Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Második Esély projekt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Második Esély projekt."— Előadás másolata:

1 Második Esély projekt

2

3 A projekt célja Közvetlen cél: Második esély iskola módszereit
alkalmazó intézmények vizsgálatának célja, hogy feltárja az iskolarendszer keretei között működő új típusú módszertan létrehozásának feltételeit. Közvetett cél: A középiskolai lemorzsolódás csökkentése

4 A projekt célcsoportja
ELSŐDLEGES: 16 és 25 év közötti középfokú oktatási rendszerből lemorzsolódott, szakképzetlen, munkanélküli fiatalok MÁSODLAGOS: pedagógusok, tanárképzők

5 A projekt hazai tevékenységei
1. Második esély típusú iskolamodell kísérlet megvalósítása Zalaegerszegen, a civil szféra tapasztalatainak adaptálása a hagyományos szakiskolai képzésbe. 2. Kísérlet bevont osztályokkal (Jászapáti és Tamási szakiskolákból) - Új módszerek kifejlesztése az órarend, pályaorientáció, a szülőkkel való kapcsolattartás területén - Törekvés a kis és középvállalkozások bevonására.

6 A projekt hazai tevékenységei
3. A modellkísérletet és a szakiskolai innovációt egy akciókutatás illetve egy háttérkutatás követi nyomon. A kutatás a modellkísérlet megvalósításának tapasztalatait összegzi, illetve a Magyarországon lévő második esély kezdeményezéseket vizsgálja. 4. Felsőoktatási tananyagfejlesztés, mely az első két tevékenység eredményeit közvetlenül felhasználva egy olyan tananyag kidolgozását teszi lehetővé, amely a leendő pedagógusok felkészítését segíti a hátrányos helyzetű tanulók tanítására, nevelésére már a tanárképzés során.

7 A projekt nemzetközi tevékenységei
Termékeink: A résztvevők munkaerő-piaci kulcsképességeinek azonosítása négy országban: Olaszország, Franciaország, Portugália, Magyarország Országtanulmány: tapasztalatcsere és tudásáramlás elősegítése makro szinten az európai döntéshozók körében, országonként oldalas tanulmány készítése, legjobb gyakorlat összefoglalóval és összehasonlító elemezéssel

8 A projekt nemzetközi tevékenységei
Legjobb Gyakorlatok Kiadvány elkészítése, a lemorzsolódott fiatalok munkaerő-piaci integrációjáról: 8 esettanulmány készítése civil szervezetek, iskolák, egyéb oktatással foglalkozó intézményeknél A szakiskolai tanárok bevonása, tanárok tapasztalatcseréje Hollandia április, Olaszország október Második esély típusú iskolai kezdeményezések elterjesztése a piaci és a közszférák együttműködésének hangsúlyozásával (public-private partnership) Tanárok kompetenciájának fejlesztése Videofelvételek készítése

9 A projekt nemzetközi tevékenységei
Módszertani csere (know-how) az állásnélküliség kezelésére, különösen a lemorzsolódó fiatalok szükségleteit figyelembe véve Legjobb gyakorlat kiadvány: 6 esettanulmány iskolák lemorzsolódását megakadályozó stratégiájáról Javaslatok megfogalmazása a helyi, nemzeti és európai szakpolitikák felé a foglalkoztathatóság, az oktatás és a második esély típusú iskolák együttműködésének lehetőségeiről, feltételeiről

10 A második esély iskolák nemzetközi elméleti háttere
Az Európai Bizottság által elfogadott Fehér Könyvében: „Tanítás és tanulás: útban a tanuló társadalom felé” címmel a második esély iskolák elterjesztésének elősegítése azok a fiatalok számára, akik meghaladták a tankötelezettségi korhatárt. Közös jellemzőik: Partnerség a helyi önkormányzatokkal, szociális szolgáltatókkal, civil és magán szektorral a képzés és az elhelyezkedés elősegítése érdekében Személyre szabott szolgáltatások az igények és a szükségletek figyelembevételével

11 A második esély iskolák nemzetközi elméleti háttere
Modulrendszerű képzés, alapkészségek fejlesztése, gyakorlati képzés az elsődleges munkaerő-piaci szereplőknél Információs és kommunikációs technológia, mint a készségfejlesztés egyik eszköze A második esély iskola létrehozásának további célja, hogy az adott városrész újjáélesztését célzó integrált stratégia része legyen és hozzájáruljon ahhoz, hogy új távlatok nyíljanak mind a diákok, mind a lakóhelyüket jelentő városi környezet számára.

12 A tranzitfoglalkoztatás modellje
Foglalkoztatás + képzés Előkészítés Utógondozás munka (támogatott foglalkoztatás), termelés a munkavégző képesség fejlesztése: – a munkamotiváció erősítése; E L H LY Z É S – a fizikai és egészségi állapot fejlesztése; – a kulcsképességek fejlesztése. képzés gyakorlati oktatás elméleti oktatás Nem támogatott kiegészítő gyakorlati oktatás a képezhetőség fejlesztése foglalkoztatás kiválasztás, pályaorientáció; a hiányzó alapismeretek pótlása (felzárkóztatás); a tanulási készségek fejlesztése; számítógép-felhasználói ismeretek oktatása; idegen nyelv oktatása. p s z i c h o s z o c i á l i s t á m o g a t á s (kedvező pszichés klíma) hónap hónap 6 hónap 22 hónap iskola

13 A tranzitfoglalkoztatási modell elterjesztését akadályozó tényezők elhárítása
Módszertani háttér A hazai és nemzetközi hasonló modellek összegyűjtése, hatékonyság és a hatásvizsgálatának aktualizálása, összehasonlítása. Módszertani központ létrehozása 2. Szervezeti háttér Megvalósító szervezetek felkutatása, módszertani tapasztalatcsere elősegítése és társadalmi ismertség növelése. 3. Humánerőforrás háttér A megvalósító intézmények munkatársainak képzése 4. Finanszírozhatóság Érdekeltség megteremtése (normatíva, pályázati rendszer) 5. Jogszabályi háttér Jogharmonizáció megteremtése (közoktatási, felnőttképzési, szakképzési, foglalkoztatási, 6/1996. MÜM, 30/2000. GM rendelet)

14 „Fiatalok” Tematikus Hálózat – javasolt termékek
A hálózat tagjai által megvalósított projektekben alkalmazott módszerek egységes szempontrendszer alapján történő leírása A hazai és a nemzetközi második esély típusú kezdeményezések összegyűjtése, leírása A második esély típusú kezdeményezésekből kikerülő fiatalok nyomonkövetése módszereinek vizsgálata, fejlesztése és terjesztése (az eredmények mérése, integráció elősegítése)

15 Köszönöm a figyelmet! Kádár Erika Tel: 52 410 640 E-mail: ote@resegyesulet.hu


Letölteni ppt "Második Esély projekt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések