Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A felsőoktatás finanszírozási kérdései, és az intézményi gazdálkodás lehetőségei az új felsőoktatási törvényben.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A felsőoktatás finanszírozási kérdései, és az intézményi gazdálkodás lehetőségei az új felsőoktatási törvényben."— Előadás másolata:

1 A felsőoktatás finanszírozási kérdései, és az intézményi gazdálkodás lehetőségei az új felsőoktatási törvényben

2 2006. február 7. Felsőoktatási törvény - Huszty Kati Témakörök  A szabályozási környezet változása  A finanszírozás és a gazdálkodás jellemzői a felsőoktatási törvényben  Az ELTE költségvetési irányelvei – a 2006. év szabályozási feladatai  Az ELTE 2006. évi költségvetése – aktuális kérdések

3 2006. február 7. Felsőoktatási törvény - Huszty Kati Szabályozási környezet szakmai autonómia ↔ 1993. LXXX. tv. piaci megfelelés↔ költségvetési gazdálkodás 1992. XXXVIII. tv.  pénzforgalmi szemléletű, kötött kincstári gazdálkodás  normatív finanszírozás „bázisalapon”  közalkalmazotti státusz  vagyongazdálkodás lehetőségei rugalmatlanság

4 2006. február 7. Felsőoktatási törvény - Huszty Kati 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról Cél: versenyképesség versenyképesség hatékonyság hatékonyság alkalmazkodás képességének fokozása alkalmazkodás képességének fokozása gazdasági autonómia növelése gazdasági autonómia növeléseFinanszírozás: állami támogatások értékmegőrzésére garanciális elem beépítése a szabályozásba állami támogatások értékmegőrzésére garanciális elem beépítése a szabályozásba

5 2006. február 7. Felsőoktatási törvény - Huszty Kati Gazdasági döntéshozatal  Rektor: gazdálkodásért is felelős elsőszámú vezető.  Szenátus: döntést hozó és végrehajtást ellenőrző testület, elnöke a rektor.  Gazdasági Tanács: döntést előkészítő, végrehajtás ellenőrzésében részt vevő testület.  Gazdasági főigazgató: jogosítványai változatlanok. (államháztartási tv.)

6 2006. február 7. Felsőoktatási törvény - Huszty Kati Gazdasági Tanács Tagjai:  4 főt szenátus (EHÖK) delegál  3 főt oktatási miniszter (PM) delegál  rektor, gazdasági főigazgató: hivatalból tagok  a Magyar Államkincstár képviselője (tanácskozási jog)

7 2006. február 7. Felsőoktatási törvény - Huszty Kati Gazdasági Tanács feladatai Közreműködik a szenátus döntéseinek előkészítésében, véleményezi különösen:  az intézményfejlesztési tervet  éves költségvetést, beszámolót  a fejlesztések indítását  ingatlan hasznosítást  számviteli rend kialakítását  hitelfelvételt, (tulajdonszerzést, értékpapír-vásárlást)  gazdálkodó szervezet alapítását, részesedés szerzést  SzMSz-ben meghatározott esetekben pályázatokat  kötelezettségvállalást SzMSz-ben meghatározott érték felett Figyelemmel kíséri a gazdálkodás hatékonyságát, gazdaságosságát, évente legalább 2 alkalommal áttekinti az intézmény működését, gazdálkodását. Dönt azokban az ügyekben, melyekre a szenátus felhatalmazza.

8 2006. február 7. Felsőoktatási törvény - Huszty Kati Finanszírozás I. Állami támogatás: 1. Költségvetési normatív támogatás képzési: garanciális elem beépítése tudományos célú fenntartói hallgatói juttatásokhoz nyújtott hallgatói juttatásokhoz nyújtott egyes feladatokhoz kapcsolódó egyes feladatokhoz kapcsolódó 2. Pályázati úton, valamint megállapodás alapján Saját bevétel – Kockázatfedezeti Alap

9 2006. február 7. Felsőoktatási törvény - Huszty Kati Finanszírozás II. 2006. → átmenet éve  képzési támogatás → a költségvetési lehetőségek függvényében  tudományos támogatás → tudományos teljesítmény  fenntartási támogatás: → tv. szerint 2007-2010  alapképzési normák alkalmazása alapképzési szakokon  egyetemek felsőbb évfolyamain súlyozott átlag szerint alapképzési és mesterképzési normák  mesterképzés elkezdődése után: mesterképzési normák  tudományos és fenntartási támogatás a törvény szerint, a tudományos tevékenység mérésének módszertanát ki kell alakítani

10 2006. február 7. Felsőoktatási törvény - Huszty Kati ELTE bevételeinek alakulása 2000-2005. között

11 2006. február 7. Felsőoktatási törvény - Huszty Kati ELTE bevételeinek alakulása II.

12 2006. február 7. Felsőoktatási törvény - Huszty Kati Költségvetési irányelvek Egyetem bevételeinek elosztási és felhasználási szabályának összefoglalása. Folytonosság elvét követve a tervezési rendszer bázisát jelentik, és a tárgyévre speciálisan jellemző szabályokat fogalmazzák meg.  Külső determinációk  Belső meghatározó tényezők  Bevételek → állami támogatás újraelosztási lehetőségei normatív számítások arányos tovább-bontása normatív számítások arányos tovább-bontása oktatási költségek alapulvétele oktatási költségek alapulvétele egyéb módszertan szerint: pl. súlyozott kredit egyéb módszertan szerint: pl. súlyozott kredit → saját bevétel → saját bevétel  Kiadások központilag ellátott feladatok → közüzemi költségek decentralizálása központilag ellátott feladatok → közüzemi költségek decentralizálása kari kiadások kari kiadások

13 2006. február 7. Felsőoktatási törvény - Huszty Kati ELTE 2006. évi költségvetése az előirányzatok szintjén Előirányzat csoportok 2005.évi előirányzat 2006.évi normatív előirányzat OM keretre számított 94,71 Megoszlás %-a 2006.évre javasolt előirányzat Eltérés (10-2) Norma- tíva megosz. %-a 12345 10 11 Képzés-graduális6 795 797,95 293 100,05 013 110,9 4 166 402,1 -PhD261 244,6357 150,0338 257,8 254 690,3 gyak.kieg. 599 038,0567 350,2 474 649,5 közp.oktatás 32 997,0 27 605,5 együtt7 090 039,56 249 288,05 918 719,049,794 923 347,3-2 166 692,241,4 Kutatás 480 223,93 632 660,03 440 503,228,942 598 859,72 118 635,921,9 Fenntartás4 074 718,42 670 430,02 529 172,821,274 366 188,0291 469,536,7 Összesen11 644 981,812 552 378,011 888 395,0100,0011 888 395,0243 413,2 100,0 100%94,71% Programfin. előirányzat628 346,1 931 880,0 303 533,9 Hallgatói előirányzat3 156 322,0 3 434 103,0 277 781,0 Oktatói-kutatói ösztöndíjak248 403,0 189 632,0 -58 771,0 Közoktatási előirányzat1 623 245,0 1 651 000,0 27 755,0 1%-os zárolt tartalék123 973,1 -123 973,1 Összesen17 425 271,0 18 095 010,0 669 739,0

14 2006. február 7. Felsőoktatási törvény - Huszty Kati Központilag ellátott feladatok Általános költségek  Kari létesítmény- fenntartás: 1. 062. 838 eFt  Központi egységek: 923. 672 eFt  Központi gondnokságok: 408. 093 eFt  Központilag ellátott feladatok: 1. 790. 013 eFt  Költségvetési tartalék 181. 572 eFt Összesen:4. 366. 188 eFt  Központi egységek: 923. 672 eFt 5,9%  Központilag ellátott feladatok: 103. 843 eFt  Központi gondnokságok: 40. 757 eFt + Kari létesítmény- fenntartás: 11,7%

15 2006. február 7. Felsőoktatási törvény - Huszty Kati Feladatok Intézményi stratégia részeként → finanszírozási stratégia Gazdálkodásban:  gazdasági munkafolyamatok racionalizálása (központ – karok)  operatív kontrolling  SAP illesztés, finomrahangolás  belső erőforrások újra allokálásának elvei, módszertana, gyakorlata  közüzemi költségek kiterhelésének módszertana  GMF szervezet korszerűsítés  szabályzatok aktualizálása


Letölteni ppt "A felsőoktatás finanszírozási kérdései, és az intézményi gazdálkodás lehetőségei az új felsőoktatási törvényben."

Hasonló előadás


Google Hirdetések