Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) gazdaságfejlesztési tématerületei BUDAPEST, 2013.11.27.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) gazdaságfejlesztési tématerületei BUDAPEST, 2013.11.27."— Előadás másolata:

1 A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) gazdaságfejlesztési tématerületei BUDAPEST, 2013.11.27.

2 A 2014-2020 közötti időszak tervezését meghatározó fontosabb Kormánydöntések

3 A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete (hasonlóan a jelenlegi időszakhoz):  Heterogén területi igények: párhuzamosan kell foglalkozni az ország legfejlettebb térségének kihívásaival, és megoldást találni a kevésbé fejlett régiók problémáival küzdő térségek nehézségeire  Ágazati igények: mivel a KMR területén az ERFA és az ESZA források elsősorban a VEKOP keretében nyújthatóak, ezért a területi szempontok mellett az egyes ágazatok fejlesztési igényeit is kezelni kell (tükörintézkedések) KKV-k súlya a gazdaságban 2012-ben:  KKV-k aránya az összes vállalkozáson belül 99,9%  Alkalmazottaik aránya 73,2%  Részesedésük a GDP-ből 55,2%  Részesedésük a nettó árbevételből 58,3%  Export részesedésük 28,1% Rendkívül heterogén vállalkozói kör, problémáik jelentősen eltérnek méretük és a fejlődési szakaszban elért helyzetük alapján. A Közép-magyarországi Régió és a VEKOP, valamint a KKV-k speciális helyzete

4 A VEKOP tervezett prioritástengelyei és indikatív forrásallokációja Operatív program megnevezése Tematikus célkitűzés Indikatív forrás- allokáció (%) Indikatív forrás hazai társ- finanszírozással (M EUR) 1. Vállalkozások versenyképességének javítása, a foglalkoztatás ösztönzése és a tudásgazdaság fejlesztése 3, 119,56%177,3 2. Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése3, 1, 4, 28,16%73,9 3. Településfejlesztés93,17%28,7 4. Térségi integrált közösségvezérelt fejlesztési programok – CLLD 3, 8, 96,46%58,6 5. Közszolgáltatások infrastrukturális hátterének energiahatékonysági célú fejlesztései, illetve a szolgáltatások minőségének javítása 4, 8, 1028,54%258,9 6. Társadalmi Befogadást Szolgáló Programok915,85%143,8 7. Foglalkoztathatóságot Szolgáló Programok8, 1016,70%151,4 8. Technikai segítségnyújtás-1,56%14,1 Összesen-100,00%906,7

5 1. A regionális gazdasági teljesítmény fenntartható módon történő növelése (tudás- gazdaság, kreativitás, innováció):  Vállalkozói környezet és kultúra fejlesztése  Kiemelt célcsoportokba tartozó vállalkozások növekedési potenciáljának javítása  Vállalkozások foglalkoztatásának ösztönzése  Minőségi szolgáltatás-, vonzerő- és termékfejlesztés, valamint a turisztikai intézményrendszer megerősítése  A tudásfelhasználás segítése  A tudásáramlás erősítése  A tudásbázisok megerősítése  Vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása 2. A közösségi infrastruktúra fejlesztése:  Foglalkoztatás-ösztönző, közösségvezérelt helyi gazdaságfejlesztés a város és térsége harmonikus együttműködése érdekében 3. A foglalkoztathatóságot segítő társadalmi környezet fejlesztése:  A munkanélküliek és inaktívak munkába állásának ösztönzése és támogatása  Az egész életen át tartó tanulás ösztönzése  A vállalatok alkalmazkodóképességének javítása A VEKOP legfontosabb gazdaságfejlesztési célkitűzései

6 1. prioritás: Vállalkozások versenyképességének javítása, a foglalkoztatás ösztönzése és a tudásgazdaság fejlesztése  1. intézkedés: Támogató üzleti környezet fejlesztése Üzleti infrastruktúra (pl. ipari parkok, inkubátorházak, logisztikai központok) Vállalkozói együttműködések, klaszterek Vállalkozói készségek, képességek  2. intézkedés: Kiemelt vállalkozói célcsoportok differenciált gazdaságfejlesztése Életszakasz szerint (kezdő, növekvő, érett vagy hanyatló) Élethelyzet szerint (pl. beszállítóvá válás, külpiacra lépés)  3. intézkedés: Vállalkozások foglalkoztatás orientált fejlesztései munkahelyteremtést- és megőrzést célzó fejlesztések munkavégzés minőségének fejlesztése munkavállalói képességek fejlesztése esélyegyenlőségi célcsoportok foglalkoztatását elősegítő társadalmi célú vállalkozások, szociális gazdaság, szociális vállalatok és védett szervezetek A VEKOP tervezett gazdaságfejlesztési prioritásai, intézkedései I.

7 1. prioritás: Vállalkozások versenyképességének javítása, a foglalkoztatás ösztönzése és a tudásgazdaság fejlesztése  4. intézkedés: Természeti és kulturális örökségi vonzerők, termékek, valamint az egészséggazdasághoz és a kreatív gazdasághoz kapcsolódó szolgáltatások fenntartható, innovatív fejlesztése meghatározó adottságokkal rendelkező turisztikai termékek fejlesztése a Közép-magyarország régióban egészségturisztikai fejlesztések időskori és piacosítható egészségügyi, orvosi, személyi és közösségi szolgáltatások fejlesztése a kreatív gazdasághoz kapcsolódó szolgáltatások A VEKOP tervezett gazdaságfejlesztési prioritásai, intézkedései II.

8 1. prioritás: Vállalkozások versenyképességének javítása, a foglalkoztatás ösztönzése és a tudásgazdaság fejlesztése  5. intézkedés: Vállalati K+F+I tevékenység támogatása Vállalatok önálló K+F+I tevékenységének támogatása Innovációs ökoszisztéma építés Vállalati K+F kapacitásfejlesztés S3 specializációk, kiemelt növekedési zónák KKV-k és feltalálók innovációs szolgáltatásvásárlásának és iparjogvédelmi tevékenységének támogatása  6. intézkedés: Stratégiai K+F+I együttműködések és kezdeményezések Együttműködésben végzett K+F+I projektek támogatása K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések Ipari kutatóközpontok  7. intézkedés: Kutatóintézeti és nemzetközi kiválóság: Kutatóintézeti kiválósági központok Kutatóintézeti infrastruktúra fejlesztése Nemzetközi kutatási infrastruktúrákban való részvétel támogatása Nemzetközi K+F kapcsolatok fejlesztése A VEKOP tervezett gazdaságfejlesztési prioritásai, intézkedései III.

9 A VEKOP tervezett gazdaságfejlesztési prioritásai, intézkedései IV. 2. prioritás: Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése Alapvető célja:  A piaci forrásból nem, vagy nem kielégítő mértékben finanszírozott, megtérülő (jellemzően KKV) projektek forráshoz juttatása Sajátosságai:  Alkalmazásukhoz a piaci kudarcok meglétét igazoló elemzés (ún. gap elemzés) szükséges  Források visszaforgó jellegűek  Forrásokra a pénzügyi közvetítők pályáznak  Programok fenntarthatósága  Magánpiaci finanszírozás bevonása  Kombinálhatóak vissza nem térítendő pályázati forrásokkal, de azok előfinanszírozására nem használhatóak A 2014-2020-as időszakban a pénzügyi eszközök használatát ösztönzi:  Részletesebb szabályok, mint a 2007-2013-as tervezési ciklusban  Tematikus fókuszok  Magasabb társfinanszírozási arány: külön prioritásban +10 százalékpont, míg a Bizottság által közvetlenül vagy közvetve irányított pénzügyi eszközök esetében elérheti a 100%-ot is  Forgóeszköz hitel is megengedett

10 2. prioritás: Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése Tervezett eszköztípusok:  Refinanszírozás: hitel, faktoring, lízing programok keretében olcsó refinanszírozási forrás biztosítása a pénzügyi közvetítőknek, akik ezt a forrást továbbítják a végső kedvezményezettek részére  Garanciaeszközök (közvetlen, illetve viszontgarancia az előző pontban említett területeken)  Tőkeprogramok (piaci alapon befektető kockázati tőke, vegyes szempontok szerint befektető állami tőkealap)  Pénzügyi eszközöket és vissza nem térítendő források kombinációja (pénzügyi eszközök kiegészítő alkalmazása vissza nem térítendő támogatási programoknál)  Pénzügyi közvetítők fejlesztése (hasonló a JASMINE programhoz, támogatásközvetítéshez szükséges informatikai háttér, képzések az eredményes és hatékony forrásközvetítés érdekében) A VEKOP tervezett gazdaságfejlesztési prioritásai, intézkedései V.

11 2. prioritás: Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése  1. intézkedés: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása Hitel-, faktoring-, lízing-, illetve tőkeprogramok, továbbá nagyobb kockázatvállalást ösztönző garanciatermékek működtetése önállóan, illetve vissza nem térítendő forrásokkal kombinálva  2. intézkedés: Támogatásközvetítésben részt vevő pénzügyi közvetítők fejlesztése A pénzügyi közvetítő szervezetek részére kialakított képzési, tanácsadási programok, illetve a támogatás közvetítéséhez szükséges informatikai infrastruktúra kiépítésének támogatása  3. intézkedés: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása K+F+I projekteknél Vállalkozások innovációs képességének javításának, illetve a gazdasági haszonnal kecsegtető innovatív ötleteik megvalósításának ösztönzése  4. intézkedés: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása energetikai projekteknél Vállalkozások, illetve önkormányzatok megújuló energia felhasználását és energiahatékonyság-növelését célzó fejlesztéseinek ösztönzése  5. intézkedés: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása az IKT célú projekteknél Vállalkozások infokommunikációs fejlesztéseinek, illetve az infokommunikációs területen tevékenykedő vállalkozások általános fejlesztéseinek ösztönzése A VEKOP tervezett gazdaságfejlesztési prioritásai, intézkedései VI.

12 4. prioritás: Térségi integrált közösségvezérelt fejlesztési programok – CLLD  1. intézkedés: Közösségvezérelt helyi gazdasági és civil fejlesztések, programok, rendezvények, akciók Helyi gazdaságfejlesztés Kisléptékű turisztikai fejlesztések 7. prioritás: Foglalkoztathatóságot Szolgáló Programok  1. intézkedés: A munkaerő-piaci belépés segítése A vállalkozóvá válás támogatása A munkaerő-piaci belépést elősegítő célzott támogatások  3. intézkedés: Egész életen át tartó tanulás ösztönzése a szak- és felnőttképzés fejlesztésével A duális képzés elterjesztése  4. intézkedés: A munkaerő-piaci rugalmasság és alkalmazkodóképesség fejlesztése A munkahelyi rugalmasság elterjesztése A VEKOP tervezett gazdaságfejlesztési prioritásai, intézkedései VII.

13 Állami támogatási szabályok a Közép-magyarországi Régióban Változások a 2014-2020-as időszakban:  A regionális állami támogatások esetében 2014. július 1-től a KMR-ben alapvetően tovább csökken a támogatási intenzitás mértéke  Azonban a 2014-2020 közötti regionális támogatási térkép kialakításakor kijelölhetőek azon területek, amelyek esetében magasabb támogatási intenzitás alkalmazható 1323/2013. (VI. 12.) Korm. határozat  A 2014-2020 közötti fejlesztési időszakra vonatkozó regionális támogatási térkép kapcsán a Pest megyei KKV-k számára magasabb támogatási intenzitást biztosító térség vagy térségek kijelölése 1625/2013. (IX. 5.) Korm. határozat  A jelenleg hatályos regionális támogatási térkép 2014. június 30-ig történő meghosszabbítása  2014-2020 között Pest megye déli gazdaságfejlesztési térsége és a megyehatár menti elmaradottabb vagy leszakadó térségeit előnyben kell részesíteni 1805/2013. (XI. 12.) Korm. határozat  A 2014-2020 közötti időszakban hatályos regionális támogatási térkép koncepciója (a KMR-ben a támogatási intenzitás mértéke 0-55% a területi fejlettségtől és a vállalati mérettől függően)

14 Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Levelezési cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. Cím: 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 2. E-mail: gabor.fazekas@nth.gov.hu www.nth.gov.hu


Letölteni ppt "A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) gazdaságfejlesztési tématerületei BUDAPEST, 2013.11.27."

Hasonló előadás


Google Hirdetések