Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁS megújult jogszabályi háttere:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁS megújult jogszabályi háttere:"— Előadás másolata:

1 KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁS megújult jogszabályi háttere:
2012. évi XC. Törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról, 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról, 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól

2 2012. évi XC. Törvény 6. § A közszolgáltatás során a közszolgáltató sormunka keretében időszakonként köteles elvégezni az égéstermék-elvezető ellenőrzését, szükség szerinti tisztítását, b) az égéstermék-elvezető műszaki felülvizsgálatát, (2)A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében elvégzi az ingatlan tulajdonosa által megrendelt égéstermék-elvezetővel kapcsolatos kötelező műszaki vizsgálatokat.

3 2012. évi XC. Törvény 2012. évi XC. Törvény
4. Az ingatlan tulajdonosának és használójának kötelezettségei és jogai 9. § (2) Az ingatlan használója köteles a) a közszolgáltató 6. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatainak ellátását lehetővé tenni és az ehhez szükséges feltételeket biztosítani, (3) Az ingatlan tulajdonosa köteles a) a 6. § (2) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatokat megrendelni,

4 4. Az égéstermék-elvezetővel kapcsolatos kötelező műszaki vizsgálatok
63/2012. (XII. 11.) BM rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól 4. Az égéstermék-elvezetővel kapcsolatos kötelező műszaki vizsgálatok 5. § Az új égéstermék-elvezetőt helyszíni műszaki vizsgálatot követően lehet eltakarni, elburkolni. (2) Helyszíni műszaki vizsgálat szükséges a) az érintett égéstermék-elvezető használatba vételét megelőzően aa) újonnan épített vagy szerelt, felújított, átalakított égéstermék-elvezető esetében, ab) használaton kívül helyezett vagy tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezető esetében, vagy ac) tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere esetében, valamint b) meglévő égéstermék-elvezető bontása, funkciójának megváltoztatása, használaton kívül helyezése vagy az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítás, felújítás végrehajtását megelőzően.

5 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól
6. § (2) A közszolgáltató közszolgáltatás keretében elvégzi a tervezett vagy a tervezéssel érintett égéstermék-elvezető műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt tervfelülvizsgálatokat és szaktanácsadást, majd az erről szóló nyilatkozatot a megrendelést követő 5 munkanapon belül a megrendelőnek kiadja.

6 2012. évi XC. Törvény 7. Hatósági felügyelet 12. §
(2) A tűzvédelmi hatóság folyamatosan vizsgálja aa) a közszolgáltatás minimális szakmai, személyi és tárgyi feltételeit, ab) a közszolgáltató tevékenységét, b) eljár a hatáskörébe tartozó, élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén,

7 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról Az élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén az értesítendő hatóságok és a kötelező értesítés esetei § (1) A közszolgáltató nem megfelelő tömörségű égéstermék-elvezető, vagy b) az égéstermék-elvezető nem megfelelő állékonysága miatti veszély esetében soron kívül értesíti az elsőfokú építésügyi hatóságot, valamint gázfogyasztó készülék esetében a földgázelosztót.

8 a) nem megfelelő tömörségű égéstermék-elvezető,

9 b) az égéstermék-elvezető nem megfelelő állékonysága

10 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 2.§(2) A közszolgáltató a) tüzelőberendezés működése közben az égéstermék 5 percen túli tartós visszaáramlása, b) ki nem égethető égéstermék-elvezető belső felületén lerakódott szurokréteg, c) szilárd- vagy olaj-tüzelőberendezés égéstermék-elvezetőjénél a szikrafogó hiánya az E–F tűzvédelmi osztályú (nád, szalma, fazsindely és egyéb anyagú) tető héjalás esetében, vagy az égéstermék-elvezetőből kijutó szikra által veszélyeztetett területen belül E–F tűzvédelmi osztályú anyag jelenléte az égéstermék-elvezető kitorkollásától mért 15 méteres távolságon belül, d) olyan égéstermék-elvezető használata, amelynek falába B–F tűzvédelmi osztályba tartozó épületszerkezet van beépítve, vagy az ilyen éghető anyagtól való távolságtartás kisebb, mint az égéstermék-elvezető gyártója által meghatározott minimális távolság vagy ennek hiányában kisebb, mint 12 cm, e) olyan égéstermék-elvezető használata, amelynél a jogszabály szerinti műszaki vizsgálatot, ellenőrzést és tisztítást nem végezték el, f) nem megfelelően rögzített összekötő elem vagy g) nem zárható tisztítónyílás miatti veszély esetében soron kívül értesíti az elsőfokú tűzvédelmi hatóságot, valamint gázfogyasztó készülék esetében a földgázelosztót.

11 a) tüzelőberendezés működése közben az égéstermék 5 percen túli tartós visszaáramlása,

12 b) ki nem égethető égéstermék-elvezető belső felületén lerakódott szurokréteg,

13 c) szilárd- vagy olaj-tüzelőberendezés égéstermék-elvezetőjénél a szikrafogó hiánya az E–F tűzvédelmi osztályú (nád, szalma, fazsindely és egyéb anyagú) tető héjalás esetében, vagy az égéstermék-elvezetőből kijutó szikra által veszélyeztetett területen belül E–F tűzvédelmi osztályú anyag jelenléte az égéstermék-elvezető kitorkollásától mért 15 méteres távolságon belül,

14

15 d) olyan égéstermék-elvezető használata, amelynek falába B–F tűzvédelmi osztályba tartozó épületszerkezet van beépítve, vagy az ilyen éghető anyagtól való távolságtartás kisebb, mint az égéstermék-elvezető gyártója által meghatározott minimális távolság vagy ennek hiányában kisebb, mint 12 cm,

16

17 e) olyan égéstermék-elvezető használata, amelynél a jogszabály szerinti műszaki vizsgálatot, ellenőrzést és tisztítást nem végezték el,

18 f) nem megfelelően rögzített összekötő elem

19 g) nem zárható tisztítónyílás

20 TANÚSÍTVÁNY

21 NYILATKOZAT

22 Tanúsítvány fejléc

23 Nyilatkozat fejléc

24 Jelmagyarázat a hátoldalon

25 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról 6. § (1) Meglévő gázfogyasztó készülék cseréje egyszerűsített eljárással az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén végezhető: a) az új készülék legfeljebb 36 kW hőterhelésű, b) az új készülék hőterhelése nem nagyobb a meglévő készülék hőterhelésénél, c) a készülékcsere nem jár a fogyasztói gázvezeték cseréjével, átalakításával,

26 d) az új készülék besorolása:
da) megegyezik a meglévő készülék besorolásával, a készülék elhelyezése a létesítéskor érvényes műszaki biztonsági feltételeknek változatlanul megfelel, továbbá kéménybe kötött készülék esetében az új gázfogyasztó készülék csak olyan egyedi, önálló égéstermék elvezető berendezésbe csatlakozik, ami megfelel az új gázfogyasztó készülék gyártója által előírt követelményeknek; a kéményseprő-ipari közszolgáltató megfelelő minősítésű nyilatkozata rendelkezésre áll arról az égéstermék-elvezető rendszerről, amelyhez az új készülék csatlakozik,

27 d) az új készülék besorolása:
db) ha az új készüléket kizárólag a készülék részeként tanúsított égéstermék-elvezető és égési levegő hozzávezető rendszer elemeivel, a készülék gyártójának utasítása alapján szerelik, és a helyiséglevegőtől független üzemmódban helyezik üzembe.

28 2013. évi XCIII. törvény A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló évi XC. törvény módosítása 191. § (5) A helyiség légterétől nem független, nyitott égésterű tüzelőberendezés üzemeltetése esetén a) a bölcsődei, óvodai vagy iskolai ellátás nyújtására szolgáló, b) a vendégéjszaka eltöltésére használt, (173/2003. és 239/2009.Korm. Rendeletek) c) a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást nyújtó bentlakásos intézmény céljára szolgáló, d) a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra szolgáló, e) a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó önálló rendeltetési egység használója a tüzelőberendezés helyiségében a vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelő szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelésére és működtetésére köteles, amennyiben a tüzelőberendezés közösségi térben vagy vele légtér-összeköttetésben lévő helyiségekben van, a tulajdonos köteles szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelésére és működtetésére.

29 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről
§ (1) A kormányrendelet hatálya egyrészt a 300 fő egyidejű befogadására alkalmas zártterű, zenés-táncos rendezvénynek otthont adó szórakozóhelyekre terjed ki, másrészt a szabadtéri rendezvények esetében az 1000 fő feletti létszámúakra.

30 2013. évi XCIII. törvény A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló évi XC. törvény módosítása 191. § (6) „A helyiség légterétől nem független, nyitott égésterű tüzelőberendezéssel felszerelt, új építésű épület akkor vehető használatba, ha a tüzelőberendezés helyiségében jogszabályban(Korm. Rendelet tervezet.) meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő szén-monoxid-érzékelő berendezést helyeztek el.”

31 A közszolgáltató ellenőrzi:
58/2013. (X. 11.) BM rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról A tulajdonos köteles nyilatkozni, hogy szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelésére és működtetésére köteles (Igen – Nem) A közszolgáltató ellenőrzi: Szén-monoxid-érzékelő berendezés elhelyezésére kötelezett tüzelőberendezéssel felszerelt helyiségek számát, A szén-monoxid-érzékelő berendezés meglétét, A tesztelés alapján a működőképesség megfelelő. A szavatossági idő, a működőképesség határideje lejárt.

32 58/2013. (X. 11.) BM rendelet szerinti dokumentáció

33 58/2013. (X. 11.) BM rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról 2. § (1,a) Ha a közszolgáltató a szén-monoxid-érzékelő berendezés ellenőrzése során hibát észlel, szóban és írásban felhívja a használó figyelmét a szabálytalanság megszüntetésére és 8 napon belül értesíti a tűzvédelmi hatóságot.

34 CO- érzékelő műszaki követelménye:
A termék teljesítmény-nyilatkozatába foglaltak az irányadóak. MSZ EN szabvány Villamos gyártmányok szén-monoxid érzékelésére lakóhelyiségekben. Fontos: Villamos energia nélkül üzemeltethető tüzelőberendezések esetében, kizárólag tápegységről működő CO- érzékelő megfelelő!

35 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

36 1. melléklet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez
Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek 3.Meglévő építményben – alapozást nem igénylő – új égéstermék-elvezető kémény létesítése, ha annak megvalósítása nem jár a meglévő építmény tartószerkezetének megbontásával, átalakításával, megerősítésével. 4.Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg.

37 Tűzveszélyes kialakítás napjainkban!

38 2012. évi XC. Törvény Jelentős változás a korábbi szabályozáshoz képest, hogy a közszolgáltatás felelősségi körét az égéstermék-elvezető ellenőrzésén, szükség szerint tisztításán kívül január 1-től kiterjeszti: A tüzelő berendezés biztonságos működéséhez szükséges levegő utánpótlásának ellenőrzésére, figyelembe véve a levegő utánpótlást befolyásoló műszaki berendezések, beavatkozások hatását is. Égéstermék paramétereinek ellenőrzésére, annak CO tartalmának meghatározására. az égéstermék-elvezető és tüzelő berendezést összekötő füstcső ellenőrzésére szükség esetén tisztítására. Gázbiztonsági műszaki felülvizsgálatok meglétének az ellenőrzésére. Összességében az ellenőrzést kiterjeszti, az un. egész kéménykörre.

39 5. Nem megfelelő a levegő utánpótlás, üzemeltetés veszélyes, szakember bevonása szükséges.
Hibakód, hiba leírása 5/a, a mesterséges elszívó berendezés egyidejű üzemeltetésének lehetősége miatt (páraelszívó, szellőző ventilátor, központi porszívó, ruhaszárító, mobil klíma) 5/b, az egyéb nyitott égésterű tüzelőberendezéssel való egyidejű üzemeltetés lehetősége miatt 5/c, a külső nyílászárók tömítettsége miatt 5/d, légbeeresztő nyílások, szelepek, kiegészítő légteret biztosító szellőző nyílások nem megfelelő működése miatt

40 4. Nem megfelelő a tüzelőberendezés üzemeltetése
Hibakód, hiba leírása 4/a, külső állapota 4/b, tüzelés módja, - szilárd tüzelés esetén szúrkosodás Gáztüzelés esetében a CO-tartalom: 500– ppm szükséges a karbantartás! 1 000 ppm felett a használata veszélyes!

41 3. Nem megfelelő az összekötő elem
Hibakód, hiba leírása 3/a, ellenőrzési, tisztítási feltétele 3/b, járatának szabad keresztmetszete 3/c, állapota 3/d, tömörsége

42 Nem megfelelősségek esetén, a jogi szabályozás
A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. §(3) Amennyiben az ingatlan használója a törvényben meghatározott kötelezettségeit – ide nem értve a törvény 7. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felszólításban foglalt kötelezettséget – nem teljesíti, a közszolgáltató 3 munkanapon belül felhívja határidő megjelölésével az ingatlan tulajdonosát a kötelezettség teljesítésére, a szabálytalan állapot megszüntetésére. A felhívás eredménytelensége esetén a közszolgáltató a tűzvédelmi hatóságot értesíti.

43 A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet tervezett módosítása: 2.§(2.) d) olyan égéstermék-elvezető használata, amelynek falába B–F tűzvédelmi osztályba tartozó épületszerkezet van beépítve, vagy az ilyen éghető anyagtól való távolságtartás kisebb, mint az égéstermék-elvezető gyártója által meghatározott minimális távolság vagy ennek hiányában kisebb, mint 12 cm,

44 Égéstermék-elvezetés műszaki szabályozása

45

46 Rendelkező hivatkozások
MSZ EN Égéstermék-elvezető berendezések. Általános követelmények MSZ EN Égéstermék-elvezető berendezések. Hő- és áramlástechnikai méretezési eljárás. 1. rész: Egy tüzelőberendezést kiszolgáló égéstermék-elvezető berendezések MSZ EN Égéstermék-elvezető berendezések. Hő-és áramlástechnikai méretezési eljárás' 2. rész: Égéstermék-elvezető berendezések több tüzelőberendezéshez MSZ EN Égéstermék-elvezető berendezések. Hő- és áramlástechnikai méretezési eljárás. 3' rész: Egy tüzelőberendezéshez kapcsolódó égéstermék-elvezető berendezések diagramjainak és táblázatainak kidolgozási módszerei MSZ CEN/TR 1749 A gázkészülékeknek az égéstermék-elvezetés módja (típusok) szerinti európai osztályozási rendszere

47 MSZ 845 : 2012 Zárt égésterű tüzelőberendezés levegőellátása
A levegő bevezetése kizárólag külső szabad légtérből történhet, helyzetét úgy kell megválasztani, hogy szennyezett levegő, egyéb tüzelőberendezés égéstermék-kivezetésének környezetébe ne kerüljön. A levegő bevezető nyílása hóhatár (legalább 40 cm) fölé kerüljön, csapadék bejutása és mechanikai hatások ellen védett legyen, rovar, madár stb‘ szennyeződés bejutása ellen védett legyen. A levegővezeték tisztíthatóságáról megfelelően megválasztott tisztítóidomok beépítésével gondoskodni kell. Szétválasztott égéstermék-elvezető berendezések levegővezetékének lakótéri szakaszát 2 m hosszúságot követően legalább 2 cm-es' nedvességre érzéketlen hőszigeteléssel szükséges ellátni. Ha a levegőellátó akna belső felületéről szennyező anyag (por, korom, homok stb.) leválhat, nem alkalmazható levegőellátási célra.

48 Kitorkollás kedvezőtlen helyzete aerodinamikai toldattal kompenzálható!

49 aerodinamikai toldat

50 Kitorkollás helyzete

51 Kitorkollás helyzete Túlnyomásos, cső a csőben rendszerű égéstermék-elvezető berendezés kitorkollásának védőtávolsága más- égéstermék által károsítható - magasabb épületszerkezeti felépítményektől, és egyéb berendezésektől vízszintes vetületben legalább 1,2 m legyen.

52 Köszönöm a figyelmet, 2013. november 05.


Letölteni ppt "KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁS megújult jogszabályi háttere:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések