Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

DARÁNYI IGNÁC TERV A NEMZETI VIDÉKSTRATÉGIA VÉGREHAJTÁSI KERETPROGRAMJA (2012-2020) Németh Tibor Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Békés Megyei.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "DARÁNYI IGNÁC TERV A NEMZETI VIDÉKSTRATÉGIA VÉGREHAJTÁSI KERETPROGRAMJA (2012-2020) Németh Tibor Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Békés Megyei."— Előadás másolata:

1 DARÁNYI IGNÁC TERV A NEMZETI VIDÉKSTRATÉGIA VÉGREHAJTÁSI KERETPROGRAMJA (2012-2020) Németh Tibor Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Békés Megyei Kirendeltség-vezetője 2012

2 A vidék „erősségei” Kedvező élettér és életlehetőség, kiváló ökológiai adottságok Termőterület magas aránya Potenciális biológiai sokféleség Sokrétű településszerkezet Gazdag kulturális örökség, természeti értékek, táji adottságok, gasztronómiai hagyományok Jelentős termál- és hévízkészlet Számottevő biomassza-potenciál Mezőgazdaságon kívüli, azt kiegészítő tevékenységek Képzett kézműves réteg és helyenként jelentős népi iparművészet Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek (IKSZT)

3 munkahelyek megszűnése: növekvő vidéki munkanélküliség

4 33+14 leghátrányosabb helyzetű kistérség

5 Helyzetértékelés Legkritikusabb vidéki térségek: aprófalvak és tanyák

6 A vidékfejlesztési politika kapcsolatrendszere Ipar és egyéb gazdaságpolitikai szegmensek Agrárpolitika Foglalkoztatás- politika Szociálpolitika Területfejlesztési politika Vidékfejlesztési politika Termelés Műszaki fejlesztés Piac - - - - Regionális válságkezelési politika

7 A vidékfejlesztési programok területei Vállalkozásfejlesztés Gazdaságfejlesztés Helyi infrastruktúra fejlesztése Épített örökség védelme Mezőgazdaság Közösségfejlesztés Kultúra Emberi erőforrás fejlesztés Környezet- és tájvédelem Szociális programok Kistérség adottságaira, belső erőforrásaira építő, a helyi közösségek, a helyi gazdaság szereplőinek részvételével megvalósuló programok

8 ,,A magyar vidék alkotmánya” A természeti erőforrások megőrzése, az azokkal való fenntartható gazdálkodás, a mezőgazdaság és a vidék fejlesztése, a XXI. században egyre inkább stratégiai ágazat. A vidéki térség nem csupán profitérdekeket kiszolgáló termelési tér, hanem egyben biológiai és társadalmi élettér is. „VÁROS ÉS VIDÉKE KÖZÖS SORSON OSZTOZNAK, A VIDÉK GERINCE PEDIG A MEZŐGAZDASÁG” / VIDÉKI TÉRSÉGEK EURÓPAI CHARTÁJA, 1996 /

9 A Nemzeti Vidékstratégia 2020 célkitűzései 1.A vidéki munkahelyek megőrzése, gyarapítása; 2.A vidéki népesség megtartása, a demográfiai egyensúly helyreállítása; 3.Az élelmezési és az élelmiszerbiztonság szavatolása, a kiszolgáltatottság (az alapvető termékek nettó importjának) megszüntetése; 4.Agrár- és élelmiszergazdaságunk életképességének növelése, piaci pozícióinak javítása, a növénytermesztés és az állattartás egyensúlyi arányának helyreállítása; 5.Az ivóvízbázisok védelme, a vízkészletek, a talajok továbbá a természetes élővilág és a tájak megőrzése, a környezetbiztonság növelése; 6.Helyi erőforrásokra és rendszerekre is támaszkodó energiaellátás, energiabiztonság, a kiszolgáltatottság csökkentése; 7.A helyi szükségletek kielégítésére épülő, alapvetően foglalkoztatási céllal bíró szociális gazdaság támogatása 8.A vidéki életminőség javítása, a vidéki gazdaság több lábra állítása; 9.A város és vidéke szoros kapcsolatának helyreállítása.

10 A vidék hosszú távú jövőképe Támogatjuk és erősítjük a családi, kis- és közepes gazdaságokat Ösztönözzük a termelői és értékesítői szövetkezések és gazdatársulások létrehozását Visszaszerezzük helyi és export piacainkat, fejlesztjük a gazdapiacokat Helyreállítjuk a növénytermesztés és az állattenyésztés egyensúlyi helyzetét Megőrizzük az ország GMO mentességét Támogatjuk a sokszínű, több lábon álló, minőségi mezőgazdaság kialakítását

11 A vidék hosszú távú jövőképe Mindent megteszünk, hogy a termőföld nemzeti hatáskörben maradjon Föld- és birtokpolitikánk részeként támogatjuk, hogy egyre több fiatal válassza a vidéki életet és gazdálkodást Kiemelten fontosnak tartjuk a vidéki munkahelyek megőrzését és gyarapítását, a vidéki életminőség javítását Az ország népességét elegendő, egészséges és biztonságos élelmiszerrel látjuk el Megvédjük helyi és őshonos állat- és növényfajtáinkat Megvédjük természeti erőforrásainkat: termékeny földjeinket, gazdag termál-, gyógy- és ivóvízbázisunkat, élővilágunkat, változatos tájainkat és támaszkodunk ezekre a páratlan adottságainkra

12 1. Agrárgazdaság 2. Vidékfejlesztés 3. Élelmiszerellátás 4. Környezetpolitika Nemzeti Vidékstratégia 2020 A stratégia szakterületei

13 A Nemzeti Vidékstratégia helye

14 A Nemzeti Vidékstratégia megvalósításának keretprogramja Darányi Ignác Terv Alappillérei, főbb intézkedési területei: 1.A jogszabályi környezet megújítása, életszerűvé tétele, egyszerűsítése; 2.Hatékony, ügyfélbarát támogatási és intézményrendszer kialakítása, a bürokrácia csökkentése, az adminisztrációs terhek enyhítése; 3.Szemléletformálási, képzési programok és akciók indítása; 4.Európai Uniós és hazai társfinanszírozású programok kidolgozása és indítása; 5.Nemzeti finanszírozású programok kidolgozása és elindítása.

15 Kidolgozás alatt álló nemzeti stratégiai programok - 2012 Demográfiai földprogram,,,fiatal gazda életpálya- modell” program;,,Egészséges helyi élelmiszert a közétkeztetésbe!” program; Helyi termék, helyi piac, közvetlen értékesítés program; Cserehát program; Tokaj- hegyalja világörökségi térségfejlesztési program;,,Vidékfejlesztési együttműködések a Kárpát- medencei határon túli magyarsággal” program; Az agrár- és környezettudományi kutatóintézeti hálózat; helyreállítása és tájközpontú, regionális fejlesztése; A gazdálkodás biológiai alapjainak fenntartását, fejlesztését végző hálózatok egységes rendszerének helyreállítása, fejlesztése; A népfőiskolai rendszer megújítása, megerősítése, vidékfejlesztési profilú tartalmi fejlesztése.

16 Helyi gazdaságfejlesztés Helyi termék, helyi piac, közvetlen értékesítés A helyi termelés és értékesítés összekapcsolása a helyi intézmények közétkeztetési rendszereivel  Helyi energiatermelés és –ellátás;  Megújuló energiaforrások, biomassza potenciál  Épületenergetika

17 Helyi gazdaságfejlesztés Vidéki turizmus, falusi vendéglátás; Hagyományos kézműves tevékenységek; Szövetkezés- fejlesztés; Szociális gazdaság, szociális földprogram, szociális szövetkezetek; Közfoglalkoztatás

18 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

19 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program fejlesztési irányai és a pénzügyi keretek I. tengely Mezőgazdaság, élelmiszer- feldolgozás és erdészet versenyképességének javítása 2 388 289 459€649 853 561 793Ft45,5% II. tengely Környezet és vidék állapotának javítása 1 697 679 988€461 938 724 734Ft32,5% III. tengely Életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése 691 806 587 €188 240 572 323 Ft13% IV. tengely LEADER 273 176 970 €74 331 453 537 Ft5% TS keret 205 860 358 €56 014 603 412 Ft4% Összesen 5 256 813 362€1 430 378 915 800Ft A tervezéshez használt 272,1 Ft/€ árfolyammal számolva

20 I-II. tengely A Darányi Ignác Terv 2012-ben induló támogatási jogcímei - Fiatal gazdák induló támogatása (4 milliárd Ft) - Mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatása - GAZDANET- program (3,3 milliárd Ft) - A fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatás - A mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások (ÉLIP) (5 milliárd Ft) - A kertészet korszerűsítése és mezőgazdasági utak fejlesztése (4 milliárd forint) - Mezőgazdasági utak fejlesztése 2012-ben (3 milliárd forint) - Kifizetés kedvezőtlen adottságú területeken gazdálkodók részére (KAT) (10,94 €/ha) - Natura 2000 kifizetések mezőgazdasági területeken (38 €/ha) -Őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzése (8-284 € /egyed) - Nem termelő beruházásoknak nyújtott támogatás (intézkedésenként: 30-800 €/fm) - Mezőgazdasági területek első erdősítése (853 - 2 065 € /ha) - Agrár-erdészeti rendszerek első létrehozása mezőgazdasági földterületeken (740-1050 €/ha) - Nem termelő beruházások erdőterületen-Szerkezetátalakítás alintézkedés (496-1670 €/ha)

21 -Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 7 milliárd Ft -Turisztikai tevékenységek ösztönzése 4 milliárd Ft ÚMVP III. tengely Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése

22 ÚMVP III. tengely 2012-ben meghirdetni tervezett jogcímek - Falumegújítás és – fejlesztés - Vidéki örökség megőrzése - Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás

23 IV. tengely a LEADER program Magyarországon 1. Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása 2. Hazai és nemzetközi térségek közötti együttműködések 3. Működési költségek, készségek elsajátítása és animáció 105 regisztrált Helyi Közösség (2007. október 10.) Mind a 96 előzetesen elismert Helyi Közösség LEADER Helyi Akciócsoport minősítést kapott (2008. szeptember 26.) Az ország teljes vidéki térségét lefedik a HACS-ok (országosan 3021 db település) HACS-ok jogi személyiségek lettek

24 Az ÚMVP 2009 éves jelentése

25 A LEADER rendszer áttekintése 1.LEADER Munkabizottság létrehozása, átfogó felülvizsgálat 2.Feltáró dokumentum, majd az átalakítást célzó vitaanyag elkészítése 3.LEADER program társadalmi vitája 4.A LEADER rendszer átalakítása a hatékonyság és a vidéki foglalkoztatás növelésének szempontjai alapján 5.HVS felülvizsgálat lefolytatása 6.IIER rendszer felülvizsgálata 7.Érintett jogcímrendeletek módosítása 8.Pályázatok meghirdetése, megjelentetése

26 Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) Feladata: a vidékfejlesztési terv végrehajtásának támogatása a vidékfejlesztésben érintett szereplők hálózatba szervezésével Fejlesztési témák: nemzeti hálózati tevékenység nemzetközi kapcsolatok kiemelt projektek Rendelkezésre álló éves költségvetési forrás 1 mrd Ft Forrásfelhasználás: a vidékfejlesztési projektötletek benyújtására meghirdetendő nyilvános felhívások útján Előzetes regisztráció: minden hónap első, teljes hetében, 7 naptári napon keresztül, a www.mnvh.eu honlapon.www.mnvh.eu Projektötletek benyújtása: 2012. tavaszától

27 Vidékfejlesztési projektötletek Benyújtása: vidékfejlesztéshez kötődő, vagy azt felvállaló, adószámmal rendelkező, Magyarországon bejegyzett szervezetek Várható témái: Országos, térségi és helyi fórumok, események szervezésére vonatkozó projektötletek; Szakmai ismeretátadási programok szervezésére vonatkozó projektötletek; Szakmai kiadványok szerkesztésére, sokszorosítására és terjesztésére vonatkozó projektötletek; Módszertani és gyakorlati tanulmányok készítésére és kutatásokra vonatkozó projektötletek. Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH)

28 A vidéki foglalkoztatást szolgáló intézkedések - Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló (2010.évi LXXV.) törvény megalkotása - A Nemzeti Földalapról szóló (2010.évi LXXXVII.) törvény megalkotása - A közbeszerzésekről szóló (2003. évi CXXIX.) törvény módosítása - Az illetéktörvény módosítása A kistermelői rendelet módosítása - A földvásárlási moratórium 2014. április 30-ig ( 3 évvel ) történő meghosszabbítása - Agrár Széchenyi Kártya Program elindítása gazdálkodók részére - A hungarikumokra vonatkozó törvény megalkotása - Magyar termék rendelet megalkotása

29 Agrár Széchenyi Kártya Cél: mezőgazdasági szektorban dolgozó szereplők versenyképességének növelése, pénzügyi helyzetének javítása Új időszámítást nyit az agrárfinanszírozásban Szeptember 1-től igényelhetik:  Családi gazdálkodók  Őstermelők  Kis- és középvállalkozások (erdő-, vad-, halgazdálkodással foglalkozó) Egy, kettő, vagy három éves lejáratú folyószámla hitel felvételét az Agrár- Vállalkozási Hitel Garancia Alapítvány kezességvállalása segíti Összege: minimum 500.000 Ft, maximum 25 millió Ft A magyar állam 2% kamattámogatást és kezességvállalási díjtámogatást biztosít hozzá Kérelmek benyújtása a KA-VOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara irodáiban Hitelfolyósítás: jelenleg az OTP Bank NyRT. és a Volksbank

30 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "DARÁNYI IGNÁC TERV A NEMZETI VIDÉKSTRATÉGIA VÉGREHAJTÁSI KERETPROGRAMJA (2012-2020) Németh Tibor Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Békés Megyei."

Hasonló előadás


Google Hirdetések