Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar Bálint oktatási miniszter december 5.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar Bálint oktatási miniszter december 5."— Előadás másolata:

1 Magyar Bálint oktatási miniszter 2005. december 5.
Az egységes oktatási azonosító, a diákigazolvány és az elektronikus adminisztrációs rendszerek Magyar Bálint oktatási miniszter december 5.

2 Az oktatási rendszer információ igénye
A naprakész oktatási adminisztráció által a finanszírozás átláthatóvá és tervezhetővé tétele (évi Mrd Ft elosztásának követése és tervezése) Hasonló ágazati azonosítók: Adóazonosító TAJ A tanulási, képzési folyamat élethosszig tartó nyomonkövetése (Kredittranszfer, Ploteus) - nemzeti méretű kutatások válnak lehetségessé A megszerzett képzettségek tanúsítása (Diploma Supplement, EuroPass) A mérés-értékelési rendszerek összehangolása (OECD, PISA, TIMMS) Az oktatás szereplőinek támogatása alkotmányos jogaik gyakorlásában. (Önrendelkezés, adatvédelem) Egyre növekvő elvárás, hogy olyan oktatási ágazat jöjjön létre, ami jobban működik, kevesebbe kerül. (Évi Mrd Ft elosztásának követése) A teljesítményorientált szemléletmód meghonosításához az első lépés a tervezési, adatfeldolgozási, mérési rendszerek korszerűsítése. Ugyan ilyen elvárás, hogy a munkaerő piaci feltételekhez alkalmazkodni tudjunk – gyorsabban változnak a munkaerő-piaci elvárások, amelyek már egy életen keresztül követelik meg a naprakészséget. (Kredittranszfer, Ploteus) (Diploma Supplement, EuroPass) (OECD, PISA, TIMMS) A nagyvállalatok már felismerték, hogy a magas színvonalú ügyfél-kiszolgálás alacsony működési költségek mellett nagyfokú automatizálással, önkiszolgáló szolgáltatások mind szélesebb körű bevezetésével valósítható meg. Erre a felismerésre az oktatási alrendszernek is szüksége van, hiszen az ügyfeleknek (diákok/hallgatók/pedagógusok/oktatók/fenntartók…) ügyeiket a nekik tetsző helyen és időben „szeretik” intézni. Ehhez az eszközrendszert az informatikai infrastruktúra és szolgáltatások adják. Az önkiszolgáló rendszerek egyik alapfeltétele a teljes körű ügyfélnyilvántartás (ezt teremti meg az oktatási azonosító) és biztonságos, hiteles ügyfélazonosítás (ennek eszköze a diákigazolvány) (gondoljunk például az elektronikus, vagy internet-banki szolgáltatásokra).

3 Az oktatási rendszer modernizációs igénye
Költséghatékonyabb oktatási rendszer. A teljesítményorientált szemléletmód meghonosításához az első lépés a tervezési, adatfeldolgozási, mérési rendszerek korszerűsítése. A nagyvállalatok már felismerték, hogy a magas színvonalú ügyfél-kiszolgálás alacsony működési költségek mellett nagyfokú automatizálással, önkiszolgáló szolgáltatások mind szélesebb körű bevezetésével valósítható meg. Az oktatási alrendszer ügyfelei (diákok /hallgatók/ pedagógusok/ oktatók/ fenntartók…) ügyeiket a nekik tetsző helyen és időben „szeretik” intézni. Ehhez az eszközrendszert az informatikai infrastruktúra és szolgáltatások adják. Az önkiszolgáló rendszerek egyik alapfeltétele a teljes körű ügyfélnyilvántartás (ezt teremti meg az oktatási azonosító) és a biztonságos, hiteles ügyfél azonosítás (ennek eszköze a diákigazolvány).

4 Azonosítás az oktatásban ma
Jelenlegi helyzet PROBLÉMÁK: Heterogén, Utólagosan ellenőrzött, Inkonzisztens, Nincs összehasonlítási lehetőség, nincs összetett elemzési lehetőség, Többszörös adatkitöltés, többszörös feldolgozási költség. Látható, hogy csak a közoktatási felvételi támaszkodik az intézménytörzsre, a többi nyilvántartás zárt egységet alkot, és előfordulnak adat-redundanciák (felvételiző többször adja meg személyes adatait, több helyen tárolódik). Az intézmények és a tanulók/hallgatók is mindegyik rendszerrel külön-külön kerülnek kapcsolatba, és jelenleg hiányzik az egységes azonosító. A kisebb nyilak pedig azt jelzik, hogy a közoktatási és felsőoktatási felvételi adatbázisok tartalmait felhasználja a diákigazolvány igénylési rendszer

5 Az oktatási információk problémái
A közoktatásból évente egyszer, októberben érkezik adat, amelyet auditálva következő májusban kap vissza az OM A nyilvántartások metaadat struktúrái inkonzisztensek, azaz bármely kereszt-lekérdezés emberi munkával, hosszú idő alatt készül Minden adatot elképesztő méretű redundanciával rögzítenek a rendszerekben, amely rengeteg értékes munkaidőt köt le, és hibára ad lehetőséget A rendszer belső összefüggései rejtve maradnak a tervezés elől Mikro szintű elemzésre nincsen lehetőség

6 A megoldás Egységes Oktatási Azonosító
amely alkalmas egyértelmű azonosításra, megszünteti a fölösleges redundanciát, csökkenti a költségeket és a folyamatok időigényét, átláthatóvá teszi a jogosultságok igénybevételét és a kötelezettségek teljesítését, segíti az ágazati tervezést. Diák, pedagógus és intézményvezetői igazolvány Lehetővé teszi a papírmentes, távoli azonosítást, ügyintézést igazolja a jogosultságokat. Az egységes ágazati azonosító rendszer bevezetése másfél évtizede napirenden van. 2005. szeptemberétől valósult meg először.

7 Egységes Oktatási Azonosító
Az Egységes Oktatási Azonosító egy szám, amelyet mindenki megkap, amikor belép az oktatási rendszerbe, és amelyet tanulmányai végéig megőriz. A személyes adatok begyűjtését a Ktv. felhatalmazása alapján az Educatio Kht végezte az oktatási intézmények segítségével tavaszán – csaknem 100%-ban elektronikusan. Az azonosítószám kibocsátásáról szóló értesítőt minden közoktatásban tanuló megkapta, a felsőoktatásban tanulók az új Ftv. hatályba lépését követően kapják meg. Az értesítő jelenleg egy papír alapú igazoló lap, 2006. szeptemberétől az azonosító rajta lesz az új diákigazolványokon. FONTOS HANGSÚLYOZNI: hogy az oktatási azonosító a központi adatbázisban való azonosításra szolgál, ezen adatbázis egyedi azonosítója, addig a diákigazolvány a kedvezmények igénybevételére való jogosultságot igazoló ‘B’ típusú biztonsági okmány. A diákigazolvány kiváltása ráadásul nem kötelező. Az oktatási azonosító igazoló lapot azért kellett kiadnunk, mert nincs rá lehetőség, hogy a jelenleg használatban lévő mintegy két millió diákigazolványt bevonjuk és arra rányomtassuk az oktatási azonosítót. Későbbiekben a diákigazolványra rákerül ez az azonosító szám, csak azok kapnak oktatási azonosító igazoló lapot, akik nem igényelnek diákigazolványt.

8 Ideiglenes Oktatási Azonosító Kártya
A mai napig db igazoló lap lett postázva intézmény részére A kártya előállítási és terjesztési költsége kártyánként kb. 10 Ft.

9 Az Egységes Oktatási Azonosító rendszere
Az oktatási személynyilvántartás (tanulói, pedagógusi és hallgatói nyilvántartás) létrehozása: a közoktatási és felsőoktatási törvényben előírt adatok decentralizált (intézményi szintű) feltöltésének, módosításának és törlésének támogatása, a törvényben előírt személyi adatok eljuttatása az oktatási intézményekből a központi nyilvántartásba. Adatfelvételezés, regisztráció amely magába foglalja az oktatási személynyilvántartás aktualizálásához és az oktatási igazolványok vizuális megszemélyesítéséhez szükséges adatok rögzítését, módosítását (személyi adatok, fénykép, intézményi adatok) valamint az egyedi pedagógusi, tanulói és hallgatói azonosítószám kiadását. Néhány példa arra, hogy mi lesz egyszerűbb: Ezen programok megvalósításával nemcsak az oktatási rendszer adminisztratív folyamatai működtethetők hatékonyabban és gazdaságosabban, nemcsak a finanszírozás válik korszerűen tervezhetővé, hanem közvetetten, az adminisztratív terhek hosszú távon jelentős csökkennek, így az oktatási tevékenység minősége is javul. Részben azért, mert a pedagógusoknak, oktatóknak több idejük marad a tanításra, részben pedig, mert a korszerűsített rendszerek magasabb szinten lesznek képesek a munkájukat támogatni. Az intézményvezetők a legtöbb hivatalos kimutatást, jelentést elektronikusan lekérhetik az adminisztrációs rendszerekből, ezeket elektronikusan aláírva továbbíthatják a fenntartók, az OM és a KIR felé. Csökken a postaköltség, csökken a kitöltésre beküldésre fordítandó idő, csökkennek a feldolgozás költségei és a ráfordítandó idő, javul a minőség. A diákok az oktatási azonosítójukat használva bejelentkezhetnek az Educatio Kht internetes ügyfélszolgálati rendszereibe, ott ügyeiket egyszerúen és gyorsan intézhetik, diákigazolványt igényelhetnek, felvételire jelentkezhetnek, stb. Ezzel csökken az ügyintézés időszükséglete, csökkennek a hibalehetőségek. Gyorsabb és olcsóbb lesz az adatfeldolgozás. A chipkártyát használó diákok a diákigazolványukat használhatják majd az elektronikus közlekedési jegy ill. bérletrendszerekben, egyszerűbb lesz a használat, kevesebb a visszaélés. A fenntartók, OM tisztségviselők illetve intézményvezetők a később kialakítandó vezetői információs rendszerekből naprakész kimutatásokat, adatokat, információkat nyerhetnek, melyek segítik a vezetői munkát, segítik az összehasonlítást regionális szinten vagy akár intézménytípusonként. Önkéntes pályafutás nyomonkövetés – karrier tanácsadás: a kompetenciákat nem csak visszamenőleg tudjuk igazolni, de ezek alapján karrier tanácsadást tudunk biztosítani OM ágazati tervezést megkönnyíti Finanszírozás nyomonkövetése A diák/hallgató is nyomon követheti, hogy mire használták a normatív támogatást – szolgáltatás jelleg Önkéntes pályafutás nyomonkövetés (karrier tanácsadás) → munkaerőpiaci vissza jelző rendszer (piaci igénykehez igazítás) Mérés értékelési rendszer követés - lehet szegmensenként vizsgálni Fenntartó felé való elszámolás egyszerűsödik Oktatási igazolványok kérdés esetén: Jelenleg folyamatban van a közbeszerzési eljárás, melyben kiválasztásra kerül, hogy melyik igazolvány milyen intelligens megoldást tartalmazzon. Természetesen olyan megoldásra törekszik a tárca, amely az optimális egyensúlyt teremti meg a diákigazolványok ára és az azokkal igénybevehető szolgáltatások között, ezért törekszünk az egyéb kormányzati pl. közlekedési alkalmazásokkal történő harmonizációra - mindez hosszú távon összességében mind a diákoknak, mind az államháztartásnak megtakarítást jelent majd.

10 Néhány példa az EOA felhasználására:
Az intézményvezetők a legtöbb hivatalos kimutatást, jelentést elektronikusan lekérhetik az adminisztrációs rendszerekből, ezeket elektronikusan aláírva továbbíthatják a fenntartók, az OM és a KIR felé. Csökken a postaköltség, csökken a kitöltésre beküldésre fordítandó idő, csökkennek a feldolgozás költségei és a ráfordítandó idő, javul a minőség. A diákok az oktatási azonosítójukat használva bejelentkezhetnek az Educatio Kht. internetes ügyfélszolgálati rendszereibe, ott ügyeiket egyszerűen és gyorsan intézhetik, diákigazolványt igényelhetnek, felvételire jelentkezhetnek, stb. Ezzel csökken az ügyintézés időszükséglete, csökkennek a hibalehetőségek. Gyorsabb és olcsóbb lesz az adatfeldolgozás. A chip kártyát használó diákok a diákigazolványukat használhatják majd az elektronikus közlekedési jegy ill. bérletrendszerekben, egyszerűbb lesz a használat, kevesebb a visszaélés.

11 Néhány példa az EOA felhasználására:
A fenntartók, OM tisztségviselők illetve intézményvezetők a később kialakítandó vezetői információs rendszerekből naprakész kimutatásokat, adatokat, információkat nyerhetnek, melyek segítik a vezetői munkát, segítik az összehasonlítást regionális szinten vagy akár intézménytípusonként. Önkéntes pályafutás nyomon követés – karrier tanácsadás: a kompetenciákat nem csak visszamenőleg tudjuk igazolni, de ezek alapján karrier tanácsadást tudunk biztosítani OM ágazati tervezést megkönnyíti Finanszírozás nyomon követése A diák/hallgató is nyomon követheti, hogy mire használták a normatív támogatást – szolgáltatás jelleg Önkéntes pályafutás nyomon követés (karrier tanácsadás) → munkaerő piaci vissza jelző rendszer (piaci igénykehez igazítás) Mérés értékelési rendszer követés - lehet szegmensenként vizsgálni Fenntartó felé való elszámolás egyszerűsödik

12 Az Egységes Oktatási Azonosító rendszere
Munka adatbázis Közokt. előfeldolgozás (KIR) Adat fel-dolgozás Közokt. intézmény 1 2 n Intézmény 1 … n KIR Oktatási Minisztérium OFIK Diák ig. gyártás Diák / pedagógus regisztráció (RA) Egyéb Statisztikai lekérdező alkalmazás e-ügyintézés e-jelentkezés e-igénylés Kimeneti adatbázis interfész Kiszolgáló alkalma-zások Kapcsolati adatbázis interfész Diákigazolvány Ügyfélszolgálat Kártya és tanúsítvány-tár menedzselése Oktatási Minisztérium Intézmény nyilvántartás felülvizsgálat/engedély BM KANYV Közhiteles személy- és lakónyilvántartás Jogviszony-nyilvántartás (köz/felső) KÖZPONTI NYILVÁNTARTÁS Bemeneti adatbázis interfész (köz/felső) Személyi nyilván-tartás (köz/felső) Intézmény nyilván-tartás (köz/felső) Felsőokt. intézmény 2 Munka adatbázis Felsőokt. előfeldolgozás (OFIK) Felsőokt. intézmény 1 n Adat-feldolgozás A píros szín, illetve a dupla vonalak jelzik a már működő megoldásokat, folyamatokat

13 Az EOA és a Diákigazolvány viszonya
Az oktatási azonosító a központi nyilvántartásban való azonosításra szolgál, ezen adatbázis egyedi azonosítója. A diákigazolvány pedig a kedvezmények igénybevételére való jogosultságot igazoló ‘B’ típusú biztonsági okmány. A diákigazolvány kiváltása nem kötelező. Az oktatási azonosító igazoló lap azért került kiadásra, mert nincs rá lehetőség, hogy a jelenleg használatban lévő mintegy két millió diákigazolványt bevonjuk és arra rányomtassuk az oktatási azonosítót. Későbbiekben a diákigazolványra rákerül ez az azonosító szám, csak azok kapnak oktatási azonosító igazoló lapot, akik nem igényelnek diákigazolványt.

14 A Diákigazolvány megújításának okai
A jelenlegi chipkártya elavult, nem „jövőálló”, a mai alkalmazások többségének nem felel meg Elektronikus azonosítás és hitelesítés közcélú és piaci on-line szolgáltatásoknál, EU irányelveknek megfelelő elektronikus aláírások létrehozására, Egységes Európai Felsőoktatási Térség - Kredittranszfer, Europass Közigazgatási eljárásról szóló törvény (Ket.)

15 Diákigazolvány alkalmazási területek
Intézményi (adminisztrációs) rendszerekbe belépés A tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultság igazolása Közlekedés (BKV, Volán, MÁV) Tankönyvtámogatás Kulturális szolgáltatások kedvezményei Fizikai és logikai beléptetés Tanulmányi rendszerek szolgáltatásai Kereskedelmi kedvezmények Micropayment Munkaerő piaci mobilitáshoz szükséges tanúsítványok és igazolások

16 Stratégiai informatikai fejlesztések
A teljesítményorientált – egyben önmagát továbbfejleszteni képes – oktatási ágazat létrejöttének informatikai alapjai Központi (és intézményi egységes) ügyfélnyilvántartás (oktatók, pedagógusok, diákok, hallgatók) → oktatási azonosító – 2005. Biztonságos ügyfél-azonosítás (chip-kártya, digitális aláírás) – 2005. Egységes minőségű, funkcionalitású és adatszolgáltatású intézményi informatikai rendszerek megvalósítása (iskolai adminisztrációs rendszerek széles körű bevezetése) – 2005. Magas szintű, korszerű vezetői információs rendszerek és kontrolling folyamatok meghonosítása és megfelelő informatikai támogatása minden vezetési szinten – 2004-től. Önkiszolgáló szolgáltatások (on-line diákigazolvány igénylés, felvételi jelentkezés, vizsgajelentkezés, távoktatás, pénzügyi szolgáltatások stb.) – 2004-től. További feladatok: Jogszabályi háttér tovább fejlesztése VIR teljeskörűvé tétele intézményi, fenntartói és OM szinten. Chipkártya intézményi használatának támogatása – országos rendszer években számos területen korszerűsítési program indult, melyek egymáshoz szervesen kapcsolódnak. A hosszú távú stratégiai célok megvalósításának két fontos alappillére az oktatási azonosító bevezetése és a diákigazolvány. Az Oktatási Minisztérium az Educatio Kht. közreműködésével ezeken a területeken kezdte meg reformját: ennek első, már megvalósult lépései az iskolaadminisztrációs rendszerek elterjesztése és a központi oktatási személynyilvántartás létrehozása, azonosítószámok bevezetése. Jelenleg folyamatban van a diákigazolvány és oktatási kártyacsalád rendszer megújítása, valamint a vezetői információs és tervezési rendszerek előkészítése részben az OM felsőoktatási helyettes államtitkársága részben az Educatio Kht programjai keretében.

17 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Magyar Bálint oktatási miniszter december 5."

Hasonló előadás


Google Hirdetések