Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Backamadarasi Kis Gergely Backamadarasi Kis Gergely Református Kollégium Református Kollégium SzékelyudvarhelySzékelyudvarhely.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Backamadarasi Kis Gergely Backamadarasi Kis Gergely Református Kollégium Református Kollégium SzékelyudvarhelySzékelyudvarhely."— Előadás másolata:

1 Backamadarasi Kis Gergely Backamadarasi Kis Gergely Református Kollégium Református Kollégium SzékelyudvarhelySzékelyudvarhely

2

3 a frankfurti egyetem végzettje, Erdély kancellárja, Udvarhelyszék főispánja 1670-ben ezer aranyat adományozott a székelyudvarhelyi triviális iskola gimnáziumi rangra emelésére. Az alapító Bethlen család mind a 15 tagja a kollégium gondnokai, mecénásai voltak. Gróf Bethlen János Gróf Bethlen János Gróf Bethlen Dávid Gróf Bethlen Dávid 1716-ban egy pecsétnyomót ajándékozott az iskolának. Ennek alapján készült az iskolánk címere.

4 A Gróf Bethlen Dávid által adományozott pecsétnyomó lapján egy rózsabokor van bevésve, és körül e szavak: „per spinas ad rosas”. Ezeket köriti egy szájában könyvet tartó kígyó, s kereken ez van írva: „Sigillum gymnasii ref. Bethleniano –Udvarhelyensis” Ezen pecsétnyomó stilizálásával készült el az iskolán címere, ami egy pajzson ábrázolja a pecsétnyomó elemeit. A Székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református kollégium címere A Székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református kollégium címere

5 A kollégiumnak 1670- 1948 1948 között 36 36 rektora, igazgatója, több mint 400 400 tanerője és több ezer ezer tanítványa volt. Sokan közülük iskolánk híres személyiségeivé váltak, példaadó életük, munkájuk, tevékenységük által, az elkövetkező generációk világító lámpásai lettek. Emlékük örökre fennmaradt!

6 1. Letenyei Pál (1670-1680), 2. Rozgoni János (1680-1685), 3. Szathmári Pap János (1685-1689), 4. Tolnai István (1689-1695), 5. Tőke István (1695-1711), 6. Szigethi Gyula (1712-1720), 7. Körmöndi György (1721-1723), 8. Dézsi Zsigmond (1723- 1728), 9. Szombati Sámuel (1729-1735), 10. Borosnyai Lukács János (1735-1751), 11. Kőrösi József (1751-1763), 12. Kovács József (1763-1767), 13. Kis Gergely (1768-1787), 14. Bodola Sámuel sen. (1787-1793), 15. Zilahi Sebes János (1793- 1799, 1801-1803), 16. Szigethi Gyula Mihály (1799-1801, 1803-1805, 1809-1811, 1815-1817, 1821-1823), 17. Benkő Zsigmond (1805-1807, 1811-1813, 1817-1819), 18. Karácsonyi Sámuel (1807-1809, 1813-1815, 1819-1821, 1825-1827, 1829-1831) 19. Bodola Sámuel jun. (1823-1825, 1831-1833), 20. Csórja József (1827-1829), 21. Sylveszter Dénes (1833-1836), 22. Magyarosi Szőke József (1836-1838, 1840- 1848), 23. Szabó György (1849-1854), 24. Kis Ferenc (1854-1858, 1875-1875), 25. Korondy Mózes (1858-1868, 1872-1875), 26. Dr. Jenei Viktor (1868-1872), 27. Bod Károly (1880-1885, 1887-1888), 28. Szakács Mózes (1885-1887), 29. Gönczi Lajos (1888-1914), 30. Szabó András (1914-1926, 1940-1943), 31. Csefó Sándor (1926-1927). 32. Váró (Csató) Gabriella (1927-1936, 1938-1944, 1945-1948), 33. Weress Margit (1936-1938), 34. Haáz Ferencz Rezső (1943-1944), 35. Szabó Judit (1944-1945), 36. Dr. Lévay Lajos (1946-1947). A kollégium rektorai, igazgatói 1670-1948 között A kollégium rektorai, igazgatói 1670-1948 között

7 Nagyenyeden tanult, volt nevelő és iskolamester.Nagyenyeden tanult, volt nevelő és iskolamester. 1721-től az Odera melletti Frankfurtban, majd a hollandiai Leidenben tanult.1721-től az Odera melletti Frankfurtban, majd a hollandiai Leidenben tanult. Hazatérése után pap Nagyenyeden, 1735-1751 között a Református Kollégium rektor- professzora. Tanári székét 1751-ig megtartotta Udvarhelyen, bár közben 1748-ban generális nótáriusnak, 1749-ben pedig püspöknek választották.Hazatérése után pap Nagyenyeden, 1735-1751 között a Református Kollégium rektor- professzora. Tanári székét 1751-ig megtartotta Udvarhelyen, bár közben 1748-ban generális nótáriusnak, 1749-ben pedig püspöknek választották. Munkája: Catechismusi házi kincs.Munkája: Catechismusi házi kincs. Borosnyai Lukács János (1694 - 1760) egyházi író A Református Kollégium híres rektorai, igazgatói és tanárai igazgatói és tanárai

8 Helytörténeti író, drámaíró. Külföldi tanulmányait Marburgban, Göttingenben, Stuttgartban és Bécsben végezte.Helytörténeti író, drámaíró. Külföldi tanulmányait Marburgban, Göttingenben, Stuttgartban és Bécsben végezte. 1796-tól kezdődően mindössze 26 évet szolgált az iskolában, 1799-1801, 1803-1805, 1809-1811, 1815-1817, 1821-1823 között mint rektor. A tudományos könyvtárunk 37 kéziratos könyvét őrzi1796-tól kezdődően mindössze 26 évet szolgált az iskolában, 1799-1801, 1803-1805, 1809-1811, 1815-1817, 1821-1823 között mint rektor. A tudományos könyvtárunk 37 kéziratos könyvét őrzi. A Református Kollégium dokumentációs könyvtárában levő Szigethi Gy. Mihály kéziratos könyvei. A Református Kollégium híres rektorai, igazgatói és tanárai igazgatói és tanárai Szigethi Gyula Mihály (1759 - 1837)

9 A Backamadarasi Kis Gergely emlékoszlop. Készült 1843-ban. Baczkamadarasi Kis Gergely (1737 – 1787) Egyházi író, iskola- és templomépítő. Szegény földműves családból származott, majd elvégezte a marosvásárhelyi kollégiumot, később pedig Bécsben, Bázelben és Bernben tanult. 1768-1787 közötti rektor- professzorsága alatt újraépíti, korszerűsíti a kollégiumot, ezért nevezik a kollégium „újraalapítójának”. 1771-ben újabb emelettel bővíti az iskolát. Az ő nevéhez fűződik 1781- ben a belvárosi református templom építése is. 1838-ban a tanulóífjuság a kollégium belső udvarán emlékoszlopot állított tiszteletére. Számos nagyjelentőségű munkája van. A Református Kollégium híres rektorai, igazgatói és tanárai igazgatói és tanárai

10 Csórja P. Ferenc (1782 - 1843) tankönyvíró, műfordító A Református Kollégium híres rektorai, igazgatói és tanárai igazgatói és tanárai Munkái: Hazai és közönséges história (tankönyv a grammatika osztályok számára, Marosvásárhely, 1830), Wakefieldi pap (Goldsmith után angolból, Nagyenyed, 1831), Alap philosophia (Nagyenyed, 1842)Munkái: Hazai és közönséges história (tankönyv a grammatika osztályok számára, Marosvásárhely, 1830), Wakefieldi pap (Goldsmith után angolból, Nagyenyed, 1831), Alap philosophia (Nagyenyed, 1842) Enyeden, Jénában és Göttingenben tanult.Enyeden, Jénában és Göttingenben tanult. Illyefalván született, 1824 - 1831 között a székelyudvarhelyi kollégium filozófia tanára, 1827- 1829 között rektora.Illyefalván született, 1824 - 1831 között a székelyudvarhelyi kollégium filozófia tanára, 1827- 1829 között rektora. 1831-től nagyenyedi rektor-professzor.1831-től nagyenyedi rektor-professzor.

11 Tanulmányait Göttingenben végezte. 1820 - 1833 között a kollégium tanára, 1823-1825 és 1831- 1833 között rektora.Tanulmányait Göttingenben végezte. 1820 - 1833 között a kollégium tanára, 1823-1825 és 1831- 1833 között rektora. Hazatérése után (1816) előbb udvari pap, majd héderfáji lelkész. 1852-től erdélyi református püspökhelyettes, végül püspök. Cikkei az Erdélyi Híradóban, teológiai tanulmányai az erdélyi református egyház Évkönyveiben jelentek meg.Hazatérése után (1816) előbb udvari pap, majd héderfáji lelkész. 1852-től erdélyi református püspökhelyettes, végül püspök. Cikkei az Erdélyi Híradóban, teológiai tanulmányai az erdélyi református egyház Évkönyveiben jelentek meg. Munkái: Kik az igazi keresztyének? (1831), Katekizmus (1832), Keresztyén anyaszentegyház négy oszlopai (1847), Az élő egyházról és annak ismertető jegyeiről (1856).Munkái: Kik az igazi keresztyének? (1831), Katekizmus (1832), Keresztyén anyaszentegyház négy oszlopai (1847), Az élő egyházról és annak ismertető jegyeiről (1856). Ifj. Bodola Sámuel (1790 - 1866) egyházi író A Református Kollégium híres rektorai, igazgatói és tanárai igazgatói és tanárai

12 Bölcseletet és teológiát hallgatott a marburgi egyetemen.Bölcseletet és teológiát hallgatott a marburgi egyetemen. 1832-től haláláig a Református Kollégium bölcsésztanára, 1836-1838 és 1840-1848 kötött pedig rektora.1832-től haláláig a Református Kollégium bölcsésztanára, 1836-1838 és 1840-1848 kötött pedig rektora. Ő adományozta az iskolájának a Kollégiumkertet. Görögből fordított, költeményeket és színjátékokat írt.Ő adományozta az iskolájának a Kollégiumkertet. Görögből fordított, költeményeket és színjátékokat írt. Magyarosi Szőke József (1793 - 1866) író A Református Kollégium híres rektorai, igazgatói és tanárai igazgatói és tanárai

13 A Református Kollégium híres rektorai, igazgatói és tanárai igazgatói és tanárai Sylvester Dénes (1796- 1851) A főkonzisztórium 1830-ben nevezte ki a volt kollégiumba az akkor rendszeresített negyedik tanszékre juris professornak, oly feltétel mellett, hogy amíg állását elfoglalná a pesti és bécsi egyetemeket látogassa meg ismeretszerzés céljából. Udvarhelyt tanult, 1816-ban lett togatus deák, 1823-ban kitünően végezte a rigorosumot. Később a királyi táblán is dicsérettel végezte a jogi pályát. 1830- 1832 között a bécsi és pesti egyetemek jogi fakultásain tanult, 1832-ben jogtanári székét beköszöntő beszéddel foglalta el, 1833-1836 között már rektor. Sokat tett az iskolai tanítás javításának érdekében. 1851-ig rendes tanár.

14 Az udvarhelyi kollégiumban végezte középfokú tanulmányait, majd a poroszországi egyetemek elvégzése után visszakerült saját iskolájába professzorként, majd 1849-1854 között pedig rektor - professzorként.Az udvarhelyi kollégiumban végezte középfokú tanulmányait, majd a poroszországi egyetemek elvégzése után visszakerült saját iskolájába professzorként, majd 1849-1854 között pedig rektor - professzorként. Tanítványa, Orbán Balázs, mélységes szeretettel és tisztelettel emlékszik meg róla.Tanítványa, Orbán Balázs, mélységes szeretettel és tisztelettel emlékszik meg róla. Természettudományt és matematikát tanított.Természettudományt és matematikát tanított. Szabó György (1808 - 1870) A Református Kollégium híres rektorai, igazgatói és tanárai igazgatói és tanárai

15 Iskolatörténet író. Középiskolai tanulmányait a Református Kollégiumban végezte, majd Bécsben és Berlinben tanult.Iskolatörténet író. Középiskolai tanulmányait a Református Kollégiumban végezte, majd Bécsben és Berlinben tanult. 1845-től a kollégium teológia tanára, 1852-1881 között történelmet tanít. 1854-1858 és 1875- 1880 között rektor is.1845-től a kollégium teológia tanára, 1852-1881 között történelmet tanít. 1854-1858 és 1875- 1880 között rektor is. Széleskörű tudásával, lelkes magyarázataival, megkedvelteti tanítványaival a történelmet.Széleskörű tudásával, lelkes magyarázataival, megkedvelteti tanítványaival a történelmet. Megírta a kollégium történetét, tudományos objektivitással és pontossággal.Megírta a kollégium történetét, tudományos objektivitással és pontossággal. Kiss Ferenc (1816 - 1887) A Református Kollégium híres rektorai, igazgatói és tanárai igazgatói és tanárai

16 A bölcseleti és a jógi tanfolyamokat a kollégiumban végezte, majd a berlini egyetemen tanult.A bölcseleti és a jógi tanfolyamokat a kollégiumban végezte, majd a berlini egyetemen tanult. 1867-től a kollégium tanára, 1885-1887 között rektora. 22 éven át vezette az általa alakított Polgári Olvasókört.1867-től a kollégium tanára, 1885-1887 között rektora. 22 éven át vezette az általa alakított Polgári Olvasókört. 1877-ben lapot indított Udvarhelyi Híradó címmel1877-ben lapot indított Udvarhelyi Híradó címmel. Szakács Mózes (1828 - 1894) lapszerkesztő, pedagógiai író A Református Kollégium híres rektorai, igazgatói és tanárai igazgatói és tanárai

17 Felegyházi Antal (1847-1936) természettudományi író Középiskoláit Szatmáron és Debrecenben végezte. Fél évet a bécsi teológia fakultáson tanult.Középiskoláit Szatmáron és Debrecenben végezte. Fél évet a bécsi teológia fakultáson tanult. Tanulmányait a kolozsvári egyetemen fejezte be, matematika-fizika szakon.Tanulmányait a kolozsvári egyetemen fejezte be, matematika-fizika szakon. 1876-1907 között a kollégiumunk tanára.1876-1907 között a kollégiumunk tanára. A város művelődési életében jelentős szerepet vállalt.A város művelődési életében jelentős szerepet vállalt. A testek hő okozta kitágulása általában véve s különösen a szilárd testek kitágulása s azok kitágulási együtthatói c. munkája jutalmat nyert.A testek hő okozta kitágulása általában véve s különösen a szilárd testek kitágulása s azok kitágulási együtthatói c. munkája jutalmat nyert. A Református Kollégium híres rektorai, igazgatói és tanárai igazgatói és tanárai

18 Teológiát Sárospatakon végezte, majd Zürichben és Marburgban bölcseletet, teológiát és pedagógiát hallgatott.Teológiát Sárospatakon végezte, majd Zürichben és Marburgban bölcseletet, teológiát és pedagógiát hallgatott. 1873-tól Udvarhelyen tanított, 1880-1885 és 1887-1888 között rektor.1873-tól Udvarhelyen tanított, 1880-1885 és 1887-1888 között rektor. Gazdag közéleti tevékenységet folytatott. Gazdag közéleti tevékenységet folytatott. Bod Károly (1848 - 1926) közíró A Református Kollégium híres rektorai, igazgatói és tanárai igazgatói és tanárai

19 Az egyetemet Kolozsváron végezte. 1875-től a kollégium tanára, 1888-tól 1914-ig igazgatója. 1895-ben megírta "A székelyudvarhelyi ev. reform Kollégium multja és jelene" című, referenciának számító művét.Az egyetemet Kolozsváron végezte. 1875-től a kollégium tanára, 1888-tól 1914-ig igazgatója. 1895-ben megírta "A székelyudvarhelyi ev. reform Kollégium multja és jelene" című, referenciának számító művét. Az ő igazgatósága idején épült fel, 1910 - 1912-ben pályázat alapján a régi kollégium mellé korszerű bútorzattal és didaktikai eszközökkel felszerelt új épület.Az ő igazgatósága idején épült fel, 1910 - 1912-ben pályázat alapján a régi kollégium mellé korszerű bútorzattal és didaktikai eszközökkel felszerelt új épület. 1200 lapból álló növénygyűjteményét a kollégiumnak ajándékozta.1200 lapból álló növénygyűjteményét a kollégiumnak ajándékozta. Tevékenysége alapján, a Kollégium harmadik anyagi és szellemi alapítójaként tisztelik.Tevékenysége alapján, a Kollégium harmadik anyagi és szellemi alapítójaként tisztelik. Gönczi Lajos (1852 - 1929) természettudományi és irodalomtörténet író A Református Kollégium híres rektorai, igazgatói és tanárai igazgatói és tanárai

20 Solymossy Endre (1855-1909) helytörténész helytörténész Solymossy Endre (1855-1909) helytörténész helytörténész A középiskolát a kollégiumban végezte, az egyetemet Kolozsváron.A középiskolát a kollégiumban végezte, az egyetemet Kolozsváron. 1881-től tanárként visszatér a kollégiumba, történelmet és földrajzot tanított.1881-től tanárként visszatér a kollégiumba, történelmet és földrajzot tanított. Gazdag közművelődési-társadalmi munkásságot fejtett ki.Gazdag közművelődési-társadalmi munkásságot fejtett ki. Cikkei a helyi lapokban, a Székely Nemzetben, a Csíki Lapokban, az Archeológiai Értesítőben, a Nagyküküllőben jelentek meg.Cikkei a helyi lapokban, a Székely Nemzetben, a Csíki Lapokban, az Archeológiai Értesítőben, a Nagyküküllőben jelentek meg. A Református Kollégium híres rektorai, igazgatói és tanárai igazgatói és tanárai

21 Kovács Dániel (1862-1917) pedagógiai író Középiskolai tanulmányait Budapesten, Nagyszalontán és Debrecenben végezte.Középiskolai tanulmányait Budapesten, Nagyszalontán és Debrecenben végezte. Latin-görög szakos tanári diplomát a kolozsvári egyetemen szerzett.Latin-görög szakos tanári diplomát a kolozsvári egyetemen szerzett. 1888-1917 között a volt kollégium tanára.1888-1917 között a volt kollégium tanára. Számos értékes munkája van.Számos értékes munkája van. A Református Kollégium híres rektorai, igazgatói és tanárai igazgatói és tanárai

22 Fejes Áron (1866 – 1929) író, tankönyvíró Középiskoláit Sepsiszentgyörgyön és Nagyenyeden végezte, itt teológiát is tanult.Középiskoláit Sepsiszentgyörgyön és Nagyenyeden végezte, itt teológiát is tanult. 1892-től a nagykőrösi református kollégium tanára, 1894-1907 között a Székelyudvarhelyi Református kollégiumban tanított.1892-től a nagykőrösi református kollégium tanára, 1894-1907 között a Székelyudvarhelyi Református kollégiumban tanított. 1907-1929 között a nagyenyedi tanítóképző igazgatója.1907-1929 között a nagyenyedi tanítóképző igazgatója. Munkái: A műballada a német költészetben, kéziratban Bürger, Schiller és Goethe ballada-költészetéről, és mások. Írt ábécéskönyvet is.Munkái: A műballada a német költészetben, kéziratban Bürger, Schiller és Goethe ballada-költészetéről, és mások. Írt ábécéskönyvet is. A Református Kollégium híres rektorai, igazgatói és tanárai igazgatói és tanárai

23 Az egyetemet Kolozsváron végezte.Az egyetemet Kolozsváron végezte. 1894-től a kollégium latin - görög szakos tanára.1894-től a kollégium latin - görög szakos tanára. 1914 -1926 és 1940 - 1944 között a kollégium igazgatója volt.1914 -1926 és 1940 - 1944 között a kollégium igazgatója volt. A XX. század elején ő volt egyik úttörője a sísport székelyföldi meghonosításának.A XX. század elején ő volt egyik úttörője a sísport székelyföldi meghonosításának. Szabó András (1871 - 1957) műfordító A Református Kollégium híres rektorai, igazgatói és tanárai igazgatói és tanárai

24 Bakóczi Károly (1883 -1956) író, irodalomtörténész, műfordító 1908-1924 között a volt kollégium tanára, majd a Ştefan O. Iosif Líceum magyar szakos tanára.1908-1924 között a volt kollégium tanára, majd a Ştefan O. Iosif Líceum magyar szakos tanára. Az 1920-as években jeleneteket, egyfelvonásos darabokat, novellákat, tanulmányokat közölt a Zord időben és a Pásztortűzben. Tagja a Kemény Zsigmond Társaságnak.Az 1920-as években jeleneteket, egyfelvonásos darabokat, novellákat, tanulmányokat közölt a Zord időben és a Pásztortűzben. Tagja a Kemény Zsigmond Társaságnak. Sajtó alá rendezte Fülöp Áron kisebb költeményeit. Egyik fő munkája: Fülöp Áron élete és költészete. Német, francia, orosz költőktől is fordított.Sajtó alá rendezte Fülöp Áron kisebb költeményeit. Egyik fő munkája: Fülöp Áron élete és költészete. Német, francia, orosz költőktől is fordított. A Református Kollégium híres rektorai, igazgatói és tanárai igazgatói és tanárai

25 A budapesti Képzőművészeti Főiskolán tanult. Székely Bertalan tanítványa.A budapesti Képzőművészeti Főiskolán tanult. Székely Bertalan tanítványa. 1906-tól a kollégium rajztanára, 1943-tól 1944-ig igazgatója.1906-tól a kollégium rajztanára, 1943-tól 1944-ig igazgatója. 1913-ban a kollégium földszinti termeiben néprajzi gyűjteményt hozott létre, mely a mai Haáz Rezső Múzeum jogelődje. Festményeit is e városi múzeum őrzi.1913-ban a kollégium földszinti termeiben néprajzi gyűjteményt hozott létre, mely a mai Haáz Rezső Múzeum jogelődje. Festményeit is e városi múzeum őrzi. Haáz F. Rezső (1883 - 1958) etnográfus, képzőművész A Református Kollégium híres rektorai, igazgatói és tanárai igazgatói és tanárai

26 Csefó Sándor (1891 - 1957) tankönyvíró 1914-1928 között a Székelyudvarhelyi Református Kollégium majd a nagyenyedi tanítóképző tanára és igazgatója.1914-1928 között a Székelyudvarhelyi Református Kollégium majd a nagyenyedi tanítóképző tanára és igazgatója. Fizika- és kémia tankönyvek szerzője.Fizika- és kémia tankönyvek szerzője. Székelyudvarhelyen megjelent tanulmánya: Fizikai hypothezisek és elméletek.Székelyudvarhelyen megjelent tanulmánya: Fizikai hypothezisek és elméletek. A kollégium rektorai, igazgatói, tanárai 1670-1927 között A Református Kollégium híres rektorai, igazgatói és tanárai igazgatói és tanárai

27 Dr. Lévai Lajos (1894 –1974) író író Középiskoláit a kolozsvári Református Kollégiumban végezte (1914).Középiskoláit a kolozsvári Református Kollégiumban végezte (1914). A kolozsvári egyetemen szerzett történelem-földrajz szakos tanári oklevelet (1923), majd a szegedi egyetemen bölcsészeti doktorátust (1926).A kolozsvári egyetemen szerzett történelem-földrajz szakos tanári oklevelet (1923), majd a szegedi egyetemen bölcsészeti doktorátust (1926). 1926-1949 között Székelyudvarhelyen a tanítóképzőben és a Református Kollégiumban tanított, amelynek 1946-1948 között igazgatója is volt.1926-1949 között Székelyudvarhelyen a tanítóképzőben és a Református Kollégiumban tanított, amelynek 1946-1948 között igazgatója is volt. Számos nagy értékű munkát közölt mind a határon belül, mind azon kívül.Számos nagy értékű munkát közölt mind a határon belül, mind azon kívül. A Református Kollégium híres rektorai, igazgatói és tanárai igazgatói és tanárai

28 Haáz Sándor (1912. Ápr. 3) koreográfus, etnográfus Középiskolai tanulmányait a szülővárosában, a Református Kollégiumban, a Római Katolikus Gimnáziumban majd Hajdúböszörményben végezte. A főiskolát a kolozsvári Belle Arte Akadémián (1931), a budapesti iparrajziskolában (1934), majd a budapesti Képzőművészeti Főiskola szobrászati szakán (1934-1940). 1940-től a Székelyudvarhelyi Fa és Agyagipari Szakiskolában, 1942-től a Református Kollégiumban, 1948-tól Székelykeresztúron tanított. Minden állomáshelyén fellendíti a népi táncmozgalmat. 1954-től Marosvásárhelyen a Tartományi Néptanács művelődési osztályán szakirányító. 1963-tól nyugdíjazásáig rajzot tanított a marosvásárhelyi iskolákban. A Református Kollégium híres rektorai, igazgatói és tanárai igazgatói és tanárai

29 A Református Kollégium híres tanítványai A Református Kollégium híres tanítványai Cserei Mihály (1667-1756) történetíró Csíkrákoson született, Nagyajtán hunyt el. Középiskolai tanulmányai után, a Szentgyörgyi István Színművészeti Főiskolán végzett. 1953-1956 között több színház rendezője.Csíkrákoson született, Nagyajtán hunyt el. Középiskolai tanulmányai után, a Szentgyörgyi István Színművészeti Főiskolán végzett. 1953-1956 között több színház rendezője. Több klasszikus művet vitt színpadra.Több klasszikus művet vitt színpadra. Különféle hivatalok betöltése után nagyajtai birtokára vonult.Különféle hivatalok betöltése után nagyajtai birtokára vonult. Főművei : Nagyajtai Cserei Mihály Históriája, A középkori Udvarhelyszék művészeti emlékei.Főművei : Nagyajtai Cserei Mihály Históriája, A középkori Udvarhelyszék művészeti emlékei. Csíkrákos

30 1767 - től lelkész Középajtán.1767 - től lelkész Középajtán. Munkáira külföldön is felfigyeltek. Rövid (1787 - 1789) udvarhelyi tanárkodás után Középajtára tért vissza. Munkáira külföldön is felfigyeltek. Rövid (1787 - 1789) udvarhelyi tanárkodás után Középajtára tért vissza. Bejárta Erdély nevezetesebb helyeit, felkutatta a levéltárakat.Bejárta Erdély nevezetesebb helyeit, felkutatta a levéltárakat. Egy addig ismereten növényfajtát róla neveztek el (epilobium Benköiánum).Egy addig ismereten növényfajtát róla neveztek el (epilobium Benköiánum). Benkő József (Bardocz, 1740. dec. 20.- 1814. dec. 28., Nagyajta) történetíró, botanikus A Református Kollégium híres tanítványai A Református Kollégium híres tanítványai

31 1849-ben két hét alatt Udvarhely környékén egy zászlóaljnyi honvédet toborzott.1849-ben két hét alatt Udvarhely környékén egy zászlóaljnyi honvédet toborzott. Színészigazgató volt Debrecenben és Nagyvárodon. Színészigazgató volt Debrecenben és Nagyvárodon. 1852-től a budapesti Nemzeti színház tagja, 1867-től rendezője. 1852-től a budapesti Nemzeti színház tagja, 1867-től rendezője. Tanulmányúton járt: Németországban, Franciaországban és Angliában. Tanulmányúton járt: Németországban, Franciaországban és Angliában. Elbeszéléseket és színműveket írt.Elbeszéléseket és színműveket írt. Feleki Miklós (Nagygalambfalva, 1818. dec. 18. - 1902. márc. 16., Budapest) színész, író A Református Kollégium híres tanítványai A Református Kollégium híres tanítványai

32 1844-ben a Református Kollégium bölcsészeti karra iratkozott. Bejárta Kisázsiát, Szíriát, Palesztinát, Görögországot.1844-ben a Református Kollégium bölcsészeti karra iratkozott. Bejárta Kisázsiát, Szíriát, Palesztinát, Görögországot. A szabadságharc bukása után Kossuth környezetében élt egy ideig, majd Londonban, aztán Victor Hugó társaságában. 1859-ben hazatért.A szabadságharc bukása után Kossuth környezetében élt egy ideig, majd Londonban, aztán Victor Hugó társaságában. 1859-ben hazatért. 1861-ben Udvarhelyszék főjegyzője, 1870-től országgyűlési képviselő, 1887-től a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja.1861-ben Udvarhelyszék főjegyzője, 1870-től országgyűlési képviselő, 1887-től a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Főműve: A Székelyföld leírása.Főműve: A Székelyföld leírása. Orbán Balázs " a legnagyobb székely„ " a legnagyobb székely„ (Lengyelfalva, 1829. febr. 3. - 1890. ápr. 19., Budapest). Orbán Balázs " a legnagyobb székely„ " a legnagyobb székely„ (Lengyelfalva, 1829. febr. 3. - 1890. ápr. 19., Budapest). A Református Kollégium híres tanítványai A Református Kollégium híres tanítványai

33 A modern magyar tanítóképzés úttörője.A modern magyar tanítóképzés úttörője. Tibódon született, Budapesten hunyt el.Tibódon született, Budapesten hunyt el. A középiskolai tanulmányait a volt kollégiumban 1953-ban kitűnő eredmény- nyel végezte. Tanulmányait a kolozsvári orvossebészeti iskolában folytatta. A tanítóképzéssel először 1869-ben került kapcsolatba.A középiskolai tanulmányait a volt kollégiumban 1953-ban kitűnő eredmény- nyel végezte. Tanulmányait a kolozsvári orvossebészeti iskolában folytatta. A tanítóképzéssel először 1869-ben került kapcsolatba. Eötvös József megbízásából Svájcban és Németországban a tanítóképzést tanulmányozta.Eötvös József megbízásából Svájcban és Németországban a tanítóképzést tanulmányozta. Hazatérése után a székelykeresztúri tanítóképző igazgatója majd 1873-tól a budai tanítóképző vezetője.Hazatérése után a székelykeresztúri tanítóképző igazgatója majd 1873-tól a budai tanítóképző vezetője. A Református Kollégium híres tanítványai A Református Kollégium híres tanítványai Gyertyánffy István (1834- 1930) neveléstudományi író

34 Székelyudvarhelyen született, Kolozsváron hunyt el.Székelyudvarhelyen született, Kolozsváron hunyt el. A budapesti egyetem elvégzése után tanulmány utat tett Angliában, Németországban, Franciaországban, Svájcban, Olaszországban.A budapesti egyetem elvégzése után tanulmány utat tett Angliában, Németországban, Franciaországban, Svájcban, Olaszországban. 1868-tól a sárospataki főiskola, majd 1872-től a kolozsvári egyetemen a pedagógia tanára.1868-tól a sárospataki főiskola, majd 1872-től a kolozsvári egyetemen a pedagógia tanára. Cikkei és tanulmányai nagyszámban jelentek meg hazai és külföldi lapokban.Cikkei és tanulmányai nagyszámban jelentek meg hazai és külföldi lapokban. A Református Kollégium híres tanítványai A Református Kollégium híres tanítványai Felméri Lajos (1840-1894) pedagógiai szakíró

35 Jogot tanult Budapesten.Jogot tanult Budapesten. 1873-ban országgyűlési képviselő.1873-ban országgyűlési képviselő. Az 1873-ban induló székelyudvarhelyi Baloldal című lap főmunkatársa.Az 1873-ban induló székelyudvarhelyi Baloldal című lap főmunkatársa. 1880-ban Kolozsváron megindítja az Elenzéket, amely Erdély egyik legnagyobb hatású politikai napilapja volt.1880-ban Kolozsváron megindítja az Elenzéket, amely Erdély egyik legnagyobb hatású politikai napilapja volt. Bartha Miklós (Rugonfalva, 1847. nov. 14.- 1905. okt. 19.) politikai író, szónok A Református Kollégium híres tanítványai A Református Kollégium híres tanítványai

36 Író, újságíró, a magyar irodalom szervezés meghatározó egyénisége, a magyar gyermekirodalom kiemelkedő képviselője.Író, újságíró, a magyar irodalom szervezés meghatározó egyénisége, a magyar gyermekirodalom kiemelkedő képviselője. 1877-ben érettségizett. Jogot Budapesten tanult, de tanulmányait félbeszakítva újságíró lett. Több lapot, folyóiratot szerkesztett Budapesten.1877-ben érettségizett. Jogot Budapesten tanult, de tanulmányait félbeszakítva újságíró lett. Több lapot, folyóiratot szerkesztett Budapesten. 1922-től Kisbaconból szerkesztette a Szatmáron megjelenő Cimborát.1922-től Kisbaconból szerkesztette a Szatmáron megjelenő Cimborát. Benedek Elek (Kisbacon, 1859. szept. 30.- 1929. aug. 17., Kisbacon) A Református Kollégium híres tanítványai A Református Kollégium híres tanítványai

37 1911-től Budapesten a Képviselőház könyvtárigazgatója.1911-től Budapesten a Képviselőház könyvtárigazgatója. Nyugdíjazása után hazaköltözött szülőfalujába, Felsőboldogfalvára.Nyugdíjazása után hazaköltözött szülőfalujába, Felsőboldogfalvára. Zamatos nyelvű, kitűnő stílusérzékű székely költő.Zamatos nyelvű, kitűnő stílusérzékű székely költő. Költeményeket, balladákat és mondákat írt.Költeményeket, balladákat és mondákat írt. Fülöp Áron (Felsőboldogfalva, 1861. márc. 21. - 1920. okt. 20.) Fülöp Áron (Felsőboldogfalva, 1861. márc. 21. - 1920. okt. 20.) A Református Kollégium híres tanítványai A Református Kollégium híres tanítványai

38 Történet író, folklorista, egyházi író.Történet író, folklorista, egyházi író. A teológiát Nagyenyeden, Berlinben és Bonnban végezte.A teológiát Nagyenyeden, Berlinben és Bonnban végezte. 1902-től Székelyudvarhelyen református lelkész.1902-től Székelyudvarhelyen református lelkész. Az erdélyi és helyi lapok rendszeresen közölték cikkeit, tanulmányait és novelláitAz erdélyi és helyi lapok rendszeresen közölték cikkeit, tanulmányait és novelláit. Vajda Ferenc (Farcád. 1865. márc. 23. - 1938. jan. 16., Székelyudvarhely) A Református Kollégium híres tanítványai A Református Kollégium híres tanítványai

39 Zenei író, zenetudós, népdalgyűjtő.Zenei író, zenetudós, népdalgyűjtő. Középiskolai tanulmányait a volt kollégiumban, 1894-ben végezte be.Középiskolai tanulmányait a volt kollégiumban, 1894-ben végezte be. A kolozsvári Református Kollégium zenetanára volt.A kolozsvári Református Kollégium zenetanára volt. Számos műve jelent meg, népdalok, székely dalok és színpadi művek is.Számos műve jelent meg, népdalok, székely dalok és színpadi művek is. 1974-ben jelent meg a Válogatott zenei írásai és népzenei gyűjtése.1974-ben jelent meg a Válogatott zenei írásai és népzenei gyűjtése. A Református Kollégium híres tanítványai A Református Kollégium híres tanítványai Seprődi János (Kibéd, 1874. aug. 15. -1923. márc. 23., Kolozsvár)

40 Az egyetemet Kolozsváron végezte.Az egyetemet Kolozsváron végezte. 1907 -1921 között a Református Teológia tanára volt.1907 -1921 között a Református Teológia tanára volt. 1921-ben a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke lett.1921-ben a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke lett. 1925 - 1948 között tiszteletbeli tagja a Magyar Tudományos Akadémiának. Munkáinak többsége teológiai jellegű.1925 - 1948 között tiszteletbeli tagja a Magyar Tudományos Akadémiának. Munkáinak többsége teológiai jellegű. Ravasz László (Bánffihunyad, 1882. szept. 29.- 1875. aug. 6., Budapest) egyházi író. A Református Kollégium híres tanítványai A Református Kollégium híres tanítványai

41 Etnográfus, író, az MTA I. tagja (1945). A magyarság néprajzának egyetemes érdeklődésű kutatója. Kolozsvári, majd szegedi egyetemi tanár volt.Etnográfus, író, az MTA I. tagja (1945). A magyarság néprajzának egyetemes érdeklődésű kutatója. Kolozsvári, majd szegedi egyetemi tanár volt. Több jelentős néprajzi, főleg népművészeti és nyelvtudományi tanulmányt tett közzé. Hosszabb ideig a Néprajzi Intézet igazhatója (1941 – 1945) és a Közgyűjtemények Országos Felügyelőségének vezetője volt.Több jelentős néprajzi, főleg népművészeti és nyelvtudományi tanulmányt tett közzé. Hosszabb ideig a Néprajzi Intézet igazhatója (1941 – 1945) és a Közgyűjtemények Országos Felügyelőségének vezetője volt. Györffy Istvánnal és Bátky Zsigmonddal együtt szerk. (és több fejezetét írta) A magyarság néprajza c. 4 kötetes gyűjteményét.Györffy Istvánnal és Bátky Zsigmonddal együtt szerk. (és több fejezetét írta) A magyarság néprajza c. 4 kötetes gyűjteményét. Dr. Viski Károly (Torda, 1883. ápr. 14. – 1945. szept. 5., Budapest) A Református Kollégium híres tanítványai A Református Kollégium híres tanítványai

42 Székelyudvarhelyen született, Debrecenben hunyt el.Székelyudvarhelyen született, Debrecenben hunyt el. 1914-ben doktorált a kolozsvári egyetemen. Tanított a nagyenyedi, szászvárosi, majd a debreceni tanítóképzőben. 1914-ben doktorált a kolozsvári egyetemen. Tanított a nagyenyedi, szászvárosi, majd a debreceni tanítóképzőben. Etnográfusként, többek között, a székely kismesterségekkel és gyermekjátékokkal is foglalkozott.Etnográfusként, többek között, a székely kismesterségekkel és gyermekjátékokkal is foglalkozott. A Református Kollégium híres tanítványai A Református Kollégium híres tanítványai Dr. Bartha Károly (1889-1956) tanár, etnográfus, nyelvjáráskutató

43 Kiváló dal- és operaénekes.Kiváló dal- és operaénekes. Középiskolai tanulmányai végeztével, 1911-1914 között a budapesti Zeneakadémián tanult.Középiskolai tanulmányai végeztével, 1911-1914 között a budapesti Zeneakadémián tanult. Kossuth díjas, kiváló művész, 1917-től a budapesti Operaház örökös tagja.Kossuth díjas, kiváló művész, 1917-től a budapesti Operaház örökös tagja. Kodály Háry Jánosa először az ő előadásában aratott sikert.Kodály Háry Jánosa először az ő előadásában aratott sikert. Palló Imre ( Mátisfalva, 1891. okt. 23.- 1978. jan. 25., Budapest) A Református Kollégium híres tanítványai A Református Kollégium híres tanítványai

44 Költő, hírlapíró, hangjátékíró, rádiórendező.Költő, hírlapíró, hangjátékíró, rádiórendező. 1928-tól a budapesti rádiórendezője.1928-tól a budapesti rádiórendezője. Verseit mély líraság jellemzi.Verseit mély líraság jellemzi. Számos folyóirat szerkesztője, és verseskötet szerzője.Számos folyóirat szerkesztője, és verseskötet szerzője. A Székely himnusz szerzője.A Székely himnusz szerzője. A Református Kollégium híres tanítványai A Református Kollégium híres tanítványai Csanádi György (Székelyudvarhely, 1895. – 1952., Budapest)

45 A székelyudvarhelyi Kollégiumnak végig ösztöndíjas, rendkívül ambíciós tanulója volt. 1918-tól a kolozsvári orvosi egyetemen tanul, Budapesten végez 1925- ben. Kiváló orvos (belgyógyász, ideggyógyász, endokrinológus, fürdőgyógyász), orvosi szakíró. 1928-ban Iaşiban honosítják az oklevelét. 1928-1940 között bukaresti orvosként az ottani művelődési életet is támogatta. 1940-től a székelyudvarhelyi kórház belgyógyász főorvosa, a művelődési életének lelkes támogatója. 1965-1972 között önkénest iskolaorvos a Kollégiumban, ahol egészségtan órákat is tanít. Munkája: Rajtad is múlik, hogy beteg ne légy. Dr. Bakk Elek ( Felsőboldogfalva, 1899 ápr. 13- 1972. jan. 21.,Székelyudvarhely) A Református Kollégium híres tanítványai A Református Kollégium híres tanítványai

46 Bíró Sándor (1907 – 1975) történetíró Középiskolai tanulmányait a volt kollégiumban, az egyetemet és a református teológiát pedig Kolozsváron és Párizsban végezte.Középiskolai tanulmányait a volt kollégiumban, az egyetemet és a református teológiát pedig Kolozsváron és Párizsban végezte. Egyik alapítója és főmunkatársa az Erdélyi Fiataloknak.Egyik alapítója és főmunkatársa az Erdélyi Fiataloknak. 1932-1944 között a kolozsvári Református Kollégium tanára, 1944 után Debrecenben, majd Budapesten középiskolai tanár, később az ELTE tudományos főmunkatársa.1932-1944 között a kolozsvári Református Kollégium tanára, 1944 után Debrecenben, majd Budapesten középiskolai tanár, később az ELTE tudományos főmunkatársa. Számos értékes cikket ás tanulmányt közölt.Számos értékes cikket ás tanulmányt közölt. A Református Kollégium híres tanítványai A Református Kollégium híres tanítványai

47 A Református Kollégium híres tanítványai A Református Kollégium híres tanítványai Id. Dr. Dávid Gyula (1902-1987) egyházi író 1938-1958 között székelyudvarhelyi református lelkész, a Római Katolikus Gimnáziumban református vallásoktató, a Református Kollégium elöljáróságának tagja.1938-1958 között székelyudvarhelyi református lelkész, a Római Katolikus Gimnáziumban református vallásoktató, a Református Kollégium elöljáróságának tagja. 1939-1940 között a Református Gyülekezeti Élet c. folyóirat szerkesztője.1939-1940 között a Református Gyülekezeti Élet c. folyóirat szerkesztője. 1950-ben doktorál, a kolozsvári Református Teológiai Intézetben.1950-ben doktorál, a kolozsvári Református Teológiai Intézetben. 1953-1973 között püspökhelyettes.1953-1973 között püspökhelyettes. Több teológiai szaktanulmány szerzője.Több teológiai szaktanulmány szerzője.

48 Árapatakon született, id. Dávid Gyula lelkész fia.Árapatakon született, id. Dávid Gyula lelkész fia. A Bolyai Tudományegyetemen magyar szakos tanári képesítést szerez, 1951-1953 között kiadói lektor, 1953-tól aspiráns, majd tanársegéd.A Bolyai Tudományegyetemen magyar szakos tanári képesítést szerez, 1951-1953 között kiadói lektor, 1953-tól aspiráns, majd tanársegéd. 1957-ben a magyar forradalommal való szolidarizálása miatt bebörtönözték.1957-ben a magyar forradalommal való szolidarizálása miatt bebörtönözték. 1970-től 1993-ig a Kriterion Könyvkiadó szerkesztője, majd a Polis kiadó szerkesztője, számos cikk írója.1970-től 1993-ig a Kriterion Könyvkiadó szerkesztője, majd a Polis kiadó szerkesztője, számos cikk írója. A Református Kollégium híres tanítványai A Református Kollégium híres tanítványai Ifj. Dávid Gyula (1928. aug. 13) irodalomtörténész

49 A Református Kollégium híres tanítványai A Református Kollégium híres tanítványai Középiskolai tanulmányait a Református Kollégiumban, a Római Katolikus Gimnáziumban és az Elméleti Vegyes Líceumban végezte.Középiskolai tanulmányait a Református Kollégiumban, a Római Katolikus Gimnáziumban és az Elméleti Vegyes Líceumban végezte. A kolozsvári teológián szerzett lelkészi képesítést, ugyanitt egyháztörténetből 1969-ben doktorált.A kolozsvári teológián szerzett lelkészi képesítést, ugyanitt egyháztörténetből 1969-ben doktorált. Jelenleg Székelyudvarhelyen él. Számos művészet- történeti tanulmány szerzője.Jelenleg Székelyudvarhelyen él. Számos művészet- történeti tanulmány szerzője. Dr. Dávid László (Árapatak, 1932. Máj. 25.) lelkipásztor, műtörténész

50 A bukaresti Szépművészeti Akadémián végzett festészeti és iparművészeti szakot.A bukaresti Szépművészeti Akadémián végzett festészeti és iparművészeti szakot. Számos kiállítása volt.Számos kiállítása volt. Megszervezője volt 1946-ban a kolozsvári Magyar Művészeti Intézetnek, amelynek majd a Ion Andreescu Képzőművészeti Intézetnek tanára.Megszervezője volt 1946-ban a kolozsvári Magyar Művészeti Intézetnek, amelynek majd a Ion Andreescu Képzőművészeti Intézetnek tanára. Bene József (Székelydálya, 1903. jún. 24. – 1986. máj. 20., Köln) képzőművész A Református Kollégium híres tanítványai A Református Kollégium híres tanítványai

51 1929-től a budapesti egyetem bölcsészkarának hallgatója.1929-től a budapesti egyetem bölcsészkarának hallgatója. 1931-ben kapcsolatba került a kommunista párttal, illegális pártmunkát végzett, melynek következtében 1935-ig háromszor is letartóztatták.1931-ben kapcsolatba került a kommunista párttal, illegális pártmunkát végzett, melynek következtében 1935-ig háromszor is letartóztatták. 1937-től vett részt a spanyol polgárháborúban, ahonnan Franciaországba ment.1937-től vett részt a spanyol polgárháborúban, ahonnan Franciaországba ment. A háború után kommunista belügyminiszter lett.A háború után kommunista belügyminiszter lett. 1949 május 30-án, koholt vádak alapján halálra ítélték és kivégezték.1949 május 30-án, koholt vádak alapján halálra ítélték és kivégezték. Rajk László (Székelyudvarhely, 1909. márc. 8- 1949. okt. 15., Budapest) politikus A Református Kollégium híres tanítványai A Református Kollégium híres tanítványai

52 A Református Kollégium híres tanítványai A Református Kollégium híres tanítványai Dr. Szabó Árpád (Sz. Udv. 1913. Dec. 11.) természettudományi szakíró Elemi és középiskolai tanulmányait a Római Katolikus Gimnáziumban, és a Református Kollégiumban végezte.Elemi és középiskolai tanulmányait a Római Katolikus Gimnáziumban, és a Református Kollégiumban végezte. Az egyetemet Kolozsváron végezte, a fizika-kémia-matematika szakon 1930-ban, majd 1931-ben iparvegyészeti oklevelet nyer Iaşiban, 1943- ban Kolozsváron megszerzi a filozófiai doktorátust.Az egyetemet Kolozsváron végezte, a fizika-kémia-matematika szakon 1930-ban, majd 1931-ben iparvegyészeti oklevelet nyer Iaşiban, 1943- ban Kolozsváron megszerzi a filozófiai doktorátust. 1937-től kezdődő tanárkodása után, a kolozsvári egyetemen tanársegéd, majd katedravezető egyetemi tanár.1937-től kezdődő tanárkodása után, a kolozsvári egyetemen tanársegéd, majd katedravezető egyetemi tanár. 1960-tól a kolozsvári atomfizikai intézetben tudományos főkutató.1960-tól a kolozsvári atomfizikai intézetben tudományos főkutató. Mintegy 185 tudományos cikke, tanulmánya, közleménye jelent meg, és több egyetemi tankönyv szerzője, társszerzője.Mintegy 185 tudományos cikke, tanulmánya, közleménye jelent meg, és több egyetemi tankönyv szerzője, társszerzője. Öt bejegyzett találmányának a szerzője.Öt bejegyzett találmányának a szerzője.

53 A Református Kollégium híres tanítványai A Református Kollégium híres tanítványai Id. Hermann Gusztáv (1928-1988) Helytörténész, művelődéstörténész, közíró.Helytörténész, művelődéstörténész, közíró. Elemi- és középiskolai tanulmányait szülővárosában, a Református Kollégiumban (rövid ideig a Şt. O. Iosif Líceumban) végezte, 1947-ben érettségizett.Elemi- és középiskolai tanulmányait szülővárosában, a Református Kollégiumban (rövid ideig a Şt. O. Iosif Líceumban) végezte, 1947-ben érettségizett. Magyar nyelv- és irodalom szakos tanári oklevelet a kolozsvári Bolyai Tudomány- egyetemen szerzett, 1952-ben. Ezután Bukarestben az Országos Sajtó Főigazgatóság lektora. 1958-tól Sz.Udvarhelyen könyvtár- igazgató, majd tanfelügyelő. 1974- től haláláig a Tamási Áron Líceum tanáraként dolgozik.Magyar nyelv- és irodalom szakos tanári oklevelet a kolozsvári Bolyai Tudomány- egyetemen szerzett, 1952-ben. Ezután Bukarestben az Országos Sajtó Főigazgatóság lektora. 1958-tól Sz.Udvarhelyen könyvtár- igazgató, majd tanfelügyelő. 1974- től haláláig a Tamási Áron Líceum tanáraként dolgozik. Számos közéleti tárgyú, művelődéstörténeti, ismeretterjesztő cikk és tanulmány szerzője.Számos közéleti tárgyú, művelődéstörténeti, ismeretterjesztő cikk és tanulmány szerzője.

54 Világhírű költő, műfordító.Világhírű költő, műfordító. Középiskolai tanulmányait Székelyudvarhelyen végezte, a Református kollégiumban, a Római Katolikus Gimnáziumban és az Ipari Szaklíceumban.Középiskolai tanulmányait Székelyudvarhelyen végezte, a Református kollégiumban, a Római Katolikus Gimnáziumban és az Ipari Szaklíceumban. A kolozsvári egyetemen szerzett magyar irodalom szakos tanári képesítést. Kolozsváron él.A kolozsvári egyetemen szerzett magyar irodalom szakos tanári képesítést. Kolozsváron él. Számos verseskötetet írt. 1993-ban Kossuth díjjal tüntették ki, 1995-ben pedig a nemzetközi Herder - díjjal.Számos verseskötetet írt. 1993-ban Kossuth díjjal tüntették ki, 1995-ben pedig a nemzetközi Herder - díjjal. A Református Kollégium híres tanítványai A Református Kollégium híres tanítványai Kányádi Sándor (Nagygalambfalva, 1929. máj. 10.)

55 A Református Kollégium híres tanítványai A Református Kollégium híres tanítványai Matematika és csillagászati szakíró.Matematika és csillagászati szakíró. A kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen szerzett tanári diplomát, 1952-1957 között a Lomonoszov Egyetem aspirándusa, 1957-ben doktorál. 1957-től a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem lektora, majd 1972-től egyetemi tanára, 1976-tól a matematikai kar dékánja, 1984-1989 között az egyetem prorektora.A kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen szerzett tanári diplomát, 1952-1957 között a Lomonoszov Egyetem aspirándusa, 1957-ben doktorál. 1957-től a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem lektora, majd 1972-től egyetemi tanára, 1976-tól a matematikai kar dékánja, 1984-1989 között az egyetem prorektora. A matematika és csillagászat köréből több mint 100 tudományos dolgozata, könyve jelent meg.A matematika és csillagászat köréből több mint 100 tudományos dolgozata, könyve jelent meg. Dr. Pál Árpád (Hodgya, 1929. Jún. 25.)

56 A Református Kollégium híres tanítványai A Református Kollégium híres tanítványai Csiky András (Sz.Udv., 1930. aug. 25.) színész Tanulmányait a Református Kollégiumban kezdi, és a Szentgyörgyi István Színművészeti Intézetben folytatta.Tanulmányait a Református Kollégiumban kezdi, és a Szentgyörgyi István Színművészeti Intézetben folytatta. 1953-1956 között a Nagybányai Állami Színház, 1956-tól a Szatmári Állami Magyar Színház tagja, 1960- 1969 között igazgatója. 1977-től a Kolozsvári Állami Magyar Színház tagja.1953-1956 között a Nagybányai Állami Színház, 1956-tól a Szatmári Állami Magyar Színház tagja, 1960- 1969 között igazgatója. 1977-től a Kolozsvári Állami Magyar Színház tagja. Számos főszerepben nyújtott kitűnő színészi teljesítményt. Emlékezetes alakításokkal filmekben is szerepel.Számos főszerepben nyújtott kitűnő színészi teljesítményt. Emlékezetes alakításokkal filmekben is szerepel.

57 A Református Kollégium híres tanítványai A Református Kollégium híres tanítványai Cseresnyés Gyula (Alsósófalva, 1931) színész, rendező Tanulmányait a Református Kollégiumban kezdi, és a Szentgyörgyi István Színművészeti Főiskolán folytatta.Tanulmányait a Református Kollégiumban kezdi, és a Szentgyörgyi István Színművészeti Főiskolán folytatta. 1953-1956 között a Nagybányai Állami Színház, 1956- 1969 között a Szatmári Állami Magyar Színház, 1968-tól a Temesvári Állami Magyar Színház rendezője.1953-1956 között a Nagybányai Állami Színház, 1956- 1969 között a Szatmári Állami Magyar Színház, 1968-tól a Temesvári Állami Magyar Színház rendezője. Több klasszikus művet vitt színpadra.Több klasszikus művet vitt színpadra. Nevéhez fűződik a Tomcsa Sándor Műtét (1973) színmű rendezése, és a Sütő András Anyám könnyű álmot ígér c. könyvének színpadra állítása.Nevéhez fűződik a Tomcsa Sándor Műtét (1973) színmű rendezése, és a Sütő András Anyám könnyű álmot ígér c. könyvének színpadra állítása.

58 Tanulmányait Székelyudvarhelyen kezdte, a Református Kollégiumban, majd a Római Katolikus Gimnáziumban az egyetemet Temesváron végezte.Tanulmányait Székelyudvarhelyen kezdte, a Református Kollégiumban, majd a Római Katolikus Gimnáziumban az egyetemet Temesváron végezte. A temesvári tudományegyetem egyetemi tanára, a MTA, a romániai UNESCO- bizottság természettudományi osztályának, a japán Tenzor Society matematikai társulatnak tagja.A temesvári tudományegyetem egyetemi tanára, a MTA, a romániai UNESCO- bizottság természettudományi osztályának, a japán Tenzor Society matematikai társulatnak tagja. Nagyon sok értékes tudományos munkája, könyve jelent meg, mind az országon belül, mind külföldön.Nagyon sok értékes tudományos munkája, könyve jelent meg, mind az országon belül, mind külföldön. A Református Kollégium híres tanítványai A Református Kollégium híres tanítványai Toró Tibor (Énlaka, 1931.) atomfizikus

59 A Református Kollégium híres tanítványai A Református Kollégium híres tanítványai Dr. Vánky Farkas (1931. Sz. Udv.) Középiskolai tanulmányait a Református Kollégiumban kezdte (1942) és a Római Katolikus Gimnáziumban érettségizett (1950)Középiskolai tanulmányait a Református Kollégiumban kezdte (1942) és a Római Katolikus Gimnáziumban érettségizett (1950) Az orvosi egyetemet Marosvásárhelyen végezte, 1956-ban.Az orvosi egyetemet Marosvásárhelyen végezte, 1956-ban. Székelydályában gyakorló orvosként kórházat is épített, majd a Mv.-helyi orvosi egyetemen tanársegéd.Székelydályában gyakorló orvosként kórházat is épített, majd a Mv.-helyi orvosi egyetemen tanársegéd. Jelenleg a svédországi Karolinszka Egyetem nyugalmazott professzora, az onkológiai kutatás neves szakembere.Jelenleg a svédországi Karolinszka Egyetem nyugalmazott professzora, az onkológiai kutatás neves szakembere.

60 Szakirodalmi forrásanyag: Id. Herman Gusztáv: Székelyudvarhely művelődéstörténete Fotóanyag: Székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum és Képtár, magánszemélyek Szakirányító: Popa I. Eneida, történelemtanár, Csergő József, nyugalmazott tanár Szerkesztette: Tuzson Zoltán, matematikatanár 2003. július


Letölteni ppt "Backamadarasi Kis Gergely Backamadarasi Kis Gergely Református Kollégium Református Kollégium SzékelyudvarhelySzékelyudvarhely."

Hasonló előadás


Google Hirdetések