Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EU-s pályázatok bírálói szemmel Dr. Gróf Bethlen István – Molnár Ferenc.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EU-s pályázatok bírálói szemmel Dr. Gróf Bethlen István – Molnár Ferenc."— Előadás másolata:

1 EU-s pályázatok bírálói szemmel Dr. Gróf Bethlen István – Molnár Ferenc

2 Tartalom 1.Az EU-s pályázatok fogalma, fajtái 2.Pályázás lépései a)Pályázatírás b)Szerződéskötés c)Projekt megvalósítása d)Fenntartási időszak 3.Leggyakoribb hibák

3 EU-s pályázatok, EU-s támogatások Az EU-s pályázatok Magyarországnak az Európai Unióhoz való 2004-es csatlakozása óta érhetők el széleskörűen A pályázatok az Európai Unió támogatási rendszere szerint, minden EU tagállamban azonos elvek alapján működik, Brüsszeli irányítás és engedélyezés mellett.

4 EU-s pályázatok, EU-s támogatások Minden egyes támogatott 100 forintból 75 Ft-ot fizet az EU, 25 Ft-ot pedig a magyar állam.Hogy mire lehet EU-s pályázatot kiírni, a Brüsszeli alapelvek figyelembe vételével, mi magyarok határozzuk meg. Minden egyes támogatott 100 forintból 75 Ft-ot fizet az EU, 25 Ft-ot pedig a magyar állam. 7 éves ciklusok vannak, az előző 1999-2006-ig, a jelenlegi 2007-2013-ig él.

5 EU-s pályázatok, EU-s támogatások Fajtái a térítés módja szerint: –vissza nem térítendő támogatások (jellemzően), –visszatérítendő támogatás

6 EU-s pályázatok, EU-s támogatások fajtái 1.Hazai EU-s pályázatok 1.Hazai EU-s pályázatok Az EU-s pályázatok mellett egy kisebb körben a hazai intézmények is nyújthatnak támogatásokat bizonyos célokra. Ezek lehetnek minisztériumok, önkormányzatok, alapítványok, stb. Ezek a támogatások jellemzően kisebb összegű pénzek, és speciálisan meghatározott célokra fordíthatók. A pályázatokat magyar nyelven kell megírni.

7 EU-s pályázatok, EU-s támogatások fajtái 2.Közvetlen EU-s pályázatok –Léteznek az EU központjában, Brüsszelben elérhető pályázatok is. Ezeket az EU-s pályázatok a brüsszeli kiírások szerint, jellemzően angol nyelven kell megírni, és euróban igényelhetők. –A támogatások, pályázatok céljai rendszerint nagy ívű ügyek, előnyt élveznek az olyan projektek, amiket több országbeli, régióbeli hasonló problémák megoldására nyújtanak be, azok együttműködésével.

8 EU-s pályázatok, EU-s támogatások

9 Pályázás lépései- Pályázat írás 1.Kiválasztjuk milyen fejlesztést szeretnénk megvalósítani –Kereshetünk fejlesztéshez támogatást, –Támogatáshoz illeszthetünk projektet. A lényeg mindkét esetben a megvalósíthatóság, a pályázat megírásának végrehajthatósága.

10 2.Minden egyes feltétellel egyeztetjük cégünket, és magát a projektet. A pályázat írásnak ezen része pont olyan, mint egy kirakós játék, a daraboknak igen pontosan passzolni kell, különben még a nyerésig sem jutunk el. Pályázás lépései- Pályázat írás

11 3.Pályázat írása Először is ki kell dolgoznunk, töltetnünk a teljes pályázati adatlapot, melyben találhatók –automatikusan megadható céges információk, –hosszabb kifejtést, indoklást és érvelést tartalmazó részek. Pályázás lépései- Pályázat írás

12 3.Pályázat írása Az adatlapot befejezve a mellékletek listáját kell átnéznünk. –A pályázatok minden esetben kérnek bizonyos hiteles céges dokumentumokat. Ez természetesen kiírásonként eltérő lehet, vagyis minden pályázat írásánál más – és más mellékletekkel találkozhatunk.. –Számíthatunk banki információs igazolásra, cégkivonatra, aláírási címpéldányra és még sok minden egyébre amit csatolnunk kell megírt pályázatunkhoz. Pályázás lépései- Pályázat írás

13 4.Pályázat kivitelezése Jelenlegi szabályok szerint mind papíron, mind elektronikus adathordozón szükséges beadni a pályázatot, sőt általában előbbiből több példány is kell készítenünk. A pályázat akkor válik hitelessé, ha aláírás is szerepel rajta, azonban ennek követelményeit a különböző pályázatok különféleképpen adják meg. Ez tehát ismételten egy lényeges feltétel a pályázat írásakor. Pályázás lépései- Pályázat írás

14 5.Pályázat beadása A pályázat írás része a postára adással egy időre befejeződött. Értesítéseket kapunk a hatóságoktól az anyag érkeztetésére, formai befogadására és optimális esetben a pozitív bírálati eredményre vonatkozóan. Pályázás lépései- Pályázat írás

15 A nyerési értesítőt követően a pályázat írás egy új szakaszába érünk: szerződést kell kötnünk a hazai hatósággal, akinek a pályázatot benyújtottuk. Itt szintén szükséges jellemzően bizonyos dokumentumok beszerzése és benyújtása, hasonlóan a pályázat írásakor.. Pályázás lépései- Szerződés kötés

16 Egyes pályázatok esetében, erre már a beadást követően saját felelősségre van lehetőség. A pályázat írás után, a megvalósítás előre haladtával, a hatóság által előírt jelentésekben kell dokumentálnunk és megadott időközönként benyújtanunk. A jóváhagyott jelentések után kaphatjuk meg a megítélt támogatást, melyet a pályázat írása során terveztünk el. Pályázás lépései- Projekt megvalósítása

17 Fontos, hogy mikor megkezdjük a pályázat írását, figyelembe vegyük a projekteknek, melyet elterveztünk, mindig van egy meghatározott, kötelező fenntartási időszaka. Ennek időtartama a pályázati kiírásban szerepel Pályázás lépései- Fenntartási időszak Elnyert pályázati összeg Önerő, üzemeltetési költség (5 év)

18 A pályázati programok kidolgozásához szükséges részletes szabályokat és eljárási technikákat a pályázati dokumentációk tartalmazzák, amelyek egyik legfontosabb része a pályázati útmutató. A pályázati siker elemi feltétele az útmutató gondos végigolvasása, értelmezése annak érdekében, hogy valóban megfelelő pályázati programot válasszunk. Nem mindegy ugyanis, hogy a sokszor hetekig tartó pályázatkészítési munkálatokat egy valóban nyerésre esélyes pályázati program kimunkálásában dolgozzuk végig, vagy valamely – bármilyen csekélynek is tűnő – részlet félreértelmezése, észre nem vétele miatt felesleges munkába, kiadásba verjük magunkat és szervezetünket. Leggyakoribb hibák Pályázati útmutató

19 A mellékletek a pályázat szerves részét képezik, így a mellékletcsomag összeállítását nem szabad maradék feladatként kezelni, és – tekintettel a hivatalos igazolások beszerzési időigényére – nem lehet az utolsó pillanatra hagyni. A mellékletek „kezelhetősége” érdekében célszerű külön jegyzéket készíteni, és a csatolt dokumentumokat sorszámozni. Leggyakoribb hibák Mellékletek

20 A költségvetés elkészítésénél a lehető legnagyobb gondossággal kell eljárni, mert a pályázat befogadása után – a megállapodásban rögzített költségeken túl – egyéb költségek nem lesznek elszámolhatók. Leggyakoribb hibák Költségvetés elkészítése

21 Az uniós forrásokra beadott pályázatoknál gyakori, hogy nem értelmezik pontosan az eljárási szabályokat. Kiemelt figyelmet kell fordítani a közbeszerzési törvény alapos átnézésére, amennyiben ez releváns lehet az adott pályázati kiírásnál. Leggyakoribb hibák Eljárási szabályok

22 A pályázati kiírások legterjedelmesebb és egyben legkeményebb része a tartalmi és formai követelmények meghatározása. Ezeket a pályázóknak teljesíteniük kell. Ez egyaránt vonatkozik a pályázati programokkal elérendő állapotok felvázolására, a pályázatokkal szemben támasztott formai és tartalmi követelmények közzétételére, a pályázatok finanszírozási feltételeinek (támogatási keretek) bemutatására. Leggyakoribb hibák Tartalmi és formai követelmények

23 A pályázati kiírások legterjedelmesebb és egyben legkeményebb része a tartalmi és formai követelmények meghatározása. Ezeket a pályázóknak teljesíteniük kell. Ez egyaránt vonatkozik a pályázati programokkal elérendő állapotok felvázolására, a pályázatokkal szemben támasztott formai és tartalmi követelmények közzétételére, a pályázatok finanszírozási feltételeinek (támogatási keretek) bemutatására. Leggyakoribb hibák Tartalmi és formai követelmények

24 1. A pályázat határidőn túl lett benyújtva (postai bélyegzőn szereplő dátum!); 2. A pályázat hiányos, vagy más ok miatt nem felel meg a kiírásban szereplő követelményeknek; 3. Olyan szervezet nyújtott be pályázatot, amely nem jogosult a jogszabályi rendelkezések értelmében pályázni (pl. Kht., közalapítvány); 4. Kötelező melléklet hiányzik a pályázati dokumentációból; 5. A kötelező helyeken nincs cégszerűen aláírva a pályázat; Leggyakoribb hibák Formai és jogosultsági hibák

25 6. Nem a képviseletre jogosult írta alá az adatlapot, és meghatalmazás sem került csatolásra; 7. Nem áll rendelkezésre 2 teljes (365 napos) lezárt pénzügyi év; 8. A pályázó eredetiben csatolandó mellékletet csak másolatban csatolt be; 9. A bérbeadó hozzájárulása és bérleti szerződés nem került csatolásra. 10. Az igazolás az önrész rendelkezésre állásáról nem a megfelelő módon került csatolásra. (Számlapénz, bankbetét, értékpapír esetében igazolás, egyéb típusú önrész esetében nyilatkozat.) Leggyakoribb hibák Formai és jogosultsági hibák

26 11. A pályázatot nem elegendő példányszámban (eredeti, másolati, elektronikus) és formátumban nyújtották be (Pl.: a CD lemez rendelkezésre áll, de üres, nem xdat formátumban tartalmazza az adatlapot, az xdat file-ban csatolt adatlap üres, vagy nem a megfelelő pályázati konstrukcióra vonatkozik.); 12. Területileg nem jogosult a pályázó: A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a pályázó magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A pályázati kiírások keretében kizárólag a Pályázati felhívás és útmutató mellékletében felsorolt települések valamelyikében megvalósuló projekttel lehet pályázni; Vidékies térségben (5000 fő alatti település vagy 100 fő/m2 alatti népsűrűség) kívánja a beruházást megvalósítani. Leggyakoribb hibák Formai és jogosultsági hibák

27 13. Ágazati jogosultság hiánya 14.Árajánlat nem felel meg a tartalmi és formai követelményeknek: Az ajánlat érvényessége lejárt, vagy a kiállítás dátuma régi; Nincsenek részletezve a költségek (nettó, bruttó, ÁFA); Amennyiben euróban vannak megadva a költségek, nincs átszámítva forintra, és nincs megadva az árfolyam, Idegen nyelvű árajánlatnál nincs fordítás; Leggyakoribb hibák Formai és jogosultsági hibák

28 14.Árajánlat nem felel meg a tartalmi és formai követelményeknek: Használt eszköz beszerzése esetén az eladónak nyilatkoznia kell az eszköz eredetéről, gyártási idejéről, valamint arról a tényről, hogy az eszköz beszerzéséhez nem vett igénybe a projektet megelőzően hazai vagy európai uniós támogatást. A használt eszköznek a működéshez szükséges műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie, és meg kell felelnie a vonatkozó előírásoknak és szabványoknak. 15. Nem az előírt VTSZ listában szereplő gép, berendezés kerül beszerzésre (csak normatív típusú pályázatnál!) Leggyakoribb hibák Formai és jogosultsági hibák

29 A forrás és költségtáblákat a pályázó nem töltötte ki; a projekt nem megfelelő (a szakmai koncepció elégtelen); a projekt meghaladja a megszabott maximális időtartamot a projektre kért támogatás magasabb a felső összeghatárnál; a pályázat szakmailag kifogásolható; Leggyakoribb hibák Tartalmi hibák

30 az egyes elszámolható tevékenységek költsége meghaladja az útmutatóban megengedett felső határt vagy arányt (pl.: ingatlan fejlesztés: maximum 20%); árajánlattal alá nem támasztott vagy azzal nem egyező költségtétel a részletes költségvetésben; a felajánlott önrész alacsonyabb, mint a megkívánt hozzájárulási arány és/vagy nem megfelelő módon igazolt; a költségvetés-készítés hiányosságai (el nem számolható költségek szerepeltetése, túlárazás, áfa-tartalom szabályozástól eltérő kezelése, tartalékképzési előírások téves alkalmazása). Leggyakoribb hibák Tartalmi hibák

31 Néhány programnál sok pályázatot a költségek túlárazása miatt utasítanak el. Feltehetően a többletforráshoz jutás reménye vagy tartalékkeret létrehozása a célja annak, hogy többlet-költségeket is beépítenek a költségvetésbe. Az is előfordul, hogy a célok között indokolatlan beszerzést is megjelenítenek a pályázók, holott az útmutató világosan megjelöli, melyek az elszámolható költségek, s melyek nem azok. Leggyakoribb hibák Túlárazás

32 Hibának számít az is, ha nem tudják garantálni, hogy a projektet az előírt határidőn belül megvalósítják. Leggyakoribb hibák Határidő

33 Nem fogadható el az olyan igény sem, amelynél a pályázó a projektben nem mutatja be megfelelően az esélyegyenlőség, a környezetvédelem és a fenntarthatóság elveinek érvényesítését. Leggyakoribb hibák Esélyegyenlőség, környezetvédelem, fenntarthatóság

34


Letölteni ppt "EU-s pályázatok bírálói szemmel Dr. Gróf Bethlen István – Molnár Ferenc."

Hasonló előadás


Google Hirdetések