Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új jogszabályok a kéményseprő-ipari közszolgáltatás vonatkozásában

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új jogszabályok a kéményseprő-ipari közszolgáltatás vonatkozásában"— Előadás másolata:

1 Új jogszabályok a kéményseprő-ipari közszolgáltatás vonatkozásában

2 a kéményseprő-ipari közszolgáltatás egységesítése,
Célok: a kéményseprő-ipari közszolgáltatás egységesítése, a műszaki feladatok egyértelműsítése, fogalmak tisztázása, az új feladatkörökkel és az eljárásrendek korszerűsítésével az „értelmetlen” CO mérgezések, halálesetek megelőzése, a szilárd tüzelés arányának növekedésével a preventív tűzvédelem jelentőségének megerősítése, a hatósági felügyelet kijelölése (Katasztrófavédelem), új jogi, eljárásrendi alapokon nyugvó közszolgáltatás

3 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
Jogszabályok: 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról 63/2012. (XII.11.) BM. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól

4 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
Általános rendelkezések: Égéstermék-elvezető fogalma: az épített kémény, az épített vagy szerelt, héjból vagy héjakból álló szerkezet, amely egy vagy több járatot képez, és a tüzelőberendezés tűzterében keletkezett égésterméket a szabadba vezeti. Sormunka fogalma: az a külön megrendelés nélkül, előzetes értesítést követően, rendszeres időközönként végzett közszolgáltatás, amelynek díját további kiszállási díj nem terheli Nevesíti továbbá: ellátásért felelős önkormányzatot, égéstermék fogalmát, a tartalék-, valamint használaton kívüli égéstermék elvezetőt, tüzelőberendezést, stb.

5 A közszolgáltatás ellátására vonatkozó szabályok 1
A közszolgáltatás ellátására vonatkozó szabályok 1. A közszolgáltatás során a közszolgáltató sormunka keretében időszakonként köteles elvégezni: a) az égéstermék-elvezető ellenőrzését, szükség szerinti tisztítását; Összekötő elem: •       korábban senki földje, •       tarthatatlan műszaki állapotok, •       tüzelőberendezésekkel együtt leromlott állag, •       tömeges cserék, javítások szükségesek; b) az égéstermék-elvezető műszaki felülvizsgálatát;

6 c) a tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges levegő utánpótlásának ellenőrzését, figyelembe véve a levegő utánpótlást befolyásoló műszaki berendezések, beavatkozások hatását is; A kéményseprő nem végez mérnöki feladatot,”csak” észrevételez, feltár, adott időponti állapotot dokumentál. Javaslatok: hő-és áramlástechnikai méretezés elvégeztetése, ennek alapján légbevezető kiválasztása, stb. A kéményseprő előzetes nyilatkozattal tudja segíteni a tervező, kivitelező munkáját!

7 d) az égéstermék paramétereinek ellenőrzését; •       kizárólag gázkészülékeknél, •       CO mérés; A kéményseprő nem végez gázkészülék karbantartást, csupán a mérési eredmények alapján von le következtetéseket, és írásban tájékoztat. e) műszaki biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzése.

8 2. A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében elvégzi az ingatlan tulajdonosa által megrendelt égéstermék-elvezetővel kapcsolatos kötelező műszaki vizsgálatokat Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata, Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata, Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata, Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat, A pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli

9 3. Az (1) és (2) pontban meghatározott feladatok eredményét tartalmazó dokumentum egy példányát a közszolgáltató az ingatlan tulajdonosának, annak távollétében az ingatlan használójának igazolt módon átadja. Kéményseprő-ipari SZAKVÉLEMÉNY, mint fogalom megszűnt! Égéstermék-elvezetők műszaki vizsgálatai - NYILATKOZAT! 4. A közszolgáltató az égéstermék-elvezetők és a csatlakoztatott tüzelőberendezések közszolgáltatáshoz szükséges műszaki adatairól címenként nyilvántartást vezet (azonosítója, jele, mennyisége, bekötések száma, ellenőrzés gyakorisága,észlelt szabálytalanságok, hibák, mért adatok).

10 Az ingatlan tulajdonosának és használójának kötelezettségei és jogai Az ellátásért felelős önkormányzat által szervezett, e törvényben meghatározott közszolgáltatást az ingatlan használója köteles igénybe venni, ha a) olyan tüzelőberendezést üzemeltet, amely a hozzá tartozó vagy a hozzá csatlakoztatott égéstermék-elvezetővel van felszerelve, vagy ahhoz csatlakozik, vagy b) tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezetőt tart fenn.

11 Az ingatlan használójának, tulajdonosának feladatai:
Köteles: • a közszolgáltató sormunkában meghatározott feladatainak ellátását lehetővé tenni és az ehhez szükséges feltételeket biztosítani; • élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén az üzemeltetést azonnal befejezni és haladéktalanul intézkedni a szabálytalanság megszüntetésére; • az egyéb szabálytalanságot legkésőbb a következő ellenőrzés időpontjáig megszüntetni; • a közszolgáltatásért járó díjat megfizetni, • jogszabályban meghatározott esetekben az égéstermék-elvezető kötelező műszaki vizsgálatát megrendelni; a közszolgáltatónak megadni a családi és utónevét, a lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét,

12 Jogosult: •  a közszolgáltatás körében meghatározott szolgáltatásokat igénybe venni; •  a szolgáltatás elvégzéséről, eredményéről szóló tanúsítvány, nyilatkozat egy példányát megkapni; •  a közszolgáltató tevékenységével kapcsolatban panasszal élni először a közszolgáltató vagy a közszolgáltatás ellátásért felelős önkormányzat felé, majd ezek eredménytelensége esetén (amit igazolnia kell!), a katasztrófavédelmi igazgatóság felé.

13 Hatósági felügyelet Felügyeleti szerv:. - Tűzvédelmi hatóság
Hatósági felügyelet Felügyeleti szerv: - Tűzvédelmi hatóság Katasztrófavédelem A tűzvédelmi hatóság a) folyamatosan vizsgálja a közszolgáltatás minimális szakmai, személyi és tárgyi feltételeit, a közszolgáltató tevékenységét, b) eljár a hatáskörébe tartozó, élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén, c) eljár az ingatlan használója, tulajdonosa megkeresése alapján, d) a közszolgáltatói tevékenységére vonatkozó szabályokat megszegő közszolgáltatóval szemben bírságot szabhat ki, e) az ingatlan tulajdonosával szemben bírságot szabhat ki.

14 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról Az élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén az értesítendő hatóságok és a kötelező értesítés esetei: A közszolgáltató a) nem megfelelő tömörségű égéstermék-elvezető, vagy b) az égéstermék-elvezető nem megfelelő állékonysága miatti veszély esetében soron kívül értesíti az elsőfokú építésfelügyeleti hatóságot, valamint gázfogyasztó készülék esetében a földgázelosztót.

15 A közszolgáltató a) tüzelőberendezés működése közben az égéstermék 5 percen túli tartós visszaáramlása, b) ki nem égethető égéstermék-elvezető belső felületén lerakódott szurokréteg, c) szilárd- vagy olaj-tüzelőberendezés égéstermék-elvezetőjénél a szikrafogó hiánya az E-F tűzvédelmi osztályú (nád, szalma, fazsindely és egyéb anyagú) tetőhéjalás esetében, vagy az égéstermék-elvezetőből kijutó szikra által veszélyeztetett területen belül E-F tűzvédelmi osztályú anyag jelenléte az égéstermék-elvezető kitorkollásától mért 15 méteres távolságon belül,

16 d) olyan égéstermék-elvezető használata, amelynek falába B-F tűzvédelmi osztályba tartozó épületszerkezet van beépítve, vagy az ilyen éghető anyagtól való távolságtartás kisebb, mint az égéstermék-elvezető gyártója által meghatározott minimális távolság vagy ennek hiányában kisebb, mint 12 cm, e) olyan égéstermék-elvezető használata, amelynél a jogszabály szerinti műszaki vizsgálatot, ellenőrzést és tisztítást nem végezték el, f) nem megfelelően rögzített összekötő elem, g) nem zárható tisztítónyílás miatti veszély esetében soron kívül értesíti az elsőfokú tűzvédelmi hatóságot, valamint gázfogyasztó készülék esetében a földgázelosztót.

17 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól Végrehajtási rendeletről, mely meghatározza: •  a közszolgáltatás ellátáshoz szükséges minimális szakmai, személyi, tárgyi és gazdasági feltételeket, •  a közszolgáltatás ellátásának rendjét, gyakoriságát, •  az égéstermék-elvezetővel kapcsolatos kötelező műszaki vizsgálatok és azok szakmai követelményeit, •  az égéstermék-elvezetők és a csatlakozó tüzelőberendezések a közszolgáltatáshoz szükséges műszaki adatait, •  formanyomtatványokat, azok tartalmi követelményeit, stb.

18 Végrehajtási rendeletből:
• kötelező továbbképzés (elméleti és gyakorlati ismereteket bemutató ismeretfelújító és továbbképző tanfolyam min 16 óra fő/év), • lakóhelyiségek vagy állandó tartózkodási célt szolgáló helyiségek – kivéve az időlegesen használt ingatlanok – fűtési célt szolgáló tüzelőberendezés cseréje esetén, fűtési szezonban (október 15. és április 15. között), a megrendelést követő 2 munkanapon belül a közszolgáltató a helyszíni vizsgálatot elvégzi, amennyiben annak feltételei adottak. A közszolgáltató a nyilatkozatot legkésőbb a vizsgálatot követő munkanapon kiadja.

19 a tervezett égéstermék elvezető egyvonalas függőleges rajza,
A tervezett vagy a tervezéssel érintett égéstermék-elvezető műszaki megoldásának megfelelőségével összefüggő, megrendelt tervfelülvizsgálat: helyszínrajz, műszaki leírás, alaprajzok, metszetek, tervezői nyilatkozat, a tervezett égéstermék elvezető egyvonalas függőleges rajza, hő-, és áramlástechnikai méretezés, légellátás számítás

20 Egyszerűsített gázkészülék csere:
„A kéményseprő-ipari közszolgáltató megfelelő minősítésű szakvéleménye rendelkezésre áll arról az égéstermék elvezető rendszerről, amelyhez az új készülék csatlakozik,” vagy…. Szakvélemény már nincs csak Nyilatkozat. TANÚSÍTVÁNY → sormunkába kiadott → hibakódokkal ellátott → jelen tanúsítvány nem használható fel tüzelőberendezés cseréjéhez, új tüzelőberendezés üzembe helyezéséhez….. Nyilatkozat megrendelése szükséges! MSZ 845 szerint: Meglévő tüzelőberendezést cserélni meglévő építészeti és épületgépészeti állapot mellett, csak abban az esetben szabad, ha a cserével egyidejűleg biztosítva van a hő- és áramlástechnikai méretezéssel -–egyedi tervezésű, szilárd tüzelésű tüzelőberendezés telepítése esetén üzem közbeni vizsgálattal – alátámasztott megfelelőség, mind a levegőellátás, mind az égéstermék maradéktalan, biztonságos eltávozása a tetőhéjazat fölé, a szabad légtérbe, a tüzelőberendezés tüzeléstechnikai jellemzőinek megfelelő, az érvényes jogszabályi követelményeket kielégítő égéstermék-elvezető berendezéssel.

21 Csere esetében is kizárólag a Szabályzat 4. 2. 4. 1
Csere esetében is kizárólag a Szabályzat c) pontjában előírt feltételek megvalósításával történhet: „B11”, „B21”, „B41”és „B51” típusú természetes huzattal működő gázfogyasztó készülék az egyidejű üzemelést kizáró reteszelési feltételek teljesülése mellett helyezhető el olyan helyiségben, ahol, vagy a vele légtér összeköttetésben lévő helyiségben: vegyes tüzelésű nyílt égésterű kéménybe kötött hőtermelő berendezés  

22 Zárt égésterű gázkészülékek problematikája:
Tervezés, (mit mond a kéményseprő?) Tervegyeztetés (szerintem jó, de a gázszolgáltató véleményt kér, hibák a tervrajton), Kivitelezés Osztott rendszer: tisztító idomok hiánya, légvezeték kialakítása, faláttörések, kéménytestbe húzáskor átszellőzés biztosításának hiánya, dilemma páraelszívó átszellőztetéskor, Koncentrikus rendszer: tisztító idomok hiánya, levegőbevezetés (járat fala), kitorkollás megközelíthetőségének biztosítása, kitorkollás (szomszédos kürtő, védőtávolság)

23 Tisztíthatóság?

24 Összekötő elemek (füstcsövek)

25 Éghető anyag távolság

26 Kéménydugulás

27 Üzemeltetett égéstermék-elvezetők

28 Turbós

29 Ez is!

30 Köszönöm megtisztelő figyelmüket
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!   Köcski Károly üzemvezető +36/


Letölteni ppt "Új jogszabályok a kéményseprő-ipari közszolgáltatás vonatkozásában"

Hasonló előadás


Google Hirdetések