Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A felsőoktatás finanszírozási kérdései, és az intézményi gazdálkodás lehetőségei az új felsőoktatási törvényben.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A felsőoktatás finanszírozási kérdései, és az intézményi gazdálkodás lehetőségei az új felsőoktatási törvényben."— Előadás másolata:

1 A felsőoktatás finanszírozási kérdései, és az intézményi gazdálkodás lehetőségei az új felsőoktatási törvényben

2 2006. február 7. Felsőoktatási törvény - Huszty Kati Témakörök  A szabályozási környezet változása  A finanszírozás és a gazdálkodás jellemzői a felsőoktatási törvényben  Az ELTE költségvetési irányelvei – a év szabályozási feladatai  Az ELTE évi költségvetése – aktuális kérdések

3 2006. február 7. Felsőoktatási törvény - Huszty Kati Szabályozási környezet szakmai autonómia ↔ LXXX. tv. piaci megfelelés↔ költségvetési gazdálkodás XXXVIII. tv.  pénzforgalmi szemléletű, kötött kincstári gazdálkodás  normatív finanszírozás „bázisalapon”  közalkalmazotti státusz  vagyongazdálkodás lehetőségei rugalmatlanság

4 2006. február 7. Felsőoktatási törvény - Huszty Kati évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról Cél: versenyképesség versenyképesség hatékonyság hatékonyság alkalmazkodás képességének fokozása alkalmazkodás képességének fokozása gazdasági autonómia növelése gazdasági autonómia növeléseFinanszírozás: állami támogatások értékmegőrzésére garanciális elem beépítése a szabályozásba állami támogatások értékmegőrzésére garanciális elem beépítése a szabályozásba

5 2006. február 7. Felsőoktatási törvény - Huszty Kati Gazdasági döntéshozatal  Rektor: gazdálkodásért is felelős elsőszámú vezető.  Szenátus: döntést hozó és végrehajtást ellenőrző testület, elnöke a rektor.  Gazdasági Tanács: döntést előkészítő, végrehajtás ellenőrzésében részt vevő testület.  Gazdasági főigazgató: jogosítványai változatlanok. (államháztartási tv.)

6 2006. február 7. Felsőoktatási törvény - Huszty Kati Gazdasági Tanács Tagjai:  4 főt szenátus (EHÖK) delegál  3 főt oktatási miniszter (PM) delegál  rektor, gazdasági főigazgató: hivatalból tagok  a Magyar Államkincstár képviselője (tanácskozási jog)

7 2006. február 7. Felsőoktatási törvény - Huszty Kati Gazdasági Tanács feladatai Közreműködik a szenátus döntéseinek előkészítésében, véleményezi különösen:  az intézményfejlesztési tervet  éves költségvetést, beszámolót  a fejlesztések indítását  ingatlan hasznosítást  számviteli rend kialakítását  hitelfelvételt, (tulajdonszerzést, értékpapír-vásárlást)  gazdálkodó szervezet alapítását, részesedés szerzést  SzMSz-ben meghatározott esetekben pályázatokat  kötelezettségvállalást SzMSz-ben meghatározott érték felett Figyelemmel kíséri a gazdálkodás hatékonyságát, gazdaságosságát, évente legalább 2 alkalommal áttekinti az intézmény működését, gazdálkodását. Dönt azokban az ügyekben, melyekre a szenátus felhatalmazza.

8 2006. február 7. Felsőoktatási törvény - Huszty Kati Finanszírozás I. Állami támogatás: 1. Költségvetési normatív támogatás képzési: garanciális elem beépítése tudományos célú fenntartói hallgatói juttatásokhoz nyújtott hallgatói juttatásokhoz nyújtott egyes feladatokhoz kapcsolódó egyes feladatokhoz kapcsolódó 2. Pályázati úton, valamint megállapodás alapján Saját bevétel – Kockázatfedezeti Alap

9 2006. február 7. Felsőoktatási törvény - Huszty Kati Finanszírozás II → átmenet éve  képzési támogatás → a költségvetési lehetőségek függvényében  tudományos támogatás → tudományos teljesítmény  fenntartási támogatás: → tv. szerint  alapképzési normák alkalmazása alapképzési szakokon  egyetemek felsőbb évfolyamain súlyozott átlag szerint alapképzési és mesterképzési normák  mesterképzés elkezdődése után: mesterképzési normák  tudományos és fenntartási támogatás a törvény szerint, a tudományos tevékenység mérésének módszertanát ki kell alakítani

10 2006. február 7. Felsőoktatási törvény - Huszty Kati ELTE bevételeinek alakulása között

11 2006. február 7. Felsőoktatási törvény - Huszty Kati ELTE bevételeinek alakulása II.

12 2006. február 7. Felsőoktatási törvény - Huszty Kati Költségvetési irányelvek Egyetem bevételeinek elosztási és felhasználási szabályának összefoglalása. Folytonosság elvét követve a tervezési rendszer bázisát jelentik, és a tárgyévre speciálisan jellemző szabályokat fogalmazzák meg.  Külső determinációk  Belső meghatározó tényezők  Bevételek → állami támogatás újraelosztási lehetőségei normatív számítások arányos tovább-bontása normatív számítások arányos tovább-bontása oktatási költségek alapulvétele oktatási költségek alapulvétele egyéb módszertan szerint: pl. súlyozott kredit egyéb módszertan szerint: pl. súlyozott kredit → saját bevétel → saját bevétel  Kiadások központilag ellátott feladatok → közüzemi költségek decentralizálása központilag ellátott feladatok → közüzemi költségek decentralizálása kari kiadások kari kiadások

13 2006. február 7. Felsőoktatási törvény - Huszty Kati ELTE évi költségvetése az előirányzatok szintjén Előirányzat csoportok 2005.évi előirányzat 2006.évi normatív előirányzat OM keretre számított 94,71 Megoszlás %-a 2006.évre javasolt előirányzat Eltérés (10-2) Norma- tíva megosz. %-a Képzés-graduális , , , ,1 -PhD , , , ,3 gyak.kieg , , ,5 közp.oktatás , ,5 együtt , , ,049, , ,241,4 Kutatás , , ,228, , ,921,9 Fenntartás , , ,821, , ,536,7 Összesen , , ,0100, , ,2 100,0 100%94,71% Programfin. előirányzat , , ,9 Hallgatói előirányzat , , ,0 Oktatói-kutatói ösztöndíjak , , ,0 Közoktatási előirányzat , , ,0 1%-os zárolt tartalék , ,1 Összesen , , ,0

14 2006. február 7. Felsőoktatási törvény - Huszty Kati Központilag ellátott feladatok Általános költségek  Kari létesítmény- fenntartás: eFt  Központi egységek: eFt  Központi gondnokságok: eFt  Központilag ellátott feladatok: eFt  Költségvetési tartalék eFt Összesen: eFt  Központi egységek: eFt 5,9%  Központilag ellátott feladatok: eFt  Központi gondnokságok: eFt + Kari létesítmény- fenntartás: 11,7%

15 2006. február 7. Felsőoktatási törvény - Huszty Kati Feladatok Intézményi stratégia részeként → finanszírozási stratégia Gazdálkodásban:  gazdasági munkafolyamatok racionalizálása (központ – karok)  operatív kontrolling  SAP illesztés, finomrahangolás  belső erőforrások újra allokálásának elvei, módszertana, gyakorlata  közüzemi költségek kiterhelésének módszertana  GMF szervezet korszerűsítés  szabályzatok aktualizálása


Letölteni ppt "A felsőoktatás finanszírozási kérdései, és az intézményi gazdálkodás lehetőségei az új felsőoktatási törvényben."

Hasonló előadás


Google Hirdetések