Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Esélyt jelent-e a fogyatékosságügyi politika értékeinek alakulása?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Esélyt jelent-e a fogyatékosságügyi politika értékeinek alakulása?"— Előadás másolata:

1 Esélyt jelent-e a fogyatékosságügyi politika értékeinek alakulása?
Horváth Péter SZMM, Államtitkárság Kaposvár, december 8. Horváth Péter, PhD hallgató, az Országos Fogyatékosügyi Tanács titkára

2 A fogyatékosságügyi politika kialakulásának közvetett okai
demográfiai kihívás alacsony születésszám, meghosszabbodott élettartam változik a népesség szerkezete gazdasági kihívás szociális kiadások növekedése jövedelmi és fogyasztási adók csökkenése társadalmi kihívás gondozási és ápolási szükségletek növekedése ingyenes „szolgáltatók” kontra fizetett ellátás kulturális kihívás elosztási konfliktusok: állampolgári jog kontra rászorultság orvos-technikai kihívás diagnózis, terápia, géntechnológia az orvostudomány fejlődése jogi kérdésekké, azok szociális – oktatási – munkaerő-piaci kihívásokká alakulnak Kaposvár, december 8. Horváth Péter, PhD hallgató, az Országos Fogyatékosügyi Tanács titkára

3 A fogyatékosságügyi politika kialakulásának közvetlen okai
a fogyatékosságügyi politika belső konstrukciói jövedelem-transzfer könnyű hozzáférhetőség új szereplők a politikai arénában nemzeti szereplők szupranacionális szereplők szervezettség, szakértelem, média-nyilvánosság értékek és érdekek alakulása nyelvhasználat a fogyatékosság definíciója szabályozás – program-alkotás fogyatékosságügyi kutatások OECD, EU Kaposvár, december 8. Horváth Péter, PhD hallgató, az Országos Fogyatékosügyi Tanács titkára

4 A fogyatékosságügyi politika változásokat generáló fontosabb színterei
ENSZ International Labour Organisation UNESCO World Healts Organisation OECD Európa Tanács Európai Unió Magyarország Országos Fogyatékosügyi Tanács Egyenlő Bánásmód Hatóság állampolgári jogok országgyűlési biztosa Alkotmánybíróság Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége Autisták Országos Szövetsége Halmozottan Sérültek Szülőszövetsége Demoszthenész Beszédfogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete Siket-vakok Országos Egyesülete Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum /MDAC Kaposvár, december 8. Horváth Péter, PhD hallgató, az Országos Fogyatékosügyi Tanács titkára

5 A fogyatékosságügyi politika nemzetközi színterei
ENSZ – 10 éves világszintű akcióprogram – Fogyatékos Emberek Nemzetközi Napja – 1994-ben Standard Rules 2006 fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény alapján létrejövő testületek részes államok konferenciája (2009. szeptember) Fogyatékossággal Élő Személyek Jogainak Bizottsága (dr. Könczei György; jelentéstételi kötelezettség) Disabiliy Peoples International (dr. Hegedűs Lajos); Rehabilitaion International (OFT), Európa Tanács – CD-P-RR P-RR-WGAP (Fogyatékosságügyi Akcióterv) P-RR-UD (Egyetemes tervezés) P-RR-AUT (Autista Gyermekek Integrációja) P-RR-CLCD (közösségi szolgáltatások) Európai Unió Európai Parlament dr. Kósa Ádám, első hallássérült EP képviselő Disability Intergroup (1980 óta) (76-ból 15 magyar képviselő) Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság G3: „fogyatékosságügyi főosztály” – Johan Ten Geuzendam Disability High Level Group EASPD (Kézenfogva Alapítvány; European Disability Forum (Szöllősiné Földesi Erzsébet, elnökhelyettes), Inclusion Europe (ÉFOÉSZ), European Union of the Deaf (SINOSZ) Kaposvár, december 8. Horváth Péter, PhD hallgató, az Országos Fogyatékosügyi Tanács titkára

6 A fogyatékosságügyi politika-csinálás hazai színterei
pártok választási időszak (választási program) „működési” időszak (parlamenti munka) – Béki Gabriella (SZDSZ), Hirt Ferenc (FIDESZ), Soltész Miklós (KDNP), Vidorné Szabó Györgyi (MSZP) Országgyűlés bizottsági rendszer (pl. foglalkoztatási és munkaügyi bizottság) kérdések és interpellációk Kormány és minisztériumok kormány-programok közigazgatási egyeztetés időszaka (a Kormány ügyrendje) az országos érdekegyeztetés fórumai Országos Fogyatékosügyi Tanács Országos Szociálpolitikai Tanács Ágazati Párbeszéd Bizottságok Tanácsa (és albizottságai) Munkaerőpiaci Alap Irányító Testülete (MAT) ÚMFT OP MB-k Kaposvár, december 8. Horváth Péter, PhD hallgató, az Országos Fogyatékosügyi Tanács titkára

7 Politikai alapdokumentumok
az új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006.(II.16.) OGY határozat az új OFP végrehajtásának évekre vonatkozó középtávú intézkedési tervéről szóló 1062/2007.(VIII.7.) Korm. határozat Fogyatékos személyek esélyegyenlősége: Európai Cselekvési Terv (COM(2003) 650-es bizottsági közlemény) A fogyatékos személyek helyzete a kibővült Európai Unióban: az Európai Akcióterv (COM(2005) 604 bizottsági közlemény) A fogyatékos személyek helyzete az Európai Unióban: a es európai cselekvési terv (COM(2007) 738 bizottsági közlemény) Európai Akcióterv (az Európa Tanács közleménye Rec(2006)5) az Egyesület Nemzetek Szövetsége által december 20-án elfogadott, a fogyatékos személyek esélyegyenlőségéről szóló Alapvető Szabályokra, az Európa Tanács által május 7-8-án elfogadott, „A fogyatékos emberek életminőségének javítása: a teljes körű részvételre irányuló és annak révén működő politika erősítése” című malagai Politikai Nyilatkozatra, az Európai Közösségek Bizottsága által május 12-én elfogadott, „Úton a fogyatékos személyek számára akadálymentes Európa felé” című, COM(2000)284. számú Közleményre, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 13. cikkére, valamint az Európai Unió Tanácsa által annak alapján november 27-én elfogadott, a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000/78/EK számú Irányelvre, az Európai Unió Tanácsa által a nizzai értekezleten december 7-én elfogadott, Alapvető Emberi Jogok Chartája fogyatékos személyek beilleszkedéséről szóló 26. cikkelyére, az Európai Fogyatékosügyi Kongresszus által március 24-én elfogadott, „A befogadó társadalom alapja a diszkriminációmentességgel párosuló pozitív cselekvés” című Madridi Nyilatkozatra, az Európai Unió Tanácsa által február 6-án elfogadott, „eAccessability” – fogyatékos emberek tudásalapú társadalomban való részvételének javításáról szóló, 2003/C 39/03 számú határozatára, az Európai Unió Tanácsa által május 5-én elfogadott, a fogyatékos tanulók és hallgatók általános és szakképzésben való részvételének esélyegyenlőségéről szóló, 2003/C 134/04 számú határozatára, az Európai Unió Tanácsa által május 6-án elfogadott, a fogyatékos emberek kulturális intézmények szolgáltatásaiban és a kulturális aktivitásokban való részvételének esélyegyenlőségéről szóló, 2003/C 134/05 számú határozatára, az Európai Unió Tanácsa által július 15-én-én elfogadott, a fogyatékos emberek foglalkoztatásának és szociális beilleszkedésének támogatásáról szóló, 2003/C 175/01 számú határozatára Kaposvár, december 8. Horváth Péter, PhD hallgató, az Országos Fogyatékosügyi Tanács titkára

8 A fogyatékosság fogalma
nincs egységes meghatározás az EU tagországokban a magyar jogrendben a fogyatékosság terjedelme függ a szabályozás céljától pénzbeli ellátás szolgáltatások / foglalkoztatás: szakember-ellátottság és intézmény-rendszer lobbi-tevékenység egyenlő bánásmód / egyenlő esélyű hozzáférés Kaposvár, december 8. Horváth Péter, PhD hallgató, az Országos Fogyatékosügyi Tanács titkára

9 A fogyatékosságügyi politika tipológiája
kompenzáció-orientált: orvosi modell jövedelem-kiesés kompenzálása, többletköltségek biztosítása cselekvőképesség kizárása – helyettesítő gondoskodás, állami védelmi modell felmentés a követelmények egy része vagy teljes egésze teljesítésétől rehabilitáció-orientált: szociálpolitikai modell vagy gazdasági modell keresőképesség fenntartása, munkanélküliség megelőzése, foglalkoztatás elősegítése cselekvőképesség korlátozása – van, aki alkalmatlan (lásd még képzési kötelezettség) siket gyerekek szegregált és integrált iskoláztatása (hallókészülékkel ellátás, cochlea implantáció) szóbeli és írásbeli vizsgák rendszere, hosszabb felkészülési idő részvétel-orientált: emberi jogi modell antidiszkrimináció, egyenlő bánásdmód, esélyegyenlőség, akadálymentesség, egyenlő esélyű hozzáférés, támogatás a döntéshozatalban – mindenkinek joga, hogy részt vegyen az élethelyzetekben jelnyelvről szóló törvény a tanulmányok folytatásához és a vizsgáztatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása azonos követelmények mellett intézmény-rendszer és forrás-elosztás Mo-on

10 Horváth Péter, PhD hallgató, az Országos Fogyatékosügyi Tanács titkára
A fogyatékosságra-rokkantságra fordított kiadások összehasonlítása (GDP százalékában)  Ahol tehát csökkent a GDP arány: Litvánia, Szlovákia, Spanyolo., Németo., Belgium, Szlovénia, Nagy-Britannia, Ausztria, Portugália, Finnország (10 ország) Kaposvár, december 8. Horváth Péter, PhD hallgató, az Országos Fogyatékosügyi Tanács titkára Forrás: EUROSTAT 

11 A 2006. évi választási programok
önálló fejezet MSZP 21. Pont SZDSZ Nagyobb esély – V/33. fejezet FIDESZ „Közelebb egymáshoz” c. fejezetben 6 pontban MDF Nem más politikák részeként is megfogalmaznak elképzeléseket nem igen: - használhatóbb tudás - több szabadság - közbiztonság - szociálpolitika attitűd meghatározása nincs van konkrét ígéretek száma 8 6 2 általános célok 4 14 9 1 használt fogalmak fogyatékkal élő honfitársaink fogyatékkal élő társaink fogyatékkal élő emberek fogyatékkal élők fogyatékossággal élő emberek fogyatékosok fogyatékos személyek fogyatékos ember fogyatékos tanulók fogyatékos társaink fogyatékos emberek fogyatékosokkal foglalkozók azonosítható célcsoportok általában a fogyatékos emberek a fogyatékos emberek családjai hallássérült személyek az időskorú fogyatékos emberek súlyosan értelmi fogyatékos emberek családjai súlyosan-halmozottan fogyatékos emberek családjai vak fiatalok siket és nagyothalló emberek mozgássérült emberek forintban kifejezett ígéretek 4Mrd Ft akadálymentesítésre az önkormányzatoknak 150E Ft-ról 500E Ft-ra emeli a lakás-akadálymentesítési támogatást Kaposvár, december 8. Horváth Péter, PhD hallgató, az Országos Fogyatékosügyi Tanács titkára

12 Horváth Péter, PhD hallgató, az Országos Fogyatékosügyi Tanács titkára
oktatás befogadó oktatási forma preferálása megfelelő szakmai szemlélettel, felkészültséggel, szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosításával, modern info-kommunikációs eszközök és szoftverek alkalmazásával oktatási programok indítása szakképzés felzárkóztató tananyagok, felzárkóztató képzés speciális szakképző központok kialakítása foglal-koztatás integrált és védett foglalkoztatás támogatása a fogyatékos embereket foglalkoztató cégek előnyben részesítése közbeszerzéseken és pályázatokon a foglalkoztatás segítésére kiemelt szolgáltatási szektorok támogatása civil szektor és az önfoglalkoztatás erejének növelése teljes és részmunkaidős foglalkoztatás támogatása védett munkahelyek és műhelyek támogatása rehabilitáció megteremti a komplex rehabilitáció intézmény-rendszerét speciális diagnosztikai központok kialakítása szociális szolgál-tatások nappali ellátás fejlesztése a súlyosan értelmi fogyatékos és a súlyosan-halmozottan hátrányos helyzetű emberek hozzátartozói tevékenységét teljes vagy részmunkaidős viszonyként ismerjük el lakás-akadálymentesítési támogatás megemelése gépjármű-szerzési támogatás emelése akadály-mentesítés mozgási és kommunikációs akadálymentesítés állampolgári jogok gyakorlásában épített és virtuális környezetben szolgáltatásokhoz való hozzáférésben informatikai eszközök vak fiataloknak ingyenes internet-hozzáférés a siket és nagyothalló embereknek tömegközlekedés akadálymentesítése közintézmények akadálymentesítése 4Mrd Ft az önkormányzatoknak akadálymentesítésre Kaposvár, december 8. Horváth Péter, PhD hallgató, az Országos Fogyatékosügyi Tanács titkára

13 Horváth Péter, PhD hallgató, az Országos Fogyatékosügyi Tanács titkára
esély-egyenlőség toleranciaprogramok az oktatásban fogyatékos emberek reprezentációja a nyilvánosság fórumain számos szakterületen fogyatékosságügyi tudások integrálása a képzésekbe és továbbképzésekbe (tanár, köztisztviselő, bíró, ügyész, rendőr, orvos, pszichológus, médiaszakember) a felsőoktatásban esélyegyenlőségi tanegység bevezetése „fel kell számolni a diszkriminációt” fogyatékos személyek életútja program kidolgozása egyéb a területi eltérések kompenzálására differenciált támogatási rendszereket ígér az időskori látás-, hallásvesztésre és mozgáskorlátozottságra szociális szolgáltatásokat és pénzbeli támogatásokat ígér jelnyelvi törvény megalkotása a fogyatékos személyek esélyegyenlőségével kapcsolatos szabálysértések szankcionálásáról szóló jogszabály megalkotása választójogi törvény módosítása az állampolgári jogok gyakorlásának egyenlő esélyű biztosítása érdekében ROMA-PROGRAM: ne legyenek roma gyerekek eltérő tantervű iskolákban szabadidős és sport programok indítása az új büntető törvénykönyvben ígéri a fogyatékkal élők fokozottabb védelmét kijelentik, hogy a fogyatékos személyeket érintő költségvetési kiadások nem lehetnek alku, illetve költségvetési megszorító intézkedések tárgyai az adó újabb 1%-a legyen felajánlható fogyatékos emberekkel foglalkozó civil szervezeteknek Kaposvár, december 8. Horváth Péter, PhD hallgató, az Országos Fogyatékosügyi Tanács titkára

14 Horváth Péter, PhD hallgató, az Országos Fogyatékosügyi Tanács titkára
Köszönöm a figyelmet! Kaposvár, december 8. Horváth Péter, PhD hallgató, az Országos Fogyatékosügyi Tanács titkára


Letölteni ppt "Esélyt jelent-e a fogyatékosságügyi politika értékeinek alakulása?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések