Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tartalomalapú nyelvtanulás és a komplexusmentes nyelvhasználat fenntartható modelljei az Apáczai Karon T ÁMOP 4.1.2.D Szombathely, 2013. június 05. Görcsné.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tartalomalapú nyelvtanulás és a komplexusmentes nyelvhasználat fenntartható modelljei az Apáczai Karon T ÁMOP 4.1.2.D Szombathely, 2013. június 05. Görcsné."— Előadás másolata:

1 A tartalomalapú nyelvtanulás és a komplexusmentes nyelvhasználat fenntartható modelljei az Apáczai Karon T ÁMOP 4.1.2.D Szombathely, 2013. június 05. Görcsné Dr. PhD Muzsai Viktória intézeti tanszékvezető egyetemi docens, viktoria@atif.hu

2 Szia! Ciao! Hola! Salut! Hi! Guten Tag! こんにちは ! T’aven baxtale! Привет!

3 „Azt kérded, hány nyelven tudok? „ Már megbocsáss, ez nagyon buta kérdés. Természetesen annyi nyelven tudok, ahányra éppen szükségem van. És ezzel mindenki így van. Nem azt nevezem ugyanis nyelvtudásnak, amit az iskolában beléd vernek, vagy amit egy akármilyen vizsgán számon kérnek, hanem azt, hogy egy tényleges beszédhelyzetben képes vagy megértetni magad. Vagyis a nyelvtudás mindig kontextus-függő, lényege az adott szituációban való helytállás.” Interjú Szépe Györggyel, Modern Nyelvoktatás 2010 augusztus p 84

4 Nyelvtanulás/tudás sikerességét befolyásoló tényezők Előnyös adottságok : a.) földrajzi-társadalmi helyzet - több államnyelv - nyelvi heterogenitás - jobb gazdasági helyzet - mobilitás b.) támogató környezet c.) nyelvoktatás-politikai célok Pedagógiai kérdések : - eszközök, - módszerek, - tananyag - szemlélet: - pragmatizmus - interkulturális szemlélet - tartalomalapú nyelvoktatás Attitűd: nyelvtanuláshoz való viszony = a nyelvtanulás befektetés és örömforrás = a nyelvhasználat kockázatvállalás

5 Helyzetkép az Apáczai Karon 2011/12. évi sikeres záróvizsgázók: Összesen 769 fő (100%) Oklevelet kapott: 354 fő (46,1 %) Igazolást kapott: 415 fő (53,9%)

6 Az adatok hátterében álló okok Apáczai Karon: -Nyelvi képzés tanrendbe építése korlátozott ( TURAN és tanító VMT-s hallgatókon kívül gyakorlatilag nincs) -TURAN: elvárt 2 szakmai középfokú (B2 szintű) komplex nyelvvizsga Általában: -Nyelvvizsgáztatás üzletág és erős lobbi -Nyelvvizsgázói attitűd kialakulatlan

7 Mit tehetünk? Kari/tanszéki fejlesztési projektek és lehetőségek Alapok - ERASMUS ösztöndíj: tanévenként 25-30 fő -EdTWIN 2008-2011: szakmai- nyelvi kompetenciák támogatása -NOKIA Komárom Projekt 2012-2013 Esélyek -Belső nyelvi vizsga kialakítása, koncepció, 2012. február 03. -Lingua projekt 2013-2016 -TÁMOP 4.1.2.D.-12/1/KONV pályázat

8 EdTWIN : osztrák-magyar bilaterális projekt mint lehetőség a használható nyelvtudás megélésre Határon átívelő oktatási együttműködések 1995 óta CERNET, EdGATE, EdQ, EdTWIN projekt WIEN BRNO BRATISLAVA GYŐR

9 Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar European Union European Regional Development Found EdTWIN 2008-2011 Education Twinning for European Citizenship Heading for Excellence in the CENTROPE REGION

10 EdTWIN: osztrák-magyar bilaterális projekt mint lehetőség a használható nyelvtudás megélésére Education Twinning for European Citizenship, Heading for Excellence in the Centrope Region Ikerkapcsolatok az oktatásban az európai polgárért, Minőségi standardok fejlesztése a Centrope Régióban WIEN-GYŐR/MOSON/SOPRON „KÉPZÉS HATÁROK, KOMMUNIKÁCIÓ NYELVI AKADÁLYOK, EGYÜTTMŰKÖDÉS ELŐÍTÉLETEK NÉLKÜL” Élni és dolgozni a CENTROPE Régióban Alapkompetenciák fejlesztése az európai polgárért, a fenntartható fejlődéséért, a használható nyelvtudásért

11 Program-, projekt-, partnerlogó és mottó

12 EdTWIN : osztrák-magyar bilaterális projekt mint lehetőség a használható nyelvtudás megélésre EdTWIN MUNKACSOMAGOK CentroSCHOOLING CentroVOC CentroLING képzési együttműködések szakképzés nyelvi képzés partnerkapcsolatok konferenciák nyelvi workshopok szakmai gyakorlat nyelvi asszisztensek InterCafeKlub-ICK szakmai és tananyagok hospitálás prezentációk rendezvények publikációk nyelvi portfólió kb. 2.200 fő kb. 2.500 fő kb. 2.200 fő ______________________________________________________________________ Összesen: közel 7.000 magyar, közel 1.000 osztrák résztvevő Győrben

13

14 perspektívák ALAPTÉTEL: változások az egyén életében és mikrokörnyezetében MÓD: nemzetközi projekt programjai, rendezvényei CÉL: - interkulturális élmények, tapasztalatok, kapcsolatok megszerzése - nyelvek és kultúrák azonosságainak és különbségeinek tudatosítása - minőségi változásokhoz szükséges egyéni kompetenciák kifejlesztése, mobilizálása

15 1. Nyelvtanulás – nyelvhasználat másként: komplexusmentesen - Hétvégi intenzív worshopok és terepgyakorlat (24 óra hazai környezetben, 6 óra célnyelvi gyakorlat Bécsben) -Hétvégi nyelvvizsga felkészítő kurzusok -Próbavizsga és személyes tanácsadás -Inter-Cafe-Klub (ICK) (alkalmankénti klubfoglalkozás anyanyelvű vezetővel: Kaffe- Melange, Venez au café! Ciné-Café à Apáczá, Les repas en France et en Hongrie, Интер-кафе-клуб – русский чай Nemzeti estek: pl. francia, olasz, orosz est, találkozók anyanyelvűekkel MODELLÉRTÉKŰ FEJLESZTÉSEK a szituációban helytálló nyelvtudás alakítására

16 2. Inter-, és multikulturális kitekintés: két-, és többnyelvű programok, tudatos nyelvhasználat -Nyelvek Európai Napja - Nyitott ajtók hete (2008-tól hallgatói ppt-k több nyelven és témára) -Kétnyelvű szeminárium: Lehren und Lernen an der Grenze/ Tanulás és tanítás a határ mentén -Idegen nyelvű előadások Japánról, Kubáról, Afrikáról: modell az előadó nyelvi kompetenciája Tehetséggondozó programok : Ifjú kutatók műhelye, TDK dolgozatok MODELLÉRTÉKŰ FEJLESZTÉSEK a szituációban helytálló nyelvtudás alakítására

17 3.Szakma és nyelv-nyelv és szakma: CLIL tartalomalapú nyelvhasználat, partnerkapcsolatok Tanítók -Városi nyelvi rali, nyelvi akadályverseny, -Nemzetiségi Iskola, Kimle: workshop kisdiákoknak -Liszt Jubileum projekt: Burgenlandi PH és iskolák -Multimédia: célnyelvi kultúra – mikro-tanítás Gyógypedagógusok: - 1-1 hetes tanulmányút egymás rendszerének megismerésére Turizmus szakirány: - Kihelyezett nyelvóra - terepgyakorlat: Hotel Famulus, tankonyha, utazási irodák, Kamara MODELLÉRTÉKŰ FEJLESZTÉSEK a szituációban helytálló nyelvtudás alakítására

18 4. Tanulva tanítok- tanítva tanulok: felkészülés a szakmára Nyelvi asszisztensek - Hospitálás bécsi iskolákban, 3x 1-1- hét, 15 fő magyartanítás bécsieknek - Általános és középiskolások nyelvi programjain (Deák nyelvi verseny, 9-10. évfolyam Krúdy és Kimle: osztrák vers ünnepe, stb.) - AK Agora: mini interjúk járókelőkkel több nyelven MODELLÉRTÉKŰ FEJLESZTÉSEK a szituációban helytálló nyelvtudás alakítására

19 Nokia projekt 2012-2013 Nyelvi gyakornokok és anyanyelvi mentor - kb. 20x 30órás kurzusok kb. 100 fő http://www.hircity.hu/cgi- bin/hircity/index.cgi?view=ck&tID=614&nID=209506&nyelv=hu - kidolgozott pályázati és kiválasztási, - dokumentációs és értékelési rendszer, - Tanúsítvány MODELLÉRTÉKŰ FEJLESZTÉSEK a szituációban helytálló nyelvtudás alakítására

20 További esélyek: Kari stratégia és Lingua projekt 2013-16 CÉLOK: - „Lépésről lépésre/Step by Step/Schritt für Schritt” elv - Az idegen nyelvi szóbeli és írásbeli kommunikáció és nyelvhasználat a kari szervezeti kultúrában kurzusok, programok, rendezvények, találkozók, online kapcsolattartás, nyomtatott sajtó stb. formájában - Hallgatók és oktatók inspirálása aktív, komplexusmentes nyelvhasználatra - különböző formában - Kiterjeszteni az ERASMUS programban résztvevő - kari oktatói és hallgatói létszámot, - az érkező ERASMUS ösztöndíjasok számát - A 2 domináns (angol és német) nyelv használata mellett más nyelvek megjelenését is támogatjuk

21 Hogyan tehetjük? Esély: Lingua projekt 2013-16 Elvi alapok: - A megvalósításához elengedhetetlen a kari vezetés, az egységvezetők, az oktatók, a HÖK támogatása - Aktívan és igazolt részvétel esetén - részfelmentés a hallgatónak Célcsoport: - A kar nappalis és levelezős hallgatói részéről - ERASMUS program vendég-hallgatók bevonása Partnerek: - Megtervezésében és kivitelezésében szoros együttműködés - kari vezetés, - Idegen Nyelvi tanszék, - AKI+Karrier Iroda, - HÖK, - TO - intézetek/tanszékek vezetői és oktatók között

22 Hogyan tehetjük? Esély: Lingua projekt 2013-16 I. LINGUA KLUB 2013-2016 - Mottó: „Idegen nyelven - nem idegenként” 1.) SZÓBELI KOMMUNIKÁCIÓ ÉS AKTÍV NYELVHASZNÁLAT TÁMOGATÁSA 2.) ÍRÁSBELI KOMMUNIKÁCIÓ ÉS AKTÍV NYELVHASZNÁLAT TÁMOGATÁSA 2.1.) AJTÓ c. online és nyomtatott kiadványban LINGUA oldal indítása angolul és németül 2.2.) LINGUA-BLOG felület indítása 2013-tól az AKI+ Karrieriroda bázisán II. KORTÁRS TUTORPROGRAM HALLGATÓKNAK OKTATÓ MENTOROK TÁMOGATÁSÁVAL III. KÉPZÉSI KÍNÁLAT BŐVÍTÉSE „C” TÁRGYAKKAL IDEGEN NYELVEN INTÉZETEK ÉS TANSZÉKEK OKTATÓINAK VÁLLALÁSÁBAN

23 Hogyan tehetjük? Esély: Lingua klub 2013 tavasz 2013. február 27. 15:00-17:00 TÖBB NYELV- TÖBB ESÉLY: IDEGEN NYELVEK NAPJA 2013. március 6. 15:00-17:00 LINGUA KLUB A KELETI KULTÚRÁK JEGYÉBEN (angol) 2013. március 13. 15:00-17:00 LINGUA KLUB – A NÉMET KULTÚRA JEGYÉBEN (német) 2013. március 19-20. LINGUA KLUB A TUDOMÁNY JEGYÉBEN (angol) 2013. április 3. 15:00-17:00 LINGUA KLUB A LATIN KULTÚRA JEGYÉBEN (angol) 2013. április 10. 15:00-17:00 LINGUA KLUB A MŰVÉSZETEK JEGYÉBEN (angol- német) 5 foglalkozás, 20 előadás, kb. 200 résztvevő

24 Hogyan tehetjük? Esély: Lingua kortárs – tutor és oktatói mentor program Tutori feladatok: 18 pályázó- pályázati és értékelési rendszer Szolgáltatások: - ERASMUS ösztöndíjas vendég-hallgatók támogatása - kortárs hallgatók nyelvvizsgára felkészülésének támogatása - kortárs hallgatók esszé/ prezentációs feladatok lektorálása - szimulált angol, német nyelvű állásinterjú, levél, EU- PASS - Online karrier tanácsadás, információk angolul, németül - „szívességbank” angol és német nyelven - idegen nyelvi cikkek nyomtatva és online Nyelvi kurzusok: 5-10 fős fős hallgatói csoportoknak - 18 kurzus 8 hét/2-2 óra, 90 fő Mentori feladatok (2 fő) - szakmai – nyelvi - módszertani támogatás - személyes konzultáció - online kapcsolattartás és tanácsadás

25 Hogyan tehetjük? Esély: Lingua C-kurzusok és nyári táborok Lingua C kurzusok oktatóval: -megfelelő idegen nyelvi ismeret -heti 2x45 perc 10 hét, g -kurzus indítás min. 10 hallgatóval -Erasmus vendéghallgatók is látogathatják - „C” tárgy címe és tematikája vonzó, érdeklődést felkeltő -aktivizáló munkaformák és feladatok -interaktív komplexusmentes (nyelvtani hibákat toleráló) kommunikáció és nyelvhasználat Eredmény: 6 kurzus 84 fő Nyári kreatív és nyelvi táborok 2013 június-július A FOLYTATÁS: TÁMOP 4.1. 2.d/12 Idegenben otthon. Szakmai idegen nyelv és idegen nyelvű képzés fejlesztése a NYME-n

26 MŰKÖDŐ JÓ GYAKORLATOK AZ APÁCZAI KARON KNOW-HOW TARTALOM 1. Tartalomalapú nyelvtanulás : - Hétvégi intenzív nyelvi workshop,terepgyakorlat - Nyelvvizsgatréning - Próbavizsga és személyes tanácsadás - Német nyelvtani kisokos - blended learning 2. Komplexusmentes nyelvhasználat: Tanszéki programok - Európai Nyelvek Napja - Nyitott ajtók hete - Inter-Cafe-Klub - Mini interjú civilekkel - Mikro tanítási gyakorlat kisdiákokkal - Hospitálás és tanulmányút külföldön 3. Tanulva tanítok - tanítva tanulok: - Nyelvi asszisztensek - Nokia gyakornokok 4. Lingua Projekt 2013-2016: - Kortárs – tutor szolgáltatások - Mentori támogatás - Lingua C kurzusok - Lingua klub 5. Publicitás: - sajtó és média megjelenés - disszeminálás

27 Köszönjük az együttműködést! Vielen Dank für die Zusammenarbeit! Thank you for your cooperation! Grazie per la Vostra collaborazione! Gracias por su cooperacion! Nous vous remencions de votre collaboration! ご協力ありがとうございました Nais tu menge butyi kethane! Спасибо за сотрудничество!


Letölteni ppt "A tartalomalapú nyelvtanulás és a komplexusmentes nyelvhasználat fenntartható modelljei az Apáczai Karon T ÁMOP 4.1.2.D Szombathely, 2013. június 05. Görcsné."

Hasonló előadás


Google Hirdetések