Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TŰZVÉDELMI, MUNKAVÉDELMI ÉS POLGÁRI VÉDELMI OKTATÁS a Debreceni Egyetem I. évfolyamos hallgatói részére A Debreceni Egyetem GF Munkabiztonsági Önálló Osztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TŰZVÉDELMI, MUNKAVÉDELMI ÉS POLGÁRI VÉDELMI OKTATÁS a Debreceni Egyetem I. évfolyamos hallgatói részére A Debreceni Egyetem GF Munkabiztonsági Önálló Osztály."— Előadás másolata:

1 TŰZVÉDELMI, MUNKAVÉDELMI ÉS POLGÁRI VÉDELMI OKTATÁS a Debreceni Egyetem I. évfolyamos hallgatói részére A Debreceni Egyetem GF Munkabiztonsági Önálló Osztály (MBO) szervezésében.

2 Munkabiztonsági Önálló Osztály2 Elérhetőség Elérhetőségünk: 4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22. 4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22. III. sz. apartman ház bal oldal alagsor III. sz. apartman ház bal oldal alagsor Tel.: +36-52/255-880 Titkárság: 54880 Tel.: +36-52/255-880 Titkárság: 54880

3 Munkabiztonsági Önálló Osztály3

4 4 Elérhetőség

5 5 Elérhetőség

6 6 Az osztályunk honlapjának címe http://munkavedelem.unideb.hu http://munkavedelem.unideb.hu Pl.: I. éves hallgatók oktatása (időpont, hely, anyag.)

7 Munkabiztonsági Önálló Osztály7

8 8 MUNKAVÉDELEM

9 9

10 10

11 Munkabiztonsági Önálló Osztály11

12 Munkabiztonsági Önálló Osztály12

13 Munkabiztonsági Önálló Osztály13 A legfontosabb munkavédelmi jogszabályok Törvények, kormány és miniszteri rendeletek:  A Munka Törvénykönyve 1992. évi XXII. Törvény  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet.  A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM r.

14 Munkabiztonsági Önálló Osztály14 Jogszabályok, előírások Több mint száz rendelet, biztonsági szabályzat, előírás, szabvány van érvényben. Szinte minden szakmának meg van a „saját” munkavédelmi előírása. Pl. Atomtudós (1996. évi CXVI. Törvény az atomenergiáról és végrehajtási rendelete 16/2000. (VI.8.) EüM rendelet.) Pl. Atomtudós (1996. évi CXVI. Törvény az atomenergiáról és végrehajtási rendelete 16/2000. (VI.8.) EüM rendelet.) Csatorna tisztító (19/1995. (XII. 7.) KHVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról) Csatorna tisztító (19/1995. (XII. 7.) KHVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról)

15 Munkabiztonsági Önálló Osztály15 Helyi előírások Egyetemi Munkavédelmi Szabályzat Egyetemi Munkavédelmi Szabályzat A DE hallgatóinak baleset- és munkavédelmi szabályzata Letölthető http://www.unideb.hu/ szabályzatok, űrlapok menüpontból

16 Munkabiztonsági Önálló Osztály16 Hallgatói baleseti szabályzat II.Fejezet Munkavédelmi Oktatás 4.§a) Az első éves hallgatóknak a tanév megkezdésekor kötelező általános munkavédelmi oktatást kell tartani, melynek megszervezésért a karok/önálló intézetek felelősek. Az oktatás szervezésébe a munkavédelmi vezetőt is be kell vonni. Az oktatás megtörténtét a leckekönyvben kell dokumentálni.

17 Munkabiztonsági Önálló Osztály17 A hallgatók jogai és kötelességei A hallgató jogosult az egészségét nem veszélyeztető és biztonságos munkafeltételekre, a jogszabályokban előírt védőintézkedésekre, az egészségét nem veszélyeztető és biztonságos munkafeltételekre, a jogszabályokban előírt védőintézkedésekre, az egészségét nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez előírt ismereteknek a biztosítására, az egészségét nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez előírt ismereteknek a biztosítására, a munkavégzéshez szükséges felszerelések, munka- és védőeszközök biztosítására. a munkavégzéshez szükséges felszerelések, munka- és védőeszközök biztosítására. a hallgatót nem érheti hátrány az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása érdekében történő eljárásáért, bejelentésért. a hallgatót nem érheti hátrány az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása érdekében történő eljárásáért, bejelentésért.

18 Munkabiztonsági Önálló Osztály18 Hallgatói baleseti szabályzat A hallgatók jogai és kötelességei A hallgató jogosult a részére előírt orvosi, alkalmassági vizsgálaton részt venni, a kötelező védőoltásokat beadatni, a részére előírt orvosi, alkalmassági vizsgálaton részt venni, a kötelező védőoltásokat beadatni, a veszélyt jelentő rendellenességet, üzemzavart felettesének jelenteni, intézkedésig a tőle elvárható módon azt megszüntetni vagy a veszélyt csökkenteni, a veszélyt jelentő rendellenességet, üzemzavart felettesének jelenteni, intézkedésig a tőle elvárható módon azt megszüntetni vagy a veszélyt csökkenteni, közvetlen élet- vagy súlyos veszély észlelésénél a munkavégzést haladéktalanul abbahagyni és a veszélyre munkatársai figyelmét felhívni, közvetlen élet- vagy súlyos veszély észlelésénél a munkavégzést haladéktalanul abbahagyni és a veszélyre munkatársai figyelmét felhívni,

19 Munkabiztonsági Önálló Osztály19 A hallgatók jogai és kötelességei A hallgató köteles a foglalkozásokon biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni, a foglalkozásokon biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni, a rendelkezésére bocsátott munkaeszközök biztonságos állapotáról lehetőségei szerint meggyőződni, azokat a rendeltetésüknek megfelelően használni, és tisztításáról a tőle elvárható módon gondoskodni, a rendelkezésére bocsátott munkaeszközök biztonságos állapotáról lehetőségei szerint meggyőződni, azokat a rendeltetésüknek megfelelően használni, és tisztításáról a tőle elvárható módon gondoskodni, testi épségét nem veszélyeztető öltözéket viselni, testi épségét nem veszélyeztető öltözéket viselni, a munkaterületen fegyelmezetten viselkedni, ott rendet és tisztaságot tartani, a munkavédelmi ismereteket elsajátítani és azokat a munkavégzés során betartani, a munkaterületen fegyelmezetten viselkedni, ott rendet és tisztaságot tartani, a munkavédelmi ismereteket elsajátítani és azokat a munkavégzés során betartani,

20 Munkabiztonsági Önálló Osztály20 Hallgatói baleseti szabályzat A hallgatók jogai és kötelességei A hallgató köteles a munkát megtagadni, ha az saját vagy mások életét, egészségét vagy testi épségét veszélyeztetné, a munkát megtagadni, ha az saját vagy mások életét, egészségét vagy testi épségét veszélyeztetné, balesetét, rosszullétét azonnal jelenteni, ha ebben egészségi állapota akadályozza, akkor azt az esetet észlelő munkatársa tartozik megtenni, balesetét, rosszullétét azonnal jelenteni, ha ebben egészségi állapota akadályozza, akkor azt az esetet észlelő munkatársa tartozik megtenni, sérült társát elsősegélyben részesíteni. sérült társát elsősegélyben részesíteni.

21 Munkabiztonsági Önálló Osztály21 Általános munkavédelmi előírások Közlekedés egyetemen belül (gyalogos és gépjármű KRESZ) A gyalogos közlekedés közben bekövetkező eleséses balesetek elkerülése érdekében csak a gyalogjárdán közlekedjünk. Téli időszakban azokat a hótól tisztítják és felhomokozzák, de így is baleseti veszélyforrást jelentenek. Közlekedés egyetemen belül (gyalogos és gépjármű KRESZ) A gyalogos közlekedés közben bekövetkező eleséses balesetek elkerülése érdekében csak a gyalogjárdán közlekedjünk. Téli időszakban azokat a hótól tisztítják és felhomokozzák, de így is baleseti veszélyforrást jelentenek. Egyéni védőeszköz használata (hallgatókat bármely munkahelyen az adott munkakörben foglalkoztatott dolgozókkal azonos védőfelszereléssel és védőruházattal kell ellátni.) NAPO kisfilm következik Egyéni védőeszköz használata (hallgatókat bármely munkahelyen az adott munkakörben foglalkoztatott dolgozókkal azonos védőfelszereléssel és védőruházattal kell ellátni.) NAPO kisfilm következik

22 Munkabiztonsági Önálló Osztály22

23 Munkabiztonsági Önálló Osztály23 Általános munkavédelmi előírások Az egyetem főépületében a díszudvart körülvevő mellvédekre felülni nem szabad!

24 Munkabiztonsági Önálló Osztály24 Általános munkavédelmi előírások Az egyetemi munkahelyek helyiségeiben olyan széles közlekedési utat kell biztosítani, amelyet a helyiségben folyó munka megkíván. Az utak minimális mérete 1 méter lehet. Közterületeken, folyosókon, bútort vagy egyéb tárgyakat elhelyezni nem szabad.

25 Munkabiztonsági Önálló Osztály25 Általános munkavédelmi előírások A hallgatók részére az alkalmazottakkal azonos feltételek szerint védőitalt és tisztálkodási szereket is biztosítani kell. A hallgatók részére az alkalmazottakkal azonos feltételek szerint védőitalt és tisztálkodási szereket is biztosítani kell. A könyvtári polcok és szekrények kiszolgálásához szükséges pódium, emelvény, létra feldőlés ellen biztosított, billenés, botlás és csúszásmentes járófelületű legyen. Csak biztonságos a mindenkori céloknak és igénybevételeknek megfeleli, jó állapotú, elcsúszás és félrebillenés ellen biztosított létrákat, hordozható lépcsőket szabad használni. A könyvtári polcok és szekrények kiszolgálásához szükséges pódium, emelvény, létra feldőlés ellen biztosított, billenés, botlás és csúszásmentes járófelületű legyen. Csak biztonságos a mindenkori céloknak és igénybevételeknek megfeleli, jó állapotú, elcsúszás és félrebillenés ellen biztosított létrákat, hordozható lépcsőket szabad használni. Használatbavétel előtt minden esetben meg kell győződni a létra használhatóságáról. Használatbavétel előtt minden esetben meg kell győződni a létra használhatóságáról.

26 Munkabiztonsági Önálló Osztály26 Általános munkavédelmi előírások A munkahelyek ajtóit, míg a helyiségben tartózkodnak a menekülés és segítségnyújtási lehetőség biztosítása érdekében - kulcsra zárni nem szabad. A munkahelyek ajtóit, míg a helyiségben tartózkodnak a menekülés és segítségnyújtási lehetőség biztosítása érdekében - kulcsra zárni nem szabad. - A munka befejezése után a munkahelyet át kell vizsgálni, nem maradt-e hátra olyan körülmény, mely a távozás után tüzet, robbanást, vagy leázást idézhet elő. - A munka befejezése után a munkahelyet át kell vizsgálni, nem maradt-e hátra olyan körülmény, mely a távozás után tüzet, robbanást, vagy leázást idézhet elő. Balesetveszélyes, sérült eszközzel, készülékkel a hallgatók még közvetlen felügyelet mellett sem végezhetnek munkát. Balesetveszélyes, sérült eszközzel, készülékkel a hallgatók még közvetlen felügyelet mellett sem végezhetnek munkát.

27 Munkabiztonsági Önálló Osztály27 Általános munkavédelmi előírások Anyagmozgatás és tehergépkocsira való le és felszállás közben gyűrűt, karkötőt, nyakláncot, egyéb, testi épségüket veszélyeztető tárgyat nem viselhetnek magukon!

28 Munkabiztonsági Önálló Osztály28

29 Munkabiztonsági Önálló Osztály29 Általános munkavédelmi előírások A hallgató a munkahelyén csak olyan tevékenységet folytathat, amelyhez megfelelő munkavédelmi ismeretekkel rendelkezik (a rendkívüli események - baleset-megelőzés, mentés stb. - kivételével). A hallgató a munkahelyén csak olyan tevékenységet folytathat, amelyhez megfelelő munkavédelmi ismeretekkel rendelkezik (a rendkívüli események - baleset-megelőzés, mentés stb. - kivételével). Tilos minden olyan magatartás (fegyelmezetlenség, játék stb.), amely a munkavégzést akadályozza, zavarja vagy veszélyezteti. Tilos minden olyan magatartás (fegyelmezetlenség, játék stb.), amely a munkavégzést akadályozza, zavarja vagy veszélyezteti.

30 Munkabiztonsági Önálló Osztály30 Általános munkavédelmi előírások Tilos munkát végezni, ha bárki életét, testi épségét veszély fenyegeti, annak elhárításáig. Tilos munkát végezni, ha bárki életét, testi épségét veszély fenyegeti, annak elhárításáig. A felügyeletet, kezelést, kiszolgálást igénylő gépeket, készülékeket, berendezéseket nem szabad működés közben felügyelet nélkül hagyni A felügyeletet, kezelést, kiszolgálást igénylő gépeket, készülékeket, berendezéseket nem szabad működés közben felügyelet nélkül hagyni Azt a hallgatót aki alkohol hatása alatt áll, a munkavégzéstől el kell tiltani Azt a hallgatót aki alkohol hatása alatt áll, a munkavégzéstől el kell tiltani

31 Munkabiztonsági Önálló Osztály31 Elektromos berendezések, készülékek használata Tilos a kollégiumokban saját tulajdonú hőfejlesztő elektromos készülékek használata, azok ellenőrizhetetlensége, igen gyakran kétes érintésvédelmi állapota miatt. Tilos a kollégiumokban saját tulajdonú hőfejlesztő elektromos készülékek használata, azok ellenőrizhetetlensége, igen gyakran kétes érintésvédelmi állapota miatt. Az elektromos készülékeket, vezetékeket, csatlakozókat, kapcsolókat, elosztókat, biztosítékokat melegedés, füstölés, sérülés esetén a hálózatról le kell választani. A javításukat csak villanyszerelő szakember végezheti! Az elektromos készülékeket, vezetékeket, csatlakozókat, kapcsolókat, elosztókat, biztosítékokat melegedés, füstölés, sérülés esetén a hálózatról le kell választani. A javításukat csak villanyszerelő szakember végezheti!

32 Munkabiztonsági Önálló Osztály32

33 Munkabiztonsági Önálló Osztály33 Elektromos berendezések, készülékek használata A védekezés főbb szempontjai Hibás, törött, horpadt készüléket ne használjunk. ha készülék csatlakozó vezetékének szigetelése repedt, töredezett, sérült, szakszerű javításáig ne használjuk. vezeték hosszabbítást házilag barkácsolt módon ne készítsünk. Az összesodort vezetőnek szigetelőszalagos betekerése nem biztonságos! a legegyszerűbb műveleteket is (pl. izzócsere) kikapcsolt, berendezésen végezzük el.

34 Munkabiztonsági Önálló Osztály34 Elektromos berendezések, készülékek használata Elektromos készülék használatakor ne érintsünk földelt fémtárgyat, lehetőség szerint testünket a földtől is szigeteljük el.

35 Munkabiztonsági Önálló Osztály35 Elektromos berendezések, készülékek

36 Munkabiztonsági Önálló Osztály36 Balesetek jelentése Kazánok Nyomástartó Tartályok Gázpalackok Acetilén fejlesztő Villamos áram Katasztrófa OMMF (Rendőrség)

37 Munkabiztonsági Önálló Osztály37 Balesetek jelentése A hallgató mind a balesetet, mind a gyakorlati foglalkozás során elszenvedett legkisebb sérülést, rosszullétet, munkabalesetet köteles azonnal jelenteni a A hallgató mind a balesetet, mind a gyakorlati foglalkozás során elszenvedett legkisebb sérülést, rosszullétet, munkabalesetet köteles azonnal jelenteni a felügyeletet ellátó oktatójának és/vagy a tanulmányi osztálynak/a kollégium portaszolgálatának. A sérült, illetőleg a balesetet észlelő és/vagy arról tudomást szerző személy köteles a balesetet a munkát közvetlenül irányító vezetőnek,, jelenteni, A sérült, illetőleg a balesetet észlelő és/vagy arról tudomást szerző személy köteles a balesetet a munkát közvetlenül irányító vezetőnek, ha nem érhető el közvetlenül a Munkabiztonsági Osztálynak, jelenteni, MBO telefonszámai: MBO telefonszámai: 54880, 55555, 55255

38 Munkabiztonsági Önálló Osztály38 Balesetek jelentése A sérült hallgató munkáját közvetlenül irányító vezető minden tudomására jutó balesetet köteles haladéktalanul továbbjelenteni a tanszék, szervezeti egység vezetőjének, munkavédelmi megbízottjának, és a Munkabiztonsági Osztálynak A sérült hallgató munkáját közvetlenül irányító vezető minden tudomására jutó balesetet köteles haladéktalanul továbbjelenteni a tanszék, szervezeti egység vezetőjének, munkavédelmi megbízottjának, és a Munkabiztonsági Osztálynak A balesetet észlelő, illetőleg a sérült munkahelyi vezetője köteles legelőbb intézkedni a sérült egészségügyi ellátására, gondoskodni a baleseti helyszín megőrzéséről a vizsgálatot végzők megérkezéséig. A balesetet észlelő, illetőleg a sérült munkahelyi vezetője köteles legelőbb intézkedni a sérült egészségügyi ellátására, gondoskodni a baleseti helyszín megőrzéséről a vizsgálatot végzők megérkezéséig.

39 Munkabiztonsági Önálló Osztály39Elsősegélynyújtás A mentők telefonszáma 104. A mentők telefonszáma 104. Megkereséskor a hívó mondja el: Megkereséskor a hívó mondja el: MI TÖRTÉNT MI TÖRTÉNT HÁNY SÉRÜLT VAN HÁNY SÉRÜLT VAN A HELYSZÍN PONTOS ADATAIT A HELYSZÍN PONTOS ADATAIT MEGKÜZELÍTÉSI LEHETŐSÉGÉT MEGKÜZELÍTÉSI LEHETŐSÉGÉT SAJÁT NEVÉT, CIMÉT AZ ESETLE­GESEN VISSZAHÍVHATÓ TELEFONSZÁMOT. SAJÁT NEVÉT, CIMÉT AZ ESETLE­GESEN VISSZAHÍVHATÓ TELEFONSZÁMOT. Lehetőség szerint a hívó adjon tájékoztatást a baleset körülményeiről, súlyosságáról. Lehetőség szerint a hívó adjon tájékoztatást a baleset körülményeiről, súlyosságáról. Kevésbé ismert területen nevezzen meg egy tájékozódási pontot és küldjön oda valakit aki a mentőket várja. Kevésbé ismert területen nevezzen meg egy tájékozódási pontot és küldjön oda valakit aki a mentőket várja. A balesetekről az Munkabiztonsági Osztályt a 55255, vagy a 22444-es telefonszámokon kell értesíteni. A balesetekről az Munkabiztonsági Osztályt a 55255, vagy a 22444-es telefonszámokon kell értesíteni.

40 Munkabiztonsági Önálló Osztály40Elsősegélynyújtás A segélynyújtás általános szabályai Helyes, határozott fellépés. Hat a környezetre is, elejét veheti a pániknak, hibás intézkedésnek. Helyes, határozott fellépés. Hat a környezetre is, elejét veheti a pániknak, hibás intézkedésnek. Együttérzés. A sérült, beteg emberrel úgy foglalkozzunk mint hozzánk tartozóval. Együttérzés. A sérült, beteg emberrel úgy foglalkozzunk mint hozzánk tartozóval. A tájékozódást a segélynyújtás szempontjai irányítsák. Az elsősegélynyújtó ne foglalkozzon rendészeti, műszaki, bűnüldözési tényezőkkel. A tájékozódást a segélynyújtás szempontjai irányítsák. Az elsősegélynyújtó ne foglalkozzon rendészeti, műszaki, bűnüldözési tényezőkkel. Kapkodásmentes, pontos munka. Csak az tud precízen dolgozni, aki nem sieti el. Kapkodásmentes, pontos munka. Csak az tud precízen dolgozni, aki nem sieti el. A sérült és saját magunk biztonságba helyezése. Újabb baleset megelőzése érdekében a sérültet minél előbb távolítsuk el a veszélyeztetett környezetből. A sérült és saját magunk biztonságba helyezése. Újabb baleset megelőzése érdekében a sérültet minél előbb távolítsuk el a veszélyeztetett környezetből.

41 Munkabiztonsági Önálló Osztály41 Az elsősegélynyújtás teendői A sérült, beteg ember lefektetése, leültetése. A sérült, beteg ember lefektetése, leültetése. A ruházat meglazítását mindig a nyakon lévő ruhadarabbal kezdjük. Meglazítandó a ruha a sérült testrészen is. A ruházat meglazítását mindig a nyakon lévő ruhadarabbal kezdjük. Meglazítandó a ruha a sérült testrészen is. A helyszínen a balesetes szempontjai az elsők. Óvakodjunk az esetleges nyomok felesleges összezavarásától, eltüntetésétől. A helyszínen a balesetes szempontjai az elsők. Óvakodjunk az esetleges nyomok felesleges összezavarásától, eltüntetésétől. Az elsősegélynyújtó csak olyan feladat végzésére vállalkozzék, melyet biztosan meg tud oldani. Az elsősegélynyújtó csak olyan feladat végzésére vállalkozzék, melyet biztosan meg tud oldani. A további segítségről való gondoskodás. Orvos, mentők, üzemápolónő, magasabb képzettségű elsősegélynyújtó hívása. Tilos a sérültet arra alkalmatlan járművel továbbszállítani! Időveszteség árán is be kell várni a mentők megérkezését. A további segítségről való gondoskodás. Orvos, mentők, üzemápolónő, magasabb képzettségű elsősegélynyújtó hívása. Tilos a sérültet arra alkalmatlan járművel továbbszállítani! Időveszteség árán is be kell várni a mentők megérkezését.

42 Munkabiztonsági Önálló Osztály42

43 Munkabiztonsági Önálló Osztály43

44 Munkabiztonsági Önálló Osztály44

45 Munkabiztonsági Önálló Osztály45

46 Munkabiztonsági Önálló Osztály46

47 Munkabiztonsági Önálló Osztály47

48 Munkabiztonsági Önálló Osztály48

49 Munkabiztonsági Önálló Osztály49 TŰZVÉDELEM

50 Munkabiztonsági Önálló Osztály50 Tűzvédelmi ismeretek

51 Munkabiztonsági Önálló Osztály51 Fontosabb tűzvédelmi jogszabályok A tűz elleni védekezés minden állampolgár kötelessége. Ennek érdekében mindenkinek meg kell ismernie és meg kell tartania a vonatkozó tűzmegelőzési szabályokat, a tűz- és káresetek jelzésével, továbbá a tűz oltásával és a műszaki mentéssel kapcsolatos kötelezettségeket. Fontosabb tűzvédelmi jogszabályok az alábbiak: 1996. évi XXXI. törvény: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, 1996. évi XXXI. törvény: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, 30/1996.(XII. 6.) BM rendelet: A tűzvédelmi szabályzat készítéséről, 30/1996.(XII. 6.) BM rendelet: A tűzvédelmi szabályzat készítéséről, 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat

52 Munkabiztonsági Önálló Osztály52 Fontosabb tűzvédelmi jogszabályok Egyetemi Tűzvédelmi Szabályzat. Letölthető http://www.unideb.hu/ szabályzatok, űrlapok menüpontból

53 Munkabiztonsági Önálló Osztály53 ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI ISMERETEK Az égés Égés: az éghető anyag és az oxigén hőfejlődéssel járó Égés: az éghető anyag és az oxigén hőfejlődéssel járó reakciója, melyet füst- és/vagy lángképződés kísér. reakciója, melyet füst- és/vagy lángképződés kísér. Az égés feltételei: Az égés feltételei: éghető anyag, éghető anyag, égéshez szükséges oxigén, égéshez szükséges oxigén, égéshez szükséges hőmérséklet, égéshez szükséges hőmérséklet, három feltétel egyidejűleg egy térben való megléte. három feltétel egyidejűleg egy térben való megléte. Tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az Tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi javakra, illetve azokban károsodást okoz életre, a testi épségre vagy az anyagi javakra, illetve azokban károsodást okoz A tűz elleni védekezés fő feladata: - - a tűzesetek megelőzése (megelőző tűzvédelem), - a tűzoltási feladatok ellátása (mentő tűzvédelem), - a tűzvizsgálat (felderítő tűzvédelem )

54 Munkabiztonsági Önálló Osztály54 Tűzjelzés Tűzjelzés Az a személy, aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak, vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek, vagy a mentőszolgálatnak. A tűz jelzéséhez, segítségkéréshez az állampolgárok híradási eszközüket (mobiltelefon) kötelesek rendelkezésre bocsátani, szükség esetén járműveikkel segítséget nyújtani. A tűzoltóság ingyenes hívószáma 105. 112) (egységes segélyhívószám: 112)

55 Munkabiztonsági Önálló Osztály55

56 Munkabiztonsági Önálló Osztály56 Tűzjelzés A tűzjelzést, riasztást biztosítani kell egyrészt a létesítményen belül tartózkodók részére, másrészt a tűzoltóság felé. A tűzoltóság felé történő tűzjelzésnek az alábbiakat kell tartalmaznia: - a tűzeset, káreset pontos helyét (címét), - mi ég, mi van veszélyeztetve, milyen káreset történt, - emberélet van-e veszélyben, - a jelző nevét, a jelzésre használt távbeszélő számát.

57 Munkabiztonsági Önálló Osztály57 Tűzoltó készülékek Típusai porral oltó készülék; - porral oltó készülék; - vízzel vagy vízből adalékokkal képzett habbal oltó kézi készülék; készülék; - gázzal oltó (halon helyettesítő vagy CO 2 ) készülék. A legutolsó típusból a legismertebb halonnal oltó készülékeket betiltották a halon ózonromboló hatása miatt. Az, hogy egy adott helyen melyik oltókészülék használható, mindig az adott funkció függvénye. Elektronikus berendezések (pl. számítógépek) oltására porok nem használhatók, mert igen nagy járulékos kárt okoznak.

58 Munkabiztonsági Önálló Osztály58 Tűzoltó készülékek A CO2 oltókészülékekből kiáramló nagy nyomású gáz olyan mértékben lehűl (-76 Celsius), amely fagyási sérülést okoz. A gáz a levegőnél nehezebb, és noha nem mérgező, bizonyos koncentráció felett légzési nehézségeket okoz, terepszint alatti helyiségben történő oltás esetén igen körültekintően kell eljárni, vagy használatát mellőzni kell. A kézi oltókészülékek működési elveik szerint két csoportra oszthatók: az égő anyagtól az égést tápláló oxigént elzárja a kiáramló oltóanyag (porral oltó, vízzel és habbal oltó készülékek), az égő anyagtól az égést tápláló oxigént elzárja a kiáramló oltóanyag (porral oltó, vízzel és habbal oltó készülékek), az égő anyag hőmérsékletét csökkenti a gyulladási hőmérséklet alá (CO 2 oltó, halogén gázzal oltó készülékek). az égő anyag hőmérsékletét csökkenti a gyulladási hőmérséklet alá (CO 2 oltó, halogén gázzal oltó készülékek).

59 Munkabiztonsági Önálló Osztály59 Tűzoltó készülékek

60 Munkabiztonsági Önálló Osztály60

61 Munkabiztonsági Önálló Osztály61 Oltás tűzoltó készülékkel, tűzcsappal ROSSZ JÓ ROSSZ JÓ A tüzet szélirányból kell oltani!Felületi tüzeket „tőlünk elhajtva kell oltani!

62 Munkabiztonsági Önálló Osztály62 Oltás tűzoltó készülékkel, tűzcsappal RosszJó RosszJó Felületi tüzeket „tőlünk elhajtva kell oltani! Csepegő, vagy folyó anyag tüzét felülről lefelé kell oltani!

63 Munkabiztonsági Önálló Osztály63 RosszJó RosszJó A használt tűzoltó- készülékeket nem szabad visszaakasztani! Gondoskodni kell az újratöltésről! Oltás tűzoltó készülékkel, tűzcsappal

64 Munkabiztonsági Önálló Osztály64 Oltás tűzoltó készülékkel, tűzcsappal Az épületekben lévő fali tűzcsapok használata előtt a helyiségeket áramtalanítani kell, az okozott másodlagos vízkár is jelentős lehet, ezért azok használatát minden esetben mérlegelni kell!

65 Munkabiztonsági Önálló Osztály65

66 Munkabiztonsági Önálló Osztály66Tűzmegelőzés Ahhoz, hogy a tűz keletkezésének valószínűségét csökkenthessük néhány gondolat a megelőzésről: Mielőtt gyufát, cigarettát eldobunk oltsuk el. Égő gyufát, cigarettát ne dobjunk olyan helyre ahol az tüzet okozhat, dohányzáskor nem éghető anyagú gyűjtőedénybe hamuzzunk Az egyetem területén nyílt lánggal járó tevékenységet végezni nem szabad - kivéve az oktatással összefüggő tevékenységet, felügyelet mellett. Elektromos hőfejlesztő készüléket bekapcsolt állapotban felügyelet nélkül hagyni nem szabad. Hőfejlesztő készüléket éghető anyagon használni csak hőszigetelőlap alkalmazásával szabad

67 Munkabiztonsági Önálló Osztály67Tűzmegelőzés Elektromos készülékeket a helyiségből történő eltávozáskor ki kell kapcsolni Az oktatási épületekben, tantermekben, könyvtárakban dohányozni és nyílt lángot használni nem szabad! A helyiségek ajtóit melyben személyek tartózkodnak kulcsra zárni nem szabad. Az épületekben, helyiségekben a közlekedési utakat, kijáratokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad A villamos berendezések kapcsolóit, tűzvédelmi felszereléseket állandóan hozzáférhető és használható állapotban kell tartani, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad

68 Munkabiztonsági Önálló Osztály68 Tűzmegelőzés Villamos berendezésektől az éghető anyagokat olyan távolságra kell elhelyezni, hogy a berendezések üzemszerű,vagy meghibásodás folytán bekövetkező túlmelegedése esetleges ívhúzása – tüzet ne okozzon. Meghibásodott, valamint a szabvány előírásainak meg nem felelő villamos berendezést üzemeltetni nem szabad. A kollégiumok, nővérszállások lakószobáiban egyedi hőfejlesztő készüléket használni szigorúan tilos! Azok használata csak az erre a célra kijelölt helyiségekben engedélyezett.

69 Munkabiztonsági Önálló Osztály69 Tűzmegelőzés Villamos, berendezést, gépeket, készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Az állandóan üzemelő számítógépek monitorát a munkavégzés után ki kell kapcsolni. A villamos berendezéseket tisztán kell tartani, különösen óvni kell a gyúlékony szennyeződésektől. A villamos berendezéseket, készülékeket csak az azzal megbízott és szakképesítéssel rendelkező egyetemi dolgozó vagy szakvállalat javíthat. A 4 perc című film következik..

70 Munkabiztonsági Önálló Osztály70

71 Munkabiztonsági Önálló Osztály71 Polgárivédelem-katasztrófavédelem Általános ismeretek természeti csapások, ipari balesetek elleni védekezéshez Célja a fegyveres összeütközés, katasztrófa és más veszélyhelyzet esetén a lakosság életének megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása. Célja továbbá az állampolgárok felkészítése a fentiek hatásainak leküzdésére és a túlélés feltételeinek megteremtésére.

72 Munkabiztonsági Önálló Osztály72 SZEMÉLYES HONVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGEK A „civil” állampolgárok bevonása a védelmi feladatokba csak a legszükségesebb esetben és mértékkel, az egyéni és közösségi érdekek, képességek figyelembe vételével történik. hadkötelezettség, hadkötelezettség, polgári védelmi kötelezettség polgári védelmi kötelezettség honvédelmi munkakötelezettség. honvédelmi munkakötelezettség.

73 Munkabiztonsági Önálló Osztály73 Polgárivédelem-katasztrófavédelem Az állampolgárokat mind béke, mind rendkívüli állapot idején polgári védelmi kötelezettség terheli. Ez a kötelezettség a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel (lakcímmel) rendelkező, magyar állampolgárságú férfiakra 18-55., nőkre 18-50. éves korukig terjed ki.

74 Munkabiztonsági Önálló Osztály74 Mit értünk katasztrófa alatt. Katasztrófa az életet, az életfeltételeket, az anyagi javakat, a természeti környezetet jelentős mértékben és súlyosan károsító vagy azokat közvetlenül veszélyeztető elemi csapás, ipari szerencsétlenség vagy más, pusztító hatású természeti illetve civilizációs eredetű rendkívüli esemény. A katasztrófa tulajdonképpen tárgyiasult veszély. A katasztrófa minden esetben valamilyen negatív hatású következményekkel járó jelenség, vagy olyan esemény, mely az adott területen és időben az állam, az emberi társadalom számára kedvezőtlen, érdekeivel ellentétes, sérelmes.

75 Munkabiztonsági Önálló Osztály75 Mit értünk katasztrófa alatt. A károkat elszenvedő egyén(ek) számára a társadalmilag jelentéktelen, esemény is jelentős, súlyos, sőt katasztrófális lehet. Ugyanakkor ebben a megközelítésben katasztrófáról csak társadalmi méretekben, nagyobb embercsoportok életének vagy javainak veszélyeztetése, károsítása esetén beszélhetünk.

76 Munkabiztonsági Önálló Osztály76 Polgárivédelem-katasztrófavédelem Természeti katasztrófák, melyek az emberi tevékenységtől függetlenül, a természet erőinek hatására elemicsapásként jelentkeznek: - a meteorológiai katasztrófák (felhőszakadás, szélvihar, hóvihar, lavina, villámlás, erdőtűz, szökőár stb.); - földtani katasztrófák (földrengés, meteorit becsapódás); - biokatasztrófák (járványok, kártevők tömeges megjelenése stb.).

77 Munkabiztonsági Önálló Osztály77 Civilizációs katasztrófák, melyek emberi tevékenységgel összefüggésben, helytelen emberi beavatkozás,mulasztás, figyelmetlenség vagy technikai hibák hatására következnek be. Civilizációs katasztrófaként foghatjuk fel a társadalmi eredetűek legtöbbjét, a háborút is. Lehetnek: - technikai vagy ipari katasztrófák (energia rendszerek meghibásodása, létesítmények állékonyságának megszűnése, tömeges közlekedési balesetek, veszélyes anyagok kiszabadulása stb.) - társadalmi katasztrófák (terrorcselekmény, szabotázs, fegyveres összeütközések, háborúk, sztrájkok, migráció stb.).

78 Munkabiztonsági Önálló Osztály78 Polgárivédelem-katasztrófavédelem Az Egyetem vonatkozásában a természeti katasztrófák közül elsősorban a villámlás, felhőszakadás, földrengés a veszélyeztető tényező. A technikai vagy ipari katasztrófák közül a veszélyes anyagok (vegyi, sugárzó stb.) kiszabadulása kapcsán robbanások, tüzek, környezetszennyezések, sugárártalom, mérgezések veszélyével lehet számolni. Technikai katasztrófa-veszélyeztetés főbb forrásai a veszélyes anyagokkal dolgozó vegyi laboratóriumok, az oldószertárolók. A katasztrófák elleni védelem leghatékonyabb módja a megelőzés (prevenció).

79 Munkabiztonsági Önálló Osztály79 Teendők rendkívüli esemény bekövetkezésekor Rendkívüli eseménynek számít minden olyan szokatlan, váratlan, a normális életviteltől eltérő jelenség, mely az életet, javainkat - beleértve szűkebb és tágabb környezetünket - veszélyeztető hatások következtében állt elő. Itt még nem mérlegeljük az esemény súlyosságát és lehetséges következményeit azért sem, mert a helyzetértékelés és megítélés igen összetett, bonyolult, rendkívül felelősségteljes feladat. A jelentéktelennek tűnő üzemi baleset, egy-egy fontos alkatrész, veszélyes anyag eltulajdonítása, jelző és biztonsági berendezés megrongálása, felelőtlen tűzveszély okozása stb. súlyos és kiterjedt katasztrófához is vezethet.

80 Munkabiztonsági Önálló Osztály80 Teendők rendkívüli esemény bekövetkezésekor Egyetemünkön rendkívüli esemény észlelésekor a Főépület épület portáját kell személyesen, vagy 22450-es telefonszámon értesíteni. Az illetékes vezetők és szervezetek riasztása a porta szolgálat feladata. Ezt követően kell élet- és vagyonmentést valamint kárértékelés szolgáló intézkedéseket tenni. A mentőegységek megérkezése után a mentést bízzuk az erre felkészült és felszerelt szervezetekre. Tűz, robbanás esetén éljünk a csukott ajtók nyújtotta minimális védelem lehetőségével. Készüljünk fel arra, hogy a tűz továbbterjedését akadályozzuk (pl. az ajtó locsolásával). A legfontosabb és minden esetben reményt nyújtó lehetőség, ha végiggondoljuk helyzetünket, és a cselekvésünk lehetséges következményeit, nem esünk pánikba és megpróbáljuk megnyugtatni embertársainkat is. Ne feledjük: a pánik biztosan öl, a katasztrófa megelőzhető, elkerülhető, hatásai mérsékelhetők!

81 Munkabiztonsági Önálló Osztály81 A FELSŐOKTATÁS HALLGATÓINAK VÉDELMI FELADATAI Főiskolai vagy egyetemi szintű egészségügyi alapképzésben nappali tagozaton résztvevő személy katasztrófa – egészségügyi ellátási feladatokra – beleegyezése esetén – legfeljebb két hónap időtartamra igénybe vehető, aki ezen időtartam alatt az egyéb, polgári védelmi kötelezettsége teljesítése alól mentesül.

82 Munkabiztonsági Önálló Osztály82 A FELSŐOKTATÁS HALLGATÓINAK VÉDELMI FELADATAI Az árvízi védekezésben is részt vettek egyetemünk hallgatói már több ízben: gát építési, megerősítési munkák gát építési, megerősítési munkák pszichológus hallgatók segítettek a bajba jutottaknak pszichológus hallgatók segítettek a bajba jutottaknak

83 Munkabiztonsági Önálló Osztály83 END END Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "TŰZVÉDELMI, MUNKAVÉDELMI ÉS POLGÁRI VÉDELMI OKTATÁS a Debreceni Egyetem I. évfolyamos hallgatói részére A Debreceni Egyetem GF Munkabiztonsági Önálló Osztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések