Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jubileumi Távhőszolgáltatási Szakmai Napok Thermal Hotel Visegrád

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jubileumi Távhőszolgáltatási Szakmai Napok Thermal Hotel Visegrád"— Előadás másolata:

1 Jubileumi Távhőszolgáltatási Szakmai Napok Thermal Hotel Visegrád
A 2. Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a távhőellátás összefüggései Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese Jubileumi Távhőszolgáltatási Szakmai Napok 2013. November Thermal Hotel Visegrád

2 I. A Nemzeti Alkalmazkodási Központ bemutatása

3 A NAK intézményi háttere
A Nemzeti Alkalmazkodási Központ (NAK) a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI) önálló szervezeti egysége. Az MFGI fő feladata a földtani és természeti erőforrásokkal kapcsolatos alap- és alkalmazott kutatások elvégzése, tér-adatbázisok felépítése. A NAK 2012 áprilisában kormányzati döntés alapján jött létre. Szakpolitikai felügyeletét az NFM szakállamtitkársága látja el. Más minisztériumokkal és háttér- és tudományos intézetekkel is együttműködik.

4 A NAK tudományos és kommunikációs feladatai
Kutatásaink a klímaváltozásra, az erőforrás szűkösségre, az azokat kiváltó folyamatokra és hatásokra, az üvegházhatású gázok hazai kibocsátás-csökkentésének lehetőségeire, a klímaváltozás hazai hatásaihoz való alkalmazkodásra irányulnak. Célja hogy a létrejött „tudást” megismertesse, alkalmazásának létjogosultságát a döntéshozókban és a közvéleményben megerősítse.

5 Stratégiai tervezés a NAK-ban
NÉS-2 Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia felülvizsgálata Hazai Dekarbonizációs Útiterv Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia Éghajlati szemléletformálási terv Klímadialógus – internetes véleménycsere platform 5

6 II. A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia részei 1. Helyzetértékelés

7 Várható éghajlatváltozás Magyarországon - összefoglaló értékelés (2021-2050)
Az évi középhőmérséklet 1-2,5 fokos emelkedése valószínűsíthető, télen és nyáron valamivel nagyobb felmelegedésre számíthatunk. Fagyos napok száma %-kal csökkenhet, míg a hőségriadós napok száma – különösen az ország középső és délkeleti térségeiben – több, mint 30 nappal gyarapodhat. Télen a csapadék mintegy 15-20%-os növekedése, nyáron pedig 10-30%-os csökkenése vetíthető előre, de az eredmények nem szignifikánsak. Száraz napok száma télen 10-15%-kal csökkenhet, nyáron pedig – különösen a Dunától keletre – 15-25%-kal növekedhet. Összességében a hőhullámok gyarapodásával és a jelenleginél szélsőségesebb vízjárással kell számolni. A szélsőségek várható alakulása elsősorban Magyarország középső, keleti, és délkeleti területeit érinti kedvezőtlenül, mely a területi sérülékenység vizsgálatok jelentőségére hívja fel a figyelmet. 7

8 ÜHG kibocsátások hosszú távú alakulása
Magyarország kibocsátása a nyolcvanas évek közepe óta 40 százalékkal csökkent. Ennek elsődleges oka a szocialista nehézipar összeomlása volt, melynek következtében munkahelyek százezreit veszítettük el. Másodlagos oka a szén földgázzal történő felváltása volt, mely súlyos függőséget keletkeztetett. 2011-ben a kibocsátások legnagyobb része (71,2%) az energiaszektor számlájára írható, ezt követi a mezőgazdaság 13,1%-os, az ipari folyamatok további 10,0%-os, majd végül a hulladékszektor 5,2%-os részesedéssel.

9 Miért van szükség a NÉS megújítására?
A NÉS-1 kellő szakmai megalapozottsággal került kidolgozásra. De nem vette figyelembe, hogy az éghajlatváltozás hatásai a térben differenciáltan jelentkeznek és a társadalmi-gazdasági rendszerek területi különbségeiből fakadóan az egyes térségek alkalmazkodóképessége is eltérő. A NÉS-1 célrendszere és felépítése jelentős kettősséget mutatott: a mitigációs munkarészek jelentős túlsúlya jellemezte. – Az alkalmazkodásra nagyobb hangsúlyt kell fektetni. A célok és intézkedések nem, vagy csak részben integrálódtak a as EU-s költségvetési időszak programjaiba. Megvalósulásának nyomon követése nem megfelelően biztosított. 9

10 II. A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia részei 2
II. A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia részei 2. A magyarországi éghajlatpolitika stratégiai alapjai

11 A NÉS stratégiai keretei
A nemzetközi klímapolitika, a hazai zöldgazdaság-fejlesztés és a változásokhoz történő alkalmazkodás átfogó keretrendszere, mely az éghajlatvédelem céljait és cselekvési irányait tükrözi mind ágazati mind területi dimenziókban a szakpolitikai és gazdasági tervezés számára, illetve a társadalom egésze felé. 11

12 II. A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia részei 3
II. A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia részei 3. Hazai Dekarbonizációs Útiterv

13 Hazai Dekarbonizációs Útiterv küldetése
A HDÚ küldetése olyan tervezési mechanizmus elindítása, amely lehetővé teszi, hogy a versenyképesség, a jólét, a technológia-váltás és az éghajlatvédelem szempontjainak kiegyensúlyozott figyelembevételén nyugvó kibocsátás-csökkentési úton járuljunk hozzá a hazai zöldgazdaság fejlesztéséhez és a nemzetközi dekarbonizációs terhek megosztásához. Hajtóereje nem a nemzetközi kötelezettségek teljesítése, hanem a fenntarthatóság felé való átmenet nemzetstratégiai céljainak elérése: fosszilis tüzelőanyagoktól történő függés mérséklése, anyag- és energiatakarékos technológiák térnyerése, megújuló energiaforrások elterjedése. 13

14 Ágazati cselekvési irányok és feladatok meghatározása
Villamosenergia-termelés Épületek Ipar Hulladékgazdálkodás Közlekedés Mezőgazdaság Erdők szénmegkötése Szén-dioxid leválasztás, tárolás, hasznosítás

15 Az átmenet lehetőségei egy alacsony karbontartalmú gazdaság felé: szektorális minimum és maximum ÜHG-kibocsátási pályák nemzetgazdasági összesítése Főbb következtetéseink: A maximum ÜHG pályák esetében a nemzetgazdaság kibocsátása gyakorlatilag szinten marad illetve 2040 után kis mértékben (10%) csökkenhet. A minimum pályák összegzése alapján elvi szinten(!) 2050-re egy közel 70%-os dekarbonizációs szint is elérhető lehet. A közlekedés, az épületszektor és a hulladékgazdálkodás kibocsátása mindkét esetben csökken, ennek mértéke elsősorban a pénzügyi és szemléletformálási ösztönzők függvénye. A gazdasági növekedés két hajtóereje, az ipar és a mezőgazdaság, nem tud jelentősen hozzájárulni a dekarbonizációs törekvésekhez a nem megfelelő irányba ösz-tönzött termelési szerkezet kialakítása miatt. A szektorális minimum ÜHG-kibocsátási pályák nemzetgazdasági összesítése (2010=100%)

16 Távhő a HDÚ-ban A sokféle fejlesztési lehetőség miatt önmagában a távhő nem jelenik meg a HDÚ-ban. Az épületszektor dekarbonizációjához viszont szükséges a távhő-hálózatok felújítása , és a megújuló energiahordozókon alapuló távhő rendszerek megvalósítása. Az éghajlatváltozás hatásai: biológiai sokféleség csökkenése, áradások és aszályok súlyosbodása, termőföld pusztulása, a vizek és a levegő szennyeződése, invazív fajok és kártevők terjedése, környezeti okokra visszavezethető megbetegedések gyarapodása

17 A távhő, mint éghajlatvédelmi potenciál
Több mint magyar háztartás hő és melegvíz ellátása távhő-hálózaton keresztül történik. Ez a teljes hazai épületállomány 1/7 része, azonban ez több mint 90%-ban földgáz alapon kerül kiszolgálásra. Az éghajlatváltozás hatásai: biológiai sokféleség csökkenése, áradások és aszályok súlyosbodása, termőföld pusztulása, a vizek és a levegő szennyeződése, invazív fajok és kártevők terjedése, környezeti okokra visszavezethető megbetegedések gyarapodása

18 Kibocsátás csökkentési potenciál BŐVEN VAN MÉG LEHETŐSÉG!
A kapcsolt energiatermelésen keresztül már most is jelentős megtakarítást lehet(ne) elérni – a földgáz hatékony felhasználásával. A kibocsátás egy kontrollálható pontban keletkezik, általában távol a városközponttól. Tehát éghajlatvédelmi és közegészségügyi szempontból is fontos eszköz. BŐVEN VAN MÉG LEHETŐSÉG! Az éghajlatváltozás hatásai: biológiai sokféleség csökkenése, áradások és aszályok súlyosbodása, termőföld pusztulása, a vizek és a levegő szennyeződése, invazív fajok és kártevők terjedése, környezeti okokra visszavezethető megbetegedések gyarapodása

19 Dekarbonizációs lehetőségek
Meglévő hálózatok felújítása: Fogyasztó oldali intézkedések: lakások energiahatékonysága, fűtés szabályozhatósága, helyi kisegítő rendszerek (napkollektorok – szállítási veszteség csökkentése) Forrás oldali intézkedések: megújuló energiaforrások bevonása - biomassza és geotermia Kettő az egyben: ÜHG-kibocsátás és energiafüggőség csökkentés as EU keretben fontos célként kell megjelölni a távhő hálózatok fejlesztését. Az éghajlatváltozás hatásai: biológiai sokféleség csökkenése, áradások és aszályok súlyosbodása, termőföld pusztulása, a vizek és a levegő szennyeződése, invazív fajok és kártevők terjedése, környezeti okokra visszavezethető megbetegedések gyarapodása

20 A KEHOP átfogó célja 1. A KEHOP átfogó célja, hogy a magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés az emberi élet és a környezeti elemek – hosszú távú változásokat is figyelembe vevő – védelmével összhangban valósuljon meg. Az átfogó cél elérése érdekében a KEHOP által lefedett valamennyi fejlesztési terület és beavatkozási irány esetében az alábbi, egymással szoros kapcsolatban lévő horizontális céloknak kell érvényesülniük: klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az alkalmazkodóképesség javítása, erőforrás-felhasználás hatékonyságának fokozása, szennyezések és terhelések megelőzése és mérséklése, egészséges és fenntartható környezet biztosítása. Az éghajlatváltozás hatásai: biológiai sokféleség csökkenése, áradások és aszályok súlyosbodása, termőföld pusztulása, a vizek és a levegő szennyeződése, invazív fajok és kártevők terjedése, környezeti okokra visszavezethető megbetegedések gyarapodása

21 Közvetlen és közvetett specifikus célok
A KEHOP átfogó célja 2. Horizontális célok Beavatkozási irányok Közvetlen és közvetett specifikus célok Klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az alkalmazkodóképesség javítása Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás megalapozása, természeti katasztrófák megelőzése; Felszíni vízkészletek megőrzése, fenntartható térségi vízszétosztás fejlesztése, Árvizek kártételei elleni védekezés fejlesztése; Természeti katasztrófák kockázatának csökkentése Katasztrófa-kockázat kezelés fejlesztése, lakosság és intézmények felkészítése a természeti katasztrófák kezelésére; Erőforrás felhasználás hatékonyságának fokozása Megújuló energiaforrások alkalmazása A megújuló energiaforrások felhasználásának növelése; A megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások finanszírozáshoz való hozzájutásának elősegítése; A villamos energia-rendszer alkalmassá tétele a megújuló, energiahatékonysági és kibocsátás-csökkentési célok végrehajtására; Energetikai és energiahatékonysági fejlesztések Az energiahatékonyság és az energia-megtakarítás növelése; Az energiahatékonysági fejlesztések finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása; Az energiatudatosság növelése komplex szemléletformálási programok megvalósításán keresztül; Az éghajlatváltozás hatásai: biológiai sokféleség csökkenése, áradások és aszályok súlyosbodása, termőföld pusztulása, a vizek és a levegő szennyeződése, invazív fajok és kártevők terjedése, környezeti okokra visszavezethető megbetegedések gyarapodása

22 A KEHOP prioritásstruktúrájának bemutatása
Prioritási tengely megnevezése Alap Teljes összeg (1123,8 mrd HUF) A keret százaléká ban (%) 1. A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás KA 309,9 27,57 2. Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése 318,8 28,37 3. Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések 68,7 6,11 4. Természetvédelmi és élővilágvédelmi fejlesztések ERFA 31,3 2,79 5. Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása 300,9 28,78 6. Az energiahatékonyság növelését és a megújuló energiaforrások használatát ösztönző pénzügyi eszközök 66,1 5,88 7. Technikai segítségnyújtás  28,1  2,5 Az éghajlatváltozás hatásai: biológiai sokféleség csökkenése, áradások és aszályok súlyosbodása, termőföld pusztulása, a vizek és a levegő szennyeződése, invazív fajok és kártevők terjedése, környezeti okokra visszavezethető megbetegedések gyarapodása

23 Miért fontos a távhő ellátás?
Lokalizált és jól kontrollálható kibocsátási pont: sok fogyasztó érhető el. Megújuló energiaforrások integrálhatóak a távhő ellátásba. Energiahatékonysági potenciállal rendelkezik. A szabályozhatóság megteremtésével, a fogyasztók komfort érzete javul, ami egyben megtakarítási lehetőséggel is járhat, ha szemléletformálással társul. Az éghajlatváltozás hatásai: biológiai sokféleség csökkenése, áradások és aszályok súlyosbodása, termőföld pusztulása, a vizek és a levegő szennyeződése, invazív fajok és kártevők terjedése, környezeti okokra visszavezethető megbetegedések gyarapodása

24 II. A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia részei 4
II. A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia részei 4. Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia

25 Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia küldetése
A NAS küldetése az éghajlati változásokra rugalmasan reagáló, a kockázatokat megelőző és a károkat minimalizáló, élhető Magyarország természeti, valamint társadalmi-gazdasági feltételeinek biztosítása innovatív, a fenntarthatóság felé való átmenetet támogató stratégiai keretrendszer révén. 25

26 Energetikai infrastruktúra
Az éghajlatváltozás hatásainak feltárása és cselekvési irányok meghatározása Vizek Talaj Biológiai sokféleség Erdők Emberi egészség Mezőgazdaság Épített környezet Közlekedés Hulladékgazdálkodás Energetikai infrastruktúra Turizmus Katasztrófavédelem

27 A NATéR célkitűzései Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással kapcsolatos döntések támogatása egy multifunkcionális geoinformációs rendszer létrehozásával és működtetésével. Az éghajlatváltozás hatáselemzését és az ehhez kapcsolódó adaptációs módszereket szolgáló adatgyűjtés, feldolgozás, elemzés és klímamodellezés módszertanának továbbfejlesztése. Internetes alapú “mindent egy helyen üzlet”: információs csomópont minden érdeklődő érintett számára, ahol megbízható, objektív információhoz lehet hozzájutni, továbbá származtatott és feldolgozott adatokhoz az éghajlatváltozásról és más kapcsolódó szakpolitikai területekről.

28 A NATéR működési modelljének és használatának leírása
alap-adat 1 NATéR metadatok alap-adat 2 NATéR-portál adatfeldolgozás hitelesítés homogenizáció GIS elemzés & indikátorok NATéR adatbázis NATéR nyilvános adatbázis GIS elemzés alap-adat 3 NATéR intranet NATéR internet alap-adat n

29 Természeti erőforrás kataszter (TerEK)
A természeti erőforrások egészére vonatkozó, azok aktuális mennyiségi és minőségi jellemzőit tartalmazó egységes, járási és települési szintű adatbázis. Feladata, hogy területi szintű értékelést adjon a hazai természeti erőforrások mennyiségi és minőségi jellemzőiről. Bemutatja, hogy a megújuló energiahordozók készleteinek, primer erőforrásainak felhasználhatóságát milyen természeti, környezeti és jogi, szakpolitikai feltételek korlátozzák.

30 Köszönöm a figyelmet! http://nak.mfgi.hu
30


Letölteni ppt "Jubileumi Távhőszolgáltatási Szakmai Napok Thermal Hotel Visegrád"

Hasonló előadás


Google Hirdetések