat menteni, vagy sem.

31 Funkcióbillentyűk Az OLIB rendszerén belül bizonyos billentyűknek speciális funkciói vannak. Egy-egy funkció könnyen előhívható egyetlen billentyű, vagy egy billentyűkombináció leütésével. Az, hogy a funkciókat ténylegesen milyen billentyűkkel hívhatjuk elő, attól a termináltól függ, amellyel dolgozunk. Minden képernyő esetében módunk van tájékozódni az itt használható funkcióbillentyűkről a <CTRL/K> lenyomásával (ez minden alkalmazásnál azonos!). Külön említést érdemelnek az ún. „gyorsbillentyűk” (ezek speciális billentyűkombinációk), melyeknek segítségével gyorsan át tudunk jutni az egyik képernyőről a másik kapcsolódó képernyőre, méghozzá úgy, hogy a kulcsinformáció az új képernyőn is megmarad.

32 A funkcióbillentyűk „helpje”

33 Adatok visszakeresése
Az OLIB-ban a keresés módszere az ún. súlyozott keresés elveinek megfelelően történik. Több keresőszó esetén a rendszer automatikusan ellenőrzi, hogy melyek a legrelevánsabb találatok, vagyis a megadott keresőszavak hány %-a található meg az adott tételben, s a relevancia sorrendjében jeleníti meg a találatokat. Az OPAC konfigurálása során definiálni lehet, hogy a keresőszavak hány százalékának kell szerepelnie ahhoz, hogy a találatot elfogadhatónak vagy jónak nevezzük.

34 Két főbb keresési mód A rendszer lehetőséget ad az indexben lévő szavak alapján történő keresésre. A WORD_INDEX tábla - mely a szerzők nevét, a tárgyszavakat, a cím (és konfigurálás esetén az annotáció) releváns szavainak normalizált alakját tartalmazza - a naponta lefuttatott „Daystart” (napi üzemkezdés) során kerül frissítésre. A mintával való keresés (QBE = Query by Example) az adatbeviteli űrlapot használja keresőfelületként. Feldolgozás előtt elegendő a képernyő megfelelő mezőjébe beírni a keresett adat első pár betűjét (de lehet csak egyetlen betű vagy akár a teljes adat is), s az OLIB automatikusan összehasonlítja a meglévő adatokkal.

35 Query where

36 OLIB7

37

38 OLIB7 Az OLIB7 olyan eszközrendszert kínál, amely speciális igényekre tervezhető és alakítható, amellett, hogy stabil keretet ad szabványos könyvtári és dokumentumkezelő feladatokhoz is. A testre szabás nem igényel feltétlenül fejlesztői közbeavatkozást egy teljes szolgáltatási rendszer tervezése és kivitelezése során, hanem az elvégezhető a termék által biztosított funkciók konfigurálásával. Az OLIB 7.1 rendszer nagyon jelentős újdonsága a 24-féle címkeresés, a szerző keresztneve, valamint a cím + 4 tárgyszó együttes keresési lehetősége a WorldView modulban.

39 A könnyen kezelhető Windows és Internet felületen megjelenő rendszer előnyei:
több lépcsős bevezetés, egyedi igények szerinti installációk Oracle adatbázis kezelő szabványos megoldások nemzetközi szintű folyamatos fejlesztés elektronikus és digitális dokumentumkezelés, full text keresés műszaki-technikai támogatás, weben tárolt hibabejelentés, rögzített reakcióidejű zavarelhárítás

40 Gazdag modul-választék általános dokumentum- és információkezelésre
Worldview – Windows munkafelület és rendszeradminisztráció, tezaurusz, finom szűrések, SQL parancsnyelvi keresés, űrlapszerkesztés stb. Webview - internetes on-line keresés szinkron adateléréssel, testre szabható keresési feltételekkel Statisztikai jelentéskészítés – változtatható alapkészlettel Digital Asset Indexing (DAI) - digitális dokumentumok indexelése és keresése: full text szövegek keresése szavanként, szövegek megjelenítése html-ben automatikusan Felhasználók nyilvántartása, jogosultságkezelés – érdeklődési kör, beosztás, funkció, szervezeti hely stb. szerint

41 Speciális (csak) könyvtári modulok
Folyóiratmodul – automatikus érkeztetés és füzetgenerálás, meta-adatok elemek automatikus generálása beállítás alapján Pénzügyi és beszerzési modul - teljes beszerzési és költségkezelési folyamat az egyéb modulok adatelemeinek integrációjával Kölcsönzés és előjegyzés – Internet és Windows felületen, utóbbiban teljes kölcsönzési visszatekintés, automatikus visszavétel és kiadás, stb. Kiadványszerkesztés – standard és beállítható kivitelezés Fiók – és tagkönyvtári modul – osztott rendszer kiépítése, különböző adatbázis nézetek, automatikus állománymozgatás, osztott funkciók Információkutatás, tájékoztatás - (Enquiry management) - kérések iktatása, prioritások beállítása, folyamatellenőrzés, felelősök kijelölése, átfutási idő tervezése és ellenőrzése, tudásbázisok és GYIK (FAQ) funkciók

42 Információ- és dokumentumszolgáltatás Interneten
A hagyományos könyvtári alkalmazások mellett az OLIB7 rugalmasságát bizonyítja a speciális alkalmazások gyakorisága hazánkban és külföldön is, főleg a kormányzati, orvosi, gyógyszerészeti, távközlési területen.

43 Üzleti célok, előnyök Kockázatmentes kialakítás – több száz referencia, szabványokon alapuló fejlesztés Műszaki-technikai támogatás szerződéses feltételekkel 1994 óta Speciális, szintetizáló és mobilizáló szolgáltatási portfolió, teljes integráció Sokszintű, standard és helyi igényekre szabható keresési és szűrési funkciórendszer Hypertext kapcsolatok alapján összefüggő adatsorok, könnyű és gyors adatfelvitel, kiterjedt „help” funkciók, minden adat egyszer kerül a rendszerbe és korlátlanul beilleszthető új rekordokba gombnyomással

44 Referenciák Hagyományos hazai könyvtári alkalmazások: Budapesti Corvinus Egyetem, KSH Könyvtár és Levéltár, Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár, Zrinyi Nemzetvédelmi Egyetem Központi Könyvtár stb. Vállalati dokumentumtár és információs rendszer: Magyar Telekom, OITH határozat-nyilvántartás, Magyar Posta, Nemzeti Hírközlési Hivatal stb. Tudásmenedzsment, tudásbázisok: Magyar Nemzeti Bank, Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ, VÁTI Tervtár stb.


Letölteni ppt "OLIB Oracle Libraries."

Hasonló előadás


Google Hirdetések