Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)"— Előadás másolata:

1 A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)
BUDAPEST, A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) gazdaságfejlesztési tématerületei

2 A 2014-2020 közötti időszak tervezését meghatározó fontosabb Kormánydöntések
1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat A közötti EU-s fejlesztési források 60%-át gazdaságfejlesztésre kell fordítani A közötti EU-s fejlesztési források felhasználására irányuló operatív programok körének meghatározása – a jelenlegi időszakhoz hasonlóan az ún. fejlettebb régiónak minősülő KMR esetében külön operatív program, a VEKOP került kialakításra ERFA és ESZA források felhasználásával 1143/2013. (III. 21.) Korm. határozat A közötti operatív programok prioritásainak indikatív struktúrájának meghatározása (VEKOP: Intelligens és tudásalapú növekedés – versenyképes gazdaság-, valamint KKV fejlesztés) 1322/2013. (VI. 12.) Korm. határozat A közötti operatív programok indikatív forrásallokációs arányainak meghatározása (VEKOP: ~3,55% a rendelkezésre álló források %-ában) 1323/2013. (VI. 12.) Korm. határozat A VEKOP elsősorban területi szempontú operatív programként területi fejlesztéseket és gazdaságfejlesztési beavatkozásokat tartalmaz, kiemelt célja a KMR (különösen Pest megye) periférikus területeinek fejlesztése 1803/2013. (XI. 8.) Korm. határozat A VEKOP indikatív keretének felosztása: Budapest 26,72%, Pest Megye 17,78%, Érd Megyei Jogú Város 0,98%, az ágazati fejlesztések 45,47% arányban részesednek

3 A Közép-magyarországi Régió és a VEKOP, valamint a KKV-k speciális helyzete
A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete (hasonlóan a jelenlegi időszakhoz): Heterogén területi igények: párhuzamosan kell foglalkozni az ország legfejlettebb térségének kihívásaival, és megoldást találni a kevésbé fejlett régiók problémáival küzdő térségek nehézségeire Ágazati igények: mivel a KMR területén az ERFA és az ESZA források elsősorban a VEKOP keretében nyújthatóak, ezért a területi szempontok mellett az egyes ágazatok fejlesztési igényeit is kezelni kell (tükörintézkedések) KKV-k súlya a gazdaságban 2012-ben: KKV-k aránya az összes vállalkozáson belül 99,9% Alkalmazottaik aránya 73,2% Részesedésük a GDP-ből 55,2% Részesedésük a nettó árbevételből 58,3% Export részesedésük 28,1% Rendkívül heterogén vállalkozói kör, problémáik jelentősen eltérnek méretük és a fejlődési szakaszban elért helyzetük alapján.

4 A VEKOP tervezett prioritástengelyei és indikatív forrásallokációja
Operatív program megnevezése Tematikus célkitűzés Indikatív forrás-allokáció (%) Indikatív forrás hazai társ-finanszírozással (M EUR) 1. Vállalkozások versenyképességének javítása, a foglalkoztatás ösztönzése és a tudásgazdaság fejlesztése 3, 1 19,56% 177,3 2. Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése 3, 1, 4, 2 8,16% 73,9 3. Településfejlesztés 9 3,17% 28,7 4. Térségi integrált közösségvezérelt fejlesztési programok – CLLD 3, 8, 9 6,46% 58,6 5. Közszolgáltatások infrastrukturális hátterének energiahatékonysági célú fejlesztései, illetve a szolgáltatások minőségének javítása 4, 8, 10 28,54% 258,9 6. Társadalmi Befogadást Szolgáló Programok 15,85% 143,8 7. Foglalkoztathatóságot Szolgáló Programok 8, 10 16,70% 151,4 8. Technikai segítségnyújtás - 1,56% 14,1 Összesen 100,00% 906,7

5 gazdaságfejlesztési célkitűzései
A VEKOP legfontosabb gazdaságfejlesztési célkitűzései 1. A regionális gazdasági teljesítmény fenntartható módon történő növelése (tudás-gazdaság, kreativitás, innováció): Vállalkozói környezet és kultúra fejlesztése Kiemelt célcsoportokba tartozó vállalkozások növekedési potenciáljának javítása Vállalkozások foglalkoztatásának ösztönzése Minőségi szolgáltatás-, vonzerő- és termékfejlesztés, valamint a turisztikai intézményrendszer megerősítése A tudásfelhasználás segítése A tudásáramlás erősítése A tudásbázisok megerősítése Vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása 2. A közösségi infrastruktúra fejlesztése: Foglalkoztatás-ösztönző, közösségvezérelt helyi gazdaságfejlesztés a város és térsége harmonikus együttműködése érdekében 3. A foglalkoztathatóságot segítő társadalmi környezet fejlesztése: A munkanélküliek és inaktívak munkába állásának ösztönzése és támogatása Az egész életen át tartó tanulás ösztönzése A vállalatok alkalmazkodóképességének javítása

6 A VEKOP tervezett gazdaságfejlesztési prioritásai, intézkedései I.
1. prioritás: Vállalkozások versenyképességének javítása, a foglalkoztatás ösztönzése és a tudásgazdaság fejlesztése 1. intézkedés: Támogató üzleti környezet fejlesztése Üzleti infrastruktúra (pl. ipari parkok, inkubátorházak, logisztikai központok) Vállalkozói együttműködések, klaszterek Vállalkozói készségek, képességek 2. intézkedés: Kiemelt vállalkozói célcsoportok differenciált gazdaságfejlesztése Életszakasz szerint (kezdő, növekvő, érett vagy hanyatló) Élethelyzet szerint (pl. beszállítóvá válás, külpiacra lépés) 3. intézkedés: Vállalkozások foglalkoztatás orientált fejlesztései munkahelyteremtést- és megőrzést célzó fejlesztések munkavégzés minőségének fejlesztése munkavállalói képességek fejlesztése esélyegyenlőségi célcsoportok foglalkoztatását elősegítő társadalmi célú vállalkozások, szociális gazdaság, szociális vállalatok és védett szervezetek

7 A VEKOP tervezett gazdaságfejlesztési prioritásai, intézkedései II.
1. prioritás: Vállalkozások versenyképességének javítása, a foglalkoztatás ösztönzése és a tudásgazdaság fejlesztése 4. intézkedés: Természeti és kulturális örökségi vonzerők, termékek, valamint az egészséggazdasághoz és a kreatív gazdasághoz kapcsolódó szolgáltatások fenntartható, innovatív fejlesztése meghatározó adottságokkal rendelkező turisztikai termékek fejlesztése a Közép-magyarország régióban egészségturisztikai fejlesztések időskori és piacosítható egészségügyi, orvosi, személyi és közösségi szolgáltatások fejlesztése a kreatív gazdasághoz kapcsolódó szolgáltatások

8 A VEKOP tervezett gazdaságfejlesztési prioritásai, intézkedései III.
1. prioritás: Vállalkozások versenyképességének javítása, a foglalkoztatás ösztönzése és a tudásgazdaság fejlesztése 5. intézkedés: Vállalati K+F+I tevékenység támogatása Vállalatok önálló K+F+I tevékenységének támogatása Innovációs ökoszisztéma építés Vállalati K+F kapacitásfejlesztés S3 specializációk, kiemelt növekedési zónák KKV-k és feltalálók innovációs szolgáltatásvásárlásának és iparjogvédelmi tevékenységének támogatása 6. intézkedés: Stratégiai K+F+I együttműködések és kezdeményezések Együttműködésben végzett K+F+I projektek támogatása K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések Ipari kutatóközpontok 7. intézkedés: Kutatóintézeti és nemzetközi kiválóság: Kutatóintézeti kiválósági központok Kutatóintézeti infrastruktúra fejlesztése Nemzetközi kutatási infrastruktúrákban való részvétel támogatása Nemzetközi K+F kapcsolatok fejlesztése

9 A VEKOP tervezett gazdaságfejlesztési prioritásai, intézkedései IV.
2. prioritás: Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése Alapvető célja: A piaci forrásból nem, vagy nem kielégítő mértékben finanszírozott, megtérülő (jellemzően KKV) projektek forráshoz juttatása Sajátosságai: Alkalmazásukhoz a piaci kudarcok meglétét igazoló elemzés (ún. gap elemzés) szükséges Források visszaforgó jellegűek Forrásokra a pénzügyi közvetítők pályáznak Programok fenntarthatósága Magánpiaci finanszírozás bevonása Kombinálhatóak vissza nem térítendő pályázati forrásokkal, de azok előfinanszírozására nem használhatóak A as időszakban a pénzügyi eszközök használatát ösztönzi: Részletesebb szabályok, mint a as tervezési ciklusban Tematikus fókuszok Magasabb társfinanszírozási arány: külön prioritásban +10 százalékpont, míg a Bizottság által közvetlenül vagy közvetve irányított pénzügyi eszközök esetében elérheti a 100%-ot is Forgóeszköz hitel is megengedett

10 A VEKOP tervezett gazdaságfejlesztési prioritásai, intézkedései V.
2. prioritás: Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése Tervezett eszköztípusok: Refinanszírozás: hitel, faktoring, lízing programok keretében olcsó refinanszírozási forrás biztosítása a pénzügyi közvetítőknek, akik ezt a forrást továbbítják a végső kedvezményezettek részére Garanciaeszközök (közvetlen, illetve viszontgarancia az előző pontban említett területeken) Tőkeprogramok (piaci alapon befektető kockázati tőke, vegyes szempontok szerint befektető állami tőkealap) Pénzügyi eszközöket és vissza nem térítendő források kombinációja (pénzügyi eszközök kiegészítő alkalmazása vissza nem térítendő támogatási programoknál) Pénzügyi közvetítők fejlesztése (hasonló a JASMINE programhoz, támogatásközvetítéshez szükséges informatikai háttér, képzések az eredményes és hatékony forrásközvetítés érdekében)

11 A VEKOP tervezett gazdaságfejlesztési prioritásai, intézkedései VI.
2. prioritás: Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése 1. intézkedés: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása Hitel-, faktoring-, lízing-, illetve tőkeprogramok, továbbá nagyobb kockázatvállalást ösztönző garanciatermékek működtetése önállóan, illetve vissza nem térítendő forrásokkal kombinálva 2. intézkedés: Támogatásközvetítésben részt vevő pénzügyi közvetítők fejlesztése A pénzügyi közvetítő szervezetek részére kialakított képzési, tanácsadási programok, illetve a támogatás közvetítéséhez szükséges informatikai infrastruktúra kiépítésének támogatása 3. intézkedés: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása K+F+I projekteknél Vállalkozások innovációs képességének javításának, illetve a gazdasági haszonnal kecsegtető innovatív ötleteik megvalósításának ösztönzése 4. intézkedés: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása energetikai projekteknél Vállalkozások, illetve önkormányzatok megújuló energia felhasználását és energiahatékonyság-növelését célzó fejlesztéseinek ösztönzése 5. intézkedés: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása az IKT célú projekteknél Vállalkozások infokommunikációs fejlesztéseinek, illetve az infokommunikációs területen tevékenykedő vállalkozások általános fejlesztéseinek ösztönzése

12 A VEKOP tervezett gazdaságfejlesztési prioritásai, intézkedései VII.
4. prioritás: Térségi integrált közösségvezérelt fejlesztési programok – CLLD 1. intézkedés: Közösségvezérelt helyi gazdasági és civil fejlesztések, programok, rendezvények, akciók Helyi gazdaságfejlesztés Kisléptékű turisztikai fejlesztések 7. prioritás: Foglalkoztathatóságot Szolgáló Programok 1. intézkedés: A munkaerő-piaci belépés segítése A vállalkozóvá válás támogatása A munkaerő-piaci belépést elősegítő célzott támogatások 3. intézkedés: Egész életen át tartó tanulás ösztönzése a szak- és felnőttképzés fejlesztésével A duális képzés elterjesztése 4. intézkedés: A munkaerő-piaci rugalmasság és alkalmazkodóképesség fejlesztése A munkahelyi rugalmasság elterjesztése

13 Állami támogatási szabályok a Közép-magyarországi Régióban
Változások a as időszakban: A regionális állami támogatások esetében július 1-től a KMR-ben alapvetően tovább csökken a támogatási intenzitás mértéke Azonban a közötti regionális támogatási térkép kialakításakor kijelölhetőek azon területek, amelyek esetében magasabb támogatási intenzitás alkalmazható 1323/2013. (VI. 12.) Korm. határozat A közötti fejlesztési időszakra vonatkozó regionális támogatási térkép kapcsán a Pest megyei KKV-k számára magasabb támogatási intenzitást biztosító térség vagy térségek kijelölése 1625/2013. (IX. 5.) Korm. határozat A jelenleg hatályos regionális támogatási térkép június 30-ig történő meghosszabbítása között Pest megye déli gazdaságfejlesztési térsége és a megyehatár menti elmaradottabb vagy leszakadó térségeit előnyben kell részesíteni 1805/2013. (XI. 12.) Korm. határozat A közötti időszakban hatályos regionális támogatási térkép koncepciója (a KMR-ben a támogatási intenzitás mértéke 0-55% a területi fejlettségtől és a vállalati mérettől függően)

14 Köszönjük megtisztelő figyelmüket
Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Levelezési cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. Cím: 1054 Budapest, Kálmán Imre utca


Letölteni ppt "A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések