Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A reneszánsz Magyarországon

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A reneszánsz Magyarországon"— Előadás másolata:

1 A reneszánsz Magyarországon

2 Hogyan jutott el a reneszánsz Magyarországra? (1)
Firenze, 1420 körül Európában (Itálián és Dalmácián kívül) csak a 16. század első évtizedeitől Magyarországon már 1479 táján gyökeret vert. Itália egyes államai és Magyarország között a 14. századtól kezdve egyre erősödő kapcsolatok. Budán egye népesebb olasz kereskedőkolónia alakult ki.

3 Politikai Dinasztikus Kulturális Anjou dinasztia nápolyi ága
Mátyás olasz diplomáciája. Dinasztikus 1474-ben Mátyás házassága a nápolyi Beatrix-szal Kulturális Humanizmus – egyszerre Itáliával: Anjou királyok, Mátyás házassága – kapcsolat a művészetpártoló olasz udvarokkal)

4

5 Hogyan jutott el a reneszánsz Magyarországra? (2)
Pier Paolo Vergerio: mellette vált humanistává Vitéz János, aki Hunyadi Mátyás nevelője volt. Vitéz János: előkészítette a reneszánsz művészet megjelenését – könyvgyűjtőként megismerkedett a reneszánsz könyvfestészet alkotásaival. Az 1460-as évek közepe táján Firenzéből rendelt kódexeket (pompás reneszánsz miniatúrákkal). Vitéz könyvgyűjteménye Mátyás híres Corvina könyvtárába került, amit a király újabb kódexekkel gyarapított, díszítésüket a legkiválóbb firenzei miniátoroktól rendelte meg.

6 Hogyan jutott el a reneszánsz Magyarországra? (3)
Mátyás király figyelmét Janus Pannonius pécsi püspök hívta fel először a reneszánsz képzőművészet alkotásaira. Valószínűleg az ő ösztönzésére rendelt magának arcképet Mátyás Mantegnatól. Ez a kép híressé vált művészeti gyűjteményének egyik "alapító" darabja lehetett. Szövetségesei és barátai pompás alkotásokat küldtek neki. (Lorenzo de Medici Verrocchio készítette bronzreliefeket küldött.) Ő maga is rendelt egy fehér márvány kutat Verrocchiotól, képeket Filippino Lippitől és Caradossót, a híres milánói ötvöst is foglalkoztatta. (A legtöbb műtárgy elpusztult, fennmaradt a Mátyás királyt és Beatrix királynőt ábrázoló domborműpár, ami feltehetően Gian Christoforo Romano műve, az esztergomi kincstár arany Kálváriája, és a "Bakócz-kárpit" néven ismert trónkárpit.) Humanisták serkentették a király a reneszánsz építészet pártolására is. Elsősorban Francesco Bandini, Bartolommeo della Fonte, Antonio Bonfini. Mátyás könyvtárában két olyan könyvet találunk, amelyek kifejezetten művészetpártoló fejedelmek részére íródtak.

7

8

9 Mátyás és Beatrix

10 A visegrádi palota díszterme

11 Simontornya

12 Sárospatak

13 Rudas fürdő

14 Reneszánsz irodalom Humanizmus reformáció

15 Reneszánsz Humanizmus 15. század Reformáció 16. század

16 Mátyás udvara Hunyadi Mátyás (1458-1490)
Az udvartartás meghatározó alakjai: Antonio Bonfini (a magyarok történetét Mátyás kérésére írja meg) Janus Pannonius az első európai rangú költőnk. Magyarország jól felfogott politikai érdeke volt, hogy szerves és értékes részévé tudjon válni a nyugat-európai gazdasági és kulturális áramlásnak - a törökökkel szemben. A politikai kérdések és tettek szorosan összekapcsolódtak az újrafogalmazódó erkölcs problémáival, a tudományok és a meggyőző művészi beszéd kultúrájának ügyével. Ismeretek megszerzése Itáliában

17 Az egyik tanult és gyakran használt irodalmi műfaj a dicsőítő ének, amely a reneszánsz egyik legnagyobb tekintélyű, antik mintákat követő lírai műfaja. A vers logikája szerint a bölcsnek, nevelőnek is kell lennie. A nevelés feladata pedig az, hogy méltóvá tegye az embert a világ rendjéhez, és uralomra segítse benne természetének isteni sajátságait.

18 A reformáció hatása az irodalomra
Biblia nemzeti nyelvű fordításai – a szellemi élet minden területére rendkívül nagy hatással voltak. Tamás és Bálint, két szerémségi magyar pap az 1430-as évekből, az első jelentős Biblia-fordítóink. Munkájuk huszita hatás alatt fogant. Komjáti Benedek Szent Pál levelei 1533-ból Rotterdami Erasmus humanizmusának hatásait mutatják. Az erasmusi iskolát Pesti Gábor 1538-ban megjelent Újszövetség-fordítása zárja. A legteljesebb Újszövetség-fordítást Sylvester János jelentette meg 1541-ben. Heltai Gáspár Száz fabulája (1566) – Ezópusz meséit adja közre. Az utolsó előtti mese jelentősége: az ördögről és az emberről szól vándormotívumokat használ saját mesét alkot – a a magyar széppróza első novellisztikus elbeszélése.

19 A reformáció műfajai Gazdag prédikációs és levélirodalom, vitadráma, zsoltárirodalom – zsoltárfordítások Szkhárosi Horváth András – a protestáns énekszerző Sztárai Mihály – zsoltárátdolgozások, ószövetségi történetek versbe szedése (Az Holofernes és Judit asszony históriája). Bornemissza Péter – a magyar nyelvű világi líra első mestere, Elektra Szenci Molnár Albert ( ) a 16. századi magyar protestáns irodalom és műveltség egyik nagy összefoglalója volt: latin-magyar, magyar-latin szótár (1604) – az első modern szótár Zsoltárok könyvének magyarul

20 Udvari költészet Balassi Bálint (1554-1594)
önálló strófaszerkezet Kötetkompozíció jellegzetes reneszánsz téma, a szerelem Lírai műveiben sok olyan panel, amelyek az európai költészetben gyakoriak voltak (petrarcai szerelmi költészet). Balassi az első magyar nyelvű költőnk, aki már nem meglévő dallamra írta verseit (ld. históriás énekek), hanem írásai szövegversként születtek, azaz kizárólag a nyelven keresztül fejtették és fejtik ki hatásukat az olvasóra.


Letölteni ppt "A reneszánsz Magyarországon"

Hasonló előadás


Google Hirdetések