Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÉVSZÁZADOS TAPASZTALAT ÉS KÖRNYEZETTUDATOS GONDOLKODÁSMÓD AZ ÉPÍTŐIPARBAN KÖZGÉP Zrt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÉVSZÁZADOS TAPASZTALAT ÉS KÖRNYEZETTUDATOS GONDOLKODÁSMÓD AZ ÉPÍTŐIPARBAN KÖZGÉP Zrt."— Előadás másolata:

1 ÉVSZÁZADOS TAPASZTALAT ÉS KÖRNYEZETTUDATOS GONDOLKODÁSMÓD AZ ÉPÍTŐIPARBAN
KÖZGÉP Zrt.

2 1945 Állami Hídfenntartási Telep 1951 Közúti Gépellátó Vállalat
1921 Alapítás éve 1945 Állami Hídfenntartási Telep 1951 Közúti Gépellátó Vállalat 1994 KÖZGÉP-UNIÓ Gép- és Fémszerkezetgyártó Rt. 2004 KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt. 2006 Vasúti Igazgatóság A KÖZGÉP Zrt. első elődje közvetlenül az I. világháborút követően, 1921-ben alakult meg. Feladata a megyei Államépítészeti Hivatalok irányítása alatt üzemelő útépítő és fenntartó eszközök javítási munkáinak elvégzése volt. A II. világháború után a megrongálódott hídállomány helyreállítására 1945-ben létrejött az Állami Hídfenntartási Telep a Közlekedési és Postaügyi Minisztérium Hídosztály felügyelete alatt. Nem sokkal ezután a Minisztérium 1951-ben megalapította az útépítési feladatok ellátására a Közúti Gépellátó Vállalatot, amelybe beolvasztották a Királyi Állami Útjavító Műhelyt ben alakult a cég részvénytársasággá a Közgép-Unió Gép- és Fémszerkezetgyártó Rt. néven, mely 2004-ben - tekintettel a hagyományokra - Közgép Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt.-re változott ben a cég tevékenységi köre is az acélszerkezeti gyártás és szerelések mellett kibővült az út- és autópálya kivitelezésekkel, mélyépítéssel, környezetvédelmi beruházásokkal, magasépítéssel. Az infrastrukturális és a környezetvédelmi beruházások területén is jelentős referenciákat tudunk felmutatni, s a vasúti közlekedéshez kapcsolódó fejlesztésekben is szerepet vállalunk. Társaságunk megőrizte azt a képességét, hogy a beruházási piacokon komplex szolgáltatásokat kínál.

3 JELENLEG acélszerkezeti gyártás és szerelések mellett
út- és autópálya kivitelezések vasútépítés vízépítés közműépítés magasépítés környezetvédelmi beruházások geotermikus energia hasznosítása 1994-ben alakult a cég részvénytársasággá a Közgép-Unió Gép- és Fémszerkezetgyártó Rt. néven, mely 2004-ben - tekintettel a hagyományokra - Közgép Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt.-re változott ben a cég tevékenységi köre is az acélszerkezeti gyártás és szerelések mellett kibővült az út- és autópálya kivitelezésekkel, mélyépítéssel, környezetvédelmi beruházásokkal, magasépítéssel. Az infrastrukturális és a környezetvédelmi beruházások területén is jelentős referenciákat tudunk felmutatni, s a vasúti közlekedéshez kapcsolódó fejlesztésekben is szerepet vállalunk. Társaságunk megőrizte azt a képességét, hogy a beruházási piacokon komplex szolgáltatásokat kínál.

4 Ellenőrzött irányítási rendszerek
1987 SLV-Duisburg által kiadott DIN Teil 7 szerinti, hegesztett szerkezetek gyártására vonatkozó "Nagy alkalmassági bizonyítvány” TÜV Rheinland Intercert Kft. által 1997 EN szerinti hegesztési alkalmasság (2009 DIN EN ISO ) 1996 ISO 9002 szerinti minőségbiztosítási rendszer 1999 áttérés ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszerre 2006 ISO szerinti környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése, tanúsítása 2009 OHSAS (MSZ 28001) szerint működtetett munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszer

5 REFERENCIA MUNKÁK Autópálya építés M3 M35 M43 M6 Nagyvárosok útfenntartása Győr Sopron Város rehabilitációs munkák Szolnok belváros rekonstrukciója Hódmezővásárhely

6 Hídépítés acélszerkezeti gyárunk és mérnökeink megvalósításával
Erzsébet híd Dunaföldvári Duna-híd Esztergomot és Párkányt összekötő Mária Valéria híd Endrődi Hármas-Körös-híd Északi összekötő vasúti híd M8-as autópálya, Pentele ártéri híd (déli kifolyási oldal) Budapesti Millenniumi híd

7 Hídépítés Szabadság híd korszerűsítése Szekszárd
M3 és M35 autópálya fölött átívelő öszvér szerkezetű hidak 37-es úti közúti és vasúti hidak M6 autópálya, Szebényi völgyhíd (866 m) M6 autópálya, Sió-híd M6 autópálya, két nagy vasbeton viadukt (460 m és 230 m) M6 autópálya, 15 db keresztező műtárgy

8 KIVITELEZÉSI MUNKÁINK
Vasútépítési munkák Pilis állomás felújítási munkái Tárnok-Székesfehérvár vonalszakasz pályarekonstrukciója Sopron-Szombathely-Szentgotthárd vasútvonalon a vasúti pálya és villamos felsővezeték tervezése és építése Záhony állomás felújítási munkái Csatornarekonstrukció Debrecen (konzorcium vezetőként - folyamatban) Szennyvízcsatornázás Veszprém (konzorciumban) Őrbottyán és Térsége (konzorciumban – folyamatban)

9 KIVITELEZÉSI MUNKÁINK
Állattartó telepek korszerűsítése, hígtrágya kezelések Cegléd Folyamatban lévő projektek Szolnok, Tiszán átívelő látványos acélszerkezetű gyalogos és kerékpáros ívhíd Győr, Sziget - Révfalu összekötése új Mosoni-Duna híddal, kapcsolódó utakkal, csomópontokkal Margit híd felújítása (kivitelező konzorciumvezetőként)

10 Vasút fölötti híd robbantása a 37-es úton

11 A környezettudatosság fogalmáról
A környezeti tudat (környezettudat) az egyének és a társadalom környezeti értékrendje, melyet a környezetről alkotott tudás és a morális meggyőződés alakít ki. Integrálja az ember-környezet interakció megértéséhez szükséges ismereteket és azt a szemléletmódot, amellyel körvonalazható környezetünk – benne az emberi élet – ökológiai, gazdasági, társadalmi fenntarthatósága.

12 A környezetvédelmi intézkedések vagy ezek hiánya…
…rövid és hosszú távon is konfliktusokhoz vezethet. A konfliktusok fő forrása, hogy a környezetvédelem területén végbe menő jogszabályi változások és beruházások nem számolnak a társadalom valós környezettudatosságával. A történelmi beágyazottság és az információs csatornák hiánya miatt a környezetvédelem egy népszerű, de tartalmában nem megfelelő mértékben támogatott terület. A lakosság attitűdjei és valós cselekvési és fizetési hajlandósága között, feszültség húzódik.

13 Környezettudatos gondolkodásmód az építőiparban?
az építőipari kivitelezés specialitásai miatt  különös problémákkal küzd és egyedi  lehetőségeit ki kell használni - rövid határidő - alacsony ár - több alvállalkozó a résztvevő dolgozók (fizikai) igényszintje megjelenik a munkájukban környezettudatos gondolkodás és annak érvényesítése a vezetők feladata és felelőssége   a környezettudatosság megvalósítása: - a jogalkotói szándék - a tervlapokon - a kivitelezésben - a használat során

14 Korszerű hulladékgazdálkodási projektek
Nagyecsed Dél-Balaton Észak-Balaton Kerepes és Ökörtelek-völgy Nógrádmarcal Cegléd Közép-Duna Vidéke

15 Hulladéklerakók műszaki tartalma
Környezetünk védelmében KÖZGÉP Zrt. kivitelezésében több az európai uniós előírásoknak megfelelő szigetelt hulladéklerakó épül. A hulladéklerakók műszaki védelme: 2x25 cm agyagréteg monitoring rendszer bentomatos szigetelő lemez HDPE fólia 1200 g/m2-es geotextília 16/32-es kavics szivárgó réteg 200 g/m2-es geotextília

16 Ellenőrzési folyamatok Hulladéklerakó létesítésénél és működtetésénél
A lerakók és azoknak a környezete is folyamatos és rendszeres, a jogszabályokban előírt ellenőrzésen esik át az úgynevezett monitoring egységeken keresztül. Talajvíz monitoring kút a talajvíz figyelésére Geo-elektromos monitoring rendszer a hulladéktest alatt a szigetelőrendszer esetleges meghibásodásának jelzésére Meteorológiai állomás a depóniára hullott csapadék, illetve a párolgás mértékének a megfigyelésére

17 Dél-Balaton és Sió-völgye regionális hulladékgazdálkodási rendszer Cikói hulladékkezelő központ depónia

18 KÖZGÉP Zrt. környezeti politikája
Tevékenységeink, termékeink feleljenek meg a jogszabályi előírásoknak és más vállalt kötelezettségeinknek Rendszeresen felülvizsgáljuk a környezeti hatásainkat és azt, hogy ezek milyen eszközökkel csökkenthetők. Tevékenységünk során a hangsúlyt az elővigyázatosságra és a megelőzésre helyezzük. Figyelemmel kísérjük a környezeti politika végrehajtását. Beszállítóink és alvállalkozóink környezeti teljesítményét is értékeljük és figyelembe vesszük kiválasztásuknál.

19 Az új projektek beindítása előtt annak környezetre gyakorolt hatását megvizsgáljuk
Elősegítjük az alkalmazottak és a vezetők környezetvédelmi tudatosságának fejlődését. Minden tervező és kivitelező munka során figyelembe vesszük a környezetet és a munkavállalókat. Rendkívüli események alkalmával követendő eljárásokra, a súlyos környezeti károsodás megelőzésére tervet készítünk és azt a munkavállalókkal ismertetjük.

20 Folyamatos céljaink A hulladékgazdálkodásunk folyamatos javítása, a veszélyes hulladékok megfelelő gyűjtése, a keletkezett hulladékok mennyiségének csökkentése. A csapadék- és szennyvíz hálózat megfelelő állapotban tartása. A vészhelyzeti felkészülés javítása. A veszélyes anyagok mennyiségének csökkentése, biztonságos tárolása és felhasználása. A munkavédelmi stratégiában megfogalmazott célok teljesítése.

21 Hulladékmenedzsment Szolgáltatói szerződések ellenjegyzése környezet-védelmi megbízott által Munkahelyi gyűjtőhelyek feliratozása Telephelyen a hulladékok azonosítása EWC kód és név

22 Veszélyes anyagok Anyaggazdálkodás a veszélyes anyag beszerzést jóváhagyatja a környezetvédelmi megbízottal Biztonsági adatlapok (16 pontos) összegyűjtése Biztonsági kártyák elkészítése és kihelyezése (név, veszély szimbólum, veszély jel, R és S mondatok)

23 Víz, szennyvíz Vízhasználat követése-vállalatfenntartási vezető
Szennyvíz- és csapadékvíz hálózati rajzok-vállalatfenntartási vezető Csapadékvíz hálózat karbantartási tavasszal és ősszel-vállalatfenntartási vezető Építési tevékenységek esetén vízkivétel, szennyvízgyűjtés a megbízói követelmények és hatósági határozatok szerint Gépek, járművek mosása csak vízjogi engedéllyel rendelkező mosókban-építésvezető és környezet-védelmi megbízott (telephely esetén) gyűjti be

24 Zaj, rezgés Telepen-kv. megbízott méréseket végeztet szükség esetén (pl. változás technológiában) Építési helyszínen a hatósági határozatban foglaltak betartása (pl. városias környezet-időkorlátozások)

25 Vészhelyzetek kezelése
Veszélyes anyagok, hulladékok kiömlése; felszíni, felszín alatti vizek veszélyeztetése-értesítések, teendők Telephelyre és építési helyszínre telephelyen lényeges lehet a csapadékvíz-hálózat, mint közvetítő Kárelhárítási tervek, min. évente felülvizsgálat

26 KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt.
1239 Budapest, Haraszti út 44. Telefon: Honlap:

27 Az előadás anyagában segítségemre voltak és készítették:
Csepregi Viktória Molnár Szilvia Budapest 2010 május 13

28 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Paréj István KÖZGÉP Zrt.


Letölteni ppt "ÉVSZÁZADOS TAPASZTALAT ÉS KÖRNYEZETTUDATOS GONDOLKODÁSMÓD AZ ÉPÍTŐIPARBAN KÖZGÉP Zrt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések