Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Delphi programozás alapjai Nagyváradi Anett PTE PMMK Delphi programozás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Delphi programozás alapjai Nagyváradi Anett PTE PMMK Delphi programozás."— Előadás másolata:

1 Delphi programozás alapjai Nagyváradi Anett anettn@morpheus.pte.hu http://morpheus.pte.hu/~anettn PTE PMMK Delphi programozás

2 5. ELŐADÁS Adatbázis kezelés Delphiben SQL lekérdezések Delphi programozás

3 Structured Query Language – adatbázisok kezelésére szolgáló lekérdező nyelv Szabályok:  Utasítások tetszés szerint tördelhetők  Utasítások végét pontosvessző zárja  Kisbetű nagybetű használata egyaránt lehetséges  Listában lévő elemeket vesszővel választjuk el  Egymásba ágyazhatók az utasítások Delphi programozás SQL

4 Matematikai: +,-,*,/, **, ^ Stringműveletek: +,||,& Bináris műveletek: NOT,AND,OR Összehasonlítás:,=,!=, <>,NOT= Predikátumok: IS, LIKE, BETWEEN…AND, IN, CHECK, WHERE, HAVING, GROUP BY, ORDER BY Delphi programozás SQL műveletek

5 Lokális (egy mezőt érintő) integritási feltételek : PRIMARY KEY – elsődleges kulcs REFERENCES tnev – kapcsolókulcs valamely másik táblára NOT NULL – a mező értékét nem hagyhatjuk üresen UNIQUE – mezőérték a táblában egyedi CHECK (feltétel) – mezőre megadott ellenőrző feltétel pl. CHECK (ar > 0) DEFAULT ertek – alapértelmezett értéket rendelünk a mezőhöz Globális (több mezőt érintő) integritási feltételek: PRIMARY KEY (mezo1, mezo2,..) – összetett kulcs FOREIGN KEY (mezo1, mezo2,..) REFERENCES tnev – összetett idegen kulcs CHECK (feltétel) – több mezőre vonatkozó értékellenőrzés pl. CHECK (netto < brutto) Delphi programozás SQL feltételek http://edu.bzlogi.hu/mdb/download/gyak_03_sql.doc

6 Az adatbázis szerkezetének megváltoztatására: CREATE - táblák létrehozása ALTER - táblák szerkezetének megváltoztatása DROP - táblák törlése RENAME - táblák átnevezése TRUNCATE - táblák csonkítása INSERT - új sorok beszúrása DELETE - utasítás sort vagy sorokat töröl Delphi programozás SQL adatdefiníciós utasítások

7 Adatok olvasására az adatbázisból: SELECT - adatlekérdezés INSERT - adat létrehozása UPDATE - adat változtatása DELETE - adat törlése Delphi programozás SQL adatkezelő utasítások

8 INSERT INTO szemely VALUES (‘Szabolcs', ‘Miskolc‘, 20213456); UPDATE szemely SET nev=‘Katalin' WHERE ID=5; DELETE FROM szemely WHERE ID=30; Delphi programozás Példák

9 SELECT oszlop neve FROM tábla neve WHERE feltételek ORDER BY oszlop nevek; FROM - azt a relációt adja meg, amelyre a lekérdezés vonatkozik WHERE - feltétel, a logikai kifejezés igaz esetén, kiválasztja a rendszer a megfelelő rekordokat Delphi programozás Szintaktika

10 BETWEEN...AND - operátor esetén a feltétel két határ által megadott intervallumban található SELECT * FROM tabla WHERE mez between 40 and 80; LIKE - operátor azt ellenőrzi, hogy az értékek megfelelnek-e a megadott karaktermintának SELECT * FROM tabla WHERE nev LIKE ‘Kata'; Delphi programozás Szintaktika

11 ORDER BY - utasításrész a SELECT utasítás utolsó része, egy vagy több oszlop szerint rendezi az eredménytáblát. SELECT * FROM szemely WHERE varos LIKE ‘Pécs' ORDER BY nev; Delphi programozás Szintaktika

12 SELECT tabla1.oszlop, tabla2.oszlop FROM tabla1, tabla2 WHERE tabla1.oszlop1=tabla2.oszlop2; SELECT * FROM szemely; SELECT nev,alkotascim,datumk,tema FROM festmeny,festo WHERE festo.idf=festmeny.idf and nev LIKE 'Matisse%'; Delphi programozás Példák

13 SELECT idk,festo.idf,nev,alkotascim FROM festmeny,festo WHERE festmeny.idf=festo.idf and datumk<1900 and tema LIKE 'mitológikus kép' ORDER BY 4; SELECT * FROM festmeny WHERE tema IN ('enteriőr','csendélet'); Delphi programozás Szintaktika

14 SELECT COUNT (*) FROM festo WHERE nemzetiseg LIKE 'francia'; SELECT alkotascim, datumk AS "készült",nev AS "festette" FROM festmeny,festo WHERE festo.idf=festmeny.idf and idk<20; Delphi programozás Szintaktika

15 SELECT * FROM festmeny WHERE alkotascim ~ 'puszta'; Beágyazott lekérdezés: SELECT nev,alkotascim,datumk FROM festo,festmeny WHERE festo.idf=festmeny.idf and datumk=(select MIN(datumk) from festmeny); Delphi programozás Szintaktika

16 Delphi alkalmazásokban a TQuery komponens segítségével futtathatunk SQL utasításokat Fajtái:  DDL : Data Definition Language – DB szerkezet módosítása  DML : Data Manipulation Language – DB adatainak kezelése  DCL : Data Control Language – egyéb DB kezelési feladatok Végrehajtásukat a BDE irányítja Delphi programozás SQL utasítások Delphiben

17 Tulajdonságai:  DataBaseName – adatbázis komponens vagy álnév  DataSource – paraméteres lekérdezéseknél, az az adatforrás, ahonnét a paraméterek értéke szármatik  SQL – maga a forrás  Active – tervezési időben látható eredmény Delphi programozás TQuery komponens

18  Helyezzünk el egy TQuery komponenst az adatmodulon  DataBaseName tulajdonságát állítsuk be  Írjuk be az SQL utasítást  Ha az eredményék ki akarjuk iratni, akkor irányítsunk rá egy DataSource komponenst  Az adatmegjelenítési elemeket ehhez a DataSource-hoz kell majd kapcsolnunk Delphi programozás TQuery komponens használata

19 Dinamikus lekérdezés is generálható úgy, hogy a felhasználói igények alapján felépített lekérdezést képező SQL utasítást, string-ként a TQuery komponens SQL tulajdonságába tesszük. Pl.: Query1.SQL.Clear; //kitörli a meglévő utasítást Query1.SQL.Add(‘Select * from tabla’); //hozzáfűz Query1.Open; // megnyitja Delphi programozás SQL megadása futási időben

20 Ha a felhasználó által bevitt adatok alapján szeretnénk módosítani a lekérdezést: procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var s:string; begin s:= Edit1.Text; Query1.SQL.Clear; Query1.SQL.Add(‘Select * from tabla where a=’’’+s+’’’;’); Query1.Open; end; Delphi programozás SQL megadása futási időben

21 Fájlból is betölthető a lekérdezés: procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin Query1.SQL.LoadFromFile(‘filenev.SQL’); Query1.SQL.Open; end; Delphi programozás SQL megadása futási időben

22 DataModule.TáblaNév.DisableControls; //hozzáférés letiltás DataModule.TáblaNév.First; //első elemre ugrás While not DataModule.TáblaNév.Eof do begin... // utasítások megadása DataModule.TáblaNév.Next; //következő elemre ugrás end; DataModule.TáblaNév.EnableControls; //hozzáférés engedélyezés Delphi programozás Tábla tartalmának végigjárása

23 DataModule.TáblaNév.Append; //hozzáfűzés kezdete DataModule.TáblaNév.FieldByName(‘mezőnév’).AsTípus:=...; //pl. feltételben az adott mező adott típusként való vizsgálata DataModule.TáblaNév.FieldByName(‘mezőnév’).Value:=...; //adott mező értéke szerint való vizsgálata DataModule.TáblaNév.Post; //utasítás végrehajtás Delphi programozás Táblához hozzásfűzés – futási időben

24 Készítsen alkalmazást, mely telefonkönyv szerűen működik. Az adattábla tartalmazza a személyes adatokat név, szül. év, szül. dátum, lakhely, irányítószám, utcanév, házszám, telefon körzetszám, telefonszám, stb. A tárolt adatokat jelenítsük meg felhasználóbarát felületen. Legyen lehetőségünk az adatok adminisztrációjára – új személy felvétele, törlés, módosítás. Az alkalmazás adjon lehetőséget név szerinti, körzetszám szerinti, életkor szerinti, stb. keresésre az adatbázisban! Delphi programozás Feladat

25 http://hu.wikipedia.org/wiki/SQL_programozási_nyelv Delphi programozás Segítség – SQL


Letölteni ppt "Delphi programozás alapjai Nagyváradi Anett PTE PMMK Delphi programozás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések