Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Második Esély projekt. A projekt célja Közvetlen cél: Második esély iskola módszereit alkalmazó intézmények vizsgálatának célja, hogy feltárja az iskolarendszer.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Második Esély projekt. A projekt célja Közvetlen cél: Második esély iskola módszereit alkalmazó intézmények vizsgálatának célja, hogy feltárja az iskolarendszer."— Előadás másolata:

1 Második Esély projekt

2

3 A projekt célja Közvetlen cél: Második esély iskola módszereit alkalmazó intézmények vizsgálatának célja, hogy feltárja az iskolarendszer keretei között működő új típusú módszertan létrehozásának feltételeit. Közvetett cél: A középiskolai lemorzsolódás csökkentése

4 A projekt célcsoportja ELSŐDLEGES: 16 és 25 év közötti középfokú oktatási rendszerből lemorzsolódott, szakképzetlen, munkanélküli fiatalok MÁSODLAGOS: pedagógusok, tanárképzők

5 A projekt hazai tevékenységei 1. Második esély típusú iskolamodell kísérlet megvalósítása Zalaegerszegen, a civil szféra tapasztalatainak adaptálása a hagyományos szakiskolai képzésbe. 2. Kísérlet bevont osztályokkal (Jászapáti és Tamási szakiskolákból) - Új módszerek kifejlesztése az órarend, pályaorientáció, a szülőkkel való kapcsolattartás területén - Törekvés a kis és középvállalkozások bevonására.

6 A projekt hazai tevékenységei 3. A modellkísérletet és a szakiskolai innovációt egy akciókutatás illetve egy háttérkutatás követi nyomon. A kutatás a modellkísérlet megvalósításának tapasztalatait összegzi, illetve a Magyarországon lévő második esély kezdeményezéseket vizsgálja. 4. Felsőoktatási tananyagfejlesztés, mely az első két tevékenység eredményeit közvetlenül felhasználva egy olyan tananyag kidolgozását teszi lehetővé, amely a leendő pedagógusok felkészítését segíti a hátrányos helyzetű tanulók tanítására, nevelésére már a tanárképzés során.

7 A projekt nemzetközi tevékenységei Termékeink:  A résztvevők munkaerő-piaci kulcsképességeinek azonosítása négy országban: Olaszország, Franciaország, Portugália, Magyarország  Országtanulmány: tapasztalatcsere és tudásáramlás elősegítése makro szinten az európai döntéshozók körében, országonként 15- 20 oldalas tanulmány készítése, legjobb gyakorlat összefoglalóval és összehasonlító elemezéssel

8 A projekt nemzetközi tevékenységei  Legjobb Gyakorlatok Kiadvány elkészítése, a lemorzsolódott fiatalok munkaerő-piaci integrációjáról: 8 esettanulmány készítése civil szervezetek, iskolák, egyéb oktatással foglalkozó intézményeknél  A szakiskolai tanárok bevonása, tanárok tapasztalatcseréje Hollandia 2006. április, Olaszország 2006. október  Második esély típusú iskolai kezdeményezések elterjesztése a piaci és a közszférák együttműködésének hangsúlyozásával (public- private partnership)  Tanárok kompetenciájának fejlesztése  Videofelvételek készítése

9 A projekt nemzetközi tevékenységei  Módszertani csere (know-how) az állásnélküliség kezelésére, különösen a lemorzsolódó fiatalok szükségleteit figyelembe véve  Legjobb gyakorlat kiadvány: 6 esettanulmány iskolák lemorzsolódását megakadályozó stratégiájáról  Javaslatok megfogalmazása a helyi, nemzeti és európai szakpolitikák felé a foglalkoztathatóság, az oktatás és a második esély típusú iskolák együttműködésének lehetőségeiről, feltételeiről

10 A második esély iskolák nemzetközi elméleti háttere  Az Európai Bizottság által elfogadott Fehér Könyvében: „Tanítás és tanulás: útban a tanuló társadalom felé” címmel a második esély iskolák elterjesztésének elősegítése azok a fiatalok számára, akik meghaladták a tankötelezettségi korhatárt. Közös jellemzőik: 1.Partnerség a helyi önkormányzatokkal, szociális szolgáltatókkal, civil és magán szektorral a képzés és az elhelyezkedés elősegítése érdekében 2.Személyre szabott szolgáltatások az igények és a szükségletek figyelembevételével

11 A második esély iskolák nemzetközi elméleti háttere 3.Modulrendszerű képzés, alapkészségek fejlesztése, gyakorlati képzés az elsődleges munkaerő-piaci szereplőknél 4.Információs és kommunikációs technológia, mint a készségfejlesztés egyik eszköze 5.A második esély iskola létrehozásának további célja, hogy az adott városrész újjáélesztését célzó integrált stratégia része legyen és hozzájáruljon ahhoz, hogy új távlatok nyíljanak mind a diákok, mind a lakóhelyüket jelentő városi környezet számára.

12 munka (támogatott foglalkoztatás), termelés 1 - 3 hónap 13 - 15 hónap 6 hónap Előkészítés Foglalkoztatás + képzés Utógondozás – a munkamotiváció erősítése; – a fizikai és egészségi állapot fejlesztése; – a kulcsképességek fejlesztése. ELHELYEZÉS ELHELYEZÉS képzés gyakorlati oktatás elméleti oktatás kiegészítő gyakorlati oktatás a képezhetőség fejlesztése Nem támogatott foglalkoztatás – kiválasztás, pályaorientáció; – a hiányz ó alapismeretek pótlása (felzárkóztatás); – a tanulási készségek fejlesztése; iskola a munkavégző képesség fejlesztése: 22 h ó nap p s z i c h o s z o c i á l i s t á m o g a t á s – számítógép-felhasználói ismeretek oktatása; – idegen nyelv oktatása. (kedvező pszichés klíma) A tranzitfoglalkoztatás modellje

13 A tranzitfoglalkoztatási modell elterjesztését akadályozó tényezők elhárítása 1.Módszertani háttér A hazai és nemzetközi hasonló modellek összegyűjtése, hatékonyság és a hatásvizsgálatának aktualizálása, összehasonlítása. Módszertani központ létrehozása 2. Szervezeti háttér Megvalósító szervezetek felkutatása, módszertani tapasztalatcsere elősegítése és társadalmi ismertség növelése. 3. Humánerőforrás háttér A megvalósító intézmények munkatársainak képzése 4. Finanszírozhatóság Érdekeltség megteremtése (normatíva, pályázati rendszer) 5. Jogszabályi háttér Jogharmonizáció megteremtése (közoktatási, felnőttképzési, szakképzési, foglalkoztatási, 6/1996. MÜM, 30/2000. GM rendelet)

14 1.A hálózat tagjai által megvalósított projektekben alkalmazott módszerek egységes szempontrendszer alapján történő leírása 2.A hazai és a nemzetközi második esély típusú kezdeményezések összegyűjtése, leírása 3.A második esély típusú kezdeményezésekből kikerülő fiatalok nyomonkövetése módszereinek vizsgálata, fejlesztése és terjesztése (az eredmények mérése, integráció elősegítése) „Fiatalok” Tematikus Hálózat – javasolt termékek

15 Köszönöm a figyelmet! Kádár Erika Tel: 52 410 640 E-mail: ote@resegyesulet.huote@resegyesulet


Letölteni ppt "Második Esély projekt. A projekt célja Közvetlen cél: Második esély iskola módszereit alkalmazó intézmények vizsgálatának célja, hogy feltárja az iskolarendszer."

Hasonló előadás


Google Hirdetések