Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

GVOP pályázatkezelés, pályázatok tipikus hibái, pályázói sikertényezők

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "GVOP pályázatkezelés, pályázatok tipikus hibái, pályázói sikertényezők"— Előadás másolata:

1 GVOP pályázatkezelés, pályázatok tipikus hibái, pályázói sikertényezők
Előadó: Balogh Árpád oszt. vezető

2 Nemzeti Fejlesztési Terv
A Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht. helye az Európai Uniós forrásból támogatott programokban Nemzeti Fejlesztési Terv Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) Regionális Operatív Program (ROP) Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) 1. prioritás Beruházás ösztönzés 4. prioritás Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 2. prioritás Kis- és középvállalkozások fejlesztése 3. prioritás Kutatás-fejlesztés, innováció ITDH Kht. RTK Kht. MVf Kht. KPI IT Kht. MFB Rt.

3 Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht
Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht. küldetése és szerepe a hazai KKV szektor fejlesztésében Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht. (alapítás 1999-ben) Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. Energiaközpont Kht. Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Magyar Fejlesztési Bank Rt.

4 Agrár és Vidékfejlesztési OP - 107 Mrd Ft
A Strukturális Alapok keretében os időszakban rendelkezésre álló hazai és EU-s források Agrár és Vidékfejlesztési OP Mrd Ft Gazdasági Versenyképesség OP Mrd Ft Humánerőforrás Fejlesztés OP Mrd Ft Környezetvédelem és Infrastruktúra OP Mrd Ft Regionális Fejlesztés OP Mrd Ft Összesen: 671 Mrd Ft

5 Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht
Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht. küldetése és szerepe a hazai KKV szektor fejlesztésében Társaság alapítása: szeptember 10. Tulajdonos: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Társaság székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Az MVf Kht. küldetése: részt venni a kis- és középvállalkozói szektor fejlesztésében és a vállalkozások versenyképességének erősítésében. A küldetés megvalósításának elsődleges eszköze a pályázatkezelési feladatok átlátható és hatékony ellátása és a pályázatok pályázóbaráttá tétele. Az MVf Kht jól ismeri a kis- és középvállalkozói szektor jellemzőit, a pályázati rendszer kialakítása során kezelni tudja egyedi problémáikat is. 2003 óta KEHI akkreditációval rendelkezünk a Strukturális Alapok támogatásainak lebonyolítására. A sikeres akkreditációt követően a szervezet február 16-án öt miniszter által aláírt rendeletben (15/2004. GKM-IHM-OM-PM-TNM rendelet) került kijelölésre a GVOP pályázatainak közreműködő szervezeteként. Az EU-s és hazai elvárásoknak való megfelelést a KEHI és PM folyamatosan (jelenleg is) ellenőrzi. Hazai pályázatok széles vertikumát kezeljük ( 2000.év előtti pályázatok, Széchenyi-terv és Széchenyi Vállalkozásfejlesztés Program). Más minisztériumokkal intézményekkel közös pályázati konstrukciók (AFC, TC, Széchenyi Turizmusfejlesztési Program, Pályázati iroda, stb.)

6 EU-s pályázatkezelés jogszabályi háttere
EU-s pályázatok kezelését közvetlenül meghatározó jogszabályok: 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről 233/2003. ( XII. 16.) Korm. rendelet az Európai Unió Strukturális Alapjai és a Kohéziós Alap támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról 14/2004. (VIII.13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól Pályázatkezelés szabályozó kézikönyvek: Gazdasági Versenyképesség Operatív Program működési kézikönyv Gazdasági Versenyképesség Operatív Program ellenőrzési kézikönyv Mindezek mellett nagyszámú a pályázatkezelést közvetetten érintő, kiegészítő jellegű jogszabályok

7 GVOP pályázatkezelési folyamat rövid összefoglalása
a támogatási folyamat az utófinanszírozás elve alapján működik, pályázatkezelésünk fontos alaptételei az átláthatóság, hatékonyság és ellenőrizhetőség, a folyamat egy része már EMIR-ben rögzíthető, munkánk így bármely felügyeleti szerv (KTK IH, GVOP IH) által áttekinthető, a GVOP működési- és ellenőrzési kézikönyv alapján végezzük tevékenységünket, eljárásrendünket rendszeresen vizsgáljuk és a végrehajtást lassító lépéseket - az előírások és irányelvek figyelembevételével – megszüntetjük, vagy egyszerűsítjük. rendszerbe épített fejlődés

8 Pályázatkezelési tevékenység kezdete, pályázati kiírások, útmutatók
a pályázatkezelési tevékenység sikerének egyik alapja a pontos és könnyen értelmezhető pályázati kiírás és útmutató (!) alapját a GVOP Monitoring Bizottság által elfogadott Program Kiegészítő Dokumentum jelenti, a kiírások, útmutatók és pályázati adatlapok elkészítésének felelőse az Irányító Hatóság (IH), együttműködésben a Közreműködő Szervezetekkel (KSZ) Közös pályázói-kiírói érdek a használható dokumentumok elkészítése az egyeztetés nagyjából 1 hónapot vesz igénybe a KSZ-ek tapasztalatai itt érvényesülhetnek a leginkább Elkerülhetők a pályáztatási rendszerbe épített hibák, áttekinthetővé, érthetővé, logikussá válhat a rendszer működése

9 Pályázatok iktatása és döntés-előkészítés
tömeges pályázatkezelés esetében az első szűk keresztmetszet az iktatás, elmúlt évek informatikai fejlesztései (EMIR) - gyorsabb ügymenet a beérkezést megelőzően tervezői munka - jó munkaszervezés a 14/2004. (VIII. 13.) 5 miniszteres rendelet szerint 15 napon belül el kell utasítani a jogosulatlan, vagy nem teljes pályázatokat KÉSEDELEM Döntéselőkészítés a jogosultság és teljesség vizsgálata valójában itt történik a 15 napos határidő nem minden konstrukciónál tartható, főként pályázati csúcsoknál a beérkezett adatlapokat az EMIR-ben kell rögzíteni KÉSEDELEM itt mutatkozik elsőként a pályázatás keretdokumentumainak pontossága, átgondoltsága, sajnos itt mutatkozik a pályázói figyelmetlenség is leginkább Beérkezettből átlag 35% elutasított pályázat

10 Döntéselőkészítés, leggyakoribb elutasítási indokok
Közreműködői hatáskörben történő elutasítás okai lehetnek: Adatlapok esetében - hiányzik a cégszerű aláírás, - számítási hibák (megengedettnél magasabb támogatási igény), - alá nem támasztott költségek beállítása, Mellékletek esetében - kötelezően becsatolandó mellékletek hiánya, - költségvetési összesítő eltérése az árajánlatokban szereplő költségektől, - formailag hibás árajánlatok (nincs dátum, nincs megnevezve a vevő, stb) - „ősrégi”, vagy lejárt cégkivonat, - „ősrégi”, vagy 3 hónapnál régebben hitelesített aláírási címpéldány, - hiányzó, vagy nem megfelelő saját forrás igazolás, - hiányzó CE nyilatkozat (gépvásárlás esetén) Érthetetlen hibák Érthetetlen hibák

11 Pályázatok hiánypótlása, befogadása, értékelés
A beérkezett és el nem utasított pályázatok komoly hányada hiánypótlásra szorul a hiánypótlás beérkezését követően befogadó nyilatkozat kiküldése a pályázó részére (jogosultság és teljesség igazolása) A pályázatok értékelése a befogadást követően történik IH és KSZ által közösen kidolgozott eljárásrend szerint az értékelés objektív szempontrendszerét a pályázati útmutató rögzíti (2005-ben komoly változások!) a Bíráló Bizottság havonta ülésezik, tagjai meghatározott ügyrend szerint dolgoznak KSZ felkészültségének indikátora (korábbi évek pályázatkezelése előny) egy-egy ülésen százas nagyságrendben tárgyalnak pályázatot - KSZ előkészítő munkájának felelőssége bizottsági ülést követően a JAVASLATOK dokumentálása és megküldése az IH részére döntések átfutási ideje kb. 1 hónap

12 Döntéshozatal és szerződéskötési előkészületek
A Bíráló Bizottság döntési javaslatát az IH vezetője - mint döntéshozó - hagyja jóvá Jogszabály alapján (60 nap): Befogadás Döntés A valóságban ez inkább 90 nap! A döntésről a pályázót írásban szükséges értesíteni, a döntéssel szemben fellebbezésnek helye nincs - a gyakorlatban van a pályázó, vagy a KSZ igazának bizonyítása nehéz és időigényes feladat Fejlesztés megvalósulásának további késedelme

13 Mennyi nyertes pályázatról is beszélhetünk…2004
Forrás: EMIR, március 30.

14 Szerződéskötési folyamat
A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges főbb dokumentumok hitelességet igazoló iratok (cégkivonat, vállalk. igazolvány) köztartozás mentesség igazolása forrásigazolások (lízingszerződés, hitelszerződés) felhatalmazói nyilatkozatok (banki inkasszó) 5 millió Ft feletti támogatás esetén biztosíték nyújtása (bankgarancia, jelzálog, kezesi kötelezettség) A pályázó újból találkozik a a KSZ-ek bonyolult elvárásaival Gyakori szerződésmódosítások Gyakori hiánypótlások Szerz.módosítási bizottsági ülés

15 Pénzügyi kifizetés folyamat
A támogatás folyósítása a benyújtott számlák, kifizetést igazoló dokumentumok alapján, utólag, teljesítés és forrásarányosan történik. A pénzügyi elszámoláshoz szükséges főbb dokumentumok: kifizetéseket igazoló költségszámlák, költség és számlaösszesítő, teljesítési jegyzőkönyv, rendelkező levél, tervezői-, vállalkozói megbízási szerződések, megrendelések. A pénzügyi elszámolás határideje: a projekt befejezését követő 60 nap, amennyiben a szerződés megkötésének időpontjáig a projekt megvalósul, úgy a szerződés hatálybalépését követő 60. nap , kifizetési-igénylési dokumentáció konstrukcióktól függően 1-6 alkalom.

16 Pénzügyi kifizetés folyamat
Jelenlegi szabályzás értelmében a hiánytalan elszámolási kérelem benyújtását követően 60 napon belül a KIFIZETÉS MEGTÖRTÉNIK. GVOP 2. Prioritásból 102 pályázat esetében 772,2 millió Ft kifizetése van folyamatban Projektek monitoringja Projekt Előrehaladási és Projekt Fenntartási Jelentések - a szerződéskötést követő 3. hónaptól kezdődően a Pályázók formanyomtatványon számolnak be előrehaladásukról - előrehaladás mérése a pályázatban rögzített teljesítési időpontokhoz képest, szükség esetén helyszíni ellenőrzés - a mérési eredmények, megszerzett tapasztalatok a következő évek pályázati kiírásainak készítése során hasznosíthatók Utólagos helyszíni ellenőrzések

17 Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "GVOP pályázatkezelés, pályázatok tipikus hibái, pályázói sikertényezők"

Hasonló előadás


Google Hirdetések