Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dél-alföldi Operatív Program Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése a komplex programmal kezelendő leghátrányosabb kistérségekben Battonya, 2009. november.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dél-alföldi Operatív Program Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése a komplex programmal kezelendő leghátrányosabb kistérségekben Battonya, 2009. november."— Előadás másolata:

1 Dél-alföldi Operatív Program Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése a komplex programmal kezelendő leghátrányosabb kistérségekben Battonya, november 5.

2 Modern tanulási környezet megteremtése
Alapvető cél A kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI.17.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében meghatározott komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben a közoktatási intézmények beruházásainak célirányos támogatása a minőségi nevelés-oktatás megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében. A települések népességmegtartó képességének, a képzett munkaerőt megtartó lehetőségeinek növelése Modern tanulási környezet megteremtése

3 Rendelkezésre álló forrás (DAOP-2009-4.2.1/B)
1,8 milliárd Ft Támogatható projektek száma: 5 db

4 Pályázók köre A közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény szerinti nevelési-oktatási intézmények alábbi jogi formában működő fenntartói: Helyi önkormányzatok; kisebbségi önkormányzatok, illetve ezek társulásai, központi költségvetési szervek Nem jogi személyiségű intézményfenntartói társulás esetén a társulási megállapodásban rögzített székhely szerinti önkormányzat (gesztor) Jogi személyiséggel rendelkező, közös fenntartásra létrejött intézményfenntartói társulások esetén maga a társulás 2008.június 01. előtt létrejött közoktatási intézményt fenntartó: Egyesület, Egyház, Alapítvány, Közhasznú társaság; Egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezet

5 A fenntartók az alábbi feladat-ellátási helyekre nyújthatnak be pályázatot
Óvoda Általános iskola Szakiskola Gimnázium, szakközépiskola Alapfokú művészetoktatási intézmény Pedagógiai szakszolgálatok Pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény Többcélú intézmények A pályázat benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. ed

6 Támogatható tevékenységek köre:
Önállóan támogatható tevékenységek Önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek Legalább 1 önállóan támogatható tevékenységnek meg kell valósulnia! ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: Energiatakarékos és korszerű közoktatási intézmények kialakítása Meglévő intézmény akadálymentes felújítása Rekonstrukció, bővítés Műszaki színvonal emelése ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ, KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK Új tornaterem, tornaszoba építése Udvar akadálymentes felújítása Akadálymentes mellékhelyiségek Eszközbeszerzés

7 KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK
Esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv (OKM) Könyvvizsgálat (50 millió támogatási összeg felett) Akadálymentesítés (új építés esetén komplex akadálymentesítés) Nyilvánosság biztosítása III. számú kommunikációs csomag „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei”

8 ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK
PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS: Megvalósíthatósági Tanulmány Engedélyes terv Hatósági eljárás díja Rehabilitációs szakmérnök díja Közbeszerzés PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS: Projektmenedzsment költségei Nyilvánosság biztosítása Könyvvizsgálat Építés Eszközbeszerzés

9 A projekt költségvetésének belső korlátai
Projekt előkészítés 8% Közbeszerzés 1% Projektmenedzsment 2% Eszközbeszerzés 20% Műszaki ellenőr 1,5% Tervellenőr 0,5 % Nyilvánosság biztosítása 1% Könyvvizsgálat 0,5%

10 Speciális előírások Általános iskola fejlesztése 1-6 évfolyam oktatása biztosított Nem rendelkezik összevont osztályokkal Óvoda (legalább két óvodai csoporttal rendelkezik) Általános iskola 5-8 osztályain nem működtet összevont osztályokat

11 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek - Akadálymentesítés
A beruházással érintett ingatlan tekintetében biztosítani kell minimum az épület bejáratának és legalább egy mellékhelyiségének, valamint egy rendelőhelyiségnek az elérési útvonal biztosításával történő, valamennyi fogyatékossági csoportra kiterjedő akadálymentesítését. Amennyiben az akadálymentes mellékhelyiség nem a földszinten helyezkedik el, meg kell oldani a szintek közötti akadálymentes közlekedést is, és A beruházással érintett ingatlan tekintetében kötelező a fejlesztéssel érintett épület projekt arányos, valamennyi fogyatékosságra kiterjedő komplex (fizikai és infokommunikációs) akadálymentesítése. Tervezői nyilatkozat szükséges: az építési-műszaki tervdokumentáció akadálymentesítés szempontjából releváns részének az OTÉK vonatkozó műszaki előírásainak, illetve a „Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához” c. dokumentumban foglalt követelményeknek való megfelelőségéről;

12 Nem támogatható tevékenységek (C2)
Új építés Föld-, telek- és Ingatlanvásárlás; A projekt céljaihoz nem kapcsolódó eszközbeszerzések; Eszközbeszerzés infrastruktúra fejlesztés nélkül Használt eszközök beszerzése; (Csak új eszköz beszerzése támogatható)

13 Elszámolható költségek - előkészítés
1. Előkészítés költségei (tanulmányok, tervek): A projekt támogatása esetén, a pályázat befogadása előtti időszakban (2006. december 20. után) annak előkészítéséhez feltétlenül és igazoltan kapcsolódó költségek támogathatók, mint pl.: Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek és ezek hatósági díjának költségei; Kötelező tanulmányok készítése, pl. megvalósíthatósági tanulmány; Előkészítéshez kapcsolódó (előzetes) közbeszerzési eljárások költségei (ideértve a közbeszerzési szakértő díját); Rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő díja.

14 Elszámolható költségek - projektmenedzsment
2. Projekt menedzsment költségek: A projektekkel kapcsolatos menedzsment feladatokat megfelelő szaktudással és tapasztalattal rendelkező személy láthatja el. Korlát: A projekt menedzsmenttel kapcsolatos költség (bérek és járulékai, egyéb személyi jellegű költségek, menedzsment ellátására irányuló szakértői szolgáltatások igénybevétele: pl. monitoring, szakértői szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó megbízási díjak) a projekt ténylegesen elszámolható költségeinek legfeljebb 2 %-a lehet.

15 Elszámolható költségek - szolgáltatások
3.Szolgáltatások igénybevételének költsége: A külső, harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások igénybevételének költsége számolható el, pl. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek az Arculati kézikönyvben szereplő feltételek szerint; 1% Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek; 1% Tervezési, építési, engedélyezési munkák költségei;; Műszaki ellenőr díja; 1,5% Projekttel kapcsolatban felmerült könyvvizsgálói díjak 50 millió forintos támogatási összeg felett Korlát: Projekt előkészítés max. 8 %

16 Elszámolható költségek – korlátok
Előkészítés: Az előkészítés teljes elszámolható költsége nem haladhatja meg a teljes megvalósítás összes elszámolható költségének 8%-át! Projektmenedzsment költségek: A projekt menedzsmenttel kapcsolatos költség (bérek és járulékai, egyéb személyi jellegű költségek, menedzsment ellátására irányuló szakértői szolgáltatások igénybevétele: pl. monitoring, szakértői szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó megbízási díjak) a projekt ténylegesen elszámolható költségeinek legfeljebb 2%-a lehet.

17 Nem elszámolható költségek, benyújtandó pénzügyi dokumentumok
Nem elszámolható költségek: Pályázati útmutató C3 pontja szerinti költségek, összhangban a projekt keretében nem támogatható tevékenységekkel! Például: Föld, telek és ingatlanvásárlás költsége; Saját teljesítés, saját vállalkozásban végzett beruházás; Értékcsökkenés; A támogatás elnyerésétől függővé tett sikerdíj. Stb. Pályázathoz benyújtandó pénzügyi dokumentumok: Projekt adatlap Elszámolható költségek és tevékenységek c. táblázat kitöltése Források Költségvetés szöveges magyarázata, segédlet Munkanemekre bontott tervezői költségbecslés (tervező!)

18 Benyújtási kritériumok ellenőrzése Jogosultsági értékelés
Értékelés menete Benyújtási kritériumok ellenőrzése (nem hiány-pótolható!) Jogosultsági értékelés Teljességi értékelés Szakmai értékelés A támogatásban részesülő projektek kiválasztása a Pályázati útmutatóban megjelenített kritériumok alapján történik. Valamennyi pályázó, aki ezen kritériumoknak megfelel, a rendelkezésre álló keret mértékéig az elért pontszám sorrendjében támogatásban részesül.

19 Pályázat benyújtásának módja, helye, ideje
magyar nyelven, pályázati adatlapon – kitöltő program 2 példány (1 eredeti, 1 másolati) és 1 elektronikus példány zárt csomagolás, ajánlott küldemény, vagy gyorsposta (személyes benyújtásra nincs lehetőség!). Borítékon, CD-n pontosan feltűntetni: pályázati kódszám, pályázó neve, címe Cím: Dél-alföldi Operatív Program Kódszám: DAOP /B Közreműködő Szervezet: VÁTI Nonprofit Kft. Békéscsabai Területi Iroda 5601 Békéscsaba, Derkovits sor 2. Benyújtási határidők: 2009. június november 20. (postai bélyegző) Pályázati dokumentáció: Kérdések, észrevételek:

20 Formai követelmények:
Pályázati dokumentáció: adatlap tartalmi, alaki formájának megtartása összefűzött pályázat, oldalszámozott tartalomjegyzék, oldalszámok Adatlap és nyilatkozat aláírása: aláírásra jogosult képviselő tömör, pontos megfogalmazás minden rubrika kitöltése („pályázatomra nem vonatkozik”) karakterkorlát elektronikus példány – XDat fájl, CD lemez Projekt adatlap: A projekt adatlap nyomtatott, eredeti példányának meg kell egyeznie a kitöltő program x-dat fájl-ával v. word adatlappal CD-n csak XDat fájl szerepelhet, mely alapján az adatlap kinyomtatásra került, illetőleg nyomtatási vonalkódjai/azonosító sorszámai minden oldalon megegyeznek a nyomtatott adatlapon található vonalkóddal/sorszámokkal!

21 Jogosultsági szempontok
Abban az esetben, ha valamely jogosultsági feltétel egyértelműen nem teljesül, a pályázat a további elbírálásból kizárásra kerül! Az eddig említett szempontokon felül pl.: A pályázati útmutatóban előírt belső korlátokat (pl. projekt menedzsment, előkészítés) betartották? A projekt tevékenységei támogathatóak és nem szerepelnek a nem támogatható tevékenységek listáján.

22 Teljességi értékelés A jogosult pályázatok teljességi ellenőrzése a benyújtott projekt adatlap megfelelő kitöltésének és a szükséges dokumentumok meglétének az ellenőrzését foglalja magába. Hiányosság / jogosultság a rendelkezésre álló adatok alapján egyértelműen nem megállapítható, egyszeri alkalommal hiánypótlásra van lehetőség. Amennyiben a pályázó a hiánypótlásra felszólító levélben megadott határidőn belül nem tesz eleget hiánypótlási kötelezettségének a pályázat elutasításra kerül.

23 Horizontális célok értékelése
Esélyegyenlőség: Az esélyegyenlőségi területekről részletes információ az Esélyegyenlőségi útmutatóban található! Legalább egy területen értékelhető vállalást kell tenni. Az adott területen belül konkretizálni kell a vállalásokat. Minimum 1 pont elérése szükséges => ha nem, a pályázat nem támogatható Maximum 5 pont adható => többletvállalások esetén is max. 5 pontot lehet elérni Környezeti fenntarthatóság: Környezeti Fenntarthatósági Útmutató segítségével végig kell gondolni: a projekttervezés, megvalósítása, működtetése, azaz teljes életciklusa milyen összefüggésben áll az útmutatóban részletezett fenntarthatósági szempontokkal! Minimum 1 pont elérése, illetve a pályázat szempontjából értelmezhető fenntarthatósági indikátorok megadása szükséges a pályázat támogathatóságához!

24 Horizontális célok értékelése – Kire vonatkozik?
Általánosságban a szempontokat a fejlesztést megvalósító szervezetre vonatkozóan kell megadni. Ez alapesetben azonos a Pályázó szervezettel (Kedvezményezettel, projektgazdával), de bizonyos esetekben attól eltérő is lehet. Mivel a fenntarthatósági szempontok célja, hogy a projekt megvalósulás helyén, a fejlesztéssel érintett szervezeti egységnél javuljon a fenntarthatóság érvényesítése, ezért a szempontokat arra vonatkozóan kell megadni. Így: Önkormányzati fenntartású intézmények esetén a projekt által érintett fenntartott intézményre pl. bölcsőde, szociális intézmény stb. kell a fenntarthatósági szempontokat megadni.

25 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
A pályázatok elkészítéséhez és a projektek eredményes megvalósításához sok sikert kívánok! Horváth László GAMI Consulting Kft 20/


Letölteni ppt "Dél-alföldi Operatív Program Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése a komplex programmal kezelendő leghátrányosabb kistérségekben Battonya, 2009. november."

Hasonló előadás


Google Hirdetések