Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

GVOP pályázatkezelés, pályázatok tipikus hibái, pályázói sikertényezők Előadó: Balogh Árpád oszt. vezető.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "GVOP pályázatkezelés, pályázatok tipikus hibái, pályázói sikertényezők Előadó: Balogh Árpád oszt. vezető."— Előadás másolata:

1 GVOP pályázatkezelés, pályázatok tipikus hibái, pályázói sikertényezők Előadó: Balogh Árpád oszt. vezető

2 A Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht. helye az Európai Uniós forrásból támogatott programokban 2. prioritás Kis- és középvállalkozások fejlesztése Nemzeti Fejlesztési Terv Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) Regionális Operatív Program (ROP) Humánerőforrás- fejlesztési Operatív Program (HEFOP) Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) 1. prioritás Beruházás ösztönzés 3. prioritás Kutatás-fejlesztés, innováció 4. prioritás Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés IT Kht. KPI MVf Kht. MFB Rt. RTK Kht. ITDH Kht.

3 Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht. küldetése és szerepe a hazai KKV szektor fejlesztésében Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht. (alapítás 1999-ben) Magyar Fejlesztési Bank Rt. Energiaközpont Kht. Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht.

4 A Strukturális Alapok keretében 2004-2006-os időszakban rendelkezésre álló hazai és EU-s források  Agrár és Vidékfejlesztési OP - 107 Mrd Ft  Gazdasági Versenyképesség OP - 150 Mrd Ft  Humánerőforrás Fejlesztés OP - 185 Mrd Ft  Környezetvédelem és Infrastruktúra OP - 112 Mrd Ft  Regionális Fejlesztés OP - 119 Mrd Ft Összesen: 671 Mrd Ft

5 Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht. küldetése és szerepe a hazai KKV szektor fejlesztésében Társaság alapítása: 1999. szeptember 10. Tulajdonos: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Társaság székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Az MVf Kht. küldetése: –részt venni a kis- és középvállalkozói szektor fejlesztésében és –a vállalkozások versenyképességének erősítésében. A küldetés megvalósításának elsődleges eszköze a pályázatkezelési feladatok átlátható és hatékony ellátása és a pályázatok pályázóbaráttá tétele. Az MVf Kht jól ismeri a kis- és középvállalkozói szektor jellemzőit, a pályázati rendszer kialakítása során kezelni tudja egyedi problémáikat is. –2003 óta KEHI akkreditációval rendelkezünk a Strukturális Alapok támogatásainak lebonyolítására. A sikeres akkreditációt követően a szervezet 2004. február 16-án öt miniszter által aláírt rendeletben (15/2004. GKM-IHM- OM-PM-TNM rendelet) került kijelölésre a GVOP pályázatainak közreműködő szervezeteként. Az EU-s és hazai elvárásoknak való megfelelést a KEHI és PM folyamatosan (jelenleg is) ellenőrzi. –Hazai pályázatok széles vertikumát kezeljük ( 2000.év előtti pályázatok, Széchenyi-terv és Széchenyi Vállalkozásfejlesztés Program). –Más minisztériumokkal intézményekkel közös pályázati konstrukciók (AFC, TC, Széchenyi Turizmusfejlesztési Program, Pályázati iroda, stb.)

6 EU-s pályázatkezelés jogszabályi háttere EU-s pályázatok kezelését közvetlenül meghatározó jogszabályok:  217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről  233/2003. ( XII. 16.) Korm. rendelet az Európai Unió Strukturális Alapjai és a Kohéziós Alap támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról  14/2004. (VIII.13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól Pályázatkezelés szabályozó kézikönyvek:  Gazdasági Versenyképesség Operatív Program működési kézikönyv  Gazdasági Versenyképesség Operatív Program ellenőrzési kézikönyv Mindezek mellett nagyszámú a pályázatkezelést közvetetten érintő, kiegészítő jellegű jogszabályok

7 GVOP pályázatkezelési folyamat rövid összefoglalása a támogatási folyamat az utófinanszírozás elve alapján működik, pályázatkezelésünk fontos alaptételei az átláthatóság, hatékonyság és ellenőrizhetőség, a folyamat egy része már EMIR-ben rögzíthető, munkánk így bármely felügyeleti szerv (KTK IH, GVOP IH) által áttekinthető, a GVOP működési- és ellenőrzési kézikönyv alapján végezzük tevékenységünket, eljárásrendünket rendszeresen vizsgáljuk és a végrehajtást lassító lépéseket - az előírások és irányelvek figyelembevételével – megszüntetjük, vagy egyszerűsítjük. rendszerbe épített fejlődés

8 Pályázatkezelési tevékenység kezdete, pályázati kiírások, útmutatók a pályázatkezelési tevékenység sikerének egyik alapja a pontos és könnyen értelmezhető pályázati kiírás és útmutató (!) alapját a GVOP Monitoring Bizottság által elfogadott Program Kiegészítő Dokumentum jelenti, a kiírások, útmutatók és pályázati adatlapok elkészítésének felelőse az Irányító Hatóság (IH), együttműködésben a Közreműködő Szervezetekkel (KSZ) Közös pályázói-kiírói érdek a használható dokumentumok elkészítése az egyeztetés nagyjából 1 hónapot vesz igénybe a KSZ-ek tapasztalatai itt érvényesülhetnek a leginkább Elkerülhetők a pályáztatási rendszerbe épített hibák, áttekinthetővé, érthetővé, logikussá válhat a rendszer működése

9 Pályázatok iktatása és döntés-előkészítés tömeges pályázatkezelés esetében az első szűk keresztmetszet az iktatás, elmúlt évek informatikai fejlesztései (EMIR) - gyorsabb ügymenet a beérkezést megelőzően tervezői munka - jó munkaszervezés a 14/2004. (VIII. 13.) 5 miniszteres rendelet szerint 15 napon belül el kell utasítani a jogosulatlan, vagy nem teljes pályázatokat KÉSEDELEM Döntéselőkészítés a jogosultság és teljesség vizsgálata valójában itt történik a 15 napos határidő nem minden konstrukciónál tartható, főként pályázati csúcsoknál a beérkezett adatlapokat az EMIR-ben kell rögzíteni KÉSEDELEM itt mutatkozik elsőként a pályázatás keretdokumentumainak pontossága, átgondoltsága, sajnos itt mutatkozik a pályázói figyelmetlenség is leginkább Beérkezettből átlag 35% elutasított pályázat

10 Döntéselőkészítés, leggyakoribb elutasítási indokok Közreműködői hatáskörben történő elutasítás okai lehetnek: Adatlapok esetében - hiányzik a cégszerű aláírás, - számítási hibák (megengedettnél magasabb támogatási igény), - alá nem támasztott költségek beállítása, Mellékletek esetében - kötelezően becsatolandó mellékletek hiánya, - költségvetési összesítő eltérése az árajánlatokban szereplő költségektől, - formailag hibás árajánlatok (nincs dátum, nincs megnevezve a vevő, stb) - „ősrégi”, vagy lejárt cégkivonat, - „ősrégi”, vagy 3 hónapnál régebben hitelesített aláírási címpéldány, - hiányzó, vagy nem megfelelő saját forrás igazolás, - hiányzó CE nyilatkozat (gépvásárlás esetén) Érthetetlen hibák

11 Pályázatok hiánypótlása, befogadása, értékelés A beérkezett és el nem utasított pályázatok komoly hányada hiánypótlásra szorul a hiánypótlás beérkezését követően befogadó nyilatkozat kiküldése a pályázó részére (jogosultság és teljesség igazolása) A pályázatok értékelése a befogadást követően történik IH és KSZ által közösen kidolgozott eljárásrend szerint az értékelés objektív szempontrendszerét a pályázati útmutató rögzíti (2005-ben komoly változások!) a Bíráló Bizottság havonta ülésezik, tagjai meghatározott ügyrend szerint dolgoznak KSZ felkészültségének indikátora (korábbi évek pályázatkezelése előny) egy-egy ülésen százas nagyságrendben tárgyalnak pályázatot - KSZ előkészítő munkájának felelőssége bizottsági ülést követően a JAVASLATOK dokumentálása és megküldése az IH részére döntések átfutási ideje kb. 1 hónap

12 Döntéshozatal és szerződéskötési előkészületek A Bíráló Bizottság döntési javaslatát az IH vezetője - mint döntéshozó - hagyja jóvá Jogszabály alapján (60 nap): Befogadás Döntés A valóságban ez inkább 90 nap! A döntésről a pályázót írásban szükséges értesíteni, a döntéssel szemben fellebbezésnek helye nincs - a gyakorlatban van a pályázó, vagy a KSZ igazának bizonyítása nehéz és időigényes feladat Fejlesztés megvalósulásának további késedelme

13 Mennyi nyertes pályázatról is beszélhetünk…2004 Forrás: EMIR, március 30.

14 Szerződéskötési folyamat A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges főbb dokumentumok hitelességet igazoló iratok (cégkivonat, vállalk. igazolvány) köztartozás mentesség igazolása forrásigazolások (lízingszerződés, hitelszerződés) felhatalmazói nyilatkozatok (banki inkasszó) 5 millió Ft feletti támogatás esetén biztosíték nyújtása (bankgarancia, jelzálog, kezesi kötelezettség) A pályázó újból találkozik a a KSZ-ek bonyolult elvárásaival Gyakori szerződésmódosításokGyakori hiánypótlások Szerz.módosítási bizottsági ülés

15 Pénzügyi kifizetés folyamat A támogatás folyósítása a benyújtott számlák, kifizetést igazoló dokumentumok alapján, utólag, teljesítés és forrásarányosan történik. A pénzügyi elszámoláshoz szükséges főbb dokumentumok: kifizetéseket igazoló költségszámlák, költség és számlaösszesítő, teljesítési jegyzőkönyv, rendelkező levél, tervezői-, vállalkozói megbízási szerződések, megrendelések. A pénzügyi elszámolás határideje:  a projekt befejezését követő 60 nap,  amennyiben a szerződés megkötésének időpontjáig a projekt megvalósul, úgy a szerződés hatálybalépését követő 60. nap,  kifizetési-igénylési dokumentáció konstrukcióktól függően 1-6 alkalom.

16 Pénzügyi kifizetés folyamat Jelenlegi szabályzás értelmében a hiánytalan elszámolási kérelem benyújtását követően 60 napon belül a KIFIZETÉS MEGTÖRTÉNIK. GVOP 2. Prioritásból 102 pályázat esetében 772,2 millió Ft kifizetése van folyamatban Projekt Előrehaladási és Projekt Fenntartási Jelentések - a szerződéskötést követő 3. hónaptól kezdődően a Pályázók formanyomtatványon számolnak be előrehaladásukról - előrehaladás mérése a pályázatban rögzített teljesítési időpontokhoz képest, szükség esetén helyszíni ellenőrzés - a mérési eredmények, megszerzett tapasztalatok a következő évek pályázati kiírásainak készítése során hasznosíthatók Utólagos helyszíni ellenőrzések Projektek monitoringja

17 Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "GVOP pályázatkezelés, pályázatok tipikus hibái, pályázói sikertényezők Előadó: Balogh Árpád oszt. vezető."

Hasonló előadás


Google Hirdetések