Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A modulos tételkészítés,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A modulos tételkészítés,"— Előadás másolata:

1 A modulos tételkészítés,
írásbeli, szóbeli vizsgatevékenységek sajátosságai. Mihálka Nóra Vizsgadokumentációs irodavezető 2009. november 13.

2 Módosított 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet
A szakmai vizsgáztatás jogszabályi háttere Régi (kifutó) 26/2001. (VII.27.) OM rendelet Módosítások: 20/2004. (VII.27.) OM 9/2006. (III.27.) OM Módosított 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet

3 Legfontosabb változások
A szakmai vizsga időtartama legfeljebb 5 nap ( vizsgázóra értve) – meghosszabbítható 1 nappal. A vizsgázó egy napra eső összes vizsgatevékenységének ideje nem haladhatja meg a 8 órát. Az első vizsgatevékenység napjától számítva negyvenöt napon belül kell befejezni a vizsgát. Írásbeli vizsgatevékenység és az utolsó vizsgatevékenység között legalább 3 nap különbség kell, hogy legyen. Egy napra több vizsgarész, vizsgatevékenység szervezhető. Bármelyik vizsgatevékenységgel megkezdhető a szakmai vizsga. A vizsgabizottság megosztható (elnök, kamarai tag, vizsgaszervező képviselője). 17. § (1) „Valamennyi vizsgatevékenység csak a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban rögzített vizsgabizottsági tag és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértő jelenlétében kezdhető meg, illetőleg folytatható.”

4 Központi vizsganapok időpontjainak elérhetősége
rendszeru vizsgak

5 Modulos vizsgaidőpontok
A modulos szakképesítésekhez az időtervek kimenetenként készültek, így az azonosító szám alapján lehet keresni a rész-szakképesítéseket, az elágazásokat és a ráépüléseket is. A havonta magadott 2 egymás utáni vizsganap közül az első napon kell a központi vizsgákat megkezdeni! A modulos szakképesítésekhez tartozó központi vizsgatevékenységek időbeosztása szintén letölthető. A módosított 20/2007 rendelet értelmében napi 8 órás vizsgaidő áll a vizsgázók rendelkezésére. Az egymást követő írásbeli és interaktív vizsgatevékenységek közötti szünet 10 perc.

6 Az írásbeli és interaktív vizsgák kezdési időpontjai

7 15/2008 SZMM rendelet szerint
Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető Szerkezetlakatos

8 Szerkezetlakatos

9 A vizsga tervezéséhez szükséges szempontok
A vizsga időpontja a. A szakmai vizsgát az első vizsgatevékenység napjától számítva negyvenöt napon belül be kell fejezni! b. Az első vizsgatevékenység bármelyik lehet! 2. A vizsgacsoport létszáma (IRK - minimum 10 fő,) maximum 35 fő 3. Vizsgarend elkészítése

10 Modulos vizsgaidőpontok
A modulos szakképesítésekhez az időtervek kimenetenként készültek, így az azonosító szám alapján lehet keresni a rész-szakképesítéseket, az elágazásokat és a ráépüléseket is. A havonta magadott 2 egymás utáni vizsganap közül az első napon kell a központi vizsgákat megkezdeni! A modulos szakképesítésekhez tartozó központi vizsgatevékenységek időbeosztása is elkészült, mely szintén letölthető. időterv

11 Szerkezetlakatos g Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok 1 Elsősegélynyújtás, újraélesztés s 2 Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő) Összetett lemezalkatrész készítése r Technológiai dokumentáció készítése Gépészeti kötési feladatok Oldható és nemoldható kötések készítése Kötések megválasztásának és létesítésének szempontjai Magasban végzett szerelések Termékek elhelyezése, beépítése, a magasban végzett munkák speciális munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásai Szerkezetlakatos tevékenységek Szerkezetépítés Munkatervezés 3 Munkajogi, szervezési ismeretek

12 Szerkezetlakatos r Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő) 2 Technológiai dokumentáció készítése 30% 120 Szerkezetlakatos tevékenységek Munkatervezés 35% 180 s Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok 2 Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek 50% 45 Gépészeti kötési feladatok Kötések megválasztásának és létesítésének szempontjai 30% Magasban végzett szerelések 1 Termékek elhelyezése, beépítése, a magasban végzett munkák speciális munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásai 100% Szerkezetlakatos tevékenységek 3 Munkajogi, szervezési ismeretek 15%

13 Gyakorlati vizsgafeladatok
Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok 1 Elsősegélynyújtás, újraélesztés 50% 30 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő) Összetett lemezalkatrész készítése 70% 240 Gépészeti kötési feladatok Oldható és nemoldható kötések készítése 180 Szerkezetlakatos tevékenységek Szerkezetépítés

14 Szerkezetlakatos 6 modul – 10 vizsgafeladat
2 írásbeli vizsgatevékenység perc 4 gyakorlati vizsgatevékenység 690 perc 4 szóbeli vizsgatevékenység 180 perc Egy vizsgázó vizsgaideje: perc = 19,5 óra  5 + 1nap

15 Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető
Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok 1 Elsősegélynyújtás, újraélesztés s 2 Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek A próbagyártás technológiája Próbagyártás A próbagyártás dokumentálása Gépek, géprendszerek karbantartása Oldható és nemoldható kötések készítése Dokumentálás Fémipari megmunkálógépsor üzemeltetése Üzemeltetési ellenőrzés és dokumentálása Fémipari megmunkálógépsor és berendezés részei, biztonságos üzemeltetésük

16 Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető
4 modul – 8 vizsgafeladat 0 írásbeli vizsgatevékenység 6 gyakorlati vizsgatevékenység 810 perc 2 szóbeli vizsgatevékenység perc Egy vizsgázó vizsgaideje: 900 perc = 15 óra  5 + 1nap

17 A tételkészítés folyamata
szerző kézirat javítás Tétel, javításokkal szakmai lektor pedagógiai lektor nyelvi lektor szerkesztő Jóváhagyásra előkészítés javítás archiválás Minisztériumi hitelesítés sokszorosítás

18 Kompetencia: A kompetencia az a képességünk és hajlandóságunk, hogy a bennünk lévő tudást (ismereteket, képességeket és attitűdbeli jellemzőket) sikeres problémamegoldó cselekvéssé alakítsuk. Követelménymodul tartalma a kompetenciaprofil: Feladatprofil Tulajdonságprofil Készségek Személyes kompetencia Társas kompetencia Módszer kompetencia

19

20 Tulajdonságprofil

21 Alapvető elvárás a feladatokban
A vizsgafeladatok gyakorlati MUNKASZITUÁCIÓ-ból induljanak ki! Ahhoz közvetlenül kapcsolódó feladatok legyenek! A kérdések egyértelműek legyenek! A javítási értékelési útmutató egyértelműen értékelhetők legyenek! Ne az elméletet kérje számon, hanem a feladatok elvégzésének lehetőségét. Nem leíró jellegű feladatok kellenek! pl. ismertesse… EZ NEM LEHET

22 Alapvető elvárás A szakmai és vizsgakövetelményekben megfogalmazott és modulokhoz rendelt valamennyi kompetencia a vizsgafeladat(ok) által maradéktalanul lefedésre kerüljenek! 1. A szakmai és vizsgakövetelmény a kompetenciák mérésére egyfajta vizsgatevékenységet határoz meg. Szükséges a modulban meghatározott kompetenciák vizsgálata abból a szempontból, hogy azok a vizsgarészben meghatározott vizsgatevékenység révén valóban mérhetőek. 2. Ha kettő vagy több vizsgatevékenységet is rendel a szakmai és vizsgakövetelmény, akkor szükséges annak vizsgálata, hogy az egyes kompetenciák mérésére melyik vizsgatevékenység a legalkalmasabb.

23 Például: alapmodul

24 A tételkészítés javasolt lépései
1. A szakmai és vizsgakövetelmények tanulmányozása, megismerése – feladatprofil – tulajdonságprofil – szakmai ismeretek és a szakmai készségek, – személyes, társas, módszerkompetenciák – A vizsgafeladat milyen %-os arányt képvisel a modulban?

25 2. A tétel tartalmának meghatározása
A tétel konkrét tartalmának meghatározásakor a modul és a feladat címéből kell elsősorban kiindulni. Amennyiben a vizsgafeladat címében a teszt meghatározás szerepel, akkor csak teszt jellegű feladat alkalmazható. A feladat- és tulajdonságprofilból ki kell választani azokat a kompetenciákat, melyeket a tételben fel kíván mérni. A felmérendő elemek, kompetenciák darabszámát olyan arányban szükséges kiválasztani, amilyen %-os arányban a feladatot figyelembe kell venni a vizsgarész értékelésénél.

26 3. A vizsga időtartama alapján
A tételtartalomnak olyan mennyiségűnek kell lennie, hogy az a vizsga időtartamán belül egy átlagos felkészültségű vizsgázó számára végrehajtható legyen.

27 4. A szakképesítés szintje alapján
Ha a modult több eltérő szintű szakképesítés is tartalmazza, akkor a tartalmat úgy kell meghatározni, hogy a legalacsonyabb szintű szakképesítési területen vizsgázók számára is megoldható nehézségű legyen.

28 5. A tételen belül a feladatok típusának meghatározása
„A” típus (legmagasabb) Személyes szakmai, vezetői közreműködés és eszközhasználat nélkül, „fejből” való alkalmazás. Első próbálkozásra helyes, hibátlan ismeretalkalmazás., amelyet önállóan, gyorsan, hiba nélkül kell tudni alkalmazni előre tervezhető, ismerhető feltételek között. Javasolt feladattípus: teszt, villámkérdések (egy-két szavas választ igénylő kérdések) rövid, vagy nincs gondolkodási idő. „B” típus Átmenet az „A” és „C” között.

29 5. A tételen belül a feladatok típusának meghatározása
„C” típus (középső) Az alkalmazási feladat közlése, észlelése után tájékozódásra, előzetes próbára, segédtevékenységekre is elegendő idő alatt, tehát a tényleges feladatvégzéshez szükséges időtartamot jelentősen meghaladó, de a teljesítményt valamelyest korlátozó időtartamú alkalmazás. A meghatározó eredmények tekintetében önellenőrzés és javítás után, illetve összességében megfelelő minőségű . Összetett, elemeiben tervezhető, ismerhető feltételek. Javasolt feladattípus: tervezési, számítási, rajzi feladat, problémamegoldásra, esetelemzésre irányuló, kifejtő jellegű, esszészerű, adott szempontok alapján elvégzett szöveges feladat, „D” típus Átmenet a „C” és „E” között.

30 5. A tételen belül a feladatok típusának meghatározása
„E” típus (legalacsonyabb) Könnyen kiváltható kompetencia. A személyes szerep a közreműködésre korlátozódik. Javasolt feladattípus: átfogó, összefüggő információkból egyszerű megértésre, értelmezésre irányuló feladatok.

31 Szóbeli feladatsor készítés
20 db Feladatközlő lap = munkaszituáció (kérdés)+ vázlat 20 db Értékelő lap Pontozás: 100 pont (max. 20 pontonkénti bontásban) A tételek az adott témakörhöz tartozó ismereteket úgy kérik számon, hogy a vizsgázónak fel kell használnia a gyakorlat keretében szerzett tapasztalatait is, ezeket szervesen be kell illesztenie a feleletébe.

32 Szóbeli feladatsor készítés
A feladat megfogalmazása minden esetben a címhez kapcsolódjon! Munkaszituáció, életszerű helyzet Információ vázlat megadása (nem kérdések, vázlatpontok) A szakmai ismereteknek, feladatprofil kompetenciáknak olyan arányban kell szerepelnie, amilyen százalékos arányt képvisel a feladat a vizsgarészben

33 Szóbeli feladatsor készítés
Amennyiben a szakmai vizsgakövetelményekben van(nak) idegen nyelvi kompetenciák, azokat is fel kell mérni! A feladatokhoz szükséges segédanyag is adható (képletgyűjtemény, táblázat, grafikon, törvény, jogszabály, stb.) ez derüljön ki a feladat megfogalmazásából! Honlapon lévő szóbelik áttekintése

34 Szóbeli vizsgatevékenység
Fedőlapon szereplő adatok: Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Építőipari közös feladatok III. Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: /1 Munka- és balesetvédelmi előírások, környezetvédelmi és hulladékkezelési ismeretek alkalmazása Szóbeli vizsgatevékenység időtartam: 45 perc Jóváhagyás időpontja és a rendelet hivatkozás

35 Szóbeli vizsgatevékenység
Első oldalon szereplő adatok: Mindazok a szakképesítések/rész-szakképesítések/elágazások/ráépülések felsorolása azonosítószámukkal együtt, amelyekben az adott vizsgarész vizsgafeladata előfordul. Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője

36 Vizsgafeladat a 856-06-06 modul szóbeli vizsgatevékenységéhez

37 Értékelőlap

38

39 Interaktív vizsgatevékenység
Az interaktív vizsgatevékenység vizsgafeladataihoz előzetesen tájékoztatót kell kiadni, amely alapján a vizsgaszervező a vizsgafeladathoz szükséges speciális feltételeket biztosítani tudja. Ezt a tájékoztatót, illetve CD-n a szükséges forrásanyagot a tétellel együtt megkapják a vizsgaszervezők. A képző intézmények rendszergazdái a tájékoztatónak megfelelően járnak el és előkészítik az interaktív vizsgát.

40 Interaktív vizsgatevékenység
Internet elérhetőség ( küldés, cím) Nyomtató Egyedi szoftver (csak az eszközjegyzékből) Cd-n forrásfájlok (rendszergazdáknak, jogosultságok beállítása) Cd-n forrásfájlok (vizsgázóknak) A technikai feltételek folyamatos biztosításáért felelős személy a vizsga biztonságos lebonyolításának érdekében a vizsgaszervező írásos engedélyével jelen lehet.

41 GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG
A gyakorlati vizsgafeladatokat a vizsgaszervező dolgozza ki és a vizsgaszervező javaslatára – a vizsga megkezdése előtt 10 nappal el kell küldeni a vizsgabizottság elnökének– a vizsgabizottság elnöke a vizsgabizottsági taggal egyetértésben hagyja jóvá. Értékelő lapot kell hozzá készíteni! A gyakorlati vizsgafeladatok egy szakmai vizsgán használhatóak. A gyakorlati vizsgafeladatokból több félét kell készíteni, mert a vizsgázó húzás útján választja ki az adott feladatot.

42 A szakmai vizsgára való felkészülést segítő segédanyagok
A tanulói létszámadatok és a leggyakoribb követelménymodulok figyelembevételével összeállítva: Írásbeli és interaktív mintafeladatok db Gyakorlati mintafeladatok db

43 A létszám megoszlása szakmacsoportok szerint

44 Nyilvánosságra hozott tételek darabszáma

45 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A modulos tételkészítés,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések