Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Adatbázisok SQL. TARTALOM Szijártó M.2 Témakörök  Az SQL tulajdonságai  A műveletek fajtái  Objektum-műveletek  Lekérdezések Tulajdonságok és műveletek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Adatbázisok SQL. TARTALOM Szijártó M.2 Témakörök  Az SQL tulajdonságai  A műveletek fajtái  Objektum-műveletek  Lekérdezések Tulajdonságok és műveletek."— Előadás másolata:

1 Adatbázisok SQL

2 TARTALOM Szijártó M.2 Témakörök  Az SQL tulajdonságai  A műveletek fajtái  Objektum-műveletek  Lekérdezések Tulajdonságok és műveletek Lekérdezések Relációs algebra

3 TARTALOM Szijártó M.3  SQL = Structured Query Language (= struktúrált lekérdező nyelv).  1976: SEQUEL (= Structured English QUEry Language) eredeti változata, IBM-nél  1986: szabvány SQL, az ANSI (= American National Standards Institute) definiálta.  1992: SQL2  Továbbfejlesztés: SQL3 (rekurzió, triggerek, objektum- relációs modell)  Az SQL tulajdonságai Tulajdonságok és műveletek Lekérdezések Relációs algebra

4 TARTALOM Szijártó M.4 A SQL jellemzése: - a relációs algebrára épül - kiterjed az adatkezelő tevékenységekre: - adatdefiniáló (DDL) - adatkezelő (DML) - lekérdező (DQL) - vezérlő (DCL) - a műveleti lépéseket kell megadni - halmazorientált - magas szintű parancsok - bővülő nyelv - lehet interaktív és beépülő Az SQL nem adatbázis-kezelő rendszer!  Az SQL tulajdonságai Tulajdonságok és műveletek Lekérdezések Relációs algebra

5 TARTALOM Szijártó M.5 Tipikus műveleti sorrend: - objektumok, táblák létrehozása - adatok felvitele - adatok lekérdezése - adatok módosítása - szerkezetek módosítása - működési környezet beállítása Műveletek Tulajdonságok és műveletek Lekérdezések Relációs algebra

6 TARTALOM Szijártó M.6  CHAR(n)n hosszúságú karaktersorozat  VARCHAR(n)legfeljebb n hosszúságú karaktersorozat  INTEGERegész szám (röviden INT)  REALvalós (lebegőpontos) szám  FLOAT  DECIMAL(n[,d])  DATEdátum  TIMEidő  Adattípusok Tulajdonságok és műveletek Lekérdezések Relációs algebra

7 TARTALOM Szijártó M.7  NULL – nem ismert  DEFAULT Típus definiálása után vagy lehet később módosítani  Alapértelmezett értékek Tulajdonságok és műveletek Lekérdezések Relációs algebra

8 TARTALOM Szijártó M.8 DDL:- objektum létrehozásCREATE - objektum megszüntetésDROP - objektum módosításALTER DML:- rekord felvitelINSERT - rekord törlésDELETE - rekord módosításUPDATE DQL: - lekérdezésSELECT DCL:- védelemGRANT,.. - tranzakció kezelés COMMIT,.. Utasítások csoportosítása Tulajdonságok és műveletek Lekérdezések Relációs algebra

9 TARTALOM Szijártó M.9 Objektum megszüntetése: DROP objektumtípus azonosító paraméterek; DROP TABLE tnév ; Objektum séma módosítás: ALTER objektumtípus azonosító paraméterek; ALTER TABLE tnév ADD | MODIFY (mnev tip intfelt | intfelt); Objektum létrehozása: CREATE objektumtípus azonosító paraméterek; CREATE TABLE tnév (mnev1 tipus1 intfelt1, …,intfelt)... ; Objektum-műveletek Tulajdonságok és műveletek Lekérdezések Relációs algebra

10 TARTALOM Szijártó M.10 Indexek létrehozása  CREATE [UNIQUE] INDEX indexnév ON tábla(oszloplista);  DROP INDEX indexnév;  Nem része az SQL2 szabványnak Tulajdonságok és műveletek Lekérdezések Relációs algebra

11 TARTALOM Szijártó M.11 Megszorítások SQL -ben  Elsődleges kulcs, kulcsok  Külső kulcs – hivatkozási épség  Attribútum-értékekre vonatkozó megszorítások  Globális megszorítások Tulajdonságok és műveletek Lekérdezések Relációs algebra

12 TARTALOM Szijártó M.12 Kulcsok megadása SQL-ben  PRIMARY KEY - elsődleges kulcs  CREATE TABLE utasításon belül kétféle módon:  Attribútum megadásakor  Egy újabb deklarációs sorral  UNIQUE – kulcs (több is megadható) Tulajdonságok és műveletek Lekérdezések Relációs algebra

13 TARTALOM Szijártó M.13 Hivatkozási épség – idegen kulcs  CREATE TABLE utasításon belül  REFERENCES tábla(attribútum)  FOREIGN KEY (oszloplista) REFERENCES tábla(oszloplista) [ON-feltételek] Tulajdonságok és műveletek Lekérdezések Relációs algebra

14 TARTALOM Szijártó M.14  Táblába új sor felvétele  Sor(ok) módosítása  Sor(ok) törlése  Adattábla aktualizálása (DML) Tulajdonságok és műveletek Lekérdezések Relációs algebra

15 TARTALOM Szijártó M.15 Rekord felvitele: INSERT INTO tabla VALUES (ert1, ert2, …,ertn); INSERT INTO tabla SELECT …; INSERT INTO tabla VALUES (mezo=ertek,…); Példa: INSERT INTO AUTO VALUES (RendSZ=“bju564”,...); Rekord törlése:DELETE FROM tabla WHERE feltétel; A feltétel szerinti rekordok törlődnek Ha nincs a WHERE tag, minden rekord törlődik Példa: DELETE FROM AUTO WHERE AR<1200000; Rekord módosítása: UPDATE tabla SET mezo= érték,... WHERE feltétel; Objektum-műveletek Tulajdonságok és műveletek Lekérdezések Relációs algebra

16 TARTALOM Szijártó M.16 Lekérdezési műveletek SELECT [DISTINCT] oszloplistaprojekció FROM táblanévlistaDescartes-szorzat [WHERE feltétel]szelekció [GROUP BY oszloplista]csoportosítás [HAVING feltétel]csoport-feltétel [ORDER BY oszloplista];rendezés Tulajdonságok és műveletek Lekérdezések Relációs algebra

17 TARTALOM Szijártó M.17 Végrehajtási sorrend 1. FROMDescartes-szorzat 2. WHERE szelekció 3. GROUP BY csoportosítás 4. HAVING csoport-szelekció 5. SELECT projekció 6. ORDER BY rendezés Tulajdonságok és műveletek Lekérdezések Relációs algebra

18 TARTALOM Szijártó M.18 SELECT - a projekció megadása:SELECT mezőlista FROM tábla; A mezőlista helyén * =minden mező Lekérdezési műveletek  Példa: SELECT Diakok.Nev, Diakok.Osztaly FROM Diakok; Tulajdonságok és műveletek Lekérdezések Relációs algebra

19 TARTALOM Szijártó M.19 SELECT - a szelekció megadása SELECT mlsita FROM tábla WHERE feltétel; SELECT * FROM AUTÓ WHERE szín = ”kék” OR tipus = ”Mazda”; Lekérdezési műveletek Tulajdonságok és műveletek Lekérdezések Relációs algebra

20 TARTALOM Szijártó M.20 A relációs algebra műveleteinek megvalósítása  Descartes-szorzat: T1 x T2 SELECT * FROM T1,T2;  Théta join: SELECT * FROM T1,T2 WHERE feltétel; Tulajdonságok és műveletek Lekérdezések Relációs algebra

21 TARTALOM Szijártó M.21 A relációs algebra műveleteinek megvalósítása Unió: (SELECT * FROM T1) UNION (SELECT * FROM T2); Metszet: (SELECT * FROM T1) INTERSECT (SELECT * FROM T2); Különbség: (SELECT * FROM T1) EXCEPT (SELECT * FROM T2); Tulajdonságok és műveletek Lekérdezések Relációs algebra

22 TARTALOM Szijártó M.22 Összesítő függvények  függvénynév ( [DISTINCT] oszlopnév )  AVG: átlagérték. SUM: összeg. MAX: maximális érték. MIN: minimális érték. COUNT: elemek száma. Tulajdonságok és műveletek Lekérdezések Relációs algebra

23 TARTALOM Szijártó M.23 Csoportosítás  GROUP BY oszloplista  csoportba azok a sorok melyeknél oszloplista értéke azonos.  eredménytáblában egy csoportból egy rekord  HAVING feltétel  a feltételnek eleget tevő csoportok kerülnek összesítésre az eredménytáblába. Tulajdonságok és műveletek Lekérdezések Relációs algebra

24 TARTALOM Szijártó M.24 Eredménytábla rendezése  ORDER BY oszlopnév [DESC],..., oszlopnév [DESC]  Alapértelmezésben növekvő [ASC] Tulajdonságok és műveletek Lekérdezések Relációs algebra

25 TARTALOM Szijártó M.25  SELECT Diakok.Nev, Diakok.Osztaly, Hianyzas.Datumtol, Hianyzas.Datumig  FROM Diakok INNER JOIN Hianyzas ON Diakok.[Diak_ azonosito] = Hianyzas.[Diak_ azonosito]; Példa Az utasítás eredménye: Lekérdezési műveletek Tulajdonságok és műveletek Lekérdezések Relációs algebra

26 TARTALOM Szijártó M.26  JOIN műveletek  INNER JOIN: egyesíti a két tábla rekordjait, ha azok közös mezőjében azonos érték szerepel  LEFT JOIN: bal oldali laza illesztés, az első tábla (bal oldali) minden rekordja megjelenik, akkor is, ha nem illeszkedik hozzájuk érték a második (jobb oldali) táblában.

27 TARTALOM Szijártó M.27  RIGHT JOIN: jobb oldali laza illesztés, a második (jobb oldali) tábla minden rekordja megjelenik, akkor is, ha nem illeszkedik hozzájuk érték az első táblában (bal oldali)


Letölteni ppt "Adatbázisok SQL. TARTALOM Szijártó M.2 Témakörök  Az SQL tulajdonságai  A műveletek fajtái  Objektum-műveletek  Lekérdezések Tulajdonságok és műveletek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések