Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A távhőellátás versenyképességének javítása KEOP pályázati források igénybevételével LAKATOS Tibor, KORONCZAI Gyöngyi 2009. április.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A távhőellátás versenyképességének javítása KEOP pályázati források igénybevételével LAKATOS Tibor, KORONCZAI Gyöngyi 2009. április."— Előadás másolata:

1 A távhőellátás versenyképességének javítása KEOP pályázati források igénybevételével LAKATOS Tibor, KORONCZAI Gyöngyi 2009. április.

2 Távhőszolgáltatók számára hozzáférhető, a fejlesztéseiket támogató pályázati lehetőségek 2009-2010. évekre KEOP-2009-4.4.0. Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-, valamint biometán-termelés Rendelkezésre álló keretösszeg: 10 Mrd Ft KEOP-2009-5.4.0. Távhő-szektor energetikai korszerűsítése Rendelkezésre álló keretösszeg: 8 Mrd Ft

3 KEOP-2009-4.4.0 Kiírásra került 2009. március 16-án. KEOP-2009-5.4.0 2009. márciusában egyeztetés a távhős szakmával. Várható megjelenés: 2009. április

4 KEOP 2009-5.4.0. Távhőellátás energiahatékonysági korszerűsítése Hulladékhő hasznosítás Primer hőtávvezetékek cseréje, illetve föld feletti távhővezeték hőszigetelése, föld alá helyezése Szolgáltatói hőközpontok szétválasztása, felhasználói hőközpontok korszerűsítése Változó tömegáramú rendszer kialakítása Hőhordozó közeg váltása (gőzrendszer átalakítása forróvizes rendszerre) Távhőtermelő berendezések (kazánok) energiahatékony korszerűsítése Meglévő, villamos energiával működő hűtési rendszerek cseréje távhővel üzemelő hűtőgépekre (távhűtés kiépítése) Új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolása Nem értékesítési célú kapcsolt hő- és villamosenergia termelés létesítése, trigeneráció feltételeinek megteremtése, hőtárolók létesítése

5 KEOP 2009-5.4.0. Távhőellátás energiahatékonysági korszerűsítése Primer hőtávvezetékek cseréje Ellátásbiztonság növelése Üzemeltetési költségek csökkentése Szolgáltatói hőközpontok szétválasztása, felhasználói hőközpontok korszerűsítése Üzemeltetési költségek csökkentése Szabályozhatóság Fogyasztói önállóság növelése Változó tömegáramú rendszer kialakítása Üzemeltetési költségek csökkentése Szabályozhatóság Távhőtermelő berendezések (kazánok) energiahatékony korszerűsítése Üzemeltetési költségek csökkentése Távhűtés kiépítése, új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolása Fajlagos költségek csökkentése Kapacitáskihasználás növelése

6 Fő szabályok: Csak távhőszolgáltatói működési engedéllyel rendelkezők pályázhatnak Adott mértékűnél nagyobb nyereségű szolgáltatás nem támogatható A projekt eredményeként nem jelentkezhet extra nyereség A projekt nettó nyereségét a fogyasztónak kell juttatni A támogatás formája és jogcíme Az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatással járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatás

7 A közszolgáltatással járó ellentételezésként az állami/önkormányzati erőforrásokból megítélt támogatások (a jelen pályázatban nyújtott támogatás éves összegével együtt) és a szolgáltatáshoz kapcsolódó bevételek éves összege együtt nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek biztosításával összefüggő költség és a saját tőke arányos elismerhető nyereség összegét. A figyelembe vehető költségek a közszolgáltatás működtetéséből származó költségek. A költségeket az általánosan elfogadott költségelszámolási elvek alapján kell kiszámítani. A figyelembe veendő bevételnek a közszolgáltatásból származó teljes bevételt tartalmaznia kell. Amennyiben a közszolgáltató egy másik, az ésszerű nyereségen túl is nyereséget hozó általános gazdasági érdekű szolgáltatással összefüggő speciális vagy kizárólagos jogokkal rendelkezik, vagy más állami kedvezményekben is részesül, akkor ezeket is hozzá kell adni a bevételhez. Az elismerhető nyereség közszolgáltatással összefüggő saját tőkére vetített mértéke nem haladhatja meg az évi 6 %-ot Főbb szabályok

8 A KEOP-2009-5.4.0. pályázati konstrukció keretében elnyert támogatással megvalósított beruházásokból származó, a pályázónál jelentkező egyéb, a projektet terhelő költségekkel csökkentett nettó költségmegtakarítást a közszolgáltató köteles a lakossági távhőszolgáltatási díjat terhelő költségek megállapításánál csökkentő tényezőként figyelembe venni. E kötelezettségéről a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (Tszt.) VII. fejezetében előírtak szerinti ármegállapítási eljárásban a közszolgáltató köteles a Magyar Energia Hivatalt, illetve a távhőszolgáltatásban ármegállapítási hatáskörrel rendelkező helyi önkormányzatot írásban tájékoztatni. Főbb szabályok

9 Támogatás mértéke Maximális támogatás a beruházás elszámolható költségeinek maximum 50 %-a az ország egész területén. A projektekhez nyújtható támogatás tényleges mértékének meghatározása pénzügyi elemzés alapján, a Támogatási intenzitás-számítás alapján történik. A pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 10 millió Ft, maximum 500 millió Ft lehet.

10 Megvalósíthatósági tanulmány m v1 >m g A pályázatok kötelező melléklete, a konkrét feladat műszaki megoldását és gazdaságosságát elemzi. Elkészítése széleskörű műszaki, gazdasági, pénzügyi és jogi ismereteket feltételez. Ajánlott olyan szakemberre, szakcégre bízni, aki/amely rendelkezik a szükséges ismeretekkel és referenciákkal. Megvalósíthatósági tanulmány készítése során az alábbiakra kell különösen nagy hangsúlyt fektetni: Energetikai, műszaki, pénzügyi jellemzők a beruházás előtt és után. Szabályozási környezet és ebből következően a szükséges engedélyek meghatározása. Az értékelés szempontjából kiemelten fontos adatok alátámasztása egyéb dokumentumokkal. Megalapozott beruházási költségbecslés. Környezetvédelmi fejezet.

11 Szükséges engedélyek m v1 >m g Amennyiben a beruházás engedélyköteles a jogerős engedélyeket legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig be kell szerezni. Az engedélyezési tervdokumentációt a pályázathoz mellékelni kell.

12 Intézményi háttér Projektmenedzsment Tartalmi megfelelőség ÜHG kibocsátás -csökkenés, alapenergiahordozó megtakarítás mértéke Fenntarthatóság (gazdasági, környezeti, természetvédelmi, társadalmi) Esélyegyenlőség Fenntartható fejlődés Pályázatok értékelése pontozásos rendszerben

13 Ponthatárok KEOP-2009-5.4.0: Maximális pontszám: 100 Minimális pontszám: 50 A fenti ponthatárokkal már többnyire sikeresen lehet pályázni.

14 Érkeztetés Jogosultság és teljesség vizsgálata. Hiánypótlásra maximum 15 naptári nap áll rendelkezésre Befogadás – benyújtástól számított 30 nap Tartalmi értékelés Tartalmi kiegészítésre maximum 3 munkanap áll a pályázó rendelkezésére. Bírálat A benyújtott pályázatokról szóló döntés előkészítését (bírálat) a Bíráló Bizottság végzi. Döntés A támogatási döntés meghozatalára a befogadást követő 60 napon belül kerül sor, amibe a hiánypótlás nem számít bele. Támogatási szerződés megkötése 60 nap különféle részhatáridőkkel. Eljárásrend

15 A tapasztalatok összefoglalása A pályázni kívánt projekt alapos előkészítést igényel Az előkészítés és megvalósítás reális ütemezése Minden szükséges engedély beszerzése Részletes árajánlatokkal alátámasztott tervezői költségbecslés Az energetikai és gazdasági számításokat megalapozó adatok gyűjtése, rendszerezése Beszerzést, értékesítést, keletkező hulladék kezelését igazoló elő-szerződések megkötése Érintett ingatlanok tulajdonosainak hozzájárulása Saját rész rendelkezésre állását igazoló dokumentációk Annak eldöntése érdekében, hogy a projekt nyerhet-e támogatást, illetve milyen mértékűt, előzetes előkészítő tanulmány kidolgozása javasolt.

16 Miért érdemes pályázni? Csökkenti a beruházási költséget Javítja a versenyképességet Segíti új fogyasztó csatlakozását a távhőrendszerre, ezáltal növeli a kapacitáskihasználást Trigeneráció megvalósításának támogatásával a hidegenergiaellátás a távhőszolgáltatók jelentős üzletágává válhat. Növeli a fogyasztói megelégedettséget

17 Eddigi eredmények (2009. január 31.) KEOP-2007-4.1.0. Beadott pályázat:122 Nyertes pályázat:26 Megítélt támogatás:2,6 Mrd Ft Rendelkezésre álló keretösszeg: 13,2 Mrd Ft Fennmaradó keret:10,6 Mrd Ft (Miskolci hőszolgáltató által elnyert támogatás 196 Mft) KEOP-2007-5.1.0. Beadott pályázat:106 Nyertes pályázat:17 Megítélt támogatás:0,8 Mrd Ft Rendelkezésre álló keretösszeg: 8,76 Mrd Ft Fennmaradó keret:7,9 Mrd Ft


Letölteni ppt "A távhőellátás versenyképességének javítása KEOP pályázati források igénybevételével LAKATOS Tibor, KORONCZAI Gyöngyi 2009. április."

Hasonló előadás


Google Hirdetések