Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Németh Tibor Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Németh Tibor Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal"— Előadás másolata:

1 DARÁNYI IGNÁC TERV A NEMZETI VIDÉKSTRATÉGIA VÉGREHAJTÁSI KERETPROGRAMJA (2012-2020)
Németh Tibor Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Békés Megyei Kirendeltség-vezetője 2012

2 A vidék „erősségei” Kedvező élettér és életlehetőség, kiváló ökológiai adottságok Termőterület magas aránya Potenciális biológiai sokféleség Sokrétű településszerkezet Gazdag kulturális örökség, természeti értékek, táji adottságok, gasztronómiai hagyományok Jelentős termál- és hévízkészlet Számottevő biomassza-potenciál Mezőgazdaságon kívüli, azt kiegészítő tevékenységek Képzett kézműves réteg és helyenként jelentős népi iparművészet Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek (IKSZT)

3 munkahelyek megszűnése:
növekvő vidéki munkanélküliség

4 33+14 leghátrányosabb helyzetű kistérség

5 Helyzetértékelés Legkritikusabb vidéki térségek: aprófalvak és tanyák

6 A vidékfejlesztési politika kapcsolatrendszere
Ipar és egyéb gazdaságpolitikai szegmensek Agrárpolitika Foglalkoztatás- politika Termelés Műszaki fejlesztés Vidékfejlesztési politika Piac Szociálpolitika Területfejlesztési politika Regionális válságkezelési politika

7 A vidékfejlesztési programok területei
Vállalkozásfejlesztés Gazdaságfejlesztés Helyi infrastruktúra fejlesztése Épített örökség védelme Mezőgazdaság Közösségfejlesztés Kultúra Emberi erőforrás fejlesztés Környezet- és tájvédelem Szociális programok Kistérség adottságaira, belső erőforrásaira építő, a helyi közösségek, a helyi gazdaság szereplőinek részvételével megvalósuló programok

8 ,,A magyar vidék alkotmánya”
A természeti erőforrások megőrzése, az azokkal való fenntartható gazdálkodás, a mezőgazdaság és a vidék fejlesztése, a XXI. században egyre inkább stratégiai ágazat. A vidéki térség nem csupán profitérdekeket kiszolgáló termelési tér, hanem egyben biológiai és társadalmi élettér is. „VÁROS ÉS VIDÉKE KÖZÖS SORSON OSZTOZNAK, A VIDÉK GERINCE PEDIG A MEZŐGAZDASÁG” / VIDÉKI TÉRSÉGEK EURÓPAI CHARTÁJA, 1996 /

9 A Nemzeti Vidékstratégia 2020 célkitűzései
A vidéki munkahelyek megőrzése, gyarapítása; A vidéki népesség megtartása, a demográfiai egyensúly helyreállítása; Az élelmezési és az élelmiszerbiztonság szavatolása, a kiszolgáltatottság (az alapvető termékek nettó importjának) megszüntetése; Agrár- és élelmiszergazdaságunk életképességének növelése, piaci pozícióinak javítása, a növénytermesztés és az állattartás egyensúlyi arányának helyreállítása; Az ivóvízbázisok védelme, a vízkészletek, a talajok továbbá a természetes élővilág és a tájak megőrzése, a környezetbiztonság növelése; Helyi erőforrásokra és rendszerekre is támaszkodó energiaellátás, energiabiztonság, a kiszolgáltatottság csökkentése; A helyi szükségletek kielégítésére épülő, alapvetően foglalkoztatási céllal bíró szociális gazdaság támogatása A vidéki életminőség javítása, a vidéki gazdaság több lábra állítása; A város és vidéke szoros kapcsolatának helyreállítása.

10 A vidék hosszú távú jövőképe
Támogatjuk és erősítjük a családi, kis- és közepes gazdaságokat Ösztönözzük a termelői és értékesítői szövetkezések és gazdatársulások létrehozását Visszaszerezzük helyi és export piacainkat, fejlesztjük a gazdapiacokat Helyreállítjuk a növénytermesztés és az állattenyésztés egyensúlyi helyzetét Megőrizzük az ország GMO mentességét Támogatjuk a sokszínű, több lábon álló, minőségi mezőgazdaság kialakítását

11 A vidék hosszú távú jövőképe
Mindent megteszünk, hogy a termőföld nemzeti hatáskörben maradjon Föld- és birtokpolitikánk részeként támogatjuk, hogy egyre több fiatal válassza a vidéki életet és gazdálkodást Kiemelten fontosnak tartjuk a vidéki munkahelyek megőrzését és gyarapítását, a vidéki életminőség javítását Az ország népességét elegendő, egészséges és biztonságos élelmiszerrel látjuk el Megvédjük helyi és őshonos állat- és növényfajtáinkat Megvédjük természeti erőforrásainkat: termékeny földjeinket, gazdag termál-, gyógy- és ivóvízbázisunkat, élővilágunkat, változatos tájainkat és támaszkodunk ezekre a páratlan adottságainkra

12 Nemzeti Vidékstratégia 2020 A stratégia szakterületei
1. Agrárgazdaság 2. Vidékfejlesztés 3. Élelmiszerellátás 4. Környezetpolitika 12

13 A Nemzeti Vidékstratégia helye

14 A Nemzeti Vidékstratégia megvalósításának keretprogramja Darányi Ignác Terv
Alappillérei, főbb intézkedési területei: A jogszabályi környezet megújítása, életszerűvé tétele, egyszerűsítése; Hatékony, ügyfélbarát támogatási és intézményrendszer kialakítása, a bürokrácia csökkentése, az adminisztrációs terhek enyhítése; Szemléletformálási, képzési programok és akciók indítása; Európai Uniós és hazai társfinanszírozású programok kidolgozása és indítása; Nemzeti finanszírozású programok kidolgozása és elindítása.

15 nemzeti stratégiai programok - 2012
Kidolgozás alatt álló nemzeti stratégiai programok Demográfiai földprogram, ,,fiatal gazda életpálya- modell” program; ,,Egészséges helyi élelmiszert a közétkeztetésbe!” program; Helyi termék, helyi piac, közvetlen értékesítés program; Cserehát program; Tokaj- hegyalja világörökségi térségfejlesztési program; ,,Vidékfejlesztési együttműködések a Kárpát- medencei határon túli magyarsággal” program; Az agrár- és környezettudományi kutatóintézeti hálózat; helyreállítása és tájközpontú, regionális fejlesztése; A gazdálkodás biológiai alapjainak fenntartását, fejlesztését végző hálózatok egységes rendszerének helyreállítása, fejlesztése; A népfőiskolai rendszer megújítása, megerősítése, vidékfejlesztési profilú tartalmi fejlesztése.

16 Helyi gazdaságfejlesztés
Helyi termék, helyi piac, közvetlen értékesítés A helyi termelés és értékesítés összekapcsolása a helyi intézmények közétkeztetési rendszereivel Helyi energiatermelés és –ellátás; Megújuló energiaforrások, biomassza potenciál Épületenergetika

17 Helyi gazdaságfejlesztés
Vidéki turizmus, falusi vendéglátás; Hagyományos kézműves tevékenységek; Szövetkezés- fejlesztés; Szociális gazdaság, szociális földprogram, szociális szövetkezetek; Közfoglalkoztatás

18 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

19 A tervezéshez használt 272,1 Ft/€ árfolyammal számolva
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program fejlesztési irányai és a pénzügyi keretek I. tengely Mezőgazdaság, élelmiszer-feldolgozás és erdészet versenyképességének javítása Ft 45,5% II. tengely Környezet és vidék állapotának javítása Ft 32,5% III. tengely Életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése Ft 13% IV. tengely LEADER Ft 5% TS keret Ft 4% Összesen Ft A tervezéshez használt 272,1 Ft/€ árfolyammal számolva

20 I-II. tengely A Darányi Ignác Terv 2012-ben induló támogatási jogcímei
- Fiatal gazdák induló támogatása (4 milliárd Ft) - Mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatása Mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatása GAZDANET- program (3,3 milliárd Ft) A fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatás A mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások (ÉLIP) (5 milliárd Ft) A kertészet korszerűsítése és mezőgazdasági utak fejlesztése (4 milliárd forint) Mezőgazdasági utak fejlesztése 2012-ben (3 milliárd forint) Kifizetés kedvezőtlen adottságú területeken gazdálkodók részére (KAT) (10,94 €/ha) Natura 2000 kifizetések mezőgazdasági területeken (38 €/ha) Őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzése (8-284 € /egyed) Nem termelő beruházásoknak nyújtott támogatás (intézkedésenként: €/fm) Mezőgazdasági területek első erdősítése ( € /ha) Agrár-erdészeti rendszerek első létrehozása mezőgazdasági földterületeken ( €/ha) Nem termelő beruházások erdőterületen-Szerkezetátalakítás alintézkedés ( €/ha)

21 Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése
ÚMVP III. tengely Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése milliárd Ft Turisztikai tevékenységek ösztönzése milliárd Ft

22 ÚMVP III. tengely 2012-ben meghirdetni tervezett jogcímek
- Falumegújítás és – fejlesztés - Vidéki örökség megőrzése - Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás

23 IV. tengely a LEADER program Magyarországon
1. Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása 2. Hazai és nemzetközi térségek közötti együttműködések 3. Működési költségek, készségek elsajátítása és animáció 105 regisztrált Helyi Közösség (2007. október 10.) Mind a 96 előzetesen elismert Helyi Közösség LEADER Helyi Akciócsoport minősítést kapott (2008. szeptember 26.) Az ország teljes vidéki térségét lefedik a HACS-ok (országosan 3021 db település)  HACS-ok jogi személyiségek lettek

24 Az ÚMVP 2009 éves jelentése

25 A LEADER rendszer áttekintése
LEADER Munkabizottság létrehozása, átfogó felülvizsgálat Feltáró dokumentum, majd az átalakítást célzó vitaanyag elkészítése LEADER program társadalmi vitája A LEADER rendszer átalakítása a hatékonyság és a vidéki foglalkoztatás növelésének szempontjai alapján HVS felülvizsgálat lefolytatása IIER rendszer felülvizsgálata Érintett jogcímrendeletek módosítása Pályázatok meghirdetése, megjelentetése

26 Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH)
Feladata: a vidékfejlesztési terv végrehajtásának támogatása a vidékfejlesztésben érintett szereplők hálózatba szervezésével Fejlesztési témák: nemzeti hálózati tevékenység nemzetközi kapcsolatok kiemelt projektek Rendelkezésre álló éves költségvetési forrás 1 mrd Ft Forrásfelhasználás: a vidékfejlesztési projektötletek benyújtására meghirdetendő nyilvános felhívások útján Előzetes regisztráció: minden hónap első, teljes hetében, 7 naptári napon keresztül, a honlapon. Projektötletek benyújtása: tavaszától

27 Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) Vidékfejlesztési projektötletek
Benyújtása: vidékfejlesztéshez kötődő, vagy azt felvállaló, adószámmal rendelkező, Magyarországon bejegyzett szervezetek Várható témái: Országos, térségi és helyi fórumok, események szervezésére vonatkozó projektötletek; Szakmai ismeretátadási programok szervezésére vonatkozó projektötletek; Szakmai kiadványok szerkesztésére, sokszorosítására és terjesztésére vonatkozó projektötletek; Módszertani és gyakorlati tanulmányok készítésére és kutatásokra vonatkozó projektötletek.

28 A vidéki foglalkoztatást szolgáló intézkedések
- Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló (2010.évi LXXV.) törvény megalkotása - A Nemzeti Földalapról szóló (2010.évi LXXXVII.) törvény megalkotása - A közbeszerzésekről szóló (2003. évi CXXIX.) törvény módosítása - Az illetéktörvény módosítása A kistermelői rendelet módosítása - A földvásárlási moratórium április 30-ig ( 3 évvel ) történő meghosszabbítása - Agrár Széchenyi Kártya Program elindítása gazdálkodók részére - A hungarikumokra vonatkozó törvény megalkotása - Magyar termék rendelet megalkotása

29 Agrár Széchenyi Kártya
Cél: mezőgazdasági szektorban dolgozó szereplők versenyképességének növelése, pénzügyi helyzetének javítása Új időszámítást nyit az agrárfinanszírozásban Szeptember 1-től igényelhetik: Családi gazdálkodók Őstermelők Kis- és középvállalkozások (erdő-, vad-, halgazdálkodással foglalkozó) Egy, kettő, vagy három éves lejáratú folyószámla hitel felvételét az Agrár- Vállalkozási Hitel Garancia Alapítvány kezességvállalása segíti Összege: minimum Ft, maximum 25 millió Ft A magyar állam 2% kamattámogatást és kezességvállalási díjtámogatást biztosít hozzá Kérelmek benyújtása a KA-VOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara irodáiban Hitelfolyósítás: jelenleg az OTP Bank NyRT. és a Volksbank

30 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Németh Tibor Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal"

Hasonló előadás


Google Hirdetések