Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szügyiné Simon Hajnalka NeKI Közép-dunántúli Kirendeltsége KDT TVT ülés 2013.12.03. Beszámoló a Nemzeti Környezetügyi Intézet és Kirendeltségeinek vízgyűjtő-

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szügyiné Simon Hajnalka NeKI Közép-dunántúli Kirendeltsége KDT TVT ülés 2013.12.03. Beszámoló a Nemzeti Környezetügyi Intézet és Kirendeltségeinek vízgyűjtő-"— Előadás másolata:

1 Szügyiné Simon Hajnalka NeKI Közép-dunántúli Kirendeltsége KDT TVT ülés 2013.12.03. Beszámoló a Nemzeti Környezetügyi Intézet és Kirendeltségeinek vízgyűjtő- gazdálkodással és vízgazdálkodási tanácsokkal kapcsolatos feladatairól

2  VGT előzmények rövid ismertetése  A NeKI jogszabály szerinti VGT feladatai  Tényleges feladatok 2012-2013-ban  Vízgazdálkodási Tanácsok tevékenysége Megyei Albizottságok, Szakmai Bizottságok TVT-RVT-OVT  Tanácstagi feladatok ismertetése  Titkársági feladatok ismertetése

3 Szervezeti átalakulások 2012. 01.01-től (VIZIG-NeKI) VGT1 - tervezés VGT2 - felülvizsgálat 2009. 12.22.  Határidő: 2009. 12.22.  Tervezés: KÖVIZIG-ek és a VKKI konzorciuma, (50 szervezet, 600 szakértő)  Forrás: KEOP-2.5.0/07/A  Projekt mérete: 2,5 mrd Közbenső félidős jelentés tétele 2012. 12.22. 2015. 12.22.  Határidő: 2015. 12.22.  Készítő: NeKI Kirendeltségek és a NeKI központi szerv, illetve társszervek  Forrás: KEOP-7.9.0/12/B  Projekt mérete: 1,3 mrd  !!!Forráshiány miatt az NFÜ elutasította a pályázatot

4 Vízgyűjtő-gazdálkodási feladatai körében:  Ellátja a területén lévő tervezési alegységekre (Sió, Kapos, Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony, Velencei-tó, Balaton közvetlen) és a Balaton részvízgyűjtőre vonatkozó vízgyűjtő-gazdálkodási tervek felülvizsgálatát, a víztestek állapotértékelését, az intézkedési tervek kidolgozását, azok végrehajtásának ellenőrzését.  Ellátja a tervezéssel és felülvizsgálattal kapcsolatos helyi tájékoztatási feladatokat, a területet érintő szakmai, társadalmi szervezetek bevonását, a nyilvánosság biztosítását. A Vízgazdálkodási Tanáccsal kapcsolatos feladatok körében:  Ellátja a Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács és Területi Albizottságai titkársági feladatait, részt vesz a Tanács és Albizottságai tagjaként a Tanács ill. az Albizottságok munkájában.  Ellátja a Balaton Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács titkársági feladatait, részt vesz a Tanács tagjaként a Tanács munkájában  Részt vesz a Területi Vízgazdálkodási Tanács Szakmai Bizottságainak munkájában a pályázati dokumentációk véleményezésével, a Bizottságok elnökét adja és végzi a tikársági feladatokat  Részt vesz az Országos Vízgazdálkodási Tanács tagjaként a Tanács munkájában

5  Közbenső előrehaladási jelentés elkészítése, projekt analízis (2012. 4. negyedév)  VGT felülvizsgálat keretében 2013-ban: - Részvétel a munkaterv vitaanyagának készítésében - Állóvíz víztestek felülvizsgálata - Emisszió leltár készítése - Vitaanyag véleményeztetése (folyamatban) - Víztestek felülvizsgálata (tervezett) - Védett területek vizsgálata (tervezett) - JVP meghatározása alegységi szinten (tervezett feladat)  A TVT tanácsok folyamatos működtetése 2012. jan. 1- től – társadalmi véleményeztetés

6  VGT felülvizsgálat – első szakasz (2012. dec. – 2013. dec.)  VGT felülvizsgálatának ütemterve és munkaprogramja közzététele (2013. 07.23.)  Társadalom bevonása: ütemterv és munkaprogram véleményezése (2014. 01. 23.)  Vízgyűjtők és víztestek kijelölése és jellemzése  Terhelések számbavétele és az állapotra gyakorolt hatás vizsgálata  Emisszió leltár elkészítése (2008/105/EK 5. cikkely)  Vízhasználatok gazdasági elemzése  Védett területek nyilvántartása  Víztestek minősítése, a hiányok és a kockázatos víztestek meghatározása  Jelentős vízgazdálkodási problémák feltárása a részvízgyűjtőkön  Dokumentum a VKI 5. cikkely szerinti elemzések és vizsgálatok felülvizsgálatáról (2013. dec.)  A részvízgyűjtőkön feltárt jelentős vízgazdálkodási problémák közzététele  VGT felülvizsgálat – második szakasz (2014. jan. – dec.)  Társadalom bevonása: jelentős vízgazdálkodási problémák véleményezése (2014. 1. félév)

7  Feladat: a VGT2 szakmai és tudományos megalapozása, társadalom bevonása  Véleményező, javaslattevő szerv  Országosan 12 TVT, 4 RVT  Struktúra:  Fejér, Veszprém és Tolna Megyei Területi Albizottságok – VGT tervezés  Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács  Balatoni Részvízgyűjtő Vízgazd. Tanács  Duna RVT  OVT

8 2013. okt. 29. ülés – Dr. Bódizs Tamás elnök  SzMSz módosítás, jogszabályi és szervezeti változások átvezetése  Beszámoló a Nemzeti Környezetügyi Intézet Közép-dunántúli Kirendeltsége vízgyűjtő-gazdálkodással kapcsolatos tevékenységéről  A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatának ütemterve és munkaprogramja 2013-2015 vitaanyag véleményeinek összegzéseElőadások:  A Duna-Ipoly Nemzeti Park vizes élőhely fejlesztési lehetőségei, elképzelései Fejér megyében Előadó: Kovács Zoltán természetvédelmi őrkerület-vezető DINPI  A Velencei- tó nádasainak gazdasági hasznosíthatóság szerinti minősítése a 2010- 2011. évi növényzet felmérés alapján Előadó: Dr. Pomogyi Piroska KDT-VIZIG  Az agrárgazdaság és öntözés, víztározás Fejér megyei vonatkozásai Előadó: Dr. Bódizs Tamás Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér Megyei Igazgatósága  A Velencei –tó és környékének fejlesztési kérdései Előadó:Balsay István Fejér Megyei Önkormányzat

9 2013. nov. 14. ülés – Bolla Balázs elnök  SzMSz módosítás, jogszabályi és szervezeti módosítások átvezetése  Beszámoló a Nemzeti Környezetügyi Intézet Közép-dunántúli Kirendeltsége vízgyűjtő- gazdálkodással kapcsolatos tevékenységéről  A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatának ütemterve és munkaprogramja 2013- 2015 vitaanyag véleményeinek összegzéseElőadások:  A Balaton–felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Veszprém megyét érintő projekttevékenysége 2008-tól Előadó: Petróczi Imre BFNPI szakmai igazgatóhelyettes  A Veszprém Megyei Önkormányzat Veszprém megyét érintő fejlesztési terveiről Előadó: Gaálné Vörösmarty Éva Veszprém Megyei Önkormányzat képviselője  "Kármentesítési program és vízgazdálkodási fejlesztések Veszprém megyében” Előadó: Csurgai-Horváthné Kiss Henriett csoportvezető, Beruházási, Vagyonkezelési és Projektkezelési Osztály KDT-VIZIG  A Pannon Egyetem Projekt Igazgatóság bemutatása, futó projektek ismertetése Előadó: Vargáné Hajda Tímea Pannon Egyetem Projekt Igazgatóság képviselője

10 2013. nov. 19. ülés – Palotásné Kővári Terézia elnök  SzMSz módosítás  Beszámoló a Nemzeti Környezetügyi Intézet Közép-dunántúli Kirendeltsége vízgyűjtő- gazdálkodással kapcsolatos tevékenységéről  A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatának ütemterve és munkaprogramja 2013-2015 vitaanyag véleményeinek összegzéseElőadások:  A Dunaszentgyörgyi láperdő Természetvédelmi Terület ökológiai célú vízutánpótlás igényei Előadó: Kováts László DDNPI Tolnai Tájegység tájegységvezető  Az elmúlt évek szélsőséges időjárásának hatása Tolna megye vízfolyásainak állapotára és belvízi helyzetére Előadó: Kővári László NAK Tolna Megyei Igazgatósága  A Duna- projekt munkái Tolna megyében Előadó: Beke Zsolt KDT-VIZIG Szekszárdi Szakaszmérnökség, szakaszmérnökség vezető  Paks város csapadékvíz- elvezetési problémái, belvíz elleni védekezése Előadó: Hajdú János Paks Város Polgármestere

11 2012 – 14 ülés2013 – 2 ülés  A KDT TVT Fejér, Veszprém és Tolna Megyei Szakmai Bizottságai 2012 1. félévben összesen 14 ülést tartottak, vízvédelmi rendszerek fejlesztése, szennyvízkezelés fejlesztése tárgyában benyújtott megvalósíthatósági tanulmányok (ROP pályázatok) véleményezése céljából  2013-ban nem volt ROP pályázati kiírás  Veszprém Megyei Szakmai Bizottság tárgyalta Somlószőlős vízrendezés módosított tervét. 2011-ben már tárgyalásra került a település vízrendezésének megoldása, azonban az azóta felmerült műszaki tartalom változása miatt az ismételt véleményalkotás szükségessé vált.  Tolna Megyei Szakmai Bizottság Madocsa szennyvízelvezetési és -tisztítási agglomeráció problémáival és megoldási lehetőségeivel foglalkozott az Önkormányzat és a tervező kérésére. Véleményével támogatta az agglomeráció pályázaton történő indulását.

12  1. ülés 2013. febr. 27. Napirend: - Titkárválasztás - Elnökhelyettes választás - SzMSz módosítás - Az Szmsz-be bekerül a 4 részvízgyűjtő terület és a tervezésért felelős NeKI Kirendeltség neve - Munkaterv megalkotása Előadások: 1. Vízgazdálkodási Tanácsok 2. A vízgyűjtő- gazdálkodási tervek értékelése 3. VGT intézkedési program végrehajtása (2010-2012) és az előrehaladási jelentés 4. A második VGT ütemterve és munkaprogramja

13  2. ülés 2013. júl. 23. Beszámolók: 1. Nemzeti Vízstratégia elkészítése és véleményezési folyamata 2. Országos VGT felülvizsgálata, ütemtervének és munkaprogramjának áttekintése Észrevételek a tagok részéről:  A finanszírozási problémák megoldására kérje a kormányt az OVT (javaslattevő szerep)  Szakértői jogosultsággal rendelkező munkatársak vegyenek részt a VGT2 kidolgozásában

14  Munka- és ütemterv tanácstagi véleményeztetése, javaslatok kérése  Munka- és ütemterv társadalmi véleményeztetése, vélemények értékelése – ülés 2014. februárban, felterjesztés a Balatoni és a Duna RVT-hoz  Jelentős Vízgazdálkodási Problémák tanácstagi véleményeztetése, illetve társadalmi véleményeztetése – ülés 2014. 1. félévben

15  Javaslatok felterjesztése a Balatoni és a Duna RVT számára, onnan pedig az OVT-hez  Jegyzőkönyv elkészítése, kiküldése a tagok számára  Sajtó utólagos tájékoztatása  2014. évi munkaterv elkészítése  Vízgazdálkodásért felelős miniszter tájékoztatása a 2013. évi tanácsi tevékenységről  Januártól változások?? – tanácstagok értesítése

16 www.neki.gov.hu www.vizeink.hu

17 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Szügyiné Simon Hajnalka NeKI Közép-dunántúli Kirendeltsége KDT TVT ülés 2013.12.03. Beszámoló a Nemzeti Környezetügyi Intézet és Kirendeltségeinek vízgyűjtő-"

Hasonló előadás


Google Hirdetések