Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Elvi megfontolások – és tiszántúli tapasztalatok Fazakas Sándor

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Elvi megfontolások – és tiszántúli tapasztalatok Fazakas Sándor"— Előadás másolata:

1 Elvi megfontolások – és tiszántúli tapasztalatok Fazakas Sándor
Lelkésztovábbképzés Elvi megfontolások – és tiszántúli tapasztalatok Fazakas Sándor

2 I. Továbbképzés – merre? A protestáns lelkész különös alkat. Képzettsége és hivatali öltözete alapján olyan, mint a tudós. Szolgáltatásának jellege alapján a papok sorába tartozik. Teológiai önértelmezése alapján legszívesebben prófétaként lépne fel. Legtöbb időt valószínűleg az egyházi hivatalnok szerepében tölt vagy a gyülekezeti szabadidős programok szervezésével van elfoglalva. (Manfred Josuttis: Der Pfarrer ist anders, München 1982)

3 Milyen továbbképzést? Tudós Pap Prófétai tiszt Hivatal
Közösségi alkalmak Teológiai tudomány? Spiritualitás? Társadalomtudomány? Menedzsment? Programszervezés?

4 Történelmi előzmények XVI-XIX. sz.
Erdődi Zsinat „A lelkipásztorok legyenek a tanulásban szorgalmatosak” Méliusz J. P.: rendelkezzenek Szent Bibliával és tekintélyes egyházi tanítók kommentárjával Debreceni Zsinat 1567: „Azokat a lp-ket pedig, akik nem tanulnak és nem tanítanak, a szolgálattól eltávolítandóknak ítéljük” XVII. sz: továbbképzés ellenőrzése esperesi és püspöki vizitációk hatáskörében Geleji Katona I.: naponkénti előrehaladás a tudományban Szankció: ideiglenes eltiltás a hivataltól

5 Történelmi előzmények XVI-XIX. sz.
Képzés tartalmi ismérvei: 1. Igehirdetésre és tanításra tekint Teológiai összefüggések feltárása 2. Egy-egy szellemtudományban, v. természettudományban való elmélyülés Lásd: kézikönyvek, ref. iskolarendszer 3. Népművelés Igény: bibliatanulmányok készítése, hazai és külföldi szaksajtó olvasása, könyvismertetések, csoportmunka, egyházkerületi ellenőrzés-számonkérés

6 Történelmi előzmények XX. sz.
1931 – Teológiai tanárok javaslata az egyházkerületekhez: egységes szervezés, kidolgozott koncepció és rendszer, ORLE nagyobb szerepe 1940-es évek témái: világpolitikai kérdések, egyház-állam, szociális kérdések Továbbképzés eszközei: országos programok; DPL, Sárospataki Füzetek 1949-től – „szociális szemináriumok” kötelező jelleggel Cél: közélet legidőszerűbb kérdéseinek megismerése, „engedelmes szolgálatra” nevelés 1990 után? központi szervezés szétesése, tehetetlenség teológiai tudományosság leértékelődése egyházon belül

7 II. Jogi háttér - hatályos
1994. II. tv. 38. § - A lelkész kötelessége, hogy: b). magát a teológiai tudományokban állandóan tovább képezze… 1996.I. tv. 19.§.- választás esetén: szó nincs a továbbképzés számonkéréséről

8 II. Jogi háttér - Lelkészek jogállásáról sz. törv.tervezet
VII.3. Egyes kötelezettségek teljesítésének rendjére és módjára az egyház belső jogszabályokat alkothat. Így meghatározhatja a: lelkészek szakmai továbbképzésének lehetőségeit és kötelezettségét a szolgálat megfelelő ellátásához szükséges időszakos alkalmassági vizsgálatokon való részvétel kötelezettségét a szolgálatok ellátását gátoló pszichés alkalmatlanság esetén a kötelező tanácsadói szolgálat igénybevételét

9 III. Lelkésztovábbképzés a Tiszántúlon
Továbbképzés új rendje: (EK 15/2001.XII.07.) Tematikus szemináriumok meghirdetése (10-12/év) Szolgálat első 5 évében kötelező min. 1 szemináriumon részt venni Más továbbképzési formák elismerése Költségek kerületi költségvetés általi viselése Helyszínek: Berekfürdő, Beregdaróc, DRHE Részvétel elismerése – számonkérés (?) Továbbképző Intézet megalapítása (ET 14/ ) Képzések szervezése, koordinálása Kérdőíves felmérés készítése Honlap - Igazság és Élet c. szakmai folyóirat beindítása (2007)

10 IV. Tapasztalatok

11 Meghirdetett témakörök
Leglátogatottabb kurzusok: Gyülekezetépítés Lelkigondozás Katechézis Szociáletika/rendszeres teológia (idegen nyelven is) Bibliai tudományok EU pályázatírás Egyháztörténet Missziológia Egyházvezetés (idegen nyelven is) Informatika Jelentkezés hiányában elmaradt kurzusok: Egyházzene Csapatmunka Imádság-spiritualitás

12 Résztvevők visszajelzései:
Pozitívumok: az előadások sokszínűsége jól felkészültek voltak az előadók gyülekezeti munkában használható információkkal gazdagodtak a hallgatók csoportos beszélgetés, műhelymunka aktivizálta a résztvevőket közvetlen hangulat előadókkal és kollégákkal tanulás-kikapcsolódás lehetősége jó időbeosztással történt valóban segítség a szolgálathoz Negatívumok: kevés az idő a téma alapos kibontására (ez minden kurzusnál megjegyzés volt!) Vizuális illusztrációk hiánya Inkább kisebb anyag alaposabb körbejárása

13 Résztvevők visszajelzései - elvárások:
legyen folytatása a kurzusoknak továbbképzésen való részvétel ellenőrzése, beszámítása a részvétel hiánya legyen szankcionálva a műhelymunka anyagának közzététele, Szakfolyóirat indítása: igehirdetés-vázlatok, kazuáliák, aktuális állásfoglalások stb. az elhangzottakat tanulmányfüzet formájában megjelentetése vasárnap, ill. bűnbánati héten ne legyen továbbképzés

14 Témajavaslatok – résztvevők részéről:
Generációs problémák a gyülekezeten belül Megkeresztelt, de az egyháztól távol élők megkeresése Konfirmáció/felnőttkonfirmáció Gyakorlati segítség a hitoktatásban és ifjúsági munkában „Nehéz” vagy „elcsépelt” perikópák magyarázata Közvéleménykutatási módszerek a gyülekezetben Hogyan ünnepeljen a lelkész? Szervátültetés, Génsebészet – információs felzárkóztatást kérünk Halálbüntetés, Abortusz, Élet kezdete és vége Cigánymisszió Egyházkerület - egyházmegye - gyülekezet és teológia viszonya Lelkészek lelkigondozása, házasságterápia, válás Misszió és evangélizáció mai formái; okkult tudományokhoz való th-i hozzáállás stb.

15 Előadók véleménye, értékelése:
nagyobb fegyelmet a bejelentkezők részéről a megjelenést illetően, kevés a 2 napos intenzív továbbképzés a résztvevők aktivitása, érdeklődése azt jelzi, van igény a továbbképzésre a lp-k spirituális szupervíziója több, mint sürgető feladat, sok a kiégett, depresszió határát súroló lp. Zsinati határozat legyen a továbbképzéssel kapcsolatban; törvényt kell hozni, s azt betartatni! Lelkészek csapatmunkára való felkészültsége tehermentesíthetné a lp-t; már a teológián hangsúlyt kell fektetni erre Meglepően aktív és intenzív a résztvevők munkája a kurzusokon, ez is bizonyítja, hogy a forma jó, folytatni kell! Tapasztalat: nem szabad összemosni a világi és lelkészi résztvevőket e továbbképzőkön; meg kell találni a megfelelő formát az egyháznál dolgozó, nem lelkészi végzettségűek számára is. A helyszínek minden igénynek megfeleltek;

16 46 50 57 A lelkészi hivatás fontos feladata Sor- szám
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK Fontosság Elégedettség Igény segítségre A lelkészi hivatás fontos feladata tisztán látás támogatása a társadalom aktuális kérdéseiben 4,7 3 46 gyülekezet vezetése 5,4 50 példaadás 5,6 3,4 11 temetés, esketés, keresztelés 5,3 3,7 17 lelkigondozás 5,5 3,6 57 etikai útmutatás 5,2 4,8 22 gyülekezet tanítása 25 igehirdetés 5,7 4,3 14 katekézis 36

17 Egyházi aktivitás

18

19 Tisztázásra váró kérdések:
Hivatásértelmezés: Jó prédikátor – vagy jó „kapcsolatteremtő”? Pásztor – vagy szervező? Teológiai stúdiumok tartalma: Akadémiai felkészítés <> gyakorlat, szakmai eszköztár Működik továbbképzés nélkül is? Más példák: orvos, jogász

20 Lelkipásztor: mégis teológiai tiszt
Teológia = Evangélium közvetítése, kommunikálása Formái: igehirdetés, tanítás, lelkigondozás, erkölcsi döntésre segítés Evangélium kommunikálása sokféle: Egyházi tisztségek, család, egyházon kívüli területek Mai világban: személyes kapcsolatok és egzisztenciális érintettség alapján

21 A teológiai ismeretek követelménye
„Kevesebb teológia” személyesebb, zártabb a vallási kommunikáció homogén gyülekezet „Emelt szintű képz.” nyilvános kommunikáció heterogén gyül.

22 Továbbképzés – „teológiában”
Teológia műveléséhez időre van szükség: Intellektuális tevékenység Olvasás >> gondolkodás >> imádkozás >> párbeszéd Teológiai ismeretek elmélyítése, aktualizálása: Információs társadalom <> kognitív ismeretek igénye Növekvő igény teológiai ismeretek iránt… Teológiai kompetencia: kommunikáció, konszenzuskeresés, nyitottság

23 V. Nyitott kérdések? Továbbképzés célja: Ev. mértéknek és társ. kihívásoknak való megfelelés, szakmai eszköztár, önképzés segítése? Továbbképzés formái: 2-3 napos (pl. 30 órás) szemináriumok, féléves tömbösített kurzusok, konferenciák? Továbbképzés tartalma: teol. diszciplínák alapján vagy gyakorlati eszköztár igénye alapján? Számonkérés szintjei: kredit/tanóra alapú tanúsítvány/ bizonyítvány; pályán való előrehaladás feltétele, pályaalkalmasság időszakos vizsgálata, egyházkormányzati hatáskör? stb. Szankciók: fegyelmi kategória? anyagi juttatások megvonása stb. Zsinati döntés –

24 „Az az egyház, amely lemondott arról, hogy
döntőleg kezében tartsa lelkipásztorainak és keresztyén nevelőinek képzését, önmagáról mondott le” Révész Imre


Letölteni ppt "Elvi megfontolások – és tiszántúli tapasztalatok Fazakas Sándor"

Hasonló előadás


Google Hirdetések