Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jogharmonizációs feladatok a távközlés szabályozásában Dr. Heller Krisztina Westel Mobil Rt Pécs, 2002. március 19.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jogharmonizációs feladatok a távközlés szabályozásában Dr. Heller Krisztina Westel Mobil Rt Pécs, 2002. március 19."— Előadás másolata:

1 Jogharmonizációs feladatok a távközlés szabályozásában Dr. Heller Krisztina Westel Mobil Rt Pécs, 2002. március 19.

2 www.jogiforum.hu2 Mérföldkövek az EU távközlés- szabályozásában/1 1984: az első ajánlások a harmonizációról, a közös európai szabványokról, berendezések területén versenyről 1985: közös K+F (DECT-től GSM-ig!) 1985: Európai Bíróság olasz kormány ügyében: a versenyszabályok a távközlésre is hatályosak 1987: Zöld Könyv a távközlési szolgáltatások és eszközök piacának fejlesztéséről 1988: Tanács határozata: távközlési szolgáltatások és eszközök közös piaca 1992-re

3 www.jogiforum.hu3 Mérföldkövek az EU távközlés- szabályozásában/2 1990: első irányelvek 1992-93: a távközlés helyzetének áttekintése: egységes piac fokozatosan 1998: teljes liberalizáció 2002: távközlési szolgáltatások piacának erősítése

4 www.jogiforum.hu4 Szabályozás fejlődése

5 www.jogiforum.hu5 Elsődleges jogforrások, külső meghatározottságok

6 www.jogiforum.hu6 Európa Tanács: emberi jogok személyes adatok védelme információs jog emberi méltóság átlátható hatósági eljárások jogszerű lehallgatások, nyomozások határokon átlépő műsorsugárzás EGYEZMÉNYEK, AJÁNLÁSOK

7 www.jogiforum.hu7 Világkereskedelmi Szervezet (WTO) Cél: kb. 130 ország közös piaca Termékek, szolgáltatások, művek, tőke, stb. szabad kereskedelme előtt álló akadályok fokozatos ebontása –műszaki –pénzügyi –kereskedelmi érvényesíthető: vitarendező eljárások, szankciók

8 www.jogiforum.hu8 ENSZ ITU –frekvencia –hívószámok –szabványjellegű dokumentumok –nemzetközi elszámolások –távközléspolitika ECTRA (ETO, ERO): –európai ITU tagok –EU igénybe veszi (számok, szolg. eng, stb) UNCITRAL: egységes kereskedelmi gyakorlat

9 www.jogiforum.hu9 Nemzetközi piaci önszabályozó mechanizmusok Szabványosító szervezetek akkreditáló szervezetek tanúsító szervezetek kereskedelmi kamarák (kereskedelmi szokványok) NEMZETI TAGSZERVEZETEK AKI ALÁÍRTA, VÁLLALTA AZ ALKALMAZÁST

10 www.jogiforum.hu10 Az EU távközlés-szabályozása, egybevetése a magyar jogszabályokkal

11 www.jogiforum.hu11 A távközlés-szabályozás szerkezete Horizontális: –fogyasztóvédelem –adatvédelem –szerzői jogok, –stb Vertikális: –liberalizáció –harmonizáció A magyar szabályozás 2001-ben éri el ezt a szerkezetet

12 www.jogiforum.hu12 A távközlési piac szabályozásának alapjai TávközlésTávközlés Ált. g. érdekű szolgáltatások Római Szerződés 86.c. Ált. g. érdekű szolgáltatások Római Szerződés 86.c.Versenyszabályok 81-89.c.Versenyszabályok 81-89.c.Harmonizáció 95.c.Harmonizáció 95.c.

13 www.jogiforum.hu13 Legfontosabb magyar törvények A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. tv (Kt) A távközlésről szóló 1992. évi LXXII. tv (Tt) A hírközlésről szóló 2001. évi XL. tv. (Hkt)

14 www.jogiforum.hu14 Az első lépések: a távközlő eszközök piaca Általános háttér: –harmonizált szabványok 83/189/EC, majd 98/34 irányelvek alapján –„új megközelítésű” irányelvek 1985-től –„globális megközelítés” 1989-től –megfelelőségtanúsítási „modulok” 1993-tól Távközlési végberendezések: 86/381, majd 91/263, majd 98/13 irányelvek: –Interfészekre: jogalkotó által jóváhagyott szabványok –űrtávközlés földi állomásai is 1993 Hálózat: 1998-tól, kivéve kábeltelevíziós hálózat

15 www.jogiforum.hu15 Távközlő eszközök piaca a Tt-ben és a Hkt-ben Általános háttér: Társulási egyezmény –követő piac (piacvédelem?) –jogharmonizáció alapján –szabványosítás és akkreditáció: harmonizált (1995-2001) Távközlő hálózat tulajdonlása szabad (Kt!) Tt: minden eszköz előzetes engedélyhez kötve Hkt: –végberendezések harmonizált, DE –bázisállomások, antennák nem EU konform –Interfészek ügye nem EU-konform

16 www.jogiforum.hu16 Távközlési szolgáltatások piaca 1993: közbeszerzéshez hasonlatos, kivéve távbeszélő 90/388 bizottsági (!) irányelv: – kizárólagos jogok csak ideiglenesen, ha a közszolgáltatás másként nem biztosítható –Liberalizálás: értéknövelt, adatátvitel, áramkörök viszonteladása 1993/96-tól –Távbeszélő szolgáltatások és hálózatok: 1992-re tervezve –független hatóság

17 www.jogiforum.hu17 Piacra lépés 1998 97/13 irányelv: Főszabály: általános engedély (nem kell előzetes hatósági aktus) Kivétel: egyedi engedély, ha –szűkös erőforrás –szolgáltatási kötelezettség –jelentős piaci erő Egyedi engedély: objektiv, diszkrimináció mentes, átlátható eljárás keretében

18 www.jogiforum.hu18 A nélkülözhetetlen eszközök doktrinája

19 www.jogiforum.hu19 A piacra lépéshez nélkülözhetetlen eszközök 94/19/EC és 94/119/EC Bizottsági határozat Akármi (helység, terület, frekvencia, központ, kábelrendező, árok, szám), FELTÉVE, HOGY  az érintett piacon erőfölényes helyzetben lévő szolgáltató  a fogyasztás kárára korlátozza a kínálatot (termelést, műszaki színvonalat vagy mást),  visszaél a helyzetével úgy, hogy tisztességtelen feltételeket köt ki.  Jogalkotás és hatóság számára is mérvadó

20 www.jogiforum.hu20 Piacra lépés 2003 Csak bejelentés (szabályozás főleg igénybevételre irányul) 1 féle „osztály” Piacfelügyelet jelentősége, bekérhető adatok Frekvencia és hívószám használati joga: –átlátható, versenysemleges eljárások –használati jogának újraértékesítése Hívószám csak átmenetileg lehet szűkös Közös eszközhasználat

21 www.jogiforum.hu21 Piacra lépés a Tt és a Hkt alapján Önálló, majd független hatóság Koncesszió 25+12,5 évre: –távbeszélő szolgáltatás monopólium 2001-02-ig, –mobil rádiótelefon hálózat és szolgáltatás 2-4-? Szolgáltatási engedélyek, bejelentések –Tt: termék-szinten műszaki és szerződéses feltételek –Hkt: EU-t közelíti, de még hatósági aktus, SZJ? Nélkülözhetetlen eszközök: a doktrína használata nem ismerhető fel –Frekvencia, azonosító: állami tulajdon –Terület: önkormányzatok, stb??? Kábeltelevízó: média korlátok

22 www.jogiforum.hu22 Harmonizációs irányelvek 90/387 t. ir.elv a nyílt hálózati hozzáférésről Cél: –új szereplők egyenlő esélyei –Pán-európai szolgáltatások: …. Irányelv-család: 1998-ig Módszer: műszaki, gazdasági és kereskedelmi feltételek harmonizálása Alapvető követelmények: állami beavatkozás indokai: hálózat biztonsága, integritása, szolgáltatások együttműködése, adatvédelem

23 www.jogiforum.hu23 A tranzakció: az összekapcsolás szabályozásának alapja Ellenérdekeltség A tranzakciók bonyolultak, költségesek Eszközök specifikusak –korlátozott informáltság –rosszhiszeműség kockázata stratégiai viselkedés ritka/nem ismételhető tranzakciók környezet bizonytalansága

24 www.jogiforum.hu24 Összekapcsolás: 1998 97/33 irányelv: ágazat-specifikus versenyszabályozás Jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók (JPE) Szerződéses feltételek: aszimmetrikus, referencia összekapcsolási ajánlat Műsz. feltételek: nyílt hálózati szabványok Gazd. feltételek: költségorientált árak (JPE) vagy cövekek (benchmark) Hozzáférés, előfizetői hurok megosztott használata Nemzeti hatóságok döntési joga vita esetén

25 www.jogiforum.hu25 Verseny- és távközlési hatóság különbségei Versenyhatóság Magatartások konkrét esetek Korrektiv, ex post erőfölény határköltségekre alapuló árak piaci rész, tulajdonosi koncentráció Távközlési hatóság Műszaki, gazdasági, kereskedelmi feltételek általános esetek Preventiv, ex ante nélkülözhetetlen eszközök, szűkös erőforrások keresztfinanszírozás, jövőbeni határköltségek jelentős piaci erő 25%

26 www.jogiforum.hu26 Összekapcsolás 2003 1998 évi szabályozásra épül, DE Nyílt hálózati elv, alapvető követelmények visszavonása Konvergencia kezelése Összekapcsolás, hozzáférés közelítése Szerződéses szabadság nagyobb JPE-k fokozatos visszavonhatósága Általános versenyszabályozás térhódítása Nemzeti alkalmazások közelítése

27 www.jogiforum.hu27 Összekapcsolás a Tt és a Hkt alapján Tt: szimmetrikus szabályozás, hatóság döntési joga: soha nem alkalmazták! Hkt: –EU-konform: JPE jogintézménye, HDB, referencia ajánlat –Sajátos: általános összekapcsolási kötelezettség, műszaki szabályozás látens, hozzáférés mihez? végződtetési díjak előzetes jóváhagyása –Hiányzik: konvergencia interfészei Közös eszközhasználat is-is

28 www.jogiforum.hu28 Távbeszélő szolgáltatás 98/10 irányelv: Távbeszélő szolgáltatás és hálózat, mobil rádiótelefon szolgáltatás és hálózat Egyetemes szolgáltatás: ellátás, használhatóság, megfizethetőség Egyetemes szolgáltatás finanszírozása Átlátható, költségalapú árak Fogyasztóvédelem: átlátható piac Adatvédelem

29 www.jogiforum.hu29 Távbeszélő szolgáltatások a Tt és a Hkt alapján Tt: –Koncessziós szerződésben: ellátottság, minőség –Szoros hatósági minőség-felügyelet –Tisztázatlan határok a fogyasztóvédelemben Hkt –Egyetemes szolgáltatás: díjcsomag, finanszírozás, műszaki feltételek –Hatósági árak –Fogyasztóvédelem EU-szerűen –Elektronikus vásárlás

30 www.jogiforum.hu30 A csatlakozási folyamat fényében Követő piac! Távközlési fejezet lezárása „PECA” egyezményből kimaradtak a távközlő eszközök 1998 vagy 2003 dilemmája: a 2003 évi szabályozás 1998-ra épít

31 www.jogiforum.hu31 Hatáskörök megoszlása a csatlakozás után Közvetlen közösségi szint: műszaki szabályozás Nemzeti hatáskörben: politikai felelősség vagy informáltság alapján –árak –egyetemes szolgáltatások –JPE kijelölés –hívószámok kiosztása (nem mind) –létesítmények engedélyezése

32 www.jogiforum.hu32 Összefoglalás helyett: szabályozási paradigma váltás Azt szabad amit engednek Technológia szab. Piacra lépések engedélyezése “Ország egységes hálózata” állami f.a. Szimmetrikus szab. Hatóság Szektor-specifikus Nem szabad, amit tiltanak Piac-szabályozás Igénybevétel szabadságáról gond. Hálózat integritás szolg.- ók felelőssége JPE szolgáltatók többlet kötelezettségei Önszab.,bíróság-szerű Általános (pl.verseny)


Letölteni ppt "Jogharmonizációs feladatok a távközlés szabályozásában Dr. Heller Krisztina Westel Mobil Rt Pécs, 2002. március 19."

Hasonló előadás


Google Hirdetések