Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Lelkésztovábbképzés Elvi megfontolások – és tiszántúli tapasztalatok Fazakas Sándor.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Lelkésztovábbképzés Elvi megfontolások – és tiszántúli tapasztalatok Fazakas Sándor."— Előadás másolata:

1 Lelkésztovábbképzés Elvi megfontolások – és tiszántúli tapasztalatok Fazakas Sándor

2 I. Továbbképzés – merre? A protestáns lelkész különös alkat. Képzettsége és hivatali öltözete alapján olyan, mint a tudós. Szolgáltatásának jellege alapján a papok sorába tartozik. Teológiai önértelmezése alapján legszívesebben prófétaként lépne fel. Legtöbb időt valószínűleg az egyházi hivatalnok szerepében tölt vagy a gyülekezeti szabadidős programok szervezésével van elfoglalva. A protestáns lelkész különös alkat. Képzettsége és hivatali öltözete alapján olyan, mint a tudós. Szolgáltatásának jellege alapján a papok sorába tartozik. Teológiai önértelmezése alapján legszívesebben prófétaként lépne fel. Legtöbb időt valószínűleg az egyházi hivatalnok szerepében tölt vagy a gyülekezeti szabadidős programok szervezésével van elfoglalva. (Manfred Josuttis: Der Pfarrer ist anders, München 1982)

3 Milyen továbbképzést? Tudós Tudós Pap Pap Prófétai tiszt Prófétai tiszt Hivatal Hivatal Közösségi alkalmak Közösségi alkalmak Teológiai tudomány? Spiritualitás? Társadalomtudomány? Menedzsment? Programszervezés?

4 Történelmi előzmények XVI-XIX. sz. Erdődi Zsinat 1555. „A lelkipásztorok legyenek a tanulásban szorgalmatosak” Erdődi Zsinat 1555. „A lelkipásztorok legyenek a tanulásban szorgalmatosak” Méliusz J. P.: rendelkezzenek Szent Bibliával és tekintélyes egyházi tanítók kommentárjával Méliusz J. P.: rendelkezzenek Szent Bibliával és tekintélyes egyházi tanítók kommentárjával Debreceni Zsinat 1567: „Azokat a lp-ket pedig, akik nem tanulnak és nem tanítanak, a szolgálattól eltávolítandóknak ítéljük” Debreceni Zsinat 1567: „Azokat a lp-ket pedig, akik nem tanulnak és nem tanítanak, a szolgálattól eltávolítandóknak ítéljük” XVII. sz: továbbképzés ellenőrzése esperesi és püspöki vizitációk hatáskörében XVII. sz: továbbképzés ellenőrzése esperesi és püspöki vizitációk hatáskörében Geleji Katona I.: Geleji Katona I.: naponkénti előrehaladás a tudományban naponkénti előrehaladás a tudományban Szankció: ideiglenes eltiltás a hivataltól Szankció: ideiglenes eltiltás a hivataltól

5 Történelmi előzmények XVI-XIX. sz. Képzés tartalmi ismérvei: Képzés tartalmi ismérvei: 1. Igehirdetésre és tanításra tekint 1. Igehirdetésre és tanításra tekint Teológiai összefüggések feltárása Teológiai összefüggések feltárása 2. Egy-egy szellemtudományban, v. természettudományban való elmélyülés 2. Egy-egy szellemtudományban, v. természettudományban való elmélyülés Lásd: kézikönyvek, ref. iskolarendszer Lásd: kézikönyvek, ref. iskolarendszer 3. Népművelés 3. Népművelés Igény: bibliatanulmányok készítése, hazai és külföldi szaksajtó olvasása, könyvismertetések, csoportmunka, egyházkerületi ellenőrzés-számonkérés Igény: bibliatanulmányok készítése, hazai és külföldi szaksajtó olvasása, könyvismertetések, csoportmunka, egyházkerületi ellenőrzés-számonkérés

6 Történelmi előzmények XX. sz. 1931 – Teológiai tanárok javaslata az egyházkerületekhez: egységes szervezés, kidolgozott koncepció és rendszer, ORLE nagyobb szerepe 1931 – Teológiai tanárok javaslata az egyházkerületekhez: egységes szervezés, kidolgozott koncepció és rendszer, ORLE nagyobb szerepe 1940-es évek témái: világpolitikai kérdések, egyház-állam, szociális kérdések 1940-es évek témái: világpolitikai kérdések, egyház-állam, szociális kérdések Továbbképzés eszközei: országos programok; DPL, Sárospataki Füzetek Továbbképzés eszközei: országos programok; DPL, Sárospataki Füzetek 1949-től – „szociális szemináriumok” kötelező jelleggel 1949-től – „szociális szemináriumok” kötelező jelleggel Cél: közélet legidőszerűbb kérdéseinek megismerése, „engedelmes szolgálatra” nevelés Cél: közélet legidőszerűbb kérdéseinek megismerése, „engedelmes szolgálatra” nevelés 1990 után? 1990 után? központi szervezés szétesése, tehetetlenség központi szervezés szétesése, tehetetlenség teológiai tudományosság leértékelődése egyházon belül teológiai tudományosság leértékelődése egyházon belül

7 II. Jogi háttér - hatályos 1994. II. tv. 38. § - A lelkész kötelessége, hogy: 1994. II. tv. 38. § - A lelkész kötelessége, hogy: b). magát a teológiai tudományokban állandóan tovább képezze… b). magát a teológiai tudományokban állandóan tovább képezze… 1996.I. tv. 19.§.- választás esetén: szó nincs a továbbképzés számonkéréséről 1996.I. tv. 19.§.- választás esetén: szó nincs a továbbképzés számonkéréséről

8 II. Jogi háttér - Lelkészek jogállásáról sz. törv.tervezet VII.3. Egyes kötelezettségek teljesítésének rendjére és módjára az egyház belső jogszabályokat alkothat. VII.3. Egyes kötelezettségek teljesítésének rendjére és módjára az egyház belső jogszabályokat alkothat. Így meghatározhatja a: lelkészek szakmai továbbképzésének lehetőségeit és kötelezettségét lelkészek szakmai továbbképzésének lehetőségeit és kötelezettségét a szolgálat megfelelő ellátásához szükséges időszakos alkalmassági vizsgálatokon való részvétel kötelezettségét a szolgálat megfelelő ellátásához szükséges időszakos alkalmassági vizsgálatokon való részvétel kötelezettségét a szolgálatok ellátását gátoló pszichés alkalmatlanság esetén a kötelező tanácsadói szolgálat igénybevételét a szolgálatok ellátását gátoló pszichés alkalmatlanság esetén a kötelező tanácsadói szolgálat igénybevételét

9 III. Lelkésztovábbképzés a Tiszántúlon Továbbképzés új rendje: (EK 15/2001.XII.07.) Továbbképzés új rendje: (EK 15/2001.XII.07.) Tematikus szemináriumok meghirdetése (10-12/év) Tematikus szemináriumok meghirdetése (10-12/év) Szolgálat első 5 évében kötelező min. 1 szemináriumon részt venni Szolgálat első 5 évében kötelező min. 1 szemináriumon részt venni Más továbbképzési formák elismerése Más továbbképzési formák elismerése Költségek kerületi költségvetés általi viselése Költségek kerületi költségvetés általi viselése Helyszínek: Berekfürdő, Beregdaróc, DRHE Helyszínek: Berekfürdő, Beregdaróc, DRHE Részvétel elismerése – számonkérés (?) Részvétel elismerése – számonkérés (?) Továbbképző Intézet megalapítása (ET 14/2002.02.07.) Továbbképző Intézet megalapítása (ET 14/2002.02.07.) Képzések szervezése, koordinálása Képzések szervezése, koordinálása Kérdőíves felmérés készítése Kérdőíves felmérés készítése Honlap - Igazság és Élet c. szakmai folyóirat beindítása (2007) Honlap - Igazság és Élet c. szakmai folyóirat beindítása (2007) www.lelkesztovabbkepzo.hu www.lelkesztovabbkepzo.hu www.lelkesztovabbkepzo.hu

10 IV. Tapasztalatok

11 Meghirdetett témakörök Leglátogatottabb kurzusok: Gyülekezetépítés Gyülekezetépítés Lelkigondozás Lelkigondozás Katechézis Katechézis Szociáletika/rendszeres teológia (idegen nyelven is) Szociáletika/rendszeres teológia (idegen nyelven is) Bibliai tudományok Bibliai tudományok EU pályázatírás EU pályázatírás Egyháztörténet Egyháztörténet Missziológia Missziológia Egyházvezetés (idegen nyelven is) Egyházvezetés (idegen nyelven is) Informatika Informatika Jelentkezés hiányában elmaradt kurzusok: Egyházzene Csapatmunka Imádság-spiritualitás

12 Résztvevők visszajelzései: Pozitívumok: az előadások sokszínűsége az előadások sokszínűsége jól felkészültek voltak az előadók jól felkészültek voltak az előadók gyülekezeti munkában használható információkkal gazdagodtak a hallgatók gyülekezeti munkában használható információkkal gazdagodtak a hallgatók csoportos beszélgetés, műhelymunka aktivizálta a résztvevőket csoportos beszélgetés, műhelymunka aktivizálta a résztvevőket közvetlen hangulat előadókkal és kollégákkal közvetlen hangulat előadókkal és kollégákkal tanulás-kikapcsolódás lehetősége jó időbeosztással történt tanulás-kikapcsolódás lehetősége jó időbeosztással történt valóban segítség a szolgálathoz valóban segítség a szolgálathoz Negatívumok: kevés az idő a téma alapos kibontására (ez minden kurzusnál megjegyzés volt!) Vizuális illusztrációk hiánya Inkább kisebb anyag alaposabb körbejárása

13 Résztvevők visszajelzései - elvárások: legyen folytatása a kurzusoknak legyen folytatása a kurzusoknak továbbképzésen való részvétel ellenőrzése, beszámítása továbbképzésen való részvétel ellenőrzése, beszámítása a részvétel hiánya legyen szankcionálva a részvétel hiánya legyen szankcionálva a műhelymunka anyagának közzététele, a műhelymunka anyagának közzététele, Szakfolyóirat indítása: igehirdetés-vázlatok, kazuáliák, aktuális állásfoglalások stb. Szakfolyóirat indítása: igehirdetés-vázlatok, kazuáliák, aktuális állásfoglalások stb. az elhangzottakat tanulmányfüzet formájában megjelentetése az elhangzottakat tanulmányfüzet formájában megjelentetése vasárnap, ill. bűnbánati héten ne legyen továbbképzés vasárnap, ill. bűnbánati héten ne legyen továbbképzés

14 Témajavaslatok – résztvevők részéről: Generációs problémák a gyülekezeten belül Generációs problémák a gyülekezeten belül Megkeresztelt, de az egyháztól távol élők megkeresése Megkeresztelt, de az egyháztól távol élők megkeresése Konfirmáció/felnőttkonfirmáció Konfirmáció/felnőttkonfirmáció Gyakorlati segítség a hitoktatásban és ifjúsági munkában Gyakorlati segítség a hitoktatásban és ifjúsági munkában „Nehéz” vagy „elcsépelt” perikópák magyarázata „Nehéz” vagy „elcsépelt” perikópák magyarázata Közvéleménykutatási módszerek a gyülekezetben Közvéleménykutatási módszerek a gyülekezetben Hogyan ünnepeljen a lelkész? Hogyan ünnepeljen a lelkész? Szervátültetés, Génsebészet – információs felzárkóztatást kérünk Szervátültetés, Génsebészet – információs felzárkóztatást kérünk Halálbüntetés, Abortusz, Élet kezdete és vége Halálbüntetés, Abortusz, Élet kezdete és vége Cigánymisszió Cigánymisszió Egyházkerület - egyházmegye - gyülekezet és teológia viszonya Egyházkerület - egyházmegye - gyülekezet és teológia viszonya Lelkészek lelkigondozása, házasságterápia, válás Lelkészek lelkigondozása, házasságterápia, válás Misszió és evangélizáció mai formái; Misszió és evangélizáció mai formái; okkult tudományokhoz való th-i hozzáállás stb. okkult tudományokhoz való th-i hozzáállás stb.

15 Előadók véleménye, értékelése: nagyobb fegyelmet a bejelentkezők részéről a megjelenést illetően, nagyobb fegyelmet a bejelentkezők részéről a megjelenést illetően, kevés a 2 napos intenzív továbbképzés kevés a 2 napos intenzív továbbképzés a résztvevők aktivitása, érdeklődése azt jelzi, van igény a továbbképzésre a résztvevők aktivitása, érdeklődése azt jelzi, van igény a továbbképzésre a lp-k spirituális szupervíziója több, mint sürgető feladat, sok a kiégett, depresszió határát súroló lp. a lp-k spirituális szupervíziója több, mint sürgető feladat, sok a kiégett, depresszió határát súroló lp. Zsinati határozat legyen a továbbképzéssel kapcsolatban; törvényt kell hozni, s azt betartatni! Zsinati határozat legyen a továbbképzéssel kapcsolatban; törvényt kell hozni, s azt betartatni! Lelkészek csapatmunkára való felkészültsége tehermentesíthetné a lp-t; már a teológián hangsúlyt kell fektetni erre Lelkészek csapatmunkára való felkészültsége tehermentesíthetné a lp-t; már a teológián hangsúlyt kell fektetni erre Meglepően aktív és intenzív a résztvevők munkája a kurzusokon, ez is bizonyítja, hogy a forma jó, folytatni kell! Meglepően aktív és intenzív a résztvevők munkája a kurzusokon, ez is bizonyítja, hogy a forma jó, folytatni kell! Tapasztalat: nem szabad összemosni a világi és lelkészi résztvevőket e továbbképzőkön; meg kell találni a megfelelő formát az egyháznál dolgozó, nem lelkészi végzettségűek számára is. Tapasztalat: nem szabad összemosni a világi és lelkészi résztvevőket e továbbképzőkön; meg kell találni a megfelelő formát az egyháznál dolgozó, nem lelkészi végzettségűek számára is. A helyszínek minden igénynek megfeleltek; A helyszínek minden igénynek megfeleltek;

16 Sor- szám ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOKFontoss ág Eléged ettség Igény segítségre A lelkészi hivatás fontos feladata tisztán látás támogatása a társadalom aktuális kérdéseiben 4,73 46 gyülekezet vezetése 5,43 50 példaadás 5,63,411 temetés, esketés, keresztelés 5,33,717 lelkigondozás 5,53,6 57 etikai útmutatás 5,24,822 gyülekezet tanítása 5,33,725 igehirdetés 5,74,314 katekézis 5,33,636

17 Egyházi aktivitás

18

19 Tisztázásra váró kérdések: Hivatásértelmezés: Hivatásértelmezés: Jó prédikátor – vagy jó „kapcsolatteremtő”? Jó prédikátor – vagy jó „kapcsolatteremtő”? Pásztor – vagy szervező? Pásztor – vagy szervező? Teológiai stúdiumok tartalma: Teológiai stúdiumok tartalma: Akadémiai felkészítés <> gyakorlat, szakmai eszköztár Akadémiai felkészítés <> gyakorlat, szakmai eszköztár Működik továbbképzés nélkül is? Működik továbbképzés nélkül is? Más példák: orvos, jogász Más példák: orvos, jogász

20 Lelkipásztor: mégis teológiai tiszt Teológia = Evangélium közvetítése, kommunikálása Teológia = Evangélium közvetítése, kommunikálása Formái: igehirdetés, tanítás, lelkigondozás, erkölcsi döntésre segítés Formái: igehirdetés, tanítás, lelkigondozás, erkölcsi döntésre segítés Evangélium kommunikálása sokféle: Evangélium kommunikálása sokféle: Egyházi tisztségek, család, egyházon kívüli területek Egyházi tisztségek, család, egyházon kívüli területek Mai világban: személyes kapcsolatok és egzisztenciális érintettség alapján Mai világban: személyes kapcsolatok és egzisztenciális érintettség alapján

21 A teológiai ismeretek követelménye „Kevesebb teológia” személyesebb, zártabb a vallási kommunikáció személyesebb, zártabb a vallási kommunikáció homogén gyülekezet homogén gyülekezet „Emelt szintű képz.” nyilvános kommunikáció heterogén gyül.

22 Továbbképzés – „teológiában” Teológia műveléséhez időre van szükség: Teológia műveléséhez időre van szükség: Intellektuális tevékenység Intellektuális tevékenység Olvasás >> gondolkodás >> imádkozás >> párbeszéd Olvasás >> gondolkodás >> imádkozás >> párbeszéd Teológiai ismeretek elmélyítése, aktualizálása: Teológiai ismeretek elmélyítése, aktualizálása: Információs társadalom <> kognitív ismeretek igénye Információs társadalom <> kognitív ismeretek igénye Növekvő igény teológiai ismeretek iránt… Növekvő igény teológiai ismeretek iránt… Teológiai kompetencia: kommunikáció, konszenzuskeresés, nyitottság Teológiai kompetencia: kommunikáció, konszenzuskeresés, nyitottság

23 V. Nyitott kérdések? Továbbképzés célja: Ev. mértéknek és társ. kihívásoknak való megfelelés, szakmai eszköztár, önképzés segítése? Továbbképzés célja: Ev. mértéknek és társ. kihívásoknak való megfelelés, szakmai eszköztár, önképzés segítése? Továbbképzés formái: 2-3 napos (pl. 30 órás) szemináriumok, féléves tömbösített kurzusok, konferenciák? Továbbképzés formái: 2-3 napos (pl. 30 órás) szemináriumok, féléves tömbösített kurzusok, konferenciák? Továbbképzés tartalma: teol. diszciplínák alapján vagy gyakorlati eszköztár igénye alapján? Továbbképzés tartalma: teol. diszciplínák alapján vagy gyakorlati eszköztár igénye alapján? Számonkérés szintjei: kredit/tanóra alapú tanúsítvány/ bizonyítvány; pályán való előrehaladás feltétele, pályaalkalmasság időszakos vizsgálata, egyházkormányzati hatáskör? stb. Számonkérés szintjei: kredit/tanóra alapú tanúsítvány/ bizonyítvány; pályán való előrehaladás feltétele, pályaalkalmasság időszakos vizsgálata, egyházkormányzati hatáskör? stb. Szankciók: fegyelmi kategória? anyagi juttatások megvonása stb. Szankciók: fegyelmi kategória? anyagi juttatások megvonása stb. Zsinati döntés – 2009.11.20. Zsinati döntés – 2009.11.20.

24 „ Az az egyház, amely lemondott arról, hogy döntőleg kezében tartsa lelkipásztorainak és keresztyén nevelőinek képzését, önmagáról mondott le” Révész Imre


Letölteni ppt "Lelkésztovábbképzés Elvi megfontolások – és tiszántúli tapasztalatok Fazakas Sándor."

Hasonló előadás


Google Hirdetések