Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A LEFEDETTSÉG GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁSA

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A LEFEDETTSÉG GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁSA"— Előadás másolata:

1 A LEFEDETTSÉG GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁSA
TOMKA PÉTER mérésügyi igazgató.

2 GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁSA
A LEFEDETTSÉG GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁSA - TÉRERŐSSÉG, JELERŐSSÉG - VÉDELEM, - ÁTVITELI MINŐSÉG, - BESUGÁRZOTT TERÜLET, - ELLÁTOTT TERÜLET, - MÉRÉSI MÓDSZEREK.

3 A LEFEDETTSÉG GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁSA
A SZOLGÁLTATÁS MEGKÍVÁNT MINŐSÉGŰ BIZTOSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES: A MEGFELELŐ JELSZINT, TÉRERŐSSÉG; A KÜLSŐ ZAVAROKKAL SZEMBENI VÉDELEM; A TORZÍTATLAN ÉS BIZTONSÁGOS INFORMÁCIÓÁTVITEL; A RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS.

4 A MEGFELELŐ JELSZINT, TÉRERŐSSÉG
AZ ENERGIA TÉRBELI DIVERGENCIÁJA MELLETT FELLÉPŐ ABSZORPCIÓS VESZTESSÉGEK MIATT A TÉRERŐSSÉG AZ ADÓTÓL TÁVOLODVA, A TÁVOLSÁGGAL FORDÍTOTT ARÁNYBAN,VAGYIS A FREKVENCIA LOGARITMUSÁVAL LINEÁRISAN, CSÖKKEN. Térerősség E (v/m) Pmin Emin Távolság d (km) HOMOGÉN TALAJ- ÉS LÉGKÖRI VISZONYOK ESETÉN AZ EGYENLŐ TÉRERŐSSÉGŰ PONTOK KÖRÖK MENTÉN FEKSZENEK.

5 A TÉRERŐSSÉG (JELSZINT) MÉRÉSE
A VEVŐANTENNA KAPCSAIN, AZ ADÓ ÁLTAL KISUGÁRZOTT TÉRERŐSSÉGGEL ARÁNYOS FESZÜLTSÉG JELENIK MEG. A TÉRERŐSSÉG MÉRÉSÉRE, EGY ANTENNÁVAL ÖSSZEKAPCSOLT FESZÜLTSÉGMÉRŐ SZOLGÁL. AZ ARÁNYOSSÁG MÉRTÉKÉT AZ UN. ANTENNA TÉNYEZŐ (Ka) HATÁROZZA MEG, MELYNEK ISMERETÉBEN A KAPOCSFESZÜLTSÉG (VO) MÉRÉSÉVEL A TÉRERŐSSÉG A KÖVETKEZŐ ÖSSZEFÜGGÉS ALAPJÁN MEGHATÁROZHATÓ:   Vo (V).= E (V/m) /Ka (1/m) E (V/m) = Ka (1/m)Vo (V). A TÉRERŐSSÉG MÉRÉSEKOR ÁLTALÁNOS GYAKORLAT A LOGARITMIKUS MÉRTÉKEGYSÉG, A dB HASZNÁLATA (LEGTÖBBSZÖR 1 V/m –HEZ VISZONYÍTVA) : e ( dBV/m ) = 20 log E (V/m). e dB(mV/m) = vo dB(mV) + ka dB(m–1) + ac dB

6 A TÉRERŐSSÉG (JELSZINT) MÉRÉSE
(db).. en e2 e4 e3 e1 emin emax ē e(dBV/m) EGY BEHATÁROLT TERÜLETEN VÉGZETT MÉRÉSEK dB- BEN MEGADOTT EREDMÉNYEI A NORMÁLIS ELOSZLÁSÚ HELY ÉS IDŐ VALÓSZÍNŰSÉGI VÁLTOZÓ STATISZTIKAI MINTÁINAK TEKINTHETŐK. KELLŐ SZÁMÚ MÉRÉS (MINTAVÉTEL) ESETÉN KÍVÁNT VALÓSZÍNŰSÉGI BIZTONSÁGGAL LEHET MEGBECSÜLNI A TÉRERŐSSÉG VÁRHATÓ ÉRTÉKÉT

7 A TÉRERŐSSÉG (JELSZINT) MÉRÉSE
Az eloszlásfüggvényből meghatározható a térerősség várható értéke, melyet a következő véletlen helyzetű tartomány fed le: ev = a térerősség várható értéke ( dBV/m), ē = a térerősség minták számtani közepe (dBV/m),  = a térerősség szórása (dB), n = a térerősség minták száma(db.), up = a Student eloszlás (1-p)100% -os megbízhatósági szintjéhez tartozó valószínűségi változó. (dBV/m) emin emax ē

8 A TÉRERŐSSÉG (JELSZINT) MÉRÉSE Min. sávszélesség (kHz)
Modulált sugárzások térerősség mérésénél különösen fontos a mérési sávszélesség és a detektálási mód helyes beállítása. A különböző típusú jeleknél megkövetelt detektálási módokat és sávszélesség értékeket a táblázat foglalja össze: Jel típusa Min. sávszélesség (kHz) Detektálási mód Kétoldalsávos AM 9 vagy 10 lineáris átlagolás Egyoldalsávos AM 2,4 csúcsérték FM műsorszóró 120 lineáris (vagy logaritmikus) átlagolás analógTV vivő 200 csúcs GSM 300 interferenciás esetekben: csúcs, fedettségi esetekben: átlag UMTS 3840 rms DVBT 8000 DAB 1500 TETRA 30 FM rádiótelefon csatornaosztás: -12,5 kHz -20,0 kHz -25,0 kHz 7,5 12 lineáris (vagy log) átlag lineáris (vagy log.) átlag

9 A BESUGÁRZOTT TERÜLET AZ AZONOS TÉRERŐSSÉGŰ PONTOK OLYAN FELÜLETEKET ZÁRNAK BE, AMELYNEK BELSEJÉBEN A TÉRERŐSSÉG A HATÁRON FELVETT ÉRTÉKNÉL CSAK NAGYOBB. E min E min ÁLTALÁNOS ESETBEN EZT A FELTÉTELT NEM KÖR TELJESÍTI, SŐT, A FELÜLET TÖBBSZÖRÖSEN ÖSSZEFÜGGŐ IS LEHET. ÍGY LEHETNEK ÁRNYÉKOLT LYUKAK ÉS A TERÜLETEN KÍVÜL, PL. EGY HEGYOLDALBAN, ISMÉT LEHET EGY BESUGÁRZOTT TERÜLET.

10 FREKVENCIASÁV FELOSZTÁS
A VÉDELEM ÉRTELMEZÉSE, FREKVENCIASÁV FELOSZTÁS MHz, MHz

11 A VÉDELEM ÉRTELMEZÉSE v ≤ eh-ez fh VÉDELEMI KARAKTERISZTIKA:
A HASZNOS ÉS A POTENCIÁLIS ZAVARÓ ADÁS JELSZINTJÉNEK, A FREKVENCIA FÜGGVÉNYÉBEN MEGHATÁROZOTT MEGENGEDETT ARÁNYA, MELYNÉL MÉG NEM LÉP FEL ÉRZÉKELHETŐ MINŐSÉGROMLÁS eh 0dB V >eh-ez ez -20dB -40dB -60dB fh-2 fh-1 fh fh+1

12 VÉDELEM ÉRTELMEZÉSE v ≤ eh-ez fh eh 0dB -20dB -40dB -60dB fh-2 fh-1

13 VÉDELEM ÉRTELMEZÉSE v ≤ eh-ez fh eh 0dB -20dB -40dB -60dB fh-2 fh-1

14 A TETRA BÁZIS ÁLLOMÁSOK VEVŐBERENDEZÉSÉNEK AZ ANALÓG KÁBEL- TV SUGÁRZÁSSAL SZEMBENI VÉDELME
S31. ANALÓG KÁBEL- TV CSATORNA: MHZ MAGYAR SZABVÁNY MSZ EN TETRA BÁZISÁLLOMÁS VÉTELI CSATORNÁI: MHz

15 A TETRA MOBIL ÁLLOMÁSOK VEVŐBERENDEZÉSÉNEK AZ ANALÓG KÁBEL- TV SUGÁRZÁSSAL SZEMBENI VÉDELME
S32. ANALÓG KÁBEL- TV CSATORNA: MHZ TETRA MOBIL ÁLLOMÁSOK VÉTELI CSATORNÁI: MHz

16 MÉRÉSI ÖSSZEÁLLÍTÁS A TETRA
BÁZISÁLLOMÁS ÉS A KÉZI (TERMINÁL) KÉSZÜLÉKEK VEVŐBERENDEZÉSEI ÉRZÉKENYSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSÉHEZ A méréseket végezte: EADS, T-Mobile, Pro-M, KFGH, NHH A BÁZISÁLLOMÁS ANTENNAKAPCSÁN MÉRT -108 dBm JELSZINTEN FELÉPÜLT A KAPCSOLAT ÉS TARTÓSAN MŰKÖDÖTT MINDEN IRÁNYBAN

17 VÉDELMI ÉRTÉKÉNEK MÉRÉSE
A TETRA BÁZISÁLLOMÁS VEVŐBERENDEZÉSÉNEK AZ ANALÓG KÁBEL- TV SUGÁRZÁSSAL SZEMBENI VÉDELMI ÉRTÉKÉNEK MÉRÉSE

18 VÉDELMI ÉRTÉKÉNEK MÉRÉSE
A TETRA BÁZISÁLLOMÁS VEVŐBERENDEZÉSÉNEK AZ ANALÓG KÁBEL- TV SUGÁRZÁSSAL SZEMBENI VÉDELMI ÉRTÉKÉNEK MÉRÉSE A hasznos jelszint az EDR BS állomás vevőjén a BS állomás vevőberendezése zavarásának küszöbszintjénél (MER≥ 5%) Az analóg, zavaró TV csatorna jelszintje a BS állomás vevőjén a BS állomás vevőberendezése zavarásának küszöbszintjénél (MER≥ 5%)

19 A TETRA BÁZISÁLLOMÁS VEVŐBERENDEZÉSÉNEK AZ ANALÓG KÁBEL- TV SUGÁRZÁSSAL SZEMBENI
VÉDELMI ÉRTÉKEI KORRIGÁLT ÉRTÉK -22.04 -20.95 -9.90 -21.15 -21.28 -9.49

20 A KORRIGÁLT VÉDELMI ÉRTÉK:
A TETRA BÁZISÁLLOMÁS VEVŐBERENDEZÉSÉNEK AZ ANALÓG KÁBEL- TV AZONOS CSATORNÁS SUGÁRZÁSSAL SZEMBENI VÉDELME v ≤ eh-ez A MÉRT VÉDELMI ÉRTÉK: 1.07 dB A KORRIGÁLT VÉDELMI ÉRTÉK: 4.07 dB


Letölteni ppt "A LEFEDETTSÉG GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁSA"

Hasonló előadás


Google Hirdetések