Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az emberi viselkedés evolúciós alapjai környezetpszichológia IV.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az emberi viselkedés evolúciós alapjai környezetpszichológia IV."— Előadás másolata:

1 Az emberi viselkedés evolúciós alapjai környezetpszichológia IV.

2 Az emberi természet zlétezik-e? zbizonyítékok: xáltalános jelek: gyermekkori félelmek, univerzális érzelemkifejezés, én-koncepció, humor, eszközhasználat és készítés, fegyverhasználat, főzés xnemi különbségek: versengés a partnerért, preferenciák a társválasztásban, átmeneti és tartós párkapcsolatok, a munka nemi megosztása, a nemi vonzerő standardjai xérzelmi torzítások: altruizmus és a vérrokonsággal való kapcsolat xtársas orientáció: játék és csalás, bosszú, beavatási szertartások, xa társas kapcsolatok kedvelt módjai: anyagi jólét, státuskülönbségek, társas azonosság

3 A természetes szelekció zDarwin: a fajok eredete 1. A fajunk 250 ezer éves múltra tekint vissza 2. Mind fizikailag, mind elménkben, a környezeti körülményekhez alkalmazkodtunk. 3. Az alkalmazkodás a 250 ezer évvel ezelőtti környezeti helyzethez történt: szavanna életmód, gyűjtöget-vadászó társadalom

4 Következmények zA fizikai jellemzők azóta nem változtak (pl. két lábon járás, szembefordított hüvelykujj), az elme sem változott. zA mezőgazdaság feltalálása váltotta ki az eszkalálódott társas evolúciót: helyhez kötődés, kooperáció, tervezés stb. zEgy modern világban élő ősrégi faj vagyunk. zA modern világ problémái az ősi elme és a jelen környezet össze nem illésére vonatkoznak (civilizációs probléma). zAz ösztöneink az elménk struktúrájának megfelelő társas alakzatok kialakítására késztetnek (intézmények, kapcsolatok és szocializációs mechanizmusok). zAz öröklés-tanulás dichotómiának nincsen értelme, mert a tanulás az örökölt ösztöneink alapján kialakított intézmények keretében történik.

5 Előzmények zDawkins: Az önző gén zszociobiológia zgenetikai determinizmus

6 Nemi különbségek za két nem eltér reproduktív kapacitásában (C és R szelekcionista fajok) zeltérések a munkafeladatban zeltérő mentális modulok: xférfiak: téri tájékozódás xnők: jobb memória és verbális készségek zmunkahelyi problémák: kontroll, privacy, mobbing zmodern szervezetek : a szerep differenciáció kisebb, projektek (a nők sikeresebbek lehetnek a személyorientációt igénylő feladatokban)

7 Egyéni különbségek a személyiségben zBIG 5: xextroverzió-introverzió xneuoticitás (emocionális stabilitás) xlelkiismeretesség xbarátságosság xnyitottság az új tapasztalatok felé zneurotranszmitter alapú személyiség megközelítések: a személyiség velünk született za genetikai és fenotípusos variabilitás túlélési értéket hordoz (egyedi eladási előny a maketingben) za különböző vezetési stílusok a különböző körülmények között egyaránt adaptív értékűek lehetnek

8 Fogalmi intelligencia za megmaradt archaikus közösségek tagjai meglepő taxonómiai tudással rendelkeznek zterület specifikus tanulási kapacitás: más neurális elemek felelősek a tárgyak és az élő objektumok megnevezésére za taxonómiai tudás győzelme a logika felett: sztereotípiák, heurisztikák zpéldák: rasszizmus, in-group/out-group torzítás

9 Aszimmetria a pozitív és negatív érzelmekben zaz érzelmek bizonyos esetekben megelőzhetnek minden más mentális tevékenységet (szublimális percepció) zaz autonóm idegrendszer a legreakcióképesebb rész az agynak zaz agy újabb része gyakorlatilag az érzelmeket és impulzusokat kontrollálja zpéldák: irracionális optimizmus, az énre vonatkozó negatív érzelmek elkerülése, magas önbecslés, a jövőbe vetett hit za pozitív jelzésekre való nyitottság adaptív értéke a kockázatok tagadása, aki mer az nyer elve

10 Empátia zmások érzelmi állapotának detektálására való képesség (univerzalitás) za társas kapcsolatokat megerősítő hatás ztársas alkuk és harcok zkísérlet: fogoly dilemma probléma (Herriot, 87), ha előtte 30 percig beszélgethettek a felek egymással, nagy valószínűséggel meg tudták előre becsülni mások reakcióit

11 Pletykaéhség zmás emberekről és az ő tevékenységükről való kommunikáció zsegít, hogy naprakész tudásunk legyen a környezetünk társas szerveződéséről zDunbar (96): az elme makrostruktúrája kb. 150 fős csoportra „tervezett” (a vadászó-halászó törzsek maximális létszáma) z70%-a a kommunikációnak más emberekre irányul, 30% feladatmegoldással kapcsolatos ztársas grooming: arculat fenntartása, kapcsolatok építése, párválasztás zrészt venni benne azt jelenti, hogy az egyén tagja a csoportnak, hatalmi potenciált jelez zkommunikáció az új médiák által

12 Családi és társas orientáció zCoon (46): a fizikai komfortzónák a társas kapcsolatokra méretezettek za családi méretű csoportos tevékenységek preferenciája (sportok, bizottságok stb.) za döntéshozatal egyszerűbb kiscsoportban za csoport felé való elkötelezettséget nehéz fenntartani, ha a méret 150 fölé megy

13 Közös területek zaz időnk jelentős részét nyilvános területen töltjük za korábbi megközelítés szerint territóriumra van szükségünk za személyes tér és a privacy koncepciója csak a fejlett társadalmakban jelent valamit, mert fontos a társas identitás, és az erőforrások védelme za fejlett ipari társadalom merev társas struktúrája (pl. bürokrácia) emberi oldalon költségekkel jár zversengéskor és bizalmatlan légkörben van szükség territóriumokra (1984)

14 Saját csoport preferálása zTajfel: in-group/out-group bias zrokon szelekció zaltruizmus olyan társak felé, akik genetikailag nem társak zaz emberi társadalomban a rokonság nem mindig megállapítható: a genetikai orientáció helyét a pszichológiai orientáció veszi át za hasonló személyekkel kialakított barátság, attitüdkutatások zcsoportoskodás (groupishness): sport, politika, nacionalizmus és etnicizmus

15 Alkudozás és forrásmegosztás zout-group, mint az alku parnere zcsak az alku kedvéért (trade of its own sake), pl. Auschwitz, Monopoly, noise trading a tőzsdén znegotiated order (alakulás-viharzás-normázás- működés) za csalás nem megengedett, mert később is alkupozíció alakulhat ki (erkölcs, morál, törvények) za csalás elkerülése az énképet is pozitívan befolyásolja

16 A hierarchia preferenciája zfőleg férfiak számára fontos za csoportstruktúra stabilizálására szolgál (erőforrások védelme) ztársas szerződések za státusnak egészség korrelátumai is vannak (nem az erőforrásokhoz való hozzáférés, hanem a pozíció maga) z„alacsony státus” hatások: alacsony hatóerő, alacsony diszkréció, társas támogatás hiánya (nagyobb stressz)

17 Politizálás zLorenz: az emberi agresszió alapösztön za dominancia hierarchia mellékterméke zszimbolikus agresszió zkapcsolat a reprodukciós erőforrásokkal zaz empátia és a pletyka világában politizálunk, hogy jól nézzünk ki

18 Vetélkedések ztársadalmi melléktermék zjelei: xstátusz kifejezése xönbemutatás xalkudozás xbevezetési szertartások

19 Szervezeti következmények zhiányzás zszakszervezetek zkarrierdinamika zaz társadalmi változások feltehetőleg az ősi struktúrákhoz közelítenek: xklán típusú közösség xa munka rugalmas megosztása xmegkülönböztetett, de nem diszkriminatív nemi munkamegosztás xstátuskülönbségek merev hierarchia nélkül xérzelmi nyitottság


Letölteni ppt "Az emberi viselkedés evolúciós alapjai környezetpszichológia IV."

Hasonló előadás


Google Hirdetések