Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Budapest, 2009 November 27. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Érmelléki VNP Kft. A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Budapest, 2009 November 27. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Érmelléki VNP Kft. A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory."— Előadás másolata:

1 Budapest, 2009 November 27. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Érmelléki VNP Kft. A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory Partners (EPAP) kizárólagos tulajdonát képezi. A dokumentum bármely részét idézni, forrásként felhasználni csak az EPAP előzetes hozzájárulásával, a forrás pontos megjelölésével szabad. „HASS, ALKOSS, GYARAPÍTS” II. – A TÉRSÉG FÉNYRE DERÜL

2 1 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok

3 2 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Érmelléki VNP Kft. – Összefoglaló a térségről A térségen belül a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban tevékenykedik. A legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor, az 500 főnél többet foglalkoztató vállalkozások száma 1 A térségben összesen 29 db gazdaságfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – az összes javaslat 59%-a, 17 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik A térségben összesen 24 db szolgáltatás-, valamint falu- és településfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – 6 db – a(z) Egyéb infrastruktúra mozgatórugó- csoporthoz kapcsolódik A térségben összesen 6 db fő fejlesztési prioritás és 23 db fejlesztési intézkedés fogalmazódott meg A(z) Érmelléki VNP Kft. területe 22 települést foglal magába, melyek közül 7 város. A térség lakossága 87,621 fő, a városokban élő lakosok száma 47,239 fő

4 3 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térségben a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban található; a legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor Vállalkozások, jelentős szektorok Népesség Települé- sek száma Városok száma 87,621 22 7 20 Kereskedelem, javítás Vállalk. száma létszám szerint (db)Legtöbb vállalk. adó szektor Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Legnagyobb fogl. szektor Általános információk Négy legnépesebb település Derecske 9,315 fő 8,058 fő 7,662 fő 7,309 fő Nyíradony Debrecen Létavértes Települések száma, ahol......nincs szélessávú internet...nem elérhető mindhárom mobilhálózat...nincs helyközi autóbusz-megálló...van közművesített, köz- úton elérhető ipari park Fejlesztési prioritások és intézkedések, megoldási javaslatok 1 0 0 3 Fő fejlesztési prioritások száma 6 Fejlesztési intézkedések száma 23 Gazdaságfejlesztési megoldási javaslatok száma 29 Szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatok száma 24 Érmelléki VNP Kft. – Általános áttekintés Hátrányos helyzetű települések száma

5 4 Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A legtöbb forrás – 2,108,290 EUR – a Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása jogcímhez lett rendelve Érmelléki VNP Kft. – HPME allokáció összefoglaló Jogcím neveHPME-k száma (db)Allokált forrás (EUR) ▪Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása ▪4▪4▪2,108,290 ▪A turisztikai tevékenységek ösztönzése▪3▪3▪1,450,890 ▪Falumegújítás és -fejlesztés▪4▪4▪2,099,236 ▪A kulturális örökség megőrzése▪4▪4▪1,221,484 ▪Leader közösségi fejlesztés▪2▪2▪409,852 ▪Leader vállalkozás fejlesztés▪4▪4▪885,909 ▪Leader képzés▪1▪1▪200,000 ▪Leader rendezvény▪2▪2▪399,143 ▪Leader térségen belüli szakmai együttműködések▪3▪3▪500,000 ▪Leader térségek közötti és nemzetközi együttműködések▪1▪1▪164,612 ▪Leader komplex projekt▪1▪1 ▪Leader tervek, tanulmányok▪2▪2▪288,000

6 5 Érmelléki VNP Kft. - Legfontosabb probléma és lehetőség A legfontosabb probléma megoldása, és a legfontosabb lehetőség kihasználása jelenti a kiugrási lehetőséget a térség számára Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis Legfontosabb problémaLegfontosabb lehetőség ▪A térség legjelentősebb problémája az alacsony népességmegtartó képesség, a szellemi tőke elvándorlása, amelynek elődleges oka a munkalehetőségek hiánya a térségben. Az önkormányzatokra jelentős terhet ró a szociális problémák kezelése. A szegénység igen súlyos társadalmi problémát jelent, különösen a roma lakosság körében. További probléma a halmozottan hátrányos helyzetű, szociálisan elesett rétegek kiáramlása a megyeszékhelyről a térségbe, akikre alacsony munkavégzési hajlandóság jellemző. A kedvezőtlenebb infrastrukturális adottsággal rendelkező települések nem tudnak versenybe szállni Debrecennel és a közeli nagyobb városokkal. ▪Mezőgazdaságra épülő feldolgozóipar megteremtése, meglévő zöldség és gyümölcs termelői kapacitás kihasználására. ▪Termelői és értékesítői integráció kialakítása. ▪Alternatív földhasználati módok (pl. biogazdálkodás). ▪Megújuló erőforrások kiaknázása. ▪Piacorientált szakképzések beindítása. ▪Turizmus fejlesztése, amelynek vonzerejét a szellemi és kulturális örökség és a ligetes táj nyújtotta szabadidős tevékenységek jelentik. ▪Az elhelyezkedésből adódóan határon átnyúló gazdasági kapcsolatok kialakítása romániai partnerekkel, különös tekintettel a kereskedelmi és piaci kapcsolatokra. ▪Vállalkozásösztönző programok

7 6 A stratégia alapvető célja a térség legjelentősebb problémájának, a nagyarányú munkanélküliségnek a visszaszorítása, új munkahelyek megteremtésével és a munkaerő piaci versenyképességének növelésével. A vidéki térség adottságaira építve a foglalkoztatás bővítése az agrártermékek feldolgozásával, az alternatív mezőgazdasági módszerek elterjesztésével, kisipari termelés és szolgáltatások támogatásával lehetséges. A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok munkajövedelemhez jutásának és integrációjának érdekében speciális képzési és foglalkoztatási programok indulnak. A térség kulturális és természeti értékeinek turisztikai hasznosítása a célpontokhoz kapcsolódó rendezvények szervezésével és létesítmények kialakításával történik meg. A kommunális infrastruktúra és az intézményhálózat nem megfelelő kiépítettsége szintén negatív irányban befolyásolja a lakosság életminőségét, ezért a stratégia nagy hangsúlyt fektet a közösségi infrastruktúra bővítésére és az alapvető hiányosságok megszűntetésére. A térség legjelentősebb környezeti problémája a települések kommunális szennyvízének és a felszíni vizeknek az elvezetése és kezelése, amelynek megoldása szintén fontos célja a stratégiának. Fontos szempont továbbá a értékeinek tudatosítása és együttes megjelenítése. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Érmelléki VNP Kft. – A stratégia alapvető célja

8 7 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok

9 8 Az Érmelléki Helyi Vidékfejlesztési Közösséget három statisztikai kistérség 22 települése alkotja. Területe az ország keleti peremén a magyar-román határ mentén, Hajdú-Bihar megye keleti részén, Debrecen várost körül ölelve, 105 800 hektáron terül el. A közösség jól elkülöníthető három kistáj találkozásánál fekszik: a gyenge homoktalajú, ligetes Dél-Nyírség, a kedvezőbb termőképességű Érmellék (Erdőspuszták) valamint a zömében jó talajadottságokkal rendelkező Hajdúság találkozásánál. A népességszáma 87555 fő (2007.01.01). Települései – a fejlettebb városok kivételével – társadalmilag és gazdaságilag is hátrányos helyzetűek vagy elmaratottak. A térségen belül a kisebb lélekszámú, kevésbé fejlett falvak mellett nagyobb népességű vonzáskörzeti funkciókat ellátó települések is megtalálhatóak. A közösség legtávolabbi településeiről mintegy 50 perc alatt lehet eljutni Debrecenbe. A nagyváros közelsége gazdaságilag a közvetlenül Debrecen szomszédságában fekvő települések életében erőteljesebben érezteti hatását. Debrecen a térség gazdaságában, a foglalkoztatottságban és az oktatásban bír nagy jelentőséggel. A megye gazdasági teljesítményének túlnyomó része a megyeszékhelyen koncentrálódik, ugyanakkor öt centrumtelepülés – Hajdúhadház, Nyíradony, Vámospércs, Létavértes és Derecske – is alkalmassá válhat a lakossági igények szélesebb körű, színvonalas kielégítésére. A közösség települései társadalmi-gazdasági helyzetük, földrajzi fekvésük alapján az alábbiak szerint csoportosíthatók: A megyeszékhely agglomerációjához közel fekvő (Mikepércs, Bocskaikert, Sáránd, Sámsonkert) valamint a centrum települések: demográfiai, iskolázottsági, foglalkoztatási mutatóival kiemelkednek a térség községei közül. Népességük a városból való kiköltözőkkel gyorsabban növekszik. A kiköltözők nagy része bizonytalan, halmozottan hátrányos helyzetű. A térség Debrecentől távolabb fekvő településeinek: közös jellemzője, hogy folyamatosan veszítve lakosságukból, bizonytalan jövedelemszerző lehetőségekkel rendelkeznek. Lakói között magas a tartós munkanélküliek, a rendszeres szociális segélyre jogosultak aránya. A tartós munkanélküliség okozója részben az alulképzettség, az érintettek között magas a roma népesség aránya. Az Érmelléki Helyi Vidékfejlesztési Közösséget három statisztikai kistérség 22 települése alkotja. Területe az ország keleti peremén a magyar-román határ mentén, Hajdú-Bihar megye keleti részén, Debrecen várost körül ölelve, 105 800 hektáron terül el. A közösség jól elkülöníthető három kistáj találkozásánál fekszik: a gyenge homoktalajú, ligetes Dél-Nyírség, a kedvezőbb termőképességű Érmellék (Erdőspuszták) valamint a zömében jó talajadottságokkal rendelkező Hajdúság találkozásánál. A népességszáma 87555 fő (2007.01.01). Települései – a fejlettebb városok kivételével – társadalmilag és gazdaságilag is hátrányos helyzetűek vagy elmaratottak. A térségen belül a kisebb lélekszámú, kevésbé fejlett falvak mellett nagyobb népességű vonzáskörzeti funkciókat ellátó települések is megtalálhatóak. A közösség legtávolabbi településeiről mintegy 50 perc alatt lehet eljutni Debrecenbe. A nagyváros közelsége gazdaságilag a közvetlenül Debrecen szomszédságában fekvő települések életében erőteljesebben érezteti hatását. Debrecen a térség gazdaságában, a foglalkoztatottságban és az oktatásban bír nagy jelentőséggel. A megye gazdasági teljesítményének túlnyomó része a megyeszékhelyen koncentrálódik, ugyanakkor öt centrumtelepülés – Hajdúhadház, Nyíradony, Vámospércs, Létavértes és Derecske – is alkalmassá válhat a lakossági igények szélesebb körű, színvonalas kielégítésére. A közösség települései társadalmi-gazdasági helyzetük, földrajzi fekvésük alapján az alábbiak szerint csoportosíthatók: A megyeszékhely agglomerációjához közel fekvő (Mikepércs, Bocskaikert, Sáránd, Sámsonkert) valamint a centrum települések: demográfiai, iskolázottsági, foglalkoztatási mutatóival kiemelkednek a térség községei közül. Népességük a városból való kiköltözőkkel gyorsabban növekszik. A kiköltözők nagy része bizonytalan, halmozottan hátrányos helyzetű. A térség Debrecentől távolabb fekvő településeinek: közös jellemzője, hogy folyamatosan veszítve lakosságukból, bizonytalan jövedelemszerző lehetőségekkel rendelkeznek. Lakói között magas a tartós munkanélküliek, a rendszeres szociális segélyre jogosultak aránya. A tartós munkanélküliség okozója részben az alulképzettség, az érintettek között magas a roma népesség aránya. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség általános jellemzői, a hely szelleme 1/2

10 9 A kis településekre a legkedvezőtlenebb adottságok, valamint alacsonyabb életminőség jellemző (Kokad, Álmosd, Bagamér, Fülöp, Konyár, Sáránd). Hajdú-Bihar megye térszerkezeti erővonalától távolabbra eső nagyobb települések (Nyírábrány, Nyíracsád, Monostorpályi, Hajdúbagos) kedvezőtlen helyzetbe vannak. A térség legfőbb természeti erőforrásnak a termőföld tekinthető. Az erre alapozott tradicionális mezőgazdasági termelés és az ehhez szorosan kötődő hagyományos vidéki életforma máig meghatározza a térség arculatát. Emellett nagy múltra tekint vissza a klasszikus, kifejezetten erre a területre jellemző kézműipar (fafaragás, kosárfonás stb.).A népzenei és népművészeti hagyományok őrzésének szinte minden településen nagy hagyományai vannak. A térségi identitás sok település esetében ösztönzésre támogatásra szorul, de alapvetően erős. A kis településekre a legkedvezőtlenebb adottságok, valamint alacsonyabb életminőség jellemző (Kokad, Álmosd, Bagamér, Fülöp, Konyár, Sáránd). Hajdú-Bihar megye térszerkezeti erővonalától távolabbra eső nagyobb települések (Nyírábrány, Nyíracsád, Monostorpályi, Hajdúbagos) kedvezőtlen helyzetbe vannak. A térség legfőbb természeti erőforrásnak a termőföld tekinthető. Az erre alapozott tradicionális mezőgazdasági termelés és az ehhez szorosan kötődő hagyományos vidéki életforma máig meghatározza a térség arculatát. Emellett nagy múltra tekint vissza a klasszikus, kifejezetten erre a területre jellemző kézműipar (fafaragás, kosárfonás stb.).A népzenei és népművészeti hagyományok őrzésének szinte minden településen nagy hagyományai vannak. A térségi identitás sok település esetében ösztönzésre támogatásra szorul, de alapvetően erős. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség általános jellemzői, a hely szelleme 2/2

11 10 A közösség területén, az országos védettséget élvező területek arány relatíve magas (Hajdúsági Tájvédelmi Körzet, NATURA 2000). Nagy számban fordulnak elő védett növény- (kocsányos tölgy, ostorfa, magyar nőszirom stb.) és állatfajok (földikutya, szürke gém, vörösnyakú vöcsök stb.). A tájvédelmi körzet kulturális értékei szintén jelentősek: a területen húzódik az a földsánc-rendszer, amit a 3. század környékén építettek az itt élő szarmata törzsek. Nyíracsádon az Árpád-kori templom, Monostorpályiban a Tubus magtárak jelentenek értékes látnivalót. A legfontosabb természeti erőforrásnak tekinthető termőföld a térség területén nagy heterogenitást mutat (homok-, barnaerdő-, réti-, szikes talajok). A gyenge, mezőgazdasági művelésre alkalmatlan homoktalajok éppúgy megtalálhatóak a térségben, mint a magas aranykorona értékkel bíró réti csernozjomok. A termesztett szántóföldi és kertészeti kultúrák közül számos tájjellegű „hungarikum” fordul elő (zeller, torma, málna), emellett a főbb termesztett növények a kukorica, búza, árpa, burgonya, dohány, kertészeti termékek közül a káposzta, paprika, dinnye, alma, meggy, ribizli, eper, cseresznye, őszibarack, szőlő. A térség területén a klimatikus (mérsékelten-meleg száraz) és domborzati adottságok nagy eltérést mutatnak, az öntözés lehetőségei korlátozottak. A keleti területek a Berettyó–Sebes-Körös belvízi öblözetben helyezkednek el, a nyírségi területekről eredő Kati-ér, Nagy-ér és a Kálló, elsősorban belvíz elvezető funkciót töltenek be. Az I-II. Főfolyások leginkább a Debrecenhez tartozó jóléti és halastavak vízellátását szolgálják. Az térség erdősültsége jelenleg is igen magas, az országos átlag feletti, (Erdőspuszták), várhatóan tovább emelkedik a gyenge minőségű mezőgazdasági területek szántóföldi termelésből való kivonásával, erdősítésével. Jellemző fafajták: tölgy, fenyő és akác. A kistáj legnagyobb összefüggő erdőterülete a Nyíracsád és Nyíradony között található Gúthi- erdő, mely tovább folytatódik a halápi, vámospércsi, bagaméri akácerdőkkel, melyek nem csak erdőgazdálkodási szempontból fontosak, hanem turisztikai lehetőségeket is rejtenek. A térség, környezeti állapota jónak mondható. Levegőminőségi szempontból a térség területe az I. kategóriába tartozik, a levegőminőség nem kifogásolható. A kommunális szilárdhulladék összegyűjtése, elhelyezése megoldott. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség környezeti állapota 1/2

12 11 Az ipari és mezőgazdasági jellegű veszélyes hulladékok kezelésének és újrahasznosításának problémája megoldatlan jelenleg. Ez tényleges és potenciális szennyező forrást jelent. Emellett a zömében hátrányos helyzetű, gazdasági-társadalmi szempontból elmaradott, települések alacsony infrastrukturális ellátottsága (korszerű szennyvízelvezetés, kezelés hiánya) jelentős környezeti terhelést indukál. Környezetvédelmi szempontból további súlyos gondot jelentenek a lepusztult állapotban lévő települési kommunális hulladéklerakó telepek. Alapvető probléma, hogy környezetvédelmi szempontból feltáratlan a térség. A környezetvédelem helyi társadalmi szintű modelljei, a környezettudatos magatartásformák még nem alakultak ki. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség környezeti állapota 2/2

13 12 ÁLMOSD: A határ mellett fekvő település elérhetősége kedvezőtlen, lakosságmegtartó képessége gyenge. A munkanélküliségi ráta közel 20%, alacsony a vállalkozói aktivitás. A helyi erőforrások kihasználtsága rossz, különösen a termőhelyi adottságok tekintetében (zöldség és gyümölcs ágazat) esetében. A mezőgazdasági termékek értékesítése alacsony feldolgozottsági szinten történik. BAGAMÉR: A település megközelíthetősége a határ menti fekvés és a rossz minőségű, kiépítetlen utak miatt igen kedvezőtlen. A munkanálküliségi ráta az országos átlag háromszorosát éri el, a helyi gazdasági szereplők foglalkoztatási ereje csekély. A kommunális infrastruktúra (pl. szennyvízhálózat), és az alapfokú oktatási intézmények kiépültsége nem megfelelő (új óvodaépület hiánya). BOCSKAIKERT: Magas a munkanélküliek száma, kevés a helyi munkalehetőség. Az ipartelepítésre kijelölt terület még nem teljesen alkalmas vállalkozások fogadására, az infrastruktúra kiépítettsége hiányos. A településen keretül haladó 4.sz. főút nagy környezeti terhelést jelent a település számára. Az közművek kiépítettsége nem megfelelő, közösségi terek hiánya. DERECSKE: A munkanélküliségi ráta 1,7-szeresen haladja meg az országos átlagot, különösen magas a roma lakosság körében. Infrastrukturális hiányosságok. A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítettsége nem megfelelő, a szennyvíztisztító telep kapacitása nem elégíti ki a hálózatfejlesztés igényeit. A belterületi utak állapota leromlott. FÜLÖP: A munkanélküliségi ráta több mint kétszeresen haladja meg az országos átlagot. A kedvezőtlen térszerkezeti pozícióban elhelyezkedő település elérhetősége rossz, a kommunális infrastruktúra elavult. A helyi vállalkozói aktivitás és a külső beruházók száma egyaránt alacsony. A fő megélhetési forrás a mezőgazdaság, mely alacsony hatékonyságú. HAJDÚBAGOS: Helyi munkalehetőségek hiányoznak. Az ingázók magas száma miatt nagy az elvándorlás veszélye nagyon nagy. Az utak rossz állapota miatt a közlekedési feltételek kedvezőtlenül befolyásolják a település megítélését, csökkentik a vállalkozási és befektetői kedvet. ÁLMOSD: A határ mellett fekvő település elérhetősége kedvezőtlen, lakosságmegtartó képessége gyenge. A munkanélküliségi ráta közel 20%, alacsony a vállalkozói aktivitás. A helyi erőforrások kihasználtsága rossz, különösen a termőhelyi adottságok tekintetében (zöldség és gyümölcs ágazat) esetében. A mezőgazdasági termékek értékesítése alacsony feldolgozottsági szinten történik. BAGAMÉR: A település megközelíthetősége a határ menti fekvés és a rossz minőségű, kiépítetlen utak miatt igen kedvezőtlen. A munkanálküliségi ráta az országos átlag háromszorosát éri el, a helyi gazdasági szereplők foglalkoztatási ereje csekély. A kommunális infrastruktúra (pl. szennyvízhálózat), és az alapfokú oktatási intézmények kiépültsége nem megfelelő (új óvodaépület hiánya). BOCSKAIKERT: Magas a munkanélküliek száma, kevés a helyi munkalehetőség. Az ipartelepítésre kijelölt terület még nem teljesen alkalmas vállalkozások fogadására, az infrastruktúra kiépítettsége hiányos. A településen keretül haladó 4.sz. főút nagy környezeti terhelést jelent a település számára. Az közművek kiépítettsége nem megfelelő, közösségi terek hiánya. DERECSKE: A munkanélküliségi ráta 1,7-szeresen haladja meg az országos átlagot, különösen magas a roma lakosság körében. Infrastrukturális hiányosságok. A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítettsége nem megfelelő, a szennyvíztisztító telep kapacitása nem elégíti ki a hálózatfejlesztés igényeit. A belterületi utak állapota leromlott. FÜLÖP: A munkanélküliségi ráta több mint kétszeresen haladja meg az országos átlagot. A kedvezőtlen térszerkezeti pozícióban elhelyezkedő település elérhetősége rossz, a kommunális infrastruktúra elavult. A helyi vállalkozói aktivitás és a külső beruházók száma egyaránt alacsony. A fő megélhetési forrás a mezőgazdaság, mely alacsony hatékonyságú. HAJDÚBAGOS: Helyi munkalehetőségek hiányoznak. Az ingázók magas száma miatt nagy az elvándorlás veszélye nagyon nagy. Az utak rossz állapota miatt a közlekedési feltételek kedvezőtlenül befolyásolják a település megítélését, csökkentik a vállalkozási és befektetői kedvet. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 1/2

14 13 HAJDÚSÁMSON: A legnagyobb problémák a külterület vonatkozásában jelentkeznek: Nincsenek rendezett területviszonyok, járható utak, csapadékvíz elvezetés nem megoldott, közmű hiánya, iskolai ellátás színvonala nem megfelelő, közvilágítás, ivóvízellátás részleges. Orvosi ellátás, rendelő, gyógyszertár, posta és egyéb szolgáltatások csak a belterületen érhetők el, holott a külterületi részeken külön-külön is jelentős igény mutatkozik. HOSSZÚPÁLYI: A munkanélküliségi ráta közel kétszeresen haladja meg az országos átlagot. Magas az ingázók aránya a helyi munkalehetőségek száma relatíve csekély. Magas a roma lakosság aránya, akik összességében kedvezőtlenebb gazdasági-társadalmi mutatókkal jellemezhetők. Kedvezőtlen természeti adottságok (aszályveszély stb.) miatt a gazdálkodási lehetőségek rosszak. KOKAD: A település távol fekszik a jelentősebb városközponttoktól. A helyi munkalehetőségek száma alacsony, ami összefüggésben van a népesség alacso HAJDÚSÁMSON: A legnagyobb problémák a külterület vonatkozásában jelentkeznek: Nincsenek rendezett területviszonyok, járható utak, csapadékvíz elvezetés nem megoldott, közmű hiánya, iskolai ellátás színvonala nem megfelelő, közvilágítás, ivóvízellátás részleges. Orvosi ellátás, rendelő, gyógyszertár, posta és egyéb szolgáltatások csak a belterületen érhetők el, holott a külterületi részeken külön-külön is jelentős igény mutatkozik. HOSSZÚPÁLYI: A munkanélküliségi ráta közel kétszeresen haladja meg az országos átlagot. Magas az ingázók aránya a helyi munkalehetőségek száma relatíve csekély. Magas a roma lakosság aránya, akik összességében kedvezőtlenebb gazdasági-társadalmi mutatókkal jellemezhetők. Kedvezőtlen természeti adottságok (aszályveszély stb.) miatt a gazdálkodási lehetőségek rosszak. KOKAD: A település távol fekszik a jelentősebb városközponttoktól. A helyi munkalehetőségek száma alacsony, ami összefüggésben van a népesség alacso Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 2/2

15 14 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Az egyes szektorok jelentősége a térségben - Jelmagyarázat Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely- szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység

16 15 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Az egyes szektorok jelentősége a térségben A térség legfontosabb szektorait a foglalkoztatásban, illetve a vállalkozások számában képviselt részesedés alapján lehet azonosítani Foglalkoztatottak számának megoszlása a szektorok között (%) Vállalkozások számának megoszlása a szektorok között (%) ▪A településen azok a legfontosabb szektorok, amelyek nagy mértékben részesednek a foglalkoztatásból és/vagy a vállalkozások számából ▪Ebből a szempontból a település legfontosabb szektorai –Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás –Kereskedelem, javítás 1. Sok kis/közepes méretű vállalat2. Néhány nagy vállalat 3. Sok kis vállalat 4. Kevés kis vállalat

17 16 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Vállalkozások szektor szerinti megoszlása A vállalkozások számát tekintve a szektorok közül 26%-kal a(z) Kereskedelem, javítás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel Aktív vállalkozások száma szektoronként (db) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység Szektorok részesedése 9% 8% 26% 5% 7% 18% 9% 0% 14% 3%

18 17 Foglalkoztatottság szektor szerinti megoszlása* A foglalkoztatottak számát tekintve a szektorok közül 27%-kal a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel *A foglalkoztatottsági adatok nemcsak a vállalkozásokra vonatkoznak Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Foglalkoztatottak száma szektoronként (fő) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Közigazgatás, védelem, társadalom- biztosítás, oktatás, egészségügy Szektorok részesedése 9% 27% 14% 2% 8% 4% 3% 24% 7% 1% Egyéb tevékenység 0%

19 18 Forrás:HVS kistérségi HVI, Állami Foglalkoztatási Szolgálat, HVS adatbázis Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül Az aktív korú lakosságon belül az álláskeresők aránya 2007-ben 13.8%, ami 3.6 százalékpontos változást jelent 2003 óta Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül (százalék) ▪Az álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül 2007-ben 13.8% ▪Változás 2003-hoz képest 3.6 százalékpont

20 19 Az akcióterület településeinek és a térség egészének együttesen is a legjelentősebb problémája a foglalkoztatottság alacsony szintje, a nagyarányú munkanélküliség. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 2007. januári adatai alapján elmondható, hogy Hajdú-Biharban a Derecske-Létavértesi és a Hajdúhadházi kistérségekben a legalacsonyabb az aktivitási ráta, nem éri el az 50%-ot, a 15–64 éves korosztály körében, s több mint öt százalékponttal marad el a megyei átlagtól. A rendszerváltást követően a helyi foglalkoztatók megszűntével tömegesen kerültek ki a munkaerőpiacról, váltak munkanélkülivé, vagy inaktív keresővé. A foglalkoztatási rátát tekintve Hajdú-Bihar megyében a Hajdúhadházi kistérség rendelkezik a legrosszabb mutatóval (40,6%), ami közel 10 százalékponttal marad el a megyei átlagtól, a második legrosszabb pozíciót pedig a Derecske-Létavértesi kistérség foglalja el. A KSH munkaerő felmérései és az ÁFSZ nyilvántartása alapján képzett összevont munkanélküliségi ráta értéke a Hajdúhadházi kistérségben kiemelkedően magas (17,35%, szemben a megyei 9,5%-kal), míg a Derecske-Létavértesi kistérség kedvezőbb helyzetben van (11,65%), azonban még mindig a megyei átlag felett. Az akciócsoport területének déli részét elfoglaló kistérségben a fentiekből következően az inaktivitás mértéke sokkal magasabb megyei átlagnál, ami maga után vonja azt, hogy magas a különböző szociális juttatásokból élők aránya. A térségen belül igen komoly területi különbségek figyelhetők meg, elsősorban annak megfelelően, hogy az egyes települések mekkora távolságra helyezkednek el a megyeszékhelytől. A Debrecennel jó összeköttetésben lévő településeken az ingázás révén több munkahely válik elérhetővé, még ha helyben alacsony is a lehetőségek száma. A legkedvezőtlenebb pozícióban elhelyezkedő településeken már-már kritikus szintre emelkedett a munkanélküliség szintje. A regisztrált munkanélküliekre vonatkozó adatok alapján a térségi munkanélküliségi mutató értéke (Debrecen nélkül) kétszeresen haladja meg az országos átlagot, miközben az 1,75 feletti mutatóval rendelkező települések munkanélküliség szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülnek. Nem tartozik ebből a szempontból a hátrányos helyzetű kategóriába Bocskaikert, Derecske, Hajdúbagos, Kokad, Létavértes, Mikepércs, Monostorpályi és Sáránd, azonban ezeken a településeken is legalább 25%-kal haladja a munkanélküliségi mutató értéke az országos átlagot. Az akcióterület településeinek és a térség egészének együttesen is a legjelentősebb problémája a foglalkoztatottság alacsony szintje, a nagyarányú munkanélküliség. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 2007. januári adatai alapján elmondható, hogy Hajdú-Biharban a Derecske-Létavértesi és a Hajdúhadházi kistérségekben a legalacsonyabb az aktivitási ráta, nem éri el az 50%-ot, a 15–64 éves korosztály körében, s több mint öt százalékponttal marad el a megyei átlagtól. A rendszerváltást követően a helyi foglalkoztatók megszűntével tömegesen kerültek ki a munkaerőpiacról, váltak munkanélkülivé, vagy inaktív keresővé. A foglalkoztatási rátát tekintve Hajdú-Bihar megyében a Hajdúhadházi kistérség rendelkezik a legrosszabb mutatóval (40,6%), ami közel 10 százalékponttal marad el a megyei átlagtól, a második legrosszabb pozíciót pedig a Derecske-Létavértesi kistérség foglalja el. A KSH munkaerő felmérései és az ÁFSZ nyilvántartása alapján képzett összevont munkanélküliségi ráta értéke a Hajdúhadházi kistérségben kiemelkedően magas (17,35%, szemben a megyei 9,5%-kal), míg a Derecske-Létavértesi kistérség kedvezőbb helyzetben van (11,65%), azonban még mindig a megyei átlag felett. Az akciócsoport területének déli részét elfoglaló kistérségben a fentiekből következően az inaktivitás mértéke sokkal magasabb megyei átlagnál, ami maga után vonja azt, hogy magas a különböző szociális juttatásokból élők aránya. A térségen belül igen komoly területi különbségek figyelhetők meg, elsősorban annak megfelelően, hogy az egyes települések mekkora távolságra helyezkednek el a megyeszékhelytől. A Debrecennel jó összeköttetésben lévő településeken az ingázás révén több munkahely válik elérhetővé, még ha helyben alacsony is a lehetőségek száma. A legkedvezőtlenebb pozícióban elhelyezkedő településeken már-már kritikus szintre emelkedett a munkanélküliség szintje. A regisztrált munkanélküliekre vonatkozó adatok alapján a térségi munkanélküliségi mutató értéke (Debrecen nélkül) kétszeresen haladja meg az országos átlagot, miközben az 1,75 feletti mutatóval rendelkező települések munkanélküliség szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülnek. Nem tartozik ebből a szempontból a hátrányos helyzetű kategóriába Bocskaikert, Derecske, Hajdúbagos, Kokad, Létavértes, Mikepércs, Monostorpályi és Sáránd, azonban ezeken a településeken is legalább 25%-kal haladja a munkanélküliségi mutató értéke az országos átlagot. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség foglalkoztatottsági helyzete 1/2

21 20 A különösen kedvezőtlen helyzetben lévő települések közé tartozik Bagamér (2,96), Nyíracsád (3,21) és Újláta (4,04) az országos mutató többszörösét elérve. E településeken kifejezetten magas a tartósan munkanélküliek és piacképes szakképzettséggel nem rendelkezők aránya, amely tovább súlyosbítja a kedvezőtlen foglalkoztatási helyzetet. A legalább egy éve regiszterben szereplők aránya az egész térséget tekintve több mint hét százalékponttal haladja meg az országos átlagot. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség foglalkoztatottsági helyzete 2/2

22 21 *Ezen szektorban tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada **Ezen településen tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának összefoglaló jellemzése A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának jelentősége az alapján mérhető le, hogy milyen hányadban részesednek a foglalkoztatottságból Legjelentősebb szektor Legjelentősebb település Foglalkoztatás abszolút értelemben Foglalkoztatás relatív értelemben LeírásÉrték ▪A(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban* működő vállalkozások száma ▪Debrecen székhellyel/telephellyel/fiókteleppel** működő vállalkozások száma ▪A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak száma ▪A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak számának aránya a térség összes foglalkoztatásán belül 9 db 11,460 fő 51% A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása 51%-át adja a térségen belüli foglalkoztatás- nak

23 22 Forrás:HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 1/2 A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 9 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik Szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪Szállítási, raktározási, postai és távközlési szolgáltatásokra vonatkozó megoldási javaslatok ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Fogl. száma (fő) ▪1,997 ▪1,825 ▪1,399 ▪1,375 ▪1,205 Árbevétel (ezer Ft) Működés helye a térségben ▪Debrecen Főtevékenység ▪2442 Gyógyszerkészítmén y gyártása ▪4022 Gázelosztás, - kereskedelem ▪1551 Tejtermék gyártása ▪6021 Menetrendszerű egyéb szárazföldi személyszállítás ▪4013 Villamosenergia- elosztás, - kereskedelem Név ▪TEVA Gyógyszergyár Zrt. ▪TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt. ▪FRIESLAND Hungária Kereskedelmi és Termelő Zrt. ▪Hajdú Volán Zrt. ▪E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. 1 2 3 4 5

24 23 Forrás:HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 2/2 Szektor Fogl. száma (fő) Árbevétel (ezer Ft) Működés helye a térségben Főtevékenység ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪1,046 ▪1,000 ▪587 ▪576 ▪450 ▪Debrecen ▪Téglás ▪Debrecen ▪2914 Csapágy, erőátviteli elem gyártása ▪3210 Elektronikai alkatrész gyártása ▪1513 Hús-, baromfihús- készítmény gyártása ▪2971 Háztartási villamos készülék gyártása ▪1513 Hús-, baromfihús- készítmény gyártása A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 9 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik ▪FAG Magyarország Ipari Kft. Név ▪Debreceni Hús Zrt. ▪Hajdú Hajdúsági Ipari Zrt. ▪DEKO-FOOD Konzerv- és hűtőipari Zrt. ▪National Instruments Europe Software és Hardware Gyártó Kft. 6 7 8 9 10

25 24 A vállalkozások száma a megyén belül az akcióterületen a legalacsonyabb, ezer lakosra mindössze 37 vállalkozás jut. A vállalkozások nagy része csak 1-2 főt foglalkoztató egyéni vállalkozás, vagy betéti társaság, kisebb részt tesznek ki az átlagban 20-30 főt foglalkoztató társas vállalkozások (többségében kft-k), s mindössze egy vállalat (Hajdúsági Iparművek) van, amelyik 500 főnél több embert foglalkoztat. A korábbi centralizált fejlesztések egyértelműen hozzájárultak a megyén belüli különbségek felerősödéséhez, amely a térséget alkotó településeken is érzékelhetők. A foglalkoztatottak igen jelentős része a térségen kívül, túlnyomó többségben a megyeszékhelyen vállal munkát. Bár érezhető bizonyos területeken a társadalmi- gazdasági lemaradás, az utóbbi évtizedben az akcióterületen is folyamatosan nőtt a kis- és közepes-, valamint az egyéni vállalkozások száma. A legkedvezőbb helyzetben a vállalkozói aktivitás szempontjából is a Debrecen szomszédságában elhelyezkedő, a szuburbanizációs folyamatok által érintett települések vannak. A vállalkozás-sűrűség Bocskaikert esetében a legmagasabb, több mint kétszerese a második helyet elfoglaló Nyíradonynak. A megyeszékhelytől távolabb elhelyezkedő községek nagyon gyenge vállalkozói aktivitást mutatnak (különösen Fülöp, Újléta és Kokad esetében), kivéve Bagamér mutatói átlag felettiek. Jellemző, hogy a legkisebb vállalkozásszámmal rendelkező településeken a legmagasabb csekély tőkeerővel rendelkező egyéni vállalkozások részaránya. A közösség területén működő vállalkozásainak/vállalkozóinak tipikus problémái: A térségekben található vállalkozások tőkeszegényebbek, hitelhez, profi vállalkozásfejlesztési programokhoz, szolgáltatásokhoz való jutásuk nehéz. A vállalkozók nagy része nem ismeri az adott térség adottságait, fejlesztési lehetőségeit, a térségben nincs megoldva a széleskörű piaci ismeretek, információk megjelenítése, nincs elérhető, megfizethető, rugalmas vállalkozásfejlesztési intézmény- és szolgáltatási rendszer. A településeknek nincs összehangolt elképzelése a térség vállalkozásainak fejlesztésére. A vállalkozók nagy részének hiányosak a szakmai, piaci ismeretei és készségei, jellemző az ösztönösség, A térségben élők számára megoldatlan a szakmai képzés, átképzés, személyiség és készségfejlesztés, A térségben élő vállalkozók nem járatosak a pályázatkészítésében, A vállalkozói attitűd nem ”piac és EU-komform”; alacsony az informatikai kultúra, nehézkes a kommunikáció, emiatt a vállalkozások nem tudják érdekeiket hatékonyan érvényesíteni. A vállalkozások száma a megyén belül az akcióterületen a legalacsonyabb, ezer lakosra mindössze 37 vállalkozás jut. A vállalkozások nagy része csak 1-2 főt foglalkoztató egyéni vállalkozás, vagy betéti társaság, kisebb részt tesznek ki az átlagban 20-30 főt foglalkoztató társas vállalkozások (többségében kft-k), s mindössze egy vállalat (Hajdúsági Iparművek) van, amelyik 500 főnél több embert foglalkoztat. A korábbi centralizált fejlesztések egyértelműen hozzájárultak a megyén belüli különbségek felerősödéséhez, amely a térséget alkotó településeken is érzékelhetők. A foglalkoztatottak igen jelentős része a térségen kívül, túlnyomó többségben a megyeszékhelyen vállal munkát. Bár érezhető bizonyos területeken a társadalmi- gazdasági lemaradás, az utóbbi évtizedben az akcióterületen is folyamatosan nőtt a kis- és közepes-, valamint az egyéni vállalkozások száma. A legkedvezőbb helyzetben a vállalkozói aktivitás szempontjából is a Debrecen szomszédságában elhelyezkedő, a szuburbanizációs folyamatok által érintett települések vannak. A vállalkozás-sűrűség Bocskaikert esetében a legmagasabb, több mint kétszerese a második helyet elfoglaló Nyíradonynak. A megyeszékhelytől távolabb elhelyezkedő községek nagyon gyenge vállalkozói aktivitást mutatnak (különösen Fülöp, Újléta és Kokad esetében), kivéve Bagamér mutatói átlag felettiek. Jellemző, hogy a legkisebb vállalkozásszámmal rendelkező településeken a legmagasabb csekély tőkeerővel rendelkező egyéni vállalkozások részaránya. A közösség területén működő vállalkozásainak/vállalkozóinak tipikus problémái: A térségekben található vállalkozások tőkeszegényebbek, hitelhez, profi vállalkozásfejlesztési programokhoz, szolgáltatásokhoz való jutásuk nehéz. A vállalkozók nagy része nem ismeri az adott térség adottságait, fejlesztési lehetőségeit, a térségben nincs megoldva a széleskörű piaci ismeretek, információk megjelenítése, nincs elérhető, megfizethető, rugalmas vállalkozásfejlesztési intézmény- és szolgáltatási rendszer. A településeknek nincs összehangolt elképzelése a térség vállalkozásainak fejlesztésére. A vállalkozók nagy részének hiányosak a szakmai, piaci ismeretei és készségei, jellemző az ösztönösség, A térségben élők számára megoldatlan a szakmai képzés, átképzés, személyiség és készségfejlesztés, A térségben élő vállalkozók nem járatosak a pályázatkészítésében, A vállalkozói attitűd nem ”piac és EU-komform”; alacsony az informatikai kultúra, nehézkes a kommunikáció, emiatt a vállalkozások nem tudják érdekeiket hatékonyan érvényesíteni. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 1/2

26 25 Az innovációs képesség alacsony vagy nincs hatékonyan kihasználva, az előállított termékek és szolgáltatások kevés hozzáadott értéket tartalmaznak. Az innovációs képesség alacsony vagy nincs hatékonyan kihasználva, az előállított termékek és szolgáltatások kevés hozzáadott értéket tartalmaznak. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 2/2

27 26 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Non-profit szervezetek a térségben Non-profit szervezet típusa Számuk a térségben Kultúrával kapcsolatos tevékenység20 Vallással kapcsolatos tevékenység11 Sporttal kapcsolatos tevékenység36 Szabadidővel kapcsolatos tevékenység45 Oktatással kapcsolatos tevékenység39 Kutatással, tudományokkal kapcsolatos tevékenység 3 Egészségüggyel kapcsolatos tevékenység 11 Szociális ellátással kapcsolatos tevékenység 27 Polgárvédelemmel, tűzoltással kapcsolatos tevékenység 10 Non-profit szervezet típusa Számuk a térségben Környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység 5 Településfejlesztéssel, lakásüggyel kapcsolatos tevékenység 33 Gazdaságfejlesztéssel, munkaüggyel kapcsolatos tevékenység 9 Jogvédelemmel kapcsolatos tevékenység 17 Közbiztonság védelmével kapcsolatos tevékenység 13 Többcélú adományosztással kapcsolatos tevékenység 1 Nemzetközi kapcsolatok1 Szakmai, gazdasági érdekképviselettel kapcsolatos tevékenység 15 Politikai tevékenység2 A térség civil aktivitása a non-profit szervezetek alapján ítélhető meg

28 27 A térségben a debreceni és a hajdúhadházi (nem jogosult települések) szervezeteket is beleértve összesen 298 civil szervezet tevékenykedik. Elmondható, hogy a megyeszékhely és a kistérségi központ jelentősebb civil szervezeteinek tevékenysége az akcióterület jelentős részére is kiterjed. Tevékenységük alapján elsősorban a helyi értékeket védő, hagyományőrző, kulturális, településfejlesztő, sport szervezetek működnek. Jól működő civil szervezetek hiányában a közösségi kapcsolatok elsorvadnak, az értelmiség és a fiatalok elvándorolnak. A fenti problémák megoldására lehetőség településenként egy információs iroda, programközpont létrehozása, amelyekkel a települések népességmegtartó erejét fokozni lehet. A térség jövőjében a civil szféra megerősítése és támogatása stratégiai fontosságú feladat. A térség kiemelt tevékenységet végző szervezetei: A 2004-ben megalakult Érmelléki Iskolaszövetség célja az óvodai és általános iskolai szakmai munka koordinálása, a tanulók számára tanulmányi való versenyek szervezése, tehetséggondozás, valamint a pedagógusok szakmai továbbképzése. A szervezet keretein belül 18 szakmai munkaközösség dolgozik, a bevont tanárok száma meghaladja a 250 főt. A szövetség szorosan együttműködik a Hajdú-Bihar megyei Pedagógiai Intézettel, akik a szakmai felügyeletet látják el a törvényileg meghatározott keretek között. A Lendület Egyesület 2003 októberében alakult, fő tevékenysége a hátrányos társadalmi csoportok esélyegyenlőségének elősegítése. Eddig sikerrel szervezett az egyesület öt természetjáró- és egy roma olvasótábort. Az ifjúsági rendezvényeknél rendszeres támogató és szervező. A hajdúhadházi Fiksz Pont Egyesület az elmúlt években számos tématerületen valósított meg programokat,a melyek keretében elősegítették a lakosság internethez való hozzáférését, a civil társadalom szerveződését, a helyi hagyományok felelevenítését, hátrányos helyzetű fiatalok táboroztatását, továbbá szociális szakembergárda kialakítását a térségben. Ligetalja Gúth Idegenforgalmi Egyesület: Nyíracsádon évek óta kiemelt jelentőséggel működő egyesületnek is köszönhetően a falu a térség idegenforgalmi központja. Az egyesület integráló szerepet tölt be a többi település turizmusában, biztosítva az összefogást, együttműködést. A térségben a debreceni és a hajdúhadházi (nem jogosult települések) szervezeteket is beleértve összesen 298 civil szervezet tevékenykedik. Elmondható, hogy a megyeszékhely és a kistérségi központ jelentősebb civil szervezeteinek tevékenysége az akcióterület jelentős részére is kiterjed. Tevékenységük alapján elsősorban a helyi értékeket védő, hagyományőrző, kulturális, településfejlesztő, sport szervezetek működnek. Jól működő civil szervezetek hiányában a közösségi kapcsolatok elsorvadnak, az értelmiség és a fiatalok elvándorolnak. A fenti problémák megoldására lehetőség településenként egy információs iroda, programközpont létrehozása, amelyekkel a települések népességmegtartó erejét fokozni lehet. A térség jövőjében a civil szféra megerősítése és támogatása stratégiai fontosságú feladat. A térség kiemelt tevékenységet végző szervezetei: A 2004-ben megalakult Érmelléki Iskolaszövetség célja az óvodai és általános iskolai szakmai munka koordinálása, a tanulók számára tanulmányi való versenyek szervezése, tehetséggondozás, valamint a pedagógusok szakmai továbbképzése. A szervezet keretein belül 18 szakmai munkaközösség dolgozik, a bevont tanárok száma meghaladja a 250 főt. A szövetség szorosan együttműködik a Hajdú-Bihar megyei Pedagógiai Intézettel, akik a szakmai felügyeletet látják el a törvényileg meghatározott keretek között. A Lendület Egyesület 2003 októberében alakult, fő tevékenysége a hátrányos társadalmi csoportok esélyegyenlőségének elősegítése. Eddig sikerrel szervezett az egyesület öt természetjáró- és egy roma olvasótábort. Az ifjúsági rendezvényeknél rendszeres támogató és szervező. A hajdúhadházi Fiksz Pont Egyesület az elmúlt években számos tématerületen valósított meg programokat,a melyek keretében elősegítették a lakosság internethez való hozzáférését, a civil társadalom szerveződését, a helyi hagyományok felelevenítését, hátrányos helyzetű fiatalok táboroztatását, továbbá szociális szakembergárda kialakítását a térségben. Ligetalja Gúth Idegenforgalmi Egyesület: Nyíracsádon évek óta kiemelt jelentőséggel működő egyesületnek is köszönhetően a falu a térség idegenforgalmi központja. Az egyesület integráló szerepet tölt be a többi település turizmusában, biztosítva az összefogást, együttműködést. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 1/2

29 28 A Roma Esélyegyenlőség az Uniós Csatlakozásért Egyesület egy fiatalnak mondható szervezet, mely székhely szerint Nyíradonyban jött létre. Célja hogy programjaikkal minden területen olyan lehetőséget teremtsenek a megyében élő romák és hátrányos helyzetűek számára, amivel élethelyzetük javul, illetve hosszútávon emelkedő tendenciát mutat. A Szociális Igazságosságért a Roma Foglakoztatással (SZIROM) Alapítvány legfontosabb feladatának olyan projektek kidolgozását és lebonyolítását tekinti, melyek a halmozottan hátrányos helyzetű roma lakosság foglakoztatásával, kapcsolódó képzések, programok szervezésével, egyszerre segíti a romák felzárkózását és integrációját. Célja továbbá a roma hagyományok, mesterségek, a roma kultúra megőrzése, ápolása és a hagyományos mesterségek újraélesztése. A Roma Esélyegyenlőség az Uniós Csatlakozásért Egyesület egy fiatalnak mondható szervezet, mely székhely szerint Nyíradonyban jött létre. Célja hogy programjaikkal minden területen olyan lehetőséget teremtsenek a megyében élő romák és hátrányos helyzetűek számára, amivel élethelyzetük javul, illetve hosszútávon emelkedő tendenciát mutat. A Szociális Igazságosságért a Roma Foglakoztatással (SZIROM) Alapítvány legfontosabb feladatának olyan projektek kidolgozását és lebonyolítását tekinti, melyek a halmozottan hátrányos helyzetű roma lakosság foglakoztatásával, kapcsolódó képzések, programok szervezésével, egyszerre segíti a romák felzárkózását és integrációját. Célja továbbá a roma hagyományok, mesterségek, a roma kultúra megőrzése, ápolása és a hagyományos mesterségek újraélesztése. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 2/2

30 29 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis A térség lakosságának alakulása az elmúlt öt évben A térség összesített lakossága 2002-2006 között 1,394 fővel nőtt, ami arányosítva 2%-os növekedést jelent ▪A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 1,394 fővel nőtt ▪A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 2%-kal nőtt Térség összlakossága Éves változás 2002 (fő)2003 (fő)2004 (fő)2005 (fő)2006 (fő) 86,22786,63887,10687,59687,621 411467 49025

31 30 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis A lakosság kor szerinti összetétele a térségben A térségben az aktív korú lakosság aránya 63%, ami 3 százalékponttal magasabb az országos átlagnál Lakosság kor szerinti összetétele (fő) Megoszlás 3% 4% 63% 17% 12% Országos átlag 3% 60% 21% 13% Aktív korú lakosság 0-2 év 3-5 év 6-14 év 15-59 év 59 év felett

32 31 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Lakosság iskolai végzettség szerinti összetétele A térségben elsősorban a 0 általános képzettséget igénylő munkahelyekhez áll rendelkezésre megfelelő munkaerő 7 évesnél idősebb népesség végzettség szerinti összetétele (fő) 0 általános 1-5 általános 6-7 általános 8 általános Középiskolai, érettségi és szakmai oklevél nélkül Középiskolai, érettségi nélkül, szakmai oklevéllel Középiskolai, érettségivel, általános oklevéllel Középiskolai, érettségivel, szakmai oklevéllel Egyetemi vagy főiskolai, oklevél nélkül Egyetemi vagy főiskolai, oklevéllel Megoszlás 3% 12% 5% 1% 3% Országos átlag 2% 9% 2% 4% 14% 31% 8% 4% 18% 9% 26% 12% 10% 17%

33 32 A közösség 22 települést foglal magában. Kokad kivételével a térség valamennyi településének népességszáma meghaladja az 1000 főt. A hat várost és 15 községet, valamint Debrecen külterületét felölelő térség 87 555 fős lakónépességének mintegy fele lakik városi jogállású településen. A térség átlagos népsűrűségi értéke 80,39 fő/km², amely kevéssel marad el Hajdú-Bihar megye 88 fő/km²-es és az Észak- Alföld 86 fő/km²-es átlagos népsűrűségi értékétől. Az akciócsoport területén az elmúlt fél évszázad népességcsökkenő tendenciája az elmúlt években megállt, a lakónépesség száma a térség településeinek többségében az utóbbi években kis mértékben növekedett. A növekedés a települések egy részének fiatalos korstruktúrája mellett a Debrecenből kiáramló népességnek is köszönhető, a szuburbanizációs folyamat különösen jól megfigyelhető Hajdúsámson, Mikepércs és Hosszúpályi esetében. A természetes szaporodás egyenlege a térség egészében negatív, a népességszámmal összevetve jelentős többlet Bagamérban és Újlétán jelentkezik. A közösség népességének körében a nemi arányok megegyeznek a megyei és az országos átlaggal (48% férfi – 52% nő). A korösszetétel tekintetében a közösség területén 4,5 százalékkal magasabb a fiatalok aránya, az országos és regionális adatokkal összehasonlítva. A 60 év felettiek aránya a térségben átlagosan 18%. A 20%-ot csak Monostorpályiban haladják meg, míg a legkevesebb időskorú Hosszúpályiban él. A települések összességében az országos átlagnál fiatalosabb korstruktúrájúak. Egy egész fölötti az öregedési index érték Derecskén, Hajdúbagoson, Mikepércsen és Monostorpályiban. A települések közül Bagamér, Hosszúpályi és Létavértes népessége tekinthető a kedvezőbb korösszetételűnek. A legtöbb településen 20-22 % körül alakul a 15 év alattiak aránya.(Bagamérban, Kokadon, Konyáron a 22% feletti). A statisztika arányait árnyalja, hogy a fiatalok arányának növekedése elsősorban a térség szociális problémákkal jobban sújtott településein jellemzőek, különösen a halmozottan hátrányos helyzetű népesség körében. A cigány lakosság demográfiai helyzetéből következően a fiatal korosztályokban az arányuk dinamikusan növekszik, s egyes településeken a gyermekkorúak, s a munkát kereső fiatalok jelentős hányadát ők teszik ki. A közösség 22 települést foglal magában. Kokad kivételével a térség valamennyi településének népességszáma meghaladja az 1000 főt. A hat várost és 15 községet, valamint Debrecen külterületét felölelő térség 87 555 fős lakónépességének mintegy fele lakik városi jogállású településen. A térség átlagos népsűrűségi értéke 80,39 fő/km², amely kevéssel marad el Hajdú-Bihar megye 88 fő/km²-es és az Észak- Alföld 86 fő/km²-es átlagos népsűrűségi értékétől. Az akciócsoport területén az elmúlt fél évszázad népességcsökkenő tendenciája az elmúlt években megállt, a lakónépesség száma a térség településeinek többségében az utóbbi években kis mértékben növekedett. A növekedés a települések egy részének fiatalos korstruktúrája mellett a Debrecenből kiáramló népességnek is köszönhető, a szuburbanizációs folyamat különösen jól megfigyelhető Hajdúsámson, Mikepércs és Hosszúpályi esetében. A természetes szaporodás egyenlege a térség egészében negatív, a népességszámmal összevetve jelentős többlet Bagamérban és Újlétán jelentkezik. A közösség népességének körében a nemi arányok megegyeznek a megyei és az országos átlaggal (48% férfi – 52% nő). A korösszetétel tekintetében a közösség területén 4,5 százalékkal magasabb a fiatalok aránya, az országos és regionális adatokkal összehasonlítva. A 60 év felettiek aránya a térségben átlagosan 18%. A 20%-ot csak Monostorpályiban haladják meg, míg a legkevesebb időskorú Hosszúpályiban él. A települések összességében az országos átlagnál fiatalosabb korstruktúrájúak. Egy egész fölötti az öregedési index érték Derecskén, Hajdúbagoson, Mikepércsen és Monostorpályiban. A települések közül Bagamér, Hosszúpályi és Létavértes népessége tekinthető a kedvezőbb korösszetételűnek. A legtöbb településen 20-22 % körül alakul a 15 év alattiak aránya.(Bagamérban, Kokadon, Konyáron a 22% feletti). A statisztika arányait árnyalja, hogy a fiatalok arányának növekedése elsősorban a térség szociális problémákkal jobban sújtott településein jellemzőek, különösen a halmozottan hátrányos helyzetű népesség körében. A cigány lakosság demográfiai helyzetéből következően a fiatal korosztályokban az arányuk dinamikusan növekszik, s egyes településeken a gyermekkorúak, s a munkát kereső fiatalok jelentős hányadát ők teszik ki. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség demográfiai helyzete 1/2

34 33 A oktatási-képzési és foglalkoztatás-fejlesztési programoknak egyik legfontosabb célcsoportnak kell őket tekinteni. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség demográfiai helyzete 2/2

35 34 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis A gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra elérhetősége Azon települések aránya, ahol nem található meg egyik fontos gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra sem, 0% Infrastrukturális adottság ▪Szélessávú Internet ▪Mindhárom mobilhálózat ▪Helyközi autóbusz- megállóhely ▪Közművesített, közúton elérhető ipari park ▪Fenti infrastruk- turális adottsá- gok együttesen Azon települések száma, ahol nem érhető el (db) 1 0 0 18 0 Azon települések aránya, ahol nem érhető el (%) 5% 0% 82% 0% A térségben 0 db olyan település van, ahol a fejlődést támogató infrastruktúra közül egyik sem található meg, ez a térség településeinek 0%-a

36 35 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 1/2 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg Közlekedés Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások Ipari parkok Pénzügyi szolgáltatások Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Kikötő ▪EUROVELO kerékpárút Mozgatórugó alcsoport Közmű ellátottság Oktatás Kultúra Telekommuni- káció Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Mozgatórugó alcsoport

37 36 A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 2/2 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg Szociális ellátás Egészségügyi ellátás Szabadidős te- vékenységre és sportolásra al- kalmas infrastr. Egyéb infrastruktúra Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Mozgatórugó alcsoport Gazdaságfej- lesztési szervezetek Természeti adottságok Natura 2000 területek Közbiztonsági szolgálat Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Mozgatórugó alcsoport Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források

38 37 Közúti közlekedés: A közösség településeinek egy része kedvező pozícióban, az Észak-alföldi régió fő közlekedési útvonalai mentén helyezkedik el. A legmeghatározóbb 4-es számú országos főút mellett helyezkedik el Téglás és Bocskaikert. A 47-es számú főút felfűzi Mikepércs, Sáránd, Derecske településeket, állapota jónak minősíthető. A 48-as számú főút, amely nemzetközi összeköttetést biztosít Románia irányába, valamint összeköti a nyírségi településeket a megyeszékhellyel, állapota azonban nagyon leromlott. A mellékutak többségének állapota szintén rossz. A Vasúti közlekedés: Az országos és nemzetközi vasútvonalak közül a térség nyugati részét érinti a Budapest- Záhony vasúti fővonal. A térség közepén Debrecen–Nyírábrány vonalon fut egy szintén nemzetközi vonal Románia felé, amely jelentős teherforgalmat is bonyolít. A térségen keresztülhalad továbbá a Hajdúsámson és Nyíradony városok érintésével a Debrecen–Mátészalka vasútvonal. Megszűnés fenyegeti a Létavértes és Derecske irányába közlekedő szárnyvonalakat. A XX. század elején épült az ún. „Zsuzsi vonat” keskeny nyomtávú vasútvonala, amely jelenleg Debrecen és Hármas-hegy között közlekedik. Elsősorban turisztikai szerepet tölt be, ami a vasútvonal rekonstrukciójával bővíthető lenne. Távolsági autóbusz-közlekedés: A térség települései, illetve Debrecen között a személyszállítás elsősorban a helyközi autóbuszjáratokon bonyolódik. A helyközi autóbusz-közlekedést a Hajdú Volán Rt. üzemelteti. A járatok elsősorban a Debrecen felé történő közlekedést biztosítják, a települések közötti járatok az úthálózat hiányosságaiból fakadóan sokkal ritkábbak. A térség minden településének van közvetlen, átszállás nélküli összeköttetése a megyeszékhellyel, azonban Újlétán nem megoldott az iskolába és a munkába járás biztosítása, ezért saját járat üzemeltetésére kényszerül. Kerékpárút- hálózat: A térségben kerékpárút-hálózatról nem beszélhetünk, hiszen a kerékpárutak hossza a térség egészében is csak 80 km. A már meglévő utak is felújításra szorulnak. Leginkább a települések közötti kapcsolatteremtés a feladatuk. Közúti közlekedés: A közösség településeinek egy része kedvező pozícióban, az Észak-alföldi régió fő közlekedési útvonalai mentén helyezkedik el. A legmeghatározóbb 4-es számú országos főút mellett helyezkedik el Téglás és Bocskaikert. A 47-es számú főút felfűzi Mikepércs, Sáránd, Derecske településeket, állapota jónak minősíthető. A 48-as számú főút, amely nemzetközi összeköttetést biztosít Románia irányába, valamint összeköti a nyírségi településeket a megyeszékhellyel, állapota azonban nagyon leromlott. A mellékutak többségének állapota szintén rossz. A Vasúti közlekedés: Az országos és nemzetközi vasútvonalak közül a térség nyugati részét érinti a Budapest- Záhony vasúti fővonal. A térség közepén Debrecen–Nyírábrány vonalon fut egy szintén nemzetközi vonal Románia felé, amely jelentős teherforgalmat is bonyolít. A térségen keresztülhalad továbbá a Hajdúsámson és Nyíradony városok érintésével a Debrecen–Mátészalka vasútvonal. Megszűnés fenyegeti a Létavértes és Derecske irányába közlekedő szárnyvonalakat. A XX. század elején épült az ún. „Zsuzsi vonat” keskeny nyomtávú vasútvonala, amely jelenleg Debrecen és Hármas-hegy között közlekedik. Elsősorban turisztikai szerepet tölt be, ami a vasútvonal rekonstrukciójával bővíthető lenne. Távolsági autóbusz-közlekedés: A térség települései, illetve Debrecen között a személyszállítás elsősorban a helyközi autóbuszjáratokon bonyolódik. A helyközi autóbusz-közlekedést a Hajdú Volán Rt. üzemelteti. A járatok elsősorban a Debrecen felé történő közlekedést biztosítják, a települések közötti járatok az úthálózat hiányosságaiból fakadóan sokkal ritkábbak. A térség minden településének van közvetlen, átszállás nélküli összeköttetése a megyeszékhellyel, azonban Újlétán nem megoldott az iskolába és a munkába járás biztosítása, ezért saját járat üzemeltetésére kényszerül. Kerékpárút- hálózat: A térségben kerékpárút-hálózatról nem beszélhetünk, hiszen a kerékpárutak hossza a térség egészében is csak 80 km. A már meglévő utak is felújításra szorulnak. Leginkább a települések közötti kapcsolatteremtés a feladatuk. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség infrastrukturális adottságai 1/2

39 38 Közműellátottság: Az infrastruktúra kiépítése a vezetékes ivóvízellátás (95%) elektromos ellátás (98,5 %) és a vezetékes gázellátás (90%) közel teljes körűen megtörtént az elmúlt években, miközben a kommunikációs szolgáltatások fejlődtek a leggyorsabban. Alig fejlődött azonban a szennyvíz és a hulladékgazdálkodás kiépítettsége. Fejlesztésre szorul a csapadékvíz-csatorna és a belterületi szilárd burkolatú utak kiépítettsége. A településekhez kapcsolódó településrészek, tanyák, hét végi kertek, kertségek infrastruktúrája erősen hiányos. Gazdasági, jóléti infrastruktúra: A települések alig vagy nem rendelkeznek ipari, szolgáltató övezettel, a meglévő szolgáltatóházak feltételrendszere elavult. A települési önkormányzatok törekednek (oktatás, közművelődés, szociális ellátás, kommunikáció, szolgáltatások) a lakosság teljes körű kiszolgálására. A kisebbségi települési önkormányzatok az érdekképviselet mellett egyre erőteljesebben részt vállalnak a problémák feltárásában, kez Közműellátottság: Az infrastruktúra kiépítése a vezetékes ivóvízellátás (95%) elektromos ellátás (98,5 %) és a vezetékes gázellátás (90%) közel teljes körűen megtörtént az elmúlt években, miközben a kommunikációs szolgáltatások fejlődtek a leggyorsabban. Alig fejlődött azonban a szennyvíz és a hulladékgazdálkodás kiépítettsége. Fejlesztésre szorul a csapadékvíz-csatorna és a belterületi szilárd burkolatú utak kiépítettsége. A településekhez kapcsolódó településrészek, tanyák, hét végi kertek, kertségek infrastruktúrája erősen hiányos. Gazdasági, jóléti infrastruktúra: A települések alig vagy nem rendelkeznek ipari, szolgáltató övezettel, a meglévő szolgáltatóházak feltételrendszere elavult. A települési önkormányzatok törekednek (oktatás, közművelődés, szociális ellátás, kommunikáció, szolgáltatások) a lakosság teljes körű kiszolgálására. A kisebbségi települési önkormányzatok az érdekképviselet mellett egyre erőteljesebben részt vállalnak a problémák feltárásában, kez Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség infrastrukturális adottságai 2/2

40 39 *Szálloda, gyógyszálloda, panzió **Üdülőház, ifjúsági szálló, turistaszálló, kemping, magánszállásadás Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Adottságokból adódó fejlesztési lehetőségek – turizmus A turizmus csak akkor rejt magában valós fejlődési lehetőséget, ha a térség már rendelkezik turisztikai potenciállal és aktivitással Egy főre jutó szálláshelyek száma (db/fő) Térségi adat Országos átlag Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate- góriájú szállás** Egy főre jutó vendégéjszakák száma (vendégéjszaka/fő) Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate- góriájú szállás** Térségi adat az országos átlag százalékában 0.00 0.020.04 13%4% 0.190.03 1.810.68 11%5%

41 40 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Közszféra ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Közszféra Települések főbb jellemzői 1/4 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪1,820 ▪Nagyközség▪2,712 ▪Község▪2,915 ▪Város▪7,662 ▪Város▪9,315 ▪Község▪1,834 ▪Község▪2,058 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Álmosd Bagamér Bocskaikert Debrecen Derecske Fülöp Hajdúbagos Munkanél- küliség (%) ▪14.02% ▪20.21% ▪11.79% ▪6.45% ▪11.96% ▪14.82% ▪9.15% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪283,980 ▪227,129 ▪536,550 ▪657,897 ▪376,241 ▪264,944 ▪355,757 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪1.971 ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪0.246 ▪0.105 ▪0.000

42 41 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Közszféra ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 2/4 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Város▪2,784 ▪Nagyközség▪5,927 ▪Község▪685 ▪Község▪2,319 ▪Város▪7,309 ▪Község▪3,979 ▪Község▪2,231 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Hajdúsámson Hosszúpályi Kokad Konyár Létavértes Mikepércs Monostorpályi Munkanél- küliség (%) ▪12.25% ▪13.27% ▪9.90% ▪15.73% ▪9.41% ▪10.35% ▪9.91% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪327,478 ▪314,167 ▪211,039 ▪219,774 ▪277,837 ▪349,885 ▪319,716 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.000

43 42 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Közszféra ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Települések főbb jellemzői 3/4 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪4,126 ▪Község▪4,118 ▪Város▪8,058 ▪Község▪2,132 ▪Község▪2,439 ▪Város▪6,495 ▪Község▪1,087 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Nyírábrány Nyíracsád Nyíradony Nyírmártonfalva Sáránd Téglás Újléta Munkanél- küliség (%) ▪15.53% ▪20.99% ▪14.59% ▪17.54% ▪9.82% ▪12.66% ▪26.88% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪325,383 ▪379,672 ▪283,010 ▪325,784 ▪377,039 ▪384,828 ▪150,800 Magas** kat. (db/fő) ▪0.199 ▪0.000 ▪0.327 ▪0.000 ▪0.061 ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪0.004 ▪0.000

44 43 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 4/4 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Város▪5,616 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Vámospércs Munkanél- küliség (%) ▪15.64% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪391,328 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.000

45 44 Települések egy mondatos jellemzése 1/11 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Álmosd ▪„A határ mellett fekvő település elérhetősége kedvezőtlen, lakosságmegtartó képessége gyenge. A munkanélküliségi ráta közel 20%, alacsony a vállalkozói aktivitás. A helyi erőforrások kihasználtsága rossz, különösen a termőhelyi adottságok tekintetében (zöldség és gyümölcs ágazat) esetében. A mezőgazdasági termékek értékesítése alacsony feldolgozottsági szinten történik.” ▪Bagamér ▪„A település megközelíthetősége a határ menti fekvés és a rossz minőségű, kiépítetlen utak miatt igen kedvezőtlen. A munkanélküliségi ráta az országos átlag háromszorosát éri el, a helyi gazdasági szereplők foglalkoztatási ereje csekély. A kommunális infrastruktúra (pl. szennyvízhálózat), és az alapfokú oktatási intézmények kiépültsége nem megfelelő (új óvodaépület hiánya).” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A rendelkezésre álló geotermikus energia kiaknázása. Energia- és költségtakarékos fűtési rendszer kialakítása (fóliás és üvegházas zöldség termesztés, közintézmények fűtése). Energetikai célú biomassza előállítás (energiafű, energiaerdő). Mezőgazdasági termékfeldolgozó, csomagoló üzemek és raktárak, hűtőházak létesítése. A Bocskai Istvánhoz kapcsolódó történelmi hagyományőrzés.” ▪„Határmenti együttműködésekben rejlő lehetőségek kiaknázása (kulturális, gazdasági). Helyi adottságokra épülő alternatív turisztikai tevékenységek beindítása, falusi turizmus infrastrukturális feltételeinek megteremtése. A hungarikumnak számító, helyben termesztett torma hűtőházi tárolásának és feldolgozásának kiépítése.”

46 45 Települések egy mondatos jellemzése 2/11 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Bocskaikert ▪„Magas a munkanélküliek száma, kevés a helyi munkalehetőség. Az ipartelepítésre kijelölt terület még nem teljesen alkalmas vállalkozások fogadására, az infrastruktúra kiépítettsége hiányos. A településen keretül haladó 4.sz. főút nagy környezeti terhelést jelent a település számára. Az közművek kiépítettsége nem megfelelő, közösségi terek hiánya.” ▪Debrecen ▪„Külterületek vonatkozásában: ▪A lakott külterületi részek infrastrukturális ellátottsági mutatói meglehetősen kedvezőtlenek (különösen a szennyvízhálózat és pormentes út hiánya miatt). Az intézményi ellátottság alacsony szintű. Tömegközlekedéssel való elérhetőség nem megfelelő.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Az urbanizációs övezetben elhelyezkedő településen a foglalkoztatás bővítésében az ipartelepítés állhat az első helyen. Lakossági és ipari tevékenységhez szükséges infrastrukturális beruházások. A 4. sz. főút elkerülő szakaszának megépítése. Közösségi ház kialakítása.” ▪„Külterületek vonatkozásában: ▪Jelentős turisztikai potenciál (erdőspuszták településrészen) kiaknázása. A külterületeken átvezető állami közúthálózat tervezett rekonstrukciója. A sűrűbben lakott külterületi részek belterületbe vonásának kezdeményezése. Információs pontok kijelölése a könnyebb ügyintézés érdekében.”

47 46 Települések egy mondatos jellemzése 3/11 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Derecske ▪„A munkanélküliségi ráta 1,7-szeresen haladja meg az országos átlagot, különösen magas a roma lakosság körében. Infrastrukturális hiányosságok. A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítettsége nem megfelelő, a szennyvíztisztító telep kapacitása nem elégíti ki a hálózatfejlesztés igényeit. A belterületi utak állapota leromlott.” ▪Fülöp ▪„A munkanélküliségi ráta több mint kétszeresen haladja meg az országos átlagot. A kedvezőtlen térszerkezeti pozícióban elhelyezkedő település elérhetősége rossz, a kommunális infrastruktúra elavult. A helyi vállalkozói aktivitás és a külső beruházók száma egyaránt alacsony. A fő megélhetési forrás a mezőgazdaság, mely alacsony hatékonyságú.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Nagy vállalkozói potenciál, jó területi és infrastrukturális elhelyezkedés. A vállalkozói létforma általános a településen élők között, nagy a vállalkozási kedv. A város jó térszerkezeti pozícióban helyezkedik el, aminek köszönhetően kiaknázhatja a Debrecen–Nagyvárad közötti kapcsolatok bővülését. Kedvező termőhelyi adottságok.” ▪„Pályázati lehetőségek feltárásával a vállalkozói aktivitás növelése és a helyi munkahelyek számának bővítése. Infrastruktúra fejlesztése a lakossági életkörülmények javítása és a gazdaság szereplők betelepülése érdekében. Hatékonyabb mezőgazdasági termelés és értékesítés céljából termelési-értékesítési láncolat létrehozása.”

48 47 Települések egy mondatos jellemzése 4/11 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Hajdúbagos ▪„Helyi munkalehetőségek hiánya. Az ingázók magas száma miatt nagy az elvándorlás veszélye. Az utak rossz állapota miatt a közlekedési feltételek kedvezőtlenül befolyásolják a település megítélését.” ▪Hajdúsámson ▪„Külterület vonatkozásában: Nincsenek rendezett területviszonyok, járható utak, csapadékvíz elvezetés nem megoldott, közmű hiánya, iskolai ellátás színvonala nem megfelelő, közvilágítás, ivóvízellátás részleges. Orvosi ellátás, rendelő, gyógyszertár, posta és egyéb szolgáltatások csak a belterületen érhetők el, holott a külterületi részeken külön-külön is jelentős igény mutatkozik.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Natura 2000 területek fejlesztése, a természeti adottságok kiaknázása falusi vendéglátás és ökoturizmus révén. Helyi munkalehetőségek számának növelése az infrastrukturális feltételek megteremtésével.” ▪„Külterület vonatkozásában: Pályázati források bevonásával az infrastrukturális hiányosságok megszűntetése és a szolgáltatások bővítése. A szolgáltatós szektor bővítésével a helyi munkalehetőségek számának növelése, a vállalkozási kedv élénkítése. Ingatlanfejlesztéssel a település népességvonzó képességének növelése. Falusi turizmus fejlesztése.”

49 48 Települések egy mondatos jellemzése 5/11 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Hosszúpályi ▪„A munkanélküliségi ráta közel kétszeresen haladja meg az országos átlagot. Magas az ingázók aránya a helyi munkalehetőségek száma relatíve csekély. Magas a roma lakosság aránya, akik összességében kedvezőtlenebb gazdasági-társadalmi mutatókkal jellemezhetők. Kedvezőtlen természeti adottságok (aszályveszély stb.).” ▪Kokad ▪„A település távol fekszik a jelentősebb városközponttoktól. A helyi munkalehetőségek száma alacsony, ami összefüggésben van a népesség alacsony átlagos iskolai végzettségével. Magas a szociális támogatásból élők aránya. Az egészségügyi és szociális ellátórendszer hiányos. Tőkehiányos vállalkozások, beruházások alacsony száma.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Városi cím elnyerése. Gazdaságfejlesztési terület infrastrukturális feltételeinek megteremtése, munkahelyteremtő beruházások megvalósítása. Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok infrastrukturális fejlesztések során történő foglalkoztatása. Nagy kézimunkaerő igényű kertészeti kultúrák meghonosítása és bővítése. Csendes turizmus lehetőségeinek biztosítása.” ▪„Mezőgazdasági termékek magasabb szintű feldolgozása, hűtőház építése. A termésbiztonság növelése érdekében öntözőrendszer kiépítése, a tradicionális kertészeti és szántóföldi kultúrák bővítése. Falusi turizmus feltételeinek megteremtése. Nemzetközi együttműködés a szomszédos romániai településekkel.”

50 49 Települések egy mondatos jellemzése 6/11 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Konyár ▪„A vállalkozások száma alacsony, a munkanélküliségi ráta közel 2,5-szerese az országos átlagnak. Jelentős a nem megfelelő képzettséggel rendelkező felnőttek száma. Magas a szociális támogatásra szorulók aránya. A közlekedési infrastruktúra fejlesztésre szorul.” ▪Létavértes ▪„Kevés a munkahely a településen, legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat. A fiatal, szakképzett munkaerő elvándorol a településről, rövid időn belül elöregedés indulhat meg a városban. A munkanélküliek egy része nem rendelkezik megfelelő szakképzettséggel, így munkaerő-piaci reingtegrációjuk csak (át) képzéssel biztosítható. Munkahelyteremtő beruházások ösztönzése nem elég intenzí” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Közlekedési kapcsolatok fejlesztése. Tájjellegű élelmiszeripari termékek forgalmazásának javítása marketing tevékenységgel. Fenntartható mezőgazdasági formák elterjesztése. Falusi turizmus fejlesztése (ökoturizmus, vadászat). Szociális szolgáltatások bővítése.” ▪„Munkahelyteremtő beruházások indítása. Ipari terület kialakítása. Lakópark létesítése. Geotermikus energiaforrások kiaknázása, mely a közintézmények energiatakarékos fűtéskorszerűsítését és tisztasági fürdő kialakításának lehetőségét hordozza magában. A településen a társadalmi összefogásra alapozva a helyi hagyományok megőrzése hosszú távon biztosított.”

51 50 Települések egy mondatos jellemzése 7/11 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Mikepércs ▪„Magas az eltartottak és az inaktívak aránya. A foglalkoztatottak mintegy kétharmada a település határain kívül vállal munkát. Forráshiányos működés miatt a fejlesztések rendkívül megterhelők az önkormányzat számára. A 47-es számú főúton jelentkező nagy forgalom miatt jelentős környezeti terhelés. Intézményhálózat hiányosságai (pl. bölcsőde).” ▪Monostorpályi ▪„Az inaktív és eltartott lakosság aránya igen magas, helyben nem áll rendelkezésre megfelelő számú munkalehetőség. A helyi természeti értékekben rejlő turisztikai, szolgáltatási lehetőségek kiaknázatlansága. Megújuló energiaforrások hasznosításának hiánya.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Debrecen közelében helyezkedik el. A lakosságszám folyamatos növekedése a bevándorlásból adódóan, amelyre alapozva a szolgáltató szektor jelentősen bővülhet. Kedvező természeti adottságokra alapozott gyümölcs-, szőlő- és bortermelés hagyományainak megőrzése. Falusi turizmus fejlesztése térségi összefogással és közös marketing stratégiával.” ▪„Alternatív mezőgazdasági formák elterjesztése (öko- és biogazdálkodás). Az erre és a természetvédelmi értékekre épülő turisztikai beruházások megvalósítása. Erdei iskola létrehozása. Hagyományőrzés. Megújuló energiaforrások haznosítása.”

52 51 Települések egy mondatos jellemzése 8/11 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Nyírábrány ▪„A munkanélküliségi ráta 2,3-szerese az országos átlagnak. A széttagolt település szerkezet számos kedvezőtlen hatásaként jelentkezik a közszolgáltatások nehezebb elérhetősége, az infrastrukturális ellátottság nagy heterogenitása. A szilárd burkolatú utak aránya alacsony. Közintézmények relatíve leromlott állapota, az egészségügyi ellátás hiányosságai (gyermekorvosi ellátás hiánya).” ▪Nyíracsád ▪„A munkanélküliségi ráta több mint háromszorosan haladja meg az országos átlagot, a gazdasági aktivitás nagyon alacsony. Rossz állapotban lévő országos közúthálózat, a kedvezőtlen elérhetőségi viszonyok miatt a befektetők érdeklődése alacsony.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A homokpuszta gyepek és rétek magas aránya lehetőséget teremt a hagyományos környezetkímélő (extenzív állattartás) mezőgazdasági tevékenységek bővítésére. A települési hagyományokra alapozott rendezvények szervezése, hagyományőrzés. A nemzetközi együttműködési lehetőségek, az Érmihályfalvával ápolt kapcsolat további fejlesztésével, hosszútávon is biztosítottak.” ▪„Pályázati források bevonásával munkahelyteremtő beruházásoknak a településre vonzása. Megfelelő infrastruktúra kiépítésével és képzési programok megvalósításával a távmunka elterjesztése. A lakosság életkörülményeinek javítása érdekében a szilárd útburkolat arányának növelése és általános állapotának javítása. Rekreációs központ kiépítése.”

53 52 Települések egy mondatos jellemzése 9/11 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Nyíradony ▪„A munkanélküliségi ráta több mint kétszerese az országos átlagnak. A kommunális infrastruktúra kiépültségében jelentős hiányosságok mutatkoznak, ami annak is köszönhető, hogy a népesség jelentős része nem a központi belterületen lakik. A szolgáltatások gépesítettsége alacsony, elavult. A kiszolgáló infrastruktúra rossz.” ▪Nyírmártonfal va ▪„A munkanélküliségi ráta 2,5-szeresen haladja meg az országos átlagot. A településen csak mikrovállalkozások vannak jelen. A településen átlag feletti az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők aránya. A legjelentősebb környezeti problémát a zárt közcsatorna-hálózat hiánya okozza. A távmunka terjedésének akadálya lehet a szélessávú internet és megfelelő számítógéppark hiánya.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Feldolgozóipari beruházásoknak a városba vonzása a gazdasági szerkezet egyensúlyának megteremtése érdekében. Új lakónegyed kiépítése. Középfokú intézmény létrehozása. Települési zöldfelületek növelése. Meglévő szabadidőpark továbbfejlesztése (lovasturizmus, vadászt, horgászat). Az infrastrukturális és műszaki feltételek megteremtésével vállalkozás élénkítés.” ▪„A mezőgazdasági termékek kedvezőbb értékesítése érdekében tárolókapacitás kiépítése. Nyírmártonfalvi Reviczky kastély hasznosítása, mintegy 50-200 fős szálloda kialakítása, s turisztikai szolgáltatások kiépítése. Turisztikai attrakciók létrehozása és fejlesztése (természetvédelmi értékek, vadászat, horgászat, fafaragó találkozó).”

54 53 Települések egy mondatos jellemzése 10/11 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Sáránd ▪„A településen alacsony a vállalkozói aktivitás, a munkavállalók többsége a Debrecenben dolgozik. Magas az elavult szakképzettséggel rendelkező munkanélküliek aránya. A közúti infrastruktúra fejlesztésre szorul. A településen jelenleg nem üzemel kereskedelmi szálláshely. Nincs időskorúakat ellátó intézmény.” ▪Téglás ▪„A munkanélküliségi ráta közel kétszeresen haladja meg az országos átlagot.. Magas a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok aránya. A városi szerepkört biztosító intézmények jelentős része a szomszédos Hajdúhadházon található. Szálláshelyek hiánya akadályozza a turizmus kibontakozását. Gyenge minőségű homoktalajok jellemzik a település külterületét.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Kedvező térszerkezeti pozíció (Debrecen közelsége) kihasználása mind a városi munkalehetőségek, mind a turisztikai potenciál szempontjából. A jelenleg is működő művészeti oktatásra alapozva hagyományos mesterségek újjáélesztése, hagyományápolás. A mezőgazdaságban biotermékek előállításának lehetősége.” ▪„A két megyeszékhely között, főútvonal mellett elhelyezkedő település a nagyvárosokból kiköltöző lakosság optimális célpontja lehet. A feldolgozóiparnak jelentős hagyományai vannak a településen, amely jó alapot nyújt az új beruházások megvalósításához. A Degenfeld kastély felújítása jelentős turisztikai vonzerő növekedést vonhat maga után.”

55 54 Települések egy mondatos jellemzése 11/11 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Újléta ▪„Az országos átlag négyszeresét meghaladó munkanélküliségi mutató (29%). Nagyarányú elvándorlás, a város népességmegtartó erejét csökkenti a szociális bérlakások hiánya. A munkaerő iskolai végzettsége kedvezőtlen struktúrát mutat. Jelentős környezeti probléma a szennyvízhálózat hiánya. Nincs nyugdíjasház, bár igény lenne rá. A turizmus infrastrukturális feltételei hiányoznak.” ▪Vámospércs ▪„A munkanélküliségi ráta 2,3-szeresen haladja meg az országos átlagot. Turisztikai szálláshelyek hiánya. A közszolgáltató intézmények kívánatosnál rosszabb állapota, egyes városi funkciók hiánya. A belvíz- és felszíni vízelvezetési, illetve szennyvízkezelési problémák jelentős mértékben érintik a települést. Közlekedési és parkolási gondok, közösségi terek hiánya.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Munkahelyteremtés a mezőgazdasági termékek feldolgozása területén (tormafeldolgozó létesítése) és az erdőgazdálkodásban. Megújuló energiaforrások bemutatása, hasznosítása, illetve kapcsolódó eszközök legyártása. Turisztikai centrum és pihenőpark kialakítása, a táji és természeti értékekre alapozva. Szennyvízkezelés megoldása pályázati források bevonásával.” ▪„Inkubátorház létrehozása a helyi kisvállalkozások beindításának és megerősítésének segítésére. Városi funkciók bővítése és a meglévő szolgáltatások minőségi fejlesztése lehetőséget nyújt a népességvonzó erő növelésére. Sportlétesítmények intenzívebb hasznosítása a turizmus szolgálatában (lovas pálya, termálvíz, golfpálya). Határ menti együttműködések lehetőségeinek kiaknázása.”

56 55 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok

57 56 Kijelölt fő fejlesztési prioritások a térségben 1/1 A térségben 6 db fő fejlesztési prioritás került kijelölésre, amelyekhez összesen 23 db fejlesztési intézkedés tartozik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„Helyi vállalkozások fejlesztése” ▪„A térség infrastrukturális ellátottságának javítása, hiányzó közművek kiépítése” ▪„Helyi életminőség és a lakosság számára nyújtott szolgáltatások fejlesztése” ▪„LEADER” ▪„Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok integrációjának elősegítése” Fő fejlesztési prioritás ▪„A térség környezeti állapotának megóvása, javítása” 56 3 db 5 db 4 db 5 db 4,697,926 3,911,731 2,936,826 2,847,516 1,151,963 Összes allokált forrás (EUR) Intézkedé- sek száma 3 db945,960

58 57 ▪A helyi mikrovállalkozások együttműködésének, piacra jutási lehetőségeinek segítése Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 1/6 A legtöbb forrás – 96,332 EUR – a(z) Felzárkóztató, prevenciós képzési programok megvalósítása fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪A helyi vállalkozások fejlesztése, beruházások támogatása ▪Természeti és kulturális értékek turisztikai hasznosításának elősegítése Fő fejlesztési prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése Allokált forrás (EUR) 491,201 2,755,835 1,450,890

59 58 ▪Helyi vízkezelési problémák megoldása Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 2/6 A legtöbb forrás – 96,332 EUR – a(z) Felzárkóztató, prevenciós képzési programok megvalósítása fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Közlekedési feltételek javítása ▪Települési arculat javítása Fő fejlesztési prioritás: A térség infrastrukturális ellátottságának javítása, hiányzó közművek kiépítése Allokált forrás (EUR) 1,367,910 1,291,484 1,252,337

60 59 ▪Kulturális örökség megőrzése Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 3/6 A legtöbb forrás – 96,332 EUR – a(z) Felzárkóztató, prevenciós képzési programok megvalósítása fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Közösségi szolgáltatások biztosítása ▪A munkavállalási esélyeket növelő oktatási, képzési, átképzési programok támogatása ▪Közösségi terek kialakítása, fejlesztése ▪Közbiztonság javítása Fő fejlesztési prioritás: Helyi életminőség és a lakosság számára nyújtott szolgáltatások fejlesztése Allokált forrás (EUR) 679,468 500,924 462,392 154,131 1,139,911

61 60 ▪Közösségi szerveződések tevékenységének támogatása, térségi szintre való kiterjesztése Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 4/6 A legtöbb forrás – 96,332 EUR – a(z) Felzárkóztató, prevenciós képzési programok megvalósítása fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Térségek közötti és határon átnyúló együttműködések ▪Szervezetek és intézmények kapcsolatainak erősítése ▪A helyi gazdaság fejlesztést szolgáló tevékenységek támogatása Fő fejlesztési prioritás: LEADER Allokált forrás (EUR) 599,143 164,612 150,000 1,933,761

62 61 ▪Felzárkóztató, prevenciós képzési programok megvalósítása Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 5/6 A legtöbb forrás – 96,332 EUR – a(z) Felzárkóztató, prevenciós képzési programok megvalósítása fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Atipikus munkavállalási formák elterjesztése ▪Családtervezési, háztartás vezetési ismeretek bővítése ▪A roma és egyéb kisebbségi kultúra ápolása, hagyományok felelevenítése, széleskörű megismertetése ▪Munkaerőpiaci integráció elősegítése Fő fejlesztési prioritás: Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok integrációjának elősegítése Allokált forrás (EUR) 96,332 308,261 269,729 169,380

63 62 ▪Környezeti nevelés, oktatás Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 6/6 A legtöbb forrás – 96,332 EUR – a(z) Felzárkóztató, prevenciós képzési programok megvalósítása fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Védettséget élvező területek környezettudatos hasznosítása ▪Alternatív földhasznosítási módok elterjesztése, bővítése Fő fejlesztési prioritás: A térség környezeti állapotának megóvása, javítása Allokált forrás (EUR) 77,065 483,568 385,327

64 63 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok –10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat –10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat –Komplex stratégia megoldási javaslatai

65 64 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis Azonosított fejlesztési lehetőségek szektoronként – helyi gazdaság fejlesztése A megoldási javaslatok szektor szerinti megoszlása illeszkedik/kevésbé illeszkedik a térség legjelentősebb szektoraihoz Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység Szektor Szektoronkénti megoszlás Vállalkozások száma Foglalkozta- tottság 10 legna- gyobb vállalk. Javaslatok 10 legfonto- sabb javaslat 9% 8% 26% 5% 7% 18% 9% 0% 14% 3% 12% 36% 19% 3% 11% 5% 4% 0% 9% 1% 0% 90% 0% 10% 0% 21% 3% 0% 10% 0% 3% 59% 0% 10% 0% 20% 0% 10% 50% 0%

66 65 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 1/10 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 1 Szektor ▪„Egyéb tevékenység” ▪„A helyi mikrovállakozások létrehozása, fejlesztése, beruházások támogatása.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Új, nem mezőgazdasági jellegű, vállalkozások beindítása, a meglévők korszerűsítése, tevékenységeik bővítése. Kiipari és faipari vertikum kiépülése a térségben. A mennyiségi és minőségi termelés eelősegítése, ezzel párhuzamosan a foglalkoztatás növekedése.”

67 2 66 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 2/10 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Egyéb tevékenység” ▪„„Érmellék-tár”- Helyi termékek (kis és házi ipari termékek, vállakozói szolgáltatások, innovációs termékek, hagyományos és bio termékek, mezőgazasági termékek elsődleges, másodlagos feldolgozásának) egységes védjeggyel ellátott körének kialakítása, piacra jutásának ösztönzése, bemutató terek (állandó, mobil terek) kialakítása.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Nő a helyi termékek ismertsége jól elkülöníthető arculat kialakításával. Lehetővé válik a jelenlegi piaci pozíciók megerősítése mellett az új piacok megszerzése. Növekszik a termékek hozzáadott értéke, ami technológiai fejlesztést, vagy új munkahelyek létrehozását teszi lehetővé. A speciálisan érmelléki termékek a helyi üzletekben, szolgáltatóhelyen, községi piacokon külön helyet (polcot, sort, sarkot) kapnak, erősítve ezzel a helyi identitás tudatot, kohéziót. Új piaci poziciókat, integrációt biztosít a helyi termékeknek. Olyan közösségi és vállalkozási célokat szolgáló projektek megvalósításának támogatása, amelyek egy "projekt- fűzért" a”

68 67 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 3/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Egyéb tevékenység” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik 3 ▪„A mezőgazdasági vállalkozások nem mezőgazdasági jellegű tevékenységekhez köthető technológiai fejlesztés, beruházásokhoz kötődő szabadalmak és engedélyek megvásárlásának, nem élelmiszeripari minőségbiztosítási rendszerek bevezetésének támogatása.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„A helyi mezőgazdasági vállalkozások technológiai színvonala nő, növekszik a vállalkozási kedv, ezzel párhuzamosan a foglalkoztatás is bővül azon mezőgazdasági termelők számára akik a nem mezőgazdasági tevékenységek irányába szeretnék diverzifikálni tevékenységi körüket.”

69 ▪„Egyéb szolgáltatás” 4 ▪„Lakossági szolgáltatások színvonalának emelése szabványok bevezetésével és az infrastruktúra fejlesztésével.” ▪„A szolgáltató szektorban a munkahelyek száma bővül, a helyi igények magasabb színvonalon történő kielégítése.Új vállalkozásra alkalmas helyiség kialakítása, az árbevétel növekedése, új munkahelyek teremtése.” 68 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 4/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

70 69 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 5/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Egyéb tevékenység” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik 5 ▪„A helyi fejlesztéseket szolgáló turisztikai stratégia létrehozása, marketing tevékenységek támogatása. Helyi turisztikai fejlesztéseket szolgáló stratégia mentén turisztikai szolgáltatások (kereskedelmi szálláshely szolgáltatások, speciális turisztikai tevékenységek, látványosságok, hagyományörző tevékenységek, rekreációs tevékenységek helyszínei) fejlesztése.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„A helyi adottságokat felmérő helyzetértékelő stratégia elkészítése, erre épülő helyi turisztikai stratégia elkészítése. Ennek a megvalósulását szolgáló turisztikai tevékenységek szállás kapacitások, látványosságok, speciális turisztikai tevékenységek (tematikus útvonalak, látóutak) tájékoztató, információs, szervező, bonyolító terek kialakításának támogatása. Mindenez lehetőséget teremt turisztikai tevékenységek összekapcsolására.”

71 ▪„Egyéb tevékenység” 6 ▪„Helyi termékekhez és szolgáltatásokhoz (kis és házi ipari termékek, vállalkozói szolgáltatások, innovációs termékek, hagyományos és bio termékek, mezőgazasági termékek elsődleges, másodlagos feldolgozása), turisztikához, kereskedelemhez kapcsolódó fejlesztések.” ▪„Olyan közösségi és vállalkozási célokat szolgáló projektek megvalósításának támogatása, amelyek helyi tevékenységek (termékek, szolgáltatások, feldolgozás, bio termékek) minőségi javulását vagy energiahatékonyságát növeli beruházásokon keresztül. Emellett lehetőséget teremt ezen speciális helyi tevékenységek összekapcsolására.” 70 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 6/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor

72 71 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 7/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik 7 ▪„Új szálláshelyek létesítése, meglévő szálláshelyek infrastrukturális fejlesztése.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Szálláshely kialakítás, bővítés, lakóházak apartmanná alakítása, gyermek tábor szálláshely kialakítása. Több új állandó munkahely létesülése, meglévők bővülése.” Szektor

73 ▪„Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás” 8 ▪„Komplex agro-ökoturisztikai szolgáltatások kiépítése, korszerűsítése, bővítése és fejlesztése.” ▪„A turizmus, turisztikai szálláshelyek kialakulásával számos kapcsolódó szolgáltatás kapacitásának bővülése.” 72 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 8/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

74 73 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 9/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik 9 ▪„A helyi mikrovállalkozások termelési, szolgáltatási és értékesítési tevékenységét segítő rendszerek kialakítása, fejelesztése, bővítése.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Sikeres pályázatok számának növekedése ezzel párhuzamosan a külső források tendenciózus emelkedése. A pályázati irodákat (vállalkozói inkubátorházak) működtető és létrehozó új mikrovállakozások beindítása.”

75 ▪„Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás” 10 ▪„Mezőgazdasági termékek értéknövelése.”▪„A helyi mezőgazdaság és élelmiszeripar hatékonyságának javulása, a képződött jövedelmek segítségével a technológiai újítások bevezetése.” 74 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 10/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

76 75 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok –10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat –10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat –Komplex stratégia megoldási javaslatai

77 76 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 1/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Oktatás fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 1 ▪„A település környezetét és megjelenését javító fejlesztések támogatása, védelem alatt nem álló épületek felújítása, padok, pihenőhelyek, esőbeállók, játszóterek, új sétautak kialakítása, a kiöregedett növényzet frisssítése, turisztikai színvonalat növelő információs és egyéb táblák kihelyezése.” Megoldási javaslat ▪„Javul a települékép.Padok, kiépített pihenőhelyek, esőbeállók létesítése, a kiöregedett növényzet frissítésre. Új sétautak kerülnek kialakításra, valamint a helyi turisztikai szolgáltatások színvonalát növelő információs és egyéb tájékoztató táblák kerülnek kihelyezésre, új játszó terek kialakítása.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra” Fejlesztési téma

78 77 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 2/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Oktatás fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 2 ▪„Helyben termelt mezőgazdasági termékek értékesítését célzó piacok fejlesztése, bővítések támogatása.” Megoldási javaslat ▪„Tiszta rendezett elárusítóhelyek kialakítása, meglévők bővítése korszerűsítése az érintett településeken, a meghonosodó alternatív gazdálkodási módokból származó termékek piacra segítése.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Egyéb infrastruktúra” Fejlesztési téma

79 78 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 3/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Oktatás fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 3 ▪„A helyi és országos védelem alatt álló kulturális örökség fenntartását, a helyi identitás megőrzését, megújítását célzó tevékenységek támogatása.” Megoldási javaslat ▪„A már meglévő védettséget élvező épületek felújításával, bővítésével a hagyományőrző csoportok elhelyezést nyernek. Védett tájházak felújítása. A települési arculat javul ezáltal.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Kultúra” Fejlesztési téma

80 79 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 4/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Oktatás fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 4 ▪„A helyi fejlesztéseket szolgáló marketing stratégia létrehozása, marketing tevékenységek támogatása. Komplex terv mentén támogatja a turisztikai stratégia, „Érmellék-tár”- Helyi termékek, vállalkozói szolgáltatások, innovációs termékek, hagyományos és bio termékek, mezőgazasági termékek piacra jutásának ösztönzését. Elősegíti az Érmellék turisztikai, kulturális, törénelmi, természeti örökség hasznosítását. Térségen belüli vállalkozói, illetve civil információs adatbázis létrehozása.” Megoldási javaslat ▪„A helyi adottságokat felmérő, erre épülő helyi marketing stratégia elkészítése. Ennek a megvalósulását szolgáló marketing tevékenységek egyrészt információs anyagok kiadása (reklámanyagok, kiadványok, tájékoztatók), másrészt marketing folyamatok tervezése, végrehajtása, harmadrészt promóciók bonyolítása. Az Érmellék termékei ismertté válnak, nagyobb lesz a piaci részesedésük, erősödik a belső piac, a külső piac elégedettsége nő.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Oktatás” Fejlesztési téma

81 80 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 5/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Oktatás fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 5 ▪„Természeti és táji értékek rehabilitációja, környezettudatos ápolása.” Megoldási javaslat ▪„Élénkül a helyi vállalkozói aktivitás, bővül turisztikai kínálat. A vidéki örökség részét is képező területek állapota javul. Természet-, és környezetvédelemről szóló kiadványok szerkesztésére, táblák készítésére, kihelyezésére kerülne sor.” Megoldási javaslat várható eredménye Fejlesztési téma ▪„Természeti adottságok”

82 81 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 6/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Oktatás fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 6 ▪„Integrált közösségi és szolgáltató terek kialakítása.” Megoldási javaslat ▪„A kulturális rendezvények számának emelkedése, a helyi közösségek megerősödése, a társadalmi integráció erősödése. Közösségi ház kialakítás (10-15 db), 10 fő idényszerű alkalmazása, 2-3 fő állandó alkalmazása.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Egyéb infrastruktúra” Fejlesztési téma

83 82 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 7/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Oktatás fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 7 ▪„A tradicionális roma és kisebbségi tevékenységek, hagyományok bemutatására alkalmas hagyományőrző házak létesítése.” Megoldási javaslat ▪„A hagyományőrző házak létesítésével kulturált környezetben, rendszeresen megrendezésre kerülhetnek a településeken tervezett kézműves hagyományőrző és egyéb kulturális programok. Roma EFOT szervezése.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Kultúra” Fejlesztési téma

84 83 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 8/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Oktatás fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 8 ▪„Tematikus útvonalak, tanösvények, túraútvonalak (kerékpáros, gyalogos, lovas) kialakítása, bővítése.” Megoldási javaslat ▪„Új kerékpárutak létesítésével tematikus tanösvények alakíthatóak ki, amelyek segítik a településeken működő oktatási intézmények, óvodák munkáját.Bővíül a települések turisztikai szolgáltatásainak köre. 1-2 fő állandó alkalmazsa, 10-15 fő alkalmi foglalkoztatása.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Közlekedés” Fejlesztési téma

85 84 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 9/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Oktatás fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 9 ▪„A vidéki térségekben élők ismereteinek, információinak és készségeinek fejlesztése a vidéki gazdaság diverzifikációjához, a nem mezőgazdasági vállalkozások fejlesztéséhez, a jövedelmi és foglalkoztatási helyzet javításához, a vidéki élet és élettér minőségének javításához.” Megoldási javaslat ▪„A térségben élők számára képzések (tanfolyamok, továbbképzések, tájékoztatók) szervezése, melyek segítik a térség gazdasági diverzifikációját elősegítő beruházásokat, nem mezőgazdasági jellegű tevékenységeket végző vállakozások fejlődését, ezáltal hozzájárulnak a foglalkoztatási helyzet valamint a vidéki élettér minőségének javulásához.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Oktatás” Fejlesztési téma

86 85 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 10/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Oktatás fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„Az erdők közjóléti szolgáltatásait biztosító beruházások létrehozásának támogatása.” Megoldási javaslat ▪„A helyi iskolások valamint az ide látogató turisták gyermekei számára működtetett elméleti és gyakorlati foglalkozások megszervezése, működtetése az érintett településeken, azaz „erdei iskola” létrehozása.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Oktatás” Fejlesztési téma 10

87 86 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok –10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat –10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat –Komplex stratégia megoldási javaslatai

88 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 87 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 1/53 Kód: ÉA-81-GF-A-15 Sorszám: 5760 Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése Intézkedés: A helyi vállalkozások fejlesztése, beruházások támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A térségben a nem mezőgazdasági jellegű egyéni vállalkozások száma viszonylag alacsony, a vállalkozók tőkeszegények, kevés embert tudnak foglalkoztatni, telephelyeik elvaultak. Hangsúlyos a kisispari termelés, a faipari tevékenység. A természeti potenciál igen nagy, a 22 település közel 1/3-a erdővel borított. Helyzet/ adottság ▪A kisipari vállalkozások termékeinek előállítása alacsony technológiai színvonalon zajlik, főleg kézimunkaerőre alapozott. A helyi fafeldolgozás a térség szempontjából nagy jelentőséggel bír, ugyanakkor alacsony technológai színvonalon zajlik. A nem mezőgazdasági jellegű vállalkozások nem tudnak önerőből telephelyet bővíteni. Probléma/ lehetőség ▪A helyi mikrovállakozások létrehozása, fejlesztése, beruházások támogatása. Megoldási javaslat ▪Új, nem mezőgazdasági jellegű, vállalkozások beindítása, a meglévők korszerűsítése, tevékenységeik bővítése. Kiipari és faipari vertikum kiépülése a térségben. A mennyiségi és minőségi termelés eelősegítése, ezzel párhuzamosan a foglalkoztatás növekedése. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

89 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 88 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret400000 EUR▪Önkormányzatok50% 2165642 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások50% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága1082821 EUR▪Non-profit szervezetek50% ▪Egyházak50%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3853 EUR ▪Természetes személyek50%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma70 db Allokáció Megoldási javaslatok 1/53 Kód: ÉA-81-GF-A-15 Sorszám: 5760 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Álmosd, Bagamér, Bocskaikert, Derecske, Fülöp, Hajdúbagos, Hosszúpályi, Kokad, Konyár, Létavértes, Monostorpályi, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Sáránd, Újléta, Vámospércs ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

90 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 89 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 2/53 Kód: ÉA-81-GF-A-12 Sorszám: 4988 Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése Intézkedés: A helyi vállalkozások fejlesztése, beruházások támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪A szolgáltató ágazatok foglalkoztatásban betöltött szerepe valamint a szolgáltatások minősége a térség szinte minden településén alacsony. Azonban a szolgáltatást végző vállakozások száma a térségben relatíve magas. Helyzet/ adottság ▪A helyben elérhető szolgáltatások színvonala nem megfelelő, számos szolgáltatás helyben egyáltalán nem érhető el. A helyi szolgáltatások fejlesztése mind a vállakozók mind a lakosság részéről támogatott. A lakosság helyben tartását alapvetőan befolyásolják a helyben elérhető szolgáltatások mennyisége és minősége, ezért ezek fejlesztése alapvető fontosságú. Probléma/ lehetőség ▪Lakossági szolgáltatások színvonalának emelése szabványok bevezetésével és az infrastruktúra fejlesztésével. Megoldási javaslat ▪A szolgáltató szektorban a munkahelyek száma bővül, a helyi igények magasabb színvonalon történő kielégítése.Új vállalkozásra alkalmas helyiség kialakítása, az árbevétel növekedése, új munkahelyek teremtése. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

91 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 90 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret400000 EUR▪Önkormányzatok50% 879564 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások50% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága439782 EUR▪Non-profit szervezetek50% ▪Egyházak50%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek50%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma28 db Allokáció Megoldási javaslatok 2/53 Kód: ÉA-81-GF-A-12 Sorszám: 4988 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Álmosd, Bagamér, Bocskaikert, Derecske, Fülöp, Hajdúbagos, Hosszúpályi, Kokad, Konyár, Létavértes, Monostorpályi, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Sáránd, Újléta, Vámospércs ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

92 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 91 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 3/53 Kód: ÉA-81-GF-A-04 Sorszám: 5597 Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése Intézkedés: A helyi vállalkozások fejlesztése, beruházások támogatása Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪A kis méretű egyéni gazdaságok száma a térségben kiugróan magas. A kertészeti kultúrák aránya magas. A kistérség területén erősen dominál mezőgazdaság, amelyen belül jelentős a zöldség- és gyümölcstermesztés szerepe. Helyzet/ adottság ▪A gazdaságok tőkeszegények ezért a mezőgazdasági termelés elavult, az állattenyésztés, a kertészet és a szántóföldi termesztés technológiai szintje alacsony. Probléma/ lehetőség ▪A térségi agrárágazat modernizációja, a technológiai hiányosságok megszüntetése, agrárgazdasági vertikum kiépülése. Megoldási javaslat ▪A helyi mezőgazdaság hatékonyságának és versenyképességének fejlesztése, a jobb termékminőség elérését célzó új technológiák bevezetése, az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásának elősegítése. Két darab új hűtőház megépítése, eszközökkel való ellátása, ISO 9001 és minőségirányítási rendszer kiépítése. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport - 121 A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése

93 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 92 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok% 616523 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága308261 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 3/53 Kód: ÉA-81-GF-A-04 Sorszám: 5597 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Álmosd, Bagamér, Bocskaikert, Debrecen, Derecske, Fülöp, Hajdúbagos, Hajdúsámson, Hosszúpályi, Kokad, Konyár, Létavértes, Mikepércs, Monostorpályi, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Sáránd, Téglás, Újléta, Vámospércs ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

94 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 93 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 4/53 Kód: ÉA-81-GF-A-07 Sorszám: 4942 Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése Intézkedés: A helyi vállalkozások fejlesztése, beruházások támogatása Szektor/fejlesztési téma: Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪A kistérség területén erősen dominál mezőgazdaság, amelyen belül jelentős a zöldség- és gyümölcstermesztés szerepe. A mezőgazdasági termelés során előállított termékek által képviselt érték alacsonyabb az országos átlagnál. Helyzet/ adottság ▪A gazdálkodók a megtermelt termékeiket csak nagyon alacsony áron tudják értékesíteni. A jövedelmezőségük emiatt nagyon alacsony, ami a fennmaradását is veszélyezteti, relatíve tőkeszegények. A termékeik értékének növelésével ez a jövedelem és tőkeszegénység enyhíthető Probléma/ lehetőség ▪Mezőgazdasági termékek értéknövelése. Megoldási javaslat ▪A helyi mezőgazdaság és élelmiszeripar hatékonyságának javulása, a képződött jövedelmek segítségével a technológiai újítások bevezetése. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport - 123 A mezőgazdasági termékek értéknövelése

95 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 94 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok% 577990 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága288995 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 4/53 Kód: ÉA-81-GF-A-07 Sorszám: 4942 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Álmosd, Bagamér, Bocskaikert, Debrecen, Derecske, Fülöp, Hajdúbagos, Hajdúsámson, Hosszúpályi, Kokad, Konyár, Létavértes, Mikepércs, Monostorpályi, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Sáránd, Téglás, Újléta, Vámospércs ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

96 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 95 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 5/53 Kód: ÉA-81-GF-A-13 Sorszám: 5075 Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése Intézkedés: A helyi vállalkozások fejlesztése, beruházások támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A mezőgazdasági vállalkozások száma a megyén belül az akcióterületen a legalacsonyabb, ezer lakosra mindössze 37 vállalkozás jut. A vállalkozások nagy része csak 1-2 főt foglalkoztató egyéni vállalkozás. Helyzet/ adottság ▪A térségekben található mezőgazdasági vállalkozások tőkeszegényebbek, hitelhez, profi vállalkozásfejlesztési programokhoz, szolgáltatásokhoz való jutásuk nehéz. Az innovációs képesség alacsony vagy nincs hatékonyan kihasználva, az előállított termékek és szolgáltatások kevés hozzáadott értéket tartalmaznak. Probléma/ lehetőség ▪A mezőgazdasági vállalkozások nem mezőgazdasági jellegű tevékenységekhez köthető technológiai fejlesztés, beruházásokhoz kötődő szabadalmak és engedélyek megvásárlásának, nem élelmiszeripari minőségbiztosítási rendszerek bevezetésének támogatása. Megoldási javaslat ▪A helyi mezőgazdasági vállalkozások technológiai színvonala nő, növekszik a vállalkozási kedv, ezzel párhuzamosan a foglalkoztatás is bővül azon mezőgazdasági termelők számára akik a nem mezőgazdasági tevékenységek irányába szeretnék diverzifikálni tevékenységi körüket. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 311 A nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás

97 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 96 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok% 539457 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága269729 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 5/53 Kód: ÉA-81-GF-A-13 Sorszám: 5075 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Álmosd, Bagamér, Bocskaikert, Debrecen, Derecske, Fülöp, Hajdúbagos, Hajdúsámson, Hosszúpályi, Kokad, Konyár, Létavértes, Mikepércs, Monostorpályi, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Sáránd, Téglás, Újléta, Vámospércs ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

98 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 97 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 6/53 Kód: ÉA-81-GF-B-04 Sorszám: 5754 Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése Intézkedés: A helyi vállalkozások fejlesztése, beruházások támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A helyi vállalkozások elavult technológiákkal dolgoznak, a környezeti terhelés relatíve nagy. Az érzékeny természeti területek speciális specifikus földhasználati módokat követelnek meg. Helyzet/ adottság ▪A tőkeszegény vállalkozások nem tudnak új technológiákat bevezetni. Új termelési é technológiai eljárásokkal javítható az általános környezeti állapot. Növekszik a jövedelem diverzifikáció. Probléma/ lehetőség ▪Fenntartható, környezetbarát és megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek beszerzése és kiépítése. Megoldási javaslat ▪Helyi vállalkozások, üzemek, műhelyek (összesen 10 darab) fűtéskorszerűsítésével mintegy 40%-os energia megtakarítás érhető el egységenként, a kiépítés során 6 fő állandó foglalkoztatása. Üzemkorszerűsítés (1 ipari üzem), új autó elektromos szerelő műhely létesítése, 5 fő alkalmazása. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪KEOP - 4. prioritás - A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése

99 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 98 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret350858 EUR▪Önkormányzatok50% 350858 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások50% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága175429 EUR▪Non-profit szervezetek50% ▪Egyházak50%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3853 EUR ▪Természetes személyek50%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db Allokáció Megoldási javaslatok 6/53 Kód: ÉA-81-GF-B-04 Sorszám: 5754 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Álmosd, Bagamér, Bocskaikert, Debrecen, Derecske, Fülöp, Hajdúbagos, Hajdúsámson, Hosszúpályi, Kokad, Konyár, Létavértes, Mikepércs, Monostorpályi, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Sáránd, Téglás, Újléta, Vámospércs ▪Nem ÚMVP ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

100 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 99 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 7/53 Kód: ÉA-81-GF-A-01 Sorszám: 4894 Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése Intézkedés: A helyi vállalkozások fejlesztése, beruházások támogatása Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪A térség területén a klimatikus és természetföldrajzi adottságok nagy eltéréseket mutatnak. A mezőgazdaság diverzifikációjának feltételei részben adottak. Az energetikai célú biomassza termelés a lehetőségekhez képest nem elterjedt a térségben. Helyzet/ adottság ▪A tradicionális mezőgazdálkodás csak részben alkalmazkodott a speciális termőhelyi adottságokhoz (pl: tormatermesztés). Lehetőség nyílna a gazdálkodás technológiai megújítására és diverzifikációjára. Probléma/ lehetőség ▪A mezőgazdasági termékek diverzifikációja, a megújuló energiatermelés elterjesztésének elősegítése Megoldási javaslat ▪A kedvezőtlen adottságú területeken energetikai célra nemesített rövid vágásfordulójú sarjerdők révén történő és termesztés technológiájuk meghonosításával nő a diverzifikáció, javul a gazdaságok jövedelmezősége. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport - 121 A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése

101 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 100 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok50% 192663 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások50% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága96332 EUR▪Non-profit szervezetek50% ▪Egyházak50%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek50%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 7/53 Kód: ÉA-81-GF-A-01 Sorszám: 4894 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Álmosd, Bagamér, Bocskaikert, Debrecen, Derecske, Fülöp, Hajdúbagos, Hajdúsámson, Hosszúpályi, Kokad, Konyár, Létavértes, Mikepércs, Monostorpályi, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Sáránd, Téglás, Újléta, Vámospércs ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

102 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 101 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 8/53 Kód: ÉA-81-GF-A-14 Sorszám: 5645 Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése Intézkedés: A helyi vállalkozások fejlesztése, beruházások támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪Az egyéni vállalkozások száma viszonylag alacsony, a helyi erőforrások korlátozottak. A vállalkozók tőkeszegények, kevés embert tudnak foglalkoztatni. Helyzet/ adottság ▪A vállalkozások termékeinek előállítása alacsony technológiai színvonalon zajlik, főleg kézimunkaerőre alapozott. Az ipari, mezőgazdasági, egészségügyi és egyéb szolgáltatást, végző tevékenységek fejlesztése kiegészítő jövedelemforrások körét bővítené, javulna a foglalkoztatottság. Probléma/ lehetőség ▪A helyi mikrovállalkozások létrehozása, fejlesztése, beruházások támogatása. Megoldási javaslat ▪Új vállalkozások beindítása, a már meglévők termékkörének bővítése. Mennyiségi és minőségi termelés segítése. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

103 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 102 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret230215 EUR▪Önkormányzatok40% 230215 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások40% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága94486 EUR▪Non-profit szervezetek40% ▪Egyházak40%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek40%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma6 db Allokáció Megoldási javaslatok 8/53 Kód: ÉA-81-GF-A-14 Sorszám: 5645 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Álmosd, Bagamér, Bocskaikert, Derecske, Fülöp, Hajdúbagos, Hosszúpályi, Kokad, Konyár, Létavértes, Mikepércs, Monostorpályi, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Sáránd, Újléta, Vámospércs ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

104 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 103 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 9/53 Kód: ÉA-81-GF-A-08 Sorszám: 4947 Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése Intézkedés: Természeti és kulturális értékek turisztikai hasznosításának elősegítése Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪Természeti és kulturális értékek turisztikai hasznosításának elősegítése ▪ A szállás férőhelyek száma és az egyéb turisztikai szolgáltatások minősége alacsony. A térség területén a természeti-, települési-, és kulturális értékekben gazdag. Több szálláshely létesítése folyamatban van. Helyzet/ adottság ▪A turisztikai potenciál, mint a térség belső erőforrása jelentős részben nincs kihasználva, ami a rossz infrastrukturális ellátottságnak is köszönhető. Számos településen egyáltalán nincs szállás-férőhely. A megfelelő szolgáltatási színvonal megteremtése fellendíti a turizmust, ezzel párhuzamosan bővíti a helyben rendelkezésre álló munkahelyek számát. Probléma/ lehetőség ▪Új szálláshelyek létesítése, meglévő szálláshelyek infrastrukturális fejlesztése. Megoldási javaslat ▪Szálláshely kialakítás, bővítés, lakóházak apartmanná alakítása, gyermek tábor szálláshely kialakítása. Több új állandó munkahely létesülése, meglévők bővülése. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

105 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 104 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret1310277 EUR▪Önkormányzatok50% 1310277 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások50% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága655136 EUR▪Non-profit szervezetek50% ▪Egyházak50%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek50%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma42 db Allokáció Megoldási javaslatok 9/53 Kód: ÉA-81-GF-A-08 Sorszám: 4947 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Álmosd, Bagamér, Bocskaikert, Derecske, Fülöp, Hajdúbagos, Hajdúsámson, Hosszúpályi, Kokad, Konyár, Létavértes, Monostorpályi, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Sáránd, Újléta, Vámospércs ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

106 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 105 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 10/53 Kód: ÉA-81-GF-A-10 Sorszám: 5613 Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése Intézkedés: Természeti és kulturális értékek turisztikai hasznosításának elősegítése Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪A térség települései jelentős természeti potenciállal rendelkeznek a szabadidő tartalmas eltöltéséhez. A célterületen több horgászegyesület és vadásztársaság tevékenykedik eredményesen. Az erdőterületeken turista útvonalak vezetnek keresztül. Helyzet/ adottság ▪Nem működik a térségben agro-, és ökoturisztikával foglalkozó vállalkozás. A Natura 2000 és természetvédelmi területek kiváló feltételeket teremtenek az ökoturisztikai tevékenységekhez (természetjárás, lovaglás stb.). A települések mindegyikén nagy a vállalkozási kedv a falusiturizmust illetően. Probléma/ lehetőség ▪Komplex agro-ökoturisztikai szolgáltatások kiépítése, korszerűsítése, bővítése és fejlesztése. Megoldási javaslat ▪A turizmus, turisztikai szálláshelyek kialakulásával számos kapcsolódó szolgáltatás kapacitásának bővülése. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

107 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 106 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret400000 EUR▪Önkormányzatok50% 949736 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások50% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága474868 EUR▪Non-profit szervezetek50% ▪Egyházak50%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek50%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma30 db Allokáció Megoldási javaslatok 10/53 Kód: ÉA-81-GF-A-10 Sorszám: 5613 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Álmosd, Bagamér, Bocskaikert, Derecske, Fülöp, Hajdúbagos, Hajdúsámson, Hosszúpályi, Kokad, Konyár, Létavértes, Monostorpályi, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Sáránd, Újléta, Vámospércs ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

108 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 107 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 11/53 Kód: ÉA-81-GF-A-09 Sorszám: 4948 Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése Intézkedés: Természeti és kulturális értékek turisztikai hasznosításának elősegítése Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪A szállás férőhelyek száma és az egyéb turisztikai szolgáltatások minősége alacsony. A térség területén a természeti-, települési-, és kulturális értékekben gazdag. Több szálláshely létesítése folyamatban van. Helyzet/ adottság ▪A turisztikai potenciál, mint a térség belső erőforrása jelentős részben nincs kihasználva, ami az rossz infrastrukturális ellátottságnak is köszönhető. Számos településen egyáltalán nincs szállás-férőhely. A megfelelő szolgáltatási színvonal megteremtése fellendíti a turizmust, ezzel párhuzamosan bővíti a helyben rendelkezésre álló munkahelyek számát. Probléma/ lehetőség ▪Természeti és kulturális értékek turisztikai hasznosításának elősegítése Megoldási javaslat ▪A meglevő vagy épülő szálláshelyekhez kapcsolódó turisztika attrakciók, szolgáltatások számának bővülése, melyek a helyi természeti és kultúrális potenciált aknázzák ki, erre építenek. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

109 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 108 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret713082 EUR▪Önkormányzatok45% 713082 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások45% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága320886 EUR▪Non-profit szervezetek45% ▪Egyházak45%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek45%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma20 db Allokáció Megoldási javaslatok 11/53 Kód: ÉA-81-GF-A-09 Sorszám: 4948 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Álmosd, Bagamér, Bocskaikert, Debrecen, Derecske, Fülöp, Hajdúbagos, Hajdúsámson, Hosszúpályi, Kokad, Konyár, Létavértes, Mikepércs, Monostorpályi, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Sáránd, Újléta, Vámospércs ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

110 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 109 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 12/53 Kód: ÉA-81-GF-A-11 Sorszám: 4987 Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése Intézkedés: A helyi mikrovállalkozások együttműködésének, piacra jutási lehetőségeinek segítése Szektor/fejlesztési téma: Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás ▪A vállalkozások tőkeszegénységüknek és alacsony jövedelmezőségüknek köszönhetően kevés külső forrást tudnak bevonni. Elaprózott a vállalkozási szerkezet és alacsony foglalkozatási potenciál. Helyzet/ adottság ▪Nincs megfelelő koordináció a térségben működő vállalkozások között, kevés az összehangolt fejlesztés. A vállalkozói ismeretek bővítésével versenyképesebbé válik a helyi gazdaság.A klaszterekbe illetve a kertészeti ágazatban TÉSZ-ekbe tömörülés javíthatná a helyi vállakozók piaci pozícióit. Probléma/ lehetőség ▪A helyi mikrovállalkozások termelési, szolgáltatási és értékesítési tevékenységét segítő rendszerek kialakítása, fejelesztése, bővítése. Megoldási javaslat ▪Sikeres pályázatok számának növekedése ezzel párhuzamosan a külső források tendenciózus emelkedése. A pályázati irodákat (vállalkozói inkubátorházak) működtető és létrehozó új mikrovállakozások beindítása. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

111 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 110 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret400000 EUR▪Önkormányzatok50% 982402 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások50% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága491201 EUR▪Non-profit szervezetek50% ▪Egyházak50%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek50%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma31 db Allokáció Megoldási javaslatok 12/53 Kód: ÉA-81-GF-A-11 Sorszám: 4987 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Álmosd, Bagamér, Bocskaikert, Derecske, Fülöp, Hajdúbagos, Hosszúpályi, Kokad, Konyár, Létavértes, Monostorpályi, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Sáránd, Újléta, Vámospércs ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

112 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 111 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 13/53 Kód: ÉA-81-SzF-B-06 Sorszám: 4997 Prioritás: A térség infrastrukturális ellátottságának javítása, hiányzó közművek kiépítése Intézkedés: Helyi vízkezelési problémák megoldása Szektor/fejlesztési téma: Közmű ellátottság ▪Az utóbbi években alig fejlődött a szennyvízhálózat kiépítettsége. A településeken a szennyvízelvezetés (beleértve a csapadékvizet is) nem vagy csak részben megoldott. A szennyvíztisztító telepek fejlesztésre szorulnak, a kezelési technológia elavult, kicsi a kapacitás. Szennyvízkezelés problémájának megoldása teljes mértékben támogatott mind a lakosság mind az önkormányzatok részéről, az együttműködési készség nagy. Helyzet/ adottság ▪A keletkezett szennyvíz elvezetése és kezelése illetve ennek megoldása nagy terheket ró a települések önkormányzataira, hiszen Mikepércs és Debrecen kivételével a leghátrányosabb helyzetű települések közé tartoznak, önerőből nem tudják megoldani a problémát. A szakszerű szennyvízelvezetés és kezelés csökkentené a környezeti terhelést, valamint növelné a helyi ingatlanok értékét. Probléma/ lehetőség ▪A csapadék-, bel-, és szennyvíz elvezetés, valamint a keletkezett szennyvíz kezelésének korszerűsítést célzó beruházások támogatása. Megoldási javaslat ▪A települések csapadék-, bel-, és szennyvíz elvezetésének és kezelésének megoldása, a települési infrastruktúra látványos javulása.Létavértesen lakópark közműfejlesztése (101 db közművesített ingatlan). Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪KEOP - 1. prioritás - Egészséges, tiszta települések

113 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 112 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok% 1155980 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága982583 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 13/53 Kód: ÉA-81-SzF-B-06 Sorszám: 4997 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Álmosd, Bagamér, Bocskaikert, Debrecen, Derecske, Fülöp, Hajdúbagos, Hajdúsámson, Hosszúpályi, Kokad, Konyár, Létavértes, Mikepércs, Monostorpályi, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Sáránd, Téglás, Újléta, Vámospércs ▪Nem ÚMVP ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

114 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 113 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 14/53 Kód: ÉA-81-GF-A-02 Sorszám: 4941 Prioritás: A térség infrastrukturális ellátottságának javítása, hiányzó közművek kiépítése Intézkedés: Helyi vízkezelési problémák megoldása Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪A térség településeinek külterülete vízellátottság szempontjából változatos képet mutat, jelentős különbségek vannak a gyakran homokbuckákkal tarkított táj magasabb és mélyebb fekvésű területei között. Helyzet/ adottság ▪A jó termőhelyi adottságokkal rendelkező szántók jelentős része belvíz által veszélyeztetett, míg ezeknek akár közvetlen közelében már aszály sújtotta területek helyezkednek el a térszín változatossága miatt. Az időnként fellépő vízgazdálkodási problémák kiküszöbölésével jelentős mértékben lehetne növelni a termésbiztonságot. Probléma/ lehetőség ▪Mezőgazdasági vízkezelési problémák megoldását célzó tevékenységek. Megoldási javaslat ▪Javul a termésbiztonság, aszály érzékeny kultúrák termesztésére is lehetőség nyílik. Meliorációs tevékenységek beindítása az egyéni gazdaságokban (8-10 gazdaság). Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport - 125 A mezőgazdaság és az erdészet fejlesztéséhez és korszerűsíté...

115 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 114 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok50% 481658 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások50% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága385327 EUR▪Non-profit szervezetek50% ▪Egyházak50%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek50%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 14/53 Kód: ÉA-81-GF-A-02 Sorszám: 4941 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Álmosd, Bagamér, Bocskaikert, Debrecen, Derecske, Fülöp, Hajdúbagos, Hosszúpályi, Kokad, Konyár, Létavértes, Mikepércs, Monostorpályi, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Sáránd, Téglás, Újléta, Vámospércs ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

116 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 115 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 15/53 Kód: ÉA-81-SzF-B-05 Sorszám: 4995 Prioritás: A térség infrastrukturális ellátottságának javítása, hiányzó közművek kiépítése Intézkedés: Közlekedési feltételek javítása Szektor/fejlesztési téma: Közlekedés ▪A településeken belül valamint a települések között csak rövid szakaszokon található kerékpár útvonal. A települések közötti intenzív lakossági kapcsolatok és tervezett turisztikai beruházások indokolttá teszik az egymástól elkülönült szakaszok összefüggő hálózattá fejlesztését. Helyzet/ adottság ▪Az érintett településeken kerékpárút-hálózatról nem beszélhetünk, hiszen a kerékpárutak hossza a térség egészében is csak 80 km. A kerékpáros közlekedés nem biztonságos, különösen a főutakon. A közutaktól elválasztott kerékpáros közlekedés révén jelentősen javul a közlekedésbiztonság, lehetőség nyílik az egészséges életmód terjedésére. Probléma/ lehetőség ▪Kerékpárutak építése a kerékpáros forgalom által leginkább érintett közutak mentén Megoldási javaslat ▪Közúti balesetek számának csökkenése, környezettudatos magatartás formájának terjedése, a közlekedési feltételek javulása. Kerékpárutak bővülése kb:20-40 km-el. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪KÖZOP - 3. prioritás - Térségi elérhetőség javítása

117 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 116 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok% 1155980 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága1155980 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 15/53 Kód: ÉA-81-SzF-B-05 Sorszám: 4995 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Álmosd, Bagamér, Bocskaikert, Debrecen, Derecske, Fülöp, Hajdúbagos, Hajdúsámson, Hosszúpályi, Kokad, Konyár, Létavértes, Mikepércs, Monostorpályi, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Sáránd, Téglás, Újléta, Vámospércs ▪Nem ÚMVP ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

118 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 117 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 16/53 Kód: ÉA-81-SzF-A-16 Sorszám: 4996 Prioritás: A térség infrastrukturális ellátottságának javítása, hiányzó közművek kiépítése Intézkedés: Közlekedési feltételek javítása Szektor/fejlesztési téma: Közlekedés ▪A településeken belül valamint a települések között nincs kerékpár útvonal. Az érintett települések rendelkeznek olyan természeti-, és tájképi értékekkel, melyek bemutatása, gyalogosan és kerékpárral egyaránt bejárható, tanösvények kialakításával megvalósítható. Helyzet/ adottság ▪Az érintett településeken kerékpárút-hálózatról nem beszélhetünk, hiszen a kerékpárutak hossza a térség egészében is csak 80 km. A tanösvények fejlesztik és megőrzik a helyi identitást, elősegítik a környezettudatos magatartás kialakítását. Turisztikai célú hasznosításuk növeli a helyben termelődő jövedelmeket és munkahelyek számát. Probléma/ lehetőség ▪Tematikus útvonalak, tanösvények, túraútvonalak (kerékpáros, gyalogos, lovas) kialakítása, bővítése. Megoldási javaslat ▪Új kerékpárutak létesítésével tematikus tanösvények alakíthatóak ki, amelyek segítik a településeken működő oktatási intézmények, óvodák munkáját.Bővíül a települések turisztikai szolgáltatásainak köre. 1-2 fő állandó alkalmazsa, 10-15 fő alkalmi foglalkoztatása. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

119 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 118 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret135504 EUR▪Önkormányzatok100% 135504 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága135504 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma9 db Allokáció Megoldási javaslatok 16/53 Kód: ÉA-81-SzF-A-16 Sorszám: 4996 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Álmosd, Bagamér, Bocskaikert, Fülöp, Hajdúbagos, Hajdúsámson, Hosszúpályi, Kokad, Konyár, Monostorpályi, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Sáránd, Újléta, Vámospércs ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

120 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 119 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 17/53 Kód: ÉA-81-SzF-A-22 Sorszám: 5008 Prioritás: A térség infrastrukturális ellátottságának javítása, hiányzó közművek kiépítése Intézkedés: Települési arculat javítása Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra ▪A jóléti infrastruktúra minden érintett településen hiányos. A település arculatát meghatározó épületek elhanyagoltak. A parkok, sétautak általános állapota nem megfelelő. A települések mindegyike rendelkezik közparkkal, sétautakkal ezek minősége és mennyisége azonban nagy heterogenitást mutat. Helyzet/ adottság ▪Hiányzik a meghatározó épületek felújítása, a közösségi térként is funkcionáló parkokban a padok, kiépített pihenőhelyek, esőbeállók, a növényzet kiöregedett frissítésre, sok esetben újratelepítésre szorulna. Az információs táblák hiánya a helyi turisztikai vonzerőt nagyban csökkenti. A meglévő parkok, sétautak felújítása, újabbak kialakítása, a burkolt felületek arányának növelése minden érintett település számára fontos. Probléma/ lehetőség ▪A település környezetét és megjelenését javító fejlesztések támogatása, védelem alatt nem álló épületek felújítása, padok, pihenőhelyek, esőbeállók, játszóterek, új sétautak kialakítása, a kiöregedett növényzet frisssítése, turisztikai színvonalat növelő információs és egyéb táblák kihelyezése. Megoldási javaslat ▪Javul a települékép.Padok, kiépített pihenőhelyek, esőbeállók létesítése, a kiöregedett növényzet frissítésre. Új sétautak kerülnek kialakításra, valamint a helyi turisztikai szolgáltatások színvonalát növelő információs és egyéb tájékoztató táblák kerülnek kihelyezésre, új játszó terek kialakítása. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

121 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 120 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret1044713 EUR▪Önkormányzatok100% 1044713 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága1044713 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3853 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma46 db Allokáció Megoldási javaslatok 17/53 Kód: ÉA-81-SzF-A-22 Sorszám: 5008 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Álmosd, Bagamér, Bocskaikert, Fülöp, Hajdúbagos, Hajdúsámson, Hosszúpályi, Kokad, Konyár, Monostorpályi, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Sáránd, Újléta, Vámospércs ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

122 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 121 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 18/53 Kód: ÉA-81-SzF-A-23 Sorszám: 5010 Prioritás: A térség infrastrukturális ellátottságának javítása, hiányzó közművek kiépítése Intézkedés: Települési arculat javítása Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra ▪A jóléti infrastruktúra minden érintett telelpülésen hiányos. A település arculatát meghatározó épületek elhanyagoltak. A parkok, sétautak, játszóterek általános állapota nem megfelelő. A települések rendelkeznek közparkokkal, sétautakkal, ezek minősége és mennyisége azonban nagyfokú heterogenitást mutat. Helyzet/ adottság ▪Hiányzik a meghatározó épületek felújítása, a közösségi térként is funkcionáló parkokban a padok, játékok, kiépített pihenőhelyek, esőbeállók, a növényzet kiöregedett frissítésre, cserjék, bokrok, sok esetben újratelepítésre szorulna. Az információs táblák hiánya a helyi turisztikai vonzerőt nagyban csökkenti. A meglévő parkok, sétautak felújítása, újabbak kialakítása, a burkolt felületek arányának növelése a település számára fontos. Probléma/ lehetőség ▪A települési környezetet és megjelenést javító fejlesztések támogatása, védelem alatt nem álló épületek felújítása, padok kiépített pihenőhelyek, esőbeállók létesítése,a kiöregedett növényzet frissítésre új sétautak kialakítása, valamint a helyi turisztikai szolgáltatások színvonalát növelő információs és egyéb tájékoztató táblák kihelyezése. Megoldási javaslat ▪Javul a településkép.Padok kiépített pihenőhelyek, esőbeállók létesítése, a kiöregedett növényzet frissítésre (virág ágyak, cserjék, bokrok). Új sétautak kerülnek kialakításra, valamint a helyi turisztikai szolgáltatások színvonalát növelő információs és egyéb tájékoztató táblák kerülnek kihelyezésre, továbbá várhatóan új játszó tér kialakítása. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

123 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 122 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret207624 EUR▪Önkormányzatok100% 207624 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága207624 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3853 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma18 db Allokáció Megoldási javaslatok 18/53 Kód: ÉA-81-SzF-A-23 Sorszám: 5010 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Álmosd, Bagamér, Bocskaikert, Debrecen, Fülöp, Hajdúbagos, Hajdúsámson, Hosszúpályi, Kokad, Konyár, Mikepércs, Monostorpályi, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Sáránd, Újléta, Vámospércs ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

124 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 123 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 19/53 Kód: ÉA-81-SzF-A-24 Sorszám: 5015 Prioritás: Helyi életminőség és a lakosság számára nyújtott szolgáltatások fejlesztése Intézkedés: Közösségi terek kialakítása, fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪A termesztett szántóföldi és kertészeti kultúrák közül számos tájjellegű „hungarikum” fordul elő (zeller, torma, málna), emellett a főbb termesztett növények a kukorica, búza, árpa, burgonya, dohány, kertészeti termékek közül a káposzta, paprika, dinnye, alma, meggy, ribizli, eper, cseresznye, őszibarack, szőlő. Emellett körvonalazódik az öko- és biogazdálkodás is a térségben. A helyi lakosok fogyasztási szokásaiban a piacok tradicionálisan nagy hangsúlyt kapnak. Mind eladóként mind vásárlóként megjelennek. Helyzet/ adottság ▪A helyben termelt áruk számára nincs korszerű, a higiéniai és európai uniós előírásoknak megfelelő piac. A piaci árusítás csak a közlekedést zavaró, az árusítók és a vásárlók számra is kultúrálatlan körülmények között zajlik (szociális helyiségek, parkolók, korszerű rakodógépek, szeméttárolók hiánya) időszakosan. A meglévő piactereket korszerűsítése, új fedett piacok építése szükséges. Probléma/ lehetőség ▪Helyben termelt mezőgazdasági termékek értékesítését célzó piacok fejlesztése, bővítések támogatása. Megoldási javaslat ▪Tiszta rendezett elárusítóhelyek kialakítása, meglévők bővítése korszerűsítése az érintett településeken, a meghonosodó alternatív gazdálkodási módokból származó termékek piacra segítése. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

125 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 124 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret677519 EUR▪Önkormányzatok100% 677519 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága677519 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3853 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma15 db Allokáció Megoldási javaslatok 19/53 Kód: ÉA-81-SzF-A-24 Sorszám: 5015 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Álmosd, Bagamér, Bocskaikert, Fülöp, Hajdúbagos, Hajdúsámson, Hosszúpályi, Kokad, Konyár, Monostorpályi, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Sáránd, Újléta, Vámospércs ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

126 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 125 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 20/53 Kód: ÉA-81-SzF-A-25 Sorszám: 5017 Prioritás: Helyi életminőség és a lakosság számára nyújtott szolgáltatások fejlesztése Intézkedés: Közösségi terek kialakítása, fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪Korunk általánosan jellemző társadalmi problémája a hagyományos közösségi terek kiüresedése, és az individualizálódás különösen a fiatalok körében jelent komoly veszélyt, mivel sok esetben otthon, a számítógépek előtt ülve élnek „közösségi” és lelki életet. A térségre összességében jellemző, az átlagosnál fiatalosabb korstruktúra, a meglehetősen heterogén társadalmi struktúra és a településszerkezeti sajátosságok mindenképpen indokolttá teszik új típusú, a jelenlegieknél vonzóbb és költséghatékonyabb integrált közösségi terek kialakítását. Helyzet/ adottság ▪A térség rurális jellege, az általánosan jellemző forráshiány stb. miatt a meglévő közösségi terek sok esetben elaprózott szerkezetben, funkcióhiányosan, és leromlott műszaki állapotban vannak. A rugalmas, jól felszerelt, kínálati elemeiben a társadalom minden rétegét megszólítani képes, egyszerre a tudásszerzés, az élményszerű tapasztalás és a pihenés helyszínéül szolgáló integrált intézmények léterhozása. Probléma/ lehetőség ▪Integrált közösségi és szolgáltató terek kialakítása. Megoldási javaslat ▪A kulturális rendezvények számának emelkedése, a helyi közösségek megerősödése, a társadalmi integráció erősödése. Közösségi ház kialakítás (10-15 db), 10 fő idényszerű alkalmazása, 2-3 fő állandó alkalmazása. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 321 A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgál...

127 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 126 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok100% 462392 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága462392 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 20/53 Kód: ÉA-81-SzF-A-25 Sorszám: 5017 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Álmosd, Bagamér, Bocskaikert, Debrecen, Derecske, Fülöp, Hajdúbagos, Hajdúsámson, Hosszúpályi, Kokad, Konyár, Létavértes, Mikepércs, Monostorpályi, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Sáránd, Téglás, Újléta, Vámospércs ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

128 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 127 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 21/53 Kód: ÉA-81-SzF-A-20 Sorszám: 5004 Prioritás: Helyi életminőség és a lakosság számára nyújtott szolgáltatások fejlesztése Intézkedés: Kulturális örökség megőrzése Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A tradicionális mezőgazdasági termelés és az ehhez szorosan kötődő hagyományos vidéki életforma máig meghatározza a térség arculatát. Emellett nagy múltra tekint vissza a klasszikus, kifejezetten erre a területre jellemző kézműipar (fafaragás, kosárfonás stb.). A népzenei és népművészeti hagyományok őrzésének szinte minden településen nagy hagyományai vannak. A térségi identitás sok település esetében ösztönzésre, támogatásra szorul, de alapvetően erős. Helyzet/ adottság ▪A települési önkormányzatok, oktatási intézmények nem tudnak kellő támogatást nyújtani a hagyományőrző csoportok, öntevékenykörök számára. Az országos vagy helyi védelem alá eső épületek, melyek helyet biztosíthatnának ezeknek a tevékenységeknek, felújításra, bővítésre, korszerűsítésre szorulnak. A térségben több felújításra szoruló tájház van. Probléma/ lehetőség ▪A helyi és országos védelem alatt álló kulturális örökség fenntartását, a helyi identitás megőrzését, megújítását célzó tevékenységek támogatása. Megoldási javaslat ▪A már meglévő védettséget élvező épületek felújításával, bővítésével a hagyományőrző csoportok elhelyezést nyernek. Védett tájházak felújítása. A települési arculat javul ezáltal. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

129 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 128 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret471844 EUR▪Önkormányzatok100% 471844 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága471844 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3853 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma30 db Allokáció Megoldási javaslatok 21/53 Kód: ÉA-81-SzF-A-20 Sorszám: 5004 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Álmosd, Bagamér, Bocskaikert, Fülöp, Hajdúbagos, Hajdúsámson, Hosszúpályi, Kokad, Konyár, Monostorpályi, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Sáránd, Újléta, Vámospércs ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

130 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 129 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 22/53 Kód: ÉA-81-SzF-A-21 Sorszám: 5085 Prioritás: Helyi életminőség és a lakosság számára nyújtott szolgáltatások fejlesztése Intézkedés: Kulturális örökség megőrzése Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A tradicionális mezőgazdasági termelés és az ehhez szorosan kötődő hagyományos vidéki életforma máig meghatározza a térség arculatát. Emellett nagy múltra tekint vissza a klasszikus, kifejezetten erre a területre jellemző kézműipar (fafaragás, kosárfonás stb.). A népzenei és népművészeti hagyományok őrzésének szinte minden településen nagy hagyományai vannak. A térségi identitás sok település esetében ösztönzésre, támogatásra szorul, de alapvetően erős. Helyzet/ adottság ▪A települési önkormányzatok, oktatási intézmények nem tudnak kellő támogatást nyújtani a hagyományőrző csoportok, öntevékenykörök számára. Az országos vagy helyi védelem alá eső épületek, melyek helyet biztosíthatnának ezeknek a tevékenységeknek, felújításra, bővítésre, korszerűsítésre szorulnak. Probléma/ lehetőség ▪Helyi és országos védelem alatt álló vidéki örökség megőrzése. Megoldási javaslat ▪A védett vidéki örökség állapotának javulása, védett épületek felújítása, a településkép javul. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

131 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 130 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret207624 EUR▪Önkormányzatok100% 207624 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága207624 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3853 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma15 db Allokáció Megoldási javaslatok 22/53 Kód: ÉA-81-SzF-A-21 Sorszám: 5085 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Álmosd, Bagamér, Bocskaikert, Debrecen, Fülöp, Hajdúbagos, Hajdúsámson, Hosszúpályi, Kokad, Konyár, Mikepércs, Monostorpályi, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Sáránd, Újléta, Vámospércs ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

132 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 131 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 23/53 Kód: ÉA-81-SzF-A-26 Sorszám: 5614 Prioritás: Helyi életminőség és a lakosság számára nyújtott szolgáltatások fejlesztése Intézkedés: Közösségi szolgáltatások biztosítása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪Az egyes szolgáltatásokhoz való hozzáférés a települések jó részén nehézkes, a szolgáltatások színvonala alacsony.A nem kötelezően önkormányzati feladatkörbe tartozó szolgáltatásokat el tudják látni a falu- és tanyagondnokok. Helyzet/ adottság ▪A közösségi térként, szolgáltató központként is működtethető épületek állapota leromlott. Az elérhető alapszolgáltatások száma és minősége kevés. A külterületek intézmény és egyéb szolgálatások hiányából fakadó hátrányok enyhítése megoldható ezen szolgálatok működtetésével. Probléma/ lehetőség ▪Falu és tanyagondnoki szolgáltatások fejlesztése Megoldási javaslat ▪A tanyagondnoki szolgáltatások fejlődése.Az elvándorlás 5 éven belül 5 %-os csökkenése várható. Egy buszjárat ( 9 fős) beindítása, 1 fő állandó alkalmazása. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 321 A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgál...

133 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 132 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok% 308261 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága308261 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 23/53 Kód: ÉA-81-SzF-A-26 Sorszám: 5614 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Álmosd, Bagamér, Bocskaikert, Debrecen, Derecske, Fülöp, Hajdúbagos, Hajdúsámson, Hosszúpályi, Kokad, Konyár, Létavértes, Mikepércs, Monostorpályi, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Sáránd, Téglás, Újléta, Vámospércs ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

134 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 133 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 24/53 Kód: ÉA-81-SzF-B-07 Sorszám: 5005 Prioritás: Helyi életminőség és a lakosság számára nyújtott szolgáltatások fejlesztése Intézkedés: Közösségi szolgáltatások biztosítása Szektor/fejlesztési téma: Telekommunikáció ▪A településeken a szélessávú internet kiépítésre került az elmúlt években egy település kivételével. Az internet kávézók, információs pontok kialakításához rendelkezésre áll a szükséges alapinfrastruktúra. Helyzet/ adottság ▪A internet hozzáférés kibővítésével, a háztartások számítógépekkel való ellátottságának javításával kialakul helyi szinten is az információs társadalom, megteremtődik az atipikus munkavállalási formák feltétel rendszere. A fokozott segítségre szoruló sérülékeny csoportok számára is lehetőség nyílhat a kedvezményes internet hozzáférés biztosítására. Probléma/ lehetőség ▪Az információs társadalom kialakulását segítő informatikai beruházások támogatása. Megoldási javaslat ▪A helyi alapszolgáltatások köre bővül, modellértékű innovatív, többfunkciós szolgáltató központok kerülnek kialakításra (HIP-Halápi Információs Központ létrehozása +1 fő alkalmazása) a kistelepüléseken élők általános hozzáférési problémáinak enyhítése érdekében. A helyi lakosok, mint munkavállalók készségei, lehetőségei kibővülnek, ami a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok (nők, roma lakosság) számára kitörési pontot jelent. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪TIOP - 3. prioritás - A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastr...

135 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 134 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok% 385327 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága192663 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 24/53 Kód: ÉA-81-SzF-B-07 Sorszám: 5005 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Álmosd, Bagamér, Bocskaikert, Debrecen, Derecske, Fülöp, Hajdúbagos, Hajdúsámson, Hosszúpályi, Kokad, Konyár, Létavértes, Mikepércs, Monostorpályi, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Sáránd, Téglás, Újléta, Vámospércs ▪Nem ÚMVP ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

136 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 135 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 25/53 Kód: ÉA-81-SzF-A-18 Sorszám: 5000 Prioritás: Helyi életminőség és a lakosság számára nyújtott szolgáltatások fejlesztése Intézkedés: A munkavállalási esélyeket növelő oktatási, képzési, átképzési programok támogatása Szektor/fejlesztési téma: Oktatás ▪Magas a piacon nem keresett végzettséggel rendelkezők aránya, sok esetben tartósan elvesztették a kapcsolatukat a munkaerőpiaccal. Nagyon fontos lenne az informatikai ismeretek, az idegen nyelvtudás, valamint a vendéglátással kapcsolatos vállalkozói ismeretek elsajátítása szélesebb körben. Helyzet/ adottság ▪Az iskolai végzettség alapvetően meghatározza az elhelyezkedési lehetőségeket, amelyek javításához a térségben nem áll rendelkezésre az oktatási infrastruktúra. A térség gazdasági és munkavállalói potenciáljának megfelelő képzések beindításával jelentősen javulhatnak az elhelyezkedési esélyek. Probléma/ lehetőség ▪A vidéki térségekben élők ismereteinek, információinak és készségeinek fejlesztése a vidéki gazdaság diverzifikációjához, a nem mezőgazdasági vállalkozások fejlesztéséhez, a jövedelmi és foglalkoztatási helyzet javításához, a vidéki élet és élettér minőségének javításához. Megoldási javaslat ▪A térségben élők számára képzések (tanfolyamok, továbbképzések, tájékoztatók) szervezése, melyek segítik a térség gazdasági diverzifikációját elősegítő beruházásokat, nem mezőgazdasági jellegű tevékenységeket végző vállakozások fejlődését, ezáltal hozzájárulnak a foglalkoztatási helyzet valamint a vidéki élettér minőségének javulásához. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 331 Képzés és tájékoztatás

137 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 136 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok% 462392 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága462392 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 25/53 Kód: ÉA-81-SzF-A-18 Sorszám: 5000 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Álmosd, Bagamér, Bocskaikert, Debrecen, Derecske, Fülöp, Hajdúbagos, Hajdúsámson, Hosszúpályi, Kokad, Konyár, Létavértes, Mikepércs, Monostorpályi, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Sáránd, Téglás, Újléta, Vámospércs ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

138 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 137 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 26/53 Kód: ÉA-81-SzF-B-09 Sorszám: 5019 Prioritás: Helyi életminőség és a lakosság számára nyújtott szolgáltatások fejlesztése Intézkedés: Közbiztonság javítása Szektor/fejlesztési téma: Közbiztonsági szolgálat ▪A térség települései a 100 ezer lakosra jutó ismertté vált bűncselekmények számát tekintve vegyes képet mutatnak. Az elkövetők legnagyobb számban azokról a településekről kerülnek ki, ahol kifejezetten magas a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok aránya. A bűncselekmények a nagyobb lélekszámú városi településekhez köthetők, leginkább Debrecenhez. A települések többségén nincs állandó rendőri jelenlét. Helyzet/ adottság ▪A települések nincsenek felszerelve térfigyelő kamerákkal, a polgárőrség tevékenységének ellátásához csak részben álnak rendelkezésre a források. Új biztonságtechnikai eszközök beszerzésével és a források bővülésével eredményesebbé válhat a polgárőrségek tevékenysége. Probléma/ lehetőség ▪Polgárőrség tevékenységének támogatása, térfigyelő rendszerek kiépítése. Megoldási javaslat ▪Javul a lakosság biztonságérzete és a települések külső megítélése is, ami meghatározó pont lehet a beköltözők és a turisták szemszögéből. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪EAOP - 5. Prioritás - Az Észak-Alföldi Operatív Program lebonyolításának finanszírozása (techn...

139 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 138 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok85% 308262 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága154131 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 26/53 Kód: ÉA-81-SzF-B-09 Sorszám: 5019 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Derecske, Létavértes, Nyíradony, Téglás, Vámospércs ▪Nem ÚMVP ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

140 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 139 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 27/53 Kód: ÉA-81-GF-2-02 Sorszám: 5080 Prioritás: LEADER Intézkedés: A helyi gazdaság fejlesztést szolgáló tevékenységek támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪Minden térségnek meg van a maga tradicionális terméke, amelyre kis és házi ipari, mezőgazdasági terméket, szolgáltató tevékenységet, turisztikai feltételrendszert, programokat lehet szervezni, fejleszteni. Helyzet/ adottság ▪A mezőgazdaság jövedelmezősége alacsony és kiszámíthatatlan, ezért az agrárvállalkozások tevékenységének diverzifikálására van szükség. A térségeknek új utak keresése, a természet, a kultúra, a hungaricumok bemutatása, termékek és szolgáltatások kialakítása kisebb befektetéssel. Probléma/ lehetőség ▪Helyi termékekhez és szolgáltatásokhoz (kis és házi ipari termékek, vállalkozói szolgáltatások, innovációs termékek, hagyományos és bio termékek, mezőgazasági termékek elsődleges, másodlagos feldolgozása), turisztikához, kereskedelemhez kapcsolódó fejlesztések. Megoldási javaslat ▪Olyan közösségi és vállalkozási célokat szolgáló projektek megvalósításának támogatása, amelyek helyi tevékenységek (termékek, szolgáltatások, feldolgozás, bio termékek) minőségi javulását vagy energiahatékonyságát növeli beruházásokon keresztül. Emellett lehetőséget teremt ezen speciális helyi tevékenységek összekapcsolására. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (100%), Építés, felújítás (100%), Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (40%), Kapcsolattartás költségei (10%), Kiadvány készítés (20%), Marketing tevékenység (20%), Minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése (20%), Rendezvény (10%), Tradicionális eszközbeszerzés (100%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (12%) Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

141 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 140 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret44113 EUR▪Önkormányzatok65% 573475 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága372759 EUR▪Non-profit szervezetek65% ▪Egyházak65%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3853 EUR ▪Természetes személyek65%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db Allokáció Megoldási javaslatok 27/53 Kód: ÉA-81-GF-2-02 Sorszám: 5080 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Álmosd, Bagamér, Bocskaikert, Derecske, Fülöp, Hajdúbagos, Hosszúpályi, Kokad, Konyár, Létavértes, Monostorpályi, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Sáránd, Téglás, Újléta, Vámospércs ▪LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

142 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 141 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 28/53 Kód: ÉA-81-GF-2-01 Sorszám: 4993 Prioritás: LEADER Intézkedés: A helyi gazdaság fejlesztést szolgáló tevékenységek támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A hely szellemét, a térség táji-, természeti-, történelmi emlékeire települt turisztikai szolgáltatásokat fontos kibővíteni, hogy jövedelmezőbbek lehessenek. A térségben működnek olyan szerveződések (pl.: Tormaút Turisztikai Egyesület, Ligetalja-Gúth Idegenforgalmi Egyesület, Hajdú-Bihar Megyei Lovas és Huszár Hagyományőrző Egyesület, Derecskei Szivárvány Hagyományőrző Egyesület, Naprózsa Hagyományőrző Alapítvány, stb.), amelyek alkalmasak ismeretterjesztő kiadványok forrásanyagainak az összegyűjtésére és kezelésére Helyzet/ adottság ▪A fesztiválok, rendezvények csak megyei szinten ismertek, regionális és országos szinten nem vagy csak kevéssé ismertek. A turisztikai vonzerőnek számító rendezvények, fesztiválok száma évről évre növekszik. A természeti és táji értékek, látnivalókban rejlő lehetőségeket a helyi vállalkozók egyre inkább felismerik. Probléma/ lehetőség ▪A helyi fejlesztéseket szolgáló turisztikai stratégia létrehozása, marketing tevékenységek támogatása. Helyi turisztikai fejlesztéseket szolgáló stratégia mentén turisztikai szolgáltatások (kereskedelmi szálláshely szolgáltatások, speciális turisztikai tevékenységek, látványosságok, hagyományörző tevékenységek, rekreációs tevékenységek helyszínei) fejlesztése. Megoldási javaslat ▪A helyi adottságokat felmérő helyzetértékelő stratégia elkészítése, erre épülő helyi turisztikai stratégia elkészítése. Ennek a megvalósulását szolgáló turisztikai tevékenységek szállás kapacitások, látványosságok, speciális turisztikai tevékenységek (tematikus útvonalak, látóutak) tájékoztató, információs, szervező, bonyolító terek kialakításának támogatása. Mindenez lehetőséget teremt turisztikai tevékenységek összekapcsolására. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (100%), Építés, felújítás (100%), Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (40%), Kapcsolattartás költségei (10%), Kiadvány készítés (20%), Marketing tevékenység (20%), Minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése (20%), Rendezvény (10%), Tradicionális eszközbeszerzés (100%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (12%) Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

143 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 142 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret69837 EUR▪Önkormányzatok65% 558692 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága363150 EUR▪Non-profit szervezetek65% ▪Egyházak65%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3853 EUR ▪Természetes személyek65%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma8 db Allokáció Megoldási javaslatok 28/53 Kód: ÉA-81-GF-2-01 Sorszám: 4993 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Álmosd, Bagamér, Bocskaikert, Derecske, Fülöp, Hajdúbagos, Hosszúpályi, Kokad, Konyár, Létavértes, Monostorpályi, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Sáránd, Újléta, Vámospércs ▪LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

144 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 143 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 29/53 Kód: ÉA-81-GF-1-02 Sorszám: 6690 Prioritás: LEADER Intézkedés: A helyi gazdaság fejlesztést szolgáló tevékenységek támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪Az egyes szolgáltatásokhoz való hozzáférés a települések jó részén nehézkes, a szolgáltatások színvonala alacsony. A nem kötelezően önkormányzati feladatkörbe tartozó szolgáltatásokat fejleszteni szükséges. Tradicionális közösségi terek kiürültek. Helyzet/ adottság ▪A vállalkozások jövedelmezősége alacsony és kiszámíthatatlan. A térségeknek új utak keresése, a természet, kultúra és hungaricumok bemutatása, termékek és szolgáltatások alakíthatók ki. Nincs megfelelő koordináció a térségben működő vállalkozások között, kevés az összehangolt fejlesztés. A hagyományos közösségi terek kiüresedése minden településen megfigyelhető. Probléma/ lehetőség ▪Érmelléki civil- és humánszolgáltatások fejlesztése. Megoldási javaslat ▪Olyan közösségi célokat szolgáló projektek megvalósításának támogatása, amelyek a helyi tevékenységek (szociális, kulturális, tradicionális, közösségi szolgáltatások, hátrányos helyzetűek segítése, innovációs közösségek fejlesztése) minőségi javulását eredményezik. Emellett lehetőséget teremt ezen speciális helyi tevékenységek összekapcsolására, együttmüködések fejlesztésére. Várhatóan a projektek tartalma lesz: az hátrányos embereket helyzetbe hozó, szociális gondoskodást segítő (fiatalok, idősek) közösségi terek tartalommal megtöltése, közösségi szolgáltatások fejlesztése. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (100%), Építés, felújítás (100%), Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (40%), Kapcsolattartás költségei (10%), Kiadvány készítés (20%), Marketing tevékenység (20%), Minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése (20%), Rendezvény (10%), Tradicionális eszközbeszerzés (100%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (12%) Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

145 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 144 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret78713 EUR▪Önkormányzatok100% 314852 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága314852 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak80%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3853 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma4 db Allokáció Megoldási javaslatok 29/53 Kód: ÉA-81-GF-1-02 Sorszám: 6690 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Álmosd, Bagamér, Bocskaikert, Derecske, Fülöp, Hajdúbagos, Hosszúpályi, Kokad, Konyár, Létavértes, Monostorpályi, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Sáránd, Téglás, Újléta, Vámospércs ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

146 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 145 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 30/53 Kód: ÉA-81-GF-5-01 Sorszám: 5077 Prioritás: LEADER Intézkedés: A helyi gazdaság fejlesztést szolgáló tevékenységek támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A vállalkozások többsége alapvetően a mezőgazdaság területén végzi tevékenységét. A helyi mezőgazdasági termékek jelentős része alacsony feldolgozottsági szinten kerül értékesítésre felvásárlók közvetítésével. Az egyes mikrotérségek erősen specializálódtak valamely termék előállítására és termelésére (torma, málna, meggy, szappankészítés, kosárfonás). A közösség természetföldrajzi adottságai heterogének, ebből fakadóan a gazdasági-, társadalmi-, és kulturális erőforrások is sokszínűek. Helyzet/ adottság ▪A térség magas minőségű termékei nincsenek kellőképpen megkülönbözetve a többi piaci szereplő kínálatától. A vállalkozások számára értéknövelő és vásárlóorientáló szerepe lehet egy levédett és a piacra jól bevezetett terméknek. A térség nem rendelkezik egységes „arculattal”, amely a piaci pozíciók javítása mellett a közösség-tudatot is erősítené. Probléma/ lehetőség ▪„Érmellék-tár”- Helyi termékek (kis és házi ipari termékek, vállakozói szolgáltatások, innovációs termékek, hagyományos és bio termékek, mezőgazasági termékek elsődleges, másodlagos feldolgozásának) egységes védjeggyel ellátott körének kialakítása, piacra jutásának ösztönzése, bemutató terek (állandó, mobil terek) kialakítása. Megoldási javaslat ▪Nő a helyi termékek ismertsége jól elkülöníthető arculat kialakításával. Lehetővé válik a jelenlegi piaci pozíciók megerősítése mellett az új piacok megszerzése. Növekszik a termékek hozzáadott értéke, ami technológiai fejlesztést, vagy új munkahelyek létrehozását teszi lehetővé. A speciálisan érmelléki termékek a helyi üzletekben, szolgáltatóhelyen, községi piacokon külön helyet (polcot, sort, sarkot) kapnak, erősítve ezzel a helyi identitás tudatot, kohéziót. Új piaci poziciókat, integrációt biztosít a helyi termékeknek. Olyan közösségi és vállalkozási célokat szolgáló projektek megvalósításának támogatása, amelyek egy "projekt-fűzért" a Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (50%), Építés, felújítás (100%), Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (100%), Kapcsolattartás költségei (80%), Képzés/Oktatás (100%), Kiadvány készítés (40%), Marketing tevékenység (100%), Minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése (20%), Rendezvény (100%), Tradicionális eszközbeszerzés (50%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (12%) Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

147 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 146 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret153846 EUR▪Önkormányzatok100% 364957 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága300000 EUR▪Non-profit szervezetek90% ▪Egyházak70%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3853 EUR ▪Természetes személyek65%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma3 db Allokáció Megoldási javaslatok 30/53 Kód: ÉA-81-GF-5-01 Sorszám: 5077 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Álmosd, Bagamér, Bocskaikert, Derecske, Fülöp, Hajdúbagos, Hosszúpályi, Kokad, Konyár, Létavértes, Monostorpályi, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Sáránd, Téglás, Újléta, Vámospércs ▪LEADER - Térségen belüli szakmai együttműködések ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat ▪"Érmellék-tár": az Érmelléki közösség területén előállított fizikai és szellemi termékek, egységes logóval, védjeggyel való megjelenése a piacon.

148 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 147 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 31/53 Kód: ÉA-81-GF-8-01 Sorszám: 7114 Prioritás: LEADER Intézkedés: A helyi gazdaság fejlesztést szolgáló tevékenységek támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A vállalkozások többsége a mezőgazdaság területén végzi tevékenységét. Az egyes mikrotérségekben erősen specializálódott növénytermesztés folyik. A kisvállakozások tőkeszegények és gyenge belső piaccal rendelkeznek. Az itt élő lakosság iskolai végzettsége zömében alacsony. A tradicionális közösségi szerveződések folyamatosan megszüntek vagy átalakultak. Helyzet/ adottság ▪A hiányzó innovációs törekvések és a szűk piaci lehetőségek akadályozzák a kiútkeresést. A tanulmánytervekkel, módszertani és innovációs fejlesztésekkel elősegíthető a gazdasági potenciál fejlesztése. Szükség lenne speciális turisztikai fejlesztést előirányzó tanulmánytervre, a környezetgazdálkodást, a szervezetek együttműködését, integrációját elősegítő tanulmányra. Olyan tanulmánytervek készítése, melyek jövőbeni projektek, fejlesztések alappillérei. Probléma/ lehetőség ▪Komplex tanulmánytervek készítése; turisztikai stratégia, „Érmellék-tár”- Helyi termékek (kis és házi ipari termékek, vállalkozói szolgáltatások, innovációs termékek, hagyományos és bio termékek, mezőgazasági termékek) egységes védjeggyel ellátott körének kialakítása, piacra jutásának ösztönzése, bemutató terek ( állandó, mobil terek ) kialakítása. Térségek közötti kulturális, természeti örökség védelme és hasznosítása. Virtuális vagy "E" gazdasági park létrehozása. Megoldási javaslat ▪A tematikailag elkülönülő, de hatásmechanizmusát tekintve komplex tanulmányok készülnek. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Tervek, tanulmányok összeállítása (100%), Kiadvány készítés (20%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (12%) Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

149 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 148 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret21176 EUR▪Önkormányzatok85% 317647 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága270000 EUR▪Non-profit szervezetek85% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3853 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma15 db Allokáció Megoldási javaslatok 31/53 Kód: ÉA-81-GF-8-01 Sorszám: 7114 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Álmosd, Bagamér, Bocskaikert, Debrecen, Derecske, Fülöp, Hajdúbagos, Hajdúsámson, Hosszúpályi, Kokad, Konyár, Létavértes, Monostorpályi, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Sáránd, Téglás, Újléta, Vámospércs ▪LEADER - Tervek és tanulmányok ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

150 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 149 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 32/53 Kód: ÉA-81-GF-2-03 Sorszám: 7108 Prioritás: LEADER Intézkedés: A helyi gazdaság fejlesztést szolgáló tevékenységek támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪Minden térségnek meg van a maga tradicionális terméke, amelyre kis és házi ipari, mezőgazdasági terméket, szolgáltató tevékenységet, turisztikai feltételrendszert, programokat lehet szervezni, fejleszteni. Helyzet/ adottság ▪A mezőgazdaság jövedelmezősége alacsony és kiszámíthatatlan, ezért az agrárvállalkozások tevékenységének diverzifikálására van szükség. A térségeknek új utak keresése, a természet, a kultúra, a hungaricumok bemutatása, termékek és szolgáltatások kialakítása kisebb befektetéssel. Probléma/ lehetőség ▪Helyi termékekhez és szolgáltatásokhoz (kis és házi ipari termékek, vállalkozói szolgáltatások, innovációs termékek, hagyományos és bio termékek, mezőgazasági termékek elsődleges, másodlagos feldolgozása), turisztikához, kereskedelemhez kapcsolódó fejlesztések. Megoldási javaslat ▪Olyan közösségi és vállalkozási célokat szolgáló projektek megvalósításának támogatása, amelyek helyi tevékenységek (termékek, szolgáltatások, feldolgozás, bio termékek) minőségi javulását vagy energiahatékonyságát növeli beruházásokon keresztül. Emellett lehetőséget teremt ezen speciális helyi tevékenységek összekapcsolására. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (100%), Építés, felújítás (100%), Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (40%), Kapcsolattartás költségei (10%), Kiadvány készítés (20%), Marketing tevékenység (20%), Minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése (20%), Rendezvény (10%), Tradicionális eszközbeszerzés (100%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (12%) Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

151 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 150 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret55556 EUR▪Önkormányzatok60% 166668 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága100000 EUR▪Non-profit szervezetek60% ▪Egyházak60%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3853 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma3 db Allokáció Megoldási javaslatok 32/53 Kód: ÉA-81-GF-2-03 Sorszám: 7108 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Álmosd, Bagamér, Bocskaikert, Debrecen, Derecske, Fülöp, Hajdúbagos, Hajdúsámson, Hosszúpályi, Kokad, Konyár, Létavértes, Mikepércs, Monostorpályi, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Sáránd, Téglás, Újléta, Vámospércs ▪LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

152 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 151 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 33/53 Kód: ÉA-81-GF-1-01 Sorszám: 6687 Prioritás: LEADER Intézkedés: A helyi gazdaság fejlesztést szolgáló tevékenységek támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪Az önkormányzatok szűkös fejlesztési és egyéb forráslehetőségei miatt a fejlesztési elképzelések megvalósításhoz szükség van a szélesebb körű összefogásra. Mind az önkormányzat, mind a lakosság részéről felmerülő igény a hatékony működés, illetve annak lehetőségek szerinti további növelése. Speciális, az egyes települések kompetenciáját meghaladó feladatok ellátása esetében elkerülhetetlen az együttműködés. Helyzet/ adottság ▪A kistelepüléseken szakemberhiány jellemző. A kötelező feladatokon túlmutató tevékenységek jelentős többletköltséget jelentenek az önkormányzatok, non-profit szervezetek számára. A pályázati lehetőségek kihasználása szempontjából elengedhetetlen az együttműködés. Az önkormányzatok, non-profit szervezetek működési költségeinek csökkentése mellett nagyobb volumenű együttmüködések, közös rendezvények, réteg programok, téma projektek, innovációs tevékenységek szervezésére nyílik lehetőség. Probléma/ lehetőség ▪Szakmai együttműködés generálása és az együttműködés infrastruktúrájának megteremtése. Megoldási javaslat ▪Javul a térségen belüli együttműködés, új településközi kapcsolatok alakulnak ki, a meglévők tovább erősödnek, az egyes területek fejlesztési tevékenységei összehangolhatóvá vállnak. Fejlődik a települések kompetenciáját erősítő szervezetek müködése, kialakulnak azok a készségek, képességek melyek meghatározzák az élhető, fejlődő vidéki arculatot. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (100%), Építés, felújítás (100%), Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (40%), Kapcsolattartás költségei (10%), Kiadvány készítés (20%), Marketing tevékenység (20%), Minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése (20%), Rendezvény (10%), Tradicionális eszközbeszerzés (100%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (12%) Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

153 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 152 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret19000 EUR▪Önkormányzatok100% 95000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága95000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak80%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3853 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db Allokáció Megoldási javaslatok 33/53 Kód: ÉA-81-GF-1-01 Sorszám: 6687 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Álmosd, Bagamér, Bocskaikert, Derecske, Fülöp, Hajdúbagos, Hosszúpályi, Kokad, Konyár, Létavértes, Monostorpályi, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Sáránd, Téglás, Újléta, Vámospércs ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

154 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 153 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 34/53 Kód: ÉA-81-GF-2-04 Sorszám: 7109 Prioritás: LEADER Intézkedés: A helyi gazdaság fejlesztést szolgáló tevékenységek támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A hely szellemét, a térség táji-, természeti-, történelmi emlékeire települt turisztikai szolgáltatásokat fontos kibővíteni, hogy jövedelmezőbbek lehessenek. A térségben működnek olyan szerveződések (pl.: Tormaút Turisztikai Egyesület, Ligetalja-Gúth Idegenforgalmi Egyesület, Hajdú-Bihar Megyei Lovas és Huszár Hagyományőrző Egyesület, Derecskei Szivárvány Hagyományőrző Egyesület, Naprózsa Hagyományőrző Alapítvány, stb.), amelyek alkalmasak ismeretterjesztő kiadványok forrásanyagainak az összegyűjtésére és kezelésére. Helyzet/ adottság ▪A fesztiválok, rendezvények csak megyei szinten ismertek, regionális és országos szinten nem vagy csak kevéssé ismertek. A turisztikai vonzerőnek számító rendezvények, fesztiválok száma évről évre növekszik. A természeti és táji értékek, látnivalókban rejlő lehetőségeket a helyi vállalkozók egyre inkább felismerik. Probléma/ lehetőség ▪A helyi fejlesztéseket szolgáló turisztikai stratégia létrehozása, marketing tevékenységek támogatása. Helyi turisztikai fejlesztéseket szolgáló stratégia mentén turisztikai szolgáltatások (kereskedelmi szálláshely szolgáltatások, speciális turisztikai tevékenységek, látványosságok, hagyományörző tevékenységek, rekreációs tevékenységek helyszínei) fejlesztése. Megoldási javaslat ▪A helyi adottságokat felmérő helyzetértékelő stratégia elkészítése, erre épülő helyi turisztikai stratégia elkészítése. Ennek a megvalósulását szolgáló turisztikai tevékenységek szállás kapacitások, látványosságok, speciális turisztikai tevékenységek (tematikus útvonalak, látóutak) tájékoztató, információs, szervező, bonyolító terek kialakításának támogatása. Mindenez lehetőséget teremt turisztikai tevékenységek összekapcsolására. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (100%), Építés, felújítás (100%), Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (40%), Kapcsolattartás költségei (10%), Kiadvány készítés (20%), Marketing tevékenység (20%), Minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése (20%), Rendezvény (10%), Tradicionális eszközbeszerzés (100%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (12%) Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

155 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 154 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret83333 EUR▪Önkormányzatok60% 83333 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága50000 EUR▪Non-profit szervezetek60% ▪Egyházak60%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3853 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma1 db Allokáció Megoldási javaslatok 34/53 Kód: ÉA-81-GF-2-04 Sorszám: 7109 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Álmosd, Bagamér, Bocskaikert, Debrecen, Derecske, Fülöp, Hajdúbagos, Hajdúsámson, Hosszúpályi, Kokad, Konyár, Létavértes, Mikepércs, Monostorpályi, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Sáránd, Téglás, Újléta, Vámospércs ▪LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

156 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 155 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 35/53 Kód: ÉA-81-GF-5-02 Sorszám: 5758 Prioritás: LEADER Intézkedés: A helyi gazdaság fejlesztést szolgáló tevékenységek támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A vállalkozások többsége alapvetően a mezőgazdaság területén végzi tevékenységét. A helyi mezőgazdasági termékek jelentős része alacsony feldolgozottsági szinten kerül értékesítésre felvásárlók közvetítésével. Az egyes mikrotérségek erősen specializálódtak valamely termék előállítására és termelésére (torma, málna, meggy, szappankészítés, kosárfonás). A közösség természetföldrajzi adottságai heterogének, ebből fakadóan a gazdasági-, társadalmi-, és kulturális erőforrások is sokszínűek. Helyzet/ adottság ▪A térség magas minőségű termékei nincsenek kellőképpen megkülönbözetve a többi piaci szereplő kínálatától. A vállalkozások számára értéknövelő és vásárlóorientáló szerepe lehet egy levédett és a piacra jól bevezetett terméknek. A térség nem rendelkezik egységes „arculattal”, amely a piaci pozíciók javítása mellett a közösség-tudatot is erősítené. Probléma/ lehetőség ▪„Érmellék-tár”- Helyi termékek (kis és házi ipari termékek, vállakozói szolgáltatások, innovációs termékek, hagyományos és bio termékek, mezőgazasági termékek elsődleges, másodlagos feldolgozásának) egységes védjeggyel ellátott körének kialakítása, piacra jutásának ösztönzése, bemutató terek (állandó, mobil terek) kialakítása. Megoldási javaslat ▪Nő a helyi termékek ismertsége jól elkülöníthető arculat kialakításával. Lehetővé válik a jelenlegi piaci pozíciók megerősítése mellett új piacok megszerzése. Növekszik a termékek hozzáadott értéke, ami technológiai fejlesztést, vagy új munkahelyek létrehozását teszi lehetővé. A speciálisan érmelléki termékek a helyi üzletekben külön helyet (polcot, sort, sarkot) kapnak, erősítve ezzel a helyi identitás tudatot, kohéziót. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (50%), Építés, felújítás (100%), Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (100%), Kapcsolattartás költségei (80%), Képzés/Oktatás (100%), Kiadvány készítés (40%), Marketing tevékenység (100%), Minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése (20%), Rendezvény (100%), Tradicionális eszközbeszerzés (50%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (12%) Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

157 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 156 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret62500 EUR▪Önkormányzatok100% 62500 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága50000 EUR▪Non-profit szervezetek80% ▪Egyházak70%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3853 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma1 db Allokáció Megoldási javaslatok 35/53 Kód: ÉA-81-GF-5-02 Sorszám: 5758 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Álmosd, Bagamér, Bocskaikert, Derecske, Fülöp, Hajdúbagos, Hosszúpályi, Kokad, Konyár, Létavértes, Mikepércs, Monostorpályi, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Sáránd, Téglás, Újléta, Vámospércs ▪LEADER - Térségen belüli szakmai együttműködések ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat ▪"Érmellék-tár": az Érmelléki közösség területén előállított fizikai és szellemi termékek, egységes logóval, védjeggyel való megjelenítése a piacon.

158 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 157 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 36/53 Kód: ÉA-81-GF-8-02 Sorszám: 7115 Prioritás: LEADER Intézkedés: A helyi gazdaság fejlesztést szolgáló tevékenységek támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A vállalkozások többsége a mezőgazdaság területén végzi tevékenységét. Az egyes mikrotérségekben erősen specializálódott növénytermesztés folyik. A kisvállakozások tőkeszegények és gyenge belső piaccal rendelkeznek. Az itt élő lakosság iskolai végzettsége zömében alacsony. A tradicionális közösségi szerveződések folyamatosan megszüntek vagy átalakultak. Helyzet/ adottság ▪A hiányzó innovációs törekvések és a szűk piaci lehetőségek akadályozzák a kiútkeresést. A tanulmánytervekkel, módszertani és innovációs fejlesztésekkel elősegíthető a gazdasági potenciál fejlesztése. Szükség lenne speciális turisztikai fejlesztést előirányzó tanulmánytervre, a környezetgazdálkodást, a szervezetek együttműködését, integrációját elősegítő tanulmányra. Olyan tanulmánytervek készítése, melyek jövőbeni projektek, fejlesztések alappillérei. Probléma/ lehetőség ▪Komplex tanulmánytervek készítése; turisztikai stratégia, „Érmellék-tár”- Helyi termékek (kis és házi ipari termékek, vállalkozói szolgáltatások, innovációs termékek, hagyományos és bio termékek, mezőgazasági termékek) egységes védjeggyel ellátott körének kialakítása, piacra jutásának ösztönzése, bemutató terek ( állandó, mobil terek ) kialakítása. Térségek közötti kulturális, természeti örökség védelme és hasznosítása. Virtuális vagy "E" gazdasági park létrehozása. Megoldási javaslat ▪A tematikailag elkülönülő, de hatásmechanizmusát tekintve komplex tanulmányok készülnek. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Tervek, tanulmányok összeállítása (100%), Kiadvány készítés (20%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (12%) Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

159 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 158 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret22500 EUR▪Önkormányzatok80% 22500 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága18000 EUR▪Non-profit szervezetek80% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3853 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma1 db Allokáció Megoldási javaslatok 36/53 Kód: ÉA-81-GF-8-02 Sorszám: 7115 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Álmosd, Bagamér, Bocskaikert, Debrecen, Derecske, Fülöp, Hajdúbagos, Hajdúsámson, Hosszúpályi, Kokad, Konyár, Létavértes, Mikepércs, Monostorpályi, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Sáránd, Téglás, Újléta, Vámospércs ▪LEADER - Tervek és tanulmányok ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

160 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 159 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 37/53 Kód: ÉA-81-SzF-4-02 Sorszám: 6604 Prioritás: LEADER Intézkedés: Közösségi szerveződések tevékenységének támogatása, térségi szintre való kiterjesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪A civil szervezetek száma és aktivitása nem éri el a nyugat-európai átlagot. A civil szféra kellő aktivitásának hiányában a megszerezhetőnél kevesebb külső forrás érkezik a térségbe. Gyakoriak a különböző településeken megvalósuló párhuzamos fejlesztések, amelyek koordinálásával az egész térségre nézve eredményesebb lenne a lehetőségek kihasználása. A térségben megszervezett fesztiválokat, rendezvényeket közös „program fűzér”-é lehetne alakítani. Helyzet/ adottság ▪Alacsony civil aktivitás, szűkösek a források, nem megfelelő a koordináció, a helyi kezdeményezések száma alacsony. Az együttműködések megvalósításával programszerűen koordinálttá válhat a szervezetek tevékenysége. A helyi identitás átadásával javulna a térség népességmegtartó képessége. Probléma/ lehetőség ▪A közösségi szerveződések és a civil szervezetek rendezvényeinek (fesztiválok, konferenciák, kiállítások, koncertek, eszmecserék, falunapok, jó gyakorlatok) támogatása. Az Érmelléki vonzerőnek számító rendezvények, fesztiválok számának növelése. A természeti és táji értékekben, látnivalókban rejlő lehetőségeket a helyi szervezetek egyre inkább felismerik, fejlesztik. Megoldási javaslat ▪Civil szervezetek számának növekedése és tevékenységének bővülése. Erősödő helyi identitás, fokozódó térségi együttműködés. Érmelléki „program fűzér” létrehozása, rendezvények körének fejlesztése, bővülése. Régiós, térségi, mikrotérségi szintű kezdeményezések fejlesztése, kialakulása. minta projektek létrejötte. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (30%), Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (20%), Kapcsolattartás költségei (15%), Kiadvány készítés (20%), Marketing tevékenység (30%), Rendezvény (100%), Tradicionális eszközbeszerzés (50%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (12%) Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

161 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 160 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret29165 EUR▪Önkormányzatok100% 440390 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága379143 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak80%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3853 EUR ▪Természetes személyek65%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma20 db Allokáció Megoldási javaslatok 37/53 Kód: ÉA-81-SzF-4-02 Sorszám: 6604 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Álmosd, Bagamér, Bocskaikert, Derecske, Fülöp, Hajdúbagos, Hosszúpályi, Kokad, Konyár, Létavértes, Monostorpályi, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Sáránd, Téglás, Újléta, Vámospércs ▪LEADER - Rendezvény ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

162 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 161 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 38/53 Kód: ÉA-81-SzF-3-01 Sorszám: 7104 Prioritás: LEADER Intézkedés: Közösségi szerveződések tevékenységének támogatása, térségi szintre való kiterjesztése Szektor/fejlesztési téma: Oktatás ▪Magas a piacon nem keresett végzettséggel rendelkezők aránya, sok esetben tartósan elvesztették a kapcsolatukat a munkaerőpiaccal. Nagyon fontos lenne az informatikai ismeretek, az idegen nyelvtudás, valamint a szakmai végzettséggel kapcsolatos vállalkozói ismeretek elsajátítása szélesebb körben. Helyzet/ adottság ▪Az iskolai végzettség alapvetően meghatározza az elhelyezkedési lehetőségeket, amelyek javításához a térségben nem áll rendelkezésre az oktatási infrastruktúra. A térség gazdasági és munkavállalói potenciáljának megfelelő képzések beindításával jelentősen javulhatnak az elhelyezkedési esélyek. Az Érmelléken ilyen irányú tapasztalatok vannak, a képzési tevékenység, a felkészültség alapja a vidékfejlesztési terveink megvalósításához. Probléma/ lehetőség ▪Térségekben élők szakmai ismereteinek, információinak és készségeinek fejlesztése az Érmellék gazdasága, vállalkozások fejlesztése, a civil, vállalkozói ismeretek, a jövedelmi és foglalkoztatási helyzet szintentartása, javítása, a vidéki élet és élettér minőségének javítása miatt fontos. Megoldási javaslat ▪A térségben élők számára képzések (tanfolyamok, továbbképzések, tájékoztatók) szervezése, mely segíti a térségfejlesztést, elősegíti a foglalkoztatási helyzet, valamint a vidéki élettér minőségének javulásához a képességek, készségek fejlesztését. Várható projektek száma 8 (ECDL számítástechnikai tanfolyam, hátrányos helyzetűek szakmai felkészítése, felzárkóztatása - akkreditált képzések, karrier-építő tréningek, vállalkozói ismeretek). Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (40%), Kapcsolattartás költségei (10%), Képzés/Oktatás (100%), Kiadvány készítés (20%), Marketing tevékenység (10%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (12%) Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

163 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 162 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret38462 EUR▪Önkormányzatok100% 226923 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága200000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak80%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3853 EUR ▪Természetes személyek65%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma8 db Allokáció Megoldási javaslatok 38/53 Kód: ÉA-81-SzF-3-01 Sorszám: 7104 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Álmosd, Bagamér, Bocskaikert, Debrecen, Derecske, Fülöp, Hajdúbagos, Hajdúsámson, Hosszúpályi, Kokad, Konyár, Létavértes, Monostorpályi, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Sáránd, Téglás, Újléta, Vámospércs ▪LEADER - Képzés ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

164 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 163 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 39/53 Kód: ÉA-81-SzF-4-01 Sorszám: 5616 Prioritás: LEADER Intézkedés: Közösségi szerveződések tevékenységének támogatása, térségi szintre való kiterjesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪A civil szervezetek száma és aktivitása nem éri el a nyugat-európai átlagot. A civil szféra kellő aktivitásának hiányában a megszerezhetőnél kevesebb külső forrás érkezik a térségbe. Gyakoriak a különböző településeken megvalósuló párhuzamos fejlesztések, amelyek koordinálásával az egész térségre nézve eredményesebb lenne a lehetőségek kihasználása. A térségben megszervezett fesztiválokat, rendezvényeket közös „program fűzér”-é lehetne alakítani. Helyzet/ adottság ▪Alacsony civil aktivitás, szűkösek a források, nem megfelelő a koordináció, a helyi kezdeményezések száma alacsony. Az együttműködések megvalósításával programszerűen koordinálttá válhat a szervezetek tevékenysége. A helyi identitás átadásával javulna a térség népességmegtartó képessége. Probléma/ lehetőség ▪A közösségi szerveződések és a civil szervezetek rendezvényeinek (fesztiválok, konferenciák, kiállítások, koncertek, eszmecserék, falunapok, jó gyakorlatok) támogatása. Az Érmelléki vonzerőnek számító rendezvények, fesztiválok számának növelése. A természeti és táji értékekben, látnivalókban rejlő lehetőségeket a helyi szervezetek egyre inkább felismerik, fejlesztik. Megoldási javaslat ▪Civil szervezetek számának növekedése és tevékenységének bővülése. Erősödő helyi identitás, fokozódó térségi együttműködés. Érmelléki „program fűzér” létrehozása, rendezvények körének fejlesztése, bővülése. Régiós, térségi, mikrotérségi szintű kezdeményezések fejlesztése, kialakulása. minta projektek létrejötte. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (30%), Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (20%), Kapcsolattartás költségei (15%), Kiadvány készítés (20%), Marketing tevékenység (30%), Rendezvény (100%), Tradicionális eszközbeszerzés (50%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (12%) Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

165 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 164 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret33333 EUR▪Önkormányzatok100% 33333 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága20000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak80%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3853 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma1 db Allokáció Megoldási javaslatok 39/53 Kód: ÉA-81-SzF-4-01 Sorszám: 5616 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Álmosd, Bagamér, Bocskaikert, Derecske, Fülöp, Hajdúbagos, Hosszúpályi, Kokad, Konyár, Létavértes, Mikepércs, Monostorpályi, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Sáránd, Téglás, Újléta, Vámospércs ▪LEADER - Rendezvény ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

166 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 165 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 40/53 Kód: ÉA-81-SzF-7-01 Sorszám: 5648 Prioritás: LEADER Intézkedés: Közösségi szerveződések tevékenységének támogatása, térségi szintre való kiterjesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪A társadalmi (civil szervezetek, közösségek) aktivitás nem éri el a nyugat-európai átlagot. A kellő aktivitásának hiányában a megszerezhetőnél kevesebb külső forrás érkezik a térségbe. Gyakoriak a különböző településeken megvalósuló párhuzamos fejlesztések, amelyek koordinálásával az egész térségre nézve eredményesebb lenne a lehetőségek kihasználása. Az önkormányzatok szűkös fejlesztési és egyéb forráslehetőségei miatt a fejlesztési elképzelések megvalósításhoz szükség van a szélesebb körű összefogásra. Helyzet/ adottság ▪Alacsony a civil aktivitás, szűkösek a források, nem megfelelő a koordináció, a helyi kezdeményezések száma alacsony. Az együttműködések megvalósításával programszerűen koordinálttá válhat a szervezetek tevékenysége. A helyi identitás átadásával javulna a térség népességmegtartó képessége. Probléma/ lehetőség ▪A vidéki térségekben élők ismeret-, információ- és készségfejlesztéséhez, a gazdaság komplex vállalkozás-fejlesztéséhez, a jövedelmi és foglalkoztatási helyzet megtartásához, javításához, az élet és élettér minőségének megtartásához, fejlesztéséhez hozzájárulnak, nagymértékben segítik a komplex prjektek. A közösségi szerveződések (önkormányzatok, társulások civil szervezetek, vállalkozások ) együttmüködésének támogatása hozzájárul a hátrányok kompenzálásához. A megoldási javaslat a 5077, 5080, 4993, 6690, 6687, 5079, 6604,7114, 7115, 7104-es megoldási javaslatokkal együtt alkot komplex projektet. Megoldási javaslat ▪Együttmüködő szervezetek számának növekedése és tevékenységének bővülése. Erősödő helyi identitás, fokozódó térségi együttműködés. A térségben tervezett komplex (falusi-, bor-,, vadász-, horgász turizmus) és gazdasági beruházások, attrakciók lebonyolítását segítő tanfolyamok (elmélet és gyakorlati), képzések tájékoztatók szervezése. Elkészülne több tanácsadó, fejlesztő, innovációs iroda, Érmelléki „program fűzér” létrehozása, rendezvények körének bővülése. javul az integrált érmelléki gazdasági potenciál. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

167 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 166 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok% EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma4 db Allokáció Megoldási javaslatok 40/53 Kód: ÉA-81-SzF-7-01 Sorszám: 5648 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Álmosd, Bagamér, Bocskaikert, Derecske, Fülöp, Hajdúbagos, Hosszúpályi, Kokad, Konyár, Létavértes, Mikepércs, Monostorpályi, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Sáránd, Téglás, Újléta, Vámospércs ▪LEADER - Komplex projekt ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

168 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 167 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 41/53 Kód: ÉA-81-SzF-6-01 Sorszám: 6602 Prioritás: LEADER Intézkedés: Térségek közötti és határon átnyúló együttműködések Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A határ mentén elhelyezkedő települések kulturális öröksége és gazdasági profilja nagyon hasonló. A határ két oldalán elhelyezkedő településeknek jelenleg is aktív együttműködései vannak, amelyek azonban alapvetően az egymással közvetlenül szomszédos településekre korlátozódnak (pl. Nyírábrány–Érmihályfalva, Bagamér–Érsemjén, Létavértes–Székelyhíd). Az együttműködések az országhatáron is gyakoriak pl. a bihari és a nyírségi települések között. Helyzet/ adottság ▪Az elmúlt évtizedekben a határ menti fekvés a periférikus jelleg miatt infrastrukturális, gazdasági és társadalmi szempontból is kedvezőtlen hatással bírt, jelenleg is gátja a határ menti települések fejlődésének. Az elmúlt évtized integrációs folyamatainak eredményeként pályázati források és az ezekre épülő együttműködési lehetőségek nyíltak meg a határon átnyúló kapcsolatok erősítése érdekében. Probléma/ lehetőség ▪Térségek közötti, határon átnyúló nemzetközi együttműködések, közös projektek. Megoldási javaslat ▪Nemzetközi határmenti települések, térségek, civil szervezetek együttműködése javul, ami hosszú távon javítja, megalapozza a gazdasági, társadalmi, civil kohéziót. Több Leader térségi és nemzetközi együttműködés alapja lehet a minta projektek, jó gyakorlatok beépülésének, elterjedésének. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

169 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 168 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret31656 EUR▪Önkormányzatok100% 204711 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások65% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága164612 EUR▪Non-profit szervezetek90% ▪Egyházak70%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3853 EUR ▪Természetes személyek65%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma8 db Allokáció Megoldási javaslatok 41/53 Kód: ÉA-81-SzF-6-01 Sorszám: 6602 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Álmosd, Bagamér, Bocskaikert, Derecske, Fülöp, Hajdúbagos, Hosszúpályi, Kokad, Konyár, Létavértes, Monostorpályi, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Sáránd, Téglás, Újléta, Vámospércs ▪LEADER - Térségek közötti és nemzetközi együttműködések ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

170 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 169 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 42/53 Kód: ÉA-81-SzF-5-03 Sorszám: 5079 Prioritás: LEADER Intézkedés: Szervezetek és intézmények kapcsolatainak erősítése Szektor/fejlesztési téma: Oktatás ▪A vállalkozások többsége a mezőgazdaság területén végzi tevékenységét. A vállakozások ( termékek, szolgáltatások ) tevékenységét még az itt élő lakosság sem ismeri, jól összerakott marketing tevékenységgel fejlődő belső piac alakulhat ki. A térség táji-, természeti-, történelmi emlékeire települt turisztikai szolgáltatások fejlesztését nagyban meghatározza a marketing tevékenység. A térségben működnek olyan szerveződések (pl.: Tormaút Turisztikai Egyesület, Ligetalja-Gúth Idegenforgalmi Egyesület, Hajdú-Bihar Megyei Lovas és Huszár Hagyományőrző Egyesület, Derecskei Szivárvány Hagyományőrző Helyzet/ adottság ▪A hiányzó innovációs törekvések és a szűk piaci lehetőségek akadályozzák a kiútkeresést. A marketingtervekkel, módszertani és innovációs fejlesztésekkel elősegíthető a térség gazdasági fejlesztése. A turisztikai vonzerőnek számító rendezvények, fesztiválok száma évről évre növekszik. A természeti és táji értékek, látnivalókban rejlő lehetőségeket a helyi vállalkozók egyre inkább felismerik. Szükséges a térség fejlesztését szolgáló átfogó marketing tevékenység. Probléma/ lehetőség ▪A helyi fejlesztéseket szolgáló marketing stratégia létrehozása, marketing tevékenységek támogatása. Komplex terv mentén támogatja a turisztikai stratégia, „Érmellék-tár”- Helyi termékek, vállalkozói szolgáltatások, innovációs termékek, hagyományos és bio termékek, mezőgazasági termékek piacra jutásának ösztönzését. Elősegíti az Érmellék turisztikai, kulturális, törénelmi, természeti örökség hasznosítását. Térségen belüli vállalkozói, illetve civil információs adatbázis létrehozása. Megoldási javaslat ▪A helyi adottságokat felmérő, erre épülő helyi marketing stratégia elkészítése. Ennek a megvalósulását szolgáló marketing tevékenységek egyrészt információs anyagok kiadása (reklámanyagok, kiadványok, tájékoztatók), másrészt marketing folyamatok tervezése, végrehajtása, harmadrészt promóciók bonyolítása. Az Érmellék termékei ismertté válnak, nagyobb lesz a piaci részesedésük, erősödik a belső piac, a külső piac elégedettsége nő. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés (50%), Építés, felújítás (100%), Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (100%), Kapcsolattartás költségei (80%), Képzés/Oktatás (100%), Kiadvány készítés (40%), Marketing tevékenység (100%), Minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése (20%), Rendezvény (100%), Tradicionális eszközbeszerzés (50%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (12%) Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

171 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 170 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret76923 EUR▪Önkormányzatok100% 189423 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága150000 EUR▪Non-profit szervezetek80% ▪Egyházak70%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3853 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma3 db Allokáció Megoldási javaslatok 42/53 Kód: ÉA-81-SzF-5-03 Sorszám: 5079 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Álmosd, Bagamér, Bocskaikert, Derecske, Fülöp, Hajdúbagos, Hosszúpályi, Kokad, Konyár, Létavértes, Mikepércs, Monostorpályi, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Sáránd, Téglás, Újléta, Vámospércs ▪LEADER - Térségen belüli szakmai együttműködések ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat ▪"Érmellék-tár": az Érmelléki közösség területén előállított fizikai és szellemi termékek, egységes logóval, védjeggyel való megjelenése a piacon.

172 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 171 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 43/53 Kód: ÉA-81-GF-B-01 Sorszám: 4990 Prioritás: Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok integrációjának elősegítése Intézkedés: Atipikus munkavállalási formák elterjesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪Az akcióterület településeinek és a térség egészének együttesen is a legjelentősebb problémája a foglalkoztatottság alacsony szintje, a nagyarányú munkanélküliség. A helyi munkalehetőségek száma nagyon kevés, s a munkaerő mobilitása összességében alacsony. Helyzet/ adottság ▪Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 2007. januári adatai alapján Hajdú-Biharban a Derecske-Létavértesi és a Hajdúhadházi kistérségekben a legalacsonyabb a gazdsági aktivitási ráta, nem éri el az 50%-ot, a 15–64 éves korosztály körében, s több mint öt százalékponttal marad el a megyei átlagtól. A gazdaságilag inaktív és hátrányos helyzetű társadalmi csoportoknak a munkaerőpiacra történő reintegrálásra nyújt lehetősége Probléma/ lehetőség ▪A rugalmas munkavégzési formák meghonosítása a térségben. Megoldási javaslat ▪Foglalkoztatottak számának növekedése és a munkanélküliség csökkentése. A lakosság jövedelemszerző képességének javulása. A szociális támogatásban részesülők számának csökkenése. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪TAMOP - 1. prioritás - A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés segíté...

173 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 172 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok% 308261 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága308261 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 43/53 Kód: ÉA-81-GF-B-01 Sorszám: 4990 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Álmosd, Bagamér, Bocskaikert, Debrecen, Derecske, Fülöp, Hajdúbagos, Hajdúsámson, Hosszúpályi, Kokad, Konyár, Létavértes, Mikepércs, Monostorpályi, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Sáránd, Téglás, Újléta, Vámospércs ▪Nem ÚMVP ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

174 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 173 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 44/53 Kód: ÉA-81-SzF-B-08 Sorszám: 5006 Prioritás: Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok integrációjának elősegítése Intézkedés: Családtervezési, háztartás vezetési ismeretek bővítése Szektor/fejlesztési téma: Szociális ellátás ▪A munkanélküliségi ráta átlagosan 2-2,5-szeresen haladja meg az országos átlagot a települések mindegyikén. Egyes településeken átlag feletti az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők aránya (pl.: Nyírmártonfalva). Az itt élő hátrányos helyzetű lakosság nagy arányban van jelen, ezért jelentős igény lenne a szociális háló erősítésére, a ezen társadalmi csoportok reintegrálására. Helyzet/ adottság ▪A hátrányos helyzetű társadalmi rétegek, a roma kisebbséghez tartózó lakosok passzivitása nagyon nagy, nem motiváltak, a helyi közösségekbe történő beilleszkedésük nehéz. Egy kifejezetten számukra kialakított életmódközpont számos olyan ismerettel látná el őket, ami segítené a szegregáció leküzdését. Probléma/ lehetőség ▪Életmód információs központ (jogi, egészségügyi, családtervezési tanácsadás) létrehozása és működtetése. Megoldási javaslat ▪A hátrányos helyzetű lakosság mentális és egészségügyi állapotának javulása, inaktivitás csökkenése. 1-2 új központ létrehozása a cél ahol lehetőség nyílna 1-2 fő állandó alkalmazására. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪TAMOP - 5. prioritás - A társadalmi befogadás, részvétel erősítése

175 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411