Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÉVSZÁZADOS TAPASZTALAT ÉS KÖRNYEZETTUDATOS GONDOLKODÁSMÓD AZ ÉPÍTŐIPARBAN KÖZGÉP Zrt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÉVSZÁZADOS TAPASZTALAT ÉS KÖRNYEZETTUDATOS GONDOLKODÁSMÓD AZ ÉPÍTŐIPARBAN KÖZGÉP Zrt."— Előadás másolata:

1 ÉVSZÁZADOS TAPASZTALAT ÉS KÖRNYEZETTUDATOS GONDOLKODÁSMÓD AZ ÉPÍTŐIPARBAN KÖZGÉP Zrt.

2 1921Alapítás éve 1945Állami Hídfenntartási Telep 1951Közúti Gépellátó Vállalat 1994KÖZGÉP-UNIÓ Gép- és Fémszerkezetgyártó Rt. 2004KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt. 2006Vasúti Igazgatóság

3 JELENLEG acélszerkezeti gyártás és szerelések mellett út- és autópálya kivitelezések vasútépítés vízépítés közműépítés magasépítés környezetvédelmi beruházások geotermikus energia hasznosítása

4 1987SLV-Duisburg által kiadott DIN 18800 Teil 7 szerinti, hegesztett szerkezetek gyártására vonatkozó "Nagy alkalmassági bizonyítvány” TÜV Rheinland Intercert Kft. által 1997EN 729-2 szerinti hegesztési alkalmasság (2009 DIN EN ISO 3834-2) 1996ISO 9002 szerinti minőségbiztosítási rendszer 1999áttérés ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszerre 2006ISO 14001 szerinti környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése, tanúsítása 2009OHSAS 18001 (MSZ 28001) szerint működtetett munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszer Ellenőrzött irányítási rendszerek

5 REFERENCIA MUNKÁK Autópálya építés M3 M35 M43 M6 Nagyvárosok útfenntartása Győr Sopron Város rehabilitációs munkák Szolnok belváros rekonstrukciója Hódmezővásárhely

6 Hídépítés acélszerkezeti gyárunk és mérnökeink megvalósításával Erzsébet híd Dunaföldvári Duna-híd Esztergomot és Párkányt összekötő Mária Valéria híd Endrődi Hármas-Körös-híd Északi összekötő vasúti híd M8-as autópálya, Pentele ártéri híd (déli kifolyási oldal) Budapesti Millenniumi híd

7 Hídépítés Szabadság híd korszerűsítése Szekszárd M3 és M35 autópálya fölött átívelő öszvér szerkezetű hidak 37-es úti közúti és vasúti hidak M6 autópálya, Szebényi völgyhíd (866 m) M6 autópálya, Sió-híd M6 autópálya, két nagy vasbeton viadukt (460 m és 230 m) M6 autópálya, 15 db keresztező műtárgy

8 KIVITELEZÉSI MUNKÁINK Vasútépítési munkák Pilis állomás felújítási munkái Tárnok-Székesfehérvár vonalszakasz pályarekonstrukciója Sopron-Szombathely-Szentgotthárd vasútvonalon a vasúti pálya és villamos felsővezeték tervezése és építése Záhony állomás felújítási munkái Csatornarekonstrukció Debrecen (konzorcium vezetőként - folyamatban) Szennyvízcsatornázás Veszprém (konzorciumban) Őrbottyán és Térsége (konzorciumban – folyamatban)

9 KIVITELEZÉSI MUNKÁINK Állattartó telepek korszerűsítése, hígtrágya kezelések Cegléd Folyamatban lévő projektek Szolnok, Tiszán átívelő látványos acélszerkezetű gyalogos és kerékpáros ívhíd Győr, Sziget - Révfalu összekötése új Mosoni-Duna híddal, kapcsolódó utakkal, csomópontokkal Margit híd felújítása (kivitelező konzorciumvezetőként)

10 Vasút fölötti híd robbantása a 37-es úton

11 A környezettudatosság fogalmáról A környezeti tudat (környezettudat) az egyének és a társadalom környezeti értékrendje, melyet a környezetről alkotott tudás és a morális meggyőződés alakít ki. Integrálja az ember-környezet interakció megértéséhez szükséges ismereteket és azt a szemléletmódot, amellyel körvonalazható környezetünk – benne az emberi élet – ökológiai, gazdasági, társadalmi fenntarthatósága.

12 A környezetvédelmi intézkedések vagy ezek hiánya… …rövid és hosszú távon is konfliktusokhoz vezethet. A konfliktusok fő forrása, hogy a környezetvédelem területén végbe menő jogszabályi változások és beruházások nem számolnak a társadalom valós környezettudatosságával. A történelmi beágyazottság és az információs csatornák hiánya miatt a környezetvédelem egy népszerű, de tartalmában nem megfelelő mértékben támogatott terület. A lakosság attitűdjei és valós cselekvési és fizetési hajlandósága között, feszültség húzódik.

13 Környezettudatos gondolkodásmód az építőiparban? az építőipari kivitelezés specialitásai miatt különös problémákkal küzd és egyedi lehetőségeit ki kell használni - rövid határidő - alacsony ár - több alvállalkozó a résztvevő dolgozók (fizikai) igényszintje megjelenik a munkájukban környezettudatos gondolkodás és annak érvényesítése a vezetők feladata és felelőssége a környezettudatosság megvalósítása: - a jogalkotói szándék - a tervlapokon - a kivitelezésben - a használat során

14 Korszerű hulladékgazdálkodási projektek Nagyecsed Dél-Balaton Észak-Balaton Kerepes és Ökörtelek-völgy Nógrádmarcal Cegléd Közép-Duna Vidéke

15 Hulladéklerakók műszaki tartalma Környezetünk védelmében KÖZGÉP Zrt. kivitelezésében több az európai uniós előírásoknak megfelelő szigetelt hulladéklerakó épül. A hulladéklerakók műszaki védelme: 2x25 cm agyagréteg monitoring rendszer bentomatos szigetelő lemez HDPE fólia 1200 g/m 2 -es geotextília 16/32-es kavics szivárgó réteg 200 g/m 2 -es geotextília

16 Ellenőrzési folyamatok Hulladéklerakó létesítésénél és működtetésénél A lerakók és azoknak a környezete is folyamatos és rendszeres, a jogszabályokban előírt ellenőrzésen esik át az úgynevezett monitoring egységeken keresztül. Talajvíz monitoring kút a talajvíz figyelésére Geo-elektromos monitoring rendszer a hulladéktest alatt a szigetelőrendszer esetleges meghibásodásának jelzésére Meteorológiai állomás a depóniára hullott csapadék, illetve a párolgás mértékének a megfigyelésére

17 Dél-Balaton és Sió-völgye regionális hulladékgazdálkodási rendszer Cikói hulladékkezelő központ depónia

18 KÖZGÉP Zrt. környezeti politikája Tevékenységeink, termékeink feleljenek meg a jogszabályi előírásoknak és más vállalt kötelezettségeinknek Rendszeresen felülvizsgáljuk a környezeti hatásainkat és azt, hogy ezek milyen eszközökkel csökkenthetők. Tevékenységünk során a hangsúlyt az elővigyázatosságra és a megelőzésre helyezzük. Figyelemmel kísérjük a környezeti politika végrehajtását. Beszállítóink és alvállalkozóink környezeti teljesítményét is értékeljük és figyelembe vesszük kiválasztásuknál.

19 Az új projektek beindítása előtt annak környezetre gyakorolt hatását megvizsgáljuk Elősegítjük az alkalmazottak és a vezetők környezetvédelmi tudatosságának fejlődését. Minden tervező és kivitelező munka során figyelembe vesszük a környezetet és a munkavállalókat. Rendkívüli események alkalmával követendő eljárásokra, a súlyos környezeti károsodás megelőzésére tervet készítünk és azt a munkavállalókkal ismertetjük.

20 Folyamatos céljaink A hulladékgazdálkodásunk folyamatos javítása, a veszélyes hulladékok megfelelő gyűjtése, a keletkezett hulladékok mennyiségének csökkentése. A csapadék- és szennyvíz hálózat megfelelő állapotban tartása. A vészhelyzeti felkészülés javítása. A veszélyes anyagok mennyiségének csökkentése, biztonságos tárolása és felhasználása. A munkavédelmi stratégiában megfogalmazott célok teljesítése.

21 Hulladékmenedzsment Szolgáltatói szerződések ellenjegyzése környezet-védelmi megbízott által Munkahelyi gyűjtőhelyek feliratozása Telephelyen a hulladékok azonosítása EWC kód és név

22 Veszélyes anyagok Anyaggazdálkodás a veszélyes anyag beszerzést jóváhagyatja a környezetvédelmi megbízottal Biztonsági adatlapok (16 pontos) összegyűjtése Biztonsági kártyák elkészítése és kihelyezése (név, veszély szimbólum, veszély jel, R és S mondatok)

23 Víz, szennyvíz Vízhasználat követése-vállalatfenntartási vezető Szennyvíz- és csapadékvíz hálózati rajzok-vállalatfenntartási vezető Csapadékvíz hálózat karbantartási tavasszal és ősszel- vállalatfenntartási vezető Építési tevékenységek esetén vízkivétel, szennyvízgyűjtés a megbízói követelmények és hatósági határozatok szerint Gépek, járművek mosása csak vízjogi engedéllyel rendelkező mosókban-építésvezető és környezet-védelmi megbízott (telephely esetén) gyűjti be

24 Zaj, rezgés Telepen-kv. megbízott méréseket végeztet szükség esetén (pl. változás technológiában) Építési helyszínen a hatósági határozatban foglaltak betartása (pl. városias környezet-időkorlátozások)

25 Vészhelyzetek kezelése Veszélyes anyagok, hulladékok kiömlése; felszíni, felszín alatti vizek veszélyeztetése-értesítések, teendők Telephelyre és építési helyszínre telephelyen lényeges lehet a csapadékvíz-hálózat, mint közvetítő Kárelhárítási tervek, min. évente felülvizsgálat

26 KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt. 1239 Budapest, Haraszti út 44. Telefon: +36 1 286 0322 E-mail: info@kozgep.hu Honlap: www.kozgep.huwww.kozgep.hu

27 Az előadás anyagában segítségemre voltak és készítették: Csepregi Viktória Molnár Szilvia Budapest 2010 május 13

28 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Paréj István KÖZGÉP Zrt.


Letölteni ppt "ÉVSZÁZADOS TAPASZTALAT ÉS KÖRNYEZETTUDATOS GONDOLKODÁSMÓD AZ ÉPÍTŐIPARBAN KÖZGÉP Zrt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések