Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EU-s pályázatok bírálói szemmel

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EU-s pályázatok bírálói szemmel"— Előadás másolata:

1 EU-s pályázatok bírálói szemmel
Dr. Gróf Bethlen István – Molnár Ferenc

2 Tartalom Az EU-s pályázatok fogalma, fajtái Pályázás lépései
Pályázatírás Szerződéskötés Projekt megvalósítása Fenntartási időszak Leggyakoribb hibák

3 EU-s pályázatok, EU-s támogatások
Az EU-s pályázatok Magyarországnak az Európai Unióhoz való 2004-es csatlakozása óta érhetők el széleskörűen A pályázatok az Európai Unió támogatási rendszere szerint, minden EU tagállamban azonos elvek alapján működik, Brüsszeli irányítás és engedélyezés mellett.

4 EU-s pályázatok, EU-s támogatások
Hogy mire lehet EU-s pályázatot kiírni, a Brüsszeli alapelvek figyelembe vételével, mi magyarok határozzuk meg. Minden egyes támogatott 100 forintból 75 Ft-ot fizet az EU, 25 Ft-ot pedig a magyar állam. 7 éves ciklusok vannak, az előző ig, a jelenlegi ig él.

5 EU-s pályázatok, EU-s támogatások
Fajtái a térítés módja szerint: vissza nem térítendő támogatások (jellemzően), visszatérítendő támogatás

6 EU-s pályázatok, EU-s támogatások fajtái
Hazai EU-s pályázatok Az EU-s pályázatok mellett egy kisebb körben a hazai intézmények is nyújthatnak támogatásokat bizonyos célokra. Ezek lehetnek minisztériumok, önkormányzatok, alapítványok, stb. Ezek a támogatások jellemzően kisebb összegű pénzek, és speciálisan meghatározott célokra fordíthatók. A pályázatokat magyar nyelven kell megírni.

7 EU-s pályázatok, EU-s támogatások fajtái
Közvetlen EU-s pályázatok Léteznek az EU központjában, Brüsszelben elérhető pályázatok is. Ezeket az EU-s pályázatok a brüsszeli kiírások szerint, jellemzően angol nyelven kell megírni, és euróban igényelhetők. A támogatások, pályázatok céljai rendszerint nagy ívű ügyek, előnyt élveznek az olyan projektek, amiket több országbeli, régióbeli hasonló problémák megoldására nyújtanak be, azok együttműködésével.

8 EU-s pályázatok, EU-s támogatások
Pályázat írás Pályázat nyerés =

9 Pályázás lépései- Pályázat írás
Kiválasztjuk milyen fejlesztést szeretnénk megvalósítani Kereshetünk fejlesztéshez támogatást, Támogatáshoz illeszthetünk projektet. A lényeg mindkét esetben a megvalósíthatóság, a pályázat megírásának végrehajthatósága.

10 Pályázás lépései- Pályázat írás
Minden egyes feltétellel egyeztetjük cégünket, és magát a projektet. A pályázat írásnak ezen része pont olyan, mint egy kirakós játék, a daraboknak igen pontosan passzolni kell, különben még a nyerésig sem jutunk el.

11 Pályázás lépései- Pályázat írás
Pályázat írása Először is ki kell dolgoznunk, töltetnünk a teljes pályázati adatlapot, melyben találhatók automatikusan megadható céges információk, hosszabb kifejtést, indoklást és érvelést tartalmazó részek.

12 Pályázás lépései- Pályázat írás
Pályázat írása Az adatlapot befejezve a mellékletek listáját kell átnéznünk. A pályázatok minden esetben kérnek bizonyos hiteles céges dokumentumokat. Ez természetesen kiírásonként eltérő lehet, vagyis minden pályázat írásánál más – és más mellékletekkel találkozhatunk. Számíthatunk banki információs igazolásra, cégkivonatra, aláírási címpéldányra és még sok minden egyébre amit csatolnunk kell megírt pályázatunkhoz.

13 Pályázás lépései- Pályázat írás
Pályázat kivitelezése Jelenlegi szabályok szerint mind papíron, mind elektronikus adathordozón szükséges beadni a pályázatot, sőt általában előbbiből több példány is kell készítenünk. A pályázat akkor válik hitelessé, ha aláírás is szerepel rajta, azonban ennek követelményeit a különböző pályázatok különféleképpen adják meg. Ez tehát ismételten egy lényeges feltétel a pályázat írásakor.

14 Pályázás lépései- Pályázat írás
Pályázat beadása A pályázat írás része a postára adással egy időre befejeződött. Értesítéseket kapunk a hatóságoktól az anyag érkeztetésére, formai befogadására és optimális esetben a pozitív bírálati eredményre vonatkozóan.

15 Pályázás lépései- Szerződés kötés
A nyerési értesítőt követően a pályázat írás egy új szakaszába érünk: szerződést kell kötnünk a hazai hatósággal, akinek a pályázatot benyújtottuk. Itt szintén szükséges jellemzően bizonyos dokumentumok beszerzése és benyújtása, hasonlóan a pályázat írásakor..

16 Pályázás lépései- Projekt megvalósítása
Egyes pályázatok esetében, erre már a beadást követően saját felelősségre van lehetőség. A pályázat írás után, a megvalósítás előre haladtával, a hatóság által előírt jelentésekben kell dokumentálnunk és megadott időközönként benyújtanunk. A jóváhagyott jelentések után kaphatjuk meg a megítélt támogatást, melyet a pályázat írása során terveztünk el.

17 Pályázás lépései- Fenntartási időszak
Fontos, hogy mikor megkezdjük a pályázat írását, figyelembe vegyük a projekteknek, melyet elterveztünk, mindig van egy meghatározott, kötelező fenntartási időszaka. Ennek időtartama a pályázati kiírásban szerepel Önerő, üzemeltetési költség (5 év) 2/3 1/3 Elnyert pályázati összeg

18 Leggyakoribb hibák Pályázati útmutató
A pályázati programok kidolgozásához szükséges részletes szabályokat és eljárási technikákat a pályázati dokumentációk tartalmazzák, amelyek egyik legfontosabb része a pályázati útmutató. A pályázati siker elemi feltétele az útmutató gondos végigolvasása, értelmezése annak érdekében, hogy valóban megfelelő pályázati programot válasszunk. Nem mindegy ugyanis, hogy a sokszor hetekig tartó pályázatkészítési munkálatokat egy valóban nyerésre esélyes pályázati program kimunkálásában dolgozzuk végig, vagy valamely – bármilyen csekélynek is tűnő – részlet félreértelmezése, észre nem vétele miatt felesleges munkába, kiadásba verjük magunkat és szervezetünket.

19 Leggyakoribb hibák Mellékletek
A mellékletek a pályázat szerves részét képezik, így a mellékletcsomag összeállítását nem szabad maradék feladatként kezelni, és – tekintettel a hivatalos igazolások beszerzési időigényére – nem lehet az utolsó pillanatra hagyni. A mellékletek „kezelhetősége” érdekében célszerű külön jegyzéket készíteni, és a csatolt dokumentumokat sorszámozni.

20 Leggyakoribb hibák Költségvetés elkészítése
A költségvetés elkészítésénél a lehető legnagyobb gondossággal kell eljárni, mert a pályázat befogadása után – a megállapodásban rögzített költségeken túl – egyéb költségek nem lesznek elszámolhatók.

21 Leggyakoribb hibák Eljárási szabályok
Az uniós forrásokra beadott pályázatoknál gyakori, hogy nem értelmezik pontosan az eljárási szabályokat. Kiemelt figyelmet kell fordítani a közbeszerzési törvény alapos átnézésére, amennyiben ez releváns lehet az adott pályázati kiírásnál.

22 Leggyakoribb hibák Tartalmi és formai követelmények
A pályázati kiírások legterjedelmesebb és egyben legkeményebb része a tartalmi és formai követelmények meghatározása. Ezeket a pályázóknak teljesíteniük kell. Ez egyaránt vonatkozik a pályázati programokkal elérendő állapotok felvázolására, a pályázatokkal szemben támasztott formai és tartalmi követelmények közzétételére, a pályázatok finanszírozási feltételeinek (támogatási keretek) bemutatására.

23 Leggyakoribb hibák Tartalmi és formai követelmények
A pályázati kiírások legterjedelmesebb és egyben legkeményebb része a tartalmi és formai követelmények meghatározása. Ezeket a pályázóknak teljesíteniük kell. Ez egyaránt vonatkozik a pályázati programokkal elérendő állapotok felvázolására, a pályázatokkal szemben támasztott formai és tartalmi követelmények közzétételére, a pályázatok finanszírozási feltételeinek (támogatási keretek) bemutatására.

24 Leggyakoribb hibák Formai és jogosultsági hibák
1. A pályázat határidőn túl lett benyújtva (postai bélyegzőn szereplő dátum!); 2. A pályázat hiányos, vagy más ok miatt nem felel meg a kiírásban szereplő követelményeknek; 3. Olyan szervezet nyújtott be pályázatot, amely nem jogosult a jogszabályi rendelkezések értelmében pályázni (pl. Kht., közalapítvány); 4. Kötelező melléklet hiányzik a pályázati dokumentációból; 5. A kötelező helyeken nincs cégszerűen aláírva a pályázat;

25 Leggyakoribb hibák Formai és jogosultsági hibák
6. Nem a képviseletre jogosult írta alá az adatlapot, és meghatalmazás sem került csatolásra; 7. Nem áll rendelkezésre 2 teljes (365 napos) lezárt pénzügyi év; 8. A pályázó eredetiben csatolandó mellékletet csak másolatban csatolt be; 9. A bérbeadó hozzájárulása és bérleti szerződés nem került csatolásra. 10. Az igazolás az önrész rendelkezésre állásáról nem a megfelelő módon került csatolásra. (Számlapénz, bankbetét, értékpapír esetében igazolás, egyéb típusú önrész esetében nyilatkozat.)

26 Leggyakoribb hibák Formai és jogosultsági hibák
11. A pályázatot nem elegendő példányszámban (eredeti, másolati, elektronikus) és formátumban nyújtották be (Pl.: a CD lemez rendelkezésre áll, de üres, nem xdat formátumban tartalmazza az adatlapot, az xdat file-ban csatolt adatlap üres, vagy nem a megfelelő pályázati konstrukcióra vonatkozik.); 12. Területileg nem jogosult a pályázó: • A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a pályázó magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A pályázati kiírások keretében kizárólag a Pályázati felhívás és útmutató mellékletében felsorolt települések valamelyikében megvalósuló projekttel lehet pályázni; • Vidékies térségben (5000 fő alatti település vagy 100 fő/m2 alatti népsűrűség) kívánja a beruházást megvalósítani.

27 Leggyakoribb hibák Formai és jogosultsági hibák
13. Ágazati jogosultság hiánya 14.Árajánlat nem felel meg a tartalmi és formai követelményeknek: • Az ajánlat érvényessége lejárt, vagy a kiállítás dátuma régi; • Nincsenek részletezve a költségek (nettó, bruttó, ÁFA); • Amennyiben euróban vannak megadva a költségek, nincs átszámítva forintra, és nincs megadva az árfolyam, • Idegen nyelvű árajánlatnál nincs fordítás;

28 Leggyakoribb hibák Formai és jogosultsági hibák
14.Árajánlat nem felel meg a tartalmi és formai követelményeknek: • Használt eszköz beszerzése esetén az eladónak nyilatkoznia kell az eszköz eredetéről, gyártási idejéről, valamint arról a tényről, hogy az eszköz beszerzéséhez nem vett igénybe a projektet megelőzően hazai vagy európai uniós támogatást. A használt eszköznek a működéshez szükséges műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie, és meg kell felelnie a vonatkozó előírásoknak és szabványoknak. 15. Nem az előírt VTSZ listában szereplő gép, berendezés kerül beszerzésre (csak normatív típusú pályázatnál!)

29 Leggyakoribb hibák Tartalmi hibák
A forrás és költségtáblákat a pályázó nem töltötte ki; a projekt nem megfelelő (a szakmai koncepció elégtelen); a projekt meghaladja a megszabott maximális időtartamot a projektre kért támogatás magasabb a felső összeghatárnál; a pályázat szakmailag kifogásolható;

30 Leggyakoribb hibák Tartalmi hibák
az egyes elszámolható tevékenységek költsége meghaladja az útmutatóban megengedett felső határt vagy arányt (pl.: ingatlan fejlesztés: maximum 20%); árajánlattal alá nem támasztott vagy azzal nem egyező költségtétel a részletes költségvetésben; a felajánlott önrész alacsonyabb, mint a megkívánt hozzájárulási arány és/vagy nem megfelelő módon igazolt; a költségvetés-készítés hiányosságai (el nem számolható költségek szerepeltetése, túlárazás, áfa-tartalom szabályozástól eltérő kezelése, tartalékképzési előírások téves alkalmazása).

31 Leggyakoribb hibák Túlárazás
Néhány programnál sok pályázatot a költségek túlárazása miatt utasítanak el. Feltehetően a többletforráshoz jutás reménye vagy tartalékkeret létrehozása a célja annak, hogy többlet-költségeket is beépítenek a költségvetésbe. Az is előfordul, hogy a célok között indokolatlan beszerzést is megjelenítenek a pályázók, holott az útmutató világosan megjelöli, melyek az elszámolható költségek, s melyek nem azok.

32 Leggyakoribb hibák Határidő
Hibának számít az is, ha nem tudják garantálni, hogy a projektet az előírt határidőn belül megvalósítják.

33 Leggyakoribb hibák Esélyegyenlőség, környezetvédelem, fenntarthatóság
Nem fogadható el az olyan igény sem, amelynél a pályázó a projektben nem mutatja be megfelelően az esélyegyenlőség, a környezetvédelem és a fenntarthatóság elveinek érvényesítését.

34 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "EU-s pályázatok bírálói szemmel"

Hasonló előadás


Google Hirdetések