Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felhasznált irodalom: 1.Környezeti Magazin www.kornyezetunk.hu 2005 [Internet honlap]www.kornyezetunk.hu 2.Arthur E. Powell: Az étertest és az éteri világ.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felhasznált irodalom: 1.Környezeti Magazin www.kornyezetunk.hu 2005 [Internet honlap]www.kornyezetunk.hu 2.Arthur E. Powell: Az étertest és az éteri világ."— Előadás másolata:

1 Felhasznált irodalom: 1.Környezeti Magazin www.kornyezetunk.hu 2005 [Internet honlap]www.kornyezetunk.hu 2.Arthur E. Powell: Az étertest és az éteri világ 1925 [Teozófiai Társaság honlapja] 3.Gilbert-Cotterell: Maja próféciák [Larus Kiadó 1996] 4. Kryon: A Kozmikus Szövedék I. [1997 előadás New Hampshire www.kryon.hu] 5. Kryon: A Kozmikus Szövedék II. [1998 előadás New Hampshire www.kryon.hu] 2005.08.01

2 1 AZ ÖSSZEÁLLÍTÁS CÉLJA, HOGY ÁTFOGÓ KÉPET ADJON AZ EMBERISÉG ÉS A FÖLD ÉLŐLÉNYEI ÁLTAL HASZNÁLT ENERGIÁK KÜLÖNBÖZŐ FORRÁSAIRÓL, IGÉNYÉRŐL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL. AZ ENERGIA EGYSZERŰEN VALAMINEK A MUNKAVÉGZŐ KÉPESSÉGE. TUDOMÁNYOSAN MÉRHETŐ, VAGY SZÁMÍTHATÓ. JELLEMZŐJE: AZ, HOGY MENNYI MUNKÁT LEHET VELE VÉGEZNI. AZT, HOGY EBBŐL AZ ENERGIÁBÓL MENNYIT LEHET TÉNYLEGES MUNKAVÉGZÉSRE HASZNOSÍTANI A HATÁSFOKKAL SZOKTÁK JELLEMEZNI. AZ EMBERISÉG SAJÁT MINDENNAPI IGÉNYEINEK KIELÉGÍTÉSÉRE KÜLÖNFÉLE ENERGIÁKAT HASZNÁL: ÁLTALÁBAN ELEKTROMOSSÁGBÓL, FÖLDGÁZBÓL, SZÉNBŐL, FÁBÓL NYERHETŐ ENERGIÁT. EZEK EGY RÉSZE ÚJRA ELŐÁLLÍTHATÓ (MEGÚJULÓ), MÁS RÉSZE PEDIG FELHASZNÁLÁS UTÁN VÉGÉRVÉNYESEN MEGSZŰNIK (NEM MEGÚJULÓ). A FÖLD ÉLŐLÉNYEI (EMBER, ÁLLAT, NÖVÉNY) SAJÁT MAGUK TESTÉNEK FENNTARTÁSÁHOZ ÉS FEJLŐDÉSÉHEZ A TÁPLÁLKOZÁSON KÍVÜL MÁSFAJTA, KEVÉSBÉ ISMERT, NEM MÉRHETŐ ENERGIÁT –AZ ÉLETERŐT – IS HASZNÁLJÁK… AZ EGYES DIÁKON A HIVATKOZÁSOK JELRE MŰKÖDNEK.

3 FIZIKAI FOGALMAK FELELEVENÍTÉSE 2 ERŐ (F): KÉT TEST EGYMÁSRA GYAKOROLT HATÁSA [1 Newton =mkg/sec 2 ] MUNKA (W): AMIKOR AZ ERŐ HATÁSÁRA A TEST HELYZETE, MOZGÁSA, ALAKJA MEGVÁLTOZIK [1 Joule= 1 Nm =m 2 kg/sec 2 ] 1 cal =4,1868 J TELJESÍTMÉNY (P): A MUNKAVÉGZÉS SEBESSÉGE = IDŐEGYSÉG ALATT VÉGZETT MUNKA [1 Watt = 1 J/s] TÖMEG (m): A TEST TEHETETLEN- SÉGÉNEK MÉRTÉKE = A TEST GYORSÍTÓ ERŐVEL SZEMBEN KIFEJTETT ELLENÁLLÁSA [kg] ENERGIA (E): AZ A MUNKA, MELYET A TEST EL TUD VÉGEZNI [1 Watt = 1 J/s] Planck állandó h =6,616196 10 -34 Js Fény sebessége c=2,2957925 10 8 m/s SAJÁT ENERGIÁVAL RENDELKEZŐ SZEMLÉLTETŐ MUNKÁS E = m c 2 E = h f

4 3 A FÖLDI ENERGIÁK EREDETE ÉLŐVILÁG ENERGIÁVAL VALÓ ELLÁTÁSA MEGÚJULÓ ENERGIA- FORRÁSOK FENTARTÁSA: LEVEGŐ, VÍZ, GEOTERMIKUS, NAP, BIOMASSZA (5%). 0-PONTI ENERGIA TÖBB SZÁZ MILLÓ ÉVVEL EZELŐTT KELETKEZETT FOSSZILIS ENERGIA HORDOZÓK: KŐSZÉN, NYERSOLAJ, FÖLDGÁZ, (90%) ATOMENERGIA (5%). A FÖLD ÉS AZ EMBERISÉG LÉTEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ENERGIÁJA -KÖZVETLENÜL, VAGY KÖZVETETTEN- A NAPTÓL ERED.

5 4 A NAP MÁGNESES SUGÁRZÁSA A NAP ÁLTAL KIBOCSÁTOTT- FÖLDET ÉRŐ- SUGÁRZÁSÁNAK NAGY RÉSZE A NEM LÁTHATÓ TARTOMÁNYBA ESIK. EZ A SUGÁRZÁS NEM ÁLLANDÓAN AZONOS, PERIÓDIKUSAN VÁLTOZIK. A NAP FELÜLNÉZETI RAJZA POLÁRIS ÉS EGYENLÍTŐI MÁGNESES TEREKKEL: FORGÁSI CIKLUS: 37 NAP A FÖLDRŐL NÉZVE A POLÁRIS MEZŐ MINDEN HÓNAPBAN VÉGIGSÖPÖR AZ EGYENLÍTŐI MÁGNESES TÉREN 4 + 1 - 2 + 3 - FORGÁSI CIKLUS: 26 NAP A FÖLDRŐL NÉZVE 28 NAPONKÉNT MIND A NÉGY MEZŐ SZEMBEFORDUL A FÖLD FELSZÍNÉVEL (A SUGÁRZÁS 7 NAPONTA VÁLTOZIK) 4 + 3 - 1 - 2 + A NAP MÁGNESES MEZŐI

6 5 A FÖLDI MÁGNESES TÉR VÁLTOZÁSAI AMINT A NAP PÓLUSA ÉRINTKEZIK AZ EGYENLÍTŐI TÉRREL, AZ MINDKETTŐBEN ZAVART OKOZ, „SEMLEGESÍTI” AZ ÉRINTETT EGYENLÍTŐI MEZŐT. EZÉRT A FÖLDET MINDEN HÉTEN MÁS JELLEGŰ MÁGNESES SUGÁRZÁS ÉRI, AMI HETENTE, HAVONTA VÁLTOZTATJA A FÖLD MÁGNESES TERÉT: HÓNAPOK1 -2 +3 -4 +EREDŐ 1xxx+ 2xxx- 3xxx+ 4xxx- 5xxx+ 6xxx- 7xxx+ 8xxx- 9xxx+ 10xxx- 11xxx+ 12xxx- A FÖLDET ÉRT HATÁSOK ÉS A GÉNEK VÁLTOZÁSAINAK VIZSGÁLATÁVAL AZ ASZTROGENETIKA FOGLALKOZIK. KIMUTATTÁK, HOGY A FÖLD MÁGNESES TERÉNEK VÁLTOZÁSAI A FOGANTATÁSKOR MITÓZIS ALATT LEVŐ SEJTEKBEN GENETIKAI MUTÁCIÓT OKOZNAK.

7 PRÁNA VAGY VITALITÁS (ÉLETERŐ) A PRÁNÁT MINDEN ÉLŐ SZERVEZET FELVESZI MAGÁBA, ÉS LÉTEZÉSÜKHÖZ FOLYAMATOSAN MEGFELELŐ PÓTLÁSRA VAN SZÜKSÉG. A PRÁNA SZERVEZI MŰKÖDŐ TESTTÉ A SEJTEKET. FOHÁT VAGY ELEKTROMOSSÁG A FOHÁT BÁRMILYEN ÁLTALUNK ISMERT ERŐVÉ ÁTALAKÍTHATÓ (HŐ, FÉNY, STB.). KUNDALINI VAGY KIGYÓ-TŰZ A KUNDALINI A FEJLŐDÉS SORÁN LENTRŐL FELFELÉ HALADVA ELÉRHETŐVÉ TESZI A CSAKRÁK KÉPESSÉGEIT. 6 A NAP ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ENERGIA A NAP MÁGNESES SUGÁRZÁSÁN KÍVÜL AZ OKKULTIZMUS (TEOZÓFIA) HÁROM NAPBÓL KIÁRADÓ SUGÁRZÁST ISMER: EZ A HÁROM ERŐ MINDEN SÍKON LÉTEZIK, TELJESEN KÜLÖNÁLLÓ MARAD. A FIZIKAI SÍKON EGYIKÜKET SEM LEHET A MÁSIKKÁ ÁTVÁLTOZTATNI. EZ A HÁROM SUGÁRZÁS NEM „ANYAGI”, EZÉRT MŰSZEREKKEL NEM MÉRHETŐ

8 7 A FOHÁT, PRÁNA ÉS A KUNDALINI A NAPBÓL KISUGÁRZOTT PRÁNA-ERŐ AZ ATMOSZ- FÉRÁBAN LÉVŐ ATOMOK NÉHÁNYÁBA BEHATOL, ÉS IZZÓVÁ TESZI ŐKET. EGY ILYEN ATOM PRÁNÁVAL MEGTÖLTVE HATSZOROS VONZÓERŐVEL RENDELKEZIK ÉS AZONNAL 6 MÁSIK ATOMOT VONZ MAGA KÖRÉ, MAJD HATÁROZOTT FORMÁBA RENDEZI. EZT A FORMÁT MINT ÉLETERŐ-GÖMBÖCSKÉT ISMERIK. SÁRGA NARANCS SÖTÉT VÖRÖS EREDETI: RÓZSASZÍN IBOLYA KÉK ZÖLD A FOHÁT AZ ATOMOKON ÁTHALADVA BIZONYOS ÚTON TARTJA ŐKET, KÜLÖNÁLLÓ ÉS ELTÉRŐ REZGÉS­ GYORSASÁGOT (FREKVENCIÁT) AD NEKIK. AZ IDEGKÖZPONTOKAT A SŰRŰ TEST LÁTJA EL. A PRÁNA AZ AZ ELLENŐRZŐ ENERGIA, AMELY AZ IDEGKÖZPONTOKON ÁT MŰKÖDIK: A TÁPLÁLÉKTARTÓT ENGEDELMESSÉ TESZI, ÉS ÁTALAKÍTJA ANNAK A CÉLNAK MEGFELELŐEN, AMELYET A MAGASABB SZFÉRÁBAN SZÉKELŐ ÉN MEGKÍVÁN. FONTOS MEGJEGYEZNI, HOGY BÁR AZ IDEGEK A FIZIKAI TESTBEN VANNAK, A FIZIKAI TEST NEM ÉREZ, CSAK A BENYOMÁSOK FELVEVŐJE. A FIZIKAI BENYOMÁSOKAT BEFELÉ A PRÁNA KÖZVETÍTI, ADJA A FIZIKAI SZERVEKNEK AZ ÉRZÉS KÉPESSÉGET. A KUNDALINI MINDEN SÍKON MEGVAN, SZINTÉN HÉT FOKOZATA VAN. A KUNDALINI FELFELÉ HALADVA, FELKELTI (ELÉRHETŐVÉ TESZI) AZOKAT AZ ERŐKET, AMELYEKKEL AZ ERŐKÖZPONTOK (CSAKRÁK) RENDELKEZNEK.

9 A MENTÁLIS TEST A GONDOLATOK ÉRZÉKELÉSÉNEK, LÉTRE HOZÁSÁNAK ÉS AZOK KIFEJEZÉSÉNEK ESZKÖZE. 8 A Z EMBER TESTÉNEK FELÉPÍTÉSE MINDEN LÉTBEN LEVŐ DURVA ANYAGI TESTŰ EMBERI 3 NEM LÁTHATÓ BELSŐ TESTTEL RENDELKEZIK: A FIZIKAI (ÉTERI TESTMÁS), ASZTRÁLIS ÉS MENTÁLIS TESTEKBŐL TEVŐDIK ÖSSZE. AZ ASZTRÁLIS TEST AZ ÉRZÉSEK ÉRZÉKELÉSÉNEK LÉTRE HOZÁSÁNAK ÉS AZOK KIFEJEZÉSÉNEK ESZKÖZE. A HÁROM TEST MÁS ANYAGISÁGÚ, EGYMÁST ÁTHATJÁK, EGY FIZIKAI TÉRBEN, DE MÁS DIMENZIÓBAN LÉTEZNEK. EGYMÁSSAL (RÉSZBEN) ÖSSZE VANNAK KAPCSOLVA. A FELSŐBB ÉN A DÚRVA FIZIKAI TESTET BELSŐ TESTEKEN KERESZTÜL MŰKÖDTETI. A FIZIKAI ANYAGI TEST MINDEN SZILÁRD, FOLYÉKONY ÉS GÁZNEMŰ RÉSZECSKÉJÉT ÉTERBUROK VESZI KÖRÜL, ÍGY AZ ÉTERI TESTMÁS A SŰRŰ FORMA PONTOS MÁSA, SZINTÉN FIZIKAI TEST. A FIZIKAI TEST AZ ANYAGI VILÁG ÉRZÉKELÉSÉNEK ÉS AZ ABBAN VALÓ TEVÉKENYSÉG ESZKÖZE.

10 9 AZ ÉTERI TESTMÁS FELADATAI AZ ÉTERI TESTMÁS HALVÁNY IBOLYA-SZÜRKE VAGY KÉKES-SZÜRKE SZÍNŰ, TOMPÁN FÉNYLŐ ÉS A SŰRŰ FIZIKAI TEST SZERKEZETÉNEK MEGFELELŐEN, DURVA VAGY FINOM SZERKEZETŰ. A FIZIKAI TESTHEZ KAPCSOLÓDÓAN AZ ÉTERI TESTMÁS FELADATA: -ELNYELI A PRÁNÁT ÉS EZT, SZÉTOSZTJA AZ EGÉSZ FIZIKAI TESTRE. -MINT KÖZVETÍTŐ VAGY HÍD SZEREPEL A SŰRŰ TEST ÉS AZ ASZTRÁLTEST KÖZÖTT: A FIZIKAI ÉRZÉKBENYOMÁSOK ÖNTUDATÁT AZ ÉTERAGYON ÁT ÁTADJA AZ ASZTRÁLTESTNEK, AZ ASZTRÁLIS ÉS MAGASABB SÍKOKRÓL EREDŐ ÖNTUDATOT ÁTADJA A FIZIKAI AGYNAK ÉS IDEGRENDSZERNEK. AZ ÉTERI TESTMÁS, CSAK EGY RÉSZE A FIZIKAI TESTNEK, NEM KÉPES KÜLÖNÁLLÓ ESZKÖZKÉNT MŰKÖDNI, MELYBEN AZ EMBER ÉLHET VAGY CSELEKEDHET. MINDENKI CSAK OLYAN ASZTRÁLIS KÉPESSÉGEKET KÉPES HASZNÁLNI, MELYEKNEK MEGFELELŐ ÉTERI CSAKRÁT A KUNDALINI FELÉBRESZTETTE.

11 10 FOLYTATÓLAGOS ÖNTUDAT TISZTÁNLÁTÁS TISZTÁNHALLÁS MEGÉRTÉS ASZTRÁLIS UTAZÁS ÉRZÉS KUNDALINI A PRÁNA FELHASZNÁLÁSA FEJTETŐ KÖZPONT 12/960 KÜLLŐ Sahasrâra SZEMÖLDÖK KÖZÖTTI KÖZPONT 96 KÜLLŐ Ajnâ GÉGE KÖZPONT 16 KÜLLŐ Visuddha SZÍV KÖZPONT 12 (8) KÜLLŐ Anâhata KÖLDÖK KÖZPONT 10 KÜLLŐ Manipûra GERINC KÖZPONT 4 KÜLLŐ Mûladhâra LÉP KÖZPONT 6 KÜLLŐ Svâdhisthâna CEREBRUM CEREBELLUM sárga kék zöld ibolya vörös sötét bíbor Rózsaszín sugarak haladnak át az egész testen az idegszálakon keresztül ELSŐDLEGS ERŐ MINDEN KÖZPONTBAN A PRÁNA A FIZIKAI TEST (AZ ÉTERI TESTMÁS) ÉLETÉHEZ NÉLKÜLÖZHETETLEN. A PRÁNA A LÉP KÖZPONTON KERESZTÜL KERÜL AZ ÉTERI TESTBE, AMELY FELBONTJA. A HAT KÜLLŐ MINDEGYIKE EGY-EGY ATOM­VÁLTOZATOT RAGAD MEG, ÉS ABBA A CSAKRÁBA, VAGY A TEST AZON RÉSZÉBE KÜLDI, AHOL ARRA SZÜKSÉG VAN. A HETEDIK VÁLTOZAT, RÓZSASZÍNŰ, A LÉPCSAKRA KÖZPONTJÁN HALAD ÁT, AHONNAN SZÉTOSZLIK AZ EGÉSZ IDEGRENDSZERRE. A RÓZSASZÍNŰ ATOMOK AZOK AZ EREDETI ATOMOK, MELYEK MAGUK KÖRÉ VONTÁK TÖBBI HAT ATOMOT, HOGY MEGALKOSSÁK A GÖMBÖCSKÉKET.

12 11 A NULLPONTI ENERGIA A JELENLEGI TUDOMÁNYOS FELFOGÁSTÓL ÉS ISMERETTŐL ELTÉRŐEN AZ UNIVERZUM TEREMTETT. AZ UNIVERZUM FENNTARTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ENERGIÁT AZ ÚGYNEVEZETT „SZÖVEDÉK” BIZTOSÍTJA. A „SZÖVEDÉKBŐL” ENERGIÁT NYERNI ÚGY LEHET, HA „SZÖVEDÉKET” KIBILLENTJÜK AZ EGYENSÚLYI HELYZETÉBŐL. AZ EGYENSÚLYÁBÓL KIBILLENTETT CELLA HELYRE HOZZA AZ EGYENSÚLYI ÁLLAPOTOT, KÖZBEN MEGHATÁROZOTT (ELEKTROMÁGNESES) ENERGIÁT SUGÁROZ KI. A „SZÖVEDÉK” AZ EGÉSZ UNIVERZUMOT BEHÁLÓZÓ, LÁTHATATLAN, MEG- HATÁROZOTT SZIMMETRIKUS ALAKZATOK SOKASÁGA, MELYEK MINDEGYIKE BELÜLRŐL KIEGYENSÚLYOZOTT, KIFELÉ SEMLEGES POLARITÁSÚ. A „SZÖVEDÉK” EGYENSÚLYÁNAK KIBILLENTÉSÉRE MINDEN EMBERI SZERVEZET (ÖNTUDATTALANUL) KÉPES. EZEN KÍVÜL ENERGIANYERÉSRE CSAK MESTERSÉGESEN ELŐÁLLÍTOTT KÉSZÜLÉK ALKALMAS.

13 KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!

14 1 M MEGÚJULÓ ERŐFORRÁSOK

15 A BIOMASSZA 2 M


Letölteni ppt "Felhasznált irodalom: 1.Környezeti Magazin www.kornyezetunk.hu 2005 [Internet honlap]www.kornyezetunk.hu 2.Arthur E. Powell: Az étertest és az éteri világ."

Hasonló előadás


Google Hirdetések