Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felhasznált irodalom:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felhasznált irodalom:"— Előadás másolata:

1 Felhasznált irodalom:
AZ ENERGIA Felhasznált irodalom: Környezeti Magazin [Internet honlap] Arthur E. Powell: Az étertest és az éteri világ 1925 [Teozófiai Társaság honlapja] Gilbert-Cotterell: Maja próféciák [Larus Kiadó 1996] Kryon: A Kozmikus Szövedék I. [1997 előadás New Hampshire Kryon: A Kozmikus Szövedék II. [1998 előadás New Hampshire

2 AZ EGYES DIÁKON A HIVATKOZÁSOK JELRE MŰKÖDNEK.
1 AZ ÖSSZEÁLLÍTÁS CÉLJA, HOGY ÁTFOGÓ KÉPET ADJON AZ EMBERISÉG ÉS A FÖLD ÉLŐLÉNYEI ÁLTAL HASZNÁLT ENERGIÁK KÜLÖNBÖZŐ FORRÁSAIRÓL, IGÉNYÉRŐL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL. AZ ENERGIA EGYSZERŰEN VALAMINEK A MUNKAVÉGZŐ KÉPESSÉGE. TUDOMÁNYOSAN MÉRHETŐ, VAGY SZÁMÍTHATÓ. JELLEMZŐJE: AZ, HOGY MENNYI MUNKÁT LEHET VELE VÉGEZNI. AZT, HOGY EBBŐL AZ ENERGIÁBÓL MENNYIT LEHET TÉNYLEGES MUNKAVÉGZÉSRE HASZNOSÍTANI A HATÁSFOKKAL SZOKTÁK JELLEMEZNI. AZ EMBERISÉG SAJÁT MINDENNAPI IGÉNYEINEK KIELÉGÍTÉSÉRE KÜLÖNFÉLE ENERGIÁKAT HASZNÁL: ÁLTALÁBAN ELEKTROMOSSÁGBÓL, FÖLDGÁZBÓL, SZÉNBŐL, FÁBÓL NYERHETŐ ENERGIÁT. EZEK EGY RÉSZE ÚJRA ELŐÁLLÍTHATÓ (MEGÚJULÓ), MÁS RÉSZE PEDIG FELHASZNÁLÁS UTÁN VÉGÉRVÉNYESEN MEGSZŰNIK (NEM MEGÚJULÓ). A FÖLD ÉLŐLÉNYEI (EMBER, ÁLLAT, NÖVÉNY) SAJÁT MAGUK TESTÉNEK FENNTARTÁSÁHOZ ÉS FEJLŐDÉSÉHEZ A TÁPLÁLKOZÁSON KÍVÜL MÁSFAJTA, KEVÉSBÉ ISMERT, NEM MÉRHETŐ ENERGIÁT –AZ ÉLETERŐT – IS HASZNÁLJÁK… AZ EGYES DIÁKON A HIVATKOZÁSOK JELRE MŰKÖDNEK.

3 FIZIKAI FOGALMAK FELELEVENÍTÉSE
2 ERŐ (F): KÉT TEST EGYMÁSRA GYAKOROLT HATÁSA [1 Newton =mkg/sec2] TÖMEG (m): A TEST TEHETETLEN-SÉGÉNEK MÉRTÉKE = A TEST GYORSÍTÓ ERŐVEL SZEMBEN KIFEJTETT ELLENÁLLÁSA [kg] MUNKA (W): AMIKOR AZ ERŐ HATÁSÁRA A TEST HELYZETE, MOZGÁSA, ALAKJA MEGVÁLTOZIK [1 Joule= 1 Nm =m2kg/sec2] 1 cal =4,1868 J SAJÁT ENERGIÁVAL RENDELKEZŐ SZEMLÉLTETŐ MUNKÁS E = m c2 E = h f ENERGIA (E): AZ A MUNKA, MELYET A TEST EL TUD VÉGEZNI [1 Watt = 1 J/s] TELJESÍTMÉNY (P): A MUNKAVÉGZÉS SEBESSÉGE = IDŐEGYSÉG ALATT VÉGZETT MUNKA [1 Watt = 1 J/s] Planck állandó h =6, Js Fény sebessége c=2, m/s

4 A FÖLDI ENERGIÁK EREDETE
3 TÖBB SZÁZ MILLÓ ÉVVEL EZELŐTT KELETKEZETT FOSSZILIS ENERGIA HORDOZÓK: KŐSZÉN, NYERSOLAJ, FÖLDGÁZ, (90%) ATOMENERGIA (5%). A FÖLD ÉS AZ EMBERISÉG LÉTEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ENERGIÁJA -KÖZVETLENÜL, VAGY KÖZVETETTEN- A NAPTÓL ERED. ÉLŐVILÁG ENERGIÁVAL VALÓ ELLÁTÁSA 0-PONTI ENERGIA MEGÚJULÓ ENERGIA- FORRÁSOK FENTARTÁSA: LEVEGŐ, VÍZ, GEOTERMIKUS, NAP, BIOMASSZA (5%).

5 A NAP MÁGNESES SUGÁRZÁSA
4 A NAP ÁLTAL KIBOCSÁTOTT- FÖLDET ÉRŐ- SUGÁRZÁSÁNAK NAGY RÉSZE A NEM LÁTHATÓ TARTOMÁNYBA ESIK. EZ A SUGÁRZÁS NEM ÁLLANDÓAN AZONOS, PERIÓDIKUSAN VÁLTOZIK. A NAP FELÜLNÉZETI RAJZA POLÁRIS ÉS EGYENLÍTŐI MÁGNESES TEREKKEL: FORGÁSI CIKLUS: NAP A FÖLDRŐL NÉZVE A POLÁRIS MEZŐ MINDEN HÓNAPBAN VÉGIGSÖPÖR AZ EGYENLÍTŐI MÁGNESES TÉREN 4 + 1 - 2 + 3 - FORGÁSI CIKLUS: NAP A FÖLDRŐL NÉZVE 28 NAPONKÉNT MIND A NÉGY MEZŐ SZEMBEFORDUL A FÖLD FELSZÍNÉVEL (A SUGÁRZÁS 7 NAPONTA VÁLTOZIK) 4 + 3 - 1 - 2 + A NAP MÁGNESES MEZŐI

6 A FÖLDI MÁGNESES TÉR VÁLTOZÁSAI
5 AMINT A NAP PÓLUSA ÉRINTKEZIK AZ EGYENLÍTŐI TÉRREL, AZ MINDKETTŐBEN ZAVART OKOZ, „SEMLEGESÍTI” AZ ÉRINTETT EGYENLÍTŐI MEZŐT. EZÉRT A FÖLDET MINDEN HÉTEN MÁS JELLEGŰ MÁGNESES SUGÁRZÁS ÉRI, AMI HETENTE, HAVONTA VÁLTOZTATJA A FÖLD MÁGNESES TERÉT: A FÖLDET ÉRT HATÁSOK ÉS A GÉNEK VÁLTOZÁSAINAK VIZSGÁLATÁVAL AZ ASZTROGENETIKA FOGLALKOZIK. KIMUTATTÁK, HOGY A FÖLD MÁGNESES TERÉNEK VÁLTOZÁSAI A FOGANTATÁSKOR MITÓZIS ALATT LEVŐ SEJTEKBEN GENETIKAI MUTÁCIÓT OKOZNAK. HÓNAPOK 1 - 2 + 3 - 4 + EREDŐ 1 x + 2 - 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7 A NAP ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ENERGIA
6 A NAP MÁGNESES SUGÁRZÁSÁN KÍVÜL AZ OKKULTIZMUS (TEOZÓFIA) HÁROM NAPBÓL KIÁRADÓ SUGÁRZÁST ISMER: KUNDALINI VAGY KIGYÓ-TŰZ A KUNDALINI A FEJLŐDÉS SORÁN LENTRŐL FELFELÉ HALADVA ELÉRHETŐVÉ TESZI A CSAKRÁK KÉPESSÉGEIT. FOHÁT VAGY ELEKTROMOSSÁG A FOHÁT BÁRMILYEN ÁLTALUNK ISMERT ERŐVÉ ÁTALAKÍTHATÓ (HŐ, FÉNY, STB.). PRÁNA VAGY VITALITÁS (ÉLETERŐ) A PRÁNÁT MINDEN ÉLŐ SZERVEZET FELVESZI MAGÁBA, ÉS LÉTEZÉSÜKHÖZ FOLYAMATOSAN MEGFELELŐ PÓTLÁSRA VAN SZÜKSÉG. A PRÁNA SZERVEZI MŰKÖDŐ TESTTÉ A SEJTEKET. EZ A HÁROM ERŐ MINDEN SÍKON LÉTEZIK, TELJESEN KÜLÖNÁLLÓ MARAD. A FIZIKAI SÍKON EGYIKÜKET SEM LEHET A MÁSIKKÁ ÁTVÁLTOZTATNI. EZ A HÁROM SUGÁRZÁS NEM „ANYAGI”, EZÉRT MŰSZEREKKEL NEM MÉRHETŐ

8 A FOHÁT, PRÁNA ÉS A KUNDALINI
7 A FOHÁT AZ ATOMOKON ÁTHALADVA BIZONYOS ÚTON TARTJA ŐKET, KÜLÖNÁLLÓ ÉS ELTÉRŐ REZGÉS­GYORSASÁGOT (FREKVENCIÁT) AD NEKIK. SÁRGA NARANCS SÖTÉT VÖRÖS EREDETI: RÓZSASZÍN IBOLYA KÉK ZÖLD A NAPBÓL KISUGÁRZOTT PRÁNA-ERŐ AZ ATMOSZ-FÉRÁBAN LÉVŐ ATOMOK NÉHÁNYÁBA BEHATOL, ÉS IZZÓVÁ TESZI ŐKET. EGY ILYEN ATOM PRÁNÁVAL MEGTÖLTVE HATSZOROS VONZÓERŐVEL RENDELKEZIK ÉS AZONNAL 6 MÁSIK ATOMOT VONZ MAGA KÖRÉ, MAJD HATÁROZOTT FORMÁBA RENDEZI. EZT A FORMÁT MINT ÉLETERŐ-GÖMBÖCSKÉT ISMERIK. AZ IDEGKÖZPONTOKAT A SŰRŰ TEST LÁTJA EL. A PRÁNA AZ AZ ELLENŐRZŐ ENERGIA, AMELY AZ IDEGKÖZPONTOKON ÁT MŰKÖDIK: A TÁPLÁLÉKTARTÓT ENGEDELMESSÉ TESZI, ÉS ÁTALAKÍTJA ANNAK A CÉLNAK MEGFELELŐEN, AMELYET A MAGASABB SZFÉRÁBAN SZÉKELŐ ÉN MEGKÍVÁN. FONTOS MEGJEGYEZNI, HOGY BÁR AZ IDEGEK A FIZIKAI TESTBEN VANNAK, A FIZIKAI TEST NEM ÉREZ, CSAK A BENYOMÁSOK FELVEVŐJE. A FIZIKAI BENYOMÁSOKAT BEFELÉ A PRÁNA KÖZVETÍTI, ADJA A FIZIKAI SZERVEKNEK AZ ÉRZÉS KÉPESSÉGET. A KUNDALINI MINDEN SÍKON MEGVAN, SZINTÉN HÉT FOKOZATA VAN. A KUNDALINI FELFELÉ HALADVA, FELKELTI (ELÉRHETŐVÉ TESZI) AZOKAT AZ ERŐKET, AMELYEKKEL AZ ERŐKÖZPONTOK (CSAKRÁK) RENDELKEZNEK.

9 A Z EMBER TESTÉNEK FELÉPÍTÉSE
8 MINDEN LÉTBEN LEVŐ DURVA ANYAGI TESTŰ EMBERI 3 NEM LÁTHATÓ BELSŐ TESTTEL RENDELKEZIK: A FIZIKAI (ÉTERI TESTMÁS), ASZTRÁLIS ÉS MENTÁLIS TESTEKBŐL TEVŐDIK ÖSSZE. A MENTÁLIS TEST A GONDOLATOK ÉRZÉKELÉSÉNEK, LÉTRE HOZÁSÁNAK ÉS AZOK KIFEJEZÉSÉNEK ESZKÖZE. A FIZIKAI TEST AZ ANYAGI VILÁG ÉRZÉKELÉSÉNEK ÉS AZ ABBAN VALÓ TEVÉKENYSÉG ESZKÖZE. AZ ASZTRÁLIS TEST AZ ÉRZÉSEK ÉRZÉKELÉSÉNEK LÉTRE HOZÁSÁNAK ÉS AZOK KIFEJEZÉSÉNEK ESZKÖZE. A FIZIKAI ANYAGI TEST MINDEN SZILÁRD, FOLYÉKONY ÉS GÁZNEMŰ RÉSZECSKÉJÉT ÉTERBUROK VESZI KÖRÜL, ÍGY AZ ÉTERI TESTMÁS A SŰRŰ FORMA PONTOS MÁSA, SZINTÉN FIZIKAI TEST. A HÁROM TEST MÁS ANYAGISÁGÚ, EGYMÁST ÁTHATJÁK, EGY FIZIKAI TÉRBEN, DE MÁS DIMENZIÓBAN LÉTEZNEK. EGYMÁSSAL (RÉSZBEN) ÖSSZE VANNAK KAPCSOLVA. A FELSŐBB ÉN A DÚRVA FIZIKAI TESTET BELSŐ TESTEKEN KERESZTÜL MŰKÖDTETI.

10 AZ ÉTERI TESTMÁS FELADATAI
9 AZ ÉTERI TESTMÁS HALVÁNY IBOLYA-SZÜRKE VAGY KÉKES-SZÜRKE SZÍNŰ, TOMPÁN FÉNYLŐ ÉS A SŰRŰ FIZIKAI TEST SZERKEZETÉNEK MEGFELELŐEN, DURVA VAGY FINOM SZERKEZETŰ. A FIZIKAI TESTHEZ KAPCSOLÓDÓAN AZ ÉTERI TESTMÁS FELADATA: -ELNYELI A PRÁNÁT ÉS EZT, SZÉTOSZTJA AZ EGÉSZ FIZIKAI TESTRE. -MINT KÖZVETÍTŐ VAGY HÍD SZEREPEL A SŰRŰ TEST ÉS AZ ASZTRÁLTEST KÖZÖTT: A FIZIKAI ÉRZÉKBENYOMÁSOK ÖNTUDATÁT AZ ÉTERAGYON ÁT ÁTADJA AZ ASZTRÁLTESTNEK, AZ ASZTRÁLIS ÉS MAGASABB SÍKOKRÓL EREDŐ ÖNTUDATOT ÁTADJA A FIZIKAI AGYNAK ÉS IDEGRENDSZERNEK. MINDENKI CSAK OLYAN ASZTRÁLIS KÉPESSÉGEKET KÉPES HASZNÁLNI, MELYEKNEK MEGFELELŐ ÉTERI CSAKRÁT A KUNDALINI FELÉBRESZTETTE. AZ ÉTERI TESTMÁS, CSAK EGY RÉSZE A FIZIKAI TESTNEK, NEM KÉPES KÜLÖNÁLLÓ ESZKÖZKÉNT MŰKÖDNI, MELYBEN AZ EMBER ÉLHET VAGY CSELEKEDHET.

11 ELSŐDLEGS ERŐ MINDEN KÖZPONTBAN
FEJTETŐ KÖZPONT 12/960 KÜLLŐ Sahasrâra SZEMÖLDÖK KÖZÖTTI KÖZPONT 96 KÜLLŐ Ajnâ GÉGE KÖZPONT 16 KÜLLŐ Visuddha SZÍV KÖZPONT (8) KÜLLŐ Anâhata KÖLDÖK KÖZPONT 10 KÜLLŐ Manipûra GERINC KÖZPONT 4 KÜLLŐ Mûladhâra LÉP KÖZPONT 6 KÜLLŐ Svâdhisthâna A PRÁNA FELHASZNÁLÁSA 10 FOLYTATÓLAGOS ÖNTUDAT TISZTÁNLÁTÁS TISZTÁNHALLÁS MEGÉRTÉS ASZTRÁLIS UTAZÁS ÉRZÉS KUNDALINI CEREBRUM CEREBELLUM sárga kék zöld ibolya vörös sötét bíbor Rózsaszín sugarak haladnak át az egész testen az idegszálakon keresztül A PRÁNA A FIZIKAI TEST (AZ ÉTERI TESTMÁS) ÉLETÉHEZ NÉLKÜLÖZHETETLEN. A PRÁNA A LÉP KÖZPONTON KERESZTÜL KERÜL AZ ÉTERI TESTBE, AMELY FELBONTJA. A HAT KÜLLŐ MINDEGYIKE EGY-EGY ATOM­VÁLTOZATOT RAGAD MEG, ÉS ABBA A CSAKRÁBA, VAGY A TEST AZON RÉSZÉBE KÜLDI, AHOL ARRA SZÜKSÉG VAN. A HETEDIK VÁLTOZAT, RÓZSASZÍNŰ, A LÉPCSAKRA KÖZPONTJÁN HALAD ÁT, AHONNAN SZÉTOSZLIK AZ EGÉSZ IDEGRENDSZERRE. A RÓZSASZÍNŰ ATOMOK AZOK AZ EREDETI ATOMOK, MELYEK MAGUK KÖRÉ VONTÁK TÖBBI HAT ATOMOT, HOGY MEGALKOSSÁK A GÖMBÖCSKÉKET.

12 A NULLPONTI ENERGIA 11 A JELENLEGI TUDOMÁNYOS FELFOGÁSTÓL ÉS ISMERETTŐL ELTÉRŐEN AZ UNIVERZUM TEREMTETT. AZ UNIVERZUM FENNTARTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ENERGIÁT AZ ÚGYNEVEZETT „SZÖVEDÉK” BIZTOSÍTJA. A „SZÖVEDÉK” AZ EGÉSZ UNIVERZUMOT BEHÁLÓZÓ, LÁTHATATLAN, MEG-HATÁROZOTT SZIMMETRIKUS ALAKZATOK SOKASÁGA, MELYEK MINDEGYIKE BELÜLRŐL KIEGYENSÚLYOZOTT, KIFELÉ SEMLEGES POLARITÁSÚ. A „SZÖVEDÉK” EGYENSÚLYÁNAK KIBILLENTÉSÉRE MINDEN EMBERI SZERVEZET (ÖNTUDATTALANUL) KÉPES. EZEN KÍVÜL ENERGIANYERÉSRE CSAK MESTERSÉGESEN ELŐÁLLÍTOTT KÉSZÜLÉK ALKALMAS. A „SZÖVEDÉKBŐL” ENERGIÁT NYERNI ÚGY LEHET, HA „SZÖVEDÉKET” KIBILLENTJÜK AZ EGYENSÚLYI HELYZETÉBŐL. AZ EGYENSÚLYÁBÓL KIBILLENTETT CELLA HELYRE HOZZA AZ EGYENSÚLYI ÁLLAPOTOT, KÖZBEN MEGHATÁROZOTT (ELEKTROMÁGNESES) ENERGIÁT SUGÁROZ KI.

13 KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!

14 1 M MEGÚJULÓ ERŐFORRÁSOK

15 A BIOMASSZA 2 M


Letölteni ppt "Felhasznált irodalom:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések