Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fenntartható fejlődés Készítette: Nagy Mariann és Lannert Eszter.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fenntartható fejlődés Készítette: Nagy Mariann és Lannert Eszter."— Előadás másolata:

1 Fenntartható fejlődés Készítette: Nagy Mariann és Lannert Eszter

2 Történeti áttekintés •1980- as évek→ fenntarthatóság, fenntartható fejlődés •1983 ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottság →1987 „Közös Jövőnk” című jelentés •1992 Rio de Janeiro ENSZ Környezet és Fejlődés Világkonferencia → Föld Charta dokumentumot nem fogadják el •1997 Amszterdami Csúcstalálkozó „ A közösség feladata a gazdasági tevékenységek harmonikus, kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődésének előmozdítása” •2000 EU Bizottság fenntartható fejlődést megalapozó stratégia elkészítése •2006 Unió Megújult Fenntartható Fejlődés stratégiája

3 Fogalmi meghatározások •Tágan értelmezett életminőség javulása →környezet minősége, demokratikus jogok érvényesülése, természeti erőforrásokhoz valamint a társadalom nyújtotta szolgáltatásokhoz és intézményekhez való hozzáférés, egészség, szabadidő, biztonság •Természeti erőforrások→ erőforrások fenntartható használata → környezet tudatos, környezet etikus magatartás „A fenntartható – harmonikus – fejlődés a fejlődés olyan formája, mely a jelen igényeinek kielégítése mellett nem fosztja meg a jövő generációját saját szükségleteik kielégítésének lehetőségétől” (ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottsága) •Szociális igazságosság érvényesülése→ az életminőség folytonos javítására való törekvés

4 Alapelvek 1.Holisztikus megközelítés elve: a dolgokat egymás összefüggésében kell vizsgálni 2.Nemzedékeken belüli és nemzedékek közötti szolidaritás elve 3.Társadalmi igazságosság elve 4.Integráció elve 5.Helyi erőforrások hasznosításának elve 6.Társadalmi részvétel elve 7.Elővigyázatosság és megelőzés elve

5 Kettősség •A felhasznált termékek csökkentésére és a fogyasztói szokások változtatására irányuló törekvések •tartós, új fogyasztói értékrend és jólét felfogás kialakítására való törekvés → fenntarthatóság mindhárom pillérének (ökológiai, ökonómiai, szociális) dimenziójának (globális, regionális, lokális) figyelembe vétele

6 Fenntartható fogyasztás

7 Mit jelent a fenntartható fogyasztás? „Az alapvető szükségletek kielégítésére és az életminőség javítására irányuló szolgáltatások és termékek használata, miközben a természeti erőforrások és mérgező anyagok használata, ezzel együtt a hulladék és mérgezőanyag kibocsátása minimálisra csökken azzal a céllal, hogy a jövő generációinak szükségleteit ne veszélyeztesse.” •Emberi fogyasztás célzott befolyásolása→ termelés folyamatainak jobb és felelősebb megszervezése

8 Problémák, akadályok •Különbséget kell tenni fogyasztók gazdaságilag kívánatos viselkedése és azoknak az erőforrásoknak a ’fogyasztása között, melyek ennek az igénynek tesznek eleget. •Nem csak a fogyasztói oldalon jelenik meg a kedvezőtlen fogadtatás→ fejlődő országok és az ipar is szkeptikus a fenntartható fogyasztás programjával •Behatárolt megfogalmazás→ a definíciók alkalmatlannak tűnnek hogy lefedjék a szükséges a végeredményben szükséges szempontokat és tennivalókat

9 Problémák, javaslatok 1.Fenntartható fogyasztás, fenntartható fejlődés kapcsolatának rosszul értelmezése •Meg kell különböztetni egymástól a fenntartható fejlődést és a fenntartható fogyasztást 2.Koncepciók, politikák, eszközök sokfélesége •Egymástól eltérő politikák összefogása 3.Anyagi és erkölcsi kérdések terén kényes politikai egyensúly •Át kell hidalni a szakadékokat 4.A fenntartható fogyasztás elképzelése, előnytelen gyakorlat, gazdasági kockázattal •Lehetőségként, NEM kényszerként kell körvonalazni 5.Hiányoznak olyan stratégiák amik az egyént nem csak fogyasztóként hanem állampolgárként kezeli. •A gazdasági távlatokon kívül a fenntartható fogyasztás más távlatait is fel kell tárni

10 Stratégiák Dematerializáció •Megnövelt hatékonyság •használjunk kevesebbet (Termék hatékonyság) •Csináljunk kevesebbet ( folyamat hatékonyság) •Erőforrás termelékenység maximalizálása Optimalizáció •Eltérő fogyasztás •Tudatos fogyasztás •Megfelelő fogyasztás

11 Fenntartható fogyasztás eredményei •Nyersanyag felhalmozás radikális csökkenése a fejlett országokban •Szükségletekre irányuló fenntartható gazdasági fejlődés a fejlett országokban •A fogyasztás globális mintáinak a megváltozása→ Nyugati országokban a kulturális gyakorlat átgondolása, Déli országokban megközelíthetőség és újra elosztás

12 A nem fenntartható fogyasztás következményei I. Környezeti hatások •Erőforrások felélése •Szennyezés •Biológiai sokszínűség csökkenése Társadalmi hatások •Szegénység •Gazdasági ártalmak •Kulturális és közösségi ártalmak •A jólét marginális növekedésének csökkenése

13 A nem fenntartható fogyasztás következményei II. Gazdasági hatások •Előre nem látható •Nem tervezett infrastruktúra •Gazdasági sokk/ csökkenő tendencia

14 Ökológiai lábnyom •a termékeny földterületet és vízi ökoszisztémát foglalja magában, amely szükséges egy adott népesség által igényelt erőforrások előállításához, és elnyeli a népesség által termelt hulladékot, bárhol is legyen a Földön az a föld- és vízterület. •kifejezi, hogy az adott technológiai fejlettség mellett az emberi társadalomnak mekkora méretű területre van szüksége önmaga fenntartásához és a megtermelt hulladék elnyeléséhez. Mértékegysége a globális hektár.

15 Nemzetközi kezdeményezések

16 1.ENSZ Fogyasztóvédelmi Irányelvei és kapcsolata a fenntartható fogyasztással 1985 39/85 számú határozat ENSZ Fogyasztóvédelmi Irányelvei→ állami fogyasztóvédelmi feladatok, civil mozgalmak támogatása 1999 elfogadják az új írányelveket Fő céljuk: •Közreműködni a népesség, mint fogyasztók védelmének fenntartásában. •Elősegíteni a termelés és az elosztás rendszerének megfeleltetését a fogyasztói igényeknek •Fenntartható fogyasztás elősegítése →ENSZ Fenntartható Fogyasztás Programja

17 2. EU Fogyasztóvédelmi Világnap (2002. március 15.) 3. „Zöld Hét” (2002. április 15-20.) EU Bizottság •szekciók: A fenntartható fogyasztás politikája; fogyasztói magazinok; Az öko-termékek árképzése; a fenntartható fogyasztás, mint nemek kérdése; a környezetbarát technológiák elterjedésének ösztönzése; környezetmenedzsment az iskolában.

18 Felhasznált irodalmak •Fenntartható fogyasztási lehetőségek. Stratégiák a változáshoz. Beszámoló döntéshozók számára. Szerk. John Manoochehri, Unep, Gennf, 2001. http://www.rec.hu/hftf/doc/SCOPEhu.pdf •Valkó László (2003) Fenntartható/környezetbarát fogyasztás és a magyar lakosság környezeti tudata. A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/139/1/18_szam.pdf • Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 2007 Készítette: a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium tervezői munkacsoportja http://www.nfft.hu/dynamic/nemzeti_fenntarthato_fejlodesi_strategia.pdf •Szlávik János ( 2005) : Fenntartható fejlődés vagy növekedés. Gazdasági növekedés Magyarországon konferencia 2005. szeptember 1-2. http://www.gupt.bme.hu/pdfs/szlavik.pdf •Csutora Mária: Fenntartható – e a fogyasztás Magyarországon című előadás


Letölteni ppt "Fenntartható fejlődés Készítette: Nagy Mariann és Lannert Eszter."

Hasonló előadás


Google Hirdetések