Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kaposvár, 2009. december 8. Horváth Péter, PhD hallgató, az Országos Fogyatékosügyi Tanács titkára Esélyt jelent-e a fogyatékosságügyi politika értékeinek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kaposvár, 2009. december 8. Horváth Péter, PhD hallgató, az Országos Fogyatékosügyi Tanács titkára Esélyt jelent-e a fogyatékosságügyi politika értékeinek."— Előadás másolata:

1 Kaposvár, 2009. december 8. Horváth Péter, PhD hallgató, az Országos Fogyatékosügyi Tanács titkára Esélyt jelent-e a fogyatékosságügyi politika értékeinek alakulása? Horváth Péter SZMM, Államtitkárság

2 Kaposvár, 2009. december 8. Horváth Péter, PhD hallgató, az Országos Fogyatékosügyi Tanács titkára A fogyatékosságügyi politika kialakulásának közvetett okai demográfiai kihívás alacsony születésszám, meghosszabbodott élettartam változik a népesség szerkezete gazdasági kihívás szociális kiadások növekedése jövedelmi és fogyasztási adók csökkenése társadalmi kihívás gondozási és ápolási szükségletek növekedése ingyenes „szolgáltatók” kontra fizetett ellátás kulturális kihívás elosztási konfliktusok: állampolgári jog kontra rászorultság orvos-technikai kihívás diagnózis, terápia, géntechnológia az orvostudomány fejlődése jogi kérdésekké, azok szociális – oktatási – munkaerő-piaci kihívásokká alakulnak

3 Kaposvár, 2009. december 8. Horváth Péter, PhD hallgató, az Országos Fogyatékosügyi Tanács titkára A fogyatékosságügyi politika kialakulásának közvetlen okai a fogyatékosságügyi politika belső konstrukciói jövedelem-transzfer könnyű hozzáférhetőség új szereplők a politikai arénában nemzeti szereplők szupranacionális szereplők szervezettség, szakértelem, média-nyilvánosság értékek és érdekek alakulása nyelvhasználat a fogyatékosság definíciója szabályozás – program-alkotás fogyatékosságügyi kutatások OECD, EU

4 Kaposvár, 2009. december 8. Horváth Péter, PhD hallgató, az Országos Fogyatékosügyi Tanács titkára A fogyatékosságügyi politika változásokat generáló fontosabb színterei ENSZ International Labour Organisation UNESCO World Healts Organisation OECD Európa Tanács Európai Unió Magyarország Országos Fogyatékosügyi Tanács Egyenlő Bánásmód Hatóság állampolgári jogok országgyűlési biztosa Alkotmánybíróság Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége Autisták Országos Szövetsége Halmozottan Sérültek Szülőszövetsége Demoszthenész Beszédfogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete Siket-vakok Országos Egyesülete Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum /MDAC

5 Kaposvár, 2009. december 8. Horváth Péter, PhD hallgató, az Országos Fogyatékosügyi Tanács titkára A fogyatékosságügyi politika nemzetközi színterei ENSZ 1982.12.03 – 10 éves világszintű akcióprogram – 1992.12.03. Fogyatékos Emberek Nemzetközi Napja – 1994-ben Standard Rules 2006 fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény alapján létrejövő testületek részes államok konferenciája (2009. szeptember) Fogyatékossággal Élő Személyek Jogainak Bizottsága (dr. Könczei György; jelentéstételi kötelezettség) Disabiliy Peoples International (dr. Hegedűs Lajos); Rehabilitaion International (OFT), Európa Tanács – CD-P-RR P-RR-WGAP (Fogyatékosságügyi Akcióterv) P-RR-UD (Egyetemes tervezés) P-RR-AUT (Autista Gyermekek Integrációja) P-RR-CLCD (közösségi szolgáltatások) Európai Unió Európai Parlament dr. Kósa Ádám, első hallássérült EP képviselő Disability Intergroup (1980 óta) (76-ból 15 magyar képviselő) Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság G3: „fogyatékosságügyi főosztály” – Johan Ten Geuzendam Disability High Level Group EASPD (Kézenfogva Alapítvány; European Disability Forum (Szöllősiné Földesi Erzsébet, elnökhelyettes), Inclusion Europe (ÉFOÉSZ), European Union of the Deaf (SINOSZ)

6 Kaposvár, 2009. december 8. Horváth Péter, PhD hallgató, az Országos Fogyatékosügyi Tanács titkára A fogyatékosságügyi politika-csinálás hazai színterei pártok választási időszak (választási program) „működési” időszak (parlamenti munka) – Béki Gabriella (SZDSZ), Hirt Ferenc (FIDESZ), Soltész Miklós (KDNP), Vidorné Szabó Györgyi (MSZP) Országgyűlés bizottsági rendszer (pl. foglalkoztatási és munkaügyi bizottság) kérdések és interpellációk Kormány és minisztériumok kormány-programok közigazgatási egyeztetés időszaka (a Kormány ügyrendje) az országos érdekegyeztetés fórumai Országos Fogyatékosügyi Tanács Országos Szociálpolitikai Tanács Ágazati Párbeszéd Bizottságok Tanácsa (és albizottságai) Munkaerőpiaci Alap Irányító Testülete (MAT) ÚMFT OP MB-k

7 Kaposvár, 2009. december 8. Horváth Péter, PhD hallgató, az Országos Fogyatékosügyi Tanács titkára Politikai alapdokumentumok az új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006.(II.16.) OGY határozat az új OFP végrehajtásának 2007-2010. évekre vonatkozó középtávú intézkedési tervéről szóló 1062/2007.(VIII.7.) Korm. határozat Fogyatékos személyek esélyegyenlősége: Európai Cselekvési Terv (COM(2003) 650-es bizottsági közlemény) A fogyatékos személyek helyzete a kibővült Európai Unióban: az Európai Akcióterv 2006-2007 (COM(2005) 604 bizottsági közlemény) A fogyatékos személyek helyzete az Európai Unióban: a 2008- 2009-es európai cselekvési terv (COM(2007) 738 bizottsági közlemény) Európai Akcióterv 2006-2015 (az Európa Tanács közleménye Rec(2006)5)

8 Kaposvár, 2009. december 8. Horváth Péter, PhD hallgató, az Országos Fogyatékosügyi Tanács titkára A fogyatékosság fogalma nincs egységes meghatározás az EU tagországokban a magyar jogrendben a fogyatékosság terjedelme függ a szabályozás céljától pénzbeli ellátás szolgáltatások / foglalkoztatás: szakember- ellátottság és intézmény-rendszer lobbi-tevékenység egyenlő bánásmód / egyenlő esélyű hozzáférés

9 A fogyatékosságügyi politika tipológiája  kompenzáció-orientált:  orvosi modell  jövedelem-kiesés kompenzálása, többletköltségek biztosítása  cselekvőképesség kizárása – helyettesítő gondoskodás, állami védelmi modell  felmentés a követelmények egy része vagy teljes egésze teljesítésétől  rehabilitáció-orientált:  szociálpolitikai modell vagy gazdasági modell  keresőképesség fenntartása, munkanélküliség megelőzése, foglalkoztatás elősegítése  cselekvőképesség korlátozása – van, aki alkalmatlan (lásd még képzési kötelezettség)  siket gyerekek szegregált és integrált iskoláztatása (hallókészülékkel ellátás, cochlea implantáció)  szóbeli és írásbeli vizsgák rendszere, hosszabb felkészülési idő  részvétel-orientált:  emberi jogi modell  antidiszkrimináció, egyenlő bánásdmód, esélyegyenlőség, akadálymentesség, egyenlő esélyű hozzáférés,  támogatás a döntéshozatalban – mindenkinek joga, hogy részt vegyen az élethelyzetekben  jelnyelvről szóló törvény  a tanulmányok folytatásához és a vizsgáztatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása azonos követelmények mellett  intézmény-rendszer és forrás-elosztás Mo-on

10 Kaposvár, 2009. december 8. Horváth Péter, PhD hallgató, az Országos Fogyatékosügyi Tanács titkára A fogyatékosságra-rokkantságra fordított kiadások összehasonlítása (GDP százalékában) Forrás: EUROSTAT Ahol tehát csökkent a GDP arány: Litvánia, Szlovákia, Spanyolo., Németo., Belgium, Szlovénia, Nagy-Britannia, Ausztria, Portugália, Finnország (10 ország)

11 Kaposvár, 2009. december 8. Horváth Péter, PhD hallgató, az Országos Fogyatékosügyi Tanács titkára A 2006. évi választási programok önálló fejezet MSZP 21. Pont SZDSZ Nagyobb esély – V/33. fejezet FIDESZ „Közelebb egymáshoz” c. fejezetben 6 pontban MDFNem más politikák részeként is megfogalmaznak elképzeléseket nemigen: - használhatóbb tudás - több szabadság nemigen: - közbiztonság - szociálpolitika attitűd meghatározása nincsvanvannincs konkrét ígéretek száma 0862 általános célok 41491 használt fogalmak fogyatékkal élő honfitársaink fogyatékkal élő társaink fogyatékkal élő emberek fogyatékkal élők fogyatékossággal élő emberek fogyatékosok fogyatékos személyek fogyatékos ember fogyatékos tanulók fogyatékosok fogyatékos társaink fogyatékos emberek fogyatékos személyek fogyatékkal élők fogyatékosokkal foglalkozók azonosítható célcsoportok általában a fogyatékos emberek a fogyatékos emberek családjai általában a fogyatékos emberek fogyatékos tanulók hallássérült személyek az időskorú fogyatékos emberek általában a fogyatékos emberek súlyosan értelmi fogyatékos emberek családjai súlyosan-halmozottan fogyatékos emberek családjai vak fiatalok siket és nagyothalló emberek mozgássérült emberek általában a fogyatékos emberek forintban kifejezett ígéretek nincsnincs 4Mrd Ft akadálymentesítésre az önkormányzatoknak 150E Ft-ról 500E Ft-ra emeli a lakás-akadálymentesítési támogatást nincs

12 Kaposvár, 2009. december 8. Horváth Péter, PhD hallgató, az Országos Fogyatékosügyi Tanács titkára oktatás befogadó oktatási forma preferálása megfelelő szakmai szemlélettel, felkészültséggel, szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosításával, modern info-kommunikációs eszközök és szoftverek alkalmazásával oktatási programok indítása szakképzés felzárkóztató tananyagok, felzárkóztató képzés speciális szakképző központok kialakítása foglal- koztatás integrált és védett foglalkoztatás támogatása a fogyatékos embereket foglalkoztató cégek előnyben részesítése közbeszerzéseken és pályázatokon a foglalkoztatás segítésére kiemelt szolgáltatási szektorok támogatása civil szektor és az önfoglalkoztatás erejének növelése teljes és részmunkaidős foglalkoztatás támogatása védett munkahelyek és műhelyek támogatása rehabilitáció megteremti a komplex rehabilitáció intézmény- rendszerét speciális diagnosztikai központok kialakítása szociális szolgál- tatások nappali ellátás fejlesztése a súlyosan értelmi fogyatékos és a súlyosan-halmozottan hátrányos helyzetű emberek hozzátartozói tevékenységét teljes vagy részmunkaidős viszonyként ismerjük el lakás-akadálymentesítési támogatás megemelése gépjármű-szerzési támogatás emelése akadály- mentesítés mozgási és kommunikációs akadálymentesítés állampolgári jogok gyakorlásában épített és virtuális környezetben szolgáltatásokhoz való hozzáférésben informatikai eszközök vak fiataloknak ingyenes internet-hozzáférés a siket és nagyothalló embereknek tömegközlekedés akadálymentesítése közintézmények akadálymentesítése 4Mrd Ft az önkormányzatoknak akadálymentesítésre

13 Kaposvár, 2009. december 8. Horváth Péter, PhD hallgató, az Országos Fogyatékosügyi Tanács titkára esély- egyenlőség toleranciaprogramok az oktatásban fogyatékos emberek reprezentációja a nyilvánosság fórumain számos szakterületen fogyatékosságügyi tudások integrálása a képzésekbe és továbbképzésekbe (tanár, köztisztviselő, bíró, ügyész, rendőr, orvos, pszichológus, médiaszakember) a felsőoktatásban esélyegyenlőségi tanegység bevezetése „fel kell számolni a diszkriminációt” fogyatékos személyek életútja program kidolgozása egyéb a területi eltérések kompenzálására differenciált támogatási rendszereket ígér az időskori látás-, hallásvesztésre és mozgáskorlátozottságra szociális szolgáltatásokat és pénzbeli támogatásokat ígér jelnyelvi törvény megalkotása a fogyatékos személyek esélyegyenlőségével kapcsolatos szabálysértések szankcionálásáról szóló jogszabály megalkotása választójogi törvény módosítása az állampolgári jogok gyakorlásának egyenlő esélyű biztosítása érdekében ROMA-PROGRAM: ne legyenek roma gyerekek eltérő tantervű iskolákban szabadidős és sport programok indítása az új büntető törvénykönyvben ígéri a fogyatékkal élők fokozottabb védelmét kijelentik, hogy a fogyatékos személyeket érintő költségvetési kiadások nem lehetnek alku, illetve költségvetési megszorító intézkedések tárgyai az adó újabb 1%-a legyen felajánlható fogyatékos emberekkel foglalkozó civil szervezeteknek

14 Kaposvár, 2009. december 8. Horváth Péter, PhD hallgató, az Országos Fogyatékosügyi Tanács titkára Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Kaposvár, 2009. december 8. Horváth Péter, PhD hallgató, az Országos Fogyatékosügyi Tanács titkára Esélyt jelent-e a fogyatékosságügyi politika értékeinek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések