Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A fenntartható fejlődés fogalma és filozófiája ELTE TTK Földtudomány BSc Klímaváltozás kiselőadás 2013.11.28.: Dencs Zoltán.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A fenntartható fejlődés fogalma és filozófiája ELTE TTK Földtudomány BSc Klímaváltozás kiselőadás 2013.11.28.: Dencs Zoltán."— Előadás másolata:

1 A fenntartható fejlődés fogalma és filozófiája ELTE TTK Földtudomány BSc Klímaváltozás kiselőadás 2013.11.28.: Dencs Zoltán

2 Filozófia „Nem lehet természettudományos gondolkodással gépet építeni, azután szentimentalizmussal - olyan primitív érzésekkel, mint önzés, kapzsiság, uralomvágy - vezetni. Ebből katasztrófa lesz, katasztrófa kell, hogy legyen. Ha emellett kitartunk, a helyzet olyan arányban válik fokozódóan veszélyessé, amilyen mértékben a természettudomány tovább építi az ő gépezetét és állítja a természet erőit a szolgálatába…” Szent-Györgyi Albert

3 Filozófia „Ha a földönkívüliek figyelnek bennünket, valószínűleg az emberiség legfőbb tevékenységének azt a törekvést tartják, hogy miképpen lehet a rendelkezésünkre álló természeti erőforrásokból minél gyorsabban hulladékot előállítani.” James Lovelock

4 A fogalom „A fenntartható fejlődés a fejlődés olyan formája, amely a jelen igényeinek kielégítése mellett nem fosztja meg a jövő generációit a saját szükségleteik kielégítésének lehetőségétől.” Our Common Future „A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, ami úgy biztosít alapvető környezeti, gazdasági és társadalmi szolgáltatásokat, hogy közben nem veszélyezteti azoknak a rendszereknek az életképességét, amin ezek a szolgáltatások alapulnak.” Local Agenda 21

5 A fogalom „A fenntartható fejlődés a folyamatos szociális jobblét elérése anélkül, hogy az ökológiai eltartóképességet meghaladó módon növekednénk. A növekedés azt jelenti, hogy nagyobbak leszünk, a fejlődés pedig azt, hogy jobbak. A növekedés az anyagi gyarapodás következtében előálló mennyiségi változást, míg a fejlődés a nagyobb teljesítőképesség elérését jelenti.” Herman Daly

6 A fogalom „A fenntartható fejlődés társadalmi és gazdasági viszonyok rendszere, amely a természeti értékeket megőrzi a jelen és a jövő nemzedékei számára, a természeti erőforrásokat takarékosan és célszerűen használja, ökológiai szempontból hosszú távon biztosítja az életminőség javítását és a sokféleség megőrzését.” Riói Nyilatkozat „A fenntarthatóság az emberiség jelen szükségleteinek kielégítése a környezet és a természeti erőforrások jövő generációk számára történő megőrzésével egyidejűleg.” A világ tudományos akadémiáinak deklarációja

7 Alappillérek Célkitűzések a fejlődés fenntarthatóságáért: 1.A folyamatos szociális jobblét megvalósítása 2.Az emberek alapvető szükségleteinek kielégítése 3.az erőforrásokból származó haszon igazságos elosztása, az egyenlő lehetőségek biztosítása 4.A teljességre törekvő gondolkodásmód, a szektorok közötti integráció 5.Az erőforrások fenntartható és az eltartó képesség szerinti használata 6.A környezetminőség biztosítása KÖRNYEZET GAZDASÁG TÁRSADALOM

8 Követelmények A megújuló természeti erőforrások felhasználásának mértéke kisebb vagy megegyező mértékű legyen a természetes vagy irányított regenerálódó megújuló képességük mértékével A hulladék kezelésének mértéke kisebb legyen a környezetszennyezés befogadóképességének mértékénél, amelyet a környezet asszimilációs kapacitása határoz meg A kimerülő erőforrások ésszerű felhasználási ütemezése, amelyet részben a kimerülő erőforrások megújulókkal való helyettesítése és részben a technológiai haladás határoz meg A high-tech-ökológia, amely a problémák megoldását a technikai, technológiai fejlődésben látja

9 A probléma háttere Miért nehéz kialakítani a fenntartható fejlődést? Ökológiai lábnyom: mérőeszköz egy adott népesség, gazdaság, háztartás erőforrás felhasználási és hulladékfeldolgozási szükségleteinek becslésére, ökológiailag aktív földterületben (ha/fő/év) mérve Lábnyom számító program: http://www.kothalo.hu/labnyom/ http://www.kothalo.hu/labnyom/ Világátlag 2,2 ha/év; élen az USA: 9,57 ha/év

10 A probléma háttere Az emberi populáció gyarapodása

11 Következmények Ma még csak távoli cél a fenntarthatóság: 1.A fogyasztás visszafogása gazdasági válsághoz vezet 2.A hatékonyság növelése fogyasztásnövekedést okoz 3.CO 2 emisszió növekedése globális klímaváltozáshoz vezet 4.Természetes szén-ciklus felborítása 5.Ökológiai válság 6.Társadalmi feszültségek (szegények/gazdagok)

12 Következmények Hőmérséklet és légköri CO 2 szint alakulása ppm °C évvel ezelőtt

13 Következmények „Bolygónk mindig erősebb volt és lesz, mint mi, nem tudjuk elpusztítani. De, ha átlépünk egy bizonyos határt, ő söpör le minket a felszínéről és nélkülünk létezik tovább. Nem őt kell megmentenünk, inkább felismerni korlátolt képességeinket és alkalmazkodni hozzá.” Paulo Coelho

14 Alternatív megoldás „Már nem civilizációnk fenntartható fejlődéséről, hanem fenntartható visszavonulásról, az élőhelyek gyökeres megváltozásáról, a puszta élet folytathatóságának lehetőségéről kellene beszélnünk. A Föld ilyen civilizációs elvárások mellett képtelen eltartani hét milliárd embert. Az elkerülhetetlennek látszó összeomlást túlélők kicsiny tábora visszalép a technikának a bioszféra által még tolerálható szintjére, vagy egy mindennél ökologikusabb társadalmat hoz létre…” James Lovelock

15 Magyar vonatkozások Brundtland bizottságának tagja: Láng István Magyarország az egy főre eső éves szeméttermelés világranglistáján 7. (463 kg/fő/év) Magyarországon az évente egy főre jutó átlagos ökológiai lábnyom-méret 3,7 ha

16 Összefoglalás Ráeszmélés a válságra Fenntartható fejlődés Fenntartható visszavonulás Föld űrhajó modell, amelyben az egyensúlynak meg kell valósulnia. Ez egy önellátó rendszer, a ciklusai révén. Zárt anyag, energia és hulladék kezelő rendszer modellje.

17 Források Lányi Erzsébet: Fenntartható fejlődés, fenntartható építés, alapfogalmak előadás(BME Épszerk. Tsz.) Kósi Kálmán: A környezetmenedzsment rendszerek Zalavári József: A fenntartható fejlődés előadás (BME GSZI) J. E. Lovelock: Gaia http://www.kothalo.hu/labnyom/?ertekeles=115&id=56957 http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=19227 http://en.wikipedia.org/wiki/Gro_Harlem_Brundtland http://en.wikipedia.org/wiki/James_Lovelock http://en.wikipedia.org/wiki/Herman_daly http://en.wikipedia.org/wiki/Paulo_Coelho


Letölteni ppt "A fenntartható fejlődés fogalma és filozófiája ELTE TTK Földtudomány BSc Klímaváltozás kiselőadás 2013.11.28.: Dencs Zoltán."

Hasonló előadás


Google Hirdetések