Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Munkanélküliség kezelésének hazai gyakorlata

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Munkanélküliség kezelésének hazai gyakorlata"— Előadás másolata:

1 Munkanélküliség kezelésének hazai gyakorlata
Munkaügyi és Társadalombiztosítási igazgatási (MA) mesterképzési szak nappali tagozat Elérhetőség: Dr. Borbély-Pecze Tibor Bors

2 Mi jut eszünkbe a tárgy címéről?

3 Foglalkoztatáspolitika
Nem egyenlő munkanélküliség kezelésével, ennél sokkal több dimenziója van! a) preventív; b) reintegrációs Területei szerint; pl.; bérpolitika, foglalkoztathatóság fejlesztése rugalmas vállalati alkalmazkodás támogatása esélyegyenlőség a munkapiacon versenyképesség, termelékenység fejlesztésének elősegítése, stb. Ld:

4 Alacsony foglalkoztatottság, mint örökség – transzformációs válság (1991-1996)
Demográfiai egyensúly megbomlása EU belépés: munkaerő szabad mozgása (2004; 2011 AT, DE) Növekedés lelassulása, majd negatívba fordulása, államadósság növekedése (2000- es évek) Gazdasági világválság (2008-) Politikai marketing – „egymillió új munkahely” A téma aktualitása

5 Foglalkoztatottak száma 1980-2012

6 Szakpolitikai kör megvalósítás Ok, ésszerűség visszajelzés célok
értékelés becslés megvalósítás monitorozás Forrás:http://www.edemocracyblog.com/political-blog/making-use-of-feedback-on-public-services

7 Honnét jönnek az adatok?
KSH MEF KSH Népszámlálások Hatósági adatgyűjtések (pl. NFSZ, NAV, OEP, BM adatok) Egyéb adatfelvételek (pl. MMPP, magáncégek adatfelvételei) Kutatók elsődleges adatgyűjtései Honnét jönnek az adatok?

8 A jelenlegi magyar munkapiac egyes kihívásai

9 Foglalkoztatási ráta változása 1991-2003
MTA adatbank

10 A jelenlegi válság hatásai (2008/09)
2009-ben 98 ezer fős visszaesés következett be (-2.5%) – amely lényegében az alkalmazotti kört érintette ( %) Munkanélküliség 10% köré növekedett 2010 I. né. 15 éve nem látott szintre emelkedett (11.9%) Reálbérek visszaestek 2008/09: -4.5% (Köllő, 2010:43) A jelenlegi válság hatásai (2008/09)

11 Mai kormányzati foglalkoztatáspolitikai leltár a NRP alapján 2011-2013

12 2012 ÉVI MAGYAR NEMZETI REFORMPROGRAM KIHÍVÁSAI HU 2011 EU-27 2011
Különbség 2011 (%-pont) Foglalkoztatási ráta (20-64) 60.7% 68.6% -7.9 Alacsony iskolai végzettségűek (ISCED 0-2) foglalkoztatási rátája (20-64) 36.5% 53% -16.5 Idősek foglalkoztatási rátája (55-64) 35.8% 47.4% -11.6 Fiatalok foglalkoztatási rátája (15-24) 18.3% 33.6% -15.3 Nők foglalkoztatási rátája (20-64) 54.9% 62.3% -7.4 Férfiak foglalkoztatási rátája(20-64) 66.8% 75% -8.2 Kiskorú (0-12 éves) gyermekes éves nők foglalkoztatási rátája (2010) 49.3% 64.7% -15.4 Kiskorú (0-12 éves) gyermek nélküli éves nők foglalkoztatási rátája (2010) 78.2% 76.8% +1.4 Területi különbségek Leg-alacsonyabb Leg-magasabb Különbség (%-pont) A legalacsonyabb és a legmagasabb foglalkoztatási rátájú régiók különbsége (15-64) 48.7% (Észak Magyaro.) 60.2% (Közép Magyaro.) 11.5

13 A magyar Nemzeti Reformprogram legfontosabb prioritásai
A gazdaság foglalkoztatási potenciáljának teljes kihasználása érdekében a munkaerő-piac keresleti és kínálati szűk kereszt-metszeteinek feltárása alapján tervezett foglalkoztatáspolitikai beavatkozások: Korhatár előtti nyugdíjba vonulás megszüntetése Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának elősegítése A rugalmasság növelése, a nők aktivitásának növelése Aktív munka-erőpiaci politikák erősítése Szakképzés és felnőttképzés fejlesztése Fiatalok foglalkoztatása Munkahelyteremtés Hátrányos helyzetűek adókedvezményei Szociális gazdaság fejlesztése Közfoglalkoztatás Fő célcsoportok: Alacsony iskolai végzettségűek, Fiatal pályakezdők, Idősebbek (50+), Kisgyermekes nők, Romák, Megváltozott munkaképességűek

14 A megadott feldolgozható témakörökhöz kapcsolódó néhány kérdés

15 Főbb gazdasági, munkaerő-piaci adatok I.
Foglalkoztatottak (15-64 , 2012q3) 3 millió 891 ezer +1.4% (55 ezer fő) Foglalkoztatási ráták ,1%; % % Munkanélküliségi ráta (2012q4) 10.7% Infláció (2012 dec.) 5,0% GDP (2012q3) -1,5% Ipari termelés (2012 nov.) -6.9% Nettó keresetek (nemzet.gazd. össz. 2012q3) Ft (~500 EUR) *(nettó keresetek, családi adókedvezménnyel)

16 Főbb gazdasági, munkaerő-piaci adatok II.
Ifjúsági munkanélküliség 15-19 évesek: 43,5% (2012) 20-24: 24.8% idősebbek 25-29: 12,7% 30-59: 9,1-9.9% Főbb gazdasági, munkaerő-piaci adatok II.

17 Munkanélküliség Forrás: KSH MEF és NMH-IR (az éven belüli időszakok háromhavi csúszóátlagokat jelentenek)

18 Regionális különbségek
Forrás: Munkaerőpiaci Tükör 2012

19 Hazai kormányzati eszközök a) foglalkoztatáspolitika b) munkaerő-piaci politika c) munkaügyi szervezet

20

21 Hazai forrásból finanszírozott főbb aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök (2010)
Forrás: NFSZ évkönyv 2010

22 Aktív eszközök 10,3% Szakképzés, felnőttképzés támogatása 7.6% Passzív eszközök 19,1% Közfoglalkoztatás 43% EU elő- és társfinanszírozás (TÁMOP) 17,3% 2012-ben összesen: 307,6 Mrd Ft. NFA kiadások %-ban ( 2012) Munkaerőpiaci Tükör, Cseres-Gergely Zs. (2012:318)

23 Munkahelyvédelmi akcióterv 2013 (célcsoportok)
25 év alatti munkavállalók utáni kedvezmény 55 év feletti munkavállalók utáni kedvezmény A szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók utáni kedvezmény Tartósan álláskeresők utáni kedvezmény (tartósan álláskereső az, akit az állami foglalkoztatási szerv a kedvezményezett foglalkoztatást megelőző 9 hónapon belül legalább 6 hónapig álláskeresőként nyilvántartott) Kisgyermekes munkavállalók utáni kedvezmény (ha a kedvezményezett foglalkoztatásra valamelyik anyasági ellátás – GYED folyósítását követően, illetve a GYES és a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy azt követően kerül sor). A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás csökken

24 Közfoglalkoztatás Nemzeti Közfoglalkoztatási Rendszer (NKR)
Start-munkaprogram BM felügyelete alatt NFA cca. ½ erre a célra fordítódok (132 Mrd. Ft (43%) a közfoglalkoztatási bérre (75 500 forint) vagy – szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén, ha rendelkezik a munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítéssel – közfoglalkoztatási garantált bérre (96 800 forint) jogosult a közfoglalkoztatott; Közfoglalkoztatás

25 Szabad vállalkozási zónák 2013
33 járás Minden munkavállaló után 400 ezer Ft támogatás új munkahelyek létesítése esetén 2-3 éves kedvezmények Szabad vállalkozási zónák 2013

26 Átalakuló közigazgatás 2010-
Új minisztériumi struktúra (NGM, BM, KIM, NEFMI) (2010) Megyei kormányhivatalok- szakigazgatási szervei 288/2010. (XII. 21.) kormányrendelet Járásrendszer (2013) Átalakuló közigazgatás 2010-

27 A munkaügyi szervezetek négy klasszikus alapfeladata
állásközvetítés munkaerő-piaci információk nyújtása munkaerő-piaci eszközök, programok kialakítása, megvalósítása, adminisztrációja munkanélküli/álláskeresési ellátások adminisztrációja A munkaügyi szervezetek négy klasszikus alapfeladata Thuy, Phan – Hansen, Ellen – Price, David (2001) The public employment service in a changing labour market ILO, Geneva

28 Megyei kormányhivatalok „szak.ig.” szervei
a szociális és gyámhivatal a szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti, és gyámügyi feladatok ellátására, az építésügyi hivatal az állami főépítészi feladatok és az építésfelügyeleti hatósági feladatok ellátására, az igazságügyi szolgálat a pártfogó felügyeli, jogi segítségnyújtási, és áldozatsegítési feladatok ellátására, a növény- és talajvédelmi igazgatóság a növényvédelmi, talajvédelmi, növénytermesztési és növényi termékek esetében élelmiszer-biztonsági hatósági és zöldség-gyümölcs ellenőrzési feladatok ellátására, az erdészeti igazgatóság az erdészeti igazgatási feladatok ellátására, a földművelésügyi igazgatóság a mezőgazdasági igazgatási, vadászati és halászati hatósági feladatok ellátására, élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság az élelmiszer-biztonsági, élelmiszerminőség- ellenőrzési, takarmányellenőrzési élelmiszerlánc-felügyeleti, és állategészségügyi, illetve egyes állattenyésztési és borászati feladatok ellátására, a földhivatal az ingatlanügyi feladatok ellátására, az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv az egészségbiztosítási pénztári feladatok ellátására, a nyugdíjbiztosítási igazgatóság a nyugdíjbiztosítási és a hatáskörébe tartozó más pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos feladatok ellátására, a munkaügyi központ a foglalkoztatási, munkaügyi, munkaerőpiaci feladatok ellátására, a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv a munkaügyi ellenőrzési és a munkavédelmi feladatok ellátására, a fogyasztóvédelmi felügyelőség a fogyasztóvédelmi feladatok ellátására, a kulturális örökségvédelmi iroda a kulturális örökségvédelmi feladatok ellátására, a népegészségügyi szakigazgatási szerv a népegészségügyi feladatok ellátására, a mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok ellátására, a közlekedési felügyelőség a közlekedési hatósági feladatok ellátására. Megyei kormányhivatalok „szak.ig.” szervei

29

30 A félévi munka strukturálása

31 Választható témakörök
a válság hatása a hazai munkaerőpiacra, iskolázatlan munkanélküliek, aktív munkaerő-piaci politikák, adók, transzferek és munkapiac, ifjúsági munkanélküliség, egyenlő bánásmód, diszkrimináció, munkapiaci reintegráció, regionalitás és munkanélküliség, oktatás és munkapiac, munkaerő-piaci politika a szociálpolitika és / vagy a gazdaságpolitika részeként? a magyar állami /nemzeti munkaügyi szolgálat feladatrendszere, szerkezeti átalakulása Választható témakörök

32 önálló választás alapján a megadott szakirodalmak értelmező-elemező feldolgozása,
részvétel az órai vitákban (PPT készítése és szóbeli prezentáció) a kiválasztott témában a szorgalmi időszak végére leütéses tudományos esszédolgozat készítése, a dolgozat javítása, kiegészítése az órai vitán elhangzottak alapján, a prezentációk elvárt időtartama: perc + 10 perc szakmai vita, amely során meg kell felelni a szakmai előadás (pl. hivatkozások feltűntetése) kívánalmainak a szemeszter végén a hallgató az elkészített esszére és a vitákban való részvételre kap érdemjegyet Követelmények

33 Elérhetőség: http://www.borbelytiborbors.extra.hu/home.html
Köszönöm a figyelmet! Elérhetőség:


Letölteni ppt "Munkanélküliség kezelésének hazai gyakorlata"

Hasonló előadás


Google Hirdetések