Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Munkanélküliség kezelésének hazai gyakorlata Dr. Borbély-Pecze Tibor Bors Elérhetőség: www.borbelytiborbors.extra.hu www.borbelytiborbors.extra.hu Munkaügyi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Munkanélküliség kezelésének hazai gyakorlata Dr. Borbély-Pecze Tibor Bors Elérhetőség: www.borbelytiborbors.extra.hu www.borbelytiborbors.extra.hu Munkaügyi."— Előadás másolata:

1 Munkanélküliség kezelésének hazai gyakorlata Dr. Borbély-Pecze Tibor Bors Elérhetőség: www.borbelytiborbors.extra.hu www.borbelytiborbors.extra.hu Munkaügyi és Társadalombiztosítási igazgatási (MA) mesterképzési szak nappali tagozat

2 Mi jut eszünkbe a tárgy címéről?

3 Foglalkoztatáspolitika Nem egyenlő munkanélküliség kezelésével, ennél sokkal több dimenziója van! a) preventív; b) reintegrációs Területei szerint; ◦pl.; bérpolitika, ◦foglalkoztathatóság fejlesztése ◦rugalmas vállalati alkalmazkodás támogatása ◦esélyegyenlőség a munkapiacon ◦versenyképesség, termelékenység fejlesztésének elősegítése, stb. Ld: http://www.euvonal.hu/index.php?op=kozossegi_politikak&id=40http://www.euvonal.hu/index.php?op=kozossegi_politikak&id=40

4 A téma aktualitása Alacsony foglalkoztatottság, mint örökség – transzformációs válság (1991-1996) Demográfiai egyensúly megbomlása EU belépés: munkaerő szabad mozgása (2004; 2011 AT, DE) Növekedés lelassulása, majd negatívba fordulása, államadósság növekedése (2000- es évek) Gazdasági világválság (2008-) Politikai marketing – „egymillió új munkahely”

5 Foglalkoztatottak száma 1980-2012

6 Szakpolitikai kör Forrás:http://www.edemocracyblog.com/political-blog/making-use-of-feedback-on-public-services becslés Ok, ésszerűség célok monitorozás megvalósítás értékelés visszajelzés

7 Honnét jönnek az adatok? KSH MEF KSH Népszámlálások Hatósági adatgyűjtések (pl. NFSZ, NAV, OEP, BM adatok) Egyéb adatfelvételek (pl. MMPP, magáncégek adatfelvételei) Kutatók elsődleges adatgyűjtései

8 A jelenlegi magyar munkapiac egyes kihívásai

9 Foglalkoztatási ráta változása 1991- 2003 MTA adatbank http://econ.core.hu/doc/ktidb/statisztika/04.htmlhttp://econ.core.hu/doc/ktidb/statisztika/04.html

10 A jelenlegi válság hatásai (2008/09) 2009-ben 98 ezer fős visszaesés következett be (-2.5%) – amely lényegében az alkalmazotti kört érintette (3.6-3.7%) Munkanélküliség 10% köré növekedett 2010 I. né. 15 éve nem látott szintre emelkedett (11.9%) Reálbérek visszaestek 2008/09: -4.5% (Köllő, 2010:43)

11 Mai kormányzati foglalkoztatáspolitikai leltár a NRP alapján 2011-2013

12 2012 ÉVI MAGYAR NEMZETI REFORMPROGRAM KIHÍVÁSAI HU 2011EU-27 2011Különbség 2011 (%-pont) Foglalkoztatási ráta (20-64) 60.7%68.6%-7.9 Alacsony iskolai végzettségűek (ISCED 0-2) foglalkoztatási rátája (20-64) 36.5%53%-16.5 Idősek foglalkoztatási rátája (55-64) 35.8%35.8%47.4%47.4%-11.6 Fiatalok foglalkoztatási rátája (15-24) 18.3%33.6%-15.3 Nők foglalkoztatási rátája (20-64) 54.9%62.3%-7.4 Férfiak foglalkoztatási rátája(20-64) 66.8%75%-8.2-8.2 Kiskorú (0-12 éves) gyermekes 25-49 éves nők foglalkoztatási rátája (2010) 49.3%64.7%64.7%-15.4 Kiskorú (0-12 éves) gyermek nélküli 25-49 éves nők foglalkoztatási rátája (2010) 78.2%76.8%+1.4 Területi különbségek Leg- alacsonyabb Leg- magasabb Különbség (%- pont) A legalacsonyabb és a legmagasabb foglalkoztatási rátájú régiók különbsége (15-64) 48.7% (Észak Magyaro.) 60.2% (Közép Magyaro.) 11.5

13 A magyar Nemzeti Reformprogram legfontosabb prioritásai Fő célcsoportok: Alacsony iskolai végzettségűek, Fiatal pályakezdők, Idősebbek (50+), Kisgyermekes nők, Romák, Megváltozott munkaképességűek A gazdaság foglalkoztatási potenciáljának teljes kihasználása érdekében a munkaerő-piac keresleti és kínálati szűk kereszt- metszeteinek feltárása alapján tervezett foglalkoztatáspolitikai beavatkozások:  Korhatár előtti nyugdíjba vonulás megszüntetése  Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának elősegítése  A rugalmasság növelése, a nők aktivitásának növelése  Aktív munka-erőpiaci politikák erősítése  Szakképzés és felnőttképzés fejlesztése  Fiatalok foglalkoztatása  Munkahelyteremtés  Hátrányos helyzetűek adókedvezményei  Szociális gazdaság fejlesztése  Közfoglalkoztatás

14 A megadott feldolgozható témakörökhöz kapcsolódó néhány kérdés

15 Főbb gazdasági, munkaerő-piaci adatok I. Foglalkoztatottak (15-64, 2012q3) 3 millió 891 ezer +1.4% (55 ezer fő)Foglalkoztatási ráták 15-64 58,1%; 15-74 51.3% 20-64 63% Munkanélküliségi ráta (2012q4) 10.7%Infláció (2012 dec.) 5,0%GDP (2012q3) -1,5%Ipari termelés (2012 nov.) -6.9% Nettó keresetek (nemzet.gazd. össz. 2012q3) 147 743 Ft (~500 EUR) *(nettó keresetek, családi adókedvezménnyel)

16 Főbb gazdasági, munkaerő-piaci adatok II. Ifjúsági munkanélküliség 15-19 évesek: 43,5% (2012) 20-24: 24.8% idősebbek 25-29: 12,7% 30-59: 9,1-9.9%

17 Forrás: KSH MEF és NMH-IR (az éven belüli időszakok háromhavi csúszóátlagokat jelentenek) Munkanélküliség

18 Regionális különbségek Forrás: Munkaerőpiaci Tükör 2012

19 Hazai kormányzati eszközök a) foglalkoztatáspolitika b) munkaerő-piaci politika c) munkaügyi szervezet

20

21 Hazai forrásból finanszírozott főbb aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök (2010) Forrás: NFSZ évkönyv 2010

22 NFA kiadások %-ban ( 2012) Aktív eszközök 10,3% Szakképzés, felnőttképzés támogatása 7.6% Passzív eszközök 19,1%Közfoglalkoztatás 43% EU elő- és társfinanszírozás (TÁMOP) 17,3% 2012-ben összesen: 307,6 Mrd Ft. Munkaerőpiaci Tükör, Cseres-Gergely Zs. (2012:318)

23 Munkahelyvédelmi akcióterv 2013 (célcsoportok) 25 év alatti munkavállalók utáni kedvezmény 55 év feletti munkavállalók utáni kedvezmény A szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók utáni kedvezmény Tartósan álláskeresők utáni kedvezmény (tartósan álláskereső az, akit az állami foglalkoztatási szerv a kedvezményezett foglalkoztatást megelőző 9 hónapon belül legalább 6 hónapig álláskeresőként nyilvántartott) Kisgyermekes munkavállalók utáni kedvezmény (ha a kedvezményezett foglalkoztatásra valamelyik anyasági ellátás – GYED folyósítását követően, illetve a GYES és a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy azt követően kerül sor). A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás csökken

24 Közfoglalkoztatás Nemzeti Közfoglalkoztatási Rendszer (NKR) Start-munkaprogram BM felügyelete alatt NFA cca. ½ erre a célra fordítódok (132 Mrd. Ft. 2012 (43%) a közfoglalkoztatási bérre (75 500 forint) vagy – szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén, ha rendelkezik a munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítéssel – közfoglalkoztatási garantált bérre (96 800 forint) jogosult a közfoglalkoztatott;

25 Szabad vállalkozási zónák 2013 33 járás Minden munkavállaló után 400 ezer Ft támogatás új munkahelyek létesítése esetén 2-3 éves kedvezmények

26 Átalakuló közigazgatás 2010- Új minisztériumi struktúra (NGM, BM, KIM, NEFMI) (2010) Megyei kormányhivatalok- szakigazgatási szervei 288/2010. (XII. 21.) kormányrendelet Járásrendszer (2013) http://www.kormany.hu/hu/miniszteriumok

27 A munkaügyi szervezetek négy klasszikus alapfeladata állásközvetítés munkaerő-piaci információk nyújtása munkaerő-piaci eszközök, programok kialakítása, megvalósítása, adminisztrációja munkanélküli/álláskeresési ellátások adminisztrációja Thuy, Phan – Hansen, Ellen – Price, David (2001) The public employment service in a changing labour market ILO, Geneva

28 Megyei kormányhivatalok „szak.ig.” szervei 1. a szociális és gyámhivatal a szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti, és gyámügyi feladatok ellátására, 2. az építésügyi hivatal az állami főépítészi feladatok és az építésfelügyeleti hatósági feladatok ellátására, 3. az igazságügyi szolgálat a pártfogó felügyeli, jogi segítségnyújtási, és áldozatsegítési feladatok ellátására, 4. a növény- és talajvédelmi igazgatóság a növényvédelmi, talajvédelmi, növénytermesztési és növényi termékek esetében élelmiszer-biztonsági hatósági és zöldség-gyümölcs ellenőrzési feladatok ellátására, 5. az erdészeti igazgatóság az erdészeti igazgatási feladatok ellátására, 6. a földművelésügyi igazgatóság a mezőgazdasági igazgatási, vadászati és halászati hatósági feladatok ellátására, 7. élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság az élelmiszer-biztonsági, élelmiszerminőség- ellenőrzési, 8. takarmányellenőrzési élelmiszerlánc-felügyeleti, és állategészségügyi, illetve egyes állattenyésztési és borászati feladatok ellátására, 9. a földhivatal az ingatlanügyi feladatok ellátására, 10. az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv az egészségbiztosítási pénztári feladatok ellátására, 11. a nyugdíjbiztosítási igazgatóság a nyugdíjbiztosítási és a hatáskörébe tartozó más pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos feladatok ellátására, 12. a munkaügyi központ a foglalkoztatási, munkaügyi, munkaerőpiaci feladatok ellátására, 13. a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv a munkaügyi ellenőrzési és a munkavédelmi feladatok ellátására, 14. a fogyasztóvédelmi felügyelőség a fogyasztóvédelmi feladatok ellátására, 15. a kulturális örökségvédelmi iroda a kulturális örökségvédelmi feladatok ellátására, 16. a népegészségügyi szakigazgatási szerv a népegészségügyi feladatok ellátására, 17. a mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok ellátására, 18. a közlekedési felügyelőség a közlekedési hatósági feladatok ellátására.

29

30 A félévi munka strukturálása

31 Választható témakörök 1. a válság hatása a hazai munkaerőpiacra, 2. iskolázatlan munkanélküliek, 3. aktív munkaerő-piaci politikák, 4. adók, transzferek és munkapiac, 5. ifjúsági munkanélküliség, 6. egyenlő bánásmód, diszkrimináció, munkapiaci reintegráció, 7. regionalitás és munkanélküliség, 8. oktatás és munkapiac, 9. munkaerő-piaci politika a szociálpolitika és / vagy a gazdaságpolitika részeként? 10. a magyar állami /nemzeti munkaügyi szolgálat feladatrendszere, szerkezeti átalakulása

32 Követelmények önálló választás alapján a megadott szakirodalmak értelmező-elemező feldolgozása, részvétel az órai vitákban (PPT készítése és szóbeli prezentáció) a kiválasztott témában a szorgalmi időszak végére 5.000- 10.000 leütéses tudományos esszédolgozat készítése, a dolgozat javítása, kiegészítése az órai vitán elhangzottak alapján, a prezentációk elvárt időtartama: 15-20 perc + 10 perc szakmai vita, amely során meg kell felelni a szakmai előadás (pl. hivatkozások feltűntetése) kívánalmainak a szemeszter végén a hallgató az elkészített esszére és a vitákban való részvételre kap érdemjegyet

33 Köszönöm a figyelmet! Elérhetőség: http://www.borbelytiborbors.extra.hu/home.html


Letölteni ppt "Munkanélküliség kezelésének hazai gyakorlata Dr. Borbély-Pecze Tibor Bors Elérhetőség: www.borbelytiborbors.extra.hu www.borbelytiborbors.extra.hu Munkaügyi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések