Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Burányi Péter buranyi@dexter.hu Oklevélmelléklet előállítása az ETR Hallgatói Nyilvántartó Rendszer korábbi változatainak használata esetén.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Burányi Péter buranyi@dexter.hu Oklevélmelléklet előállítása az ETR Hallgatói Nyilvántartó Rendszer korábbi változatainak használata esetén."— Előadás másolata:

1 Burányi Péter Oklevélmelléklet előállítása az ETR Hallgatói Nyilvántartó Rendszer korábbi változatainak használata esetén

2 Tartalom Alapelvek Működési elv Adattartalom Nyelvi verziók Újdonságok
Dokumentáció

3 Akkreditáció és DS összefüggése Törzslap tükrözése N-nyelvűség
ALAPELVEK Paraméterezhetőség Akkreditáció és DS összefüggése Törzslap tükrözése N-nyelvűség Szabadon módosítható lekérdezések XML-XSL technológia módosítható állományokkal Akkreditációs program használata DS-ben Tartalmi elemek módosítása csak központilag Többes kapcsolat az egyes rekordok és fordításaik között

4 Működési elv SQL XML XML XSL FO Generáló XML-XSL Tárolt eljárás
Const XML PDF FOP

5 Generáló XML XSL Generáló XML
<?xml version="1.0" encoding="ISO "?> <ROOT> <diploma_supplement SQL="UNIV.DS_IDENTIFICATION :SZEM_ID, :ASZAK_ID, :LANGUAGE, :DIPLOMA" TEXT="DS_ID=':DS_ID' "> <qualification SQL="UNIV.DS_QUALIFICATION :SZEM_ID, :ASZAK_ID, :H_DIPL_ID"> <qlfield SQL="UNIV.DS_QLFIELD :SZEM_ID, :ASZAK_ID, :_H_DIPL_ID" /> <field SQL="UNIV.DS_QLFIELD_FIELD :ASZAK_ID" /> </qualification> </diploma_supplement> </ROOT>

6 Generáló XML-ben felhasználható attribútumok
TEXT: A generált xml-ben a tartalmazó elem attribútuma pl. TEXT="DS_ID=':DS_ID'" SQL: Az xml középréteg feldolgozza az SQL utasítást, a visszakapott értékek a tartalmazó elem attribútumai lesznek pl. qlfield SQL="UNIV.DS_QLFIELD :SZEM_ID, :ASZAK_ID, :_H_DIPL_ID" RSQL: Az XML építése az adott csomóponton rekurzív az adott SQL által visszaadott rekordok számának megfelelően (EXT="REC=I" feltétellel együtt) EXT: REC=I: RSQL utasítással együtt használatos ELEMENT=I: #-el aliasolt mező tartalma a taralmazó tagben karakteres adatként szerepel FOR_XML=I: „for xml auto” utasítást tartalmazó select feldolgozásához

7 A generáló xml bemenő paraméterei:
szem_id aszak_id language diploma transcript: mindig ‘I’

8 XSL Paraméterezhető elemei
Intézmény megnevezése Intézmény típusa Intézmény fenntartója Akkreditációs testület

9 Az értékelés rendszere
Egyéb információk

10 Példa módosítandó szövegrészre: Intézmény megnevezése:

11 Adattartalom feltöltése
Akkreditációs modul Szak alapadatok

12 Adatlap

13

14 Akkreditációs tárgyak

15 Annotáció

16 Kezelési kör (Admin programban)

17

18 Diploma adatok (Munkaasztal)

19 Egyéb felhasznált adatok
Hallgató személyes adatai Hallgató képzésének (KPR) adatai A hallgató szakhoz tartozó képzésének ciklusai (fképzés) Felvett kurzusok és teljesítésük Hallgató szakmai gyakorlatai Nyelvvizsga adatok (típusa, nyelve, foka)

20 Nyelvi verziók Eszközei: Adatstruktúra (NYV, NYV_L táblák)
Tárolt eljárások függvényhívása (UNIV.NYELVI, UNIV.NYV_TRANS_T) Nyelvelő program Általános keresők Nyelvelő felület paraméterező állománya (nyelv_param.xml)

21 Nyelvi táblák Egyedi index (NYV): TAB-COLU-REC Szótár funkció
Egyedi index (NYV_L): SZOVEG_ID-NYELV_ID-CEL „Kontextusérzékeny” fordítás

22 UNIV.NYELVI FÜGGVÉNY Argumentumai @TBL: A tábla, amiből fordítunk
@COL: A mező, amit fordítunk @REC: A fordítandó rekord azonosítója (összetett id esetén ‘|’ szeparátor) @EREDETI: A fordítandó szöveg @NYELV: A fordítás nyelve @CEL: A fordítás célja Kimenő a kérésnek megfelelő rekord adott nyelvű (és célú) fordítása Pl.: UNIV.NYELVI('AKKR.ASZAK', 'szamkai_jogallas', asz.aszak_id, asz.szamkai_jogallas, 78, '') (univ.ds_activity)

23 Nyelvelő program Szűrők Keresők

24

25 Általános kereső SQL XML

26 Általános kereső paraméterei
Felhasználható elemek (saját attribútumokkal)): EDIT LOOKUP COMBO RADIO Group DATUM CHECK BOX SEARCH CLEAR LABEL Általánosan használható attribútumok: name, visible, disabled, NoEmpty, default, x, y, h, w

27 Nyelvelés (Nyelv_param.xml)
Registry beállítás: alkalmazásszerveren XSLPath szöveges érték XML elemek: az adott keresőtípusra illeszkedő tag <NYV_KURZUS Caption="Kurzuskód" SQLTable="KAR.KURZUS" IDCOLU="CIKLKURZ_ID"> <KURZUSKOD TType="V" LABEL="Kód:" X="10" W="300" H="17" T="E"/> <KURZUSCIM TType="V" LABEL="Cím:" X="10" W="300" H="17" T="E"/> </NYV_KURZUS>

28 Az egyes attribútumok és jelentésük: IDCOLU: Az alaptábla ID mezője
<NYV_KURZUS Caption="Kurzuskód" SQLTable="KAR.KURZUS" IDCOLU="CIKLKURZ_ID"> <KURZUSKOD TType="V" LABEL="Kód:" X="10" W="300" H="17" T="E"/> <KURZUSCIM TType="V" LABEL="Cím:" X="10" W="300" H="17" T="E"/> </NYV_KURZUS> Az egyes attribútumok és jelentésük: IDCOLU: Az alaptábla ID mezője Caption: Az adat megnevezése SQLTable: Az alaptábla neve JTable: Alaptáblához kötött tábla JIDCOLU: Kötött tábla kötésben részt vevő mezője JIDFIELD: Alaptábal kötésben részt vevő mezője Pl: … from kar.kurzus k join kar.annotacio a on a.annotacio_id = k.annotacio_id <NYV_KURZUS SQLTable= ”KAR.KURZUS” IDCOLU= ”CIKLKURZ_ID” JTable= ”KAR.ANNOTACIO” JIDCOLU= ”ANNOTACIO_ID” JIDFIELD= ”ANNOTACIO_ID”>

29 Beágyazott tagek és attribútumaik:
<NYV_KURZUS Caption="Kurzuskód" SQLTable="KAR.KURZUS" IDCOLU="CIKLKURZ_ID"> <KURZUSKOD TType="V" LABEL="Kód:" X="10" W="300" H="17" T="E"/> <KURZUSCIM TType="V" LABEL="Cím:" X="10" W="300" H="17" T="E"/> </NYV_KURZUS> Beágyazott tagek és attribútumaik: A beágyazott tagek kódolják a nyelvelés felületét Elem neve: az alaptábal vagy bekötött tábal megfelelő mezője TType: Adat típusa (varchar vagy text) T: Beviteli mező típusa (edit vagy memo) Label: Adatbeviteli mező címkéje Joined: Ha bekötött tábla mezőjéről van szó, hányadik a bekötött táblák közül X, Y, H, W: Beviteli mező koordinátái

30 <KURZUSKOD TType="V" LABEL="Kód:" X="10" W="300" H="17" T="E"/>
<NYV_KURZUS Caption="Kurzuskód" SQLTable="KAR.KURZUS" IDCOLU="CIKLKURZ_ID"> <KURZUSKOD TType="V" LABEL="Kód:" X="10" W="300" H="17" T="E"/> <KURZUSCIM TType="V" LABEL="Cím:" X="10" W="300" H="17" T="E"/> </NYV_KURZUS>

31 Újdonságok Tömeges Diplomamelléklet nyomtatás Kibővült hallgatókereső
Egyedi azonosító visszaírása és megjelenítése Elismert teljesítések megjelenítése Töbszakosság kezelése Többnyelvűség kezelése NEK adatexport

32 Oklevélmelléklet program
Új registry beállítás: XFO_PATH

33 Generálás Beillesztés feltételei:
Legyen a kiválasztott hallgatónak a kiválasztott szakhoz (aszak) kapcsolódó nem leadott, nem virtuális képzése

34 Általános kereső Keresőben kereső
Hívott tárolt eljárás: UNIV.ETRPRG_AK_DS_HALLGATO_KERESO

35 Nyomtatás, kiadás Működése a generáláshoz hasonló: általános és sztenderd hallgatókereső Csak generált oklevélmelléklettel rendelkező hallgatók esetében végezhető (kiadás esetében csak akkor, ha még nincs kiadva) Nyomtatás beállítása: a kilens gépen pdf megnyitására és nyomtatására alkalmas alkalmazás elérését kell beállítani és a nyomtatásnál hívott paramétereket Nyomtatással párhuzamosan a DS kiadása is elvégezhető Nyomtatásnál az XML is elmenthető (egyszerre mindig csak egy)

36 Kibővült kereső Új keresési feltételek: EHA kód
Csak DS-sel még nem rendelkező hallgatók Diploma kiadásának dátuma

37 Egyedi azonosító Korábban létező vonalkód és a kiadás körülményeire vonatkozó adatok helyett egyedi azonosító visszaírása Saját XML középréteg (natív program is ezt használja) Az eddig logolt adatokon kívül minden esetben logolódik a kiállító login neve is

38 Jóváírt kreditek Két stratégia:
Kreditek beszámítása mindig kurzushoz kötődik egy virtuális ciklusban Kreditek elismertetése Munkaasztalon az sz_m_sz táblába történik Első esetben a ds szabványos tárolt eljárásaival (minimális módosítással) az adatok kinyerhetők Második esetben a tantervi elemek táblázatba rendezésére van szükség

39 Feltétel: A felvett kurzusok tantervhez kötődjenek, és ezáltal legyen megkülönböztethető a kurzusteljesítéssel és kézzel bejegyzett kredit Működés: A képzés minden tantárgya esetén összeadja a benne a diplomamellékleten szereplő kurzusokból szerzett kreditet, és kivonja az összkreditből. A maradék „jóvárt kreditnek” számít

40 Többszakosság kezelése
Történetiség: Többször előforduló elemek több blokkban Probléma: Oklevélmelléklet program nem nyomtatja ki, esztétikai aggályok DS kiadása szakonként (aszak) Probléma: Minden kétszakosnak két diplomamellékletet kell nyomtatni Az egyes mezőkben szeparátorral elválasztva felsorolásszerűen Probléma: Nagy erőforrásigény, komplexebb struktúra, értelmezhetőség

41 Érintett mezők: 2.1 (Szakképzettség megnevezése) 2.2 (Fő szakok) 4.2.1 (A szak képesítési követelményeire vonatkozó jogszabály száma) 4.2.2 (A képzési cél) 4.2.3 (A megszerzendő kreditérték) 4.2.4 (Az ismeretek ellenőrzésének rendszere) 4.3 Az egyes kurzusok és teljesítéseik 5.1 (Jogosultságok a továbbtanulásra) 5.2 (Szakmai jogosultságok)

42 Többnyelvűség Megvalósítás lépései
Nyelv paraméter átadása a generáló eljárásnak Nyelv paraméter átadása a lefutó tárolt eljárásoknak (UNIV.NYELVI függvény hívása adott paraméterrel) Megfelelő konstans xml állomány felhasználása a pdf generálás során Működés csak weben (egyedileg kezelt esetek)

43 NEK Előadás kor!

44 Dokumentáció DS_Admin.pdf DS_Minta_jegyzetek.pdf DS_Parameterek.pdf
Oklevelmelleklet_admin.pdf Oklevelmelleklet.pdf AL_LG.pdf Frissítési csomagok (050216_ds-txt, _ds.txt, _ds.txt, _ds.txt)

45 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Burányi Péter buranyi@dexter.hu Oklevélmelléklet előállítása az ETR Hallgatói Nyilvántartó Rendszer korábbi változatainak használata esetén."

Hasonló előadás


Google Hirdetések