Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Észak-Magyarországi Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Észak-Magyarországi Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg."— Előadás másolata:

1 1 Észak-Magyarországi Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése c. pályázati felhívás Gyakran ismételt kérdések összefoglalása Dr. Balassáné Besenyei Tímea programmenedzser Váti Kht. Miskolci Területi Iroda

2 2 Milyen egészségügyi szolgáltatást érinthet a fejlesztés? „A” komponens „B” komponens - Orvosi rendelők - háziorvosi - gyermekorvosi - alapszintű járóbeteg szakellátó - fogorvosi - alapellátási ügyelet- emeltszintű járóbeteg szakellátó - vegyes praxis - Egészségközpont/Egészségház

3 3 Alacsony erőforrás igényű, a területen gyakori szükségletként jelentkező, valamint adott progresszivitási szinten engedélyezett, megfelelő kompetenciával végezhető járóbeteg- szakellátás biztosítása „A” komponens - Egészségházak fejlesztése esetén kötelező elem - Tényleg legyen rá szükség a területen (ez mortalitási, morbiditási adatokkal támasztandó alá) - Ne legyen drága az eszköz igénye (pl.: lehet gyerekgyógyászat, szemészet, fül- orr-gégészet, nőgyógyászati szűrés) - Nem meghatározott, hogy ez esetben mennyi a heti óraszám, ill. milyen gyakran rendel az orvos.

4 4 Ügyfélszolgálat „A” komponens – Egészségházak fejlesztése keretében opcionális elemként kialakítható az ügyfélszolgálat Nem ellátás-szervezési feladata van! Egészségügyi és szociális tárgyú lakossági kérdésekben, problémákban segítséget nyújtó szolgálat.

5 5 Minőségirányítási rendszer bevezetése Csak a „B” komponens – emeltszintű járóbeteg szakellátók esetében támogatható opcionális elemként a vállalat- és minőségirányítási rendszer bevezetése! „A” komponens és „B” komponens - alapszintű járóbeteg szakellátók esetében nem támogatható!

6 6 Háziorvos lakásának fejlesztése támogatható? Háziorvosi lakások, szolgálati lakások és szállások fejlesztése jelen forrásból nem támogatható!

7 7 Mentőállomás kialakítása Abban az esetben, ha a térségben szükség van rá, akkor az „A” komponens – Egészségházak fejlesztése keretében opcionális elemként az egészségház befogadhatja a mentőállomást. Amennyiben a területen nincs, vagy a meglévő épület nem felel meg az építészeti minimumfeltételeknek és az elmúlt 5 évben nem történt felújítás, vagy rekonstrukció, illetve 10 évnél régebben épült. OMSZ támogató nyilatkozatát csatolni szükséges!

8 8 Az ellátott lakosságszám igazolása „B” komponens esetében jogosultsági feltétel, hogy az intézmény által felvállalt ellátott lakosság száma: alapszint: minimum 13.500 fő emelt szint: minimum 20.000 fő Mindezt a kötelezően csatolni kért OEP szerződés és mellékletei igazolják

9 9 Kinek kell a csatolandó OEP szerződéssel rendelkeznie? „A” komponens - rendelő - Ha az Önkormányzat működteti a praxist → az Önkormányzat szerződik az OEP- el - Ha az Önkormányzat a praxis működtetését átadja az orvosnak → az orvos szerződik az OEP-el „A” komponens - egészségház - Ha az egészségház csak fizikailag tömöríti az ott dolgozó orvosokat, és ott önálló praxisok vannak → az orvos szerződik az OEP-el -Ha az egészségház működtetését az önkormányzat átadja pl: egy kht részére, aki szerződéses viszonyban áll az ott dolgozó orvosokkal → a kht szerződik az OEP-el „B” komponens A járóbeteg szakrendelők esetében az intézmény szerződik az OEP-el, a szerződés a szakrendelő által nyújtott összes OEP finanszírozott szolgáltatást tartalmazza

10 10 A fejlesztendő ingatlanra vonatkozó feltételek Kizárólag olyan per- és igénymentes ingatlanra nézve nyújtható támogatás, amely esetében a tulajdonjogi helyzet tiszta, az ingatlan a pályázó tulajdonában vagy vagyonkezelésében, állami tulajdon esetén a pályázó használatában van. Az ingatlan üzemeltetési és működtetési joga átadható valamely gazdasági társaságnak, de a vagyonkezelői jogok nem!

11 11 Több telephely fejlesztése támogatható? Nem lehet egy településen belül több telephelyen fejleszteni, minden vállalt (infrastruktúra- és eszköz-) fejlesztésnek egy telephelyen kell lennie. Szakmai értékelés során többletpontot jelent, ha - a jelenleg a településen meglévő telephelyeit, egységeit összevonja egy telephelyre - tömbösít, tehát az egy telephelyen belül található egységeit, pavilonjait vonja össze

12 12 A kötelező tartalmi elemek kiszerződtethetők-e? NEM: minden vállalt fejlesztésnek egy telephelyen kell lennie KIVÉVE: járóbeteg szakrendelők esetén az otthoni szakápolás és a labor kiszervezhető, de ezt a pályázat részeként be kell mutatni és a megállapodást a pályázathoz csatolni szükséges! A kiszervezett szolgáltatás eszköz- és infrastruktúra fejlesztése nem támogatható!

13 13 m² korlátok „A” komponens Nincs m² korlát meghatározva, de a fejlesztés során vegyék figyelembe a 10. mellékletben szereplő építészeti ajánlást! „B” komponens - Felújítás, átépítés esetén nincs korlátozás - Bővítés és új építés esetén a fejlesztéssel érintett épület alapterülete nem haladhatja meg: - alapszintű járóbeteg szakellátó esetén a 1500 m²-t - emelt szintű járóbeteg szakellátó esetén a 2000 m²-t Alapterületen a hasznos alapterület értendő!

14 14 Mi a teendő, ha egy épületben van az alapellátás és a járóbeteg szakrendelés? Egy épület fejlesztése esetén kizárólag egy pályázat adható be. 1 pályázaton belül, a „B” komponens feltételrendszerét alapul véve megvalósítható a fejlesztés Alap- és emelt szintű járóbeteg szakrendelők esetén kifejezetten lehetőség van opcionális elemként az alapellátás integrációjára

15 15 Óraszámok - kapacitásbővítés Az intézmény működőképességének és szakmai kompetenciájának biztosítása érdekében szükséges, hogy azon intézmények, amelyek jelenleg nem érik el a heti 200 szakorvosi órát, ott a fejlesztést követően a szakellátást minimum és maximum 200 szakorvosi óra/ hét és hozzá kapcsolódóan maximum 120 nem szakorvosi óra/hét keretében nyújtsa. Csak azoknál a fejlesztendő járóbeteg szakellátóknál kell többlet járókapacitást igényelni, ahol jelenleg adott a heti 70-200 szakorvosi óra, de csak a közte levő különbözettel és a különbözetet a regionális járó kapacitási keretből kell biztosítani. Amennyiben jelenleg adott a 200 szakorvosi óra, ott sem tiltott a kapacitásbővítés, de csak intézményi szinten, másik járóbeteg szakrendelőtől való átvállalással, mindez régiós szintű kapacitásbővüléssel nem járhat! A kapacitásbővítéshez minden esetben szükséges az OEP előzetes befogadó nyilatkozata, vagy a Pályázó nyilatkozata arról, hogy a kapacitásbővítésre vonatkozó kérelmet benyújtotta a RET-hez.

16 16 Gyermekgyógyászat – 0 szakorvosi óra? Pályázati felhívás C1. pontja: „Javasolt heti minimum óraszám: Gyermekgyógyászat: 0-20 óra” Azokban a kistérségekben, ahol a vegyes háziorvosi praxisok száma meghaladja a kistérségben működő háziorvosi praxisok számának felét, ott szükséges gyermekgyógyászati szakrendelés működtetése. Amennyiben a fenti feltétel nem teljesül, és nem szükséges a gyermekgyógyászati szakrendelés működtetése, ott a gyermek- gyógyászatot kiválthatja egyéb szakellátás. A 4 alapszakma közül csak a gyermekgyógyászatot válthatja ki egyéb szakellátás!!!

17 17 Különböző költségek elszámolhatósága Projektmenedzsment: Jelen kiírás keretén belül lehetőség van arra, hogy a projektmenedzser feladatok ellátására határozott időre szóló munkaszerződéssel, vagy akár megbízási szerződéssel kerüljön alkalmazásra egy arra alkalmas személy. A Pályázati útmutatóban szereplő, projekt menedzserrel szemben támasztott követelmények nem jelentenek jogosultsági, illetve elszámolhatósági feltételt, a megbízott személy alkalmassága a Pályázat szakmai értékelése során kerül ellenőrzésre és értékelésre Nem számolható el a fogyóeszközök készletfeltöltése, mivel ezek működési típusú költségek. Kis értékű tárgyi eszközök (pl:higanymentes vérnyomásmérő fém házban szemlátás vizsgáló könyv, gyomormosó készlet) beszerzésénél a számviteli törvény előírásait kell figyelembe venni. Parkoló építése esetén csak az építésügyi hatóság által meghatározott számú (akadálymentes valamint ”hagyományos” méretű) parkolóhelyek kialakítását lehet elszámolni. Az azon felüli fejlesztés nem támogatható.

18 18 Csatolandó dokumentumok Pályázati útmutató F8. pontja alapján! Létesítő okirat: a pályázó szervezet alapító okiratának csatolása Fenntartói nyilatkozat: amennyiben nem a pályázó a fejleszteni kívánt intézmény fenntartója Az ingatlan tulajdonosának –hozzájáruló nyilatkozata: amennyiben a pályázó és a tulajdonnal rendelkező szervezet nem azonos –fenntartásra vonatkozó nyilatkozata: amennyiben a fejleszteni kívánt ingatlan tulajdonosa és az ingatlanban működő intézmény fenntartója nem azonos szervezet Nyilatkozat a szakmai humán erőforrás biztosításáról (csak „B” komponens)

19 19 Csatolandó dokumentumok Új épület/épületrész építése esetén tervezői nyilatkozat (külön sablon „A” és „B” komponens esetén) Új épület/épületrész építése esetén az illetékes szakhatóság nyilatkozata a meglévő épület életveszélyes állapotáról (amennyiben releváns) Költségvetés magyarázata: - Beszerzendő eszközök listája árajánlattal, rövid specifikációval típusmegjelölés nélkül - munkanemekre bontott tervezői költségbecslés - Szolgáltatás típusú projekttevékenység esetén árajánlat vagy kamarai díjszabás Tervező nyilatkozata a projekt keretében megvalósuló akadálymentesítés megfeleléséről (külön sablon „A” és „B” komponens esetén) Megvalósíthatósági tanulmányt „A” – rendelők esetében nem szükséges csatolni, de Egészségházak fejlesztése és B” komponens esetén kell. Max. 20. oldal

20 20 Csatolandó dokumentumok ÁNTSZ engedély: Meglévő épület és egészségügyi szolgáltatásra vonatkozóan (a már meglévő engedélyt kell csatolni, ne most szerezze be a pályázó!) OEP szerződés és mellékletei OEP előzetes befogadó nyilatkozat, vagy Pályázói nyilatkozat a kapacitásbővítésre vonatkozó kérelem RET-hez történő benyújtásáról

21 21 Nem orvosolható, a pályázat elutasítását eredményező hibák!!! Benyújtási kritériumok: - A pályázat nincs összefűzve - A pályázat nem tartalmaz oldalszámozást, oldalszámozott tartalomjegyzéket - A pályázati adatlapból oldalak hiányoznak - Postára adás dátuma későbbi, mint a beadási határidő

22 22 Nem orvosolható, a pályázat elutasítását eredményező hibák!!! Jogosultsági kritériumok: - Nem a tulajdonos pályázik - A megjelölt kezdési időpont korábbi, mint a pályázat benyújtásának napja - A projekt adatlapon feltűntetett megvalósítás kezdete és befejezése közötti időintervallum több, mint 24 hónap - 95% támogatási mérték csak a (311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet szerint leghátrányosabb helyzetű kistérségek esetében - Nem vette figyelembe a minimum - maximum költségkorlátot - Nem vette figyelembe a belső költségkorlátokat : 6-4-10% - 8. pont (esélyegyenlőség) legalább egy pont kitöltése szükséges - A tulajdoni lap és az adatlapon feltűntetett hrsz nem egyezik meg - Az aláírás nem felel meg az aláírási címpéldánynak - 1 eredeti, egy másolati és egy xdat file-t tartalmazó CD csatolása szükséges

23 23 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.nfu.hu Közlemények Kitöltő program és frissítései

24 24 Köszönöm a figyelmüket! További kérdéseiket az alábbi e-mail címeken tehetik fel: Dr. Balassáné Besenyei Tímea (tbesenyei@vati.hu) Palkó Gyula (gypalko@vati.hu) ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig 13-16 óráig (46/502-920)


Letölteni ppt "1 Észak-Magyarországi Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg."

Hasonló előadás


Google Hirdetések