Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az egységes oktatási azonosító, a diákigazolvány és az elektronikus adminisztrációs rendszerek Magyar Bálint oktatási miniszter 2005. december 5.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az egységes oktatási azonosító, a diákigazolvány és az elektronikus adminisztrációs rendszerek Magyar Bálint oktatási miniszter 2005. december 5."— Előadás másolata:

1 Az egységes oktatási azonosító, a diákigazolvány és az elektronikus adminisztrációs rendszerek Magyar Bálint oktatási miniszter 2005. december 5.

2 2 Az oktatási rendszer információ igénye n A naprakész oktatási adminisztráció által a finanszírozás átláthatóvá és tervezhetővé tétele (évi 1 300 Mrd Ft elosztásának követése és tervezése)  Hasonló ágazati azonosítók:  Adóazonosító  TAJ n A tanulási, képzési folyamat élethosszig tartó nyomonkövetése (Kredittranszfer, Ploteus) - nemzeti méretű kutatások válnak lehetségessé n A megszerzett képzettségek tanúsítása (Diploma Supplement, EuroPass) n A mérés-értékelési rendszerek összehangolása (OECD, PISA, TIMMS) n Az oktatás szereplőinek támogatása alkotmányos jogaik gyakorlásában. (Önrendelkezés, adatvédelem)

3 3 Az oktatási rendszer modernizációs igénye n Költséghatékonyabb oktatási rendszer. n A teljesítményorientált szemléletmód meghonosításához az első lépés  a tervezési, adatfeldolgozási, mérési rendszerek korszerűsítése. n A nagyvállalatok már felismerték, hogy a magas színvonalú ügyfél-kiszolgálás alacsony működési költségek mellett  nagyfokú automatizálással,  önkiszolgáló szolgáltatások mind szélesebb körű bevezetésével valósítható meg. n Az oktatási alrendszer ügyfelei (diákok /hallgatók/ pedagógusok/ oktatók/ fenntartók…) ügyeiket a nekik tetsző helyen és időben „szeretik” intézni. n Ehhez az eszközrendszert az informatikai infrastruktúra és szolgáltatások adják. Az önkiszolgáló rendszerek egyik alapfeltétele a teljes körű ügyfélnyilvántartás (ezt teremti meg az oktatási azonosító) és a biztonságos, hiteles ügyfél azonosítás (ennek eszköze a diákigazolvány).

4 4 Azonosítás az oktatásban ma Jelenlegi helyzet PROBLÉMÁK: -Heterogén, -Utólagosan ellenőrzött, -Inkonzisztens, - Nincs összehasonlítási lehetőség, nincs összetett elemzési lehetőség, -Többszörös adatkitöltés, többszörös feldolgozási költség.

5 5 Az oktatási információk problémái n A közoktatásból évente egyszer, októberben érkezik adat, amelyet auditálva következő májusban kap vissza az OM n A nyilvántartások metaadat struktúrái inkonzisztensek, azaz bármely kereszt-lekérdezés emberi munkával, hosszú idő alatt készül n Minden adatot elképesztő méretű redundanciával rögzítenek a rendszerekben, amely rengeteg értékes munkaidőt köt le, és hibára ad lehetőséget n A rendszer belső összefüggései rejtve maradnak a tervezés elől n Mikro szintű elemzésre nincsen lehetőség

6 6 A megoldás n Egységes Oktatási Azonosító  amely alkalmas egyértelmű azonosításra,  megszünteti a fölösleges redundanciát,  csökkenti a költségeket és a folyamatok időigényét,  átláthatóvá teszi a jogosultságok igénybevételét és a kötelezettségek teljesítését,  segíti az ágazati tervezést. n Diák, pedagógus és intézményvezetői igazolvány  Lehetővé teszi a papírmentes, távoli azonosítást, ügyintézést  igazolja a jogosultságokat. n Az egységes ágazati azonosító rendszer bevezetése másfél évtizede napirenden van. n 2005. szeptemberétől valósult meg először.

7 7 Egységes Oktatási Azonosító n Az Egységes Oktatási Azonosító egy szám, amelyet mindenki megkap, amikor belép az oktatási rendszerbe, és amelyet tanulmányai végéig megőriz. n A személyes adatok begyűjtését a Ktv. felhatalmazása alapján az Educatio Kht végezte az oktatási intézmények segítségével 2005. tavaszán – csaknem 100%-ban elektronikusan. n Az azonosítószám kibocsátásáról szóló értesítőt minden közoktatásban tanuló megkapta, a felsőoktatásban tanulók az új Ftv. hatályba lépését követően kapják meg. n Az értesítő jelenleg egy papír alapú igazoló lap, n 2006. szeptemberétől az azonosító rajta lesz az új diákigazolványokon.

8 8 Ideiglenes Oktatási Azonosító Kártya A mai napig 1.581.122 db igazoló lap lett postázva 6.552 intézmény részére A kártya előállítási és terjesztési költsége kártyánként kb. 10 Ft.

9 9 Az Egységes Oktatási Azonosító rendszere n Az oktatási személynyilvántartás (tanulói, pedagógusi és hallgatói nyilvántartás) létrehozása: a közoktatási és felsőoktatási törvényben előírt adatok decentralizált (intézményi szintű) feltöltésének, módosításának és törlésének támogatása, a törvényben előírt személyi adatok eljuttatása az oktatási intézményekből a központi nyilvántartásba. n Adatfelvételezés, regisztráció amely magába foglalja az oktatási személynyilvántartás aktualizálásához és az oktatási igazolványok vizuális megszemélyesítéséhez szükséges adatok rögzítését, módosítását (személyi adatok, fénykép, intézményi adatok) valamint az egyedi pedagógusi, tanulói és hallgatói azonosítószám kiadását.

10 10 Néhány példa az EOA felhasználására: n Az intézményvezetők a legtöbb hivatalos kimutatást, jelentést elektronikusan lekérhetik az adminisztrációs rendszerekből, ezeket elektronikusan aláírva továbbíthatják a fenntartók, az OM és a KIR felé. Csökken a postaköltség, csökken a kitöltésre beküldésre fordítandó idő, csökkennek a feldolgozás költségei és a ráfordítandó idő, javul a minőség. n A diákok az oktatási azonosítójukat használva bejelentkezhetnek az Educatio Kht. internetes ügyfélszolgálati rendszereibe, ott ügyeiket egyszerűen és gyorsan intézhetik, diákigazolványt igényelhetnek, felvételire jelentkezhetnek, stb. Ezzel csökken az ügyintézés időszükséglete, csökkennek a hibalehetőségek. Gyorsabb és olcsóbb lesz az adatfeldolgozás. n A chip kártyát használó diákok a diákigazolványukat használhatják majd az elektronikus közlekedési jegy ill. bérletrendszerekben, egyszerűbb lesz a használat, kevesebb a visszaélés.

11 11 Néhány példa az EOA felhasználására: n A fenntartók, OM tisztségviselők illetve intézményvezetők a később kialakítandó vezetői információs rendszerekből naprakész kimutatásokat, adatokat, információkat nyerhetnek, melyek segítik a vezetői munkát, segítik az összehasonlítást regionális szinten vagy akár intézménytípusonként. n Önkéntes pályafutás nyomon követés – karrier tanácsadás: a kompetenciákat nem csak visszamenőleg tudjuk igazolni, de ezek alapján karrier tanácsadást tudunk biztosítani n OM ágazati tervezést megkönnyíti n Finanszírozás nyomon követése n A diák/hallgató is nyomon követheti, hogy mire használták a normatív támogatást – szolgáltatás jelleg n Önkéntes pályafutás nyomon követés (karrier tanácsadás) → munkaerő piaci vissza jelző rendszer (piaci igénykehez igazítás) n Mérés értékelési rendszer követés - lehet szegmensenként vizsgálni n Fenntartó felé való elszámolás egyszerűsödik

12 12 Az Egységes Oktatási Azonosító rendszere Jogviszony-nyilvántartás (köz/felső) KÖZPONTI NYILVÁNTARTÁS Bemeneti adatbázis interfész (köz/felső) Személyi nyilván-tartás (köz/felső) Intézmény nyilván-tartás (köz/felső) Munka adatbázis Közokt. előfeldolgozás (KIR) Közokt. előfeldolgozás (KIR) Adat fel- dolgozás Közokt. intézmény 1 Közokt. intézmény 2 Közokt. intézmény n Felsőokt. intézmény 2 Munka adatbázis Felsőokt. előfeldolgozás (OFIK) Felsőokt. intézmény 1 Felsőokt. intézmény n Adat- feldolgozás Kapcsolati adatbázis interfész Diákigazolvány Ügyfélszolgálat Kártya és tanúsítvány-tár menedzselése Kapcsolati adatbázis interfész Oktatási Minisztérium Intézmény nyilvántartás felülvizsgálat/engedély BM KANYV Közhiteles személy- és lakónyilvántartás A píros szín, illetve a dupla vonalak jelzik a már működő megoldásokat, folyamatokat Intézmény 1 … n KIR Oktatási Minisztérium OFIK Diák ig. gyártás Diák / pedagógus regisztráció (RA) Egyéb Statisztikai lekérdező alkalmazás e-ügyintézés e-jelentkezés e-igénylés Kimeneti adatbázis interfész Kiszolgáló alkalma-zások

13 13 Az EOA és a Diákigazolvány viszonya n Az oktatási azonosító a központi nyilvántartásban való azonosításra szolgál, ezen adatbázis egyedi azonosítója. n A diákigazolvány pedig a kedvezmények igénybevételére való jogosultságot igazoló ‘B’ típusú biztonsági okmány. A diákigazolvány kiváltása nem kötelező. n Az oktatási azonosító igazoló lap azért került kiadásra, mert nincs rá lehetőség, hogy a jelenleg használatban lévő mintegy két millió diákigazolványt bevonjuk és arra rányomtassuk az oktatási azonosítót. Későbbiekben a diákigazolványra rákerül ez az azonosító szám, csak azok kapnak oktatási azonosító igazoló lapot, akik nem igényelnek diákigazolványt.

14 14 A Diákigazolvány megújításának okai n A jelenlegi chipkártya elavult, nem „jövőálló”, a mai alkalmazások többségének nem felel meg n Elektronikus azonosítás és hitelesítés közcélú és piaci on-line szolgáltatásoknál, EU irányelveknek megfelelő elektronikus aláírások létrehozására, n Egységes Európai Felsőoktatási Térség - Kredittranszfer, Europass n Közigazgatási eljárásról szóló törvény (Ket.)

15 15 Diákigazolvány alkalmazási területek  Intézményi (adminisztrációs) rendszerekbe belépés  A tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultság igazolása  Közlekedés (BKV, Volán, MÁV)  Tankönyvtámogatás  Kulturális szolgáltatások kedvezményei  Fizikai és logikai beléptetés  Tanulmányi rendszerek szolgáltatásai  Kereskedelmi kedvezmények  Micropayment  Munkaerő piaci mobilitáshoz szükséges tanúsítványok és igazolások

16 16 Stratégiai informatikai fejlesztések A teljesítményorientált – egyben önmagát továbbfejleszteni képes – oktatási ágazat létrejöttének informatikai alapjai n Központi (és intézményi egységes) ügyfélnyilvántartás (oktatók, pedagógusok, diákok, hallgatók) → oktatási azonosító – 2005. n Biztonságos ügyfél-azonosítás (chip-kártya, digitális aláírás) – 2005. n Egységes minőségű, funkcionalitású és adatszolgáltatású intézményi informatikai rendszerek megvalósítása (iskolai adminisztrációs rendszerek széles körű bevezetése) – 2005. n Magas szintű, korszerű vezetői információs rendszerek és kontrolling folyamatok meghonosítása és megfelelő informatikai támogatása minden vezetési szinten – 2004-től. n Önkiszolgáló szolgáltatások (on-line diákigazolvány igénylés, felvételi jelentkezés, vizsgajelentkezés, távoktatás, pénzügyi szolgáltatások stb.) – 2004-től. További feladatok: n Jogszabályi háttér tovább fejlesztése n VIR teljeskörűvé tétele intézményi, fenntartói és OM szinten. n Chipkártya intézményi használatának támogatása – országos rendszer

17 17 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Az egységes oktatási azonosító, a diákigazolvány és az elektronikus adminisztrációs rendszerek Magyar Bálint oktatási miniszter 2005. december 5."

Hasonló előadás


Google Hirdetések