Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szügyiné Simon Hajnalka

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szügyiné Simon Hajnalka"— Előadás másolata:

1 Szügyiné Simon Hajnalka
NeKI Közép-dunántúli Kirendeltsége KDT TVT ülés Beszámoló a Nemzeti Környezetügyi Intézet és Kirendeltségeinek vízgyűjtő-gazdálkodással és vízgazdálkodási tanácsokkal kapcsolatos feladatairól

2 Előadás vázlat VGT előzmények rövid ismertetése
A NeKI jogszabály szerinti VGT feladatai Tényleges feladatok ban Vízgazdálkodási Tanácsok tevékenysége Megyei Albizottságok, Szakmai Bizottságok TVT-RVT-OVT Tanácstagi feladatok ismertetése Titkársági feladatok ismertetése

3 Előzmények Közbenső félidős jelentés tétele Határidő: 2009. 12.22.
Szervezeti átalakulások től (VIZIG-NeKI) VGT1 - tervezés VGT2 - felülvizsgálat Határidő: Tervezés: KÖVIZIG-ek és a VKKI konzorciuma, (50 szervezet, 600 szakértő) Forrás: KEOP-2.5.0/07/A Projekt mérete: 2,5 mrd Közbenső félidős jelentés tétele Határidő: Készítő: NeKI Kirendeltségek és a NeKI központi szerv, illetve társszervek Forrás: KEOP-7.9.0/12/B Projekt mérete: 1,3 mrd !!!Forráshiány miatt az NFÜ elutasította a pályázatot

4 A NEKI Közép-dunántúli Kirendeltsége VGT feladatai
Vízgyűjtő-gazdálkodási feladatai körében: Ellátja a területén lévő tervezési alegységekre (Sió, Kapos, Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony, Velencei-tó, Balaton közvetlen) és a Balaton részvízgyűjtőre vonatkozó vízgyűjtő-gazdálkodási tervek felülvizsgálatát, a víztestek állapotértékelését, az intézkedési tervek kidolgozását, azok végrehajtásának ellenőrzését. Ellátja a tervezéssel és felülvizsgálattal kapcsolatos helyi tájékoztatási feladatokat, a területet érintő szakmai, társadalmi szervezetek bevonását, a nyilvánosság biztosítását. A Vízgazdálkodási Tanáccsal kapcsolatos feladatok körében: Ellátja a Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács és Területi Albizottságai titkársági feladatait, részt vesz a Tanács és Albizottságai tagjaként a Tanács ill. az Albizottságok munkájában. Ellátja a Balaton Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács titkársági feladatait, részt vesz a Tanács tagjaként a Tanács munkájában Részt vesz a Területi Vízgazdálkodási Tanács Szakmai Bizottságainak munkájában a pályázati dokumentációk véleményezésével, a Bizottságok elnökét adja és végzi a tikársági feladatokat Részt vesz az Országos Vízgazdálkodási Tanács tagjaként a Tanács munkájában

5 A Kirendeltség tényleges VGT feladatai 2012-2013-ban
Közbenső előrehaladási jelentés elkészítése, projekt analízis ( negyedév) VGT felülvizsgálat keretében 2013-ban: - Részvétel a munkaterv vitaanyagának készítésében - Állóvíz víztestek felülvizsgálata - Emisszió leltár készítése - Vitaanyag véleményeztetése (folyamatban) - Víztestek felülvizsgálata (tervezett) - Védett területek vizsgálata (tervezett) - JVP meghatározása alegységi szinten (tervezett feladat) A TVT tanácsok folyamatos működtetése jan. 1- től – társadalmi véleményeztetés

6 Feladat Ütemezés VGT felülvizsgálat – első szakasz (2012. dec. – dec.) VGT felülvizsgálatának ütemterve és munkaprogramja közzététele ( ) Társadalom bevonása: ütemterv és munkaprogram véleményezése ( ) Vízgyűjtők és víztestek kijelölése és jellemzése Terhelések számbavétele és az állapotra gyakorolt hatás vizsgálata Emisszió leltár elkészítése (2008/105/EK 5. cikkely) Vízhasználatok gazdasági elemzése Védett területek nyilvántartása Víztestek minősítése, a hiányok és a kockázatos víztestek meghatározása Jelentős vízgazdálkodási problémák feltárása a részvízgyűjtőkön Dokumentum a VKI 5. cikkely szerinti elemzések és vizsgálatok felülvizsgálatáról (2013. dec.) A részvízgyűjtőkön feltárt jelentős vízgazdálkodási problémák közzététele VGT felülvizsgálat – második szakasz (2014. jan. – dec.) Társadalom bevonása: jelentős vízgazdálkodási problémák véleményezése ( félév)

7 Tanácsok működése Feladat: a VGT2 szakmai és tudományos megalapozása, társadalom bevonása Véleményező, javaslattevő szerv Országosan 12 TVT, 4 RVT Struktúra: Fejér, Veszprém és Tolna Megyei Területi Albizottságok – VGT tervezés Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács Balatoni Részvízgyűjtő Vízgazd. Tanács Duna RVT OVT

8 Vízgazdálkodási Tanácsok tevékenysége - Fejér megyei albizottság
2013. okt. 29. ülés – Dr. Bódizs Tamás elnök SzMSz módosítás, jogszabályi és szervezeti változások átvezetése Beszámoló a Nemzeti Környezetügyi Intézet Közép-dunántúli Kirendeltsége vízgyűjtő-gazdálkodással kapcsolatos tevékenységéről A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatának ütemterve és munkaprogramja vitaanyag véleményeinek összegzése Előadások: A Duna-Ipoly Nemzeti Park vizes élőhely fejlesztési lehetőségei, elképzelései Fejér megyében Előadó: Kovács Zoltán természetvédelmi őrkerület-vezető DINPI A Velencei- tó nádasainak gazdasági hasznosíthatóság szerinti minősítése a évi növényzet felmérés alapján Előadó: Dr. Pomogyi Piroska KDT-VIZIG Az agrárgazdaság és öntözés, víztározás Fejér megyei vonatkozásai Előadó: Dr. Bódizs Tamás Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér Megyei Igazgatósága A Velencei –tó és környékének fejlesztési kérdései Előadó:Balsay István Fejér Megyei Önkormányzat

9 Vízgazdálkodási tanácsok tevékenysége – veszprém megyei albizottság
2013. nov. 14. ülés – Bolla Balázs elnök SzMSz módosítás, jogszabályi és szervezeti módosítások átvezetése Beszámoló a Nemzeti Környezetügyi Intézet Közép-dunántúli Kirendeltsége vízgyűjtő- gazdálkodással kapcsolatos tevékenységéről A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatának ütemterve és munkaprogramja vitaanyag véleményeinek összegzése Előadások: A Balaton–felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Veszprém megyét érintő projekttevékenysége 2008-tól Előadó: Petróczi Imre BFNPI szakmai igazgatóhelyettes A Veszprém Megyei Önkormányzat Veszprém megyét érintő fejlesztési terveiről Előadó: Gaálné Vörösmarty Éva Veszprém Megyei Önkormányzat képviselője "Kármentesítési program és vízgazdálkodási fejlesztések Veszprém megyében” Előadó: Csurgai-Horváthné Kiss Henriett csoportvezető, Beruházási, Vagyonkezelési és Projektkezelési Osztály KDT-VIZIG A Pannon Egyetem Projekt Igazgatóság bemutatása, futó projektek ismertetése Előadó: Vargáné Hajda Tímea Pannon Egyetem Projekt Igazgatóság képviselője

10 Vízgazdálkodási tanácsok tevékenysége – tolna megyei albizottság
2013. nov. 19. ülés – Palotásné Kővári Terézia elnök SzMSz módosítás Beszámoló a Nemzeti Környezetügyi Intézet Közép-dunántúli Kirendeltsége vízgyűjtő- gazdálkodással kapcsolatos tevékenységéről A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatának ütemterve és munkaprogramja vitaanyag véleményeinek összegzése Előadások: A Dunaszentgyörgyi láperdő Természetvédelmi Terület ökológiai célú vízutánpótlás igényei Előadó: Kováts László DDNPI Tolnai Tájegység tájegységvezető Az elmúlt évek szélsőséges időjárásának hatása Tolna megye vízfolyásainak állapotára és belvízi helyzetére Előadó: Kővári László NAK Tolna Megyei Igazgatósága A Duna- projekt munkái Tolna megyében Előadó: Beke Zsolt KDT-VIZIG Szekszárdi Szakaszmérnökség, szakaszmérnökség vezető Paks város csapadékvíz- elvezetési problémái, belvíz elleni védekezése Előadó: Hajdú János Paks Város Polgármestere

11 Szakmai bizottságok tevékenysége
A KDT TVT Fejér, Veszprém és Tolna Megyei Szakmai Bizottságai félévben összesen 14 ülést tartottak, vízvédelmi rendszerek fejlesztése, szennyvízkezelés fejlesztése tárgyában benyújtott megvalósíthatósági tanulmányok (ROP pályázatok) véleményezése céljából 2013-ban nem volt ROP pályázati kiírás Veszprém Megyei Szakmai Bizottság tárgyalta Somlószőlős vízrendezés módosított tervét ben már tárgyalásra került a település vízrendezésének megoldása, azonban az azóta felmerült műszaki tartalom változása miatt az ismételt véleményalkotás szükségessé vált. Tolna Megyei Szakmai Bizottság Madocsa szennyvízelvezetési és -tisztítási agglomeráció problémáival és megoldási lehetőségeivel foglalkozott az Önkormányzat és a tervező kérésére. Véleményével támogatta az agglomeráció pályázaton történő indulását. 2012 – 14 ülés 2013 – 2 ülés

12 OVT ülések 1 1. ülés 2013. febr. 27. Napirend: Titkárválasztás
Elnökhelyettes választás SzMSz módosítás Az Szmsz-be bekerül a 4 részvízgyűjtő terület és a tervezésért felelős NeKI Kirendeltség neve Munkaterv megalkotása Előadások: Vízgazdálkodási Tanácsok A vízgyűjtő- gazdálkodási tervek értékelése VGT intézkedési program végrehajtása ( ) és az előrehaladási jelentés A második VGT ütemterve és munkaprogramja

13 Ovt ülések 2 2. ülés 2013. júl. 23. Beszámolók:
Nemzeti Vízstratégia elkészítése és véleményezési folyamata Országos VGT felülvizsgálata, ütemtervének és munkaprogramjának áttekintése Észrevételek a tagok részéről: A finanszírozási problémák megoldására kérje a kormányt az OVT (javaslattevő szerep) Szakértői jogosultsággal rendelkező munkatársak vegyenek részt a VGT2 kidolgozásában

14 véleményezési feladatok
Munka- és ütemterv tanácstagi véleményeztetése, javaslatok kérése Munka- és ütemterv társadalmi véleményeztetése, vélemények értékelése – ülés februárban, felterjesztés a Balatoni és a Duna RVT-hoz Jelentős Vízgazdálkodási Problémák tanácstagi véleményeztetése, illetve társadalmi véleményeztetése – ülés félévben

15 Titkársági feladatok Javaslatok felterjesztése a Balatoni és a Duna RVT számára, onnan pedig az OVT-hez Jegyzőkönyv elkészítése, kiküldése a tagok számára Sajtó utólagos tájékoztatása 2014. évi munkaterv elkészítése Vízgazdálkodásért felelős miniszter tájékoztatása a évi tanácsi tevékenységről Januártól változások?? – tanácstagok értesítése

16 www.neki.gov.hu www.vizeink.hu

17 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Szügyiné Simon Hajnalka"

Hasonló előadás


Google Hirdetések