Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Nag Hammadi Gnosztikus Könyvtár

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Nag Hammadi Gnosztikus Könyvtár"— Előadás másolata:

1 A Nag Hammadi Gnosztikus Könyvtár
Aranyi László

2 A Nag Hammadi könyvtár anyaga korai keresztény gnosztikus szövegeket tartalmaz, a felső-egyiptomi Nag Hammadi nevű város mellett találtak rá 1945-ben. Egy helyi paraszt, Mohamed Ali Samman bukkant rá tizenkét bőrkötéses papirusz kódexre egy lezárt cserépkorsóban. James Robinson úgy gondolja, hogy ezek a kódexek a közeli Pakhomeus kolostor birtokában lehettek, és akkor temethették el őket, amikor Atanáz püspök elítélte a nem-katolikus könyvek kritikátlan használatát 367-ben kelt ünnepi körlevelében. A felfedezés

3 A felfedezés helyszíne

4 A Nag Hammadi könyvtár felfedezését a beszámolók „rendkívül izgalmasnak” írják le a „szövegek tartalmának” fényében decemberében egy egyiptomi testvérpár számos papiruszt talált egy cserépedényben, miközben trágyát ástak a mészkőbarlangok környékén, a manapság Hamra Dom néven ismert felső-egyiptomi területen. A leletről egyik testvér sem számolt be, arra gondoltak, a szövegek egyenként való eladása révén tesznek szert pénzre, az egyes kereskedelmi akciók között szünetet tartva. A testvérek édesanyja számos kézírásos szöveget elégetett, aggódván azok esetleges „veszélyessége” miatt. A felfedezés

5 Közelebbről

6 Röviddel azelőtt, hogy Mohamed Ali Samman és fivére apjuk meggyilkolása miatt vérbosszút tervezett, felnyergelték a tevéiket és kimentek Jabalba trágyát (sabakh) ásni, a növényültetvényeik talajának feljavítása érdekében. Egy hatalmas szikla tövénél ásva, beleütköztek egy piros, közel egy méter magas cserépkorsóba. Ali tétovázott, vajon feltörje-e a korsót, számot vetve azzal, hogy esetleg egy dzsinn, vagy egy szellem élhet benne. Arra a megállapításra jutva, hogy akár aranyat is tárolhat, felemelte csákányát és lesújtott a korsóra, tizenhárom papirusz-könyvet találva annak belsejében, bőrkötésben. Hazatérvén Al-Quasrban lévő otthonába, Ali összekupacolta a könyveket és a laza papiruszleveleket a kemence melletti szalmarakás tetejére. A szövegek vándorútja

7 Mohamed anyja beismerte, hogy számos papiruszt elégetett a kemencében a szalmával együtt, a tűz táplálása végett... Néhány héttel később, Ali és fivére megbosszulták apjuk halálát Ahmed Ismail meggyilkolásával. Az anyjuk figyelmeztette a fiait, hogy tartsák élesen a csákányt, amikor megtudták, hogy apjuk ellenségei a közelben járnak, a testvérek pedig megragadták a lehetőséget… Attól félve, hogy a rendőrség vizsgálja a gyilkosságot, házkutatást tart, s eközben megtalálják a könyveket, Mohamed Ali megkérte al-Qummus Basilyus Abd al-Masihot, hogy vigyázna-e, egy vagy több példányra közülük számára. mialatt Mohamed Ali és fivérei kihallgatás alatt álltak gyilkosságért, Raghib, egy helyi történelemtanár meglátta a könyvek egyikét, és arra gyanakodott, igencsak értékes lehet. A szövegek vándorútja

8 Megkapván egy példányt al-Qummus Basiliustól, Raghib elküldte egyik barátjának Kairóba, hogy megtudja a kézirat értékét. A kairói régiségkereskedők közbenjárásával a fekete piacon való értékesítésével hamarosan felkeltette az egyiptomi kormány tisztségviselőinek a figyelmét. Drámai körülmények között, megvásárolták, illetve lefoglalták a 13 kötetes bőrkötésű gyűjtemény tíz és fél kötetét, azaz kódexét, majd letétbe helyezték őket a Kairói Kopt Múzeumban. A szövegek vándorútja

9 A felfedező és rokonsága

10 A Kairói Kopt Múzeum

11 Időközben az egyik kódex eladásra került egy Kairóban élő belga műkereskedő számára. Ezután kísérlet történt a kódex New York-i és párizsi eladására egyaránt, majd érdeklődött iránta a zürichi Carl Gustav Jung Intézet is 1951-ben, Gilles Quispel nevű közvetítő révén. Ajándékba szerették volna adni a híres pszichológus számára, s ennek okán, ez a bizonyos kézirat a Jung Kódex nevet viseli, a gyűjtemény besorolása tekintetében az I. Kódexről van szó. A Jung Kódex

12 A kódexek

13 Jung 1961-es halálát követően vita bontakozott ki a Jung Kódex tulajdonviszonyát illetően, minek eredményeképpen ezek az oldalak nem is kerültek a Kairói Kopt Múzeum birtokába egészen 1975-ig, a teljes szöveg első közzétételének időpontját követően. Így valamennyi, 1945-ben talált papirusz egyetlen helyre került, tizenegy teljes könyv és két további töredékei, összesen mindegy 1000 kéziratos oldalt sikerült megőrizni. A végső állomás

14 A kódexek egy lapja

15 Bantley Layton, a Yale Egyetem tudósa gondozásában: „Gnosztikus szövegek: Új Fordítás és Kommentárok” – Garden City: Doubleday & Co A fordítás

16 A Holt-tengeri Tekercsek és a Nag Hammadi Könyvtár

17 A Holt-tengeri Tekercsek
A Holt-tengeri Tekercsek története 1947-ben kezdődik, amikor is – a legendás elbeszélés szerint – egy beduin pásztor egy Khirbet Qumrán feletti barlangban láthatóan ősi tekercsek gyűjteményére bukkant, nem messze a Holt-tenger északi végpontjától. A következő év folyamán a barlangból hét tekercs jutott el tudós kezekbe. Amikor szakértői vizsgálatokra került sor, a leletek fontossága és ősisége azonnal nyilvánvalóvá vált. A Holt-tengeri Tekercsek

18 A Holt-tengeri Tekercsek
1949-ben Roland de Vaux (akadémikus és dominikánus pap, aki meghatározza az elkövetkezendő két évtizedben a Holt-tengeri Tekercsekkel kapcsolatos kutatásokat) kutatta a qumráni barlangokat, ahol a szövegeket megtalálták, további agyagedényeket talált és kézirat töredékeket. A „Qumráni hipotézis” a tekercsek eredetét és szerzőségét a Khirbet Qumránban élő Esszénus közösségnek tulajdonította, A Holt-tengeri Tekercsek

19 A Qumrán-Esszénus dogma kialakulását annak tudhatjuk be, hogy viszonylagosan jó magyarázatot adott néhány újonnan felfedezett dokumentumra, többek között korábban teljesen ismeretlen szövegekre is, melyek irodalmi stílusa eltért az eddig ismertektől, tehát egyfajta „szektás” hangot képviseltek a judaizmuson belül. Ám 800-nál is több különböző dokumentumot azonosítottak a Júdeai sivatag barlangjaiban talált tekercstöredékek alapján. E jórészt korábban ismeretlen szövegek számos, különféle stílusban íródtak. Több száz különböző kéz írását találták meg, görög nyelvűeket is. Az esszénus-dogma

20 Mérlegelésre számot tartó tényezők:
A Holt-tengeri Tekercseket Jordániában találták meg. Izraeli kommandósok betörve Jordánia területére, egész egyszerűen elrabolták azokat a hatnapos háború idején a múzeumból. A Holt-tengeri Tekercsek „zsidó hagyománynak” való beállítása ennek a háborús bűncselekménynek egyfajta hamis „igazolását” szolgálja. A Holt-tengeri Tekercsek anyagában rendszeresen felbukkant az Igazságos Tanító és a Gonosz Főpap alakja, aki végül elveszejti az Igazságos tanítót. Kettejük harca erősen hasonlatos Jézus életének néhány eseményéhez. (Jézus és az írástudók viszonya.) Mérlegelésre számot tartó tényezők:

21 Mérlegelésre számot tartó tényezők:
A világosság fiainak harca a sötétség fiai ellen ugyancsak több írásban felbukkan. Jézus példabeszédeiben ugyancsak. Amennyiben Herbert Illig állítása a naptárunkba betoldott 300 évről igaznak bizonyul, és ennek minden valószínűsége megvan, akkor a Holt-tengeri Tekercsek máris átkerülnek Jézus korába és számos mozaik foglalja el pontos helyét. Mérlegelésre számot tartó tényezők:

22 I. Kódex (A Jung Kódex) Pál Apostpol imája Jakab Apokrifonja Az Igazság Evangéliuma Értekezés a feltámadásról A háromoldalú értekezés II. Kódex János Apokrifonja (hosszú változat) Tamás Evangéliuma Fülöp Evangéliuma Az Arkónok Hüposztaszisza A lélek exegézise Tamás, a Versengő könyve A Nag Hammadi kódexek

23 III. Kódex János apokrifonja (rövid változat) Az Egyiptomi Evangélium Eugnosztosz, az Áldott Jézus bölcsessége A Megváltó párbeszéde IV. Kódex János Apokrifonja (hosszú változat) A Nag Hammadi kódexek

24 V. Kódex Eugnosztosz, az Áldott Pál apokalipszise Jakab (Első) Apokalipszise Jakab (Második) Apokalipszise Ádám Apokalipszise VI. Kódex Péter és a tizenkét apostol cselekedetei A dörgő hang, tökéletes elme Iránymutató tanítás A bennünk rejlő hatalmas erő fogalma Platón: Köztársaság (588A-589B) Beszélgetés a nyolcadikról és a kilencedikről Hálaadó imádság Aszklépiosz   A Nag Hammadi kódexek

25 VII Kódex Sém Parafrázisa A Nagy Seth második értekezése Péter Apokalipszise Szilvánusz tanítása Seth három sztéléje VIII. Kódex Zosztrianosz Péter levele Fülöphöz IX. Kódex Melkizedek Norea gondolata Hitvallás az igazságról A Nag Hammadi kódexek

26 X. Kódex Marsanes XI. Kódex A tudás értelmezése Valentiniánuszi magyarázat A felszentelésről A keresztelésről – A A keresztelésről – B Az Oltáriszentségről – A Az Oltáriszentségről – B Társteremtők Hüpszifron A Nag Hammadi kódexek

27 XII. Kódex Szextusz mondásai Az Igazság Evangéliuma Töredékek (fordítás nem elérhető) XIII. Kódex Trimorphic Protennoia A világ eredetéről A világ eredete (A "Cím Nélküli Szöveg") - Pistis Sophia A Nag Hammadi kódexek

28 Tartalom szerinti csoportosítás
A teremtésről és a megváltás mitológiájáról szóló írások, beleértve a teremtés és a megváltás alternatív gnosztikus változatait: János Apokrifonja, A világ eredetéről. Ádám Apokalipszise, Sém Parafrázisa. Észrevételek és kommentárok különböző gnosztikus témák kapcsán, mint például a valóság természete, a lélek természete, a lélek és a világ viszonya: Az Igazság Evangéliuma, Értekezés a feltámadásról, A háromoldalú értekezés; Eugnosztosz, az áldott; A nagy Seth második értekezése, Szilvánusz tanításai, Hitvallás az igazságról. Tartalom szerinti csoportosítás

29 Tartalom szerinti csoportosítás
Liturgikus és beavatási szövegek: Beszélgetés a nyolcadikról és a kilencedikről, Hálaadó imádság, Valentiniánuszi magyarázat, Seth három sztéléje, Pál apostol imája, (Fülöp Evangéliuma a hatodik kategóriába van sorolva alább, ám ide is szorosan kötődik, értekezése ugyanis hatással bír a gnosztikus szentségi teológiára.) Írások, melyek elsősorban az istenség női vonásaival és lelki princípiumaival foglalkoznak, különösképpen az Isteni Szófiával: A dörgő hang, a tökéletes elme; Norea gondolata, Jézus bölcsessége, A lélek exegézise. Tartalom szerinti csoportosítás

30 Tartalom szerinti csoportosítás
Írások egyes apostolok életéről és tapasztalatairól: Péter Apokalipszise, Péter levele Fülöphöz, Péter és a tizenkét apostol cselekedetei, Jakab (első) Apokalipszise, Jakab (második) Apokalipszise, Pál Apokalipszise. Írások, melyek Jézus mondásait tartalmazzák, illetve életének eseményeit: A Megváltó párbeszéde; Tamás, a Versengő könyve; Jakab Apokrifonja, Fülöp Evangéliuma, Tamás Evangéliuma. Tartalom szerinti csoportosítás

31 A gnosztikus evangéliumok
Az egyiptomi Nag Hammadiban felfedezett 52 szöveg, közte a „titkos” evangéliumok és mítoszok, Jézusnak tulajdonítható mondások és hiedelmek, jelentősen eltérnek az Újszövetségtől. A tudós Elaine Pagels vizsgálja ezen dokumentumokat és következményeit. 1945-ben egy arab paraszt, megdöbbentő régészeti felfedezést tett Felső-Egyiptomban. Különböző szóbeszédek keltek szárnyra, s emiatt a leletek pontos megtalálási körülményei rejtettek maradtak számunkra, a felfedezés ugyanis véletlenszerű volt, a fekete piaci eladás pedig illegális. A gnosztikus evangéliumok

32 Jézusnak volt egy ikertestvére, miként azt a szöveg állítja
Jézusnak volt egy ikertestvére, miként azt a szöveg állítja? A szöveg valóban hiteles feljegyzéseit tartalmazza Jézus mondásainak? Ám ellentétben az Új Testamentum evangéliumaival, ez a szöveg önmagát „titkos evangéliumnak” nevezi. Számos olyan mondást tartalmaz, mely az Újszövetségben is szerepel, ám ezek a mondások, szokatlan környezetben szerepelnek, a jelentés másféle értelmezését hordozva. Más szakaszok teljes mértékben különböznek mindenfajta ismert keresztény hagyománytól, például az „élő Jézus”, a mondásokban megfogalmazott gondolatok olyan rejtélyesek és vonzóak, mint a Zen koanok. Tamás Evangéliuma

33 3. Jézus mondta: „Ha a vezetőitek azt mondják nektek, ’Nézd, az (Atya) királysága az égben van’, akkor az ég madarai megelőznek benneteket. Ha azt mondják nektek, ’A tengerben van’, akkor a halak előznek meg benneteket. Inkább az (Atya) királysága bennetek van és kívületek van. Ha megismeritek magatokat, akkor ismertek lesztek, és megértitek, hogy az élő Atya gyermekei vagytok. De ha nem ismeritek meg magatokat, akkor nyomorúságban éltek és ti vagytok a nyomorúság.” 52. A tanítványai mondták neki: „A körülmetélés hasznos vagy sem?” Ő azt mondta nekik: „Ha hasznos lenne, akkor az atyáik már eleve körülmetélt gyerekeket nemzenének az anyáiknak. Inkább, az igazi körülmetélés lélekben hasznos mindenféle szempontból.” Tamás Evangéliuma

34 14. Jézus azt mondta nekik: „Ha böjtöltök, bűnt hoztok a saját fejetekre, és ha imádkoztok, megbélyegzettek lesztek, és ha alamizsnát adtok, megsértitek a szellemeteket. Ha bárhova is mentek és bejárjátok a vidéket, amikor az emberek befogadnak titeket, eszitek amit szolgálnak nektek és meggyógyítjátok a lábatokat közöttük. Mindent egybevéve, nem az mocskol be benneteket, ami bemegy a szátokon, sokkal inkább, ami kijön a szátokon, az mocskol be benneteket. 70. Jézus mondta: „Ha kihozzátok magatokból, ami bennetek van, az lesz az, ami megment titeket. Ha nem hozzátok ki magatokból, ami bennetek van, amit nem hoztok ki, az megöl benneteket.” Tamás Evangéliuma

35 Ugyanebbe a kódexbe kötve található Fülöp Evangéliuma, mely Jézus cselekedeteit és mondásait tartalmazza, az Újszövetségtől gyökeresen eltérő módon. És a [Megváltó] hitvese Mária Magdaléna. [Ám Krisztus] jobban szerette őt bármelyik tanítványnál, és gyakran szájon csókolta. A többi tanítvány […]. Azt mondták neki: „Miért szereted őt jobban valamennyiünknél?” A Megváltó válaszolt és azt mondta nekik: „Miért ne szeretnélek benneteket őhozzá hasonlóan?” Fülöp Evangéliuma

36 Hárman voltak, akik mindig az Úrral jártak: Mária, az anyja; az anyja nővére és Magdaléna, akit a hitvesének hívtak. A nővére (az Úré), az anyja és a hitvese neve ugyancsak Mária volt. Világosság és Sötétség, élet és halál, jobb és bal, egymás testvérei. Ők elválaszthatatlanok. Emiatt a jó sem jó, a gonosz sem gonosz, az élet sem élet, a halál sem halál. Emiatt az ok miatt mindegyikük szétoszlik majd legősibb valójukban. Azok azonban, melyek felülemelkedtek a világon, feloszolhatatlanok, örökké valók. Fülöp Evangéliuma

37 További evangéliumok és titkos könyvek
Ami viszont továbbra is megdöbbentő: az a megmaradt 52 szöveg a keresztény idők kezdetének korából – beleértve korai keresztény evangéliumokat – a felfedezést megelőzően teljesen ismeretlenek voltak. Tamás Evangéliuma és Fülöp Evangéliuma mellett a leletek között megtalálhatjuk az Igazság Evangéliumát és az Egyiptomi Evangéliumot, mely utóbbi úgy jellemzi önmagát, mint „a hatalmas Láthatatlan Szellem [szent könyve]. A szövegek másik csoportját Jézus követői írásainak tartják, mint például Jakab titkos könyvét, Pál Apokalipszisét, Péter levelét Fülöphöz és Péter Apokalipszisét. További evangéliumok és titkos könyvek

38 A kéziratok korára magára vonatkozóan viták folynak
A kéziratok korára magára vonatkozóan viták folynak. A bőrkötés vastagítására szolgáló, datálható papiruszok vizsgálatából az derült ki, hogy kéziratok kora Kr.u közé esik. Ám mostanában, Helmut Koester professzor, a Harvard Egyetemről, azt állítja, hogy a Tamás Evangéliumokban összegyűjtött, és Kr.u. 140-re jelölt keletkezési idejű szöveg talán tartalmaz olyan hagyományokat is, melyek még az Újszövetség evangéliumainál is régebbiek, azaz az első század második fele (Kr.u ) A szövegek kora

39 A Nag Hammadi szövegeket vizsgáló tudósok felfedezték, hogy egyes szövegek, az emberi faj eredetét illetően, jelentősen eltérnek a Genezisben olvashatóaktól: A hitvallás az igazságról, például, ugyancsak elmeséli az Édenkert történetét, ám ezúttal a kígyó szemszögéből! Ebben az esetben a kígyó, miként az régóta tudottan előfordul a gnosztikus könyvtárban, mint az isteni bölcsesség megtestesítője, meggyőzi Ádámot és Évát, hogy legyenek részesei a tudásnak, miközben „az Úr”, halállal fenyegeti őket, féltékenyen igyekezvén megakadályozni a tudás megszerzésében az emberpárt, kiűzvén őket a Paradicsomból, amikor célhoz érnek. Gnosztikus genezis

40 Hitvallás az igazságról
De miféle Isten ez? Először is, rosszindulatúan visszautasította Ádámtól a lehetőséget, hogy egyen a tudás fájáról, és másodszor, azt mondta: „Ádám, hol vagy?” Az Istennek ne lenne előrelátása? Nem tud mindent a kezdettől fogva? És végül azt mondta: „Vessük ki őt erről a helyről, különben szakít az élet fájáról, és örökké fog élni.” Egyértelmű, rosszindulatú, ellenséges alaknak mutatta önmagát! És miféle Isten ez? Hiszen súlyos a vakság azok között akik olvassák és nem ismerték meg őt. És azt mondta: „Féltékeny Isten vagyok; Az apák bűneit ráteszem a gyermekekre három-négy nemzedékre kiterjedően.” És azt mondta: „Megkeményítem szívüket, és elvakítom elméjüket, hogy ne ismerjék meg és ne értsék a mondott dolgokat.” Ezeket a dolgokat pedig azoknak mondta, akik hisznek benne és szolgálják őt! Hitvallás az igazságról

41 Miért temették el a kódexeket?
Tiltott dokumentumként üldözöttek voltak. A Nag Hammadi szövegek, valamint a hozzájuk hasonlóak, melyek a keresztény korszak megszületésének kezdetén közkézen forogtak, eretnekeknek voltak bélyegezve a második század közepétől az ortodox keresztények által. Régóta tudjuk, hogy Krisztus korai követői igen gyakran bélyegeztek meg más Krisztus követőket eretneknek, ám minden amit tudunk róluk csupán annyi, amennyit az ellenfeleik írtak róluk támadásként. Eretnek iratok… Miért temették el a kódexeket?

42 Sokan azt vallják, hogy a Jézusra vonatkozó hagyományok titkosak, el vannak rejtve a „sokak” elől. A rejtett tudást birtokló keresztényeket manapság gnosztikusoknak hívjuk görög eredetű szóval, melyet általában „tudásnak” fordítanak le. A gnózis azonban elsősorban nem racionális tudás. A görög nyelv megkülönbözteti a tudományos és az elméleti jellegű tudást („ismeri a matematikát”), valamint a megfigyelési és tapasztalati tudást („Ismer engem”), mely igazából a gnózis. A gnoszticizmus

43 Ahogyan a gnosztikusok használják a kifejezést, akár lefordíthatjuk „betekintésként” is, hiszen a gnózisnak része egy önmegismerési folyamat is. Önmagunkat ismerni – állításuk szerint – annyit jelent, mint ismerni az emberi természetet és emberi sorsot. A nagy gnosztikus tanító, Theodotus szerint a gnózis annak megértését jelenti, hogy kik vagyunk és kivé válunk: hol voltunk…, és hová igyekszünk; miből lettünk, mi a születés és mi az újraszületés. Önmagunk megismerése, a legmélyebb szinten, egyben Isten megismerését is jelenti: ez a gnózis titka. A gnózis titka

44 A gnosztikus források, állításuk szerint, titkos tanítást kaptak Jézustól Jakabon és Magdalai Márián keresztül [akire a gnosztikusok mint Jézus hitvesére hivatkoznak]. Ennek a csoportnak a tagjai egyformán imádkoztak az Atya- és az Anya Istenhez. „Hozzád, Atya és általad Hozzád, Anya; a két halhatatlan névhez, az isteni lény szülőihez, és hozzátok, a mennyben lakozókhoz, az emberségesekhez, a hatalmas nevűekhez…” A gnoszikus ima

45 Személyes megvilágosodás
Folyamatos megismerés Új írások készítése Aszketizmus Szabad gondolkozás A „nem-teremtett-én” – Isten ön-azonos lényege Az ember hordozza az Istent Önmagunk megismerése azonos Isten megismerésével Isten kettőssége „Megteremtette az Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. A gnoszikus felfogás

46 Egy további gnosztikus tanító, Monoimus azt mondja:
Abbahagyni a keresést Isten, a teremtés és más dolgok iránt - hasonlatos dolgok. Keresd őt úgy, hogy önmagad használod kiinduló pontnak. Ismerd meg, ki lakozik benned, aki minden tettet önmaga hajt végre, és mond: „Én Istenem, én elmém, én gondolatom, én lelkem, én testem.” Ismerd meg a bánat forrását, az örömét, a szeretetét, gyűlöletét… Ha körültekintően vizsgálod meg ezeket a dolgokat, meg fogod találni őt saját magadban. Gnóthi Szeauton!

47 Ortodox zsidók és keresztények ragaszkodnak elképzelésükhöz, miszerint szakadék választja el az emberiséget a teremtőjétől: az Isten teljesen más. Ám egyes gnosztikusok, akik ezeket az evangéliumokat írták, ellentmondanak ennek: önmagunk megismerése lényegében Isten megismerése: az önvaló és az isteni – azonos. Ezen szövegek „élő Jézusa” szemfényvesztésről és illúzióról beszél, nem pedig bűnről és bűnbánatról, mint az Újszövetség Jézusa. Ahelyett, hogy eljövetelének célja a bűntől való megmentésünk lenne, iránymutatóként érkezik, aki megnyitja számunkra a lelki megértés útját. A gnoszikus Jézus

48 Az isteni és az emberi forrása azonos
Amikor pedig a tanítvány eléri a megvilágosodást, Jézus a továbbiakban nem tekinthető számára lelki tanítómesternek, a két személy egyenlővé válik – sőt, azonossá. Harmadszor, az ortodox keresztények úgy hiszik, Jézus az Úr és az Isten Fia, egyedülálló módon: örökre különbözni fog az emberiség többi részétől, akikhez azért jött, hogy megváltást hozzon. Míg a Tamás Evangéliumban, amint Tamás felismeri őt, Jézus azt mondja neki, hogy létezésüket mindketten ugyanabból a forrásból kapták. Az isteni és az emberi forrása azonos

49 Jézus mondta: „Nem vagyok a ti mesteretek. Mert részegek vagytok
Jézus mondta: „Nem vagyok a ti mesteretek. Mert részegek vagytok. Megrészegedtetek attól a pezsgő italtól, melyet kimértem számotokra…” „Aki az én számból fog inni, olyanná válik, mint én: én azzá válok, aki ő. És azok a dolgok, melyek el vannak rejtve, kijelentetnek neki.” Keleti tanítás?

50 Nem hangzik-e sokkal inkább keletinek ez a fajta tanítás, az isteni és az emberi azonosságáról, a szemfényvesztésről és a megvilágosodásról szóló elképzelés, valamint az alapítóról, aki nem Úr, hanem sokkal inkább lelki vezető? Néhány tudós véleménye szerint, ha a nevet kicserélnénk „élő Buddhára”, a Tamás Evangéliumában leírt élő Jézus tökéletesen megfeleltethető lenne neki. Netán a hinduizmus vagy a buddhizmus hatást gyakorolt a gnoszticizmusra? Hindu és buddhista hatás a kereszténységre, vagy gnosztikus pártus hatás a keleti vallásokra?

51 A pártus-indiai kapcsolat
„A buddhisták kapcsolatban álltak Tamás keresztényeivel (azaz olyan keresztényekkel, akik ismerték és használták Tamás Evangéliumát) Dél-Indiában. Tamás apostol Dél-Indiába ment téríteni, ahol Gondopher, pártus király uralkodott. Kereskedelmi útvonalak kapcsolták össze a görög-római világot a Távol-Kelettel, a gnoszticizmus virágzása idején (Kr.u ), generációkon át. Buddhista misszionárius térítők eljutottak Alexandriába is. Jézus sírja Srinagharban áll. A pártus-indiai kapcsolat

52 A keleti vallásokkal kapcsolatos elképzeléseinket az első században kialakult gnosztikus mozgalmak révén elterjedt nézetek alapozták meg nyugaton, ám követőit elnyomták, polémiával vádolták, mint Ireneusz is. Még azok is, akiket gnosztikus eretnekeknek neveztek, elfogadták bizonyos nézeteiket a magukat ortodox kereszténynek tartó csoportoknak. Bárki lehetett eretnek, akinek nézeteit nem szerették, vagy egyszerűen csak kijelentették róla. A hagyományok szerint eretnek az, aki eltér az igaz hittől. Ám mi az, amit „igaz hitnek” határozhatunk meg? Ki állapítja azt meg és milyen alapokon? Eretnekek

53 Valamennyi keresztény amikor a kezdeti egyházra tekint vissza egyetért abban, hogy az egyszerűbb és tisztább formában valósította meg a keresztény hitet. Az apostolok idejében a keresztény közösség valamennyi tagja megosztotta pénzét és vagyonát a közösséggel és mindannyian ugyanabban a tanításban hittek, együtt imádkoztak, mindannyian elfogadták az apostolokat, mint elöljárókat és tisztelték őket. Közvetlenül az aranykor után konfliktusok keletkeztek és megjelent az eretnekség: ezt mondja az Apostolok Cselekedeteinek szerzője, aki önmagát az első keresztény történésznek vallja. Keresztény aranykor?

54 A korai és a kortárs kereszténység
A Nag Hammadi felfedezések azonban felborították ezt a képet. Ha elfogadjuk azt, hogy a Nag Hammadiban talált 52 szöveg a korai keresztény tanításokat öleli fel, akkor azt is fel kell ismernünk, hogy a korai kereszténység jelentősen különbözött attól, miként azt bárki is feltételezte a Nag Hammadi felfedezéseket megelőzően. A mai kortárs kereszténység sokszínű és összetett, ezt látjuk, mégis, sokkal inkább egyöntetű, mint az első és második század keresztény egyházai. A korai és a kortárs kereszténység

55 Majdnem minden keresztény - katolikus, protestáns vagy ortodox – három alapkérdésben egyetért. Először, elfogadják az Újszövetség kánonját; másodszor, az apostoli hitvallás hittételeit; és harmadszor, megerősítik az egyházi intézményrendszer sajátos formáit. Ám a Szentírás kanonizált formája, a hitvallás és az intézményi rendszer – a jelenlegi formájának alapjait a második század végén kezdte csak felölteni. Az előtt az időszak előtt, amikor Ireneusz és eszmetársai megjelentek, számos evangélium forgott közkézen a különböző keresztény csoportoknál. Keresztény alapelvek

56 A helyzet Kr. u. 200. környékére megváltozott
A helyzet Kr.u környékére megváltozott. A kereszténység intézményesülésével a vezetés háromszintű hierarchiát alakított ki, püspökök, papok és diakónusok részvételével, akik önmagukat az „igaz hit” védelmezőjének tekintették. Az egyházak többsége, köztük a vezető szerepet betöltő Római Egyház, mindenféle más nézetet, mint eretnekséget, visszautasított. Elítélve a korai mozgalmak sokszínűségét, Ireneusz püspök és követői ragaszkodtak ahhoz, hogy csak egyetlen egyház lehet, és mindaz aki ezen az egyetlen egyházon kívül van, annak számára „nincs megváltás”. „Csak egy maradhat!”

57 A mai keresztény eszmerendszer kialakulása
Ennek az egyháznak a tagjai minősülnek egyedül ortodox (azaz „egyenes gondolkozású”) kereszténynek. Továbbá, mint állítják, ez az egyház katolikus, azaz, egyetemes. Bárki, aki megkérdőjelezte ezt a tanítást és más keresztény tanítások fontosságát is kiemelte, nyomban eretneknek minősült, és száműzték. Amikor az ortodoxok katonai erőhöz jutottak, nem sokkal azután, hogy Konstantin császár kereszténnyé vált a negyedik században, az eretnekek üldözése kiterjedtté vált. A gnosztikusokat kiirtották, illetőleg bujkálásra kényszerítették. A mai keresztény eszmerendszer kialakulása

58 János Apokrifonja - részlet az Atyáról
„Ő a megmérhetetlen fény, mely tiszta, szent (és) makulátlan. Ő a kimondhatatlan, tökéletes a megvesztegethetetlenségben. (Ő) nincs a tökéletesség állapotában, sem az áldás nélküliben, sem az isteniben, ám ő messze a legnagyobb. Neki nincs sem testi felépítése, sem testetlen. Nem nagy és nem kicsi. Nincs értelme azt mondani: ’mekkora?’ vagy hogy ’milyen?”, merthogy senki sem ismerheti őt. Ő nem valaki a (többi) létező között, ő messze a legnagyobb. Ő nem csak (egyszerűen) a legnagyobb, ellenkezőleg, létezése nem része sem a korszakoknak, sem az időnek. Mivel ő, aki részese egy korszaknak már korábban létrejött. Időt nem juttattak számára, mivel semmit sem kapott senkitől, ezért az csak kölcsön kapható. …” János Apokrifonja - részlet az Atyáról

59 A bölcsesség felszólít téged a maga jóságában, mondván: „Gyertek hozzám mindannyian, óh, ti balgák, hogy ajándékot kapjatok, a megértést, mely jó és kiváló. Adok nektek egy főpapi ruhát, melyet minden(féle) bölcsességből szőttek.” Mi más hasonlóan gonosz, mint a halál, a tudatlanságon kívül? Mi más hasonlóan gonosz, mint a sötétség, kivéve a feledékenységgel való bizalmaskodást? Vesd el a szorongást, Istent emeld fel egyedül. Ne vágyakozz az arany és az ezüst iránt, melyek haszontalanok, ám öltöztesd fel magad bölcsességgel, mint ruhával; viseld a tudásod mint koronát, és ülj fel az észlelés trónusára. Mivel ezek a tieid, és ismét megkapod őket rendkívüli esetben. Szilvánuss tanítása

60 Valentiniánuszi magyarázat
Isten létrejött: a Fiú, a Mindenség Tudata, azaz a Mindenség gyökeréből való, sőt, az Ő Gondolata az eredő, hiszen őbenne volt (a Fiú) a Tudatában. A Mindenség képviseletében, idegen gondolatot kapott, hiszen őelőtte semmi sem volt. Arról a helyről ő volt az, aki elköltözött […] feltörő forrás. Most pedig ez a Gyökere a Mindenségnek és a Monádnak, anélkül, hogy bárki lenne őelőtte. Most elérkezett a második forrás, a csendben létezik, és egyedül vele beszél. És a Negyedik, ezzel összhangban ő, aki lekorlátozta saját magát a Negyedikben: miközben a három-száz-hatvanadikban lakozik, ő hozta először önmagát létre, és a Második kinyilatkoztatta az ő szándékát, és a Negyedikben ő kiterjesztette önmagát. Valentiniánuszi magyarázat

61 Dörgő hang, tökéletes elme
A hatalomból születtem, és azokhoz jöttem, akik rólam elmélkednek, és azok között találtak meg engem, akik kutattak utánam Nézzetek rám, akik rólam elmélkedtek, és ti hallók, hallgassatok engem, ti, akik vártok rám, vegyetek magatokhoz. És ne száműzzetek engem a pillantásotok elől, És ne emeljétek a hangotokat gyűlölködésre ellenem, sem a hallásotok. Ne legyetek tudatlanok rólam sehol és semmikor. Legyetek résen! Ne legyetek tudatlanok rólam. Dörgő hang, tökéletes elme

62 A világ eredete (Pistis Sophia)
Így hát Éva, az első szűz, az, aki férj nélkül megszülte első leszármazottját. Ő maga szolgált saját szülésznőjeként. Emiatt azt tartják róla, hogy imígyen szólt: Én vagyok az, aki része az anyámnak; és én vagyok az, aki az anya. Én vagyok az, aki a feleség; én vagyok az, aki a szűz. Én vagyok az, aki várandós; én vagyok az, aki a szülésznő. Én vagyok az, aki vígasztal a vajúdás fájdalmaiban. A férjem az, aki megszült engem; és én vagyok az, aki az ő anyja. És ő az, aki az én apám és az én uram. Ő az, aki az én erőm; Amire ő vágyik, ezt mondja – okkal. Én vagyok a születés folyamata; mivel én szültem meg a férfit, mint urat. A világ eredete (Pistis Sophia)

63 Péter és a tizenkét Apostol Cselekedetei
Odaadta az orvosságos erszényt, és mondá: „Gyógyíts meg minden városi beteget, ki hisz nevemben." Péter félt még egyszer visszakérdezni. Csak jelzett a mellette állónak, aki János volt: „Most te beszélsz." Jánost szólt, „Uram, előtted félünk több szót ejteni. De te vagy, aki kéri, hogy gyakoroljuk ezt a mesterséget. Minket nem képeztek orvosnak. Így honnan tudjuk, miként kell a testeket gyógyítani? Válaszola neki: „Jól beszéltél János, tudom hogy ennek a világnak az orvosai gyógyítják, mi ehhez a világhoz tartozik. Viszont a lelkek orvosai a szívet gyógyítják. Ezért gyógyítsd meg először a testeket a orvoslás igazi erejével, világi gyógymódokkal, így bízni fognak benned, ezáltal meglesz az erőd, hogy a szív betegségeit is meggyógyíthasd.” Péter és a tizenkét Apostol Cselekedetei

64 …Ha valaki nem a sötétségben áll, nem lesz képes meglátni a fényt
…Ha valaki nem a sötétségben áll, nem lesz képes meglátni a fényt. Ha valaki nem érti meg a tűz keletkezését, akkor azt megégeti, mivel nem tudja, annak eredetét. Ha valaki nem ismeri meg elsőre a vizet, az nem tud semmit. Akkor meg mi értelme lenne megkeresztelni őt? Ha valaki nem érti, miként születik meg a fújó szél, akkor őt elfogja majd fújni. Ha valaki nem érti, hogy a test, melyet hordoz, miként születik meg, el fog pusztulni vele együtt. És hogyan ismerhetné meg az Atyát, aki nem ismeri a Fiút? És aki nem ismeri az összes dolog gyökerét, azok rejtve maradnak számára. Ha valaki nem ismeri a gonoszság gyökerét, az nem fog idegenként viselkedni vele. Ha valaki nem érti meg, hogy honnan jött és hová tart, és nem lesz idegen számára a Világegyetem, mely majd […], mely megalázott lesz.” A Megváltó párbeszéde

65 Amikor megismerte saját [női entitás] Létezését és amikor megpihent, elhozta az Egyet [férfi entitást],  aki azóta látta valamennyiük egyéni létezését mióta ő maga is van. És amikor olyanná válnak, mint ő [férfi entitás], meg fogják látni az isteni Háromszoros-Férfit, az erőt, mely nagyobb, mint az Istené. Ő a mindenek Gondolata, akik együtt léteznek. Amikor mérlegeli őket, a nagy férfit mérlegeli […] gondolkodó Előistenség, ezek körfolyamata. Amikor ezt látja, mindazokat látja akik valójában együtt léteznek és a köztük ható kölcsönhatást is. És amikor látja mindezeket, látja a Kalyptost. És ha látja az elrejtetteket, látja Barbelo Eónját. És az Egyetlen nemzés nélküli utódáért, ha valaki látja miként él… Társteremtők

66 A racionális lélek (szintén) kifárasztotta magát a keresésben – megismerte az Istent. Kutatóan dolgozott, teste kimerültségéig hajtotta magát, elkoptatva lábait az evangélista követésében, tanulván a Kifürkészhetetlen Egyről. Megtapasztalta saját felemelkedését. Megpihent Őbenne, aki nyugalomban van. Megpihent a menyasszony-szobában. Elfogyasztotta a díszebédet, mivel igencsak megéhezett. Részesült a halhatatlan ételből. Megértette, miután törekedett. Megpihent a munkájából, miközben a felülről rásugárzó fény nem halványodott. Övé  (a fényé) a dicsőség és a hatalom és a kinyilatkoztatás mindörökkön örökké. Ámen. Iránymutató tanítás

67 Források: http://gnosis.org/naghamm/nhlcodex.html


Letölteni ppt "A Nag Hammadi Gnosztikus Könyvtár"

Hasonló előadás


Google Hirdetések